PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Repræsentantskabsmødet 2013

Som annonceret i blad nr. 4/2012 afholdes

repræsentantskabsmødet den

26. februar. 2013 i Odense. Stedet er

Ældrecentret HUSET med adresse på

Sct. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C.

Som en særlig anbefaling kan nævnes,

at stedet serverer ”mormor-mad” af rigtig

god kvalitet. Det skal forstås i den

bedste betydning.

Men det hører naturligvis under det

praktiske, da det er dagsordenen og

mødets indhold, der er og skal være

det centrale. Der er som bekendt også

aftaleforhandlingerne, og hvis alt går efter

planerne, skulle der kunne fremlægges

en aftale, som repræsentantskabet

kan tage stilling til. Der har under hele

OK13 været enighed i Statspensionisternes

Centralforening (SC) om, at der kun

var ét aftalekrav: ”Procentreguleringen

af vore pensioner fastsættes til den del

af en given lønramme, der afsættes til

egentlige lønformål”. Det er en formulering,

som vi vil arbejde og kæmpe for

lige til det sidste. Vi argumenterer gerne

for vort krav. Hvis der i fremtiden afsættes

midler til lokale lønformål, uden at

der gives kompensation til pensionister,

så bliver værdien af vore pensioner udhulet.

Den del af de erhvervsaktive, der

ikke får andel af lokallønsmidlerne, er

i helt samme situation som pensionisterne.

Prisudviklingen i det sidste års

tid har vist, at realværdien af pensionerne

udhules. Derfor er vort krav, at

alt hvad der afsættes til egentlige løn-

formål også skal indgå i reguleringen af

pensionerne.

Et repræsentantskabsmøde er jo også

tid til evaluering af arbejdet i den forgangne

periode og tid til at se fremad.

På mødet i 2011 blev der vedtaget et

forslag, hvorefter SC frem til mødet her

i 2013 skulle se på mulighederne for en

vedtægtsændring med henblik på optagelse

af en bredere kreds af offentligt

ansatte som medlemmer. Årsagen er jo

helt klar. Antallet af medlemmer i det

nuværende SC bliver mindre og mindre,

og her er de væsentligste årsager, at der

hvert år bliver færre og færre med en

ansættelse som tjenestemænd. En anden

årsag er, at vi som pensionister ikke

organiserer os i samme grad, som da vi

var i arbejde. Det er arbejdsgruppens

indstilling til hovedbestyrelse og repræsentantskab,

at vedtægterne justeres,

sådan at det er muligt at optage organisationer,

der har pensionerede, som i

arbejdslivet var ansat på overenskomstvilkår

i det offentlige. På den måde kan

vi sikre os, at tidligere offentligt ansatte

har en mulighed for at blive organiseret

i seniorlivet.

Det seneste forslag til skattereform gav

os alle beviset på, at det er nødvendigt

med en organisation, som beskrevet.

Der kommer flere seniorer i fremtiden,

og intet tyder på, at midlerne til diverse

pensioner bliver øget – tværtimod. Med

tiltag som udligningsskat og det første

forslag til skattereform, kan man frygte,

at der også i fremtiden kommer forslag

om reduktion i pensionerne. Erfaringen

gennem de sidste par år har vist, at hvis

en pensionist har en indtægt på omkring

300.000 kr. årligt, bliver man betragtet

som rig. Var man på arbejdsmarkedet

ville den indtægt bestemt ikke berettige

til en så fornem betegnelse, og i fremti-

den bliver der flere og flere nye seniorer

med en arbejdsmarkedspension.

Reaktionerne omkring forslagene til

udligningsskat og skattereform viste tydeligt,

at der fortsat er brug SC.

Arbejdsgruppen indstillede også, at

forretningsudvalget nedlægges, og at

der samtidig afholdes flere hovedbe-

styrelsesmøder. Der er således nok at

tage fat på for repræsentantskabet.

Velkommen til repræsentantskabsmødet

den 26. februar 2013.

LEDER

STATSPENSIONISTEN nr. 1 · 2013 3

More magazines by this user
Similar magazines