Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Brønden Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Brønden

BR01 Brønden 8,7 0,25 Fælles 85 4.938,0 0 0,0 -42 -2.074,0 85 2.864,0 BR01FU01

BR02 Brønden 0,1 0,40 Separat 2 100,0 4 100,0 5 10,0 6 210,0 BR01FU01 Planlagt blandet bolig og

erhvervsområde

BR03 Brønden 0,6 0,40 Separat 9 450,0 15 375,0 5 41,3 24 866,3 BR01FU01 Planlagt blandet bolig og

erhvervsområde

BR04 Brønden 0,2 0,40 Separat 3 150,0 4 100,0 5 12,5 7 262,5 BR01FU01 Planlagt blandet bolig og

erhvervsområde

Sum område: 9,6 99

23

122

5.638,0

575,0 -2.010,2

4.202,8

Sum renseanlæg: 9,6 99

23

122

5.638,0

575,0 -2.010,2

4.202,8

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 1 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Ammunitionsarseal

AA01Ammunitionsarsealet16,1

0,10 Sep Pri 0 0,0 192 4.230,0 135 5.710,5 192 9.940,5 Privat Stabæk

Sum område: 16,1 0

192

192

0,0

4.230,0 5.710,5

9.940,5

Bannerslund Mark

BM01 Bannerslund Mark 2,0 0,00 Spv 60 1.322,0 0 0,0 135 1.784,7 60 3.106,7

Sum område: 2,0 60

0

60

1.322,0

0,0 1.784,7

3.106,7

Elling

EL01 Elling 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL01RU01 Vejvand

EL02 Elling 1,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand

EL03 Elling 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL03RU01 Vejvand

EL04 Elling 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL04RU01 Vejvand

EL05 Elling 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand

EL06 Elling 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL06RU01 Vejvand

EL07 Elling 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL07RU01 Vejvand

EL08 Elling 0,1 0,00 Spv Pri 9 190,0 0 0,0 135 256,5 9 446,5

EL09 Elling 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL04RU01 Vejvand

EL10 Elling 1,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01 Vejvand

EL11 Elling 48,9 0,00 Spv 2.002 44.203,0 51 1.135,0 135 61.206,3 2.053 106.544,3

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 2 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Elling

EL12 Elling 5,1 0,50 Separat 72 1.582,0 3 57,0 135 2.212,7 75 3.851,7 EL20RU01

EL13 Elling 3,4 0,50 Separat 23 515,0 29 646,0 135 1.567,4 52 2.728,4 EL20RU01

EL14 Elling 2,7 0,00 Spv 47 1.045,0 0 0,0 135 1.410,8 47 2.455,8

EL15 Elling 5,6 0,00 Spv 50 1.101,0 0 0,0 135 1.486,4 50 2.587,4

EL16 Elling 1,7 0,30 Separat 51 2.550,0 0 0,0 5 127,5 51 2.677,5 EL10RU01 Planlagt boligområde

EL17 Elling 1,3 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01

EL18 Elling 1,8 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01

EL19 Elling 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL19RU01 Vejvand

EL20 Elling 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand

EL21 Elling 2,0 0,60 Sep Pri 8 186,0 0 0,0 135 251,1 8 437,1 Privat udløb Privat udløb

EL22 Elling 0,6 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

EL23 Elling 5,9 0,30 Separat 177 8.850,0 0 0,0 5 442,5 177 9.292,5 EL10RU01 Planlagt boligområde

EL25 Elling 0,2 0,00 Spv 7 350,0 0 0,0 5 17,5 7 367,5 Planlagt boligområde

EL26 Elling 15,8 0,00 Spv 158 3.160,0 0 0,0 5 158,0 158 3.318,0 Planlagt fritidsområde

EL27 Elling 0,2 0,50 Separat 0 0,0 11 275,0 5 13,8 11 288,8 EL20RU01 Planlagt erhvervsområde

Sum område: 104,4 2.604

94

2.698

63.732,0

2.113,0 69.150,3

134.995,3

Frederikshavn

FA01 Frederikshavn 2,4 0,00 Spv Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

FA02 Frederikshavn 1,6 0,30 Sep Pri 68 1.504,0 0 0,0 135 2.030,4 68 3.534,4 Privat Bangsbo Å

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 3 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FA03 Frederikshavn 2,2 0,30 Separat 92 2.040,0 0 0,0 135 2.754,0 92 4.794,0 FA03RU01

FA04 Frederikshavn 0,8 0,40 Separat 25 562,0 0 0,0 135 758,7 25 1.320,7 FA04RU01

FA05 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA05RU01 Vejvand

FA06 Frederikshavn 0,4 0,30 Sep Pri 23 517,0 0 0,0 135 698,0 23 1.215,0 Privat Bangsbo Å

FA07 Frederikshavn 0,5 0,30 Separat 18 390,0 0 0,0 135 526,5 18 916,5 FA07RU01

FA08 Frederikshavn 0,5 0,30 Separat 31 688,0 0 0,0 135 928,8 31 1.616,8 FA07RU01

FA09 Frederikshavn 1,3 0,35 Fælles 75 1.651,0 0 0,0 135 2.228,9 75 3.879,9 FA09FU01

FA10 Frederikshavn 0,2 0,40 Sep Pri 22 494,0 0 0,0 135 666,9 22 1.160,9 Privat Bangsbo Å

FA11 Frederikshavn 1,4 0,20 Sep Pri 14 306,0 0 0,0 135 413,1 14 719,1 Privat Bangsbo Å

FA12 Frederikshavn 6,5 0,25 Sep Pri 24 537,0 0 0,0 135 725,0 24 1.262,0 Privat Bangsbo Å

FA13 Frederikshavn 5,7 0,30 Fælles 196 4.332,0 0 0,0 135 5.848,2 196 10.180,2 FA13FU01

FA14 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA14RU01 Vejvand

FA15 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA13FU01 Vejvand

FA16 Frederikshavn 11,2 0,35 Fælles 383 8.463,0 0 0,0 135 11.425,1 383 19.888,1 FA13FU01

FA17 Frederikshavn 4,9 0,20 Sep Pri 0 0,0 356 7.868,0 135 10.621,8 356 18.489,8 Privat Bangsbo Å

FA18 Frederikshavn 6,4 0,30 Fælles 261 5.757,0 0 0,0 135 7.772,0 261 13.529,0 FA18FU01

FA19 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA18FU01 Vejvand

FA20 Frederikshavn 11,6 0,35 Fælles 379 8.373,0 278 6.138,0 135 19.589,9 657 34.100,9 FA18FU01

FA21 Frederikshavn 2,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA24RU01 Vejvand

FA22 Frederikshavn 3,4 0,40 Fælles 81 1.792,0 0 0,0 135 2.419,2 81 4.211,2 FA18FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 4 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FA23 Frederikshavn 0,7 0,30 Fælles 35 763,0 0 0,0 135 1.030,1 35 1.793,1 FB01SU01

FA24 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA24RU01 Vejvand

FA25 Frederikshavn 1,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA35RU01 Vejvand

FA26 Frederikshavn 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA33RU01 Vejvand

FA27 Frederikshavn 1,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA31RU01 Vejvand

FA28 Frederikshavn 1,7 0,30 Separat 76 1.669,0 0 0,0 135 2.253,2 76 3.922,2 FA28RU01

FA29 Frederikshavn 1,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA28RU01 Vejvand

FA30 Frederikshavn 16,1 0,00 Spv 542 11.966,0 0 0,0 135 16.154,1 542 28.120,1

FA31 Frederikshavn 1,3 0,50 Separat 35 762,0 0 0,0 135 1.028,7 35 1.790,7 FA31RU01

FA32 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA32RU01 Vejvand

FA33 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA33RU01 Vejvand

FA34 Frederikshavn 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA34RU01 Vejvand

FA35 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA35RU01 Vejvand

FA36 Frederikshavn 0,9 0,00 Spv Pri 68 1.509,0 0 0,0 135 2.037,2 68 3.546,2

FA37 Frederikshavn 0,6 0,25 Separat 32 710,0 0 0,0 135 958,5 32 1.668,5 FA33RU01

FA38 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 3 58,0 0 0,0 135 78,3 3 136,3

FA39 Frederikshavn 0,6 0,30 Sep Pri 57 1.251,0 0 0,0 135 1.688,9 57 2.939,9 Privat Bangsbo Å

FA40 Frederikshavn 0,1 0,10 Separat 16 347,0 0 0,0 135 468,5 16 815,5 FA33RU01 Overfladevand er kun

nødoverløb fra faskiner

FA41 Frederikshavn 0,3 0,10 Separat 25 553,0 0 0,0 135 746,6 25 1.299,6 FA35RU01 Overfladevand er kun

nødoverløb fra faskiner

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 5 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FA42 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 1 25,0 0 0,0 135 33,8 1 58,8

FA43 Frederikshavn 0,2 0,30 Separat 6 300,0 0 0,0 5 15,0 6 315,0 FA43RU01 Planlagt boligområde

FB01 Frederikshavn 2,2 0,40 Fælles 19 414,0 0 0,0 135 558,9 19 972,9 FB01SU01 Frederikshavn Renseanlæg

FB02 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB07FU01 Vejvand

FB03 Frederikshavn 2,8 0,35 Fælles 138 3.040,0 0 0,0 135 4.104,0 138 7.144,0 FB07FU01

FB04 Frederikshavn 0,3 0,30 Fælles 6 142,0 0 0,0 135 191,7 6 333,7 FB07FU01

FB05 Frederikshavn 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB07FU01 Vejvand

FB06 Frederikshavn 1,8 0,35 Fælles 85 1.873,0 0 0,0 135 2.528,6 85 4.401,6 FB07FU01

FB07 Frederikshavn 5,0 0,60 Fælles 73 1.604,0 215 4.744,0 135 8.569,8 288 14.917,8 FB07FU01

FB08 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB07FU01 Vejvand

FB09 Frederikshavn 14,6 0,35 Fælles 646 14.251,0 104 2.286,0 135 22.325,0 750 38.862,0 FB07FU01

FB10 Frederikshavn 6,7 0,30 Separat 260 5.735,0 0 0,0 135 7.742,3 260 13.477,3 FB10RU01

FB11 Frederikshavn 0,4 0,70 Fælles 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB01SU01

FB12 Frederikshavn 0,3 0,35 Separat 24 534,0 0 0,0 135 720,9 24 1.254,9 FB07FU01

FB13 Frederikshavn 2,9 0,40 Separat 59 1.295,0 0 0,0 135 1.748,3 59 3.043,3 Privat Kattegat Sydlig Søsportshavnen

FB14 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 Vejvand

FB15 Frederikshavn 4,5 0,35 Fælles 173 3.816,0 0 0,0 135 5.151,6 173 8.967,6 FB01SU01

FB16 Frederikshavn 40,0 0,35 Fælles 1.179 26.022,0 1.305 28.797,0 135 74.005,7 2.484 128.824,7 FB16FU01

FB17 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 13 276,0 0 0,0 135 372,6 13 648,6 FB16FU01

FB18 Frederikshavn 5,3 0,40 Separat 41 907,0 415 9.165,0 135 13.597,2 456 23.669,2 FB14RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 6 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FB19 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

FB20 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB16FU01 Vejvand

FB21 Frederikshavn 0,3 0,00 Spv 12 271,0 0 0,0 135 365,9 12 636,9

FB22 Frederikshavn 0,2 0,70 Separat 0 0,0 2 55,0 135 74,3 2 129,3 FB14RU01

FB23 Frederikshavn 2,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 Vejvand

FB24 Frederikshavn 1,0 0,00 Spv 44 976,0 0 0,0 135 1.317,6 44 2.293,6

FB25 Frederikshavn 15,9 0,50 Separat 0 0,0 800 20.000,0 5 1.000,0 800 21.000,0 FB14RU01 Planlagt område til offentlige

formål

FB26 Frederikshavn 1,2 0,00 Separat 64 1.403,0 0 0,0 135 1.894,1 64 3.297,1 FB07FU01

