11.03.2015 Views

Brahsminde Stensgård Gods skifter uddrag 1718-1751 ... - Daic.dk

Brahsminde Stensgård Gods skifter uddrag 1718-1751 ... - Daic.dk

Brahsminde Stensgård Gods skifter uddrag 1718-1751 ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Brahsminde</strong> <strong>Stensgård</strong> <strong>Gods</strong> <strong>skifter</strong> <strong>uddrag</strong> <strong>1718</strong>-<strong>1751</strong>,<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Chatharine Christensdatter i Østerby den 7,november 1758 side 104 p1.<br />

Enkemanden, Ole Rafn.<br />

Christen Olsen 4 ½ år, Hans Olsen 2 ½ år, som tilsynsværge farbroderen Michel Hansen<br />

Gmd, i Milling.<br />

Der nævnes et skifte efter enkemandens først hustru dateret den 25,juni 1753, deres 3<br />

børn; Jeppe Olufsen, Marie Olufsdatter 20 år, Catharine Olufsdatter 9 år,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Hansdatter i Milling den 19,marts 1758 side 48 p1.<br />

Enkemanden, Hans Jensen<br />

Arvinger, den sal. kones mor Anne enke efter sal. hans Skrædder, til huse hos Jørgen<br />

Vævers i Milling, med Anders Rasmussen som formynder.<br />

Søskende Peder Hansen 37 år tjener i Østerbye, Niels Hansen 28 år tjener i Milling,<br />

Karen Hansdatter 22 år, tjener i Faaborg,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Hansdatter i Heden den 8,januar 1733 side 301. p1.<br />

Enke efter sal. Erik Christensen.<br />

Børn; marcus Eriksen 30 år, Maren Eriksdatter 29 år, Karen Eriksdatter 26 år, som også<br />

tjener i Odense, på hendes vegne Hans Rasmussen i Heden, Anna Eriksdatter 20 år, Jens<br />

Eriksen 18 år, Hans Eriksen 15 år,<br />

Børn fra den sal, mands første ægteskab med Maren Hansdatter; Christen Eriksen 40 år,<br />

Ellen Eriksdatter gift med Anders Jensen i Heden, Maren Eriksdatter 41 år, tjener i<br />

Odense, Hans Eriksen i Aae ved Assens.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Marie Hansdatter i Milling den 20,januar 1741 side 421 p11.<br />

Enkemanden Søren Ladefoged<br />

Arvinger, den sal. kones moder Maren Larsdatter, med hendes mand Hans Jensen af<br />

Milling.<br />

Søskende en ½ broder Hans Ibsen med stedfaderen som formynder.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Jensdatter i Tørringe den 13,januar 1729 side 231. p1.<br />

Enkemanden, Morten Pedersen<br />

Arvinger, en datter Kiersten Mortensdatter ½ år, gl.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Jørgensdatter til huse hos Hans Madsen i Falsled den 23,juni 1741 side 441 p1.<br />

Arvinger; 1) én søster søn Jørgen Hansen i Katterøj, en broder 2) Hans Jørgensen død<br />

hans 2de børns børn; Hans Hansen død i Milling, hans børn a) Sidsel Hansdatter, b)<br />

Helvig Hansdatter død i Milling hun har været gift 2de gange, sal Hans Jensen deres<br />

børn, Hans Hansen, Karen Hansdatter, Sidsel Hansdatter, Anne Hansdatter, og med<br />

Mads Rasmussen; Rasmus Madsen og Maren Madsdatter på deres vegne Mads<br />

Rasmussen<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Margrethe Laursdatter i Svanninge den 16 juni 1743 side 468 p1.<br />

Enkemanden, Mads Hansen.<br />

En søn Hans Madsen 3 år gl,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anne Madsdatter i Svanninge den 12,maj 1741 side 445 p1.<br />

Var enke efter sal, Niels Skomager.<br />

Arvinger, en søster datter Johanne Jørgensdatter gift med Erik Eriksen i Aastrup,<br />

Tilstede sal: niels Skomagers 3 børn; Rasmus Nielsen skomager i Milling, Anne Marie<br />

Nielsdatter gift med Hans Rasmussen af Peiruppe, Kirsten Nielsdatter gift med Jørgen<br />

Hansen af aabye,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Mortensdatter til huse hos Anders Pedersen i Milling den 14,december 1726<br />

side 168.<br />

Enkemanden, Mads Rasmussen skytte,<br />

Børn, Mathias Madsen 30 år, Anna Madsdatter 26 år, på deres vegne Anders Pedersen i<br />

Milling.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Mortensdatter i Haarbye den 5,juni 1747 side 501 p1.<br />

Enkemanden Søren Hansen Balle.<br />

Børn, Hans Sørensen 9 år, Anne Sørensdatter 5 år,<br />

Et barn af første ægteskab, Knud Jacobsen 21 år, med morbroderen Niels Pilegaard,<br />

Der nævnes et skiftebrev dateret den 17,januar 1727 i Odense efter Knud Jacobsens far.<br />

Den sal. kones mor Maren Hendriksdatter er på aftægt.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Maria Poulsdatter i Milling den 24,november 1736 side 313 p1.<br />

Enkemanden, Jørgen Jørgensen Ladefoged.<br />

Børn fra første ægteskab med sal. Mads Jørgensen; Jørgen Madsen 29 år, Maren<br />

