PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

spcf.dk

PENSIONISTEN - Statspensionisternes Centralforening

STATSPENSIONISTERNES

CENTRALFORENING

www.spcf.dk

Formand: Hans Agerbo Jensen

Jersie Strandvej 60

2680 Solrød Strand

Tlf. 56 14 05 65

Mobil 21 66 87 53

hans.agerbo.jensen@mail.tele.dk

Kasserer: Else Dankau Fischer

Rødovrevej 80 F, 2610 Rødovre

Tlf. 36 72 46 01. Mobil 40 82 70 10

dankau@mail.dk

Sekretær: Povl Rasmussen

Backersvej 7, 2300 København S.

Tlf. 32 58 16 72. piras@post10.tele.dk

Paraplyorganisation af nedenstående foreninger med i alt ca. 13.000 medlemmer.

SC er tilsluttet Offentligt Ansattes Organisation (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC),

Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademiker nes Centralorganisation (AC).

SC er endvidere tilsluttet Ældremobiliseringen gennem medlemsskab af Pensionisternes

Samvirke (PS).

Indhold

Leder: Sammenhold og sommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Der var engang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

En god idé blev til virkelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Lyst og mod på tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Satspuljen sikrer de svageste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Beskæftigelsesfradraget – en gøgeunge for pensionisterne . . . . 10

Kronik: Der skal større fokus på den skjulte patient . . . . . . . . 12

SC’s repræsentantskabsmøde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Brug biblioteket – mens det stadig er der . . . . . . . . . . . . . . 14

Pensionistforeningen ”45” fortsætter. . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Medlemstilbud fra Pensionisternes Samvirke . . . . . . . . . . . . 16

Postpensionisternes Landsforening

Formand:

Henning Dam Krag,

Karensvej 11, 7000 Fredericia.

Tlf. 40 34 73 36.

E-mail: pl@postpensionisterne.dk

Politipensionisterne

Formand:

John Jensen,

Kronhjortløkken 236, 5210 Odense NV.

Tlf. 65 94 17 01. Mobil 28 21 76 61.

E-mail: john41@live.dk

www.politipensionisterne.dk

Statspensionistforeningen af 1945

Formand:

Ole Weikop,

Jydeholmen 47 B, 1.tv., 2720 Vanløse.

Mobil 23 44 99 46.

E-mail: ojweikop@live.dk

Seniorforeningen Told•Skat

Formand:

Bjørn Wikkelsøe Jensen,

Søvej 13, Nødebo, 3480 Fredensborg.

Tlf. 48 48 18 95. Mobil. 21 47 40 65.

E-mail: bwjj@mail.dk

Dansk Magisterforenings Pensionistsektion

Formand:

Sidsel Jacobsen,

Lundbyesgade 4,1., 1771 København V.

Tlf. 33 23 26 42.

E-mail: sidsel_benedicte_jacobsen@hotmail.com

Redaktør:

Povl Rasmussen

Backersvej 7, 2300 København S.

Tlf. 32 58 16 72. Fax 32 58 16 21

Mobil 22 84 79 76

E-mail: piras@post10.tele.dk

Tryk:

Grafikom A/S,

C. E. Christiansens Vej 1, 4930 Maribo

Tlf. 54 76 00 41. Fax 54 76 00 55

Bladet udkommer i uge 22/23 2013

Oplag: 13.500

Ekspedition:

Else Dankau Fischer

Rødovrevej 80 F, 2610 Rødovre

Tlf. 36 72 46 01

Mobil 40 82 70 10

E-mail: dankau@mail.dk

Antal udgaver pr. år: 4

Næste blad udkommer i uge 35/36 2013

Bladudvalg:

Hans Agerbo Jensen (ansvarsh.)

Henning Dam Krag

Povl Rasmussen

Stof til bladet skal være redaktøren i hænde således:

Foreningsmeddelelser og håndskrevne indlæg: senest den 18. i måneden før udgivelsesmåneden.

Øvrige artikler, læserbreve m.v.: senest den 21. i måneden.

Artikler og læserbreve m.v. udtrykker forfatterens mening og dækker nødvendigvis ikke altid de til

Centralforeningen tilsluttede for eningers synspunkter. Disse kommer til ud tryk i lederen.

Forsidefoto: Kan du huske…? For nogen kommer svaret og minderne straks, når de ser en købmandsbutik

som denne, men for andre skal erindringen hjælpes i gang. Læs om erindringsarbejde og reminiscens i interviewet

med Ove Dahl i Der var engang…

Uddannelsesforbundets Seniorgruppe

næstformand:

Leif Hammelev,

Hedehusvej 15, 3300 Frederiksværk.

Tlf. 61 50 68 27.

E-mail: leifhammelev@hotmail.com

Seniorgruppen i Foreningen af tekniske

og administrative tjenestemænd

Formand:

Steffen Lunn,

Bjergstien 6, 3390 Hundested

Tlf. 44 98 40 56. Mobil 41 43 04 98

E-mail: slupost-fagligt@yahoo.dk

Handelsskolernes Lærerforenings Pensionistforening

Formand:

Karen Elisabeth Lundbæk,

Ternevej 1, 4130 Viby Sjælland.

Tlf: 86 29 04 92.

E-mail: k.e.lundbaek@gmail.com

Pensionistgruppen under Forsvarets Civil-Etat

Formand:

Arne Haugaard,

Katsigvej 4, Skærum, 9900 Frederikshavn.

Tlf. 98 47 32 99. Mobil 40 68 88 82.

E-mail: arne@tdcspace.dk

2 STATSPENSIONISTEN nr. 2 · 2013

More magazines by this user
Similar magazines