Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Brønden Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Brønden BR01 Brønden 8,7 0,25 Fælles 85 4.938,0 0 0,0 -42 -2.074,0 85 2.864,0 BR01FU01 BR02 Brønden 0,1 0,40 Separat 2 100,0 4 100,0 5 10,0 6 210,0 BR01FU01 Planlagt blandet bolig og erhvervsområde BR03 Brønden 0,6 0,40 Separat 9 450,0 15 375,0 5 41,3 24 866,3 BR01FU01 Planlagt blandet bolig og erhvervsområde BR04 Brønden 0,2 0,40 Separat 3 150,0 4 100,0 5 12,5 7 262,5 BR01FU01 Planlagt blandet bolig og erhvervsområde Sum område: 9,6 99 23 122 5.638,0 575,0 -2.010,2 4.202,8 Sum renseanlæg: 9,6 99 23 122 5.638,0 575,0 -2.010,2 4.202,8 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 1 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Ammunitionsarseal AA01Ammunitionsarsealet16,1 0,10 Sep Pri 0 0,0 192 4.230,0 135 5.710,5 192 9.940,5 Privat Stabæk Sum område: 16,1 0 192 192 0,0 4.230,0 5.710,5 9.940,5 Bannerslund Mark BM01 Bannerslund Mark 2,0 0,00 Spv 60 1.322,0 0 0,0 135 1.784,7 60 3.106,7 Sum område: 2,0 60 0 60 1.322,0 0,0 1.784,7 3.106,7 Elling EL01 Elling 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL01RU01 Vejvand EL02 Elling 1,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand EL03 Elling 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL03RU01 Vejvand EL04 Elling 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL04RU01 Vejvand EL05 Elling 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand EL06 Elling 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL06RU01 Vejvand EL07 Elling 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL07RU01 Vejvand EL08 Elling 0,1 0,00 Spv Pri 9 190,0 0 0,0 135 256,5 9 446,5 EL09 Elling 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL04RU01 Vejvand EL10 Elling 1,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01 Vejvand EL11 Elling 48,9 0,00 Spv 2.002 44.203,0 51 1.135,0 135 61.206,3 2.053 106.544,3 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 2 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Elling EL12 Elling 5,1 0,50 Separat 72 1.582,0 3 57,0 135 2.212,7 75 3.851,7 EL20RU01 EL13 Elling 3,4 0,50 Separat 23 515,0 29 646,0 135 1.567,4 52 2.728,4 EL20RU01 EL14 Elling 2,7 0,00 Spv 47 1.045,0 0 0,0 135 1.410,8 47 2.455,8 EL15 Elling 5,6 0,00 Spv 50 1.101,0 0 0,0 135 1.486,4 50 2.587,4 EL16 Elling 1,7 0,30 Separat 51 2.550,0 0 0,0 5 127,5 51 2.677,5 EL10RU01 Planlagt boligområde EL17 Elling 1,3 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01 EL18 Elling 1,8 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01 EL19 Elling 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL19RU01 Vejvand EL20 Elling 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand EL21 Elling 2,0 0,60 Sep Pri 8 186,0 0 0,0 135 251,1 8 437,1 Privat udløb Privat udløb EL22 Elling 0,6 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL23 Elling 5,9 0,30 Separat 177 8.850,0 0 0,0 5 442,5 177 9.292,5 EL10RU01 Planlagt boligområde EL25 Elling 0,2 0,00 Spv 7 350,0 0 0,0 5 17,5 7 367,5 Planlagt boligområde EL26 Elling 15,8 0,00 Spv 158 3.160,0 0 0,0 5 158,0 158 3.318,0 Planlagt fritidsområde EL27 Elling 0,2 0,50 Separat 0 0,0 11 275,0 5 13,8 11 288,8 EL20RU01 Planlagt erhvervsområde Sum område: 104,4 2.604 94 2.698 63.732,0 2.113,0 69.150,3 134.995,3 Frederikshavn FA01 Frederikshavn 2,4 0,00 Spv Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA02 Frederikshavn 1,6 0,30 Sep Pri 68 1.504,0 0 0,0 135 2.030,4 68 3.534,4 Privat Bangsbo Å Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 3 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FA03 Frederikshavn 2,2 0,30 Separat 92 2.040,0 0 0,0 135 2.754,0 92 4.794,0 FA03RU01 FA04 Frederikshavn 0,8 0,40 Separat 25 562,0 0 0,0 135 758,7 25 1.320,7 FA04RU01 FA05 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA05RU01 Vejvand FA06 Frederikshavn 0,4 0,30 Sep Pri 23 517,0 0 0,0 135 698,0 23 1.215,0 Privat Bangsbo Å FA07 Frederikshavn 0,5 0,30 Separat 18 390,0 0 0,0 135 526,5 18 916,5 FA07RU01 FA08 Frederikshavn 0,5 0,30 Separat 31 688,0 0 0,0 135 928,8 31 1.616,8 FA07RU01 FA09 Frederikshavn 1,3 0,35 Fælles 75 1.651,0 0 0,0 135 2.228,9 75 3.879,9 FA09FU01 FA10 Frederikshavn 0,2 0,40 Sep Pri 22 494,0 0 0,0 135 666,9 22 1.160,9 Privat Bangsbo Å FA11 Frederikshavn 1,4 0,20 Sep Pri 14 306,0 0 0,0 135 413,1 14 719,1 Privat Bangsbo Å FA12 Frederikshavn 6,5 0,25 Sep Pri 24 537,0 0 0,0 135 725,0 24 1.262,0 Privat Bangsbo Å FA13 Frederikshavn 5,7 0,30 Fælles 196 4.332,0 0 0,0 135 5.848,2 196 10.180,2 FA13FU01 FA14 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA14RU01 Vejvand FA15 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA13FU01 Vejvand FA16 Frederikshavn 11,2 0,35 Fælles 383 8.463,0 0 0,0 135 11.425,1 383 19.888,1 FA13FU01 FA17 Frederikshavn 4,9 0,20 Sep Pri 0 0,0 356 7.868,0 135 10.621,8 356 18.489,8 Privat Bangsbo Å FA18 Frederikshavn 6,4 0,30 Fælles 261 5.757,0 0 0,0 135 7.772,0 261 13.529,0 FA18FU01 FA19 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA18FU01 Vejvand FA20 Frederikshavn 11,6 0,35 Fælles 379 8.373,0 278 6.138,0 135 19.589,9 657 34.100,9 FA18FU01 FA21 Frederikshavn 2,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA24RU01 Vejvand FA22 Frederikshavn 3,4 0,40 Fælles 81 1.792,0 0 0,0 135 2.419,2 81 4.211,2 FA18FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 4 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FA23 Frederikshavn 0,7 0,30 Fælles 35 763,0 0 0,0 135 1.030,1 35 1.793,1 FB01SU01 FA24 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA24RU01 Vejvand FA25 Frederikshavn 1,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA35RU01 Vejvand FA26 Frederikshavn 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA33RU01 Vejvand FA27 Frederikshavn 1,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA31RU01 Vejvand FA28 Frederikshavn 1,7 0,30 Separat 76 1.669,0 0 0,0 135 2.253,2 76 3.922,2 FA28RU01 FA29 Frederikshavn 1,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA28RU01 Vejvand FA30 Frederikshavn 16,1 0,00 Spv 542 11.966,0 0 0,0 135 16.154,1 542 28.120,1 FA31 Frederikshavn 1,3 0,50 Separat 35 762,0 0 0,0 135 1.028,7 35 1.790,7 FA31RU01 FA32 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA32RU01 Vejvand FA33 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA33RU01 Vejvand FA34 Frederikshavn 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA34RU01 Vejvand FA35 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA35RU01 Vejvand FA36 Frederikshavn 0,9 0,00 Spv Pri 68 1.509,0 0 0,0 135 2.037,2 68 3.546,2 FA37 Frederikshavn 0,6 0,25 Separat 32 710,0 0 0,0 135 958,5 32 1.668,5 FA33RU01 FA38 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 3 58,0 0 0,0 135 78,3 3 136,3 FA39 Frederikshavn 0,6 0,30 Sep Pri 57 1.251,0 0 0,0 135 1.688,9 57 2.939,9 Privat Bangsbo Å FA40 Frederikshavn 0,1 0,10 Separat 16 347,0 0 0,0 135 468,5 16 815,5 FA33RU01 Overfladevand er kun nødoverløb fra faskiner FA41 Frederikshavn 0,3 0,10 Separat 25 553,0 0 0,0 135 746,6 25 1.299,6 FA35RU01 Overfladevand er kun nødoverløb fra faskiner Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 5 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FA42 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 1 25,0 0 0,0 135 33,8 1 58,8 FA43 Frederikshavn 0,2 0,30 Separat 6 300,0 0 0,0 5 15,0 6 315,0 FA43RU01 Planlagt boligområde FB01 Frederikshavn 2,2 0,40 Fælles 19 414,0 0 0,0 135 558,9 19 972,9 FB01SU01 Frederikshavn Renseanlæg FB02 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB07FU01 Vejvand FB03 Frederikshavn 2,8 0,35 Fælles 138 3.040,0 0 0,0 135 4.104,0 138 7.144,0 FB07FU01 FB04 Frederikshavn 0,3 0,30 Fælles 6 142,0 0 0,0 135 191,7 6 333,7 FB07FU01 FB05 Frederikshavn 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB07FU01 Vejvand FB06 Frederikshavn 1,8 0,35 Fælles 85 1.873,0 0 0,0 135 2.528,6 85 4.401,6 FB07FU01 FB07 Frederikshavn 5,0 0,60 Fælles 73 1.604,0 215 4.744,0 135 8.569,8 288 14.917,8 FB07FU01 FB08 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB07FU01 Vejvand FB09 Frederikshavn 14,6 0,35 Fælles 646 14.251,0 104 2.286,0 135 22.325,0 750 38.862,0 FB07FU01 FB10 Frederikshavn 6,7 0,30 Separat 260 5.735,0 0 0,0 135 7.742,3 260 13.477,3 FB10RU01 FB11 Frederikshavn 0,4 0,70 Fælles 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB01SU01 FB12 Frederikshavn 0,3 0,35 Separat 24 534,0 0 0,0 135 720,9 24 1.254,9 FB07FU01 FB13 Frederikshavn 2,9 0,40 Separat 59 1.295,0 0 0,0 135 1.748,3 59 3.043,3 Privat Kattegat Sydlig Søsportshavnen FB14 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 Vejvand FB15 Frederikshavn 4,5 0,35 Fælles 173 3.816,0 0 0,0 135 5.151,6 173 8.967,6 FB01SU01 FB16 Frederikshavn 40,0 0,35 Fælles 1.179 26.022,0 1.305 28.797,0 135 74.005,7 2.484 128.824,7 FB16FU01 FB17 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 13 276,0 0 0,0 135 372,6 13 648,6 FB16FU01 FB18 Frederikshavn 5,3 0,40 Separat 41 907,0 415 9.165,0 135 13.597,2 456 23.669,2 FB14RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 6 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FB19 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB20 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB16FU01 Vejvand FB21 Frederikshavn 0,3 0,00 Spv 12 271,0 0 0,0 135 365,9 12 636,9 FB22 Frederikshavn 0,2 0,70 Separat 0 0,0 2 55,0 135 74,3 2 129,3 FB14RU01 FB23 Frederikshavn 2,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 Vejvand FB24 Frederikshavn 1,0 0,00 Spv 44 976,0 0 0,0 135 1.317,6 44 2.293,6 FB25 Frederikshavn 15,9 0,50 Separat 0 0,0 800 20.000,0 5 1.000,0 800 21.000,0 FB14RU01 Planlagt område til offentlige formål FB26 Frederikshavn 1,2 0,00 Separat 64 1.403,0 0 0,0 135 1.894,1 64 3.297,1 FB07FU01 FB27 Frederikshavn 6,5 0,35 Separat 197 9.850,0 0 0,0 5 492,5 197 10.342,5 FB14RU01 Planlagt boligområde FC01 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand FC02 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand FC03 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand FC04 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand FC05 Frederikshavn 1,1 0,30 Fælles 69 1.532,0 0 0,0 135 2.068,2 69 3.600,2 FB14FU01 FC06 Frederikshavn 17,5 0,30 Fælles 775 17.118,0 0 0,0 135 23.109,3 775 40.227,3 FB14FU01 FC07 Frederikshavn 1,3 0,35 Fælles 84 1.861,0 0 0,0 135 2.512,4 84 4.373,4 FB14FU01 FC08 Frederikshavn 1,8 0,00 Spv 89 1.963,0 0 0,0 135 2.650,1 89 4.613,1 FC09 Frederikshavn 1,3 0,35 Fælles 78 1.711,0 0 0,0 135 2.309,9 78 4.020,9 FC09FU01 FC10 Frederikshavn 0,7 0,30 Fælles 25 552,0 0 0,0 135 745,2 25 1.297,2 FC09FU01 FC11 Frederikshavn 12,5 0,45 Fælles 434 9.579,0 12 259,0 135 13.281,3 446 23.119,3 FC11FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 7 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FC12 Frederikshavn 2,9 