PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Satspuljen

– før og efter

folketingsvalget 2011

Ordet satspuljen er vist efterhånden

kendt af de fleste. Da jeg søgte på

”google”, kom der et resultat på 55.700

opslag. Så det må være et meget kendt

emne. Da puljen udelukkende består af

midler, der er hentet fra overførselsindkomsterne,

herunder folkepensionen,

kunne man med rimelighed forvente,

at den samme gruppe af personer også

modtog en stor del af midlerne fra

satspuljen. Men det har som bekendt

ikke været tilfældet til dato.

Fordelingen gennem de seneste år har

ikke just tilgodeset de ældre, idet midlerne

er blevet brugt til alle mulige andre

formål. Det er i sig selv godt nok, men

det burde være bevillinger, der foregik

via finansloven. Vi - pensionisterne - har

hele tiden haft Rigsrevisionen på vores

side. Allerede i 2002 anførte Rigsrevisionen

i sin beretning, ”at satspuljen

skal fordeles forholdsmæssigt mellem

pensionisterne og andre overførselsindkomstmodtagere

i forhold til deres

samlede andel af overførslerne.” Af de

tre andre kritikpunkter i samme beretning

kan nævnes, at puljen financierer

en række initiativer, der ikke er møntet

direkte på overførselsindkomstmodtagere,

at der er ikke åbenhed og gennemsigtighed

om puljens tilblivelse og

anvendelse, og at der er behov for en

styrkelse af ordningens forvaltning.

Med baggrund i disse kritikpunkter

kan det undre, at politikerne fortsatte

med at anvende satspuljen til de mange

forskellige formål.

Ældremobiliseringen arrangerede i

september 2008 en høring om ”satspuljens

brug og fremtid”. Der deltog fem

politikere, som er genvalgt til Folketinget

den 15. september i år. Der var ved

høringen ingen repræsentanter for Venstre

og Det Konservative Folkeparti. Jeg

var til stede under høringen.

Konklusionen dengang (det er kun tre

år siden) var, at alle kunne se svaghederne

ved systemet – både finansieringen

af satspuljen samt fordelingen af midlerne

bag nedrullede gardiner. Det skal

tilføjes, at Enhedslisten hele tiden har

været imod satspuljen. Fordelingen af

midlerne er siden foregået på en måde,

så de ældre de sidste par år slet ikke har

fået andel i midlerne.

Nu har der som bekendt været valg

til Folketinget. Dansk Folkeparti forslog

den 10. september 2011 – sidst i

valgkampen – at satspuljen skulle nedlægges.

Bortset fra støtte fra Kristendemokraterne,

var der ikke umiddelbart

nogen offentlig støtte til forslaget. Men

med de tilkendegivelser, der kom ved

den nævnte høring i 2008, må vi kunne

forvente, at der meget hurtigt kommer

et initiativ på området, og at satspuljen

i sin nuværende form afskaffes.

Vores udmelding er klar: Nedlæg

statspuljen og betal pengene tilbage til

overførselsindkomsterne, herunder de

ca. 5.500 kr., som folkepensionisterne

mangler i årlig indkomst.

LEDER

STATSPENSIONISTEN nr. 4 · 2011 3

More magazines by this user
Similar magazines