FB27 Frederikshavn 6,5 0,35 Separat 197 9.850,0 0 0,0 5 492,5 197 10.342,5 FB14RU01 Planlagt boligområde

FC01 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand

FC02 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand

FC03 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand

FC04 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand

FC05 Frederikshavn 1,1 0,30 Fælles 69 1.532,0 0 0,0 135 2.068,2 69 3.600,2 FB14FU01

FC06 Frederikshavn 17,5 0,30 Fælles 775 17.118,0 0 0,0 135 23.109,3 775 40.227,3 FB14FU01

FC07 Frederikshavn 1,3 0,35 Fælles 84 1.861,0 0 0,0 135 2.512,4 84 4.373,4 FB14FU01

FC08 Frederikshavn 1,8 0,00 Spv 89 1.963,0 0 0,0 135 2.650,1 89 4.613,1

FC09 Frederikshavn 1,3 0,35 Fælles 78 1.711,0 0 0,0 135 2.309,9 78 4.020,9 FC09FU01

FC10 Frederikshavn 0,7 0,30 Fælles 25 552,0 0 0,0 135 745,2 25 1.297,2 FC09FU01

FC11 Frederikshavn 12,5 0,45 Fælles 434 9.579,0 12 259,0 135 13.281,3 446 23.119,3 FC11FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 7 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FC12 Frederikshavn 2,9 0,30 Fælles 163 3.605,0 0 0,0 135 4.866,8 163 8.471,8 FC09FU01

FC13 Frederikshavn 0,3 0,30 Separat 17 370,0 0 0,0 135 499,5 17 869,5 FC13RU01

FC14 Frederikshavn 1,0 0,35 Fælles 93 2.061,0 0 0,0 135 2.782,4 93 4.843,4 FC16FU01

FC15 Frederikshavn 3,6 0,35 Fælles 199 4.403,0 4 80,0 135 6.052,1 203 10.535,1 FB14FU01

FC16 Frederikshavn 1,9 0,40 Fælles 135 2.987,0 21 467,0 135 4.662,9 156 8.116,9 FC16FU01

FC17 Frederikshavn 6,1 0,35 Fælles 498 10.992,0 0 0,0 135 14.839,2 498 25.831,2 FC16FU01

FC18 Frederikshavn 3,3 0,00 Separat 148 3.275,0 0 0,0 135 4.421,3 148 7.696,3

FC19 Frederikshavn 0,7 0,00 Separat 17 384,0 0 0,0 135 518,4 17 902,4

FD01 Frederikshavn 1,0 0,40 Fælles 56 1.246,0 0 0,0 135 1.682,1 56 2.928,1 FD01FU01

FD02 Frederikshavn 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD02RU01 Vejvand

FD03 Frederikshavn 12,9 0,35 Fælles 868 19.153,0 7 160,0 135 26.072,6 875 45.385,6 FD08FU01

FD04 Frederikshavn 0,8 0,40 Fælles 74 1.636,0 0 0,0 135 2.208,6 74 3.844,6 FD08FU01

FD05 Frederikshavn 0,8 0,45 Fælles 76 1.674,0 2 40,0 135 2.313,9 78 4.027,9 FD08FU01

FD06 Frederikshavn 4,3 0,40 Fælles 435 9.604,0 18 402,0 135 13.508,1 453 23.514,1 FD08FU01

FD07 Frederikshavn 0,6 0,45 Fælles 60 1.323,0 0 0,0 135 1.786,1 60 3.109,1 FD08FU01

FD08 Frederikshavn 4,0 0,50 Fælles 299 6.601,0 84 1.860,0 135 11.422,4 383 19.883,4 FD08FU01

FD09 Frederikshavn 1,5 0,45 Separat 166 3.672,0 26 572,0 135 5.729,4 192 9.973,4 FD02RU01

FD10 Frederikshavn 6,2 0,45 Fælles 483 10.655,0 318 7.014,0 135 23.853,2 801 41.522,2 FD10FU01

FD11 Frederikshavn 1,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD08FU01 Vejvand

FD12 Frederikshavn 1,3 0,70 Fælles 167 3.692,0 0 0,0 135 4.984,2 167 8.676,2 FD08FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 8 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FD13 Frederikshavn 3,7 0,70 Fælles 213 4.705,0 776 17.123,0 135 29.467,8 989 51.295,8 FD08FU01

FD14 Frederikshavn 3,1 0,70 Fælles 247 5.453,0 104 2.303,0 135 10.470,6 351 18.226,6 FD08FU01

FD15 Frederikshavn 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD15RU01 Vejvand

FD16 Frederikshavn 2,8 0,45 Separat 146 3.229,0 1.259 27.802,0 135 41.891,9 1.405 72.922,9 FD16RU01

FD17 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD17FU01 Vejvand

FD18 Frederikshavn 2,1 0,55 Fælles 75 1.662,0 54 1.199,0 135 3.862,4 129 6.723,4 FD17FU01

FD19 Frederikshavn 1,9 0,70 Separat 10 227,0 173 3.825,0 135 5.470,2 183 9.522,2 FD17FU01

FD20 Frederikshavn 1,9 0,70 Separat 0 0,0 256 5.642,0 135 7.616,7 256 13.258,7 FD02RU01

FD21 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD02RU01 Vejvand

FD22 Frederikshavn 1,8 0,55 Fælles 138 3.049,0 87 1.917,0 135 6.704,1 225 11.670,1 FD08FU01

FD23 Frederikshavn 1,1 0,45 Separat 135 2.986,0 2 46,0 135 4.093,2 137 7.125,2 FD08FU01

FD24 Frederikshavn 0,6 0,45 Fælles 82 1.808,0 0 0,0 135 2.440,8 82 4.248,8 FD08FU01

FD25 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand

FD26 Frederikshavn 0,3 0,35 Separat 22 487,0 0 0,0 135 657,5 22 1.144,5 FD16RU01

FD27 Frederikshavn 7,7 0,45 Fælles 557 12.293,0 3 60,0 135 16.676,6 560 29.029,6 FD27FU01

FD28 Frederikshavn 10,5 0,60 Separat 248 5.470,0 818 18.051,0 135 31.753,4 1.066 55.274,4 FD16RU01

FD29 Frederikshavn 9,8 0,45 Fælles 419 9.242,0 92 2.025,0 135 15.210,5 511 26.477,5 FD29FU01

FD30 Frederikshavn 45,7 0,35 Fælles 2.307 50.927,0 369 8.152,0 135 79.756,7 2.676 138.835,7 FD33FU01

FD31 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 13 281,0 0 0,0 135 379,4 13 660,4 FD33FU01

FD32 Frederikshavn 0,5 0,35 Fæl Pri 21 457,0 0 0,0 135 617,0 21 1.074,0 FD33FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 9 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FD33 Frederikshavn 1,6 0,35 Separat 96 2.115,0 0 0,0 135 2.855,3 96 4.970,3 FD16RU01

FD34 Frederikshavn 1,6 0,35 Separat 92 2.040,0 11 244,0 135 3.083,4 103 5.367,4 FD16RU01

FD35 Frederikshavn 2,1 0,35 Separat 146 3.213,0 0 0,0 135 4.337,6 146 7.550,6 FD16RU01

FD36 Frederikshavn 2,2 0,35 Separat 114 2.526,0 0 0,0 135 3.410,1 114 5.936,1 FD16RU01

FD37 Frederikshavn 3,8 0,35 Separat 188 4.152,0 0 0,0 135 5.605,2 188 9.757,2 FD16RU01

FD38 Frederikshavn 0,1 0,35 Sep Pri 13 294,0 0 0,0 135 396,9 13 690,9 FD16RU01

FD39 Frederikshavn 0,1 0,35 Fæl Pri 8 173,0 0 0,0 135 233,6 8 406,6 FD33FU01 Afleder via MAN Diesel mod nord

FD40 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 18 387,0 0 0,0 135 522,5 18 909,5 FD33FU01 Afleder via MAN Diesel mod nord

FD41 Frederikshavn 1,2 0,35 Fælles 234 5.169,0 0 0,0 135 6.978,2 234 12.147,2 FD33FU01

FD42 Frederikshavn 4,6 0,00 Separat 23 506,0 147 3.240,0 135 5.057,1 170 8.803,1 FD02RU01

FD43 Frederikshavn 0,2 0,00 Separat 18 403,0 0 0,0 135 544,1 18 947,1 FD02RU01

FD44 Frederikshavn 0,3 0,00 Separat 39 850,0 0 0,0 135 1.147,5 39 1.997,5 FD08FU01

FE01 Frederikshavn 9,8 0,35 Fælles 507 11.193,0 3 76,0 135 15.213,2 510 26.482,2 FE01FU01

FE02 Frederikshavn 9,3 0,50 Separat 317 6.987,0 528 11.653,0 135 25.164,0 845 43.804,0 FC13RU01

FE03 Frederikshavn 3,1 0,35 Fælles 189 4.178,0 0 0,0 135 5.640,3 189 9.818,3 FE03FU01

FE04 Frederikshavn 46,2 0,35 Fælles 2.049 45.229,0 432 9.538,0 135 73.935,5 2.481 128.702,5 FE04FU01

FE05 Frederikshavn 0,9 0,35 Fæl Pri 51 1.120,0 0 0,0 135 1.512,0 51 2.632,0 FE04FU01

FE06 Frederikshavn 0,7 0,30 Separat 31 676,0 0 0,0 135 912,6 31 1.588,6 FC13RU01

FE07 Frederikshavn 2,3 0,80 Separat 116 2.553,0 0 0,0 135 3.446,6 116 5.999,6 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 10 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FE08 Frederikshavn 1,3 0,50 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

FE09 Frederikshavn 1,1 0,50 Separat 0 0,0 55 1.375,0 5 68,8 55 1.443,8 FE04FU01 Rgv afledes til fæl priv syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

FE10 Frederikshavn 2,0 0,00 Separat 0 0,0 99 2.475,0 5 123,8 99 2.598,8 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

FE11 Frederikshavn 4,3 0,00 Separat 0 0,0 218 5.450,0 5 272,5 218 5.722,5 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

FE12 Frederikshavn 3,2 0,00 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

FE13 Frederikshavn 0,5 0,00 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

FE14 Frederikshavn 0,4 0,35 Fæl Pri 13 277,0 0 0,0 135 374,0 13 651,0 FE04FU01

FF01 Frederikshavn 9,0 0,40 Separat 63 1.398,0 112 2.465,0 135 5.215,1 175 9.078,1 FC13RU01

FF02 Frederikshavn 56,8 0,35 Fælles 1.647 36.355,0 877 19.365,0 135 75.222,0 2.524 130.942,0 FF02FU01

FF03 Frederikshavn 13,9 0,35 Fælles 641 14.150,0 0 0,0 135 19.102,5 641 33.252,5 FF03FU01

FF04 Frederikshavn 9,8 0,40 Separat 249 5.489,0 105 2.317,0 135 10.538,1 354 18.344,1 FC13RU01

FF05 Frederikshavn 27,7 0,35 Separat 922 20.355,0 92 2.028,0 135 30.217,1 1.014 52.600,1 FC13RU01

FF06 Frederikshavn 10,4 0,30 Separat 469 10.352,0 0 0,0 135 13.975,2 469 24.327,2 FF06RU01

FF07 Frederikshavn 11,1 0,30 Separat 249 5.488,0 239 5.274,0 135 14.528,7 488 25.290,7 FF06RU01

FF08 Frederikshavn 1,6 0,40 Fælles 91 2.018,0 0 0,0 135 2.724,3 91 4.742,3 FC09FU01

FF09 Frederikshavn 0,2 0,00 Spv 6 142,0 0 0,0 135 191,7 6 333,7

FF10 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FF10RU01 Vejvand

FF11 Frederikshavn 0,2 0,00 Spv 0 5,0 0 0,0 135 6,8 0 11,8

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 11 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FF12 Frederikshavn 13,7 0,50 Separat 33 728,0 1.400 30.914,0 135 42.716,7 1.433 74.358,7 FC13RU01

FF13 Frederikshavn 1,5 0,20 Separat 50 1.113,0 0 0,0 135 1.502,6 50 2.615,6 FF13RU01 Overfladevand fra bygninger skal

nedsives

FF14 Frederikshavn 2,2 0,50 Separat 0 0,0 111 2.775,0 5 138,8 111 2.913,8 FB14RU01 Planlagt område til offentlige

formål (max 7 l/s fra hospice).