0,30 Fælles 163 3.605,0 0 0,0 135 4.866,8 163 8.471,8 FC09FU01 FC13 Frederikshavn 0,3 0,30 Separat 17 370,0 0 0,0 135 499,5 17 869,5 FC13RU01 FC14 Frederikshavn 1,0 0,35 Fælles 93 2.061,0 0 0,0 135 2.782,4 93 4.843,4 FC16FU01 FC15 Frederikshavn 3,6 0,35 Fælles 199 4.403,0 4 80,0 135 6.052,1 203 10.535,1 FB14FU01 FC16 Frederikshavn 1,9 0,40 Fælles 135 2.987,0 21 467,0 135 4.662,9 156 8.116,9 FC16FU01 FC17 Frederikshavn 6,1 0,35 Fælles 498 10.992,0 0 0,0 135 14.839,2 498 25.831,2 FC16FU01 FC18 Frederikshavn 3,3 0,00 Separat 148 3.275,0 0 0,0 135 4.421,3 148 7.696,3 FC19 Frederikshavn 0,7 0,00 Separat 17 384,0 0 0,0 135 518,4 17 902,4 FD01 Frederikshavn 1,0 0,40 Fælles 56 1.246,0 0 0,0 135 1.682,1 56 2.928,1 FD01FU01 FD02 Frederikshavn 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD02RU01 Vejvand FD03 Frederikshavn 12,9 0,35 Fælles 868 19.153,0 7 160,0 135 26.072,6 875 45.385,6 FD08FU01 FD04 Frederikshavn 0,8 0,40 Fælles 74 1.636,0 0 0,0 135 2.208,6 74 3.844,6 FD08FU01 FD05 Frederikshavn 0,8 0,45 Fælles 76 1.674,0 2 40,0 135 2.313,9 78 4.027,9 FD08FU01 FD06 Frederikshavn 4,3 0,40 Fælles 435 9.604,0 18 402,0 135 13.508,1 453 23.514,1 FD08FU01 FD07 Frederikshavn 0,6 0,45 Fælles 60 1.323,0 0 0,0 135 1.786,1 60 3.109,1 FD08FU01 FD08 Frederikshavn 4,0 0,50 Fælles 299 6.601,0 84 1.860,0 135 11.422,4 383 19.883,4 FD08FU01 FD09 Frederikshavn 1,5 0,45 Separat 166 3.672,0 26 572,0 135 5.729,4 192 9.973,4 FD02RU01 FD10 Frederikshavn 6,2 0,45 Fælles 483 10.655,0 318 7.014,0 135 23.853,2 801 41.522,2 FD10FU01 FD11 Frederikshavn 1,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD08FU01 Vejvand FD12 Frederikshavn 1,3 0,70 Fælles 167 3.692,0 0 0,0 135 4.984,2 167 8.676,2 FD08FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 8 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FD13 Frederikshavn 3,7 0,70 Fælles 213 4.705,0 776 17.123,0 135 29.467,8 989 51.295,8 FD08FU01 FD14 Frederikshavn 3,1 0,70 Fælles 247 5.453,0 104 2.303,0 135 10.470,6 351 18.226,6 FD08FU01 FD15 Frederikshavn 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD15RU01 Vejvand FD16 Frederikshavn 2,8 0,45 Separat 146 3.229,0 1.259 27.802,0 135 41.891,9 1.405 72.922,9 FD16RU01 FD17 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD17FU01 Vejvand FD18 Frederikshavn 2,1 0,55 Fælles 75 1.662,0 54 1.199,0 135 3.862,4 129 6.723,4 FD17FU01 FD19 Frederikshavn 1,9 0,70 Separat 10 227,0 173 3.825,0 135 5.470,2 183 9.522,2 FD17FU01 FD20 Frederikshavn 1,9 0,70 Separat 0 0,0 256 5.642,0 135 7.616,7 256 13.258,7 FD02RU01 FD21 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD02RU01 Vejvand FD22 Frederikshavn 1,8 0,55 Fælles 138 3.049,0 87 1.917,0 135 6.704,1 225 11.670,1 FD08FU01 FD23 Frederikshavn 1,1 0,45 Separat 135 2.986,0 2 46,0 135 4.093,2 137 7.125,2 FD08FU01 FD24 Frederikshavn 0,6 0,45 Fælles 82 1.808,0 0 0,0 135 2.440,8 82 4.248,8 FD08FU01 FD25 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand FD26 Frederikshavn 0,3 0,35 Separat 22 487,0 0 0,0 135 657,5 22 1.144,5 FD16RU01 FD27 Frederikshavn 7,7 0,45 Fælles 557 12.293,0 3 60,0 135 16.676,6 560 29.029,6 FD27FU01 FD28 Frederikshavn 10,5 0,60 Separat 248 5.470,0 818 18.051,0 135 31.753,4 1.066 55.274,4 FD16RU01 FD29 Frederikshavn 9,8 0,45 Fælles 419 9.242,0 92 2.025,0 135 15.210,5 511 26.477,5 FD29FU01 FD30 Frederikshavn 45,7 0,35 Fælles 2.307 50.927,0 369 8.152,0 135 79.756,7 2.676 138.835,7 FD33FU01 FD31 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 13 281,0 0 0,0 135 379,4 13 660,4 FD33FU01 FD32 Frederikshavn 0,5 0,35 Fæl Pri 21 457,0 0 0,0 135 617,0 21 1.074,0 FD33FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 9 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FD33 Frederikshavn 1,6 0,35 Separat 96 2.115,0 0 0,0 135 2.855,3 96 4.970,3 FD16RU01 FD34 Frederikshavn 1,6 0,35 Separat 92 2.040,0 11 244,0 135 3.083,4 103 5.367,4 FD16RU01 FD35 Frederikshavn 2,1 0,35 Separat 146 3.213,0 0 0,0 135 4.337,6 146 7.550,6 FD16RU01 FD36 Frederikshavn 2,2 0,35 Separat 114 2.526,0 0 0,0 135 3.410,1 114 5.936,1 FD16RU01 FD37 Frederikshavn 3,8 0,35 Separat 188 4.152,0 0 0,0 135 5.605,2 188 9.757,2 FD16RU01 FD38 Frederikshavn 0,1 0,35 Sep Pri 13 294,0 0 0,0 135 396,9 13 690,9 FD16RU01 FD39 Frederikshavn 0,1 0,35 Fæl Pri 8 173,0 0 0,0 135 233,6 8 406,6 FD33FU01 Afleder via MAN Diesel mod nord FD40 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 18 387,0 0 0,0 135 522,5 18 909,5 FD33FU01 Afleder via MAN Diesel mod nord FD41 Frederikshavn 1,2 0,35 Fælles 234 5.169,0 0 0,0 135 6.978,2 234 12.147,2 FD33FU01 FD42 Frederikshavn 4,6 0,00 Separat 23 506,0 147 3.240,0 135 5.057,1 170 8.803,1 FD02RU01 FD43 Frederikshavn 0,2 0,00 Separat 18 403,0 0 0,0 135 544,1 18 947,1 FD02RU01 FD44 Frederikshavn 0,3 0,00 Separat 39 850,0 0 0,0 135 1.147,5 39 1.997,5 FD08FU01 FE01 Frederikshavn 9,8 0,35 Fælles 507 11.193,0 3 76,0 135 15.213,2 510 26.482,2 FE01FU01 FE02 Frederikshavn 9,3 0,50 Separat 317 6.987,0 528 11.653,0 135 25.164,0 845 43.804,0 FC13RU01 FE03 Frederikshavn 3,1 0,35 Fælles 189 4.178,0 0 0,0 135 5.640,3 189 9.818,3 FE03FU01 FE04 Frederikshavn 46,2 0,35 Fælles 2.049 45.229,0 432 9.538,0 135 73.935,5 2.481 128.702,5 FE04FU01 FE05 Frederikshavn 0,9 0,35 Fæl Pri 51 1.120,0 0 0,0 135 1.512,0 51 2.632,0 FE04FU01 FE06 Frederikshavn 0,7 0,30 Separat 31 676,0 0 0,0 135 912,6 31 1.588,6 FC13RU01 FE07 Frederikshavn 2,3 0,80 Separat 116 2.553,0 0 0,0 135 3.446,6 116 5.999,6 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 10 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FE08 Frederikshavn 1,3 0,50 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej FE09 Frederikshavn 1,1 0,50 Separat 0 0,0 55 1.375,0 5 68,8 55 1.443,8 FE04FU01 Rgv afledes til fæl priv syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej FE10 Frederikshavn 2,0 0,00 Separat 0 0,0 99 2.475,0 5 123,8 99 2.598,8 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej FE11 Frederikshavn 4,3 0,00 Separat 0 0,0 218 5.450,0 5 272,5 218 5.722,5 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej FE12 Frederikshavn 3,2 0,00 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej FE13 Frederikshavn 0,5 0,00 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej FE14 Frederikshavn 0,4 0,35 Fæl Pri 13 277,0 0 0,0 135 374,0 13 651,0 FE04FU01 FF01 Frederikshavn 9,0 0,40 Separat 63 1.398,0 112 2.465,0 135 5.215,1 175 9.078,1 FC13RU01 FF02 Frederikshavn 56,8 0,35 Fælles 1.647 36.355,0 877 19.365,0 135 75.222,0 2.524 130.942,0 FF02FU01 FF03 Frederikshavn 13,9 0,35 Fælles 641 14.150,0 0 0,0 135 19.102,5 641 33.252,5 FF03FU01 FF04 Frederikshavn 9,8 0,40 Separat 249 5.489,0 105 2.317,0 135 10.538,1 354 18.344,1 FC13RU01 FF05 Frederikshavn 27,7 0,35 Separat 922 20.355,0 92 2.028,0 135 30.217,1 1.014 52.600,1 FC13RU01 FF06 Frederikshavn 10,4 0,30 Separat 469 10.352,0 0 0,0 135 13.975,2 469 24.327,2 FF06RU01 FF07 Frederikshavn 11,1 0,30 Separat 249 5.488,0 239 5.274,0 135 14.528,7 488 25.290,7 FF06RU01 FF08 Frederikshavn 1,6 0,40 Fælles 91 2.018,0 0 0,0 135 2.724,3 91 4.742,3 FC09FU01 FF09 Frederikshavn 0,2 0,00 Spv 6 142,0 0 0,0 135 191,7 6 333,7 FF10 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FF10RU01 Vejvand FF11 Frederikshavn 0,2 0,00 Spv 0 5,0 0 0,0 135 6,8 0 11,8 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 11 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FF12 Frederikshavn 13,7 0,50 Separat 33 728,0 1.400 30.914,0 135 42.716,7 1.433 74.358,7 FC13RU01 FF13 Frederikshavn 1,5 0,20 Separat 50 1.113,0 0 0,0 135 1.502,6 50 2.615,6 FF13RU01 Overfladevand fra bygninger skal nedsives FF14 Frederikshavn 2,2 0,50 Separat 0 0,0 111 2.775,0 5 138,8 111 2.913,8 FB14RU01 Planlagt område til offentlige formål (max 7 l/s fra hospice). FF15 Frederikshavn 1,0 0,00 Spv 0 0,0 52 1.300,0 5 65,0 52 1.365,0 Planlagt område til offentlige formål FF16 Frederikshavn 0,5 0,00 Separat 27 607,0 0 0,0 135 819,5 27 1.426,5 FI01RU01 FF17 Frederikshavn 1,9 0,40 Fælles 64 1.419,0 0 0,0 135 1.915,7 64 3.334,7 FD33FU01 FF18 Frederikshavn 1,1 0,35 Fælles 0 0,0 390 8.605,0 135 11.616,8 390 20.221,8 FD33FU01 FF19 Frederikshavn 2,5 0,00 Separat 40 875,0 0 0,0 135 1.181,3 40 2.056,3 FB14RU01 FG01 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG01RU01 Vejvand FG02 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand FG03 Frederikshavn 4,7 0,70 Separat 50 1.109,0 0 0,0 135 1.497,2 50 2.606,2 FG01RU01 FG04 Frederikshavn 1,1 0,40 Fælles 13 292,0 0 0,0 135 394,2 13 686,2 FG06FU01 FG05 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG06FU01 Vejvand FG06 Frederikshavn 1,2 0,65 Fælles 147 3.251,0 0 0,0 135 4.388,9 147 7.639,9 FG06FU01 FG07 Frederikshavn 2,7 0,45 Fælles 252 5.564,0 67 1.474,0 135 9.501,3 319 16.539,3 FG06FU01 FG08 Frederikshavn 2,6 0,50 Fælles 205 4.536,0 235 5.198,0 135 13.140,9 440 22.874,9 FG06FU01 FG09 Frederikshavn 4,5 0,55 Fælles 356 7.864,0 14 313,0 135 11.039,0 370 19.216,0 FG06FU01 FG10 Frederikshavn 3,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand FG11 Frederikshavn 6,1 0,40 Separat 15 330,0 0 0,0 135 445,5 15 775,5 FG01RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 12 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FG12 Frederikshavn 19,3 0,45 Fælles 831 18.350,0 1.014 22.388,0 135 54.996,3 1.845 95.734,3 FG06FU01 FG13 Frederikshavn 1,1 0,40 Fælles 84 1.850,0 0 0,0 135 2.497,5 84 4.347,5 FG06FU01 FG14 Frederikshavn 0,4 0,50 Fælles 39 863,0 0 0,0 135 1.165,1 39 2.028,1 FG06FU01 FG15 Frederikshavn 2,0 0,50 Fælles 192 4.245,0 0 0,0 135 5.730,8 192 9.975,8 FG06FU01 FG16 Frederikshavn 2,5 0,35 Fælles 190 4.195,0 0 0,0 135 5.663,3 190 9.858,3 FG06FU01 FG17 Frederikshavn 2,1 0,30 Fælles 99 2.193,0 0 0,0 135 2.960,6 99 5.153,6 FG17FU01 FG18 Frederikshavn 9,0 0,35 Fælles 481 10.611,0 0 0,0 135 14.324,9 481 24.935,9 FG18FU01 FG19 Frederikshavn 1,0 0,35 Separat 65 1.443,0 0 0,0 135 1.948,1 65 3.391,1 FG02RU01 FG20 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG01RU01 Vejvand FG21 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand FG22 Frederikshavn 1,8 0,50 Separat 116 2.563,0 281 6.204,0 135 11.835,5 397 20.602,5 FG02RU01 FG23 Frederikshavn 5,4 0,35 Fælles 267 5.888,0 0 0,0 135 7.948,8 267 13.836,8 FC09FU01 FG24 Frederikshavn 3,1 0,30 Fælles 150 3.312,0 0 0,0 135 4.471,2 150 7.783,2 FC09FU01 FG25 Frederikshavn 0,8 0,00 Fælles 65 1.440,0 0 0,0 135 1.944,0 65 3.384,0 FG06FU01 FG26 Frederikshavn 0,1 0,00 Fæl Pri 12 264,0 12 266,0 135 715,5 24 1.245,5 FH01 Frederikshavn 2,1 0,00 Spv 91 2.003,0 0 0,0 135 2.704,1 91 4.707,1 FH02 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 11 240,0 0 0,0 135 324,0 11 564,0 FH03 Frederikshavn 4,7 0,50 Separat 0 0,0 462 10.191,0 135 13.757,9 462 23.948,9 FH07FU01 FH04 Frederikshavn 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FH07FU01 Vejvand FH05 