11.03.2015 Views

Skovgårde Gods Skifteuddrag 1719-73. - Daic.dk

Skovgårde Gods Skifteuddrag 1719-73. - Daic.dk

Skovgårde Gods Skifteuddrag 1719-73. - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Skovgårde</strong> <strong>Gods</strong> <strong>Skifteuddrag</strong> <strong>1719</strong>-<strong>73.</strong><br />

Anders Andersen i Dærup den 16 december 1771. folio 209. P1.<br />

Hustru; Mette Iversdatter.<br />

Gårdafståelse; til sønnen Thomas Andersen 33 år, de øvrige børn; Anders Andersen 28 år.<br />

Iver Laursen i Hestholm som er søn af Mettes første ægteskab.<br />

Anders Christensen i Tylle Kro den 22 december 1766 folio 171. P1.<br />

Enken; Anna Chatrine med lavværge hendes broder Trompeter Hr. Hans Ormhøj i Odense.<br />

Arvinger; en broder Hans Christensen i Ebberup. en søster Maren Christensdatter gift 2<br />

gang med Rasmus Pedersen daglejer i Odense. Anna Christensdatter gift med Jørgen<br />

Hansen i Kirke Søeby.<br />

Anders Ibsen i Kirke Søeby den 6 september 1753 folio 108. P1.<br />

Enken; Mette Nielsdatter med lavværge Niels Christensen hendes tilkommende. .<br />

Arvinger børn: Niels Andersen 24 år. Jeppe Andersen 21 år bort rømt. Gregers Andersen<br />

16 år. - Karen Andersdatter 20 år. - Maren Andersdatter gl 12 år. - Anne Andersdatter.<br />

Børnenes formynder Jørgen Pedersen i Søe Søeby.<br />

Anders Jensen i Ebberup den 6 marts 1730 folio 19b. P1.<br />

Enken; Anna Nielsdatter<br />

Arvinger; hans forældre Jens Andersen og hustru Maren Clausdatter i Brydegaard. - en<br />

søster Maren Jensdatter.<br />

Anders Jensen Snicher i Ebberup den 7 marts 1744<br />

Enken; ? lavværge Christian Nielsen i Ebberup.<br />

Arvinger; børnebørn eller er det børn ? Maren Jensdatter. - Anne Jensdatter. Peder<br />

Jensen deres værge var Monsr, Johan Michelsborg udi Assens. - Anders Jensen i<br />

Sønderby.<br />

Anders Jørgensen i Kirke Søbye den 1 juli 1752.<br />

Enken; Catrine Pedersdatter.<br />

Arvinger; børn: Rasmus Peder Andersen 33 år. Lars Andersen 32 år.<br />

Jørgen Andersen 30 år. Anne Andersdatter 31 år, - Kirsten Andersdatter 25 år. - Giertrue<br />

Andersdatter 19 år.<br />

Anders Madsen i Meelby Kærum Sogn den 27 juli 1729 folio 13b. P1.<br />

Enken; Karen Nielsdatter,<br />

Arvinger; .Deres fælles barn Jørgen Andersen 6 år. Formynder Lars Madsen .<br />

Madsen begge i Barløse<br />

Povel<br />

Anders Pedersen i Søe Søeby den 29 maj 1752 folio ? P1.<br />

Enken; Catrine Jensdatter.<br />

Arvinger; hans gl. forældre i Tylle ; en broder Hans Pedersen i Kirke Søeby. -<br />

I boet nævnes 3 piger som har arv til gode efter deres sal: fader Rasmus Jensen.<br />

Skiftebrevet er underskrevet med Peder Andersen oh Hans Pedersen som arvinger.<br />

Anders Povelsen i Kirke Søeby den 30 juli 1771 folio 201b. P1.<br />

Enken; Birte Nielsdatter, lavværge Peder Nielsen af Saltofte fæster stedet og<br />

ægter enken.<br />

Barn; Anders Andersen 12 dage tilsynsværge morfaderen Niels Jensen, som før har haft<br />

stedet i fæste.<br />

Anna Hansdatter i Kirche Søbye den 28 september 1735 folio 28 P1.<br />

Enkemand Hans Larsen.


Arvinger; søn; Lars Hansen 1½ år.<br />

Anne Hansdatter i Kirche Søeby den 22 januar 1752.<br />

Enkemand; Peder Hansen<br />

Arving; barn: Karen Pedersdatter 8 år værge Laurs Hansen tjener i Snave.<br />

Anne Hansdatter i Snave den 27 januar 1754 folio 111. P1.<br />

Enkemanden Simon Jørgensen.<br />

Arvinger; børn, Jørgen Simonsen 20 år. Anna Jørgensdatter 22 år. Deres formynder<br />

Rasmus Jørgensen.<br />

Anne Hansdatter i Flemløse den 3 november 1757. P1.<br />

Enkemand, Hans Laursen.<br />

Børn; Maren Hansdatter 14 år. - Lars Hansen 11 år. Hans Hansen ½ år. Tilsynsværger<br />

Rasmus Laursen af Bucherup og Jørgen Laursen af Voltofte, som er mandens brødre, samt<br />

Lars Nielsen.<br />

Anne Ibsdatter i Kirke Søebye den 23 april 1749 folio 75. P1.<br />

Enkemand, Jørgen Pedersen.<br />

Arvinger, børn: Peder Jørgensen 19 år. Hans Jørgensen 14 år. Berte Jørgensdatter.<br />

Anne Jensdatter i Snave den 28 september 1756 folio 123b. P1,<br />

Enkemand, Laurs Nielsen.<br />

Arvinger, hendes børn, Maren Larsdatter gift med Jørgen Hansen i Sarup. - Anne Larsdatter<br />

30 år. Kirsten Larsdatter 28 år, formynder for de umyndige Lars Pedersen i Snave.<br />

Anne Chatrine Jensdatter i Søe Søeby den 6 februar 1767 folio 172. P1.<br />

Enkemand: Peder Rasmussen.<br />

Børn; første ægteskab; Anna Rasmusdatter 28 år. Margrete Rasmusdatter<br />

26 år. Karen Rasmusdatter 19 år, deres formynder morbroderen Tyge Jensen<br />

Børn, fra sidste ægteskab Rasmus Pedersen 13 år. - Anders Pedersen 11 år,<br />

tilsyns værge farbroder Ole Rasmussen af Tylle Kro.<br />

Anne Jørgensdatter i Snave den 16 oktober 1762 folio 142 P1.<br />

Enkemand; Laurs Nielsen,<br />

Børn; Anna Laursdatter 3 år. - Giertrud Laursdatter 10 uger værge morbroderen Peder<br />

Jørgensen fra Flemløse.<br />

Anne Laursdatter i Tylle Kro den 23 februar 1765 folio 157b. P1.<br />

Enkemand, Anders Christensen<br />

Arvinger; børn fra første ægteskab: Laurs Pedersen. - Elisebeth Pedersdatter gift med<br />

Kromanden i Kirke Søeby. - Anna Pedersdatter gift med Hans Knudsen i Assens.<br />

Johanne Pedersdatter gift med Ole Rasmussen tjener sogne præsten Hr. Laccoppidan. -<br />

Kirsten Pedersdatter gift med Hans Eriksen i Køng. Der nævnes skifte brev fra 11 juni 1744<br />

og en broder skifte den 26 sep. 1750.<br />

Anna Laursdatter i Glensbjerg den 30 marts 1772. folio 211. P1.<br />

Enkemand; Peder Nielsen.<br />

Børn: Maren Pedersdatter 7 år. Anna Pedersdatter 5 år. Johanne Pedersdatter 2 år,<br />

tilsyns værge var Anders Hansen her i byen, som var den nærmeste af deres slægt.<br />

Anna Nielsdatter i Søebye hos Lars Tærsker den 28 juni 1731 folio 21. P1.<br />

Ingen arvinger er nævnt.<br />

Anne Ollesdatter i Snave den 31 N. 1759 folio 131b. P1.<br />

Enkemand, Lars Pedersen


Børn; Peder Larsen 26 år. - Maren Larsdatter gift med Peder Hansen i<br />

Søebye. - Karen Larsdatter 21 år. Appelone Larsdatter 14 år begge ugifte tilsynsværge<br />

den sal. Kones brøder Hans Olsen i Haarby. Anders Olsen i Strærup.<br />

Anna Olufsdatter gårdafståelse i Køng Højrup den 16 juni 1773 folio 2 21b. P1.<br />

Enke efter Jacob Rasmussen.<br />

Børn; hendes søn Jens Hansen fæster gaarden. -<br />

Anna Pedersdatter i Snave den 12 oktober 1730 folio 37, P1.<br />

Enkemand; Simon Jørgensen.<br />

Arvinger; hendes børn, Anders Hansen i Voltofte. Michel Hansen i Kirche Søeby, - Morten<br />

Hansen her hos stedfaderen, - Berte Hansdatter hendes mand Laurits Hansen i Sønderby.<br />

Anne Pedersdatter i Snave den 28 juli 1766 folio 168 P1.<br />

Enkemand, Lars Nielsen.<br />

Arvinger; en broder Peder Pedersen i Sarup. - Rasmus Pedersen tjener Peder Ellegaard i<br />