Madsdatter tjener på Sjælland, på hendes vegne Jacob Poulsen i Svanning, Anna<br />

Madsdatter hendes formynder Poul poulsen i Østerby, Marie Madsdatter med broderen<br />

som værge,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Rasmusdatter på Ilum den 12,marts <strong>1718</strong> side 1. P1.<br />

Enkemanden Iver Hansen<br />

Arvinger, en søn Hans Iversen hans formynder morbrødrene Jørgen Rasmussen og<br />

Jeppe Rasmussen i Svanninge, døtrene; Maren Iversdatter 8 år, Anna Iversdatter 6 år,<br />

Elisabeth Iversdatter 3 år,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anna Rasmusdatter på Ilum den 15,januar 1728 side 226 p1.<br />

Enke efter sal. Hans Olufsen<br />

Børn, kiersten Hansdatter gift med Peder Hansen på Ilum.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Rasmusdatter i Falsled den 7,juli 1741 side 430 p1<br />

Enkemanden, Poul Hansen<br />

Børn, Mette Maria Povelsdatter 20 år, tilsynsværge Hans Jacobsen.<br />

Enkemanden har en datter fra første ægteskab; Maren Povelsdatter.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Sørensdatter i Heeden den 8,november 1748 side 531 p1.<br />

Enkemanden, Hans Rasmussen i et huus kaldet Kirkeladen, dør 3,dage efter enken.<br />

Arvinger; søskende; 1) Søren Sørensen død, hans børn, a) Mads Sørensen i Lydinge, 2)<br />

Else Sørensdatter gift med Knud Andersen i Gestelev, 3) Berte Sørensdatter gift med<br />

Morten Hendriksen i København, 4) Johanne Sørensdatter død, var gift med Anders<br />

Jensen i Wantinge, deres 2de døtre, 5) Maren Sørensdatter gift med Johann Schults i


Næsbye, ( tilstæde hendes søn Niels Hansen) og ½ søskende, 6) Anne Margrete<br />

Sørensdatter død var gift med Peder Rasmussen i Agerup i Espe Sogn deres 2 børn, 7)<br />

Karen Sørensdatter gift med Rasmus Jacobsen i Lydom Gaarde, 8) Marie Sørensdatter<br />

gift med Hans Andersen i Lydinge Mølle, 9) Jens Sørensen ugift, 10) Mette<br />

Sørensdatter ugift, ? Marie Hansdatter af Giesløv Sogn, ?<br />

Arvingerne efter Hans Rasmussen en søstersøn; Peder Hansen i Saarup, søsterdatter<br />

Maren Hansdatter enke i Giesløv, en broder søn Mads Larsen af Sandager i Giesle Sogn<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Anne Zicilia i Milling den 14,juni 1759 side 124 p1.<br />

Enkemanden, Carl Johansen Højer.<br />

Arvinger, børn, Rasmus Carlsen 9 år, Anne Marie Carlsdatter 19 år, Berthe Carlsdatter<br />

12 år,<br />

I skifte brevet nævnes at enkemandens afdøde første hustrus søster Berthe Kirstine<br />

Michelsdatter fra Vester Hæsinge, har pant obligation dateret den 14,februar 1746.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Apelone Povelsdatter i Østerby den 10,august 1740 side 407 p1.<br />

Enkemanden Mads Jensen<br />

Børn, Povel Madsen år gl, ?. Maren Madsdatter år gl, ?. Marie Madsdatter 6 år gl,<br />

tilsynsværge morbroderen Jacob Povelsen af Svanninge.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Bergithe Hansdatter i Falsled den 7,juli 1741 side 435 p1.<br />

Enkemanden Hans Jensen.<br />

Børn, Marie Hansdatter 20, Karen Hansdatter 18 år, Maren Hansdatter 17 år, Berthe<br />

Hansdatter 11 år, gl.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Christen Nielsen Møller på Hedens Mølle i Svanninge den 4,april 1759 side 112, p1.<br />

Enken, Karen Hansdatter med lavværge broderen Peder Ellegaard af Milling/ og Hans<br />

Hansen som ogsaa er en broder.<br />

Arvinger, søskende, Karen Nielsdatter enke til huse hos sin datters mand Anders<br />

Hansen i Sønderbroby, Giertrud Nielsdatter gift med Gmd, Jens Mortensen i Trunderup<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Buur i Milling den 2,januar 1740 side 399 p1.<br />

Enken, Kirsten Jensdatter med lavværgen Mads Jensen af Østerby.<br />

Børn, Søren Hansen 11 år, , Hans Hansen 1, år, gl, Mette Hansdatter 4 år, Johanne<br />

Hansdatter 2 år gl, formynder Jørgen Hansen Buur af Milling.<br />

Den 12,februar medeler enken at hun har forlovet sig med Christopher Larsen og at de<br />

ønsker at blive på gården.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Jensen i Milling den 4,juli 1759 side 121 p1.<br />

Enken Mette Pedersdatter med lavværge Mads Jensen Due.<br />

Arvinger, søskende, Kirsten Jensdatter enke i Strandbye med lavværge Niels Madsen.<br />

En søster søn Hans Hansen tjener Niels Boemand på Helnes 31 år, gammel.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Jørgensen huusmand i Milling den 3,februar 1723 side 145 p1,<br />