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FH07FU01 Vejvand Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 13 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FH06 Frederikshavn 64,0 0,40 Fælles 2.092 46.186,0 1.645 36.318,0 135 111.380,4 3.737 193.884,4 FH07FU01 FH07 Frederikshavn 0,2 0,50 Fælles 9 190,0 0 0,0 135 256,5 9 446,5 FH07FU01 FH08 Frederikshavn 0,3 0,00 Spv 17 384,0 0 0,0 135 518,4 17 902,4 FH07FU01 Overfladevand fra vejareal til off. kloak FH09 Frederikshavn 2,1 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FI01 Frederikshavn 67,5 0,30 Separat 2.365 52.197,0 613 13.523,0 135 88.722,0 2.978 154.442,0 FI01RU01 FI02 Frederikshavn 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FI03 Frederikshavn 1,8 0,30 Sep Pri 9 188,0 0 0,0 135 253,8 9 441,8 FI01RU01 FI04 Frederikshavn 11,5 0,25 Separat 115 2.541,0 125 2.767,0 135 7.165,8 240 12.473,8 FI01RU01 FI05 Frederikshavn 3,7 0,35 Separat 10 215,0 0 0,0 135 290,3 10 505,3 FI01RU01 FI06 Frederikshavn 0,5 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FI01RU01 Vejvand FI07 Frederikshavn 0,9 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FI01RU01 FI08 Frederikshavn 7,6 0,60 Separat 0 0,0 1.135 25.056,0 135 33.825,6 1.135 58.881,6 FI01RU01 FI09 Frederikshavn 2,8 0,60 Separat 0 0,0 1 12,0 135 16,2 1 28,2 FI01RU01 FI10 Frederikshavn 12,2 0,50 Separat 0 0,0 613 15.325,0 5 766,3 613 16.091,3 FJ11RU01 Planlagt område til offentlige formål FI11 Frederikshavn 2,1 0,30 Separat 64 3.200,0 0 0,0 5 160,0 64 3.360,0 FI01RU01 Planlagt boligområde FI12 Frederikshavn 2,3 0,50 Separat 0 0,0 117 2.925,0 5 146,3 117 3.071,3 FI01RU01 Planlagt erhvervsområde FJ01 Frederikshavn 10,6 0,60 Separat 116 2.565,0 9 192,0 135 3.722,0 125 6.479,0 FJ11RU01 FJ02 Frederikshavn 7,8 0,35 Separat 342 7.554,0 0 0,0 135 10.197,9 342 17.751,9 FJ11RU01 FJ03 Frederikshavn 13,3 0,60 Separat 94 2.077,0 70 1.556,0 135 4.904,6 164 8.537,6 FJ11RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 14 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FJ04 Frederikshavn 5,9 0,30 Separat 267 5.905,0 0 0,0 135 7.971,8 267 13.876,8 FJ11RU01 FJ05 Frederikshavn 1,6 0,30 Sep Pri 65 1.430,0 0 0,0 135 1.930,5 65 3.360,5 FJ11RU01 FJ06 Frederikshavn 16,9 0,35 Separat 0 0,0 145 3.194,0 135 4.311,9 145 7.505,9 FJ11RU01 FJ07 Frederikshavn 9,0 0,40 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FJ11RU01 FJ08 Frederikshavn 13,7 0,20 Separat 61 1.349,0 0 0,0 135 1.821,2 61 3.170,2 FJ11RU01 FJ09 Frederikshavn 7,5 0,60 Separat 29 631,0 110 2.437,0 135 4.141,8 139 7.209,8 FJ11RU01 FJ10 Frederikshavn 7,3 0,60 Separat 34 743,0 0 0,0 135 1.003,1 34 1.746,1 FJ11RU01 FJ11 Frederikshavn 14,7 0,30 Separat 98 2.174,0 0 0,0 135 2.934,9 98 5.108,9 FJ11RU01 FJ12 Frederikshavn 27,5 0,20 Separat 11 238,0 154 3.395,0 135 4.904,6 165 8.537,6 FJ11RU01 FJ13 Frederikshavn 6,0 0,60 Separat 5 103,0 421 9.289,0 135 12.679,2 426 22.071,2 FJ11RU01 FJ14 Frederikshavn 2,4 0,60 Separat 4 84,0 0 0,0 135 113,4 4 197,4 FJ11RU01 FJ15 Frederikshavn 2,7 0,40 Separat 52 1.140,0 0 0,0 135 1.539,0 52 2.679,0 Privat udløb FJ16 Frederikshavn 1,5 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FJ16RU01 Vejvand FJ17 Frederikshavn 1,7 0,30 Separat 2 49,0 0 0,0 135 66,2 2 115,2 FJ17RU01 FJ18 Frederikshavn 3,7 0,50 Separat 0 0,0 185 4.625,0 5 231,3 185 4.856,3 FJ11RU01 Planlagt område til offentlige formål FJ19 Frederikshavn 14,9 0,30 Separat 450 22.500,0 0 0,0 5 1.125,0 450 23.625,0 FJ11RU01 Planlagt boligområde FJ20 Frederikshavn 34,8 0,30 Separat 1.050 52.500,0 0 0,0 5 2.625,0 1.050 55.125,0 FJ11RU01 Planlagt boligområde FJ21 Frederikshavn 3,0 0,50 Separat 0 0,0 152 3.800,0 5 190,0 152 3.990,0 FJ21RU01 Planlagt erhvervsområde FJ22 Frederikshavn 6,4 0,30 Separat 193 9.650,0 0 0,0 5 482,5 193 10.132,5 FJ21RU01 Planlagt boligområde FJ23 Frederikshavn 11,2 0,50 Separat 0 0,0 561 14.025,0 5 701,3 561 14.726,3 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 15 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FJ24 Frederikshavn 9,3 0,50 Separat 0 0,0 470 11.750,0 5 587,5 470 12.337,5 FJ24RU01 Planlagt erhvervsområde FJ25 Frederikshavn 73,7 0,50 Separat 0 0,0 3.702 92.550,0 5 4.627,5 3.702 97.177,5 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde FJ26 Frederikshavn 43,0 0,50 Separat 0 0,0 2.161 54.025,0 5 2.701,3 2.161 56.726,3 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde FJ27 Frederikshavn 0,7 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FJ11RU01 Vejvand, Øster Dal Vej FJ28 Frederikshavn 33,7 0,50 Separat 0 0,0 1.691 42.275,0 5 2.113,8 1.691 44.388,8 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde FJ29 Frederikshavn 33,8 0,40 Separat 0 0,0 1.696 42.400,0 5 2.120,0 1.696 44.520,0 FJ29RU01 Planlagt område til offentlige formål FK01 Frederikshavn 3,5 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK05RU01 FK02 Frederikshavn 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK05RU01 Vejvand FK03 Frederikshavn 5,8 0,20 Separat 128 2.831,0 0 0,0 135 3.821,9 128 6.652,9 FK03RU01 FK04 Frederikshavn 0,7 0,20 Sep Pri 50 1.101,0 0 0,0 135 1.486,4 50 2.587,4 FK03RU01 FK05 Frederikshavn 0,8 0,30 Separat 24 523,0 0 0,0 135 706,1 24 1.229,1 FK05RU01 FK06 Frederikshavn 0,8 0,30 Sep Pri 63 1.381,0 0 0,0 135 1.864,4 63 3.245,4 FG17FU01 FK07 Frederikshavn 5,2 0,30 Separat 10 225,0 318 7.018,0 135 9.778,1 328 17.021,1 FK07RU01 FK08 Frederikshavn 15,9 0,35 Separat 449 9.910,0 0 0,0 135 13.378,5 449 23.288,5 FK07RU01 FK09 Frederikshavn 16,5 0,30 Separat 350 7.720,0 248 5.483,0 135 17.824,1 598 31.027,1 FK10RU01 FK10 Frederikshavn 2,2 0,40 Separat 18 399,0 0 0,0 135 538,7 18 937,7 FK10RU01 FK11 Frederikshavn 1,9 0,40 Separat 93 2.060,0 0 0,0 135 2.781,0 93 4.841,0 FK11RU01 FK12 Frederikshavn 15,4 0,40 Separat 0 0,0 1.011 22.312,0 135 30.121,2 1.011 52.433,2 FK10RU01 FK13 Frederikshavn 3,2 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig FK14 Frederikshavn 0,4 0,35 Separat 12 256,0 0 0,0 135 345,6 12 601,6 FK14RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 16 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FK15 Frederikshavn 0,4 0,00 Spv 32 706,0 0 0,0 135 953,1 32 1.659,1 Privat stik FK16 Frederikshavn 13,4 0,30 Separat 421 9.298,0 2 43,0 135 12.610,4 423 21.951,4 FK10RU01 FK17 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK10RU01 Vejvand FK18 Frederikshavn 10,0 0,40 Separat 36 793,0 1.173 25.902,0 135 36.038,3 1.209 62.733,3 FK10RU01 FK19 Frederikshavn 1,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK10RU01 Vejvand FK20 Frederikshavn 0,3 0,00 Spv 14 314,0 0 0,0 135 423,9 14 737,9 FK21 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 6 135,0 0 0,0 135 182,3 6 317,3 FK22 Frederikshavn 0,1 0,80 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Lerbæk FK23 Frederikshavn 0,8 0,40 Separat 1 19,0 0 0,0 135 25,7 1 44,7 FK10RU01 FK25 Frederikshavn 4,3 0,30 Separat 128 6.400,0 0 0,0 5 320,0 128 6.720,0 FK10RU01 Planlagt boligområde FK30 Frederikshavn 5,9 0,40 Separat 59 1.180,0 0 0,0 5 59,0 59 1.239,0 FK30RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde FK32 Frederikshavn 0,5 0,40 Separat 0 0,0 27 675,0 5 33,8 27 708,8 FK10RU01 Planlagt område til offentlige formål FK33 Frederikshavn 0,7 0,00 Spv 0 0,0 36 900,0 5 45,0 36 945,0 Planlagt område til offentlige formål FK34 Frederikshavn 14,6 0,35 Separat 439 21.950,0 0 0,0 5 1.097,5 439 23.047,5 FK34RU01 Planlagt boligområde FK35 Frederikshavn 5,8 0,10 Separat 58 1.160,0 0 0,0 5 58,0 58 1.218,0 FK35RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde FK36 Frederikshavn 6,3 0,10 Separat 64 1.280,0 0 0,0 5 64,0 64 1.344,0 FK27RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde FK37 Frederikshavn 5,0 0,10 Separat 50 1.000,0 0 0,0 5 50,0 50 1.050,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde FK38 Frederikshavn 10,1 0,00 Nedsiv 86 1.896,0 0 0,0 135 2.559,6 86 4.455,6 FK39 Frederikshavn 8,8 0,00 Nedsiv 60 1.319,0 0 0,0 135 1.780,7 60 3.099,7 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 17 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FK40 Frederikshavn 0,8 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK40RU01 FL01 Frederikshavn 11,2 0,40 Sep Pri 0 0,0 1.255 27.697,0 135 37.391,0 1.255 65.088,0 Privat Kattegat Sydlig FL02 Frederikshavn 8,7 0,70 Sep Pri 57 1.258,0 773 17.068,0 135 24.740,1 830 43.066,1 Privat Kattegat Sydlig FL03 Frederikshavn 2,7 0,70 Sep Pri 35 763,0 81 1.790,0 135 3.446,6 116 5.999,6 Privat Kattegat Sydlig FL04 Frederikshavn 7,3 0,60 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Sydlig FL05 Frederikshavn 28,2 0,50 Sep Pri 335 7.392,0 4.373 96.544,0 135 140.313,6 4.708 244.249,6 Privat Kattegat Sydlig FL06 Frederikshavn 26,0 0,50 Sep Pri 21 465,0 0 0,0 135 627,8 21 1.092,8 Privat Kattegat Nordlig FL07 Frederikshavn 8,7 0,20 Separat 3 67,0 186 4.111,0 135 5.640,3 189 9.818,3 FL07RU01 FL08 Frederikshavn 8,0 0,20 Separat 5 113,0 22 490,0 135 814,1 27 1.417,1 FL07RU01 FL09 Frederikshavn 2,7 0,35 Fæl Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD08FU01 FL10 Frederikshavn 77,8 0,50 Sep Pri 0 0,0 3.905 97.625,0 5 4.881,3 3.905 102.506,3 Privat Kattegat Nordlig Planlagt erhvervsområde (havneområde) Sum område: 1.700,1 38.967 44.102 83.069 930.301,0 1.022.277,0 1.924.561,8 3.877.139,8 Gærum GÆ01 Gærum 24,6 0,30 Fælles 803 17.724,0 0 0,0 135 23.927,4 803 41.651,4 GÆ01FU01 GÆ02 Gærum 2,2 0,30 Fælles 96 2.121,0 0 0,0 135 2.863,4 96 4.984,4 GÆ02FU01 GÆ03 Gærum 6,1 0,30 Separat 248 5.464,0 0 0,0 135 7.376,4 248 12.840,4 GÆ04RU01 GÆ04 Gærum 5,0 0,30 Separat 69 1.524,0 0 0,0 135 2.057,4 69 3.581,4 GÆ04RU01 GÆ05 Gærum 4,7 0,00 Spv 36 802,0 0 0,0 135 1.082,7 36 1.884,7 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 18 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Gærum GÆ06 Gærum 3,5 0,50 Separat 91 2.009,0 0 0,0 135 2.712,2 91 4.721,2 GÆ06RU01 GÆ08 Gærum 6,1 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 GÆ04RU01 GÆ09 Gærum 4,1 0,00 Spv 28 626,0 0 0,0 135 845,1 28 1.471,1 GÆ10 Gærum 0,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 GÆ11 Gærum 1,9 0,30 Separat 56 2.800,0 0 0,0 5 140,0 56 2.940,0 GÆ04RU01 Planlagt boligområde GÆ12 Gærum 1,7 0,30 Separat 50 2.500,0 0 0,0 5 125,0 50 2.625,0 GÆ04RU01 Planlagt boligområde GÆ13 Gærum 3,3 0,00 Spv 50 2.500,0 84 2.100,0 5 230,0 134 4.830,0 Planlagt blandet bolig og erhverv GÆ14 Gærum 5,1 0,50 Separat 0 0,0 257 6.425,0 5 321,3 257 6.746,3 GÆ06RU01 Planlagt erhvervsområde Sum område: 68,3 1.527 341 1.868 38.070,0 8.525,0 41.680,8 88.275,8 Haldbjerg/Vangen HB01 Haldbjerg/Vangen 0,3 0,00 Spv 6 136,0 0 0,0 135 183,6 6 319,6 HB02 Haldbjerg/Vangen 7,1 0,60 Separat 78 1.713,0 0 0,0 135 2.312,6 78 4.025,6 HB02RU01 HB03 Haldbjerg/Vangen 5,6 0,00 Spv 156 3.441,0 0 0,0 135 4.645,4 156 8.086,4 HB04 Haldbjerg/Vangen 4,6 0,40 Separat 169 3.721,0 0 0,0 