FF15 Frederikshavn 1,0 0,00 Spv 0 0,0 52 1.300,0 5 65,0 52 1.365,0 Planlagt område til offentlige

formål

FF16 Frederikshavn 0,5 0,00 Separat 27 607,0 0 0,0 135 819,5 27 1.426,5 FI01RU01

FF17 Frederikshavn 1,9 0,40 Fælles 64 1.419,0 0 0,0 135 1.915,7 64 3.334,7 FD33FU01

FF18 Frederikshavn 1,1 0,35 Fælles 0 0,0 390 8.605,0 135 11.616,8 390 20.221,8 FD33FU01

FF19 Frederikshavn 2,5 0,00 Separat 40 875,0 0 0,0 135 1.181,3 40 2.056,3 FB14RU01

FG01 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG01RU01 Vejvand

FG02 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand

FG03 Frederikshavn 4,7 0,70 Separat 50 1.109,0 0 0,0 135 1.497,2 50 2.606,2 FG01RU01

FG04 Frederikshavn 1,1 0,40 Fælles 13 292,0 0 0,0 135 394,2 13 686,2 FG06FU01

FG05 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG06FU01 Vejvand

FG06 Frederikshavn 1,2 0,65 Fælles 147 3.251,0 0 0,0 135 4.388,9 147 7.639,9 FG06FU01

FG07 Frederikshavn 2,7 0,45 Fælles 252 5.564,0 67 1.474,0 135 9.501,3 319 16.539,3 FG06FU01

FG08 Frederikshavn 2,6 0,50 Fælles 205 4.536,0 235 5.198,0 135 13.140,9 440 22.874,9 FG06FU01

FG09 Frederikshavn 4,5 0,55 Fælles 356 7.864,0 14 313,0 135 11.039,0 370 19.216,0 FG06FU01

FG10 Frederikshavn 3,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand

FG11 Frederikshavn 6,1 0,40 Separat 15 330,0 0 0,0 135 445,5 15 775,5 FG01RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 12 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FG12 Frederikshavn 19,3 0,45 Fælles 831 18.350,0 1.014 22.388,0 135 54.996,3 1.845 95.734,3 FG06FU01

FG13 Frederikshavn 1,1 0,40 Fælles 84 1.850,0 0 0,0 135 2.497,5 84 4.347,5 FG06FU01

FG14 Frederikshavn 0,4 0,50 Fælles 39 863,0 0 0,0 135 1.165,1 39 2.028,1 FG06FU01

FG15 Frederikshavn 2,0 0,50 Fælles 192 4.245,0 0 0,0 135 5.730,8 192 9.975,8 FG06FU01

FG16 Frederikshavn 2,5 0,35 Fælles 190 4.195,0 0 0,0 135 5.663,3 190 9.858,3 FG06FU01

FG17 Frederikshavn 2,1 0,30 Fælles 99 2.193,0 0 0,0 135 2.960,6 99 5.153,6 FG17FU01

FG18 Frederikshavn 9,0 0,35 Fælles 481 10.611,0 0 0,0 135 14.324,9 481 24.935,9 FG18FU01

FG19 Frederikshavn 1,0 0,35 Separat 65 1.443,0 0 0,0 135 1.948,1 65 3.391,1 FG02RU01

FG20 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG01RU01 Vejvand

FG21 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand

FG22 Frederikshavn 1,8 0,50 Separat 116 2.563,0 281 6.204,0 135 11.835,5 397 20.602,5 FG02RU01

FG23 Frederikshavn 5,4 0,35 Fælles 267 5.888,0 0 0,0 135 7.948,8 267 13.836,8 FC09FU01

FG24 Frederikshavn 3,1 0,30 Fælles 150 3.312,0 0 0,0 135 4.471,2 150 7.783,2 FC09FU01

FG25 Frederikshavn 0,8 0,00 Fælles 65 1.440,0 0 0,0 135 1.944,0 65 3.384,0 FG06FU01

FG26 Frederikshavn 0,1 0,00 Fæl Pri 12 264,0 12 266,0 135 715,5 24 1.245,5

FH01 Frederikshavn 2,1 0,00 Spv 91 2.003,0 0 0,0 135 2.704,1 91 4.707,1

FH02 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 11 240,0 0 0,0 135 324,0 11 564,0

FH03 Frederikshavn 4,7 0,50 Separat 0 0,0 462 10.191,0 135 13.757,9 462 23.948,9 FH07FU01

FH04 Frederikshavn 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FH07FU01 Vejvand

FH05 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FH07FU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 13 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FH06 Frederikshavn 64,0 0,40 Fælles 2.092 46.186,0 1.645 36.318,0 135 111.380,4 3.737 193.884,4 FH07FU01

FH07 Frederikshavn 0,2 0,50 Fælles 9 190,0 0 0,0 135 256,5 9 446,5 FH07FU01

FH08 Frederikshavn 0,3 0,00 Spv 17 384,0 0 0,0 135 518,4 17 902,4 FH07FU01 Overfladevand fra vejareal til off.

kloak

FH09 Frederikshavn 2,1 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

FI01 Frederikshavn 67,5 0,30 Separat 2.365 52.197,0 613 13.523,0 135 88.722,0 2.978 154.442,0 FI01RU01

FI02 Frederikshavn 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

FI03 Frederikshavn 1,8 0,30 Sep Pri 9 188,0 0 0,0 135 253,8 9 441,8 FI01RU01

FI04 Frederikshavn 11,5 0,25 Separat 115 2.541,0 125 2.767,0 135 7.165,8 240 12.473,8 FI01RU01

FI05 Frederikshavn 3,7 0,35 Separat 10 215,0 0 0,0 135 290,3 10 505,3 FI01RU01

FI06 Frederikshavn 0,5 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FI01RU01 Vejvand

FI07 Frederikshavn 0,9 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FI01RU01

FI08 Frederikshavn 7,6 0,60 Separat 0 0,0 1.135 25.056,0 135 33.825,6 1.135 58.881,6 FI01RU01

FI09 Frederikshavn 2,8 0,60 Separat 0 0,0 1 12,0 135 16,2 1 28,2 FI01RU01

FI10 Frederikshavn 12,2 0,50 Separat 0 0,0 613 15.325,0 5 766,3 613 16.091,3 FJ11RU01 Planlagt område til offentlige

formål

FI11 Frederikshavn 2,1 0,30 Separat 64 3.200,0 0 0,0 5 160,0 64 3.360,0 FI01RU01 Planlagt boligområde

FI12 Frederikshavn 2,3 0,50 Separat 0 0,0 117 2.925,0 5 146,3 117 3.071,3 FI01RU01 Planlagt erhvervsområde

FJ01 Frederikshavn 10,6 0,60 Separat 116 2.565,0 9 192,0 135 3.722,0 125 6.479,0 FJ11RU01

FJ02 Frederikshavn 7,8 0,35 Separat 342 7.554,0 0 0,0 135 10.197,9 342 17.751,9 FJ11RU01

FJ03 Frederikshavn 13,3 0,60 Separat 94 2.077,0 70 1.556,0 135 4.904,6 164 8.537,6 FJ11RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 14 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FJ04 Frederikshavn 5,9 0,30 Separat 267 5.905,0 0 0,0 135 7.971,8 267 13.876,8 FJ11RU01

FJ05 Frederikshavn 1,6 0,30 Sep Pri 65 1.430,0 0 0,0 135 1.930,5 65 3.360,5 FJ11RU01

FJ06 Frederikshavn 16,9 0,35 Separat 0 0,0 145 3.194,0 135 4.311,9 145 7.505,9 FJ11RU01

FJ07 Frederikshavn 9,0 0,40 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FJ11RU01

FJ08 Frederikshavn 13,7 0,20 Separat 61 1.349,0 0 0,0 135 1.821,2 61 3.170,2 FJ11RU01

FJ09 Frederikshavn 7,5 0,60 Separat 29 631,0 110 2.437,0 135 4.141,8 139 7.209,8 FJ11RU01

FJ10 Frederikshavn 7,3 0,60 Separat 34 743,0 0 0,0 135 1.003,1 34 1.746,1 FJ11RU01

FJ11 Frederikshavn 14,7 0,30 Separat 98 2.174,0 0 0,0 135 2.934,9 98 5.108,9 FJ11RU01

FJ12 Frederikshavn 27,5 0,20 Separat 11 238,0 154 3.395,0 135 4.904,6 165 8.537,6 FJ11RU01

FJ13 Frederikshavn 6,0 0,60 Separat 5 103,0 421 9.289,0 135 12.679,2 426 22.071,2 FJ11RU01

FJ14 Frederikshavn 2,4 0,60 Separat 4 84,0 0 0,0 135 113,4 4 197,4 FJ11RU01

FJ15 Frederikshavn 2,7 0,40 Separat 52 1.140,0 0 0,0 135 1.539,0 52 2.679,0 Privat udløb

FJ16 Frederikshavn 1,5 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FJ16RU01 Vejvand

FJ17 Frederikshavn 1,7 0,30 Separat 2 49,0 0 0,0 135 66,2 2 115,2 FJ17RU01

FJ18 Frederikshavn 3,7 0,50 Separat 0 0,0 185 4.625,0 5 231,3 185 4.856,3 FJ11RU01 Planlagt område til offentlige

formål

FJ19 Frederikshavn 14,9 0,30 Separat 450 22.500,0 0 0,0 5 1.125,0 450 23.625,0 FJ11RU01 Planlagt boligområde

FJ20 Frederikshavn 34,8 0,30 Separat 1.050 52.500,0 0 0,0 5 2.625,0 1.050 55.125,0 FJ11RU01 Planlagt boligområde

FJ21 Frederikshavn 3,0 0,50 Separat 0 0,0 152 3.800,0 5 190,0 152 3.990,0 FJ21RU01 Planlagt erhvervsområde

FJ22 Frederikshavn 6,4 0,30 Separat 193 9.650,0 0 0,0 5 482,5 193 10.132,5 FJ21RU01 Planlagt boligområde

FJ23 Frederikshavn 11,2 0,50 Separat 0 0,0 561 14.025,0 5 701,3 561 14.726,3 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 15 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FJ24 Frederikshavn 9,3 0,50 Separat 0 0,0 470 11.750,0 5 587,5 470 12.337,5 FJ24RU01 Planlagt erhvervsområde

FJ25 Frederikshavn 73,7 0,50 Separat 0 0,0 3.702 92.550,0 5 4.627,5 3.702 97.177,5 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde

FJ26 Frederikshavn 43,0 0,50 Separat 0 0,0 2.161 54.025,0 5 2.701,3 2.161 56.726,3 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde

FJ27 Frederikshavn 0,7 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FJ11RU01 Vejvand, Øster Dal Vej

FJ28 Frederikshavn 33,7 0,50 Separat 0 0,0 1.691 42.275,0 5 2.113,8 1.691 44.388,8 FJ11RU01 Planlagt erhvervsområde

FJ29 Frederikshavn 33,8 0,40 Separat 0 0,0 1.696 42.400,0 5 2.120,0 1.696 44.520,0 FJ29RU01 Planlagt område til offentlige

formål

FK01 Frederikshavn 3,5 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK05RU01

FK02 Frederikshavn 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK05RU01 Vejvand

FK03 Frederikshavn 5,8 0,20 Separat 128 2.831,0 0 0,0 135 3.821,9 128 6.652,9 FK03RU01