Enken, Maren Lauritzdatter med lavværge Peder Madsen i Nørre Mølle, og hendes<br />

fæstemand Jep Rasmussen


Børn af første ægteskab, Hans Hansen 30 år gammel, Helvig Hansdatter gift med<br />

Hoornøe,<br />

Af andet ægteskab, Hans Hansen 26 år,<br />

Fælles barn; Anne Marie Hansdatter 6 år gammel,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Jørgensen i Ellegaard Milling Sogn den 4,maj 1730 side 242 p1.<br />

Enken, Maren Jørgensdatter med sin forlovede Peder Hansen,<br />

Børn, Jørgen Hansen 21 år, Maren Hansdatter 17 år, Hans Hansen 13 år, Søren Hansen<br />

11 år, formynder Anders Pedersen, Hans Hansen af Milling og Jens Jørgensen af<br />

Østerbye.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Jørgensen i Haarby den 23,april 1750 side 582 p1.<br />

Enken, Maren Hansdatter med lavværge Anders Nielsen Smed på Helnæs.<br />

Børn, Jørgen Hansen 18 år, Margrete Hansdatter 16 år, formynder farbroderen Mads<br />

Jørgensen i Hollendrup ?, ej mødt i hans sted Peder Bech som har haft enkens søster til<br />

ægte her i Haarby.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Mundtberg i Haarby den 12,februar 1731 side 249 p1.<br />

Enken, Anna Mundtberg med lavværge Monsr. Ronander forpagter på frideriksgave.<br />

Børn, Hans Mundtberg 21 år, tilsynsværge Mads Jensen i Haarby, Else Catharina<br />

Mundtberg 23 år, gl, på hendes vegne Hans Christensen udi Haarby.<br />

I skiftet er der brev fra enkens svoger; Graulev i København.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Nielsen huusmand i Østerbye den 16, oktober 1758 side 81, p1,<br />

Enken, Maren Hansdatter med lavværge<br />

Børn fra førsteægteskab, Jens Hansen 41 år, tjener i Bjerne, Niels Hansen 36 år, tjener i<br />

Østerbye, Jørgen Hansen 35 år tjener i Bjerne, Hans Hansen 26 år tjener i Faaborg,<br />

Fælles børn; Peder Hansen 2 år,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Olufsen på Ilum den 4,marts 1719 side 31 p1.<br />

Enken, Anna Rasmusdatter med lavværge Jep Pedersen Heedens Mølle,<br />

Børn, Anna Hansdatter død var gift med Christen Iversen i Faldsled deres søn Iver<br />

Christensen 2 ½ år gammel, 2) Kiersten Hansdatter gift med Peder Hansen på Ilum.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Hans Trahne i Milling den 22,november 1758 side 79 p1.<br />

Enken, Anne Marie Jørgensdatter med lavværge Mads Rasmussen i milling.<br />

Børn, Jørgen Hansen Trane 26 år, Karen Hansdatter gift med Jacob Nielsen i Falsled<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Inger Olufsdatter Brasen Madam. I Heden den 1,december 1747 side 343 p1.<br />

Enke efter sal. Peder Barefolds<br />

Arvinger, en søsterdatter Inger Marie Schive gift med Hans Henningsen, og dennes<br />

søster gift med Corporal Baltazar Mein, og søsterdatteren Dothe Alberthsdatter gift med<br />

Christen Christensen Nørregaard i Fammelstrup ved Viborg, datter af den sal. kones<br />

søster Kirsten Olufsdatter Brasen var gift med Alberth Sørensen boede og døde udi<br />

Nibe, og en brorsøn Oluf Jacobsen i Mønsted Sogn ved Viborg søn af sal, Jacob<br />

Olufsen Brasen, og dito Anders Jensen Brasen Degn i Hornbech og Christrup<br />

Djursland.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Inger Madsdatter i Svanninge den 24,april 1732 side 326 p1.<br />

Til huse hos Niels Skomager,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Iver Hansen på Ilum ø den 2,januar 1750 side 572 p1,<br />

Enken Berte Rasamusdatter med broderen Niels Rasmussen som lavværge fra Dyrborg,<br />

Arvinger, børn fra første ægteskab Maren Iversdatter gift med Christopher Christensen i<br />

Gummerup Køng Sogn, Anne Iversdatter gift med Morten Jacobsen i Falsled, Elisabeth<br />

Iversdatter gift med Rasmus Hansen i Dyrborg,<br />

Fælles børn Rasmus Iversen 30 år, Anne Iversdatter 26 år, Margaretha Iversdatter 24 år,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jacob Jensen skifte efter at han er bortrømt Heden den 22,marts 1740 side 385 p1.<br />

Enken Sophie Amalie Nicolaisdatter<br />

Børn, Anna Rebeca Jacobsdatter 18 år, Birthe Marie Jacobsdatter 16 år, Dorthe Sophie<br />

Jacobsdatter 14 år, der fandtes ingen født formynder.<br />

Sophie Amalie ønskede at indgå ægteskab med Christian Andersen<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jens Hansen inderst i Ole Rafns gård den 9,december 1747 side 512 p1.<br />

Enken, Dorthe poulsdatter med lavværge Poul Poulsen.<br />

Børn, Anne Jensdater 13 år, Karen Jensdatter 2 år formynder farbroderen Lars Hansen<br />