135 5.023,4 169 8.744,4 HB04RU01 HB05 Haldbjerg/Vangen 1,6 0,30 Separat 83 1.836,0 0 0,0 135 2.478,6 83 4.314,6 HB05RU01 HB06 Haldbjerg/Vangen 0,6 0,60 Separat 2 38,0 0 0,0 135 51,3 2 89,3 R608 Øksnebjergvej 7/9 har privat udledning til grøft HB07 Haldbjerg/Vangen 4,9 0,00 Spv 216 4.759,0 0 0,0 135 6.424,7 216 11.183,7 HB08 Haldbjerg/Vangen 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB04RU01 Vejvand Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 19 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Haldbjerg/Vangen HB09 Haldbjerg/Vangen 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB04RU01 Vejvand HB10 Haldbjerg/Vangen 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 R606 Vejvand HB11 Haldbjerg/Vangen 0,9 0,60 Separat 0 0,0 5 120,0 135 162,0 5 282,0 R610 HB12 Haldbjerg/Vangen 2,0 0,80 Separat 0 0,0 190 4.185,0 135 5.649,8 190 9.834,8 R607 HB13 Haldbjerg/Vangen 1,5 0,60 Separat 0 0,0 44 968,0 135 1.306,8 44 2.274,8 Privat Haldbjerggrøften HB14 Haldbjerg/Vangen 0,7 0,60 Separat 43 953,0 17 375,0 135 1.792,8 60 3.120,8 HB14RU01 HB15 Haldbjerg/Vangen 3,0 0,00 Spv 91 4.550,0 0 0,0 5 227,5 91 4.777,5 Planlagt boligområde HB16 Haldbjerg/Vangen 5,5 0,50 Separat 0 0,0 275 6.875,0 5 343,8 275 7.218,8 HB02RU01 Planlagt erhvervsområde HB17 Haldbjerg/Vangen 0,3 0,50 Separat 0 0,0 16 400,0 5 20,0 16 420,0 R610 Planlagt erhvervsområde HB18 Haldbjerg/Vangen 1,7 0,50 Separat 0 0,0 87 2.175,0 5 108,8 87 2.283,8 HB14RU01 Planlagt erhvervsområde HB19 Haldbjerg/Vangen 3,5 0,00 Spv 107 5.350,0 0 0,0 5 267,5 107 5.617,5 Planlagt boligområde HB20 Haldbjerg/Vangen 5,1 0,00 Spv 154 7.700,0 0 0,0 5 385,0 154 8.085,0 Planlagt boligområde HB21 Haldbjerg/Vangen 0,2 0,60 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB21RU01 HB23 Haldbjerg/Vangen 5,3 0,00 Nedsiv 55 1.211,0 0 0,0 135 1.634,9 55 2.845,9 Sommerhusområder Sum område: 54,8 1.160 634 1.794 35.408,0 15.098,0 33.018,1 83.524,1 Hvims HV01 Hvims 1,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 168 3.714,0 135 5.013,9 168 8.727,9 Regn- og spildevand nedsives HV02 Hvims 4,8 0,00 Nedsiv 0 0,0 79 1.742,0 135 2.351,7 79 4.093,7 Regn- og spildevand nedsives Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 20 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Hvims Sum område: 6,1 0 247 247 0,0 5.456,0 7.365,6 12.821,6 Jerup JE01 Jerup 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE01RU01 Vejvand JE02 Jerup 21,2 0,00 Spv 472 10.413,0 7 156,0 135 14.268,2 479 24.837,2 JE03 Jerup 1,6 0,70 Sep Pri 46 1.025,0 0 0,0 135 1.383,8 46 2.408,8 Privat udløb Privat udledning JE04 Jerup 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE04RU01 Vejvand JE05 Jerup 6,5 0,00 Spv 246 5.432,0 0 0,0 135 7.333,2 246 12.765,2 JE06 Jerup 6,8 0,00 Spv 172 3.807,0 0 0,0 135 5.139,5 172 8.946,5 JE07 Jerup 2,7 0,00 Spv 91 2.009,0 0 0,0 135 2.712,2 91 4.721,2 JE08 Jerup 10,9 0,00 Spv Pri 13 293,0 0 0,0 135 395,6 13 688,6 JE09 Jerup 3,8 0,00 Spv 43 941,0 0 0,0 135 1.270,4 43 2.211,4 JE10 Jerup 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE10RU01 Vejvand JE11 Jerup 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE11RU01 Vejvand JE12 Jerup 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE12RU01 Vejvand JE13 Jerup 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE13RU01 Vejvand JE14 Jerup 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE14RU01 Vejvand JE15 Jerup 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE15RU01 Vejvand JE16 Jerup 1,6 0,60 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kragskov Å Privat udledning JE17 Jerup 1,2 0,00 Spv 0 0,0 60 1.500,0 5 75,0 60 1.575,0 Planlagt erhvervsområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 21 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Jerup JE18 Jerup 2,6 0,00 Spv 0 0,0 129 3.225,0 5 161,3 129 3.386,3 Planlagt område til offentlige formål JE19 Jerup 2,3 0,00 Spv 71 3.550,0 0 0,0 5 177,5 71 3.727,5 Planlagt boligområde JE20 Jerup 2,3 0,00 Spv 70 3.500,0 0 0,0 5 175,0 70 3.675,0 Planlagt boligområde JE22 Jerup 5,5 0,00 Spv 0 0,0 276 6.900,0 5 345,0 276 7.245,0 Planlagt offentligt område Sum område: 72,6 1.224 472 1.696 30.970,0 11.781,0 33.436,4 76.187,4 Kilden KD01 Kilden 0,6 0,20 Sep Pri 4 87,0 0 0,0 135 117,5 4 204,5 KD01RU01 KD02 Kilden 2,4 0,00 Spv 21 473,0 0 0,0 135 638,6 21 1.111,6 KD03 Kilden 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD03RU01 Vejvand KD04 Kilden 28,0 0,00 Spv 723 15.954,0 0 0,0 135 21.537,9 723 37.491,9 KD05 Kilden 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD05RU01 Vejvand KD06 Kilden 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD06RU01 Vejvand KD07 Kilden 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD07RU01 Vejvand KD08 Kilden 0,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD08RU01 Vejvand KD09 Kilden 3,8 0,30 Separat 123 2.717,0 0 0,0 135 3.668,0 123 6.385,0 KD08RU01 KD10 Kilden 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD01RU01 Vejvand KD11 Kilden 14,0 0,30 Separat 477 10.535,0 0 0,0 135 14.222,3 477 24.757,3 KD16RU01 KD12 Kilden 3,2 0,30 Separat 117 2.572,0 0 0,0 135 3.472,2 117 6.044,2 KD01RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 22 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Kilden KD13 Kilden 2,9 0,30 Separat 96 2.122,0 0 0,0 135 2.864,7 96 4.986,7 KD16RU01 KD14 Kilden 2,5 0,30 Separat 118 2.599,0 0 0,0 135 3.508,7 118 6.107,7 KD16RU01 KD15 Kilden 0,5 0,50 Separat 16 346,0 0 0,0 135 467,1 16 813,1 KD16RU01 KD16 Kilden 2,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD16RU01 Vejvand KD17 Kilden 3,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 Vejvand KD18 Kilden 1,7 0,35 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 KD19 Kilden 3,8 0,20 Separat 33 730,0 0 0,0 135 985,5 33 1.715,5 FB14RU01 KD20 Kilden 0,3 0,30 Separat 10 500,0 0 0,0 5 25,0 10 525,0 FB14RU01 Planlagt boligområde KD21 Kilden 0,9 0,30 Separat 28 1.400,0 0 0,0 5 70,0 28 1.470,0 FB14RU01 Planlagt boligområde Sum område: 73,9 1.766 0 1.766 40.035,0 0,0 51.577,3 91.612,3 Kragskovhede lejere KH01Kragskovhede lejeren21,1 0,00 Spv Pri 7 164,0 785 17.324,0 135 23.608,8 792 41.096,8 Sum område: 21,1 7 785 792 164,0 17.324,0 23.608,8 41.096,8 Kvissel KV01 Kvissel 0,4 0,00 Spv 4 91,0 0 0,0 135 122,9 4 213,9 KV02 Kvissel 0,5 0,00 Spv 12 266,0 0 0,0 135 359,1 12 625,1 KV03 Kvissel 13,5 0,20 Fælles 461 10.185,0 0 0,0 135 13.749,8 461 23.934,8 KV03FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 23 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Kvissel KV04 Kvissel 2,7 0,20 Fælles 54 1.187,0 0 0,0 135 1.602,5 54 2.789,5 KV03FU01 KV05 Kvissel 2,2 0,35 Fælles 64 1.415,0 4 78,0 135 2.015,6 68 3.508,6 KV05FU01 KV06 Kvissel 4,1 0,25 Separat 79 1.734,0 0 0,0 135 2.340,9 79 4.074,9 KV06RU01 KV07 Kvissel 7,9 0,30 Separat 151 3.338,0 0 0,0 135 4.506,3 151 7.844,3 KV07RU01 KV08 Kvissel 0,2 0,00 Spv 14 315,0 0 0,0 135 425,3 14 740,3 KV09 Kvissel 0,9 0,30 Fælles 21 461,0 0 0,0 135 622,4 21 1.083,4 KV09FU01 KV10 Kvissel 0,5 0,30 Separat 16 800,0 0 0,0 5 40,0 16 840,0 KV07RU01 Planlagt boligområde KV11 Kvissel 2,4 0,00 Spv 74 3.700,0 0 0,0 5 185,0 74 3.885,0 Planlagt boligområde KV12 Kvissel 1,8 0,00 Spv 54 2.700,0 0 0,0 5 135,0 54 2.835,0 Planlagt boligområde KV13 Kvissel 1,1 0,00 Spv 34 1.700,0 0 0,0 5 85,0 34 1.785,0 Planlagt boligområde KV14 Kvissel 1,4 0,00 Spv 21 1.050,0 35 875,0 5 96,3 56 2.021,3 Planlagt blandet bolig- og erhvervsområde KV15 Kvissel 0,8 0,00 Spv 11 550,0 19 475,0 5 51,3 30 1.076,3 Planlagt blandet bolig- og erhvervsområde Sum område: 40,5 1.070 58 1.128 29.492,0 1.428,0 26.337,0 57.257,0 Napstjert NA01 Napstjert 67,6 0,00 Spv 320 7.065,0 0 0,0 135 9.537,8 320 16.602,8 Sommerhusområde NA02 Napstjert 8,7 0,00 Spv 49 1.081,0 0 0,0 135 1.459,4 49 2.540,4 NA03 Napstjert 14,9 0,00 Nedsiv 65 1.428,0 0 0,0 135 1.927,8 65 3.355,8 Regn- og spildevand nedsives NA04 Napstjert 8,3 0,20 Separat 84 1.680,0 0 0,0 5 84,0 84 1.764,0 NA06RU01 Planlagt sommerhusområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 24 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Napstjert NA05 Napstjert 2,7 0,20 Separat 27 540,0 0 0,0 5 27,0 27 567,0 NA05RU01 Planlagt sommerhusområde NA06 Napstjert 4,1 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 NA06RU01 NA07 Napstjert 1,7 0,00 Spv 17 340,0 0 0,0 5 17,0 17 357,0 Planlagt sommerhusområde NA08 Napstjert 26,5 0,00 Spv 266 5.320,0 0 0,0 5 266,0 266 5.586,0 Planlagt sommerhusområde Sum område: 134,6 828 0 828 17.454,0 0,0 13.318,9 30.772,9 Nielstrup NS01 Nielstrup 9,2 0,00 Spv 159 3.514,0 10 229,0 135 5.053,1 169 8.796,1 NS02 Nielstrup 0,3 0,00 Spv 8 400,0 0 0,0 5 20,0 8 420,0 Planlagt boligområde Sum område: 9,5 167 10 177 3.914,0 229,0 5.073,1 9.216,1 Ravnshøj RA01 Ravnshøj 6,0 0,30 Fælles 225 4.971,0 0 0,0 135 6.710,9 225 11.681,9 RA01FU01 RA02 Ravnshøj 0,4 0,00 Spv 18 394,0 0 0,0 135 531,9 18 925,9 RA03 Ravnshøj 0,9 0,00 Spv 49 1.078,0 0 0,0 135 1.455,3 49 2.533,3 RA04 Ravnshøj 4,9 0,00 Spv 304 6.718,0 0 0,0 135 9.069,3 304 15.787,3 RA05 Ravnshøj 2,7 0,35 Fælles 0 0,0 76 1.678,0 135 2.265,3 76 3.943,3 RA01FU01 RA06 Ravnshøj 0,7 0,30 Fælles 26 575,0 0 0,0 135 776,3 26 1.351,3 RA01FU01 RA07 Ravnshøj 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 RA08RU01 Vejvand Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 25 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Ravnshøj RA08 Ravnshøj 2,0 0,30 Separat 62 1.378,0 0 0,0 135 1.860,3 62 3.238,3 RA08RU01 RA09 Ravnshøj 2,6 0,30 Separat 110 2.426,0 0 0,0 135 3.275,1 110 5.701,1 RA08RU01 RA10 Ravnshøj 3,7 0,30 Separat 177 3.904,0 0 0,0 135 5.270,4 177 9.174,4 RA10RU01 RA11 Ravnshøj 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 RA11RU01 Vejvand RA12 Ravnshøj 3,3 0,50 Separat 25 558,0 0 0,0 135 753,3 25 1.311,3 RA12RU01 Status Spv - plan Sep RA13 Ravnshøj 5,6 0,00 Spv 292 6.443,0 0 0,0 135 8.698,1 292 15.141,1 RA14 Ravnshøj 1,2 0,40 Separat 51 1.118,0 0 0,0 135 1.509,3 51 2.627,3 RA01FU01 Område til offentlige formål RA15 Ravnshøj 23,5 0,00 Spv 0 0,0 27 593,0 135 800,6 27 1.393,6 Perkolat fra losseplads RA16 Ravnshøj 1,8 0,40 Separat 0 0,0 92 2.300,0 5 115,0 92 2.415,0 RA08RU01 Planlagt område til offentlige formål RA17 Ravnshøj 3,3 0,30 Separat 99 4.950,0 0 0,0 5 247,5 99 5.197,5 RA08RU01 Planlagt boligområde RA18 Ravnshøj 1,2 0,40 Separat 0 0,0 63 1.575,0 5 78,8 63 1.653,8 RA12RU01 Planlagt område til offentlige formål Sum område: 66,1 1.438 258 1.696 34.513,0 6.146,0 43.417,2 84.076,2 Rydal RY01 Rydal 1,8 0,00 Spv 47 1.043,0 0 0,0 135 1.408,1 47 2.451,1 RY02 Rydal 0,4 0,00 Spv 3 65,0 0 0,0 135 87,8 3 152,8 Sum område: 2,2 50 0 50 1.108,0 0,0 1.495,8 2.603,8 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 26 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skærum SR01 Skærum 0,9 0,00 Spv 31 687,0 