PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

Politipensionisterne er en selvstændig forening, men

der er et meget tæt samarbejde med Politiforbundet

(PiD), der har til huse på H. C. Andersens Boulevard

i København.

Statspensionisternes Centralforening består

p.t. af ni seniorgrupper og pensionistforenin-

ger fra vidt forskellige grene af samfundet og

med hver sit karaktertræk. Statspensionisten

sætter fokus på hver enkelt organisation.

I dette nummer er det Politipensionisterne.

Politipensionisterne

Foreningen overvejer at ændre optagegrundlaget således, at medlemmerne

repræsenterer alle ansatte i politiet og ikke kun tjenestemændene.

Af Povl Rasmussen

Den første sammenslutning af politipensionister

så dagens lys den 18. december

1948 i København under navnet

Politiets Pensionistforening. For at

synliggøre, at der var tale om en landsforening,

ændredes navnet i 1994 til

Politipensionisternes Landsforening, og

her på sidste generalforsamling ændret

til det mere mundrette Politipensionisterne.

Tidligere artikler

i præsentationsrækken:

Pensionistgruppen under Forsvarets

Civil-Etat i nr. 2 2010

Statspensionistforeningen af 1945

i nr. 3 2010

Seniorgruppen i Foreningen af

tekniske og administrative

tjenestemænd i nr. 4 2010

Dansk Magisterforenings

Pensionistsektion i nr. 5 2010

Seniorforeningen Told•Skat

i nr. 1 2011

Postpensionisternes Landsforening

i nr. 2 2011

Handelsskolernes Lærerforenings

Pensionistforening i nr. 3 2011

- Men det er stadig en landsdækkende

forening, understreger John Jensen, der

er formand for Politipensionisterne.

John Jensen kom ind i pensionistarbejdet

i 2002 på en lidt bagvendt måde

via Odense Politis Pensionistforening.

Han var hverken pensioneret eller medlem

af foreningen på dette tidspunkt,

men på grund af sygdom manglede de

hjælp til noget sekretærarbejde. Og når

foreningen nu havde fået kontakt, blev

han også spurgt om at være behjælpelig

med et nyt farvebånd til sekretærens

skrivemaskine. ”Det skal jeg nok. Kig på

det gamle bånd og giv mig nummeret,

så skal jeg nok finde et.” ”Det behøves

ikke”, sagde den pågældende, ”det skal

bare være sådan et, der er rødt foroven

og sort forneden.”

- Da gik det op for mig, at foreningen

kunne trænge til noget bistand, fortæller

John Jensen med et smil på læben.

Derefter gik det stærkt. Da han i 2003

blev pensioneret meldte han sig ind i

pensionistforeningen. Samme år blev

han repræsentant for regionsforeningen,

og i 2006 blev han valgt til formand for

landsforeningen.

Medlemmerne

Politipensionisterne har i dag 2.231

medlemmer, og er dermed den næststørste

gruppe i Statspensionisternes

Centralforening. Det potentielle medlemstal

kunne antagelig være 6-8.000,

men som det også er tilfældet i andre

pensionistforeninger, kniber det med

at få alle med. Alle bliver tilskrevet via

Politiforbundet, når de pensioneres, og

opfordret til at melde sig ind. Men som

nævnt er det kun omkring 1/3-del, der

reagerer positivt.

- Det er uforståeligt for mig, at det er

sådan, siger John Jensen, – især når der

ikke er problemer med den fagpolitiske

organisering, medens man er aktiv på

arbejdsmarkedet.

Efter vedtægterne er det pensionerede

medlemmer af Politiforbundet, det vil

sige både politifolk og Domstolenes Tje-

nestemandsforenings kontorpersonale

samt ægtefæller eller samlevere og enker,

der kan blive medlem.

- Vi har besluttet, at hovedtemaet i det

kommende års debat skal være vores

vedtægter med henblik på at kigge nær-

mere optagegrundlaget således, at det

bliver arbejdspladsrelateret. Det vil sige

at vi så kan samle alle faggrupper, der

har været ansat i politiet, og dermed øge

medlemstallet, siger John Jensen, der i

den forbindelse henviser til debatten

om samme emne i Statspensionisternes

Centralforening.

Aktiviteterne

Politipensionisterne ledes af en bestyrel-

se (forretningsudvalg) på fire personer:

formand, næstformand/sekretær, kasserer

samt en kredsformand. Bestyrelsen

6 STATSPENSIONISTEN nr. 4 · 2011

More magazines by this user
Similar magazines