Skrædder i Millinge.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jens Knudsen i Falsled denn 14,august 1740 side 412 p1,<br />

Enken, Mare Hansdatter med lavværgen Morten Jacobsen i Faldsled,<br />

Børn, Hans Jensen 17 år, Margrethe Jensdatter 15 år formynder sergent Just Hansen i<br />

Vester Hæssinge.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jens Jørgensen i Østerbye den 7,november 1758 side 66 p1.<br />

Enken, Karen Pedersdatter med lavværge Hans Nielsen af Haastrup.<br />

Børn, Anne Jensdatter 26 år, Karen Jensdatter 20 år, på deres vegne deres fasters mand<br />

Rasmus Andersen i Milling.<br />

Niels Hansen fæster gaarden og gifter sig med den ældste datter.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jep Rasmussen i Milling den 6,april 1739 side 350 p1.<br />

Enken, Maren laursdatter med lavværge og fæstemand Hans Jensen.<br />

Børn, Hans Jepsen 9 år gl,<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jeppe Pedersen i Heedens Mølle den 13,marts 1722 side 131, p1.<br />

Enken, Mette Jensdatter med lavværge og fæstemand Christen Nielsen.<br />

Børn, Anne Jepsdatter 19 år, Jens Jepsen 16 år, Maren Jepsdatter 15, Mette Jepsdatter<br />

12 år, Peder Jepsen 10 år, Hans Jepsen 5 ½ år, Magrette Jepsdatter 3 år, på deres vegne<br />

Peder Hansen på Ilum, som er deres f asters mand, og Christen Iversen af Faldsled, samt<br />

Poul Hansen Hansen Falsled.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jeppe Pedersen i Millinge den 28,januar 1730 side 233 p1.<br />

Enken, Maren Mortensdatter med lavværge og forlovede Lars Sørensen.


Børn; Anne Jepsdatter 15 år, Karen Jepsdatter 13 år, deres formynder Simon<br />

Rasmussen i Strandby som er gift med enkens søster, og Morten Ibsen 10 år gl.<br />

formynder Jens Andersen af Strandbye som var den sal. mands søskendebarn.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jesper Sørensen i Milling den 9,juni 1741 side 426, p1.<br />

Enken, Karen Jørgensdatter med lavværgen Peder Ladefoged i Milling.<br />

Børn, Jørgen Jespersen 6 år, Maren Jespersdatter 4 år, Karen Jespersdatter 5 a 6 uger,<br />

som formynder farbroderen Jørgen Sørensen af Milling.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Jochum Verner i Milling den 15,marts 1728 side 190 p1.<br />

Enken, Johanne Andersdatter med lavværge Niels Hansen af Vester Hæsing,<br />

Børn, ? Cisla Jochumsdatter 10 år. ?<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Johan Falkenberg afkald fra hans fader den 12, marts 1759 side 86 p1.<br />

Arving; faderen Nicolaius Falkenberg.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Johanne Jensdatter i Svanninge den 28,maj 1759 side 117 p1.<br />

Enkemanden Niels Hansen,<br />

Arvinger, søskende, Claus Jensen Gmd, her i Svanninge, Mads Jensen husmand i<br />

Milling, halvbroder Christen Jensen huusmand i Østerbye, halvbroder Jørgen Jensen<br />

som er død hans datter Anne Jørgensdatter 5 år, en halv søster Kirsten Jensdatter gift<br />

med Hans Rasmussen i Haastrup.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Hansdatter i Milling den 16,oktober 1758 side 50 p1.<br />

Enkemanden, Hans Hansen Møller.<br />

Arvinger, søskende 1) Povel Hansen i Aastrup,<br />

2) Friderich Hansen død i Rønnemosegaard hans 2 børn; Karen Friderichsdatter gift<br />

med Rasmus Pedersen i Østerby, og Johanne Friderichsdatter tjener sin stedfader Peder<br />

Ejlersen itm.<br />

3) Michel Hansen død i Vester Skjerninge, hans datter Maren Michelsdatter tjener i<br />

Vester Skjerninge. 4) Bertehe Hansdatter død var gift med Hans Jensen i Faldsled deres<br />

4 børn; Marie Hansdatter gift med Peder Rasmussen skomager i Faaborg, Karen<br />

Hansdatter gift med Hans Nielsen i Haastrup, Maren Hansdatter gift med jens kusk på<br />

Hvedholm, Berthe Hansdatter gift med Jens Kudsk i Faldsled.<br />

4) Else Hansdatter boer i Aabye enke efter Peder Madsen i Østerby,<br />

5) Anne Hansdatter gift med Peder Jensen i Svanninge.<br />

6) Maren Hansdatter gift med Marcus Ellegaard i Aastrup,<br />

7) Margrethe Hansdatter gift med Jens Pedersen i Vester Skjerninge.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Hansdatter i Østerby den 12, januar 1729 side 129 p1.<br />

Enkemanden Jeppe Hansen.<br />

Arvinger; søskende Maren Hansdatter gift med Hans Hansen i Milling, Anna<br />

Hansdatter gift med Hans Olufsen af Svanninge, Peder Hansen , Jørgen Hansen af<br />

Voltofte.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Jensdatter i Milling den 26,juni 1736 side 312 p1.<br />

