Orientering fra direktionen åben.pdf - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Orientering fra direktionen åben.pdf - Frederikshavn Forsyning

Frederikshavn Forsyning A/S

Orientering fra direktionen

23. november 2010

1. Status Park & Vej

Der vil på mødet blive givet en orientering om aktuel status i sagen.

2. Status AVØ

Der vil på mødet blive givet en orientering om aktuel status i sagen.

3. Status Nordjysk Elhandel

Der vil på mødet blive givet en orientering om aktuel status i sagen.

4. Energibyen

Der vil mundtligt blive redegjort for Forsyningens henvendelse til borgmester Lars Møller vedrørende

Energibyen.


Frederikshavn Spildevand A/S

Orientering fra direktionen

23. november 2010

1. Organisationsændring

I forbindelse med etablering af driftsteam i Frederikshavn Spildevand sker der følgende organisatoriske

ændringer:

Peter Berg bliver teamkoordinator i driftsteamet.

John Ammonsen bliver fysisk flyttet til Knivholtvej og skal varetage opgaver i driftsteamet.

Morten Nielsen bliver gruppekoordinator for Frederikshavn Renseanlæg og bliver hermed fysisk

flyttet til Frederikshavn Renseanlæg.

Jørgen Kristensen bliver gruppekoordinator på Sæby Renseanlæg.

Bilag

1. Frederikshavn Spildevand pr. 1. december 2010 - dateret 12. november 2010

More magazines by this user
Similar magazines