0 0,0 135 927,5 31 1.614,5 SR02 Skærum 2,6 0,10 Fælles 66 1.458,0 0 0,0 135 1.968,3 66 3.426,3 SR02FU01 Nedsivning af regnvand på grundene SR03 Skærum 3,8 0,10 Fælles 92 2.040,0 -10 -231,0 135 2.442,2 82 4.251,2 SR03FU01 Nedsivning af regnvand på grundene SR04 Skærum 2,3 0,10 Fælles 51 1.118,0 0 0,0 135 1.509,3 51 2.627,3 SR04FU01 Nedsivning af regnvand på grundene SR05 Skærum 3,4 0,30 Separat 38 830,0 0 0,0 135 1.120,5 38 1.950,5 SR05RU01 SR06 Skærum 2,5 0,10 Separat 40 877,0 0 0,0 135 1.184,0 40 2.061,0 SR03FU01 SR07 Skærum 0,6 0,00 Spv 9 450,0 14 350,0 5 40,0 23 840,0 Planlagt blandet bolig- og erhvervsområde SR08 Skærum 0,1 0,00 Spv 2 100,0 4 100,0 5 10,0 6 210,0 Planlagt blandet bolig- og erhvervsområde Sum område: 16,2 329 8 337 7.560,0 219,0 9.201,7 16.980,7 Strandby ST01 Strandby 2,8 0,40 Fælles 138 3.056,0 0 0,0 135 4.125,6 138 7.181,6 ST01FU01 ST02 Strandby 1,2 0,50 Fælles 56 1.227,0 2 37,0 135 1.706,4 58 2.970,4 ST01FU01 ST03 Strandby 2,8 0,40 Fælles 26 568,0 742 16.385,0 135 22.886,6 768 39.839,6 ST07FU01 ST04 Strandby 2,5 0,30 Fælles 130 2.873,0 0 0,0 135 3.878,6 130 6.751,6 ST07FU01 ST05 Strandby 31,0 0,35 Fælles 1.336 29.492,0 143 3.167,0 135 44.089,7 1.479 76.748,7 ST05FU01 ST06 Strandby 0,3 0,35 Fæl Pri 13 290,0 0 0,0 135 391,5 13 681,5 ST05FU01 ST07 Strandby 15,8 0,30 Fælles 478 10.562,0 128 2.831,0 135 18.080,6 606 31.473,6 ST07FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 27 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Strandby ST08 Strandby 1,0 0,30 Fælles 30 660,0 0 0,0 135 891,0 30 1.551,0 ST08FU01 ST09 Strandby 0,5 0,35 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Strandbyhedegrøften ST10 Strandby 5,2 0,40 Separat 18 404,0 95 2.097,0 135 3.376,4 113 5.877,4 ST10RU01 ST11 Strandby 0,6 0,70 Spv Pri 0 0,0 31 775,0 5 38,8 31 813,8 Planlagt spv privat ST12 Strandby 2,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST12RU01 Vejvand ST13 Strandby 17,8 0,00 Spv 973 21.484,0 1 27,0 135 29.039,9 974 50.550,9 ST14 Strandby 16,8 0,30 Separat 764 16.875,0 0 0,0 135 22.781,3 764 39.656,3 ST21RU01 ST15 Strandby 14,0 0,00 Spv 274 6.059,0 0 0,0 135 8.179,7 274 14.238,7 ST16 Strandby 3,0 0,50 Separat 5 113,0 129 2.839,0 135 3.985,2 134 6.937,2 ST16RU01 ST17 Strandby 2,2 0,40 Separat 9 192,0 100 2.212,0 135 3.245,4 109 5.649,4 ST10RU01 ST18 Strandby 0,3 0,80 Spv Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig ST19 Strandby 0,1 0,00 Spv 7 150,0 0 0,0 135 202,5 7 352,5 ST20 Strandby 0,2 0,00 Spv 8 170,0 0 0,0 135 229,5 8 399,5 ST21 Strandby 2,6 0,35 Separat 54 1.197,0 0 0,0 135 1.616,0 54 2.813,0 ST21RU01 ST22 Strandby 0,1 0,00 Spv 8 171,0 0 0,0 135 230,9 8 401,9 ST23 Strandby 0,3 0,30 Fælles 7 155,0 0 0,0 135 209,3 7 364,3 ST08FU01 ST24 Strandby 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST08FU01 Vejvand ST25 Strandby 0,7 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST26 Strandby 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST26RU01 Vejvand ST27 Strandby 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST27RU01 Vejvand Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 28 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Strandby ST28 Strandby 0,9 0,70 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig ST29 Strandby 8,6 0,00 Spv 78 1.716,0 0 0,0 135 2.316,6 78 4.032,6 ST30 Strandby 1,5 0,00 Spv 10 231,0 0 0,0 135 311,9 10 542,9 ST31 Strandby 1,0 0,50 Separat 0 0,0 51 1.275,0 5 63,8 51 1.338,8 Privat Strandbyhedegrøften Planlagt område til offentlige formål ST32 Strandby 15,2 0,50 Separat 0 0,0 765 19.125,0 5 956,3 765 20.081,3 ST16RU01 Planlagt erhvervsområde ST33 Strandby 1,2 0,00 Spv 38 1.900,0 0 0,0 5 95,0 38 1.995,0 Planlagt boligområde ST34 Strandby 6,5 0,30 Separat 197 9.850,0 0 0,0 5 492,5 197 10.342,5 ST21RU01 Planlagt boligområde ST35 Strandby 231,9 0,00 Nedsiv 2.330 46.600,0 0 0,0 5 2.330,0 2.330 48.930,0 Sommerhusområde ST36 Strandby 4,2 0,70 Spv Pri 93 663,0 6 134,0 135 1.076,0 99 1.873,0 ST37 Strandby 35,4 0,00 Nedsiv 356 7.120,0 0 0,0 5 356,0 356 7.476,0 Sommerhusområde Sum område: 431,9 7.436 2.193 9.629 163.778,0 50.904,0 177.182,2 391.864,2 Vrangbæk VR01 Vrangbæk 3,2 0,00 Spv 49 1.078,0 0 0,0 135 1.455,3 49 2.533,3 Sum område: 3,2 49 0 49 1.078,0 0,0 1.455,3 2.533,3 Øster Holmen ØH01 Øster Holmen 5,4 0,00 Spv 141 3.105,0 0 0,0 135 4.191,8 141 7.296,8 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 29 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Øster Holmen ØH02 Øster Holmen 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KV09FU01 Vejvand Sum område: 5,7 141 3.105,0 0 0,0 4.191,8 141 7.296,8 Åsted ÅS01 Åsted 4,1 0,00 Spv 96 2.112,0 0 0,0 135 2.851,2 96 4.963,2 ÅS02 Åsted 0,2 0,00 Spv 4 95,0 0 0,0 135 128,3 4 223,3 Sum område: 4,2 100 2.207,0 0 0,0 2.979,5 100 5.186,5 Elling EL24 Elling 2,0 0,30 Separat 62 3.100,0 0 0,0 5 155,0 62 3.255,0 EL10RU01 Planlagt boligområde Sum område: 2,0 62 3.100,0 0 0,0 155,0 62 3.255,0 Frederikshavn FK24 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 0 0,0 2 50,0 5 2,5 2 52,5 Planlagt område til offentlige formål (fælleshus kolonihaveforening) Sum område: 0,0 0 2 2 0,0 50,0 2,5 52,5 Frederikshavn Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 30 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Frederikshavn FK28 Frederikshavn 12,4 0,40 Separat 125 2.500,0 0 0,0 5 125,0 125 2.625,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde Sum område: 12,4 125 0 125 2.500,0 0,0 125,0 2.625,0 Frederikshavn FK31 Frederikshavn 2,7 0,40 Separat 27 540,0 0 0,0 5 27,0 27 567,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde Sum område: 2,7 27 0 27 540,0 0,0 27,0 567,0 Frederikshavn FK26 Frederikshavn 2,0 0,40 Separat 20 400,0 0 0,0 5 20,0 20 420,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde FK27 Frederikshavn 3,9 0,40 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK27RU01 Sum område: 5,9 20 0 20 400,0 0,0 20,0 420,0 Frederikshavn FK29 Frederikshavn 11,5 0,40 Separat 115 2.300,0 0 0,0 5 115,0 115 2.415,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde Sum område: 11,5 115 0 115 2.300,0 0,0 115,0 2.415,0 Sum renseanlæg: 2.868,3 59.272 49.396 108.668 1.413.051,0 1.145.780,0 2.476.990,9 5.035.821,9 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 31 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Hirtshals Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skiveren SV01 Skiveren 16,8 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Drift varetages af Hjørring Vandselskab A/S SV02 Skiveren 36,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regn- og spildevand nedsives SV03 Skiveren 6,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SV04 Skiveren 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SV05 Skiveren 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Sum område: 63,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum renseanlæg: 63,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 32 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Hørbylund Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Hørbylund HL01 Hørbylund 1,4 0,35 Separat 10 363,0 0 0,0 101 366,6 10 729,6 HL01RU01 Sum område: 1,4 10 0 10 363,0 0,0 366,6 729,6 Sum renseanlæg: 1,4 10 0 10 363,0 0,0 366,6 729,6 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 33 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Karup Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Karup KR01 Karup 2,1 0,30 Fælles 40 1.626,0 0 0,0 105 1.707,3 40 3.333,3 KR01SU01 Sum område: 2,1 40 0 40 1.626,0 0,0 1.707,3 3.333,3 Sum renseanlæg: 2,1 40 0 40 1.626,0 0,0 1.707,3 3.333,3 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 34 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skagen SK01 Skagen 18,4 0,35 Fælles 1.458 17.497,0 0 0,0 148 25.895,6 1.458 43.392,6 SK01FU01 SK02 Skagen 25,5 0,35 Fælles 1.542 18.506,0 330 3.958,0 148 33.246,7 1.872 55.710,7 SK01FU01 SK03 Skagen 16,0 0,30 Fælles 226 2.708,0 339 4.069,0 148 10.030,0 565 16.807,0 SK01FU01 SK04 Skagen 2,4 0,30 Fælles 0 0,0 639 7.669,0 148 11.350,1 639 19.019,1 SK01FU01 SK05 Skagen 24,7 0,35 Fælles 2.255 27.070,0 0 0,0 148 40.063,6 2.255 67.133,6 SK01FU01 SK06 Skagen 31,9 0,30 Fælles 2.221 26.661,0 214 2.570,0 148 43.261,9 2.435 72.492,9 SK06FU01 SK07 Skagen 37,0 0,30 Fælles 2.832 34.001,0 614 7.366,0 148 61.223,2 3.446 102.590,2 SK01FU01 SK08 Skagen 4,1 0,30 Separat 19 232,0 632 7.593,0 148 11.581,0 651 19.406,0 SK09 Skagen 21,0 0,30 Fælles 1.781 21.385,0 346 4.156,0 148 37.800,7 2.127 63.341,7 SK01FU01 SK10 Skagen 5,2 0,00 Spv 36 432,0 823 9.881,0 148 15.263,2 859 25.576,2 SK11 Skagen 7,5 0,30 Fælles 568 6.821,0 0 0,0 148 10.095,1 568 16.916,1 SK01FU01 SK12 Skagen 10,3 0,40 Fælles 690 8.283,0 710 8.520,0 148 24.868,4 1.400 41.671,4 SK01FU01 SK13 Skagen 5,5 0,60 Fælles 713 8.565,0 358 4.294,0 148 19.031,3 1.071 31.890,3 SK01FU01 SK15 Skagen 34,8 0,30 Fælles 2.468 29.631,0 2.638 87.278,0 148 173.025,3 5.106 289.934,3 SK01FU01 SK16 Skagen 0,2 0,30 Fæl Pri 15 178,0 0 0,0 148 263,4 15 441,4 SK01FU01 SK17 Skagen 3,8 0,30 Fælles 287 3.451,0 2 22,0 148 5.140,0 289 8.613,0 SK19FU01 SK18 Skagen 8,4 0,30 Fælles 573 6.874,0 525 6.299,0 148 19.496,0 1.098 32.669,0 SK19FU01 SK19 Skagen 16,0 0,35 Fælles 1.444 17.329,0 0 0,0 148 25.646,9 1.444 42.975,9 SK19FU01 SK20 Skagen 42,4 0,95 Sep Pri 913 10.966,0 18.397 464.803,0 148 704.138,1 19.310 .179.907,1 Privat Skagen Havn SK21 Skagen 11,2 0,95 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Skagen Havn Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 35 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skagen SK22 Skagen 1,4 0,95 Sep Pri 0 0,0 202 9.103,0 148 13.472,4 202 22.575,4 Privat Skagen Havn SK23 Skagen 4,4 0,95 Sep Pri 56 671,0 0 0,0 148 993,1 56 1.664,1 Privat Skagen Havn SK24 Skagen 2,5 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK29RU01 SK25 Skagen 17,7 0,30 Fælles 1.747 20.970,0 782 9.391,0 148 44.934,3 2.529 75.295,3 SK06FU01 SK26 Skagen 18,9 0,30 Fælles 1.704 20.460,0 254 3.047,0 148 34.790,4 1.958 58.297,4 SK26FU01 SK27 Skagen 6,0 0,30 Fælles 35 420,0 479 5.756,0 148 9.140,5 514 15.316,5 SK26FU01 SK28 Skagen 1,5 0,00 Spv 95 1.143,0 172 2.064,0 148 4.746,4 267 7.953,4 SK29 Skagen 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK29RU01 SK30 Skagen 8,6 0,30 Separat 667 8.004,0 0 0,0 148 11.845,9 667 19.849,9 SK29RU01 SK31 Skagen 15,3 0,00 Spv 104 1.252,0 387 4.647,0 148 8.730,5 491 14.629,5 SK32 Skagen 8,7 0,00 Spv 582 6.992,0 0 0,0 148 10.348,2 582 17.340,2 SK33 Skagen 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK34RU01 SK34 Skagen 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK34RU01 SK35 Skagen 19,7 0,25 Separat 842 10.104,0 731 8.776,0 148 27.942,4 1.573 46.822,4 SK35RU01 SK36 Skagen 23,8 0,50 Separat 133 1.597,0 2.022 