Enkemanden, Niels Terckildsen,


Børn, Terchild nielsen 4 år, Kierstina nielsdatter 6 år, Maria Nielsdatter 1 år, (Anna<br />

Nielsdatter ?) tilsynsværge den sal. kones morbroder Hans Madsen i Flemming.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Nielsdatter i Østerby den 15,oktober 1739 side 365 p1.<br />

Enkemanden Paul Poulsen<br />

Børn, Povel Povelsen 12 år, Maren Povelsdatter 10 år, Niels Povelsen ½ år gl, tilstede<br />

morfaderen Niels Olsen og farbroderen Jacob Povelsen af Svanninge.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Pedersdatter i Milling den 12,marts 1719 side 37 p1<br />

Enkemanden, Hans Hansen,<br />

Børn, Peder Hansen 12 år, Hans Hansen 10 år, Maren Hansdatter 14 år, Kiersten<br />

Hansdatter 6 ½ år, tilstede den sal. kones stedfader Peder Christensen i Østerby,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Karen Rasmusdatter i Tørringe den 8,oktober 1746 side 478 p1.<br />

Enkemanden, Hans Jørgensen<br />

En datter Johanne Hansdatter 10 uger gl., tilstede Rasmus Hansen i Sønder Broby.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Christophersdatter til huse i Heeden Kirkelod den 30,april 1750 side 595 p1.<br />

Enkemanden, Mads Knudsen<br />

Arvinger, søskende, Anne Christophersdatter gift med Niels Larsen i Salling, Maren<br />

Christophersdatter død, var gift med Rasmus Rasmussen i Heden, deres 3 børn, Maren<br />

Rasmusdatter gift med Morten Nielsen i Heeden, Rasmus Rasmussen soldat tjener i<br />

Palleshave, Hans Rasmussen tjener i Rynkebye,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kiersten Hansdatter i Tørringe den 6,oktober 1725 side 151 p1.<br />

Enkemanden, Morten Pedersen<br />

Børn, Maren Mortensdatter 11 år, Karen Mortensdatter 9 år, Hans Mortensen 7 ½ år<br />

gammel, tilstede deres morbroder Rasmus Hansen her i Tørringe.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Kirsten Michelsdatter i sal. Mads Jørgensens hus i Hårby den 28,april <strong>1751</strong> s, 622, p1.<br />

Arvinger; en søster Maren Michelsdatter sal. Mads Jørgensens enke.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Ebbesens hustru i Woltofte den 30,marts <strong>1751</strong> side 603 p1.<br />

Enkemanden Lars Ebbesen husmand<br />

Arvinger, børn Maren Larsdatter 17 år, Anders Larsen 14 år, Kirsten Larsdatter 11 år,<br />

Rasmus Larsen 7 år, Karen Larsdatter 2 ½ år,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Lars Hansen i Tørringe den 15,maj 1743 side 460 p1.<br />

Enken, Eva Jochumsdatter med hendes fader Jochum Jacob i kistrup.<br />

Børn, Jørgem Larsen 4 år, tilsynsværge Rasmus Ibsen.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Laurs Mortensen i Heden den 21,juni 1742 side 455 p1.<br />

Enken, Anne Hansdatter med lavværge hr, Christen Haugsted<br />

Børn, Jens Larsen 29 år, Hans Larsen 11 år, Karen Laursdatter 27 år, ellen Laursdatter<br />

27 år, jeg er ikke sikker på alderen, tilstede Jørgen skomager, Marcus Eriksen og Jørgen<br />

Hansen.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mads Jensen i Haarby den 22,august 1746 side 484 p1.<br />

Enken, Johanne Nielsdatter med lavværge Peder Hansen Kirkeværge i Haarby,<br />

Børn, Jens Madsen 24 år, Niels Madsen 13 år, Maren Madsdatter med lavværge Peder<br />

Hansen af Haarby, Karen Madsdatter 22 år, Anne Madsdatter 21 år, Maren Madsdatter<br />

15 år, som formynder morbroderen Rasmus Nielsen af Langsted,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Jørgensen Smed i Haastrup den 29,april 1750 side 593 p1.<br />

Enken, Anne Hansdatter med lavværge Hans Larsen af Haastrup.<br />

Børn, Jørgen Madsen 27 år, Hans Madsen 19 år, Berte Madsdatter 32 år,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Jørgensen i Haarby 30,marts <strong>1751</strong>, side 615, p1.<br />

Enken, Maren Michelsdatter med lavværge Niels Pilegaard<br />

Børn, Jørgen Madsen død i Hjelmerup Verninge., hans børn Knud Jørgensen 7 år, Mads<br />

Jørgensen 5 år, Anders Jørgensen 3 år, formynder Christen Jacobsen i Verninge,<br />

Rasmus Nielsen i Verninge og Jens Larsen i Hjelmerup.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Laursen i Østerby den 14,april <strong>1751</strong> side 604. p1.<br />

Enken, Aplone Jensdatter med lavværgen Jep Smed i Milling,<br />

Børn, Jens Madsen 9 år, Lars Madsen 7 år, Aplone Madsdatter 4 år, formynder<br />

farbroderen Jens Larsen husmand i Østerby,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Pedersen i Milling den 8, november 1758 side 73 p1.<br />