Haarby. en søster Karen Pedersdatter tjener hos Peder Hansen i Gummerup.<br />

Anna Sørrensdatter i Flemløse den 17 okt. 1771. folio 204. P1.<br />

Enkemand; Mads Laursen.<br />

Barn, Maren Madsdatter 5 år, tilsynsværge morfaderen Mads Olsen Køng Højrup.<br />

Anne Tygesdatter i Søe Søeby den 25 januar 1737 folio ?: P1.<br />

Enkemand; Hermand Hansen<br />

Arvinger; Karen Hermandsdatter død hendes børn; Anders Pedersen 10 år. Anna<br />

Pedersdatter 14 år. Johanne Pedersdatter 12 år. Værge deres far under officer Peder<br />

Hortholm, og Jens Tygesen<br />

Bergitte Mortensdatter i Snave den 12 maj 1742 folio 55 P1.<br />

Enkemanden Peder Laursen.<br />

Arvinger; børn, Karen Pedersdatter 5 år. Maren Pedersdatter 1 år. Hans Jensen i<br />

Voldtofte og Morten Hansen i Dreslette var deres formynder.<br />

Berte Andersen i Kirke Søebye den 30 maj 1749. folio 76 P1.<br />

Enkemand: Niels Nielsen Bøcher.<br />

Arvinger; hendes mor Else Andersdatter og en Broder Hans Andersen i Kirke<br />

Søeby. - dito Anders Andersen. - en halv broder Jens Rasmussen i Aborg. - en søster<br />

Mette Andersdatter gift med Anders Nielsen i Lundager.<br />

Bertel Nielsen i Saltofte den 1 maj 1758 folio 136 P1.<br />

Enken, Christanse Enevoldsdatter med værge hendes broder Anders<br />

Enevoldsen i Bcherup.<br />

Børn; første ægteskab, med sal. Kirsten Christophersdatter : Mads Bertelsen, som gaard til<br />

Rytter for godset. - 2det ægteskab med Sal: Elisabeth Jørgensdatter en søn: Jørgen<br />

Bertelsen 6 år, formynder Denis Jørgensen af Aborg. I ægteskabet med enken: Niels<br />

Bertelsen 2 år. Lisbeth Bertelsdatter ½ år. Formynder Peder Jørgensen af Bucherup, gift<br />

med en søster til enken. Ved skiftets af slutning anmeldes at den sal. Mand havde en<br />

steddatter Else Madsdatter 26 år tjener i Sønderby som havde arv til gode i Stervboen ifølge<br />

skiftebrev af 7 augu8st 1733. Som overværende pårørende Peder Jørgensen og Hans<br />

Madsen.<br />

Birte Nielsdatter i Snave den 8 september 1728 folio 11b. P1.<br />

Enkemand; Hendrik Lauridtsen.<br />

Arvinger; deres søn Lars Hendriksen.<br />

Hendes børn; Rasmus Tychsen. Lauridts Tychsen. - Birte Tychsdatter<br />

Berthe Rasmusdatter tjeneste pige hos Rasmus Hansen i Nyboe den 9 juli 1772. P 213.<br />

Skiftet blev først afholdt 3 mdr. efter hendes død:


Arvinger; heel søskende i København; Hans Rasmussen Kok. Knud Rasmussen<br />

Klensmed. Maren Rasmusdatter tjener kongens glarmester. Else Rasmusdatter udi<br />

Wasthoe i sygestuen. Halv søskende; Laurs Knudsen i Barløse. Maren Knudsdatter gift<br />

med Berild Nielsen i Assens.<br />

Bent Andersen i Kirche Søeby den 12 februar 1737 folio ?. P1.<br />

Enke Mette Madsdatter med brorsønnen Niels Pedersen i Voltofte.<br />

Arvinger: søskende; Jens Andersen. søstres børn: Knud Rasmussen. - Mads Rasmussen<br />

død hans søn Mads Madsen. - Anna Rasmusdatter gift med Peder Christensen. Kirsten<br />

Rasmusdatter gift med Hans Schalbjerg.<br />

Bente Hansdatter i Tyllegaarden den 18 marts 1771 folio 196b. P1.<br />

Enkemand Jørgen Laursen,<br />

Børn; 1) Eyler Jørgensen . - 2) Giertrud Jørgensdatter gift med Peder Andersen i Kirke<br />

Søeby, men i disse dage død og efterlader sig en datter Maren Pedersdatter 1 år. 3)<br />

Johanne Jørgensdatter 15 år, tjener bemeldte Peder Andersen. 4) Kirsten Jørgensdater gift<br />

med Rasmus Hansen, men død efter lader en søn Hans Rasmussen 1 år.<br />

Christen Skrædder i Turup den 9 december 1720 folio 6b. P1.<br />

Enken Else Rasmusdatter med lavværge Anders Rasmussen af Orte.<br />

Arvinger; hans børn; 1) Hans Christensen. 2) Maren Christensdatter 42 år. 3) Jacob<br />

Christensen død hans datter Kirsten Jacobsdatter<br />

Christian Nielsen i Ebberup den 4 september 1749 folio 77b. P1.<br />

Arvinger; børn, Kirsten Christiansdatter hendes lavværge Mads Bager og<br />

Laurits Povelsen.<br />

Claus Jensen i Søe Søeby den 8 juni 1750.<br />

Enken; Karen Laursdatter med lavværge Laurs Povelsen.<br />

Arvinger; søskende, en søster gift med Christen Pedersen. - en broder Rasmus Jensen<br />

her udi byen, hans vegne mødte hans hustru Cathrine Jensdatter. - Peder Stensen gift med<br />

en søster ved navn Karen Jensdatter i Ebberup. - en broder Hans Jensen død i Sønderby<br />

hans børn; Anders Hansen 15 år. - Jens Hansen 10 år. Jacob Hansen 8 år. deres mor<br />

Margrethe Andersdatter .<br />

Elisabeth Jørgensdatter i Saltofte den 28 oktober 1757 folio 112b. P1.<br />

Enkemand; Bertel Nielsen<br />

Arvinger: Jørgen Bertelsen 2 år, værge morbroder Dines Jørgensen i Aborg.<br />

Der nævnes en søn fra Bertels første ægteskab ; Mads Bertelsen.<br />

Else Jørgensdatter i Kirke Søeby den 24 februar 1767 folio 173b. P1.<br />

Enkemand Laurs Eriksen.<br />

Børn; Erik Laursen 7 år. Jørgen Laursen 2 år. Birte Laursdatter 9 år. Tilsyns værge<br />

farbroder Hans Eriksen.<br />

Giertrud Hansdatter i Søe Søebye den 26 november 1736 folio 31. P1.<br />

Enkemand, Jørgen Andersen.<br />

Arvinger børn; Anders Jørgensen 38 år i Kirke Søbye. - Hans Jørgensen her i gaarden.<br />

Mette Jørgensdatter gift med Erich Larsen i Sønderby.<br />

Giertrud Jørgensdatter i Kirke Søebye den 30 april 1771 folio 195b. P1.<br />

Enkemanden; Peder Andersen.<br />

Datter, evt. ? Maren Pedersdatter 1 år, tilsyns værge farfar Anders Pedersen her på gården.<br />

Giertrud Laursdatter i Søe Søeby den 1741 folio 51b. P1.<br />

Enkemand; Peder Pedersen.


Arvinger; børn, Peder Pedersen boende i ruegaards enemærker. 2) Anders Pedersen. 3)<br />

Anne Pedersdatter. 4) Maren Pedersdatter gift med Nicholai Birch Værtshus mand i<br />

København.<br />

Giertrud Pedersdatter i Kirke Søeby den 14 juni 1730 folio ? P1.<br />

Enkemand ; Michel Hansen.<br />

Arvinger; en datter Maren Michelsdatter 5 uger og 3 dage.<br />

Gregers Andersen i Søe Søeby den 5 april 1742 folio 54. P1.<br />

Enken; Maren Ibsdatter hendes værge Laurs Ibsen i køng efter loven.<br />

Arvinger; børn; Karen Gregersdatter. - Gertrud Gregersdatter deres værge Hans Jørgensen<br />

af Brydegaard<br />

Hans Andersen i Holte gård afståelse den 24 maj 1771 folio 198. P1.<br />

Hans andersens søn overtager fæstet af gården. Søskende, ½ broder Anders<br />

Hansen i Højberg. helbroder Hans Hansen 15 år. søster Maren Hansdatter 24 år. Anna<br />

Hansdatter 18 år her på stedet<br />

Hans Ibsen i Tylle den 26 october 1754 folio 113. P1.<br />

Enken; Barbara Jørgensdatter, lavværge en broder Peder Jørgensen i<br />

Sandager.<br />

Arvinger; børn; Hans Hansen 29 år gift og bor i Kirke søebye. Birte Hansdatter gift med<br />