FK04 Frederikshavn 0,7 0,20 Sep Pri 50 1.101,0 0 0,0 135 1.486,4 50 2.587,4 FK03RU01

FK05 Frederikshavn 0,8 0,30 Separat 24 523,0 0 0,0 135 706,1 24 1.229,1 FK05RU01

FK06 Frederikshavn 0,8 0,30 Sep Pri 63 1.381,0 0 0,0 135 1.864,4 63 3.245,4 FG17FU01

FK07 Frederikshavn 5,2 0,30 Separat 10 225,0 318 7.018,0 135 9.778,1 328 17.021,1 FK07RU01

FK08 Frederikshavn 15,9 0,35 Separat 449 9.910,0 0 0,0 135 13.378,5 449 23.288,5 FK07RU01

FK09 Frederikshavn 16,5 0,30 Separat 350 7.720,0 248 5.483,0 135 17.824,1 598 31.027,1 FK10RU01

FK10 Frederikshavn 2,2 0,40 Separat 18 399,0 0 0,0 135 538,7 18 937,7 FK10RU01

FK11 Frederikshavn 1,9 0,40 Separat 93 2.060,0 0 0,0 135 2.781,0 93 4.841,0 FK11RU01

FK12 Frederikshavn 15,4 0,40 Separat 0 0,0 1.011 22.312,0 135 30.121,2 1.011 52.433,2 FK10RU01

FK13 Frederikshavn 3,2 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig

FK14 Frederikshavn 0,4 0,35 Separat 12 256,0 0 0,0 135 345,6 12 601,6 FK14RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 16 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FK15 Frederikshavn 0,4 0,00 Spv 32 706,0 0 0,0 135 953,1 32 1.659,1 Privat stik

FK16 Frederikshavn 13,4 0,30 Separat 421 9.298,0 2 43,0 135 12.610,4 423 21.951,4 FK10RU01

FK17 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK10RU01 Vejvand

FK18 Frederikshavn 10,0 0,40 Separat 36 793,0 1.173 25.902,0 135 36.038,3 1.209 62.733,3 FK10RU01

FK19 Frederikshavn 1,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK10RU01 Vejvand

FK20 Frederikshavn 0,3 0,00 Spv 14 314,0 0 0,0 135 423,9 14 737,9

FK21 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 6 135,0 0 0,0 135 182,3 6 317,3

FK22 Frederikshavn 0,1 0,80 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Lerbæk

FK23 Frederikshavn 0,8 0,40 Separat 1 19,0 0 0,0 135 25,7 1 44,7 FK10RU01

FK25 Frederikshavn 4,3 0,30 Separat 128 6.400,0 0 0,0 5 320,0 128 6.720,0 FK10RU01 Planlagt boligområde

FK30 Frederikshavn 5,9 0,40 Separat 59 1.180,0 0 0,0 5 59,0 59 1.239,0 FK30RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

FK32 Frederikshavn 0,5 0,40 Separat 0 0,0 27 675,0 5 33,8 27 708,8 FK10RU01 Planlagt område til offentlige

formål

FK33 Frederikshavn 0,7 0,00 Spv 0 0,0 36 900,0 5 45,0 36 945,0 Planlagt område til offentlige

formål

FK34 Frederikshavn 14,6 0,35 Separat 439 21.950,0 0 0,0 5 1.097,5 439 23.047,5 FK34RU01 Planlagt boligområde

FK35 Frederikshavn 5,8 0,10 Separat 58 1.160,0 0 0,0 5 58,0 58 1.218,0 FK35RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

FK36 Frederikshavn 6,3 0,10 Separat 64 1.280,0 0 0,0 5 64,0 64 1.344,0 FK27RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

FK37 Frederikshavn 5,0 0,10 Separat 50 1.000,0 0 0,0 5 50,0 50 1.050,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

FK38 Frederikshavn 10,1 0,00 Nedsiv 86 1.896,0 0 0,0 135 2.559,6 86 4.455,6

FK39 Frederikshavn 8,8 0,00 Nedsiv 60 1.319,0 0 0,0 135 1.780,7 60 3.099,7

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 17 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FK40 Frederikshavn 0,8 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK40RU01

FL01 Frederikshavn 11,2 0,40 Sep Pri 0 0,0 1.255 27.697,0 135 37.391,0 1.255 65.088,0 Privat Kattegat Sydlig

FL02 Frederikshavn 8,7 0,70 Sep Pri 57 1.258,0 773 17.068,0 135 24.740,1 830 43.066,1 Privat Kattegat Sydlig

FL03 Frederikshavn 2,7 0,70 Sep Pri 35 763,0 81 1.790,0 135 3.446,6 116 5.999,6 Privat Kattegat Sydlig

FL04 Frederikshavn 7,3 0,60 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Sydlig

FL05 Frederikshavn 28,2 0,50 Sep Pri 335 7.392,0 4.373 96.544,0 135 140.313,6 4.708 244.249,6 Privat Kattegat Sydlig

FL06 Frederikshavn 26,0 0,50 Sep Pri 21 465,0 0 0,0 135 627,8 21 1.092,8 Privat Kattegat Nordlig

FL07 Frederikshavn 8,7 0,20 Separat 3 67,0 186 4.111,0 135 5.640,3 189 9.818,3 FL07RU01

FL08 Frederikshavn 8,0 0,20 Separat 5 113,0 22 490,0 135 814,1 27 1.417,1 FL07RU01

FL09 Frederikshavn 2,7 0,35 Fæl Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD08FU01

FL10 Frederikshavn 77,8 0,50 Sep Pri 0 0,0 3.905 97.625,0 5 4.881,3 3.905 102.506,3 Privat Kattegat Nordlig Planlagt erhvervsområde

(havneområde)

Sum område: 1.700,1 38.967

44.102

83.069

930.301,0 1.022.277,0 1.924.561,8 3.877.139,8

Gærum

GÆ01 Gærum 24,6 0,30 Fælles 803 17.724,0 0 0,0 135 23.927,4 803 41.651,4 GÆ01FU01

GÆ02 Gærum 2,2 0,30 Fælles 96 2.121,0 0 0,0 135 2.863,4 96 4.984,4 GÆ02FU01

GÆ03 Gærum 6,1 0,30 Separat 248 5.464,0 0 0,0 135 7.376,4 248 12.840,4 GÆ04RU01

GÆ04 Gærum 5,0 0,30 Separat 69 1.524,0 0 0,0 135 2.057,4 69 3.581,4 GÆ04RU01

GÆ05 Gærum 4,7 0,00 Spv 36 802,0 0 0,0 135 1.082,7 36 1.884,7

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 18 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Gærum

GÆ06 Gærum 3,5 0,50 Separat 91 2.009,0 0 0,0 135 2.712,2 91 4.721,2 GÆ06RU01

GÆ08 Gærum 6,1 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 GÆ04RU01

GÆ09 Gærum 4,1 0,00 Spv 28 626,0 0 0,0 135 845,1 28 1.471,1

GÆ10 Gærum 0,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

GÆ11 Gærum 1,9 0,30 Separat 56 2.800,0 0 0,0 5 140,0 56 2.940,0 GÆ04RU01 Planlagt boligområde

GÆ12 Gærum 1,7 0,30 Separat 50 2.500,0 0 0,0 5 125,0 50 2.625,0 GÆ04RU01 Planlagt boligområde

GÆ13 Gærum 3,3 0,00 Spv 50 2.500,0 84 2.100,0 5 230,0 134 4.830,0 Planlagt blandet bolig og erhverv

GÆ14 Gærum 5,1 0,50 Separat 0 0,0 257 6.425,0 5 321,3 257 6.746,3 GÆ06RU01 Planlagt erhvervsområde

Sum område: 68,3 1.527

341

1.868

38.070,0

8.525,0 41.680,8

88.275,8

Haldbjerg/Vangen

HB01 Haldbjerg/Vangen 0,3 0,00 Spv 6 136,0 0 0,0 135 183,6 6 319,6

HB02 Haldbjerg/Vangen 7,1 0,60 Separat 78 1.713,0 0 0,0 135 2.312,6 78 4.025,6 HB02RU01

HB03 Haldbjerg/Vangen 5,6 0,00 Spv 156 3.441,0 0 0,0 135 4.645,4 156 8.086,4

HB04 Haldbjerg/Vangen 4,6 0,40 Separat 169 3.721,0 0 0,0 135 5.023,4 169 8.744,4 HB04RU01

HB05 Haldbjerg/Vangen 1,6 0,30 Separat 83 1.836,0 0 0,0 135 2.478,6 83 4.314,6 HB05RU01

HB06 Haldbjerg/Vangen 0,6 0,60 Separat 2 38,0 0 0,0 135 51,3 2 89,3 R608 Øksnebjergvej 7/9 har privat

udledning til grøft

HB07 Haldbjerg/Vangen 4,9 0,00 Spv 216 4.759,0 0 0,0 135 6.424,7 216 11.183,7

HB08 Haldbjerg/Vangen 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB04RU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 19 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Haldbjerg/Vangen

HB09 Haldbjerg/Vangen 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB04RU01 Vejvand

HB10 Haldbjerg/Vangen 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 R606 Vejvand

HB11 Haldbjerg/Vangen 0,9 0,60 Separat 0 0,0 5 120,0 135 162,0 5 282,0 R610

HB12 Haldbjerg/Vangen 2,0 0,80 Separat 0 0,0 190 4.185,0 135 5.649,8 190 9.834,8 R607

HB13 Haldbjerg/Vangen 1,5 0,60 Separat 0 0,0 44 968,0 135 1.306,8 44 2.274,8 Privat Haldbjerggrøften

HB14 Haldbjerg/Vangen 0,7 0,60 Separat 43 953,0 17 375,0 135 1.792,8 60 3.120,8 HB14RU01

HB15 Haldbjerg/Vangen 3,0 0,00 Spv 91 4.550,0 0 0,0 5 227,5 91 4.777,5 Planlagt boligområde

HB16 Haldbjerg/Vangen 5,5 0,50 Separat 0 0,0 275 6.875,0 5 343,8 275 7.218,8 HB02RU01 Planlagt erhvervsområde

HB17 Haldbjerg/Vangen 0,3 0,50 Separat 0 0,0 16 400,0 5 20,0 16 420,0 R610 Planlagt erhvervsområde

HB18 Haldbjerg/Vangen 1,7 0,50 Separat 0 0,0 87 2.175,0 5 108,8 87 2.283,8 HB14RU01 Planlagt erhvervsområde

HB19 Haldbjerg/Vangen 3,5 0,00 Spv 107 5.350,0 0 0,0 5 267,5 107 5.617,5 Planlagt boligområde

HB20 Haldbjerg/Vangen 5,1 0,00 Spv 154 7.700,0 0 0,0 5 385,0 154 8.085,0 Planlagt boligområde

HB21 Haldbjerg/Vangen 0,2 0,60 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 HB21RU01

HB23 Haldbjerg/Vangen 5,3 0,00 Nedsiv 55 1.211,0 0 0,0 135 1.634,9 55 2.845,9 Sommerhusområder

Sum område: 54,8 1.160

634

1.794

35.408,0

15.098,0 33.018,1

83.524,1

Hvims

HV01 Hvims 1,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 168 3.714,0 135 5.013,9 168 8.727,9 Regn- og spildevand nedsives

HV02 Hvims 4,8 0,00 Nedsiv 0 0,0 79 1.742,0 135 2.351,7 79 4.093,7 Regn- og spildevand nedsives

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 20 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Hvims

Sum område: 6,1 0

247

247

0,0

5.456,0 7.365,6

12.821,6

Jerup

JE01 Jerup 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE01RU01 Vejvand

JE02 Jerup 21,2 0,00 Spv 472 10.413,0 7 156,0 135 14.268,2 479 24.837,2

JE03 Jerup 1,6 0,70 Sep Pri 46 1.025,0 0 0,0 135 1.383,8 46 2.408,8 Privat udløb Privat udledning