Enken, Anna Clausdatter med lavværge Hendrik Clausen af Haarby.<br />

Børn, Peder Madsen 14 år, Lars Madsen 12 år, Jens Madsen 8 år, kirsten Madsdatter 24<br />

år, Karen Madsdatter 22 år, bodel Madsdatter 19 år, på deres vegne Rasmus Haastrup i<br />

Milling, som er søskende barn til den afdøde, han mødte i stedet for deres farbroder<br />

Hans Pedersen i Faaborg.<br />

Rasmus Brun fæster gården og gifter sig med enken.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mads Pedersen i Flemløse den 14,august 1740 side 416 p1.<br />

Enken, Anne Madsdatter med lavværgen Hendrik Michelsen af Flemløse.<br />

Børn, Peder Madsen 27 år, Johanne Madsdatter 19 år, Mads Madsen 13 år, Hans<br />

Madsen 10 år, Jørgen Madsen 2 ½ år gl, som curator for den ældste søn morbroderen,<br />

Hans Madsen i Haarby, og formynder for de andre Lars Madsen af Flemløse.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Marcus Eriksen i Heden den 13,juni 1748 side 514 p1,<br />

Enken, Maren Olufsdatter med lavværge Anders Jensen af Heden.<br />

Børn, Erik Marsusen 14 år, Ole Marcusen 12 år, Hans Marcusen 5 år, christen<br />

Marcusen 1 ½ år, Aplone Marcusdatter 3 år, tilstede farbroderen Jens eriksen af Heden,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Marchus Jespersen i Ejby den 7,november 1758 side 63 p1.<br />

Enken, Karen Nielsdatter med lavværge Peder Bang af Ejby.<br />

Børn, Jesper Marcusen 30 år, har fæstet gården, Niels Marcusen 18 år, Rasmus<br />

Marcusen 15 år, Anne Marcusdatter gift med Hans Jørgensen i Indslev.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Hansdatter i Ejby den 30,juli 1739 side 356 p1.<br />

Enkemanden, Jens Bang.


Børn af første ægteskab, Maren Nielsdatter gift med Niels Madsen i Krendstrup Gelsted<br />

Sogn, Karen Nielsdatter gift med Marcus Jespersen i Ejby,<br />

Fælles børn, Mette Jensdatter gift med Jørgen Pedersen i Ejby, Karen Jensdatter gift<br />

med Peder Pedersen, som har den ½ gård af stervboet i fæste, Anne Jensdatter 23 år gl,<br />

tilsted morbroderen Jørgen Hansen i Indslev.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jensdatter i Svanninge den 15,september 1727 side 211 p1.<br />

Enkemanden, Jacob Pouelsen<br />

Børn; Pouel Jacobsen 9 år, Maren Jacobsdatter 7 år, Anne Jacobsdatter 5 år, Jens<br />

Jacobsen 3 år, tilstede morfaderen Jens Madsen af Østerbye.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Jespersdatter i Millinge den 13,januar 1747 side 490 p1.<br />

Enkemanden Mads Jensen<br />

Arvinger, 4 børn fra første ægteskab med Niels Andersen; 1) Anders Nielsen 14 år, 2)<br />

Anne Nielsdatter 3 år, deres formynder morbroderen Peder Jespersen og 3) Kirsten<br />

Nielsdatter hendes formynder Christopher Larsen i Milling, 4) Maren Nielsdatter 6 år,<br />

hendes formynder Peder Nielsen i Milling,<br />

Fælles barn, Maren Madsdatter 14 dage gammel.,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Larsdatter i Milling den 15,marts 1749 side 529 p1,<br />

Enkemanden Hans Jensen huusmand.<br />

Børn fra første ægteskab, Hans Ibsen 19 år, tilsted hans nærmeste på rørende Peder<br />

Hansen Ellegaard i Milling.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Michelsdatter i Milling den 20,juni 1739 side 372 p1.<br />

Enkemanden Carl Johansen Højer.<br />

Børn, Michel Carlsen Højer 8 år, Johan Fridrerich Carlsen Højer 5 år gl, tilsynsværge<br />

Povel Michelsen på Tentte Mølle.<br />

I Skiftebrevet nævnes den sal kones søster Maren Michelsdatter gift med Christen<br />

Nielsen af Vester Hæsing.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Nielsdatter i Heden den 19,februar 1742 side 453. p1.<br />

Enkemanden, Anders Justesen<br />

Arvinger, søskende Maren Nielsdatter af Dømmelstrup, Karen Nielsdatter af Haastrup,<br />

Johanne Nielsdatter død hendes datter Anne Rasmusdatter død hendes 2de børn Niels<br />

Hansen, og Anne Hansdatter af Haastrup,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Maren Pedersdatter i Nørre Mølle den 11, januar 1749 side 522 p1.<br />

Enkemanden, Peder Christensen Møller.<br />

Børn fra første ægteskab; Hans Pedersen 37 år i Milling, Rasmus Pedersen 36 år i<br />

faldsled, Jens Pedersen her i Møllen, Anne Pedersdatter ugift 39 år, Else Pedersdatter<br />

begge her i Møllen.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Jensdatter i Heden Mølle den 23,april <strong>1751</strong> side 609 p1.<br />

Enkemanden Christens Nielsen<br />

Børn fra tidliger ægteskab; 1) Jens Ibsen død, hans børn; Johanne Jensdatter 18 år, født i<br />