Jørgen Laursen her på stedet. -<br />

Hans Jørgensen i Søe Søeby den 16 juni 1764 folio 151. P1.<br />

Hustruen; en aldrende kone Maren Jørgensdatter.<br />

Gård afståelse. Sønnen Jørgen Hansen var blevet lovet af sin gamle far at få<br />

fæstebrev på gården: men var nu blevet sindet at han ikke skulle have den, men i stedet til<br />

deres datter Giertrud Hansdatter og hendes trolovet Niels Laursen. Der er også en yngre<br />

søn Hans Hansen<br />

Hans Hansen Kroog i Køng den 22 marts 1740 folio 46b. P1.<br />

Arvinger; børn, Hans Hansen Kroog i hjerup. - Christian Hansen Kroog som ikke vides hvor<br />

er. - Anna Hansdatter med broderen som værge.<br />

Hans Hansen i Søe Søeby den 16 februar 1746 folio 70. P1.<br />

Enken; Maren Mortensdatter<br />

Arvinger; børn; Hans Hansen her i Søe Søeby. Kirsten Hansdatter død hendes mand<br />

Jørgen Pedersen Mand i Haarby, deres børn: Peder Jørgensen. Anna Jørgensdatter.<br />

Maren Jørgensdatter.<br />

Hans Jørgensen i Søe Sørby den 13 oktober 1751 folio ?<br />

Arvinger; Hans Jørgensen dør som fattigLem, og ingen arvinger nævnes.<br />

Hans Laursen i Søe Søeby den 4 august 1756 folio 122. P1.<br />

Enken Berte Larsdatter.<br />

Arvinger børn; Rasmus Hansen 20 år formynder Anders Christensen i Tylle Kro. Peder<br />

Hansen 12 år, formynder Peder Laursen i Tylle.<br />

Børn fra første ægteskab: Berte Hansdatter gift med Mads Nielsen her i byen. - Anne<br />

Hansdatter 32 år som tjener her på stedet, hendes værge var hendes halvbroder Mads<br />

Madsen i Hesle.<br />

Hans Laursen i Flemløse den 22 dec. 1763 folio 150. P1.<br />

Enken; Anne Laursdatter. Med lavværge Hans Laursen fra søebye<br />

Børn: Laurs Hansen 3 år. Christen Hansen 1 år. Anne Hansdatter 5 år, deres værge<br />

farbroderen Rasmus Laursen fra Bucherup, deres morfar Laurs Jensen fra Grimstrup.


Børn fra første ægteskab med sal Anne Hansdatter; Laurs Hansen 18 år. Hans Hansen 7<br />

år, - Maren Hansdatter 20 år, deres værge morbroderen Laurs Hansen fra Vestaarup og<br />

Jørgen Laursen fra Voltofte deres farbroder.<br />

Hans Madsen i Søe Søebye hos hans mor den 28 juni 1731 folio 21. P1.<br />

Arvinger: hans mor; Mette Madses!. Og søstren Karen Madsdatter.<br />

Hans Mortensen i Kirke Søeby den 1 juni 1764 folio 143. P1.<br />

Enken; Anne Andersdatter<br />

Arvinger; søskende, ½ broder Christen Christensen i Turup. - ½ broder Niels Mortensen<br />

skal være rejst ud af landet, evt. i Husum. en søster død, hendes børn Lars Rasmussen.<br />

Mette Rasmusdatter Niels Jensens enke begge i Turup. Hans Mortensen havde 1762<br />

afstået fæstegaarden til Erik Hansen.<br />

Hans Laursen i Voltofte den 7 april 1758. folio 134 P1.<br />

Enken; Karen Clausdatter lavværge broderen Jep Clausen i Tuerup<br />

Fælles børn; Sidsel Hansdatter 7 år. Johanne Hansdatter 3½ år, - og børn fra den sal,<br />

mands første ægteskab; Karen Hansdatter 20 år, værende hos Niels Jørgensen i Tylle, er<br />

skrøbelig. Maren Hansdatter 18 år hjemme, er vanfør og krum. Anne Hansdatter 13½ år<br />

her i gården. På deres vegne var mødt deres farbroder Erich Laursen i Sønderby.<br />

Enken er ved skiftets afslutning forlovet med Hans Jørgensen her af byen.<br />

Hans Laursen i Ebberup den 11 april 1768 folio 182b. P1.<br />

Enken; Kirsten Christensdatter, lavværge Niels Jacobsen af Sønderby.<br />

Børn, Lars Hansen 15 år. - Maren Hansdatter gift med Thomas Hansen som har gården i<br />

fæste. - Anna Hansdatter 11 år, som er både dum og døv, hendes formunder Jørgen<br />

Eriksen Smed i Kirke Søeby.<br />

Hans Jacob Pedersen i Tuurup den 8 februar 1760 folio 138b. P1<br />

Enken; Karen Povelsdatter, lavværge Jørgen Hansen i Blangstrup.<br />

Arvinger: en datter fra 1 ægteskab; Sidsel Hansdatter 23 år formynder farbroderen Rasmus<br />

Pedersen af Assens.<br />

Hans Pedersen i Haarby den 9 august 1773 folio 228b. P1.<br />

Enken Kirsten Jørgensdatter, med lavværge Hans Henningsen i Haarby.<br />

Børn: Kirsten Hansdatter 10 uger, nærmest fødte værge Ole Pedersen i Gummerup.<br />

Sal: Hans Pedersen overtog fæstet af gården for ¾ år siden efter svigerfaderen sal: Jørgen<br />

Pedersen, hans enke Maren Jensdatter. Tilstede var også konens broder Peder Jørgensen<br />

22 år med sin morbroder Jørgen Jensen som Curator, og ½ søsteren Maren Jørgensdatter<br />

gift med Morten Nielsen.<br />

Henrik Laursen i Snave den 28 september 1756 folio 124 P1.<br />

Enken: Maren Ollesdatter. Lavværge Anders Ollesen hendes broder.<br />

Arvinger,børn; Lars Henriksen har stedet i fæste. Olle Henriksen 13 år. Maren<br />

Henriksdatter 22 år. De var alle hjemme på stedet.<br />

Iver Jensen i Saltofte den 7 marts 1732 folio 23. P1.<br />

Enken Maren Rasmusdatter, med lavværge Simon Nielsen<br />

Arvinger 3 børn; Mette Iversdatter med mand Thomas Jensen i Jerup. Rasmus Iversen. -<br />

Anne Iversdatter med hendes morbroder Rasmus Rasmussen i Haarby i Ellegaard som<br />

formynder. Kirsten Iversdatter med Henning Jensen i Norby, Hans Jensen, Peder Jensen,<br />

som formynder<br />

Iver Iversen i Skovgaard den 2 juli 1752 folio 99. P1.<br />

Arvinger; hans mor sal; Iver Jensen hustru Maren Rasmusdatter i Saltofte. - en<br />

broder Jens Iversen Kærumgaard forvalter ved Holkenhavn. - 1 halv broder Rasmus Iversen<br />

i Saltofte. en søster Anna Iversdatter i Voltofte gift med Hans Jensen. - Kirsten Iversdatter<br />

gift med Jens Pedersen i Saltofte. 1 halvsøster Mette Iversdatter gift med ( Hans


Pedersen) Anders Andersen i Dærup. - dito 1 halvsøster Anne Iversdatter gift med Morten<br />

Mortensen i Saltofte.<br />

Jacob Rasmussen i Kiøng Højrup den 9 juni 1772 folio 218. P1.<br />

Enken; Anna Olsdatter, lavværge Degnen Heilige af Køng.<br />

Barn; Karen Jacobsdatter 16 år, som født værge Anders Rasmussen af Køng.<br />

Børn fra enkens første ægteskab; Ole Hansen i Køng. Jens Hansen tjener her på stedet.<br />

Anna Hansdatter gift med Bertel Mikkelsen Møller i Sarup. Bodel Hansdatter gift med Niels<br />

Hansen Tømmermand i Køng. - Kirsten Hansdatter ugift. Sterveboet ejer et huus af 3½ skp.<br />

Hartkorn i Gummerup hvor halv søsteren Kirsten Hansdatters arv er første prioitet<br />

Jens Erichsen og hustru i Kirke Søby den 6 november <strong>1719</strong> folio 3 P1.<br />

Afståelse af gaarden til Rasmus Andersen og hans kjereste Sophie Erichsdatter; samt Jens<br />

Erichsens øvrige børn; Erich Jensen 32 år. - Laurits Jensen 15 år overnævnte broder er<br />

formynder.<br />

Jens Jensen i Kirke Søebye den 21 april 1739 folio 45 P1.<br />

Enken Karen Lauritsdatter.<br />

Arvinger; børn Laurits Jensen 14 år, med tiltagen formynder Jens Tygsen.<br />

2) Olluf Jensen.<br />

Jens Pedersen i Nyrup Gaard den 5 maj 1770 folio 192. P1<br />

Enken, Karen Madsdatter , med lavværge Morten Laursen i Ørsted.<br />

Børn; Anders Jensen 12 år. Peder Jensen 4 år. Rasmus Jensen ½ år.<br />

Karen Jensdatter 14 år. Maria Jensdatter 10 år. Maren Jensdatter 7 år, for mynder Peder<br />