77.647,0 148 117.281,1 2.155 196.525,1 SK83RU01 SK37 Skagen 3,6 0,30 Separat 75 906,0 13 151,0 148 1.564,4 88 2.621,4 SK83RU01 SK38 Skagen 4,6 0,00 Spv 448 5.383,0 0 0,0 148 7.966,8 448 13.349,8 SK39 Skagen 0,8 0,00 Spv 80 960,0 0 0,0 148 1.420,8 80 2.380,8 SK40 Skagen 20,0 0,00 Spv 495 5.945,0 1.102 13.227,0 148 28.374,6 1.597 47.546,6 SK41 Skagen 11,3 0,30 Separat 980 11.770,0 0 0,0 148 17.419,6 980 29.189,6 SK83RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 36 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skagen SK42 Skagen 20,0 0,00 Spv 1.501 18.014,0 0 0,0 148 26.660,7 1.501 44.674,7 SK43 Skagen 14,9 0,00 Spv 786 9.437,0 13 160,0 148 14.203,6 799 23.800,6 SK44 Skagen 2,8 0,30 Separat 214 2.566,0 0 0,0 148 3.797,7 214 6.363,7 SK83RU01 SK45 Skagen 32,0 0,00 Spv 1.250 15.002,0 0 0,0 148 22.203,0 1.250 37.205,0 SK46 Skagen 2,8 0,30 Separat 229 2.745,0 0 0,0 148 4.062,6 229 6.807,6 SK83RU01 SK47 Skagen 4,7 0,00 Spv 371 4.449,0 0 0,0 148 6.584,5 371 11.033,5 SK48 Skagen 13,4 0,00 Spv 246 2.955,0 0 0,0 148 4.373,4 246 7.328,4 SK49 Skagen 32,6 0,00 Spv 592 7.102,0 0 0,0 148 10.511,0 592 17.613,0 SK50 Skagen 2,3 0,35 Separat 88 1.055,0 0 0,0 148 1.561,4 88 2.616,4 SK52RU01 SK51 Skagen 13,8 0,00 Spv 360 4.316,0 243 2.918,0 148 10.706,3 603 17.940,3 SK52 Skagen 5,0 0,25 Separat 192 2.299,0 873 10.477,0 148 18.908,5 1.065 31.684,5 SK52RU01 SK53 Skagen 1,8 0,00 Spv 105 1.264,0 0 0,0 148 1.870,7 105 3.134,7 SK54 Skagen 6,5 0,00 Spv 0 0,0 204 2.454,0 148 3.631,9 204 6.085,9 SK55 Skagen 2,1 0,00 Spv 17 199,0 0 0,0 148 294,5 17 493,5 SK56 Skagen 0,9 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK57 Skagen 14,7 0,00 Nedsiv 74 892,0 0 0,0 148 1.320,2 74 2.212,2 Regn- og spildevand nedsives SK58 Skagen 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK59 Skagen 3,0 0,00 Spv 0 0,0 343 4.116,0 148 6.091,7 343 10.207,7 SK60 Skagen 0,0 0,00 Spv 0 0,0 9 105,0 148 155,4 9 260,4 SK61 Skagen 0,3 0,00 Spv 2 29,0 0 0,0 148 42,9 2 71,9 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 37 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skagen SK62 Skagen 4,7 0,00 Spv 10 116,0 0 0,0 148 171,7 10 287,7 SK63 Skagen 5,4 0,00 Spv 10 115,0 0 0,0 148 170,2 10 285,2 SK64 Skagen 4,4 0,60 Separat 45 900,0 0 0,0 5 45,0 45 945,0 SK83RU01 Planlagt fritidsområde SK65 Skagen 3,4 0,40 Separat 103 5.150,0 0 0,0 5 257,5 103 5.407,5 SK83RU01 Planlagt boligområde SK66 Skagen 19,1 0,50 Separat 0 0,0 961 24.025,0 5 1.201,3 961 25.226,3 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde SK67 Skagen 2,6 0,00 Spv 80 4.000,0 0 0,0 5 200,0 80 4.200,0 Planlagt boligområde SK68 Skagen 10,7 0,00 Spv 323 16.150,0 0 0,0 5 807,5 323 16.957,5 Planlagt boligområde SK69 Skagen 17,8 0,30 Separat 269 13.450,0 448 11.200,0 5 1.232,5 717 25.882,5 SK83RU01 Planlagt boligområde og planlagt erhvervsområde SK70 Skagen 3,6 0,30 Separat 107 5.350,0 0 0,0 5 267,5 107 5.617,5 SK83RU01 Planlagt boligområde SK71 Skagen 0,1 0,30 Fæl Pri 7 89,0 0 0,0 148 131,7 7 220,7 SK01FU01 SK72 Skagen 0,3 0,00 Spv Pri 27 323,0 0 0,0 148 478,0 27 801,0 SK73 Skagen 1,2 0,00 Spv Pri 59 709,0 0 0,0 148 1.049,3 59 1.758,3 SK74 Skagen 0,2 0,30 Separat 28 337,0 0 0,0 148 498,8 28 835,8 SK01FU01 SK75 Skagen 0,2 0,00 Spv 13 152,0 0 0,0 148 225,0 13 377,0 SK78 Skagen 8,2 0,25 Separat 480 5.767,0 0 0,0 148 8.535,2 480 14.302,2 SK34RU01 SK80 Skagen 1,3 0,40 Separat 40 2.000,0 0 0,0 5 100,0 40 2.100,0 SK34RU01 Planlagt boligområde SK81 Skagen 1,3 0,40 Separat 40 2.000,0 0 0,0 5 100,0 40 2.100,0 SK34RU01 Planlagt boligområde SK82 Skagen 0,5 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK83RU01 SK83 Skagen 4,8 0,50 Separat 0 0,0 508 6.096,0 148 9.022,1 508 15.118,1 SK83RU01 SK84 Skagen 14,8 0,50 Separat 0 0,0 744 18.600,0 5 930,0 744 19.530,0 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 38 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Skagen SK85 Skagen 6,4 0,50 Separat 66 788,0 0 0,0 148 1.166,2 66 1.954,2 SK83RU01 SK86 Skagen 0,4 0,50 Separat 8 92,0 0 0,0 148 136,2 8 228,2 SK83RU01 SK87 Skagen 0,6 0,30 Separat 18 900,0 0 0,0 5 45,0 18 945,0 SK83RU01 Planlagt boligområde SK88 Skagen 1,3 0,50 Separat 0 0,0 67 1.675,0 5 83,8 67 1.758,8 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde SK89 Skagen 8,3 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK83RU01 SK90 Skagen 2,8 0,30 Separat 85 4.250,0 0 0,0 5 212,5 85 4.462,5 SK35RU01 Planlagt boligområde SK91 Skagen 6,8 0,50 Separat 0 0,0 342 8.550,0 5 427,5 342 8.977,5 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde Sum område: 801,6 35.929 37.466 73.395 472.129,0 842.663,0 1.776.866,2 3.091.658,2 Sum renseanlæg: 801,6 35.929 37.466 472.129,0 842.663,0 1.776.866,2 73.395 3.091.658,2 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 39 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Badskær BS01 Badskær 4,9 0,00 Spv 101 1.926,0 92 1.755,0 51 1.877,3 193 5.558,3 Sum område: 4,9 101 92 193 1.926,0 1.755,0 1.877,3 5.558,3 Dybvad DV01 Dybvad 0,4 0,00 Spv 14 275,0 0 0,0 51 140,3 14 415,3 Regnvand nedsives DV02 Dybvad 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regnvand nedsives DV03 Dybvad 0,6 0,00 Spv 8 150,0 0 0,0 51 76,5 8 226,5 DV04 Dybvad 1,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 DV05 Dybvad 0,7 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 DV06 Dybvad 0,6 0,00 Spv 6 119,0 0 0,0 51 60,7 6 179,7 DV07 Dybvad 2,8 0,25 Separat 46 879,0 0 0,0 51 448,3 46 1.327,3 DV07RU01 DV08 Dybvad 7,4 0,40 Separat 335 6.376,0 37 714,0 51 3.615,9 372 10.705,9 DV08RU01 DV09 Dybvad 2,7 0,40 Separat 189 3.596,0 0 0,0 51 1.834,0 189 5.430,0 DV09RU01 DV10 Dybvad 3,1 0,35 Separat 195 3.709,0 0 0,0 51 1.891,6 195 5.600,6 DV09RU01 DV11 Dybvad 12,9 0,30 Separat 232 4.418,0 4 69,0 51 2.288,4 236 6.775,4 DV11RU01 DV12 Dybvad 6,1 0,25 Separat 205 3.908,0 0 0,0 51 1.993,1 205 5.901,1 DV12RU01 DV13 Dybvad 10,1 0,40 Separat 76 1.455,0 458 8.728,0 51 5.193,3 534 15.376,3 DV13RU01 DV14 Dybvad 2,5 0,15 Separat 31 592,0 0 0,0 51 301,9 31 893,9 DV14RU01 DV15 Dybvad 7,4 0,35 Separat 287 5.471,0 0 0,0 51 2.790,2 287 8.261,2 DV15RU01 DV16 Dybvad 2,8 0,35 Separat 104 1.983,0 0 0,0 51 1.011,3 104 2.994,3 DV07RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 40 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Dybvad DV17 Dybvad 0,8 0,25 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 DV17RU01 DV18 Dybvad 3,7 0,40 Separat 57 2.850,0 94 2.350,0 5 260,0 151 5.460,0 DV08RU01 Planlagt blandet bolig og erhvervsområde DV19 Dybvad 7,8 0,50 Separat 0 0,0 390 9.750,0 5 487,5 390 10.237,5 DV13RU01 Planlagt erhvervsområde DV20 Dybvad 3,1 0,30 Separat 95 4.750,0 0 0,0 5 237,5 95 4.987,5 DV14RU01 Planlagt boligområde Sum område: 77,0 1.880 983 2.863 40.531,0 21.611,0 22.630,4 84.772,4 Hørby HØ01 Hørby 0,6 0,00 Spv 13 252,0 0 0,0 51 128,5 13 380,5 Regnvand nedsives HØ02 Hørby 17,4 0,25 Fælles 454 8.646,0 261 4.966,0 51 6.942,1 715 20.554,1 HØ02FU01 HØ03 Hørby 1,6 0,20 Separat 59 1.121,0 0 0,0 51 571,7 59 1.692,7 HØ02FU01 HØ04 Hørby 11,7 0,30 Fælles 263 5.015,0 168 3.191,0 51 4.185,1 431 12.391,1 HØ04FU01 HØ05 Hørby 5,1 0,25 Fælles 179 3.404,0 3 62,0 51 1.767,7 182 5.233,7 HØ04FU01 HØ06 Hørby 3,7 0,25 Fælles 112 2.129,0 0 0,0 51 1.085,8 112 3.214,8 HØ04FU01 HØ07 Hørby 0,5 0,50 Separat 0 0,0 28 700,0 5 35,0 28 735,0 HØ08RU01 Planlagt erhvervsområde HØ08 Hørby 0,2 0,30 Separat 7 350,0 0 0,0 5 17,5 7 367,5 HØ08RU01 Planlagt boligområde HØ09 Hørby 1,2 0,30 Separat 36 1.800,0 0 0,0 5 90,0 36 1.890,0 HØ09RU01 Planlagt boligområde Sum område: 42,0 1.123 460 1.583 22.717,0 8.919,0 14.823,4 46.459,4 Stidsholt Ungdomss Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 41 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Stidsholt Ungdomss SH01 idsholt Ungdomssko 2,8 0,40 Separat 0 0,0 187 3.554,0 51 1.812,5 187 5.366,5 Privat udløb Sum område: 2,8 0 187 187 0,0 3.554,0 1.812,5 5.366,5 Sulbæk SU01 Sulbæk 1,7 0,00 Spv Pri 2 45,0 0 0,0 51 23,0 2 68,0 Regnvand nedsives SU02 Sulbæk 0,3 0,00 Spv Pri 8 153,0 0 0,0 51 78,0 8 231,0 Regnvand nedsives SU03 Sulbæk 0,4 0,00 Spv 12 224,0 0 0,0 51 114,2 12 338,2 SU04 Sulbæk 7,1 0,25 Separat 239 4.554,0 0 0,0 51 2.322,5 239 6.876,5 SU04RU01 SU05 Sulbæk 1,8 0,10 Fælles 23 429,0 0 0,0 51 218,8 23 647,8 SU05FU01 SU06 Sulbæk 0,6 0,25 Separat 18 900,0 0 0,0 5 45,0 18 945,0 SU04RU01 Planlagt boligområde SU07 Sulbæk 7,9 0,25 Separat 239 11.950,0 0 0,0 5 597,5 239 12.547,5 SU04RU01 Planlagt boligområde SU08 Sulbæk 16,5 0,00 Nedsiv 80 1.525,0 0 0,0 51 777,8 80 2.302,8 Sommerhusområde Sum område: 36,2 621 0 621 19.780,0 0,0 4.176,8 23.956,8 Syvsten-Volstrup SY01 Syvsten-Volstrup 7,9 0,00 Spv 129 2.449,0 0 0,0 51 1.249,0 129 3.698,0 SY02 Syvsten-Volstrup 3,5 0,25 Fælles 147 2.799,0 0 0,0 51 1.427,5 147 4.226,5 SY02FU01 SY03 Syvsten-Volstrup 0,4 0,35 Separat 19 355,0 0 0,0 51 181,1 19 536,1 SY02FU01 SY04 Syvsten-Volstrup 15,2 0,30 Fælles 579 11.032,0 5 98,0 51 5.676,3 584 16.806,3 SY04FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 42 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Syvsten-Volstrup SY05 Syvsten-Volstrup 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SY05RU01 Vejvand fra Volstrupvej SY06 Syvsten-Volstrup 2,0 0,00 Spv 59 2.950,0 0 0,0 5 147,5 59 3.097,5 Planlagt boligområde Sum område: 29,1 933 5 938 19.585,0 98,0 8.681,3 28.364,3 Sæby SA01 Sæby 4,7 0,00 Spv 16 314,0 169 3.215,0 51 1.799,8 185 5.328,8 Regnvand nedsives SA02 Sæby 14,7 0,00 Spv 15 280,0 410 7.816,0 51 4.129,0 425 12.225,0 Regnvand nedsives SA03 Sæby 37,2 0,00 Spv 500 9.517,0 0 0,0 51 4.853,7 500 14.370,7 SA04 Sæby 2,8 0,00 Spv 2 35,0 0 0,0 51 17,9 2 52,9 Regnvand nedsives SA05 Sæby 8,1 0,50 Separat 5 96,0 0 0,0 51 49,0 5 145,0 SA05RU01 SA06 Sæby 2,4 0,35 Separat 135 2.572,0 0 0,0 51 1.311,7 135 3.883,7 SA06RU01 SA07 Sæby 10,1 0,20 Separat 9 170,0 396 7.543,0 51 3.933,6 405 11.646,6 SA07RU01 SA08 Sæby 44,1 0,25 Fælles 1.531 29.160,0 7 133,0 51 14.939,4 1.538 44.232,4 SA08FU01 SA09 Sæby 2,9 0,30 Separat 142 2.702,0 0 0,0 51 1.378,0 142 4.080,0 SA08FU01 SA10 Sæby 1,9 0,30 Separat 82 1.559,0 0 0,0 51 795,1 82 2.354,1 SA08FU01 SA11 Sæby 1,4 0,30 Separat 80 1.526,0 0 0,0 51 778,3 80 2.304,3 SA08FU01 SA12 Sæby 3,4 0,25 Separat 130 2.474,0 0 0,0 51 1.261,7 130 3.735,7 SA07RU01 SA13 Sæby 0,2 0,60 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SA13RU01 Vejvand fra P. Lundsvej SA14 Sæby 0,7 0,70 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SA14RU01 SA15 Sæby 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SA14RU01 Vejvand fra Ålborgvej Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 43 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Sæby SA16 Sæby 0,1 0,25 Separat 10 185,0 0 0,0 51 94,4 10 279,4 SA16RU01 SA17 Sæby 52,2 0,25 Separat 1.845 35.145,0 346 6.595,0 51 21.287,4 2.191 63.027,4 SA17RU01 SA18 Sæby 