JE04 Jerup 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE04RU01 Vejvand

JE05 Jerup 6,5 0,00 Spv 246 5.432,0 0 0,0 135 7.333,2 246 12.765,2

JE06 Jerup 6,8 0,00 Spv 172 3.807,0 0 0,0 135 5.139,5 172 8.946,5

JE07 Jerup 2,7 0,00 Spv 91 2.009,0 0 0,0 135 2.712,2 91 4.721,2

JE08 Jerup 10,9 0,00 Spv Pri 13 293,0 0 0,0 135 395,6 13 688,6

JE09 Jerup 3,8 0,00 Spv 43 941,0 0 0,0 135 1.270,4 43 2.211,4

JE10 Jerup 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE10RU01 Vejvand

JE11 Jerup 1,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE11RU01 Vejvand

JE12 Jerup 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE12RU01 Vejvand

JE13 Jerup 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE13RU01 Vejvand

JE14 Jerup 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE14RU01 Vejvand

JE15 Jerup 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 JE15RU01 Vejvand

JE16 Jerup 1,6 0,60 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kragskov Å Privat udledning

JE17 Jerup 1,2 0,00 Spv 0 0,0 60 1.500,0 5 75,0 60 1.575,0 Planlagt erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 21 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Jerup

JE18 Jerup 2,6 0,00 Spv 0 0,0 129 3.225,0 5 161,3 129 3.386,3 Planlagt område til offentlige

formål

JE19 Jerup 2,3 0,00 Spv 71 3.550,0 0 0,0 5 177,5 71 3.727,5 Planlagt boligområde

JE20 Jerup 2,3 0,00 Spv 70 3.500,0 0 0,0 5 175,0 70 3.675,0 Planlagt boligområde

JE22 Jerup 5,5 0,00 Spv 0 0,0 276 6.900,0 5 345,0 276 7.245,0 Planlagt offentligt område

Sum område: 72,6 1.224

472

1.696

30.970,0

11.781,0 33.436,4

76.187,4

Kilden

KD01 Kilden 0,6 0,20 Sep Pri 4 87,0 0 0,0 135 117,5 4 204,5 KD01RU01

KD02 Kilden 2,4 0,00 Spv 21 473,0 0 0,0 135 638,6 21 1.111,6

KD03 Kilden 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD03RU01 Vejvand

KD04 Kilden 28,0 0,00 Spv 723 15.954,0 0 0,0 135 21.537,9 723 37.491,9

KD05 Kilden 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD05RU01 Vejvand

KD06 Kilden 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD06RU01 Vejvand

KD07 Kilden 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD07RU01 Vejvand

KD08 Kilden 0,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD08RU01 Vejvand

KD09 Kilden 3,8 0,30 Separat 123 2.717,0 0 0,0 135 3.668,0 123 6.385,0 KD08RU01

KD10 Kilden 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD01RU01 Vejvand

KD11 Kilden 14,0 0,30 Separat 477 10.535,0 0 0,0 135 14.222,3 477 24.757,3 KD16RU01

KD12 Kilden 3,2 0,30 Separat 117 2.572,0 0 0,0 135 3.472,2 117 6.044,2 KD01RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 22 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Kilden

KD13 Kilden 2,9 0,30 Separat 96 2.122,0 0 0,0 135 2.864,7 96 4.986,7 KD16RU01

KD14 Kilden 2,5 0,30 Separat 118 2.599,0 0 0,0 135 3.508,7 118 6.107,7 KD16RU01

KD15 Kilden 0,5 0,50 Separat 16 346,0 0 0,0 135 467,1 16 813,1 KD16RU01

KD16 Kilden 2,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD16RU01 Vejvand

KD17 Kilden 3,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01 Vejvand

KD18 Kilden 1,7 0,35 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FB14RU01

KD19 Kilden 3,8 0,20 Separat 33 730,0 0 0,0 135 985,5 33 1.715,5 FB14RU01

KD20 Kilden 0,3 0,30 Separat 10 500,0 0 0,0 5 25,0 10 525,0 FB14RU01 Planlagt boligområde

KD21 Kilden 0,9 0,30 Separat 28 1.400,0 0 0,0 5 70,0 28 1.470,0 FB14RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 73,9 1.766

0

1.766

40.035,0

0,0 51.577,3

91.612,3

Kragskovhede lejere

KH01Kragskovhede lejeren21,1

0,00 Spv Pri 7 164,0 785 17.324,0 135 23.608,8 792 41.096,8

Sum område: 21,1 7

785

792

164,0

17.324,0 23.608,8

41.096,8

Kvissel

KV01 Kvissel 0,4 0,00 Spv 4 91,0 0 0,0 135 122,9 4 213,9

KV02 Kvissel 0,5 0,00 Spv 12 266,0 0 0,0 135 359,1 12 625,1

KV03 Kvissel 13,5 0,20 Fælles 461 10.185,0 0 0,0 135 13.749,8 461 23.934,8 KV03FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 23 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Kvissel

KV04 Kvissel 2,7 0,20 Fælles 54 1.187,0 0 0,0 135 1.602,5 54 2.789,5 KV03FU01

KV05 Kvissel 2,2 0,35 Fælles 64 1.415,0 4 78,0 135 2.015,6 68 3.508,6 KV05FU01

KV06 Kvissel 4,1 0,25 Separat 79 1.734,0 0 0,0 135 2.340,9 79 4.074,9 KV06RU01

KV07 Kvissel 7,9 0,30 Separat 151 3.338,0 0 0,0 135 4.506,3 151 7.844,3 KV07RU01

KV08 Kvissel 0,2 0,00 Spv 14 315,0 0 0,0 135 425,3 14 740,3

KV09 Kvissel 0,9 0,30 Fælles 21 461,0 0 0,0 135 622,4 21 1.083,4 KV09FU01

KV10 Kvissel 0,5 0,30 Separat 16 800,0 0 0,0 5 40,0 16 840,0 KV07RU01 Planlagt boligområde

KV11 Kvissel 2,4 0,00 Spv 74 3.700,0 0 0,0 5 185,0 74 3.885,0 Planlagt boligområde

KV12 Kvissel 1,8 0,00 Spv 54 2.700,0 0 0,0 5 135,0 54 2.835,0 Planlagt boligområde

KV13 Kvissel 1,1 0,00 Spv 34 1.700,0 0 0,0 5 85,0 34 1.785,0 Planlagt boligområde

KV14 Kvissel 1,4 0,00 Spv 21 1.050,0 35 875,0 5 96,3 56 2.021,3 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

KV15 Kvissel 0,8 0,00 Spv 11 550,0 19 475,0 5 51,3 30 1.076,3 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

Sum område: 40,5 1.070

58

1.128

29.492,0

1.428,0 26.337,0

57.257,0

Napstjert

NA01 Napstjert 67,6 0,00 Spv 320 7.065,0 0 0,0 135 9.537,8 320 16.602,8 Sommerhusområde

NA02 Napstjert 8,7 0,00 Spv 49 1.081,0 0 0,0 135 1.459,4 49 2.540,4

NA03 Napstjert 14,9 0,00 Nedsiv 65 1.428,0 0 0,0 135 1.927,8 65 3.355,8 Regn- og spildevand nedsives

NA04 Napstjert 8,3 0,20 Separat 84 1.680,0 0 0,0 5 84,0 84 1.764,0 NA06RU01 Planlagt sommerhusområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 24 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Napstjert

NA05 Napstjert 2,7 0,20 Separat 27 540,0 0 0,0 5 27,0 27 567,0 NA05RU01 Planlagt sommerhusområde

NA06 Napstjert 4,1 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 NA06RU01

NA07 Napstjert 1,7 0,00 Spv 17 340,0 0 0,0 5 17,0 17 357,0 Planlagt sommerhusområde

NA08 Napstjert 26,5 0,00 Spv 266 5.320,0 0 0,0 5 266,0 266 5.586,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 134,6 828

0

828

17.454,0

0,0 13.318,9

30.772,9

Nielstrup

NS01 Nielstrup 9,2 0,00 Spv 159 3.514,0 10 229,0 135 5.053,1 169 8.796,1

NS02 Nielstrup 0,3 0,00 Spv 8 400,0 0 0,0 5 20,0 8 420,0 Planlagt boligområde

Sum område: 9,5 167

10

177

3.914,0

229,0 5.073,1

9.216,1

Ravnshøj

RA01 Ravnshøj 6,0 0,30 Fælles 225 4.971,0 0 0,0 135 6.710,9 225 11.681,9 RA01FU01

RA02 Ravnshøj 0,4 0,00 Spv 18 394,0 0 0,0 135 531,9 18 925,9

RA03 Ravnshøj 0,9 0,00 Spv 49 1.078,0 0 0,0 135 1.455,3 49 2.533,3

RA04 Ravnshøj 4,9 0,00 Spv 304 6.718,0 0 0,0 135 9.069,3 304 15.787,3

RA05 Ravnshøj 2,7 0,35 Fælles 0 0,0 76 1.678,0 135 2.265,3 76 3.943,3 RA01FU01

RA06 Ravnshøj 0,7 0,30 Fælles 26 575,0 0 0,0 135 776,3 26 1.351,3 RA01FU01

RA07 Ravnshøj 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 RA08RU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 25 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Ravnshøj

RA08 Ravnshøj 2,0 0,30 Separat 62 1.378,0 0 0,0 135 1.860,3 62 3.238,3 RA08RU01

RA09 Ravnshøj 2,6 0,30 Separat 110 2.426,0 0 0,0 135 3.275,1 110 5.701,1 RA08RU01

RA10 Ravnshøj 3,7 0,30 Separat 177 3.904,0 0 0,0 135 5.270,4 177 9.174,4 RA10RU01

RA11 Ravnshøj 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 RA11RU01 Vejvand

RA12 Ravnshøj 3,3 0,50 Separat 25 558,0 0 0,0 135 753,3 25 1.311,3 RA12RU01 Status Spv - plan Sep

RA13 Ravnshøj 5,6 0,00 Spv 292 6.443,0 0 0,0 135 8.698,1 292 15.141,1

RA14 Ravnshøj 1,2 0,40 Separat 51 1.118,0 0 0,0 135 1.509,3 51 2.627,3 RA01FU01 Område til offentlige formål

RA15 Ravnshøj 23,5 0,00 Spv 0 0,0 27 593,0 135 800,6 27 1.393,6 Perkolat fra losseplads

RA16 Ravnshøj 1,8 0,40 Separat 0 0,0 92 2.300,0 5 115,0 92 2.415,0 RA08RU01 Planlagt område til offentlige

formål

RA17 Ravnshøj 3,3 0,30 Separat 99 4.950,0 0 0,0 5 247,5 99 5.197,5 RA08RU01 Planlagt boligområde

RA18 Ravnshøj 1,2 0,40 Separat 0 0,0 63 1.575,0 5 78,8 63 1.653,8 RA12RU01 Planlagt område til offentlige

formål

Sum område: 66,1 1.438

258

1.696

34.513,0

6.146,0 43.417,2

84.076,2

Rydal

RY01 Rydal 1,8 0,00 Spv 47 1.043,0 0 0,0 135 1.408,1 47 2.451,1

RY02 Rydal 0,4 0,00 Spv 3 65,0 0 0,0 135 87,8 3 152,8

Sum område: 2,2 50

0

50

1.108,0

0,0 1.495,8

2.603,8

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 26 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skærum