Jensen i Frøbierg, sammen med sønnen Jørgen Pedersen.<br />

Jens Sørensen i Voldtofte den 29 november 1728 folio 12 b. P1.<br />

Enken Karen Jensdatter.<br />

Arvinger; børn Søren Jensen som er fæster af gaarden: - Sidsel Jensdatter<br />

med formynder Laurits Hansen Tylle. - Jens Jensen myndig. - Karen Jensdatter gift med<br />

Laurits Hansen Tylle.<br />

Johan Peittersen vagtmester boende i Flemløse den 6 august 1753 folio 107b.P1.<br />

Enke; Maren Hansdatter lavværge Hans Pedersen Smed i Voldtofte.<br />

Ingen arvinger funden.<br />

Johana Nielsdatter i Søe Søeby den 14 juli 1730 folio 40. P1.<br />

Enkemand; Hans Lavridsen Schalbjerg.<br />

Arvinger; hendes børn; 1) Abel Jørgensdatter formynder hendes morbroder Laurids Nielsen<br />

af Gamtofte. 2) Mads Madsens vegne efter som hans farbroder Knud Rasmussen i Kirche<br />

Søeby fandtes iche Sufichant, hans morbroder Peder Nielsen i Kingstrup. på 3) Anna<br />

Hansdatter og 4) Biergitte Hansdatter deres far overnævnte Hans Lavridsen.<br />

Johanne Christensdatter i Kiøng den 9 februar 1737 folio ?. P1.<br />

Hans Hansen Kroog .<br />

Arvinger: børn; Hans Hansen Krog 34 år i Hjerup. Christen Hansen Krog 28 år rytter. -<br />

Anna Hansdatter gift med Hans Christian Pettersen færdgarder ved Hans Maj,st.<br />

færdgarder i København.<br />

Johanne Sørensdatter i kirke Søeby den ? 1743 folio ? . P1.<br />

Enkemand: Hans Mortensen.<br />

Arvinger; hendes moder Bergitte Jørgensdatter i Søe Søeby hospital. Søskende, Peder<br />

Sørensen 33 år, her i gaarden, - Simon Sørensen 25 år, tjener hos Mads Christensen i Søe<br />

søeby. - Mette Sørensdatter tjener Rasmus Pedersen i Søe søeby<br />

Jørgen Andersen i Køng den 7 maj 1756 folio 121b. P1.


Enken; Maren Eliasdatter<br />

Arvinger; børn, Elias Jørgensen 7 år. Johanne Jørgensdatter 3 år.<br />

Jørgen Andersen i Saltofte den 5 marts 1767 folio 173b. P1.<br />

Enken; Engel Pedersdatter, lavværge en broder Hans Pedersen Dragon i<br />

Odense.<br />

Børn; Karen Jørgensdatter 7 år. Anna Jørgensdatter 5 år. Maren Jørgensdatter 2 år, en<br />

farbroder Simon Jørgensen i Ørsted.<br />

Jørgen Andersen i Glensbjerg den 26 maj 1772 folio 217b. P1.<br />

Enken; Sidsel Andersdatter, lavværge Jørgen Frederiksen Smed i Kirke Søeby.<br />

Arvinger; en broder Anders Andersen i Dærup<br />

Jørgen Hansen inderste hos Hans Jørgensen i Søe Søeby den 30 juli 1771. P1.<br />

Enken; Anna Hansdatter, lavværge Hans Laursen her af byen.<br />

Børn fra første ægteskab; Hans Jørgensen fæster af huset. Jens Jørgensen i Barløse.<br />

Sidste ægteskabs børn; Karen Jørgensdatter 14 år,<br />

Jørgen Mortensen i Melby den 9 marts 1722 folio 8a. P1<br />

enken: Karen Nielsdatter død 7 sep. 1752.<br />

børn: Simon Jørgensen 17 år - Morten Jørgensen 12 år. - Niels Jørgensen 9 år. - Karen<br />

Jørgensdatter 19 år. - Kirsten Jørgensdatter 15 år. Anna Jørgensdatter 13 år. - Maren<br />

Jørgensdatter 5 år. formynder farbrødrene Rasmus Mortensen Stuen i Barløse og Finn<br />

Mortensen i Søllested.<br />

Jørgen Pedersen i Kirke Søeby den 14 februar 1757 P1.<br />

Enken Engeborg Rasmusdatter<br />

Arvinger; hans børn, Peder Jørgensen 27 år. Hans Jørgensen 23 år.<br />

Fælles barn; Anna Jørgensdatter, som er syg. Værge for de umyndige er Jørgen Laursen i<br />

Tylle.<br />

Jørgen Pedersen i Nyrup den 3 marts 1772 folio 210. P1.<br />

Gaardafståelse for 2 år siden, til datteren Karen Jørgensdatter og svigersøn Christen<br />

Laursen, som nu ønskede at skifte med sin hustrus søskende; Laurs Jørgensen 24 år, (der<br />

ellers skule have haft gården i fæste). og datteren Else Jørgensdatter 16 år .<br />

.Jørgen Povelsen og hustru den 8 marts 1754 folio 112 P1.<br />

Arvinger; Chresten Jørgensens hustru i Kisendrup. Ærne Jørgensdatter gift med Peder<br />

Andersen<br />

Kai Christensen i Ebberup den 24 november 1764 folio 156. P1.<br />

Børn; Lisbeth Keysdatter gift med Christopher Breson. - Maria Dorthea Keysdatter tjener<br />

Anders Christensen Vognmand i Odense.<br />

Karen Ipsdatter hos Niels Jensen i Kirke Søeby den 5 april 1757 folio 112. P1.<br />

Hun var enke efter Rasmus Smed.<br />

Arvingerne nævnes ikke.<br />

Karen Jensdatter og Niels Madsen i Ebberup den 23 december 1766 folio 171b. P1.<br />

Børn; Jens Nielsen tjener på Apoteket i Assens. Mads Nielsen I Søe Søeby. Anders<br />

Nielsen i Dærup. Hans Nielsen som har fæstet gaarden.<br />

Karen Jensdatter i Køng den 3 november 1770 folio 192b. P1.<br />

Enkemand, Mikkel Henriksen.


Arvinger; børn fra første ægteskab med Rasmus Hansen: Hans Rasmussen 26 år. Karen<br />

Rasmusdatter gift med Jens Andersen her i byen. Anna Rasmusdatter 22 år, - Kirsten<br />

Rasmusdatter 13 år. De umyndiges formynder Søren Hansen Balle fra Haarby.<br />

I sidste ægteskab; Maren Mikkelsdatter 9 år.<br />

Karen Madsdatter i Tyllekro den 11 april 1738 folio 43 P1.<br />

Arvinger; en datter som er gift med Søren Lange i Tylle Kro.<br />

Karen Nielsdatter i Meelby den 7 september 1752 folio 105b P1.<br />

Enkemand Rasmus Laursen.<br />

Arvinger; hendes børn; Simon Jørgensen i Højbjerg. Niels Jørgensen tjener i Volbroe.<br />

Jørgen Andersen hos stedfaderen i Meelby. - Karen Jørgensdatter gift med Anders Hansen<br />

i Meelby. Kirsten Jørgensdatter gift med unge Hans Pedersen i Flemløse. Anne<br />

Jørgensdatter gift med Jørgen Nielsen i Sønderby. Maren Jørgensdatter gift med Hans<br />

Knudsen i Kirke Søeby.<br />

Karen Nielsdatter i Snave den 5 juni 1766 folio 166b. P1.<br />

Enkemanden, Anders Laursen.<br />

Børn; Lars Andersen 7 år. Rasmus Andersen 4 år. Anna Andersdatter 1 år. Formynder<br />

morbroder Gert Nielsen og deres mors morbroder i Ørbæk Anders Gertsen.<br />

Karen Olufsdatter i Ebberup den 15 november 1748 P1.<br />

Enkemand: Laurs Rasmussen.<br />

Arvinger; børn; fælles, Maren Laursdatter. Karen Laursdatter. Johanne Laursdatter<br />

værge deres far Laurs Rasmussen. hans stedbørn, Rasmus Laursen 36 år Anne<br />

Laursdatter gift med Hans Mikkelsen udi Emtekær. - Anne Pedersdatter gift med Laurs<br />

Pedersen Brun i Ebberup.<br />

Kirsten Christophersdatter i Saltofte, den 7 juli 1744 folio 67 P1.<br />

Enkemand. Bertel Nielsen<br />

Arvinger; hendes datter Else Madsdatter med formynder morbroderen Peder Christophersen<br />

i Saltofte. Mads Bertelsen værge hans fader Bertel Nielsen. -<br />

Kirsten Hansdatter i Haarby den 11 marts 1741 folio 49. P1.<br />

Enkemanden; Jørgen Pedersen.<br />

Arvinger; børn, Peder Jørgensen 11 år, - Anne Jørgensdatter 7 år.<br />

1½ år.<br />

Maren Jørgensdatter<br />

Kirsten Hansdatter hos Hans Rasmussen i Turup den 11 juli 1757 folio 130 P1.<br />

Var gift med afdøde Rasmus Andersen.<br />

Arvinger; søskende, Claus Hansen skytte på Haritslevgaard. - Hans Hansen i Turup. -<br />

Giertrud Hansdatter af Turup. - Maren Hansdatter fra Søeby er Dum som hendes værge<br />

hendes broder Claus Hansen.<br />

Kirsten Jørgensdatter i Tyllegaard den 18 marts 1771 folio 194, P1.<br />

Enkemand Rasmus Hansen.<br />

Børn; Hans Rasmussen 1 år, tilsynsværge Eyler Jørgensen morbroder her af Tylle.<br />

Kirsten Laursdatter i Glensbjerg Gaard afstaaelse den 1 november 1773 folio 231b. P1.<br />

Sønnen; Jeppe Nielsen får fæstebrev på gaarden, som hans sal. Fader Niels Ibsen tidligerer<br />

har haft, hendes andre børn; Jens Nielsen skriver i Faaborg. - Hans Nielsen. - Sidsel<br />

Nielsdatter, formynder Jeppe Hansen på Næs. Anne Nielsdatter gift med Jørgen Fisker i<br />

Søeholm.<br />

Kirsten Mortensdatter i Ebberup ? den 25 marts <strong>1719</strong> folio 1 P1.<br />

Enkemand; Christopher Pedersen.<br />

Barn; Kirsten Christopherdatter 3 år. Formynder Hans Christophersen.


