Serviceinformation - Høje-Taastrup Kommune

www2.htk.dk

Serviceinformation - Høje-Taastrup Kommune

Serviceinformation

Kan kommunen hjælpe mig

med en bolig?


Kan kommunen hjælpe mig med

en bolig?

Høje-Taastrup Kommune får løbende

stillet et begrænset antal

boliger i kommunen til rådighed

fra de almennyttige boligselskaber.

Det sker, for at kommunen kan løse

påtrængende boligsociale problemer

for borgere i kommunen.

Der skal altså nogle helt bestemte

omstændigheder til, for at kommunen

kan hjælpe. Som udgangspunkt

gælder nemlig for alle borgere, at

man selv har ansvar for at løse sit

boligproblem, blandt andet ved at

lade sig skrive op i boligselskaber.

Kommunen anviser boligerne efter

en individuel vurdering. Hvis kommunen

vurderer, at du opfylder

betingelserne, får du fortrinsret til

at blive indstillet til en bolig.

Der vil ofte være længere ventetid,

da der er tale om et begrænset

antal boliger. Desuden sker fordelingen

ud fra, hvor akut behovet

er. Kommunen kan generelt heller

ikke garantere et boligtilbud, og

det er derfor en betingelse, at du

også lader dig skrive op i mindst to

boligselskaber.

Hvornår kan kommunen

indstille til en bolig?

Høje-Taastrup Kommune kan,

som udgangspunkt, kun indstille

dig til en bolig, hvis du oplever

betydelige og påtrængende vanskeligheder,

der går ud over dit

boligmæssige problem. Det betyder,

at kommunen vil vurdere,

om du har:

været borger i Høje-Taastrup Kommune

i mindst to år. Det betyder, at

du har været registreret som bosiddende

i kommunen i folkeregisteret

de seneste to år.

For alle tilfælde gælder det, at

kommunen foretager en konkret og

individuel vurdering.

• en betydelig psykisk og/eller

fysisk funktionsnedsættelse

• særlige sociale problemer

Dertil kommer, at du skal have


Hvornår kan kommunen ikke

indstille til en bolig?

Høje-Taastrup Kommune kan

ikke indstille dig til en bolig i

følgende tilfælde:

• Hvis du har taget ophold eller

hidtil har boet hos venner eller

familie ved hjælp af C/o adresse.

Behovet kan også være opstået

i en anden kommune, hvor du

senest havde egen bolig.

• Hvis du bor eller har boet til

fremleje.

• Hvis du har behov for større eller

mindre bolig.

• Hvis du er flyttet til en bolig, hvor

det skønnes, at du allerede på

indflytningstidspunktet vidste,

at den var uegnet på grund af

stand, størrelse eller økonomi.

• Hvis du mener, at du bor for dyrt.

• Hvis du er gravid og oplever

familieforøgelse eller giftermål.

• Hvis du er ung og ønsker at flytte

hjemmefra.

• Hvis du bliver separeret, skilt eller

ophører med at leve sammen

med en partner.

• Hvis du tidligere har fået anvist

bolig med fortrinsret på grund af

boligsociale problemer, medmindre

der er tale om en ny type

behov, der opfylder kriterierne

for opskrivning.

• Hvis du mangler en bolig, fordi

du har solgt din ejerbolig.

Hvem vurderer, om du kan

indstilles til en bolig?

Hvis du i forvejen har kontakt med

en sagsbehandler i Jobcentret, Social-

og Handicapcentret, Børne- og

Ungerådgivningscentret eller Pensions-

og Omsorgscentret, har du

sandsynligvis modtaget denne informationsfolder

af vedkommende.

Når du har læst pjecen igennem, er

du velkommen til at kontakte kommunens

Borgerservice på følgende

nummer : 43 59 10 00.

Her kan du modtage uddybende information

og evt. blive stillet videre

til en sagsbehandler, der kan foretage

den endelige vurdering af, om

du kan blive indstillet til en bolig.


Hvilken type bolig kan jeg

blive indstillet til?

Du kan kun forvente at blive indstillet

til en passende bolig efter

økonomi og husstand. Det er ikke

muligt at tage hensyn til ønsker om

beliggenhed, specielt billig bolig mv.

Hvis jeg siger nej tak til et

tilbud?

Hvis du siger nej til et tilbud, vil du

blive slettet fra listen.

Hvilke andre muligheder for

opskrivning til bolig findes der?

Du har selv flere andre muligheder

for at skrive dig op til en

bolig:

• Fleksibel boligopskrivning. Her er

bestemte krav om bl.a. job eller

start på uddannelse mv.

• Tag kontakt til de almene boligselskaber.

Der findes forskellige

muligheder for opskrivning i

forskellige boligselskaber, herunder

opskrivning til familieboliger,

ungdomsboliger mv.

Du kan få mere information i Borgerservice

på rådhuset på tlf. 43 59

10 00.

Bygaden 2

2630 Taastrup

Tlf. 4359 1000

Juni 2009

Oplag: 1000

01-030-36

More magazines by this user
Similar magazines