SR01 Skærum 0,9 0,00 Spv 31 687,0 0 0,0 135 927,5 31 1.614,5

SR02 Skærum 2,6 0,10 Fælles 66 1.458,0 0 0,0 135 1.968,3 66 3.426,3 SR02FU01 Nedsivning af regnvand på

grundene

SR03 Skærum 3,8 0,10 Fælles 92 2.040,0 -10 -231,0 135 2.442,2 82 4.251,2 SR03FU01 Nedsivning af regnvand på

grundene

SR04 Skærum 2,3 0,10 Fælles 51 1.118,0 0 0,0 135 1.509,3 51 2.627,3 SR04FU01 Nedsivning af regnvand på

grundene

SR05 Skærum 3,4 0,30 Separat 38 830,0 0 0,0 135 1.120,5 38 1.950,5 SR05RU01

SR06 Skærum 2,5 0,10 Separat 40 877,0 0 0,0 135 1.184,0 40 2.061,0 SR03FU01

SR07 Skærum 0,6 0,00 Spv 9 450,0 14 350,0 5 40,0 23 840,0 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

SR08 Skærum 0,1 0,00 Spv 2 100,0 4 100,0 5 10,0 6 210,0 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

Sum område: 16,2 329

8

337

7.560,0

219,0 9.201,7

16.980,7

Strandby

ST01 Strandby 2,8 0,40 Fælles 138 3.056,0 0 0,0 135 4.125,6 138 7.181,6 ST01FU01

ST02 Strandby 1,2 0,50 Fælles 56 1.227,0 2 37,0 135 1.706,4 58 2.970,4 ST01FU01

ST03 Strandby 2,8 0,40 Fælles 26 568,0 742 16.385,0 135 22.886,6 768 39.839,6 ST07FU01

ST04 Strandby 2,5 0,30 Fælles 130 2.873,0 0 0,0 135 3.878,6 130 6.751,6 ST07FU01

ST05 Strandby 31,0 0,35 Fælles 1.336 29.492,0 143 3.167,0 135 44.089,7 1.479 76.748,7 ST05FU01

ST06 Strandby 0,3 0,35 Fæl Pri 13 290,0 0 0,0 135 391,5 13 681,5 ST05FU01

ST07 Strandby 15,8 0,30 Fælles 478 10.562,0 128 2.831,0 135 18.080,6 606 31.473,6 ST07FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 27 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Strandby

ST08 Strandby 1,0 0,30 Fælles 30 660,0 0 0,0 135 891,0 30 1.551,0 ST08FU01

ST09 Strandby 0,5 0,35 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat

Strandbyhedegrøften

ST10 Strandby 5,2 0,40 Separat 18 404,0 95 2.097,0 135 3.376,4 113 5.877,4 ST10RU01

ST11 Strandby 0,6 0,70 Spv Pri 0 0,0 31 775,0 5 38,8 31 813,8 Planlagt spv privat

ST12 Strandby 2,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST12RU01 Vejvand

ST13 Strandby 17,8 0,00 Spv 973 21.484,0 1 27,0 135 29.039,9 974 50.550,9

ST14 Strandby 16,8 0,30 Separat 764 16.875,0 0 0,0 135 22.781,3 764 39.656,3 ST21RU01

ST15 Strandby 14,0 0,00 Spv 274 6.059,0 0 0,0 135 8.179,7 274 14.238,7

ST16 Strandby 3,0 0,50 Separat 5 113,0 129 2.839,0 135 3.985,2 134 6.937,2 ST16RU01

ST17 Strandby 2,2 0,40 Separat 9 192,0 100 2.212,0 135 3.245,4 109 5.649,4 ST10RU01

ST18 Strandby 0,3 0,80 Spv Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig

ST19 Strandby 0,1 0,00 Spv 7 150,0 0 0,0 135 202,5 7 352,5

ST20 Strandby 0,2 0,00 Spv 8 170,0 0 0,0 135 229,5 8 399,5

ST21 Strandby 2,6 0,35 Separat 54 1.197,0 0 0,0 135 1.616,0 54 2.813,0 ST21RU01

ST22 Strandby 0,1 0,00 Spv 8 171,0 0 0,0 135 230,9 8 401,9

ST23 Strandby 0,3 0,30 Fælles 7 155,0 0 0,0 135 209,3 7 364,3 ST08FU01

ST24 Strandby 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST08FU01 Vejvand

ST25 Strandby 0,7 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

ST26 Strandby 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST26RU01 Vejvand

ST27 Strandby 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ST27RU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 28 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Strandby

ST28 Strandby 0,9 0,70 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Nordlig

ST29 Strandby 8,6 0,00 Spv 78 1.716,0 0 0,0 135 2.316,6 78 4.032,6

ST30 Strandby 1,5 0,00 Spv 10 231,0 0 0,0 135 311,9 10 542,9

ST31 Strandby 1,0 0,50 Separat 0 0,0 51 1.275,0 5 63,8 51 1.338,8 Privat

Strandbyhedegrøften

Planlagt område til offentlige

formål

ST32 Strandby 15,2 0,50 Separat 0 0,0 765 19.125,0 5 956,3 765 20.081,3 ST16RU01 Planlagt erhvervsområde

ST33 Strandby 1,2 0,00 Spv 38 1.900,0 0 0,0 5 95,0 38 1.995,0 Planlagt boligområde

ST34 Strandby 6,5 0,30 Separat 197 9.850,0 0 0,0 5 492,5 197 10.342,5 ST21RU01 Planlagt boligområde

ST35 Strandby 231,9 0,00 Nedsiv 2.330 46.600,0 0 0,0 5 2.330,0 2.330 48.930,0 Sommerhusområde

ST36 Strandby 4,2 0,70 Spv Pri 93 663,0 6 134,0 135 1.076,0 99 1.873,0

ST37 Strandby 35,4 0,00 Nedsiv 356 7.120,0 0 0,0 5 356,0 356 7.476,0 Sommerhusområde

Sum område: 431,9 7.436

2.193

9.629

163.778,0

50.904,0 177.182,2

391.864,2

Vrangbæk

VR01 Vrangbæk 3,2 0,00 Spv 49 1.078,0 0 0,0 135 1.455,3 49 2.533,3

Sum område: 3,2 49

0

49

1.078,0

0,0 1.455,3

2.533,3

Øster Holmen

ØH01 Øster Holmen 5,4 0,00 Spv 141 3.105,0 0 0,0 135 4.191,8 141 7.296,8

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 29 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Øster Holmen

ØH02 Øster Holmen 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KV09FU01 Vejvand

Sum område: 5,7 141

3.105,0

0

0,0 4.191,8

141

7.296,8

Åsted

ÅS01 Åsted 4,1 0,00 Spv 96 2.112,0 0 0,0 135 2.851,2 96 4.963,2

ÅS02 Åsted 0,2 0,00 Spv 4 95,0 0 0,0 135 128,3 4 223,3

Sum område: 4,2 100

2.207,0

0

0,0 2.979,5

100

5.186,5

Elling

EL24 Elling 2,0 0,30 Separat 62 3.100,0 0 0,0 5 155,0 62 3.255,0 EL10RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 2,0 62

3.100,0

0

0,0 155,0

62

3.255,0

Frederikshavn

FK24 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 0 0,0 2 50,0 5 2,5 2 52,5 Planlagt område til offentlige

formål (fælleshus

kolonihaveforening)

Sum område: 0,0 0

2

2

0,0

50,0 2,5

52,5

Frederikshavn

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 30 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FK28 Frederikshavn 12,4 0,40 Separat 125 2.500,0 0 0,0 5 125,0 125 2.625,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

Sum område: 12,4 125

0

125

2.500,0

0,0 125,0

2.625,0

Frederikshavn

FK31 Frederikshavn 2,7 0,40 Separat 27 540,0 0 0,0 5 27,0 27 567,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

Sum område: 2,7 27

0

27

540,0

0,0 27,0

567,0

Frederikshavn

FK26 Frederikshavn 2,0 0,40 Separat 20 400,0 0 0,0 5 20,0 20 420,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

FK27 Frederikshavn 3,9 0,40 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK27RU01

Sum område: 5,9 20

0

20

400,0

0,0 20,0

420,0

Frederikshavn

FK29 Frederikshavn 11,5 0,40 Separat 115 2.300,0 0 0,0 5 115,0 115 2.415,0 FK10RU01 Planlagt ferie- og fritidsområde

Sum område: 11,5 115

0

115

2.300,0

0,0 115,0

2.415,0

Sum renseanlæg: 2.868,3 59.272

49.396

108.668

1.413.051,0 1.145.780,0 2.476.990,9 5.035.821,9

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 31 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Hirtshals Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skiveren

SV01 Skiveren 16,8 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Drift varetages af Hjørring

Vandselskab A/S

SV02 Skiveren 36,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regn- og spildevand nedsives

SV03 Skiveren 6,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

SV04 Skiveren 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

SV05 Skiveren 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

Sum område: 63,6 0

0

0

0,0

0,0 0,0

0,0

Sum renseanlæg: 63,6 0

0

0

0,0

0,0 0,0

0,0

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 32 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Hørbylund Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Hørbylund

HL01 Hørbylund 1,4 0,35 Separat 10 363,0 0 0,0 101 366,6 10 729,6 HL01RU01

Sum område: 1,4 10

0

10

363,0

0,0 366,6

729,6

Sum renseanlæg: 1,4 10

0

10

363,0

0,0 366,6

729,6

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 33 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Karup Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Karup

KR01 Karup 2,1 0,30 Fælles 40 1.626,0 0 0,0 105 1.707,3 40 3.333,3 KR01SU01

Sum område: 2,1 40

0

40

1.626,0

0,0 1.707,3

3.333,3

Sum renseanlæg: 2,1 40

0

40

1.626,0

0,0 1.707,3

3.333,3

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 34 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK01 Skagen 18,4 0,35 Fælles 1.458 17.497,0 0 0,0 148 25.895,6 1.458 43.392,6 SK01FU01

SK02 Skagen 25,5 0,35 Fælles 1.542 18.506,0 330 3.958,0 148 33.246,7 1.872 55.710,7 SK01FU01

SK03 Skagen 16,0 0,30 Fælles 226 2.708,0 339 4.069,0 148 10.030,0 565 16.807,0 SK01FU01

SK04 Skagen 2,4 0,30 Fælles 0 0,0 639 7.669,0 148 11.350,1 639 19.019,1 SK01FU01

SK05 Skagen 24,7 0,35 Fælles 2.255 27.070,0 0 0,0 148 40.063,6 2.255 67.133,6 SK01FU01

SK06 Skagen 31,9 0,30 Fælles 2.221 26.661,0 214 2.570,0 148 43.261,9 2.435 72.492,9 SK06FU01

SK07 Skagen 37,0 0,30 Fælles 2.832 34.001,0 614 7.366,0 148 61.223,2 3.446 102.590,2 SK01FU01

SK08 Skagen 4,1 0,30 Separat 19 232,0 632 7.593,0 148 11.581,0 651 19.406,0

SK09 Skagen 21,0 0,30 Fælles 1.781 21.385,0 346 4.156,0 148 37.800,7 2.127 63.341,7 SK01FU01

SK10 Skagen 5,2 0,00 Spv 36 432,0 823 9.881,0 148 15.263,2 859 25.576,2

SK11 Skagen 7,5 0,30 Fælles 568 6.821,0 0 0,0 148 10.095,1 568 16.916,1 SK01FU01

SK12 Skagen 10,3 0,40 Fælles 690 8.283,0 710 8.520,0 148 24.868,4 1.400 41.671,4 SK01FU01

SK13 Skagen 5,5 0,60 Fælles 713 8.565,0 358 4.294,0 148 19.031,3 1.071 31.890,3 SK01FU01

SK15 Skagen 34,8 0,30 Fælles 2.468 29.631,0 2.638 87.278,0 148 173.025,3 5.106 289.934,3 SK01FU01

SK16 Skagen 0,2 0,30 Fæl Pri 15 178,0 0 0,0 148 263,4 15 441,4 SK01FU01

SK17 Skagen 3,8 0,30 Fælles 287 3.451,0 2 22,0 148 5.140,0 289 8.613,0 SK19FU01

SK18 Skagen 8,4 0,30 Fælles 573 6.874,0 525 6.299,0 148 19.496,0 1.098 32.669,0 SK19FU01

SK19 Skagen 16,0 0,35 Fælles 1.444 17.329,0 0 0,0 148 25.646,9 1.444 42.975,9 SK19FU01