Kirsten Nielsdatter i Kirche Søebye den 6 marts 1742.<br />

Arvinger; søskend; Maren Nielsdatter. - Karen Nielsdatter deres værge er Niels Jensen i<br />

Kirke søeby.<br />

Kirsten Rasmusdatter i Søe Søeby den 9 januar 1750 folio 84. P1.<br />

Enkemand: Hans Hansen Skalbjerg.<br />

Arvinger; hendes børn, Rasmus Laursen. Mads Laursen begge her på stedet,<br />

skiftebrevet er underskrevet af følgende Hans Laursen, Hans Hansen, Rasmus Laursen,<br />

Mads Laursen, Mette Pedersdatter. Anne Andersdatter. Det fremgår ikke klart om de alle<br />

er arvinger.<br />

Kirsten Styhrsdatter i Ebberup den 24 januar 1720 folio 4. P1.<br />

Enkemand; Christopher Pedersen.<br />

Arvinger; brøder; Laurs Hansen. Hans Hansen. - Peder Hansen alle myndige.<br />

Lars Andersen i Søe Søebye den 6 august 1765 folio 164b. P1.<br />

Enken Karen Laursdatter, med broderen Hans Laursen her i byen.<br />

Børn; Rasmus Larsen 9½ år, formynder farbroderen Anders Andersen her af byen.<br />

Laurs Frandsen i Turup lade, gård afståelse den 5 oktober 1767 folio 180b. P1.<br />

Hustru, Karen Laursdatter.<br />

Søn, Laurs Laursen 17 år, som skal overtage fæstegården. en datter fra hans første<br />

ægteskab, Karen Laursdatter gift med Peder Nielsen i aborg.<br />

Lars Hansen i Søe Søby fordum Kirke Søby hos David Hansen den 14 dec. 1730 folio 16.<br />

Enken; Maren Erichsdatter.<br />

Evt. Børn Erich Larsen. - Hans Larsen. Else Larsdatter gift med David Hansen.<br />

Der omtales en Dom fra Baag Herred den 3feb. 1730.<br />

Laurits Hansen i Tylle den 26 april 1725 folio 18 P1.<br />

Der nævnes ingen arvinger og det ser ud som om skiftet ikke er afsluttet.<br />

Laurs Hansen i Tølled den 8 maj 1745 folio 67b.<br />

Enken; Karen Jensdatter.<br />

Arvinger; søskende, ½ søster Karen Laursdatter gift med Laurs Hansen i Søe Søeby<br />

dito Else Laursdatter død på hendes børns vegne deres fader Ander Olesen i Strederup.<br />

dito Anne Margrete Laursdatter gift med monsuur Willadtz PedersenKnud Laursen i<br />

Voldtofte på egne vegne. Laurs Laursen af Assens. _ en broder søn Hans Jørgensen, -<br />

dito Laurs Jørgensen. -<br />

Laurs Hansen Tæsker i Søe Søeby den 3 juli 1749 folio 77 P1.<br />

Enken; Karen Laursdatter med lavværge Knud Laursen i Voldtofte.<br />

Arvinger; børn; Hans Laursen 30 år, udi Søe Søeby. Karen Laursdatter gift med Lars<br />

Andersen i Søe Søeby. Anne Laursdatter. - Else Laursdatter deres værge Hans<br />

Knudsen i Kirche Søeby . Hans Laursen fæster gaarden.<br />

Laurs Hansen i Flemløse den 7 marts 1767 folio 176. P1.<br />

Søskende; Hans Hansen 10 år gl. hos Hans Laursen i Flemløse. - Maren Hansdatter<br />

samme sted 23 år. - ½ søskende Laurs Hansen 6 år. Christen Hansen 4 år. Anna<br />

Hansdatter 8 år gl. formynder var Laurs Hansen i Vistorp, Rasmus Laursen i Bucherup.<br />

Lars Jensen i Grimstrup.<br />

Lars Hansens hustru i Kirke Søeby den 6 juli 1767 folio 179b. P1.<br />

Enkemanden Lars Hansen.<br />

Deres børn; Rasmus Larsen 5 år. Anne Laursdatter 3 år. Maren Laursdatter ¼ år,<br />

deres tilsyns værge Hans Nielsen Skrædder her i byen.


Laurs Hansen i Kirke Søeby den 28 juni 1773 folio 224 P1.<br />

Enken; Birthe Christiansdatter, lavværge Hans Eriksen.<br />

Born; Rasmus Laursen 11 år. Anne Laursdatter påbudt værge Ole Kromand, da der<br />

ingen nære slægtninge fandtes.<br />

Lars Jensen i Søe Søeby den 13 okyober 1760 folio 139 P1.<br />

Enken; Ellen Hansdatter, med lavværge Lars Schøtte Sneker i Assens.<br />

Børn; Hans Larsen 22 år. Erik Larsen 17 år. Jens Larsen 11 år. Curator og værge for<br />

børnene forpagter Hr, Muhle på schougaard, da der ingen fødte værdige værger var.<br />

Laurs Madsen i Snave den ? folio ? P1.<br />

Enken: ? med lavværge broderen Laurs Jensen i Strederup.<br />

Arvinger; børn, Anna Lauritsdatter 22 år, værge farbroderen Jacob Laursen i Flemløse. -<br />

Maren Laursdatter 20 år, værge Niels Laursen i Schaarup. - Kirsten Laursdatter 16 år,<br />

værge Hans Jensen i Nellemose<br />

Laurs Nielsen hjulmand og hustru Maren Andersdatter i Snave den 28 september 1756.<br />

Arvinger, børn; Anders Larsen 23 år. Peder Larsen 22 år. Lars Larsen 20 år. Hans<br />

Larsen 13 år. Karen Larsdatter 17 år. deres formynder morbrøder Rasmus Andersen i<br />

Brydegaard. Lars Andersen på Hellenes.<br />

Laurs Povelsen i Søe Søeby den 15 maj 1753.<br />

Enken; Anna Hansdatter. Lavværge Simon Hansen i Frøbjerg.<br />

Arvinger; børn, Hans Laursen i Ebberup. - Povel Laursen fæster gården. Peder Laursen<br />

tjener i stervboet. - en søn 18 år. Karen Povelsdatter gift med Anders Andersen i Søe<br />

Søeby. - Maren Povelsdatter gift med Jørgen Frederiksen Smed i Kirke Søeby. - Kirsten<br />

Povelsdatter 22 år. - Anne Povelsdatter 13 år. De umyndiges værge Peder Hansen i<br />

Ebberup<br />

Laurs Rasmussen i Ebberup den 26 januar 1754 folio 109 P1.<br />

Var gift med Karen Olufsdatter som er død<br />

Arvinger: børn, Maren Laursdatter. - Karen Laursdatter gift med Hans Jensen i Barløse. -<br />

Karen Laursdatter gift med Laurs Jensen i Ebberup. Johanne Laursdatter 25 a 26 år,<br />

hendes formynder Rasmus Laursen i Ebberup<br />

Mads Andersen i Søe søebye den 15 degember 1731 folio 22. P1.<br />

Enken; Karen Larsdatter der nævnes ingen navne på børn.<br />

Mads Christensen i Søe Søeby gård afståelse den 5 maj 1767 folio 178b. P1.<br />

Ny fæster sted sønnen Peder Nielsen.<br />

Mads Laursen i Flemløse den 28 juni 1773 folio 224b. P1.<br />

Enken Maren Pedersdatter, med lavværge Jørgen Pedersen af Haarby.<br />

Børn avlet i 3 ægteskaber: først; 1) Hans Madsen 25 år. Peder Madsen 20 år. Niels<br />

Madsen 17 år. - Birthe Madsdatter gift med Niels Hansen her i byen, som var værge for<br />

hans kones umyndige søstre. Maren Madsdatter 22 år, - Johanne Madsdatter 16 år, med<br />

formynder Mads Olsen af Køng Højrup. andet; Maren Madsdatter 7 år. sidste; Peder<br />