Langsted, med stedfaderen Jens Madsen i Langsted, 2) Peder Ibsen ca 40 år rejste for 9<br />

år siden til Herrenhut, 3) Hans Ibsen Smed i Flemløse 34 år, 4) Anne Ibsdatter gift med


Jacob Poulsen i Svanninge, 5) Maren Ibsdatter død var gift med Hans Tømmermand i<br />

Faaborg, deres børn; Lars Hansen 10 år, Jeppe Hansen 9 år, Johanne Hansdatter 13 år,<br />

Bodel Marie Hansdatter 11 år, Mette Hansdatter 6 år, 6) Margrethe Ibsdatter 32 år,<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Knudsdatter Sønder Balle i Haarby den 28,maj 1739 side 353 p1.<br />

Enkemand, Peder Hansen<br />

Børn af første ægteskab, Claus Pedersen.<br />

Skiftet er indført i Østrup Gårds skifteprotokol.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Madsdatter i Østerby den 25,februar 1740 side 378 p1,<br />

Enkemanden, Mads Larsen.<br />

Den sal. kones datter Kirsten Pedersdatter 7 ½ år gl, (ved sal Peder andersen) formynder<br />

morbroderen Povel Madsen af Østrup.<br />

Enkemanden skylder penge til 2 brøder Niels Larsen og ?<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Mette Nielsdatter Møller fra Trente Mølle den 5,maj 1739 side 397 p1,<br />

Var enke efter sal, Michel Møller.<br />

Var grundet fattigdom efter at mølle brændte til huse hos svigersønnen Carl Johansen<br />

Højer.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Andersen i Milling den 26,november 1744 side 470 p1.<br />

Enken, Maren Jespersdatter med lavværge og fæstmand Mads Jensen<br />

Børn, Anders Nielsen 11 år, Kirsten Nielsdatter 8 år, Maren Nielsdatter 3 år, Anne<br />

Nielsdatter ½ år, gl, tilstede morbroderen Peder Jespersen i Svanninge<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Hansen i Haarby den 21,januar <strong>1751</strong> side 599 p1.<br />

Enken, Maren Andersdatter med lavværgen Lars Jensen i Haarby.<br />

Børn fra første ægteskab, Hans Nielsen tjener på Østrupgaard, Maren Nielsdatter død,<br />

var gift med Jørgen deres børn; Niels Jørgensen rytter, Peder Jørgensen er bortrejst,<br />

Hans Jørgensen tjener i Hesle, Werner Jørgensen tjener i Woltofte, i Skiftet findes<br />

følgende skiftebrev.<br />

Niels Johansen i Haarby den 24,oktober 1734 side 600 p1<br />

Enken Maren Andersdatter med lavværge<br />

Arvinger som giver afkald; Hans Jørgensen, Hans Hansen Smith, i Haarby, Niels<br />

Johansen og Hans Nielsen og Maren Nielsdatter<br />

Fælles børn,Hans Nielsen<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Larsen i Haarbye hos sal.Mads Pedersens enke den 4,november 1758 side 86 p1<br />

Var gift med ? som er død<br />

Arving en datter Else Nielsdatter formynder Hendrik Clausen i Haarbye.<br />

Mads Pedersen enke var en søster til den sal. mand.<br />

Det oplyses at den sal. mand har en søster i Milling, og en søster gift med Anders<br />

Hansen i Woltofte Maren Larsdatter.<br />

Den sal mands mor Else Jensdatter med Rasmus Rasmussen af Haarby som formynder,<br />

Og Mormoderen Maren Jensdatter<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Niels Pedersen Skomager i Svanninge den 28,januar 1735 side 161 p1.


Enken, Anne Madsdatter med lavværge Jørgen Pedersen af Svanninge<br />

Børn, fra første ægteskab med sal. Kiersten Madsdatter; Rasmus Nielsen i Milling 30 år,<br />

Anne Marie Nielsdatter gift med Hans Rasmussen Peirupe, Kierstine Nielsdatter på<br />

Holstenhuus 28 år gammel.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Offer Christensen i kjøng Højrup den 28,marts 1730 side 238 p1.<br />

Enken, Anna Hansdatter med sin forlovede Søren Laursen<br />

Arvinger, søskende, Jørgen Christensen, dito Jørgen Christensen af Øldsted i Sønder<br />

Broby, og en søster søn Jørgen Rasmussen af tørringe<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Christesen Møller i Nørre Mølle 26,juli 1749 side 564 p1,<br />

Arvinger, en søn Hans Pedersen p sjælland, Maren Pedersdatter på Boringholm ?.<br />

Stedbørnene Jens Pedersen, Anne Pedersdatter, Else Pedersdatter tjener alle her på<br />

Møllen.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Laursen til huse hos Rasmus Bøcher i Milling den 17,januar 1739 side 346 p1.<br />

Enken, Karen Hansdatter med lavværge rasmus Bøcher.<br />

Barn 1 søn Peder Pedersen som ikke er et år gammel, formynder farbroderen Rasmus<br />

Laursen ibm.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Peder Madsen i Nørre Mølle den 5,april 1726 side 171 p1.<br />

Enken, Maren Pedersdatter med lavværge Jens Madsen af Østerbye og fæstemand Peder<br />