SK20 Skagen 42,4 0,95 Sep Pri 913 10.966,0 18.397 464.803,0 148 704.138,1 19.310 .179.907,1 Privat Skagen Havn

SK21 Skagen 11,2 0,95 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Skagen Havn

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 35 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK22 Skagen 1,4 0,95 Sep Pri 0 0,0 202 9.103,0 148 13.472,4 202 22.575,4 Privat Skagen Havn

SK23 Skagen 4,4 0,95 Sep Pri 56 671,0 0 0,0 148 993,1 56 1.664,1 Privat Skagen Havn

SK24 Skagen 2,5 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK29RU01

SK25 Skagen 17,7 0,30 Fælles 1.747 20.970,0 782 9.391,0 148 44.934,3 2.529 75.295,3 SK06FU01

SK26 Skagen 18,9 0,30 Fælles 1.704 20.460,0 254 3.047,0 148 34.790,4 1.958 58.297,4 SK26FU01

SK27 Skagen 6,0 0,30 Fælles 35 420,0 479 5.756,0 148 9.140,5 514 15.316,5 SK26FU01

SK28 Skagen 1,5 0,00 Spv 95 1.143,0 172 2.064,0 148 4.746,4 267 7.953,4

SK29 Skagen 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK29RU01

SK30 Skagen 8,6 0,30 Separat 667 8.004,0 0 0,0 148 11.845,9 667 19.849,9 SK29RU01

SK31 Skagen 15,3 0,00 Spv 104 1.252,0 387 4.647,0 148 8.730,5 491 14.629,5

SK32 Skagen 8,7 0,00 Spv 582 6.992,0 0 0,0 148 10.348,2 582 17.340,2

SK33 Skagen 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK34RU01

SK34 Skagen 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK34RU01

SK35 Skagen 19,7 0,25 Separat 842 10.104,0 731 8.776,0 148 27.942,4 1.573 46.822,4 SK35RU01

SK36 Skagen 23,8 0,50 Separat 133 1.597,0 2.022 77.647,0 148 117.281,1 2.155 196.525,1 SK83RU01

SK37 Skagen 3,6 0,30 Separat 75 906,0 13 151,0 148 1.564,4 88 2.621,4 SK83RU01

SK38 Skagen 4,6 0,00 Spv 448 5.383,0 0 0,0 148 7.966,8 448 13.349,8

SK39 Skagen 0,8 0,00 Spv 80 960,0 0 0,0 148 1.420,8 80 2.380,8

SK40 Skagen 20,0 0,00 Spv 495 5.945,0 1.102 13.227,0 148 28.374,6 1.597 47.546,6

SK41 Skagen 11,3 0,30 Separat 980 11.770,0 0 0,0 148 17.419,6 980 29.189,6 SK83RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 36 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK42 Skagen 20,0 0,00 Spv 1.501 18.014,0 0 0,0 148 26.660,7 1.501 44.674,7

SK43 Skagen 14,9 0,00 Spv 786 9.437,0 13 160,0 148 14.203,6 799 23.800,6

SK44 Skagen 2,8 0,30 Separat 214 2.566,0 0 0,0 148 3.797,7 214 6.363,7 SK83RU01

SK45 Skagen 32,0 0,00 Spv 1.250 15.002,0 0 0,0 148 22.203,0 1.250 37.205,0

SK46 Skagen 2,8 0,30 Separat 229 2.745,0 0 0,0 148 4.062,6 229 6.807,6 SK83RU01

SK47 Skagen 4,7 0,00 Spv 371 4.449,0 0 0,0 148 6.584,5 371 11.033,5

SK48 Skagen 13,4 0,00 Spv 246 2.955,0 0 0,0 148 4.373,4 246 7.328,4

SK49 Skagen 32,6 0,00 Spv 592 7.102,0 0 0,0 148 10.511,0 592 17.613,0

SK50 Skagen 2,3 0,35 Separat 88 1.055,0 0 0,0 148 1.561,4 88 2.616,4 SK52RU01

SK51 Skagen 13,8 0,00 Spv 360 4.316,0 243 2.918,0 148 10.706,3 603 17.940,3

SK52 Skagen 5,0 0,25 Separat 192 2.299,0 873 10.477,0 148 18.908,5 1.065 31.684,5 SK52RU01

SK53 Skagen 1,8 0,00 Spv 105 1.264,0 0 0,0 148 1.870,7 105 3.134,7

SK54 Skagen 6,5 0,00 Spv 0 0,0 204 2.454,0 148 3.631,9 204 6.085,9

SK55 Skagen 2,1 0,00 Spv 17 199,0 0 0,0 148 294,5 17 493,5

SK56 Skagen 0,9 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

SK57 Skagen 14,7 0,00 Nedsiv 74 892,0 0 0,0 148 1.320,2 74 2.212,2 Regn- og spildevand nedsives

SK58 Skagen 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

SK59 Skagen 3,0 0,00 Spv 0 0,0 343 4.116,0 148 6.091,7 343 10.207,7

SK60 Skagen 0,0 0,00 Spv 0 0,0 9 105,0 148 155,4 9 260,4

SK61 Skagen 0,3 0,00 Spv 2 29,0 0 0,0 148 42,9 2 71,9

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 37 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK62 Skagen 4,7 0,00 Spv 10 116,0 0 0,0 148 171,7 10 287,7

SK63 Skagen 5,4 0,00 Spv 10 115,0 0 0,0 148 170,2 10 285,2

SK64 Skagen 4,4 0,60 Separat 45 900,0 0 0,0 5 45,0 45 945,0 SK83RU01 Planlagt fritidsområde

SK65 Skagen 3,4 0,40 Separat 103 5.150,0 0 0,0 5 257,5 103 5.407,5 SK83RU01 Planlagt boligområde

SK66 Skagen 19,1 0,50 Separat 0 0,0 961 24.025,0 5 1.201,3 961 25.226,3 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde

SK67 Skagen 2,6 0,00 Spv 80 4.000,0 0 0,0 5 200,0 80 4.200,0 Planlagt boligområde

SK68 Skagen 10,7 0,00 Spv 323 16.150,0 0 0,0 5 807,5 323 16.957,5 Planlagt boligområde

SK69 Skagen 17,8 0,30 Separat 269 13.450,0 448 11.200,0 5 1.232,5 717 25.882,5 SK83RU01 Planlagt boligområde og planlagt

erhvervsområde

SK70 Skagen 3,6 0,30 Separat 107 5.350,0 0 0,0 5 267,5 107 5.617,5 SK83RU01 Planlagt boligområde

SK71 Skagen 0,1 0,30 Fæl Pri 7 89,0 0 0,0 148 131,7 7 220,7 SK01FU01

SK72 Skagen 0,3 0,00 Spv Pri 27 323,0 0 0,0 148 478,0 27 801,0

SK73 Skagen 1,2 0,00 Spv Pri 59 709,0 0 0,0 148 1.049,3 59 1.758,3

SK74 Skagen 0,2 0,30 Separat 28 337,0 0 0,0 148 498,8 28 835,8 SK01FU01

SK75 Skagen 0,2 0,00 Spv 13 152,0 0 0,0 148 225,0 13 377,0

SK78 Skagen 8,2 0,25 Separat 480 5.767,0 0 0,0 148 8.535,2 480 14.302,2 SK34RU01

SK80 Skagen 1,3 0,40 Separat 40 2.000,0 0 0,0 5 100,0 40 2.100,0 SK34RU01 Planlagt boligområde

SK81 Skagen 1,3 0,40 Separat 40 2.000,0 0 0,0 5 100,0 40 2.100,0 SK34RU01 Planlagt boligområde

SK82 Skagen 0,5 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK83RU01

SK83 Skagen 4,8 0,50 Separat 0 0,0 508 6.096,0 148 9.022,1 508 15.118,1 SK83RU01

SK84 Skagen 14,8 0,50 Separat 0 0,0 744 18.600,0 5 930,0 744 19.530,0 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 38 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK85 Skagen 6,4 0,50 Separat 66 788,0 0 0,0 148 1.166,2 66 1.954,2 SK83RU01

SK86 Skagen 0,4 0,50 Separat 8 92,0 0 0,0 148 136,2 8 228,2 SK83RU01

SK87 Skagen 0,6 0,30 Separat 18 900,0 0 0,0 5 45,0 18 945,0 SK83RU01 Planlagt boligområde

SK88 Skagen 1,3 0,50 Separat 0 0,0 67 1.675,0 5 83,8 67 1.758,8 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde

SK89 Skagen 8,3 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK83RU01

SK90 Skagen 2,8 0,30 Separat 85 4.250,0 0 0,0 5 212,5 85 4.462,5 SK35RU01 Planlagt boligområde

SK91 Skagen 6,8 0,50 Separat 0 0,0 342 8.550,0 5 427,5 342 8.977,5 SK83RU01 Planlagt erhvervsområde

Sum område: 801,6 35.929

37.466

73.395

472.129,0

842.663,0 1.776.866,2

3.091.658,2

Sum renseanlæg: 801,6 35.929

37.466

472.129,0

842.663,0 1.776.866,2

73.395

3.091.658,2

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 39 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Badskær

BS01 Badskær 4,9 0,00 Spv 101 1.926,0 92 1.755,0 51 1.877,3 193 5.558,3

Sum område: 4,9 101

92

193

1.926,0

1.755,0 1.877,3

5.558,3

Dybvad

DV01 Dybvad 0,4 0,00 Spv 14 275,0 0 0,0 51 140,3 14 415,3 Regnvand nedsives

DV02 Dybvad 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regnvand nedsives

DV03 Dybvad 0,6 0,00 Spv 8 150,0 0 0,0 51 76,5 8 226,5

DV04 Dybvad 1,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

DV05 Dybvad 0,7 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

DV06 Dybvad 0,6 0,00 Spv 6 119,0 0 0,0 51 60,7 6 179,7

DV07 Dybvad 2,8 0,25 Separat 46 879,0 0 0,0 51 448,3 46 1.327,3 DV07RU01

DV08 Dybvad 7,4 0,40 Separat 335 6.376,0 37 714,0 51 3.615,9 372 10.705,9 DV08RU01

DV09 Dybvad 2,7 0,40 Separat 189 3.596,0 0 0,0 51 1.834,0 189 5.430,0 DV09RU01

DV10 Dybvad 3,1 0,35 Separat 195 3.709,0 0 0,0 51 1.891,6 195 5.600,6 DV09RU01

DV11 Dybvad 12,9 0,30 Separat 232 4.418,0 4 69,0 51 2.288,4 236 6.775,4 DV11RU01

DV12 Dybvad 6,1 0,25 Separat 205 3.908,0 0 0,0 51 1.993,1 205 5.901,1 DV12RU01

DV13 Dybvad 10,1 0,40 Separat 76 1.455,0 458 8.728,0 51 5.193,3 534 15.376,3 DV13RU01

DV14 Dybvad 2,5 0,15 Separat 31 592,0 0 0,0 51 301,9 31 893,9 DV14RU01

DV15 Dybvad 7,4 0,35 Separat 287 5.471,0 0 0,0 51 2.790,2 287 8.261,2 DV15RU01

DV16 Dybvad 2,8 0,35 Separat 104 1.983,0 0 0,0 51 1.011,3 104 2.994,3 DV07RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 40 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Dybvad

DV17 Dybvad 0,8 0,25 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 DV17RU01

DV18 Dybvad 3,7 0,40 Separat 57 2.850,0 94 2.350,0 5 260,0 151 5.460,0 DV08RU01 Planlagt blandet bolig og

erhvervsområde

DV19 Dybvad 7,8 0,50 Separat 0 0,0 390 9.750,0 5 487,5 390 10.237,5 DV13RU01 Planlagt erhvervsområde

DV20 Dybvad 3,1 0,30 Separat 95 4.750,0 0 0,0 5 237,5 95 4.987,5 DV14RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 77,0 1.880