Madsen ½ år, formynder Jørgen Andersen af Voldtofte.<br />

Mads Madsen i Saltofte den 28 maj 1733 folio ? P1.<br />

Enken Kirsten Christophersdatter<br />

Arvinger; børn Else Madsdatter, med sin kjerste Bertel Nielsen.<br />

Mads Sandersen i Søe Søeby den 15 januar 1730 folio ?. P1.<br />

Enken; Mette Madses.<br />

Arvinger, børn; Hans Madsen. Karen Madsdatter


Maren Erichsdatter i Søe Søeby den 18 marts 1746 folio 71. P1<br />

Arvinge; børn; Erich Laursen i Sønderby. Hans Laursen i Voldtofte. Else Laursdatter<br />

gift med David Hansen i Søe Søeby.<br />

Maren Hansdatter i ?? den 15 februar 1766 folio 165b. P1.<br />

Enkemanden Erik Knudsen, huusinderste.<br />

Arvinger; søskende, en søster Else Hansdatter gift med Rasmus Nielsen smed i Voltofte.<br />

en ½ broder Hans Andersen i Mygind.- en ½ broder Peder Hansen i Høed. Hans<br />

Hansen kusk på Hindsgavl, og Hans Hansen i Voltofte død, hans børn Jørgen Hansen 14<br />

år. Hans Hansen 11 år. Rasmus Hansen 8 år. Anders Hansen 3 år, som formynder<br />

deres morfar Rasmus Jørgensen i Voltofte . en ½ søster Karen Andersdatter boende i<br />

Odense gift med Niels Sørrensen Skomager.<br />

Maren Hansdatter i Kirke Søeby hos Anders Hansen, den 8 november 1772 folio 215. P1.<br />

Arvinger; søskende bemelte 1) Anders Hansen. 2) Simon Hansen i Barløse. - ½<br />

halvsøskende; 3) Hans Jensen død i Barløse, hans søn Jens Hansen 20 år, formynder<br />

sted faderen Anders Laursen i Barløse. 4) Knud Simonsen i Barløse. Anna<br />

Simonsdatter i Barløse, hendes børn Peder Nielsen i Barløse. Simon Nielsen. Anna<br />

Chatharina Nielsdatter gift med Johan Jørgensen i Barløse<br />

Maren Hansdatter en dum pige i Søeby Præstegaard den 7 juni 1773 folio 223b. P1.<br />

Arvinger; en broder Claus Hansen skoleholder i Harritslev her på Fyn. Gen søster<br />

Giertrud Hansdatter som er død i Ørsted, hendes børn; Ole Laursen på Barløsegaard.<br />

Hans Laursen i Vedtofte. - Maren Laursdatter gift med Mads Christensen i Vedtofte, -<br />

Anne Laursdatter død i Jylland var gift med Hans Dideriksen i Nørre Colding Morten Nye<br />

Kirke Sogn, hendes 4 børn, Hans Hansen ca, 24 år. Laurs Hansen 20 år. og 2 pige<br />

børn, hvis navn ikke kendtes.<br />

Maren Jensdatter i Søe Søebye den 21 juni 1770 folio 190b. P1.<br />

Enkemand, Hans Laursen,<br />

Arvinger; hendes mor Anna Andersdatter hos Tyge Jensen i Kirke Søeby, søskende;<br />

1)Tyge Jensen, - 2) Mette Jensdatter gift med Jens Hansen i Voldbro. 3) Catharina<br />

Jensdatter førhen gift med Peder Rasmussen i Søe Søebye men død, børn fra første<br />

ægteskab med Rasmus Jensen a) Anna Rasmusdatter 30 år. b) Magretha Rasmusdatter<br />

28 år. c) Karen Rasmusdatter 21 år. I sidste ægteskab med Peder Rasmussen - d)<br />

Rasmus Pedersen 15 år. Anders Pedersen 13 år.- 4) Anna Jensdatter gift med Sander<br />

Eriksen gaardmand i Bucherup.<br />

Maren Jørgensdatter i Søe søby hos Jens Tygesen den 12 september 1730.<br />

Ingen arvinger nævnes,<br />

Maren Mortensdatter i Søeby Hospital anno 1750.<br />

Arvinger; børn, Hans Hansen Hjulmand i Søe Søeby. - Kirsten Hansdatter død var gift<br />

med Jørgen Pedersen i Haarby deres børn; Peder Jørgensen. Anna Jørgensdatter.<br />

Maren Jørgensdatter.<br />

Maren Pedersdatter i Schaarup den 23 marts 1728 folio 12 P1.<br />

Enkemand; Lars Andersen.<br />

Arvinger; søn Peder Larsen med formynder Hans Pedersen i Schaarup. - Anders Larsen<br />

som er sin egen værge.<br />

Maren Pedersdatter i Turup den 10 september 1748 folio 73b, P1.<br />

Enkemand; Laurs Frandsen.<br />

Arvinger; barn, Karen Laursdatter med sin forlovede Peder Nielsen i Aborg.


Maren Rasmusdatter i Ebberup den 26 januar 1756 folio 110. P1.<br />

Enkemanden; Keid Christensen.<br />

Arvinger; børn, Marie Dorthe Keidsdatter 30 år. - Elisabeth Keidsdatter 28 år.<br />

Margrethe Lauridsdatter i Flemløse den 13 marts 1738 folio 43 P1.<br />

Enkemand; Hans Lauritsen.<br />

Arvinger; børn, Laurs Hansen. Karen Hansdatter. Kirsten Hansdatter. I indledningen<br />

står der at der er 1 søn og 3 døtre.<br />

Marie Hansdatter i Søe Sørby den 2 september 1739 folio 46. P1.<br />

Enkemand; Jørgen Andersen.<br />

Arving: søn Anders Jørgensen et ½ år gammel.<br />

Marie Jensdatter i ? den 6 februar 1752 folio 95 P1.<br />

Enkemand; Hans Jacob Pedersen.<br />

Arvinger; børn; Sicel Hansdatter 16 år. Formynder Niels Andersen i Turup.<br />

Mette Christophersdatter i Heslehuus den 19 oktober 1740. folio 47. P1.<br />

Enkemand; Anders Hansen.<br />

Arvinger; børn, 1) Peder Andersen som afgik ved døden samme tid. - 2) Kirsten<br />

Andersdatter 21 år.<br />

Mette Marie Hansdatter i Køng den 15 maj 1733 folio 27b. P1.<br />

Enkemand Hans Ibsen<br />

Arvinger; der står at enken efterlader sig en liden livsarving, men ingen navn, hun havde til<br />

huse hos sin fader Hans Hansen Kroog.<br />

Mette Pedersdatter i Søe Søeby den 20 august 1752 folio 101 P1.<br />

Enkemand; Mads Nielsen.<br />

Arvinger; søskende, Christen Pedersen i Søe Søeby. - hendes gamle moder Anne<br />

Rasmusdatter. - ½ broder Anders Pedersen Kusk.<br />

Michel Andersen i Haarbye den ? folio 56. P1.<br />

Arvinger; søskende, 1) en broder Laurs Andersen i Schaarup Dreslette sogn. 2) sal.<br />

Hans Andersens umyndige børn i Espe, var mødt Niels Knudsen i Langsted. 3) Christian<br />

Andersen i Haarby. - 4) Anna Andersdatter med broderen Laurs Andersen. 5) Karen<br />

Andersdatter med mand Anders Jørgensen. - 6) Kirsten Andersdatter død hendes søn<br />

Peder Andersen selv myndig, sener står der at halvbroderen Jørgen Laursen i Saltofte<br />

Kærum Sogn var mødt.<br />

Michel Hansen og hustru Maren Pedersdatter i Kirke Søeby den 9 dec. 1756 folio 125 P1.<br />

Arvinger; børn; Hans Mikelsen 7 år, med værge farbroderen Morten Hansen i Dreslette.<br />

Giertrud Mikkelsdatter 26 år, med værge morbroderen Anders Pedersen her i byen.- Anne<br />

Mikkelsdatter gift med Mads Madsen i Hesle Turup Sogn. Ved skiftets afslutning overtager<br />

svogeren Mads Madsen værge/formynder forpligtelserne for den 7 årige Hans og lover at<br />

stå for hans opdragelse. Og datteren Giertrud er nu trådt i ægteskab med Thomas<br />

Mortensen af Søe Søebye.<br />

Morten Jørgensen i Ebberup ( død for 1½ år siden) den 11 april 1768 folio 181. P1.<br />

Enken Zidsel Clemmensdatter, lavværge Hans Thomsen af Tylle Kro.(ægter enken).<br />

Børn; Clemen Mortensen 11 år. Jørgen Mortensen 9 år. Kirsten Mortensdatter 6 år,<br />

formynder; farbroderen Niels Jørgensen i Egerup.<br />

Niels Hansen i Kirche Søeby den 24 november 1751 folio 94 P1.<br />

Enken;<br />

Arvinger; børn Hans Nielsen ca 44 år, som er bortrømt. en datter som er død,<br />

Hans Mortensen i Kirche Søeby som er den afdødes farbroder.<br />

Niels Hansen i Flemløse den 18 dec. 1766 folio 169. P1.


Enken; Mette Hansdatter, lavværge Peder Hansen her af byen.<br />

Børn, Lars Nielsen 20 år. Peder Nielsen 18 år. Hans Nielsen 16 år. Dorte Nielsdatter<br />

gift med Lars Mathiasen. Birthe Nielsdatter 15 år. Formynder for de umyndige Rasmus<br />

Hansen og Peder Hansen i Voltofte begge farbrødre.<br />

Niels Ibsen i Søe Søeby hos Lars Hansen den 19 marts 1738 folio 41. P1.<br />

Enken. ? med lavværge Lars Povelsen af Søe Søeby.<br />

Børn 1 søn og 1 datter formynder deres farbroder Hans Ibsen i Syllested og en myndig<br />

søn.<br />

Der nævnes ingen navne.<br />

Niels Jørgensen i Tylle gård afståelse, den 27 marts 1767 folio 177. P1.<br />

Hustru, Karen Jensdatter.<br />

Ny fæster søstersøn Rasmus Hansen.<br />

Niels Nielsen Bøcher i Kirke Søeby den 16 februar 1750.<br />

Enken; Hedevig Eggersdatter.<br />

Arvinger; børn , Niels Nielsen Bøcher. Hans Nielsen Skræder begge selvmyndige. -<br />

Anne Cathrine Nielsdatter broderen Niels er hendes værge.<br />

Niels Pedersen den 9 september 1731 folio ?. P1.<br />

Enken; Anna Christensdatter,<br />

Ingen arvinger nævnt.<br />

Niels Pedersen i Saltofte den 10 november 1772 folio 220b. P1.<br />

Christence Envoldsdatter, med lavværge Peder Jørgensen i Bucherup.<br />

Børn; Peder Nielsen 10 år. Karen Nielsdatter 12. Kirsten Nielsdatter 4 år. Børnenes<br />

formynder Hans Envoldsen i Sønderby, som er deres morbroder.<br />

Niels Pilegaard i Haarby den 9 juli 1771 folio 199. P1.<br />

Enken, Anna Ibsdatter,<br />

Børn af første ægteskab; Jørgen Nielsen af Allerup. - Morten Nielsen her i Haarby.<br />

Karen Nielsdatter gift med Laurs Madsen i Strærup. Kirsten Nielsdatter gift med Hans<br />

Hansen i Melby, - Anna Nielsdatter gift med Rasmus Mortensen i Høed.<br />

I sidste ægteskab; Jesper Nielsen 17 år. Maren Nielsdatter gift med Jørgen Hansen her i<br />

Haarby. Karen Nielsdatter 20 år ugift<br />

Niels Rasmussen Pilegaard i Køng Gårdafståelse den 27 marts 1773 folio 222. P1.<br />

Sønnen Christopher Nielsen faar fæstebrev på gaarden.<br />

Peder Andersen i Kirche Søeby hos Michel Hansen den 4 december 1736 folio ? P1.<br />

Arvinger; søskende; 1) Bent Andersen, - 2) Jens Andersen. - begge i Kirke Søebye. - og<br />

en søsters børn; 3) Knud Rasmussen . 4) sal: Mads Rasmussens søn Mads Madsen<br />

hos stedfaderen Hans Larsen i Søe Søebye. 4) Anne Rasmusdatter med mand Peder<br />

Christensen. Kirsten Rasmusdatter med mand Hans Skalbjerg. Begge i Søe Søebye.<br />

Peder Hansen Smed i Kjerte den 24 august 1729 folio 16. P1.<br />

Enken Karen Nielsdatter<br />

Arvinger; Maren Pedersdatter med dformynder Hans Larsen i Ørsbjerg. - Peder Pedersen.<br />

Hans Pedersen begge myndige. -<br />

Peder Hansen i Haarby den 17 december folio ? P1.<br />

Enken Karen Pedersdatter<br />

Arvinger børn; Ana Pedersdatter med formynder Laurits Hansen af Vigstrup .<br />

Pedersen. og en datter som er gift med Laurits Lauritsen der fæster stedet.<br />

Hans


Peder Hansen i Kirke Søebye den 14 oktober 1771 folio 205. P1.<br />

Enken; Maren Laursdatter, lavværge Morten Hansen af Haarby.<br />

Børn, Laurs Pedersen 7 år. Hans Pedersen 5 år. Anna Pedersdatter 13 år. Dorthe<br />

Pedersdatter 9 år. Deres formynder farbroderen Hans Hansen af Karup.<br />

Peder Jørgensen i Søe Søebye den 2 november 1772 folio 219 b.<br />

Enken Maren Laursdatter, med lavværge Peder Laursen i Sandager.<br />

Arvinger; en broder Hans Jørgensen i Kirke Søeby. - ½ søster Anna Jørgensdatter 21 år.<br />

Tilsynsværge Annas stedfar Anders Hansen i Kirke Søeby.<br />

Peder Laursen i Snave den 9 maj 1763 folio 145b. P1.<br />

Arvinger; søskende, Maren Laursdatter gift med Peder Hansen i søebye. Karen<br />

Laursdatter gift med Morten Hansen i Haarby. Abbelone Laursdatter ugift og her på<br />

stedet, med værge Anders Olsen i Strærup.<br />

Peder Laursen i Snave den 19 september 1768 folio 184. P1.<br />

Enken, Karen Hansdatter lavværge Peder Rasmussen i Bærholm.<br />

Første hustru sal. Birthe Mortensdatter,<br />

Børn fra 1 ægteskab Karen Pedersdatter gift med Hans Jørgensen husmand i Søe<br />

Søebye, - Maren Pedersdatter ugift 25 år.<br />

Børn fra sidste ægteskab; Hans Pedersen 12 år. Birthe Pedersdatter 23 år. Kirsten<br />

Pedersdatter 20 år, værge deres morbroder Christen Hansen i Flemløse. Peder<br />

Andersen fæster gården og ægter datteren Birthe.<br />

Peder Laursen i Kirke Søebye den 15 marts 1770 folio 188b. P1.<br />

Arvinger; søskende, 1) Poul Laursen i Søe Søeby. 2) Anders Laursen i Rabøll, - 4) Hans<br />

Laursen i Ebberup som er død hans børn, Laurs Hansen 17 år. - Maren Hansdatter gift<br />

med Thomas Hansen i Ebberup. - Karen Hansdatter 15 år. 4) Karen Laursdatter ,<br />

Anders Andersens hustru i Søe Søebye. - 5) Maren Laursdatter gift med Jørgen<br />

Frederiksen Smed i Søe Søeby. 6) Kirsten Laursdatter død førhen gift med Svend<br />

Madsen i Veelbye i Vends, deres børn Laurs Svendsen 5 år. - 7) Anna Laursdatter<br />

Peder Rasmussen i Snave den 26 januar 1730 folio ? P1.<br />

Enken Maren Larsdatter.<br />

Arvinger; børn Lars Pedersen. Hans Pedersen. - Apolone Pedersdatter . Lars Hansen<br />

af Voldtofte på sin hustrues vegne.<br />

Peder Rasmussen Ellegaard i Haarby Gårdafståelse den 10 april 1771 folio 194b. P1.<br />

Hustru; Malene Pedersdatter.<br />

Ny fæster Rasmus Jensen.<br />

Der står at Peder Rasmussen havde 2 døtre, men jeg fandt ingen navne nævnt.<br />

Peder Sørensen i Ebbrup den 8 februar 1720 folio 4b. P1.<br />

Enken; Karen Ollufsdatter med lavværge Conrat Majer i Ebberup .<br />

Arvinger deres barn, Anne Pedersdatter 1½ år, formynder farbroderen Jørgen Sørensen.<br />

Enkens broder Claus Olsen tjener på gaarden.<br />

Peder Sørensen i Kirke Søeby den 11 maj 1744 folio 64 P1.<br />

Enken; Anna Lauritsdatter, lavværge Hans Mortensen<br />

Arvinger; børn, Søren Pedersen 11 år. Laurits Pedersen 2 år. Elsebeth Pedersdatter 16<br />

år. Johanne Pedersdatter 10 år. - Kirsten Pedersdatter 7 år.<br />

Poul Jørgensen i Trollehøe Huset Kirke Søebye den 28 november 1771. folio 207b. P1.<br />

Enken Juliane Kirstine Jacobsdatter, lavværge Mads Jørgensen i Voldtofte ægter enken.<br />

Børn; Jacob Povelsen 19 år. Jens Povelsen 17 år, - Karen Povelsdatter 16 år.<br />

Enken erklærede at hverken hun eller hendes sal. Mand havde nære slægtninge, derfor<br />

blev Rasmus Hansen af Ebberup.