Christesen af Faaborg.<br />

Arvinger, af første ægteskab med sal. Karen Knudsdatter er alle døde.<br />

Børn af andet ægteskab med sal; Else Pedersdatter ; en søn Mads Pedersen 29 år, Karen<br />

Pedersdatter 25 år, Maren Pedersdatter 23 år, deres formynder Hans Jørgensen i<br />

Milling.<br />

Fællesbørn, Hans Pedersen 15 år, Rasmus Pedersen 14 år, Jens Pedersen 10 år, på deres<br />

vegne broderen Mads Pedersen, og døtrene Anne Pedersdatter 16 år, Else Pedersdatter 8<br />

år, deres formynder Lars Pedersen i Milling.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Hansen Hjulmand i Heden den 16,juni 1759 side 119 p1.<br />

Til huse hos en søn Jens Rasmussen som døde som ungkarl for 3 uger siden.<br />

Børn, Hans Rasmussen Gmd i Heden, en datter gift med Huusmand Enevold Jensen<br />

itm. Giertrud Rasmusdatter gift med Gmd, Hans Andersen i Allested. Johanne<br />

Rasmusdatter 54 år ugift her i huset.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Jacobsen i Bondemosegaards ennemærkehus den 13,april 1747 side 494.<br />

Enken, Zidsel Michelsdatter med lavværge Mads Jensen af Østerby.<br />

Børn, Michel Rasmussen 7 år, formynder morbroderen Mads Michelsen i Svanninge,<br />

Fra første ægteskab en søn Niels Rasmussen i Marslev Sogn.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Rasmus Larsen i Milling den 9,oktober 1745 side 481. p1.<br />

Enken, Helvig Nielsdatter med lavværge Rasmus Pedersen i Milling<br />

Børn, Lars Rasmussen 13 år, Niels Rasmussen 9 år, Jørgen Rasmussen 7 år, Hans<br />

Rasmussen 4 ½ år, Kirsten Rasmusdatter 11 år, tilstede farbroderen Christopher Larsen<br />

i Milling, og morfaderen Niels Olsen i Svanning.<br />

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rasmus Madsen i Milling den 20,marts <strong>1718</strong> side 29 p1.<br />

Enken, Karen Erichsdatter med lavværge og fæstemand Søren Nielsen<br />

Børn, Mads Rasmussen 15 år, formynder Anders Pedersen<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Sirach Nielsen i Østerby den 13,februar 1740 side 389 p1.<br />

Enken, Magrethe Pedersdatter med lavværgen Jens Pedersen i Østerby,<br />

Børn, Karen Sirachsadatter 10 år, Anne Marie Sirachsdatter 8 år, deres formynder var<br />

Lars Nielsen Brun i Svanninge, Ellen Sirachsdatter 5 år, Maren Sirachsdatter 2 år som<br />

formynder Christen Nielsen Brun af Østerby, de har og er gift med søstre til den sal.<br />

mand.<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Søren Andersen ladefoged i Milling den 25,september 1758 side 59 p1.<br />

Enken, Karen Pedersdatter med lavværge Rasmus bø<strong>dk</strong>er. Michel Hansen fæster<br />

gaarden og lover at ægte enken.<br />

Børn, Anders Sørensen 17 år, Peder Sørensen 10 år, Jens Sørensen 7 ½ år, Anne Marie<br />

Sørensdatter 13 ½ år, Karen Sørensdatter 12 år, Maren Sørensdatter 5 år, Anne<br />

Sørensdatter 2 år, på deres vegne morfaderen Peder Nielsen her af Milling.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Søren Laursen i Køng Højrup den 27,maj 1743 side 463 p1.<br />

Enken Anne Hansdatter med lavværge Peder Larsen fra Glensborg<br />

Børn, Hans Sørensen 7 år, Maren Sørensdatter 9 år på deres vegne farbroderen Niels<br />

Larsen i Norup, og Anne Sørensdatter 4 år hendes formynder var farbroderen Lars<br />

Larsen i Norup.<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Thøger Madsen til huse hos Mads Rasmussen i Milling den 20,maj 1735 side 343 p1.<br />

Enken, Karen Willadsdatter med lavværge Carl Johansen Højer.<br />

Den sal. mand hørte til de fattige, og der var derfor intet at arve.<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Willum Bertsen i flemløse den 16,marts 174 side 474 p1,<br />

Var gift med Maren Nielsdatter død samtidig.<br />

Børn, Bernt Wilumsen 14 år, Niels Wilumsen 11 år, på deres vegne morbroderen Hans<br />

Nielsen Lunde i Flemløse, Morten Wilumsen 8 år, Anne Wilumsdatter 11 år, Jacob<br />

Wilumsen 2 ½ år gl,<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Zebbo Harttmand i Flemløse den 29,maj 1729 side 200 p1.<br />

Enken, Anna Olufsdatter med lavværge Peder Olufsen i Flemløse.<br />

Barn; Anna Sophie 1 ½ år. Formynder Mads Pedersen i Flemløse.<br />

Børn fra første ægteskab med sal. Margrethe ?; Johanne Kirstine Zebbodatter gift med<br />

Jørgen Engelhart i Nykøbing Falster. Margrethe Zebbosdatter gift med Lars Rasmussen<br />

i Trunderup, Zebbo Zebbosen 27 år,<br />

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.<br />

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.<br />

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!