1,3 0,25 Separat 14 273,0 0 0,0 51 139,2 14 412,2 SA17RU01 SA19 Sæby 9,2 0,40 Separat 277 13.850,0 0 0,0 5 692,5 277 14.542,5 SA05RU01 Planlagt boligområde SA20 Sæby 13,1 0,00 Nedsiv 67 1.271,0 0 0,0 51 648,2 67 1.919,2 Planlagt sommerhusområde SA21 Sæby 19,1 0,30 Separat 577 28.850,0 0 0,0 5 1.442,5 577 30.292,5 SA17RU01 Planlagt boligområde SB01 Sæby 6,4 0,45 Separat 490 9.324,0 116 2.209,0 51 5.881,8 606 17.414,8 SB01RU01 SB02 Sæby 7,5 0,70 Separat 181 3.449,0 292 5.570,0 51 4.599,7 473 13.618,7 SB02RU01 SB03 Sæby 0,4 0,40 Separat 20 380,0 0 0,0 51 193,8 20 573,8 SB02RU01 SB04 Sæby 2,0 0,40 Fælles 27 517,0 0 0,0 51 263,7 27 780,7 SE02FU01 SB05 Sæby 1,1 0,40 Fælles 53 1.002,0 0 0,0 51 511,0 53 1.513,0 SE02FU01 SB06 Sæby 1,3 0,40 Separat 47 892,0 0 0,0 51 454,9 47 1.346,9 SB21RU01 SB07 Sæby 0,7 0,30 Fælles 50 955,0 0 0,0 51 487,1 50 1.442,1 SE02FU01 SB08 Sæby 1,3 0,55 Fælles 113 2.161,0 9 174,0 51 1.190,9 122 3.525,9 SE02FU01 SB09 Sæby 0,9 0,30 Separat 51 963,0 0 0,0 51 491,1 51 1.454,1 SB21RU01 SB10 Sæby 8,0 0,35 Fælles 344 6.561,0 0 0,0 51 3.346,1 344 9.907,1 SE02FU01 SB11 Sæby 1,3 0,35 Separat 62 1.183,0 0 0,0 51 603,3 62 1.786,3 SB11RU01 SB12 Sæby 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SE02FU01 Vejvand fra Søndermarksvej SB13 Sæby 10,1 0,75 Separat 167 3.177,0 8.946 402.560,0 51 206.925,9 9.113 612.662,9 SB21RU01 Procesvand fra Danish Crown afledes i særskilt ledning til det gl. renseanl Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 44 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Sæby SB14 Sæby 2,9 0,30 Fælles 164 3.124,0 0 0,0 51 1.593,2 164 4.717,2 SE02FU01 SB15 Sæby 1,6 0,30 Separat 58 1.105,0 0 0,0 51 563,6 58 1.668,6 SE02FU01 SB16 Sæby 0,4 0,30 Separat 20 376,0 0 0,0 51 191,8 20 567,8 SE02FU01 SB17 Sæby 4,9 0,35 Separat 365 6.958,0 0 0,0 51 3.548,6 365 10.506,6 SB21RU01 SB18 Sæby 7,9 0,30 Separat 397 7.560,0 7 140,0 51 3.927,0 404 11.627,0 SB21RU01 SB19 Sæby 1,1 0,35 Fælles 50 948,0 0 0,0 51 483,5 50 1.431,5 SE02FU01 SB20 Sæby 11,5 0,50 Separat 667 12.707,0 477 9.079,0 51 11.110,9 1.144 32.896,9 SB02RU01 SB21 Sæby 8,4 0,50 Separat 372 7.090,0 0 0,0 51 3.615,9 372 10.705,9 SB21RU01 SB22 Sæby 0,8 0,30 Separat 30 562,0 0 0,0 51 286,6 30 848,6 SB02RU01 SB23 Sæby 2,0 0,50 Separat 148 2.817,0 12 225,0 51 1.551,4 160 4.593,4 SB23RU01 SB24 Sæby 0,1 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat udløb Vejvand fra P-plads SB25 Sæby 9,2 0,30 Separat 493 9.389,0 0 0,0 51 4.788,4 493 14.177,4 SB25RU01 SB26 Sæby 2,0 0,40 Separat 89 1.697,0 0 0,0 51 865,5 89 2.562,5 SE02FU01 SB27 Sæby 4,6 0,40 Separat 191 3.640,0 0 0,0 51 1.856,4 191 5.496,4 SB21RU01 SC01 Sæby 9,5 0,20 Fælles 111 2.111,0 383 7.303,0 51 4.801,1 494 14.215,1 SC03FU01 SC02 Sæby 12,5 0,35 Separat 627 11.945,0 27.614 525.972,0 51 274.337,7 28.241 812.254,7 SC03FU01 SC03 Sæby 11,5 0,35 Fælles 327 6.235,0 0 0,0 51 3.179,9 327 9.414,9 SC03FU01 SC04 Sæby 1,5 0,75 Separat 12 222,0 13 243,0 51 237,2 25 702,2 SC04RU01 SC05 Sæby 12,0 0,30 Separat 176 3.345,0 205 3.902,0 51 3.696,0 381 10.943,0 SC05RU01 SC06 Sæby 58,9 0,30 Fælles 2.174 41.412,0 0 0,0 51 21.120,1 2.174 62.532,1 SC06FU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 45 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Sæby SC07 Sæby 4,3 0,30 Separat 132 2.515,0 142 2.701,0 51 2.660,2 274 7.876,2 SC06FU01 SC08 Sæby 9,1 0,40 Separat 79 1.510,0 215 4.097,0 51 2.859,6 294 8.466,6 SC08RU01 SC09 Sæby 5,6 0,30 Separat 198 3.776,0 0 0,0 51 1.925,8 198 5.701,8 SC06FU01 SC10 Sæby 11,6 0,35 Separat 350 17.500,0 0 0,0 5 875,0 350 18.375,0 SC06FU01 Planlagt boligområde SC11 Sæby 4,1 0,50 Separat 0 0,0 204 5.100,0 5 255,0 204 5.355,0 SD04FU01 Planlagt erhvervsområde SD01 Sæby 0,4 0,00 Spv 10 199,0 0 0,0 51 101,5 10 300,5 SD02 Sæby 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SB11RU01 Vejvand fra del af Tolbodvej SD03 Sæby 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SD03RU01 Vejvand fra Tolbodvej og Nordens Allé SD04 Sæby 28,7 0,35 Fælles 1.146 21.827,0 2 45,0 51 11.154,7 1.148 33.026,7 SD04FU01 SD05 Sæby 16,8 0,55 Separat 527 10.045,0 0 0,0 51 5.123,0 527 15.168,0 SD05RU01 SD06 Sæby 15,5 0,40 Separat 269 5.132,0 18 336,0 51 2.788,7 287 8.256,7 SD06RU01 SD07 Sæby 12,4 0,30 Separat 210 4.000,0 340 6.476,0 51 5.342,8 550 15.818,8 SD07RU01 SD08 Sæby 0,3 0,30 Separat 8 161,0 0 0,0 51 82,1 8 243,1 SD08RU01 SD09 Sæby 37,2 0,40 Separat 30 579,0 108 2.048,0 51 1.339,8 138 3.966,8 SD09RU01 Procesvand fra A/S Sæby Fisk - industri afledes til privat renseanlæg SD10 Sæby 10,8 0,30 Separat 34 641,0 1 23,0 51 338,6 35 1.002,6 SD10RU01 SD11 Sæby 6,3 0,40 Separat 4 71,0 6 108,0 51 91,3 10 270,3 SD11RU01 SD12 Sæby 1,5 0,50 Separat 0 0,0 75 1.875,0 5 93,8 75 1.968,8 SD11RU01 Planlagt område til offentlige formål SD13 Sæby 3,0 0,50 Separat 0 0,0 151 3.775,0 5 188,8 151 3.963,8 SD07RU01 Planlagt erhvervsområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 46 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Sæby SD14 Sæby 16,4 0,50 Separat 0 0,0 825 20.625,0 5 1.031,3 825 21.656,3 SD09RU01 Planlagt erhvervsområde SD15 Sæby 4,4 0,50 Separat 0 0,0 224 5.600,0 5 280,0 224 5.880,0 SD10RU01 Planlagt erhvervsområde SD16 Sæby 1,0 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SD16RU01 Vejvand fra del af Nordens Allé SD17 Sæby 1,3 0,50 Separat 0 0,0 67 1.675,0 5 83,8 67 1.758,8 SD10RU01 Planlagt erhvervsområde SD18 Sæby 0,8 0,00 Spv 0 0,0 41 1.025,0 5 51,3 41 1.076,3 Planlagt erhvervsområde SE01 Sæby 12,8 0,25 Separat 600 11.434,0 0 0,0 51 5.831,3 600 17.265,3 SE04RU01 SE02 Sæby 8,9 0,25 Fælles 149 2.846,0 0 0,0 51 1.451,5 149 4.297,5 SE02FU01 SE03 Sæby 0,5 0,25 Separat 3 51,0 0 0,0 51 26,0 3 77,0 SE04RU01 SE04 Sæby 15,5 0,25 Separat 356 6.783,0 0 0,0 51 3.459,3 356 10.242,3 SE04RU01 SE05 Sæby 0,9 0,25 Separat 44 846,0 0 0,0 51 431,5 44 1.277,5 SE04RU01 SE06 Sæby 1,9 0,30 Separat 87 1.656,0 0 0,0 51 844,6 87 2.500,6 SE02FU01 SE07 Sæby 1,0 0,25 Separat 56 1.067,0 0 0,0 51 544,2 56 1.611,2 SE04RU01 SE08 Sæby 37,0 0,25 Separat 1.210 23.044,0 0 0,0 51 11.752,4 1.210 34.796,4 SE08RU01 SE09 Sæby 37,3 0,25 Separat 1.459 27.790,0 0 0,0 51 14.172,9 1.459 41.962,9 SE09RU01 SE10 Sæby 3,1 0,35 Separat 310 5.904,0 0 0,0 51 3.011,0 310 8.915,0 SE10RU01 SE11 Sæby 13,1 0,00 Separat 380 7.241,0 0 0,0 51 3.692,9 380 10.933,9 SE04RU01 SE12 Sæby 23,6 0,30 Separat 712 35.600,0 0 0,0 5 1.780,0 712 37.380,0 SE08RU01 Planlagt boligområde Sum område: 782,7 21.876 41.821 476.004,0 1.038.188,0 709.919,4 63.697 2.224.111,4 Thorshøj Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 47 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Thorshøj TH01 Thorshøj 0,5 0,00 Spv 22 418,0 0 0,0 51 213,2 22 631,2 Regnvand nedsives TH02 Thorshøj 0,4 0,00 Spv 13 240,0 0 0,0 51 122,4 13 362,4 Regnvand nedsives TH03 Thorshøj 22,2 0,25 Fælles 706 13.454,0 5 92,0 51 6.908,5 711 20.454,5 TH03FU01 TH04 Thorshøj 0,2 0,30 Separat 0 3,0 0 0,0 51 1,5 0 4,5 TH04RU01 TH05 Thorshøj 1,9 0,30 Separat 57 2.850,0 0 0,0 5 142,5 57 2.992,5 TH03FU01 Planlagt boligområde TH06 Thorshøj 0,5 0,35 Separat 14 700,0 0 0,0 5 35,0 14 735,0 TH03FU01 Planlagt boligområde TH07 Thorshøj 0,3 0,35 Separat 8 400,0 0 0,0 5 20,0 8 420,0 TH03FU01 Planlagt boligområde TH08 Thorshøj 0,2 0,35 Separat 5 250,0 0 0,0 5 12,5 5 262,5 TH03FU01 Planlagt boligområde TH09 Thorshøj 0,4 0,35 Separat 11 550,0 0 0,0 5 27,5 11 577,5 TH03FU01 Planlagt boligområde Sum område: 26,4 836 5 841 18.865,0 92,0 7.483,1 26.440,1 Trafikcenter Sæby S TS01 rafikcenter Sæby Syd 8,5 0,65 Separat 8 161,0 363 6.905,0 51 3.603,7 371 10.669,7 TS01RU01 TS02 rafikcenter Sæby Syd 1,7 0,35 Separat 0 0,0 36 682,0 51 347,8 36 1.029,8 Privat udløb TS03 rafikcenter Sæby Syd 0,1 0,00 Spv 4 73,0 0 0,0 51 37,2 4 110,2 Regnvand nedsives TS04 rafikcenter Sæby Syd 1,3 0,50 Separat 0 0,0 66 1.650,0 5 82,5 66 1.732,5 TS04RU01 Planlagt erhvervsområde Sum område: 11,7 12 465 477 234,0 9.237,0 4.071,2 13.542,2 Try Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 48 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Try TY01 Try 1,7 0,25 Separat 37 696,0 0 0,0 51 355,0 37 1.051,0 TY02RU01 TY02 Try 0,3 0,20 Separat 3 56,0 0 0,0 51 28,6 3 84,6 TY02RU01 TY03 Try 3,5 0,25 Fælles 72 1.378,0 0 0,0 51 702,8 72 2.080,8 TY03FU01 TY04 Try 0,1 0,15 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 TY03FU01 Sum område: 5,7 112 0 112 2.130,0 0,0 1.086,3 3.216,3 Understed UN01 Understed 10,4 0,25 Fælles 278 5.292,0 0 6,0 51 2.702,0 278 8.000,0 UN01FU01 UN02 Understed 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 UN02RU01 Vejvand fra Understedvej UN03 Understed 0,4 0,35 Separat 12 600,0 0 0,0 5 30,0 12 630,0 UN01FU01 Planlagt boligområde Sum område: 10,9 290 0 290 5.892,0 6,0 2.732,0 8.630,0 Ørtoft ØR01 Ørtoft 2,6 0,25 Fælles 59 1.133,0 0 0,0 51 577,8 59 1.710,8 SE02FU01 ØR02 Ørtoft 0,3 0,00 Spv 6 110,0 0 0,0 51 56,1 6 166,1 Sum område: 2,9 65 0 65 1.243,0 0,0 633,9 1.876,9 Østervrå Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 49 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Østervrå ØV01 Østervrå 0,1 0,00 Spv 12 227,0 0 0,0 51 115,8 12 342,8 Regnvand nedsives ØV02 Østervrå 7,2 0,25 Fælles 262 4.984,0 10 197,0 51 2.642,3 272 7.823,3 ØV02FU01 ØV03 Østervrå 31,8 0,35 Fælles 1.266 24.114,0 579 11.029,0 51 17.922,9 1.845 53.065,9 ØV03FU01 ØV04 Østervrå 0,7 0,25 Separat 18 346,0 0 0,0 51 176,5 18 522,5 ØV03FU01 ØV05 Østervrå 0,7 0,35 Separat 32 602,0 0 0,0 51 307,0 32 909,0 ØV03FU01 ØV06 Østervrå 3,0 0,25 Separat 152 2.894,0 0 0,0 51 1.475,9 152 4.369,9 ØV06RU01 ØV07 Østervrå 13,5 0,25 Separat 548 10.437,0 0 0,0 51 5.322,9 548 15.759,9 ØV07RU01 ØV08 Østervrå 11,0 0,35 Separat 179 3.402,0 0 0,0 51 1.735,0 179 5.137,0 ØV08RU01 ØV09 Østervrå 8,2 0,25 Separat 367 6.992,0 0 0,0 51 3.565,9 367 10.557,9 ØV09RU01 ØV10 Østervrå 3,9 0,35 Separat 5 89,0 0 0,0 51 45,4 5 134,4 Privat udløb ØV11 Østervrå 0,6 0,35 Sep Pri 41 789,0 0 0,0 51 402,4 41 1.191,4 Privat udløb ØV12 Østervrå 8,7 0,50 Separat 0 4,0 0 0,0 51 2,0 0 6,0 ØV12RU01 ØV13 Østervrå 0,6 0,30 Separat 35 666,0 0 0,0 51 339,7 35 1.005,7 ØV13RU01 ØV14 Østervrå 1,3 0,30 Separat 15 288,0 1 25,0 51 159,6 16 472,6 ØV14RU01 ØV15 Østervrå 0,9 0,35 Separat 12 232,0 0 0,0 51 118,3 12 350,3 ØV15RU01 ØV16 Østervrå 6,9 0,30 Separat 208 10.400,0 0 0,0 5 520,0 208 10.920,0 ØV07RU01 Planlagt boligområde ØV18 Østervrå 2,0 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ØV18RU01 Vejvand ØV19 Østervrå 2,2 0,40 Separat 0 0,0 109 2.725,0 5 136,3 109 2.861,3 ØV18RU01 Planlagt område til offentlige formål Sum område: 103,2 3.152 699 3.851 66.466,0 13.976,0 34.987,9 115.429,9 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 50 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Sum renseanlæg: 1.135,5 31.001 675.373,0 44.717 1.097.436,0 814.915,6 75.718 2.587.724,6 