ØST Tema: Asketoptørre Er der penge i poppel? Planteværn til ...

skovdyrkerne.dk

ØST Tema: Asketoptørre Er der penge i poppel? Planteværn til ...

Certificering af dit skovbrug

Det danske skovareal er, ifølge den seneste skovstatistik,

på 534.500 ha svarende til 12,4% af landets

areal.

Vidste du at:

• 160.100 ha skov er i offentligt eje, de 123.600 ha er

Naturstyrelsens skovarealer

• Det certificerede skovareal i Danmark er på mere

end 173.000 ha

• Alle Naturstyrelsens skove er både PEFC og FSC

certificerede

• Yderligere 8.000 ha certificeret skov er fordelt på 7

enkeltcertifikater

• 42.100 ha skov er certificeret under 6 paraplyorganisationer

• 2.000 ha heraf under Skovdyrkerparaplyen, som

omfatter både en PEFC og en FSC certificering

• Der teknisk set ikke er nogen forskel. Træproduktionen

er lige certificeret, uanset om det er på

enkeltcertifikat eller under en paraply

• Arbejdet for lodsejer er mindre under en paraply

• Hovedparten af de industrier, der aftager dansk træ

giver en ekstrabetaling for certificeret træ

• Merprisen for certificeret træ er typisk mellem 5 og

20 kr./m 3 . Dobbeltcertificeret træ scorer højest

Vidste du slet ikke at:

• Vi i Skovdyrkerne ØST i øjeblikket tilbyder certificering

til de medlemmer der har grønne driftsplaner

- og til særdeles favorable priser:

- 0-100 ha skov i 2011: 5.000,- kr.

- 101–300 ha skov i 2011: 6.300,- kr.

- > 300 ha skov i 2011: 21,- kr./ha

Vidste du heller ikke at:

• Det er væsentligt dyrere at opretholde eget certifikat,

i forhold til at være under en paraply

• Prisen for at vedligeholde certifikatet tager udgangspunkt

i ovenstående og reguleres med prisudviklingen.

Artiklen fortsættes på side 15

Når skoven er certificeret, skal der bl.a. udlægges arealer med

urørt skov. Nøglebiotoper og beskyttede §3 områder tæller med.

Sælger man på en lidt større ejendom, hvad der svarer til 2 m 3 /ha

certificeret træ pr. år, betaler merprisen stort set certificeringen.

2

More magazines by this user
Similar magazines