Povel Bøcher i Søe Søeby den 17 september 1733 folio 28b. P1.<br />

Enken; Kirsten Larsdatter.<br />

Arvinger; børn; Jørgen Povelsen. Rasmus Povelsen. Lars Povelsen. - Kjersten<br />

Povelsen, som lars Povelsen tager i sit hus. - der skulle være 5 børn 3 sønner og 2 døtre,<br />

men der er kun nævnt disse 4.<br />

Rasmus Andersen i Kirke Søebye den 24 september folio 79. P1.<br />

Gertrud Hansdatter de er begge afgået ved døden:<br />

Rasmus Andersens arvinger; en broder Jørgen Andersen af Turup, - Anders Laursen ibid. -<br />

Karen Laursdatter gift med Jørgen Povelsen , som begge er broder børn. Erne<br />

Nielsdatter i Vedtofte, som er en søster datter:<br />

Gertrud Hansdatters arvinger; hendes broder Peder Hansen af Køng. Laurs Hansens<br />

4er børn fra Nordby Kærum Sogn,a) Hans Laursen. b) Niels Laursen, - c) en datter Anne<br />

Laursdatter. - d) Kirsten Laursdatter: - den salig konens søster Maren Hansdatter gift med<br />

Søren Jensen fra Damsboe<br />

Rasmus Andersen i Turup den 13 oktober 1755 folio 114. P1.<br />

Enken; Kirsten Hansdatter med lavværge Niels Andersen i Blangstrup.<br />

Arvinger; søskende, Jens Andersen i Turup. Peder Andersen i Lundager, - Hans<br />

Andersen i Aborg. Karen Andersdatter gift med Claus Clausen i Turup. - halv søster<br />

Maren Andersdatter død gift med Rasmus Laursen i Sølested, deres børn Anders<br />

Rasmussen 16 år, hos Mads Nielsen i Bucherup.<br />

Den afdødes mor Appolone Pedersdatter som er henmod 4 snese år, i Blangstrup.<br />

Rasmus Iversen i Saltofte 9 februar 1761 folio 141 P1.<br />

Enken Maren Andersdatter, lavværge Jørgen Andersen i Saltofte.<br />

Børn, Iver Rasmussen 15 år. Anders Rasmussen 10 år. - Maren Rasmusdatter 14 år.<br />

Anne Rasmusdatter 12 år. - Kirsten Rasmusdatter 6 år. - Berte Rasmusdatter 2 år.<br />

Værge for børnene Hans Jensen fra Voltofte, Jens Pedersen her af byen, som begge er<br />

gift med søstre til den sal. Mand, den nærmste føde værge Jens Kierumgaard forpagter på<br />

Lundegaard er ½ broder, beder sig fritaget for værge pligten.<br />

Rasmus Jensen i Søe Søeby den 21 april 1751. folio 91. P1.<br />

Enken Anna Catrina Jensdatter med tiltagen lavværge Christen Pedersen.<br />

Arvinger; børn: Anne Rasmusdatter 12 år. Margrethe Jensdatter 10 år. Karen<br />

Rasmusdatter 3½ år. Værge morbroderen Tygge Jensen i Kirke Søeby.<br />

Rasmus Knudsen i Søby den 2 maj 1722 folio 10 b P1.<br />

Hustruen; Karen Andersdatter gårdafståelse til sønnen Mads Rasmussen.<br />

Rasmussen. - Anne Rasmusdatter med mand Peder Christensen. - Kirsten<br />

Rasmusdatter med hendes mand Laurits Hansen begge i Sø Søeby.<br />

Knud<br />

Rasmus Knudsen i Søbye den 28 juli 1729 folio 14 P1. inderst hos Hans Larsens gaard.<br />

Arvinger; Knud Rasmussen. - Anne Rasmusdatter med mand Peder Christensen.<br />

Kirsten Rasmusdatter med mand Laurits Skalbjerg. Det nævnes i skiftet at Hans Larsen<br />

har den sal. Mands søn Madses enke Johanne Nielsdatter, samt dennes søn Mads<br />

Madsen.( der er ikke indført skifter fra 1722 til 1728 hvor Mads Rasmussen må være<br />

afgået ved døden).<br />

Rasmus Laursen (Skiolberre) ? Landsoldat den 27 oktober 1753 folio 106.<br />

Arvinger; søskende, en broder Mads Laursen 22 år. en ½ broder Hans Laursen gift og<br />

bor her i Søe Søeby. - og en ½ søster Anna Laursdatter gift med Anders Christensen<br />

Prixllingerøe ?<br />

Rasmus Laursen i Melbye den 1 oktober 1757 folio 130b. P1.


Enke; Anne Hansdatter med lavværge stedfaderen Mads Jensen i Kierumgaard<br />

Arvinger; en datter: Karen Rasmusdatter formynder den sal. Mands søstersøn Hans<br />

Hansen i Melbye.<br />

Anders Pedersen Lok fæster gaarden og ægter enken.<br />

Rideborg Hansdatter inderst hos Hans Bøcher i Nyrup, den 15 august 1773 folio 222b. P1.<br />

Arvinger: faderens søskende; 1) Karen Hansdatter død i Nyrup, hendes børn; Karen<br />

Christensdatter gift med Hans Friis i Ørsted. 2) Anna Hansdatter i Nyrup død hendes<br />

børn; a, Hans Knudsen som er død hans datter Anna Hansdatter. b. Anna Knudsdatter<br />

død i Højberg, hendes barn; Magretha Madsdatter død hendes børn; 4 stk:<br />

Moderens søskende; 1) Johanne Andersdatter i Holte død; hendes børn a) Peder<br />

Pedersen. b) Margretha Pedersdatter begge i Holte. - 2) Anders Andersen i Odense<br />

død, hans barn; Anna Andersdatter gift med Hans Klensmed i Odense. 3) Jens Andersen<br />

i Naarup død i Naarup, hans børn; Rideborg Jensdatter død hendes børn Rasmus Nielsen.<br />

Jens Nielsen i Naarup. Maren Nielsdatter gift med Hans Ibsen i Skydebjerg, - Anna<br />

Nielsdatter gift med Niela Lydersen i Frøbjerg.<br />

Sidsel Jensdatter i Voltofte den 9 maj 1747 folio 72. P1.<br />

Enkemand: Hans Laursen.<br />

Arvinger: børn, Karen Hansdatter 9 år. - Maren Hansdatter 7 år.<br />

Anna Hansdatter 3 år.<br />

Simon Jørgensen i Snave den 21 dec. 1761 folio 148b. P1.<br />

Børn; Jørgen Simonsen. Anne Simonsdatter 28 år født værge Rasmus Jørgensen i<br />

Voltofte.<br />

Simon Sørensen Tylle Kro den 25 april 1763 folio 143. P1.<br />

Arvinger; søskende børn: fars søskende,<br />

1) Anne Pedersdatter død hendes datter Anne Laursdatter gift med Anders Christensen<br />

her på stedet. søn Hans Laursen død hans børn; Rasmus Hansen 24 år. Peder<br />

Hansen 16 år. Anne Hansdatter tjener i Hesle. Berte Hansdatter gift med Mads<br />

Michelsen i Søe Søebye.<br />

2) Kirsten Pedersdatter død efterlader sig 6 børn, hvor af 3 er i live; a) Karen Laursdatter<br />

gift med Peder Pedersen i Glensbjerg. b) Anne Laursdatter gift med Bernt Jessen<br />

ibdm. c) Christen Laursen boende i Gildsous Mølle, de 3 afdøde, d) Peder Laursen i<br />

Sønderby, hans 2 børn Laurs Pedersen gift og boende i Odense. Elisabeth<br />

Pedersdatter gift i Odense med skomager Anders. e) Mette Laursdatter forhen<br />

boende i Sønderby en søn Gregers Jensen tjener i Sønderby Præstegaard, f) Johanne<br />

Laursdatter forhen boende i Nørre Højrup hendes 3 børn; Mette Marie Madsdatter<br />

Abelone Madsdatter. Anne Madsdatter alle hos hos deres fader Mads Jørgensen i<br />

Ryncheby eller Sønderby ?.<br />

3) Dorthe Pedersdatter forhen boende i Kømng Holte hendes søn Jørgen Hansen i<br />

Søeby, og en afdød søn Peder Hansen ,hans børn; Thomas Pedersen i Barløse.<br />

Niels Pedersen i Lundager. Christian Pedersen som ej vides hvor er. Dorte<br />

Pedersdatter tjener i Kierumgaard.<br />

På moderens side, en søster 1) Karen Jørgensdatters børn a) Jens Christensen i Stenderup.<br />

b) Simon Christensen i Haastrup. Hans Christensen i Haarby.<br />

Sophie Gertsdatter Pallemand på Kirke Søebye Hospital den 19 marts 1738 folio ? P1.<br />

Arvinger, Søeby Turups Sognepræst Hans Jacobsens hustru, som var en søsterdatter.<br />

Søren Pedersen i Tylle Kro den 11 juni 1750.<br />

Sted fader Andreas Christensen : skiftet efter hans far Peder Sørensen fandt sted den 11<br />

juni 1744.<br />

Arvinger; hans mor Anna Larsdatter. søskende; Elsabet Pedersdatter gift med Hans<br />

Hansen udi Kirke Søeby. - Laurs Pedersen 9 år. Anna Pedersdatter. Johanne<br />

Pedersdatter. Kiersten Pedersdatter alle fire er umyndig


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.<br />

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.<br />

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!