Bemærkning Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 51 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Søholt Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Søholt SØ01 Søholt 0,2 0,00 Spv 0 123,0 0 0,0 51 62,7 0 185,7 SØ02 Søholt 0,2 0,00 Spv 0 93,0 0 0,0 51 47,4 0 140,4 SØ03 Søholt 1,2 0,30 Separat 0 770,0 0 0,0 51 392,7 0 1.162,7 SØ03RU01 SØ04 Søholt 1,3 0,25 Fælles 0 659,0 0 0,0 51 336,1 0 995,1 SØ03SU01 Sum område: 2,9 0 0 0 1.645,0 0,0 839,0 2.484,0 Sum renseanlæg: 2,9 0 0 0 1.645,0 0,0 839,0 2.484,0 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 52 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Lyngså LY01 Lyngså 2,7 0,00 Spv 11 1.403,0 142 6.109,0 107 8.037,8 153 15.549,8 LY02 Lyngså 2,0 0,00 Spv 1 131,0 0 0,0 107 140,2 1 271,2 Regnvand nedsives LY03 Lyngså 4,4 0,25 Separat 16 2.009,0 0 0,0 107 2.149,6 16 4.158,6 LY03RU01 LY04 Lyngså 18,1 0,25 Separat 50 6.295,0 2 93,0 107 6.835,2 52 13.223,2 LY04RU01 LY05 Lyngså 1,9 0,10 Separat 3 416,0 0 0,0 107 445,1 3 861,1 LY04RU01 LY06 Lyngså 6,6 0,15 Separat 14 1.810,0 0 0,0 107 1.936,7 14 3.746,7 LY06RU01 LY07 Lyngså 0,6 0,50 Separat 0 0,0 29 725,0 5 36,3 29 761,3 LY04RU01 Planlagt erhvervsområde LY08 Lyngså 0,1 0,00 Spv 5 624,0 0 0,0 107 667,7 5 1.291,7 LY09 Lyngså 439,3 0,00 Nedsiv 212 26.787,0 46 1.995,0 107 30.796,7 258 59.578,7 Sommerhusområder LY10 Lyngså 49,9 0,00 Nedsiv 5 656,0 0 0,0 107 701,9 5 1.357,9 Sommerhusområder Sum område: 525,5 317 219 536 40.131,0 8.922,0 51.747,2 100.800,2 Madsgårdens Jorde MJ01 Madsgårdens Jorder27,7 0,00 Spv 278 5.560,0 0 0,0 5 278,0 278 5.838,0 Planlagt sommerhusområde Sum område: 27,7 278 0 278 5.560,0 0,0 278,0 5.838,0 Præstbro PR01 Præstbro 0,1 0,00 Spv 1 106,0 0 0,0 107 113,4 1 219,4 PR02 Præstbro 11,1 0,30 Separat 42 5.272,0 8 336,0 107 6.000,6 50 11.608,6 PR02RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 53 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Præstbro PR03 Præstbro 4,8 0,25 Separat 12 1.526,0 3 108,0 107 1.748,4 15 3.382,4 PR03RU01 PR04 Præstbro 2,8 0,30 Separat 14 1.777,0 0 0,0 107 1.901,4 14 3.678,4 PR04RU01 PR05 Præstbro 1,2 0,15 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 PR05RU01 PR06 Præstbro 0,9 0,15 Separat 0 58,0 0 0,0 107 62,1 0 120,1 PR06RU01 PR07 Præstbro 0,2 0,10 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 PR07RU01 PR08 Præstbro 0,4 0,15 Separat 3 342,0 0 0,0 107 365,9 3 707,9 PR08RU01 PR09 Præstbro 0,2 0,00 Spv 6 300,0 0 0,0 5 15,0 6 315,0 Planlagt boligområde PR10 Præstbro 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Sum område: 22,2 78 11 89 9.381,0 444,0 10.206,8 20.031,8 Voerså VS01 Voerså 0,3 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regnvand nedsives VS02 Voerså 10,8 0,20 Fælles 25 3.221,0 2 66,0 107 3.517,1 27 6.804,1 VS02FU01 VS03 Voerså 0,6 0,25 Separat 2 287,0 0 0,0 107 307,1 2 594,1 VS02FU01 VS04 Voerså 0,2 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 VS02FU01 VS05 Voerså 32,8 0,25 Fælles 161 20.436,0 4 180,0 107 22.059,1 165 42.675,1 VS05FU01 VS06 Voerså 1,2 0,25 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 VS06RU01 VS07 Voerså 1,5 0,25 Separat 6 724,0 0 0,0 107 774,7 6 1.498,7 VS05FU01 VS08 Voerså 2,6 0,35 Separat 39 1.950,0 66 1.650,0 5 180,0 105 3.780,0 VS08RU01 Planlagt blandet bolig- og erhvervsområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 54 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Voerså VS09 Voerså 0,9 0,30 Separat 26 1.300,0 0 0,0 5 65,0 26 1.365,0 VS05FU01 Planlagt boligområde VS10 Voerså 0,5 0,30 Separat 16 800,0 0 0,0 5 40,0 16 840,0 VS05FU01 Planlagt boligområde VS11 Voerså 0,1 0,30 Separat 3 150,0 0 0,0 5 7,5 3 157,5 VS05FU01 Planlagt boligområde VS13 Voerså 0,4 0,00 Spv 0 52,0 0 0,0 107 55,6 0 107,6 Sum område: 51,9 278 72 350 28.920,0 1.896,0 27.006,1 57.822,1 Sum renseanlæg: 627,2 951 302 1.253 83.992,0 11.262,0 89.238,1 184.492,1 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 55 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Bunken/Lodskovvad BL01 Bunken/Lodskovvad 34,3 0,00 Spv 48 5.677,0 0 0,0 80 4.541,6 48 10.218,6 BL02 Bunken/Lodskovvad135,8 0,00 Nedsiv 26 3.125,0 0 0,0 80 2.500,0 26 5.625,0 Regn- og spildevand nedsives BL03 Bunken/Lodskovvad113,6 0,00 Nedsiv 48 5.667,0 0 0,0 80 4.533,6 48 10.200,6 Regn- og spildevand nedsives BL04 Bunken/Lodskovvad 4,3 0,00 Spv 7 788,0 0 0,0 80 630,4 7 1.418,4 BL05 Bunken/Lodskovvad 1,0 0,00 Spv 2 209,0 0 0,0 80 167,2 2 376,2 BL06 Bunken/Lodskovvad 7,0 0,00 Spv 2 244,0 112 4.563,0 80 3.845,6 114 8.652,6 BL07 Bunken/Lodskovvad 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regn- og spildevand nedsives BL08 Bunken/Lodskovvad 15,2 0,00 Nedsiv 153 3.060,0 0 0,0 5 153,0 153 3.213,0 Planlagt sommerhusområde BL09 Bunken/Lodskovvad 1,6 0,00 Spv 16 320,0 0 0,0 5 16,0 16 336,0 Planlagt sommerhusområde Sum område: 315,0 302 112 414 19.090,0 4.563,0 16.387,4 40.040,4 Hulsig HU01 Hulsig 17,7 0,00 Spv 30 3.537,0 264 10.719,0 80 11.404,8 294 25.660,8 HU02 Hulsig 3,1 0,00 Spv 6 697,0 0 0,0 80 557,6 6 1.254,6 HU03 Hulsig 6,2 0,00 Spv 3 384,0 0 0,0 80 307,2 3 691,2 HU04 Hulsig 20,8 0,00 Spv 0 0,0 99 4.011,0 80 3.208,8 99 7.219,8 HU05 Hulsig 1,6 0,00 Spv 4 418,0 0 0,0 80 334,4 4 752,4 HU06 Hulsig 30,7 0,00 Nedsiv 20 2.346,0 0 0,0 80 1.876,8 20 4.222,8 Regn- og sp.-vand nedsives HU07 Hulsig 20,1 0,00 Spv 0 0,0 145 5.901,0 80 4.720,8 145 10.621,8 HU08 Hulsig 2,1 0,30 Separat 62 3.100,0 0 0,0 5 155,0 62 3.255,0 HU09RU01 Planlagt boligområde Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 56 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Hulsig HU09 Hulsig 6,5 0,20 Separat 66 1.320,0 0 0,0 5 66,0 66 1.386,0 HU09RU01 Planlagt fritidsområde HU10 Hulsig 3,9 0,30 Separat 116 5.800,0 0 0,0 5 290,0 116 6.090,0 HU11RU01 Planlagt boligområde HU11 Hulsig 1,7 0,40 Separat 50 2.500,0 0 0,0 5 125,0 50 2.625,0 HU11RU01 Planlagt boligområde HU12 Hulsig 1,5 0,00 Spv 15 300,0 0 0,0 5 15,0 15 315,0 Planlagt sommerhusområde Sum område: 115,9 372 508 880 20.402,0 20.631,0 23.061,4 64.094,4 Kandestederne KA01 Kandestederne 53,5 0,00 Nedsiv 25 2.995,0 0 0,0 80 2.396,0 25 5.391,0 Regn- og spildevand nedsives KA02 Kandestederne 20,5 0,00 Nedsiv 6 723,0 0 0,0 80 578,4 6 1.301,4 Regn- og spildevand nedsives KA03 Kandestederne 11,4 0,00 Nedsiv 4 458,0 0 0,0 80 366,4 4 824,4 Regn- og spildevand nedsives KA04 Kandestederne 7,0 0,00 Nedsiv 6 716,0 0 0,0 80 572,8 6 1.288,8 Regn- og spildevand nedsives KA05 Kandestederne 17,4 0,00 Nedsiv 24 2.867,0 0 0,0 80 2.293,6 24 5.160,6 Regn- og spildevand nedsives Sum område: 109,8 65 0 65 7.759,0 0,0 6.207,2 13.966,2 Ålbæk ÅB01 Ålbæk 22,0 0,00 Spv 136 16.132,0 0 0,0 80 12.905,6 136 29.037,6 ÅB02 Ålbæk 24,2 0,00 Spv 144 17.121,0 1 56,0 80 13.741,6 145 30.918,6 ÅB03 Ålbæk 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB03RU01 ÅB04 Ålbæk 0,6 0,20 Separat 3 331,0 0 0,0 80 264,8 3 595,8 ÅB04RU01 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 57 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Ålbæk ÅB05 Ålbæk 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB05RU01 ÅB06 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB06RU01 ÅB07 Ålbæk 31,6 0,00 Spv 154 18.313,0 73 2.959,0 80 17.017,6 227 38.289,6 ÅB08 Ålbæk 1,9 0,13 Separat 9 1.099,0 8 336,0 80 1.148,0 17 2.583,0 ÅB08RU01 ÅB09 Ålbæk 6,0 0,08 Separat 24 2.889,0 0 0,0 80 2.311,2 24 5.200,2 ÅB09RU01 ÅB10 Ålbæk 1,0 0,00 Spv 3 394,0 0 0,0 80 315,2 3 709,2 ÅB11 Ålbæk 4,2 0,00 Spv 22 2.657,0 50 2.016,0 80 3.738,4 72 8.411,4 ÅB12 Ålbæk 4,6 0,00 Spv 24 2.915,0 0 0,0 80 2.332,0 24 5.247,0 ÅB13 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB13RU01 ÅB14 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB14RU01 ÅB15 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB15RU01 ÅB16 Ålbæk 8,4 0,00 Spv 8 997,0 3 128,0 80 900,0 11 2.025,0 ÅB17 Ålbæk 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB17RU01 Vejvand ÅB18 Ålbæk 6,8 0,00 Spv 0 0,0 3.307 134.437,0 80 107.549,6 3.307 241.986,6 Procesvand fra Launis og Nielsens Fiskeimport renses på privat renseanlæg ÅB19 Ålbæk 3,4 0,00 Spv 4 433,0 0 0,0 80 346,4 4 779,4 ÅB20 Ålbæk 13,4 0,00 Spv 0 9,0 90 3.651,0 80 2.928,0 90 6.588,0 ÅB21 Ålbæk 2,7 0,00 Spv 4 509,0 1 51,0 80 448,0 5 1.008,0 ÅB22 Ålbæk 0,5 0,00 Spv 1 106,0 0 0,0 80 84,8 1 190,8 ÅB23 Ålbæk 3,2 0,00 Spv 1 128,0 0 0,0 80 102,4 1 230,4 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 58 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Ålbæk ÅB24 Ålbæk 3,7 0,00 Spv 4 454,0 0 0,0 80 363,2 4 817,2 ÅB25 Ålbæk 0,2 0,00 Spv 2 225,0 0 0,0 80 180,0 2 405,0 ÅB26 Ålbæk 13,0 0,00 Nedsiv 8 1.008,0 0 0,0 80 806,4 8 1.814,4 Regn- og spildevand nedsives ÅB27 Ålbæk 95,1 0,00 Nedsiv 48 5.723,0 0 0,0 80 4.578,4 48 10.301,4 Regn- og spildevand nedsives ÅB28 Ålbæk 1,2 0,25 Separat 3 339,0 0 0,0 80 271,2 3 610,2 ÅB28RU01 ÅB29 Ålbæk 0,2 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB29RU01 Vejvand ÅB30 Ålbæk 0,3 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 5 0,0 0 0,0 ÅB30RU01 ÅB31 Ålbæk 0,2 0,30 Separat 6 300,0 0 0,0 5 15,0 6 315,0 ÅB31RU01 ÅB37 Ålbæk 2,4 0,00 Spv 73 3.650,0 0 0,0 5 182,5 73 3.832,5 Planlagt boligområde ÅB38 Ålbæk 6,1 0,30 Separat 183 9.150,0 0 0,0 5 457,5 183 9.607,5 ÅB38RU01 Planlagt boligområde ÅB39 Ålbæk 7,7 0,00 Spv 0 0,0 387 9.675,0 5 483,8 387 10.158,8 Planlagt erhvervsområde ÅB40 Ålbæk 6,0 0,50 Separat 0 0,0 303 7.575,0 5 378,8 303 7.953,8 ÅB40RU01 Planlagt erhvervsområde ÅB41 Ålbæk 4,5 0,30 Separat 134 6.700,0 0 0,0 5 335,0 134 7.035,0 ÅB41RU01 Planlagt boligområde ÅB42 Ålbæk 1,0 0,30 Separat 30 1.500,0 0 0,0 5 75,0 30 1.575,0 ÅB28RU01 Planlagt boligområde ÅB44 Ålbæk 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB04RU01 ÅB45 Ålbæk 3,3 0,50 Separat 0 0,0 166 4.150,0 5 207,5 166 4.357,5 ÅB45RU01 Planlagt erhvervsområde ÅB46 Ålbæk 0,9 0,00 Spv 1 177,0 0 0,0 80 141,6 1 318,6 ÅB47 Ålbæk 1,1 0,00 Spv 1 60,0 0 0,0 80 48,0 1 108,0 ÅB48 Ålbæk 1,3 0,00 Separat 5 633,0 0 0,0 80 506,4 5 1.139,4 ÅB19SU01 Regnvand er tilsluttet spv. system, dvs. udløb er renseanlægsudløb Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 59 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande Plan Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist. Spildevandsbelastning Total Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år Bemærkning Ålbæk ÅB49 Ålbæk 0,4 0,00 Separat 4 459,0 0 0,0 80 367,2 4 826,2 ÅB49RU01 ÅB50 Ålbæk 0,4 0,00 Spv Pri 3 309,0 0 0,0 80 247,2 3 556,2 Sum område: 284,8 1.042 4.389 5.431 94.720,0 165.034,0 175.778,2 435.532,2 Sum renseanlæg: 825,5 1.781 5.009 6.790 141.971,0 190.228,0 221.434,2 553.633,2 Sum kommune: 6.337,7 129.083 136.913 265.996 2.795.788,0 3.287.944,0 5.380.347,6 11.464.079,6 Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand Side 60 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines