Orientering fra direktionen åben 100107.pdf - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Orientering fra direktionen åben 100107.pdf - Frederikshavn Forsyning

Frederikshavn Forsyning A/S

Orientering fra direktionen

7. januar 2010

1. Bestyrelsesseminar

Oplæg til drøftelse af kommende seminar for bestyrelsesmedlemmer med henblik på bred orientering

om Forsyningens organisation og opgaver, aktuelle problemområder og udfordringer samt de

økonomiske og lovgivningsmæssige rammer.

Direktion og formand udarbejder i fællesskab endeligt oplæg til seminar.

2. Vandsektorlovens konsekvenser

Afledt af den nye vandsektorlovs begrænsning af samarbejdet mellem kommune og forsyning er

der indledt et afklarende arbejde med at få et fuldt overblik over de områder, hvor Frederikshavn

Forsyning A/S og Frederikshavn Vand A/S arbejder direkte og indirekte sammen med Frederikshavn

Kommune, samt hvordan dette samarbejde kan bringes til ophør.

3. Frederikshavn Forsyning A/S' mission, vision, værdigrundlag og strategi

Bestyrelsen har i efteråret godkendt oplæg til direktion og medarbejdernes arbejde med overordnet

grundlag for Forsyningens virke og udvikling. Arbejdet er igangsat under overskriften ”Optimeringsproces”.

Oplæg forventes at kunne forelægges bestyrelsen i foråret 2010.

4. Salg af aktier i Nordjysk Elhandel A/S

Ifølge kommunens budget er der regnet med en indtægt fra forsyningsvirksomhederne på 125 mio.

kr.

Dette medfører, at elforsyningen skal kapitalisere sine aktier i de selskaber, vi er medejere af.

I Nordjysk Elhandel A/S ejer vi 14,1 %. Salgsprocessen kører, og vi regner med en afslutning inden

for en overskuelig fremtid


Frederikshavn Elnet A/S

Orientering fra direktionen

7. januar 2010

1. Salg af aktiver i NV Net A/S

Salgproces af aktier i NV Net A/S er også igangsat. På det sidste bestyrelsesmøde i NV Net A/S

den 25. november 2009 blev det aftalt, at Frederikshavn Elnet A/S skulle sende vores bud på

en salgspris af vores andel af aktierne i NV (5,501 %).

Arbejdet med at fastsætte en salgspris er igangsat med vores revisor PWC.


Frederikshavn Forsyningspligt A/S

Orientering fra direktionen

7. januar 2010

1. Sag af selskabet

Salg af selskabet vil først blive igangsat efter salg af NEAS er afsluttet.

More magazines by this user
Similar magazines