983

2.863

40.531,0

21.611,0 22.630,4

84.772,4

Hørby

HØ01 Hørby 0,6 0,00 Spv 13 252,0 0 0,0 51 128,5 13 380,5 Regnvand nedsives

HØ02 Hørby 17,4 0,25 Fælles 454 8.646,0 261 4.966,0 51 6.942,1 715 20.554,1 HØ02FU01

HØ03 Hørby 1,6 0,20 Separat 59 1.121,0 0 0,0 51 571,7 59 1.692,7 HØ02FU01

HØ04 Hørby 11,7 0,30 Fælles 263 5.015,0 168 3.191,0 51 4.185,1 431 12.391,1 HØ04FU01

HØ05 Hørby 5,1 0,25 Fælles 179 3.404,0 3 62,0 51 1.767,7 182 5.233,7 HØ04FU01

HØ06 Hørby 3,7 0,25 Fælles 112 2.129,0 0 0,0 51 1.085,8 112 3.214,8 HØ04FU01

HØ07 Hørby 0,5 0,50 Separat 0 0,0 28 700,0 5 35,0 28 735,0 HØ08RU01 Planlagt erhvervsområde

HØ08 Hørby 0,2 0,30 Separat 7 350,0 0 0,0 5 17,5 7 367,5 HØ08RU01 Planlagt boligområde

HØ09 Hørby 1,2 0,30 Separat 36 1.800,0 0 0,0 5 90,0 36 1.890,0 HØ09RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 42,0 1.123

460

1.583

22.717,0

8.919,0 14.823,4

46.459,4

Stidsholt Ungdomss

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 41 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Stidsholt Ungdomss

SH01 idsholt Ungdomssko 2,8 0,40 Separat 0 0,0 187 3.554,0 51 1.812,5 187 5.366,5 Privat udløb

Sum område: 2,8 0

187

187

0,0

3.554,0 1.812,5

5.366,5

Sulbæk

SU01 Sulbæk 1,7 0,00 Spv Pri 2 45,0 0 0,0 51 23,0 2 68,0 Regnvand nedsives

SU02 Sulbæk 0,3 0,00 Spv Pri 8 153,0 0 0,0 51 78,0 8 231,0 Regnvand nedsives

SU03 Sulbæk 0,4 0,00 Spv 12 224,0 0 0,0 51 114,2 12 338,2

SU04 Sulbæk 7,1 0,25 Separat 239 4.554,0 0 0,0 51 2.322,5 239 6.876,5 SU04RU01

SU05 Sulbæk 1,8 0,10 Fælles 23 429,0 0 0,0 51 218,8 23 647,8 SU05FU01

SU06 Sulbæk 0,6 0,25 Separat 18 900,0 0 0,0 5 45,0 18 945,0 SU04RU01 Planlagt boligområde

SU07 Sulbæk 7,9 0,25 Separat 239 11.950,0 0 0,0 5 597,5 239 12.547,5 SU04RU01 Planlagt boligområde

SU08 Sulbæk 16,5 0,00 Nedsiv 80 1.525,0 0 0,0 51 777,8 80 2.302,8 Sommerhusområde

Sum område: 36,2 621

0

621

19.780,0

0,0 4.176,8

23.956,8

Syvsten-Volstrup

SY01 Syvsten-Volstrup 7,9 0,00 Spv 129 2.449,0 0 0,0 51 1.249,0 129 3.698,0

SY02 Syvsten-Volstrup 3,5 0,25 Fælles 147 2.799,0 0 0,0 51 1.427,5 147 4.226,5 SY02FU01

SY03 Syvsten-Volstrup 0,4 0,35 Separat 19 355,0 0 0,0 51 181,1 19 536,1 SY02FU01

SY04 Syvsten-Volstrup 15,2 0,30 Fælles 579 11.032,0 5 98,0 51 5.676,3 584 16.806,3 SY04FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 42 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Syvsten-Volstrup

SY05 Syvsten-Volstrup 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SY05RU01 Vejvand fra Volstrupvej

SY06 Syvsten-Volstrup 2,0 0,00 Spv 59 2.950,0 0 0,0 5 147,5 59 3.097,5 Planlagt boligområde

Sum område: 29,1 933

5

938

19.585,0

98,0 8.681,3

28.364,3

Sæby

SA01 Sæby 4,7 0,00 Spv 16 314,0 169 3.215,0 51 1.799,8 185 5.328,8 Regnvand nedsives

SA02 Sæby 14,7 0,00 Spv 15 280,0 410 7.816,0 51 4.129,0 425 12.225,0 Regnvand nedsives

SA03 Sæby 37,2 0,00 Spv 500 9.517,0 0 0,0 51 4.853,7 500 14.370,7

SA04 Sæby 2,8 0,00 Spv 2 35,0 0 0,0 51 17,9 2 52,9 Regnvand nedsives

SA05 Sæby 8,1 0,50 Separat 5 96,0 0 0,0 51 49,0 5 145,0 SA05RU01

SA06 Sæby 2,4 0,35 Separat 135 2.572,0 0 0,0 51 1.311,7 135 3.883,7 SA06RU01

SA07 Sæby 10,1 0,20 Separat 9 170,0 396 7.543,0 51 3.933,6 405 11.646,6 SA07RU01

SA08 Sæby 44,1 0,25 Fælles 1.531 29.160,0 7 133,0 51 14.939,4 1.538 44.232,4 SA08FU01

SA09 Sæby 2,9 0,30 Separat 142 2.702,0 0 0,0 51 1.378,0 142 4.080,0 SA08FU01

SA10 Sæby 1,9 0,30 Separat 82 1.559,0 0 0,0 51 795,1 82 2.354,1 SA08FU01

SA11 Sæby 1,4 0,30 Separat 80 1.526,0 0 0,0 51 778,3 80 2.304,3 SA08FU01

SA12 Sæby 3,4 0,25 Separat 130 2.474,0 0 0,0 51 1.261,7 130 3.735,7 SA07RU01

SA13 Sæby 0,2 0,60 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SA13RU01 Vejvand fra P. Lundsvej

SA14 Sæby 0,7 0,70 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SA14RU01

SA15 Sæby 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SA14RU01 Vejvand fra Ålborgvej

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 43 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Sæby

SA16 Sæby 0,1 0,25 Separat 10 185,0 0 0,0 51 94,4 10 279,4 SA16RU01

SA17 Sæby 52,2 0,25 Separat 1.845 35.145,0 346 6.595,0 51 21.287,4 2.191 63.027,4 SA17RU01

SA18 Sæby 1,3 0,25 Separat 14 273,0 0 0,0 51 139,2 14 412,2 SA17RU01

SA19 Sæby 9,2 0,40 Separat 277 13.850,0 0 0,0 5 692,5 277 14.542,5 SA05RU01 Planlagt boligområde

SA20 Sæby 13,1 0,00 Nedsiv 67 1.271,0 0 0,0 51 648,2 67 1.919,2 Planlagt sommerhusområde

SA21 Sæby 19,1 0,30 Separat 577 28.850,0 0 0,0 5 1.442,5 577 30.292,5 SA17RU01 Planlagt boligområde

SB01 Sæby 6,4 0,45 Separat 490 9.324,0 116 2.209,0 51 5.881,8 606 17.414,8 SB01RU01

SB02 Sæby 7,5 0,70 Separat 181 3.449,0 292 5.570,0 51 4.599,7 473 13.618,7 SB02RU01

SB03 Sæby 0,4 0,40 Separat 20 380,0 0 0,0 51 193,8 20 573,8 SB02RU01

SB04 Sæby 2,0 0,40 Fælles 27 517,0 0 0,0 51 263,7 27 780,7 SE02FU01

SB05 Sæby 1,1 0,40 Fælles 53 1.002,0 0 0,0 51 511,0 53 1.513,0 SE02FU01

SB06 Sæby 1,3 0,40 Separat 47 892,0 0 0,0 51 454,9 47 1.346,9 SB21RU01

SB07 Sæby 0,7 0,30 Fælles 50 955,0 0 0,0 51 487,1 50 1.442,1 SE02FU01

SB08 Sæby 1,3 0,55 Fælles 113 2.161,0 9 174,0 51 1.190,9 122 3.525,9 SE02FU01

SB09 Sæby 0,9 0,30 Separat 51 963,0 0 0,0 51 491,1 51 1.454,1 SB21RU01

SB10 Sæby 8,0 0,35 Fælles 344 6.561,0 0 0,0 51 3.346,1 344 9.907,1 SE02FU01

SB11 Sæby 1,3 0,35 Separat 62 1.183,0 0 0,0 51 603,3 62 1.786,3 SB11RU01

SB12 Sæby 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SE02FU01 Vejvand fra Søndermarksvej

SB13 Sæby 10,1 0,75 Separat 167 3.177,0 8.946 402.560,0 51 206.925,9 9.113 612.662,9 SB21RU01 Procesvand fra Danish Crown

afledes i særskilt ledning til det

gl. renseanl

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 44 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Sæby

SB14 Sæby 2,9 0,30 Fælles 164 3.124,0 0 0,0 51 1.593,2 164 4.717,2 SE02FU01

SB15 Sæby 1,6 0,30 Separat 58 1.105,0 0 0,0 51 563,6 58 1.668,6 SE02FU01

SB16 Sæby 0,4 0,30 Separat 20 376,0 0 0,0 51 191,8 20 567,8 SE02FU01

SB17 Sæby 4,9 0,35 Separat 365 6.958,0 0 0,0 51 3.548,6 365 10.506,6 SB21RU01

SB18 Sæby 7,9 0,30 Separat 397 7.560,0 7 140,0 51 3.927,0 404 11.627,0 SB21RU01

SB19 Sæby 1,1 0,35 Fælles 50 948,0 0 0,0 51 483,5 50 1.431,5 SE02FU01

SB20 Sæby 11,5 0,50 Separat 667 12.707,0 477 9.079,0 51 11.110,9 1.144 32.896,9 SB02RU01

SB21 Sæby 8,4 0,50 Separat 372 7.090,0 0 0,0 51 3.615,9 372 10.705,9 SB21RU01

SB22 Sæby 0,8 0,30 Separat 30 562,0 0 0,0 51 286,6 30 848,6 SB02RU01

SB23 Sæby 2,0 0,50 Separat 148 2.817,0 12 225,0 51 1.551,4 160 4.593,4 SB23RU01

SB24 Sæby 0,1 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat udløb Vejvand fra P-plads

SB25 Sæby 9,2 0,30 Separat 493 9.389,0 0 0,0 51 4.788,4 493 14.177,4 SB25RU01

SB26 Sæby 2,0 0,40 Separat 89 1.697,0 0 0,0 51 865,5 89 2.562,5 SE02FU01

SB27 Sæby 4,6 0,40 Separat 191 3.640,0 0 0,0 51 1.856,4 191 5.496,4 SB21RU01

SC01 Sæby 9,5 0,20 Fælles 111 2.111,0 383 7.303,0 51 4.801,1 494 14.215,1 SC03FU01

SC02 Sæby 12,5 0,35 Separat 627 11.945,0 27.614 525.972,0 51 274.337,7 28.241 812.254,7 SC03FU01

SC03 Sæby 11,5 0,35 Fælles 327 6.235,0 0 0,0 51 3.179,9 327 9.414,9 SC03FU01

SC04 Sæby 1,5 0,75 Separat 12 222,0 13 243,0 51 237,2 25 702,2 SC04RU01

SC05 Sæby 12,0 0,30 Separat 176 3.345,0 205 3.902,0 51 3.696,0 381 10.943,0 SC05RU01

SC06 Sæby 58,9 0,30 Fælles 2.174 41.412,0 0 0,0 51 21.120,1 2.174 62.532,1 SC06FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 45 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Sæby

SC07 Sæby 4,3 0,30 Separat 132 2.515,0 142 2.701,0 51 2.660,2 274 7.876,2 SC06FU01

SC08 Sæby 9,1 0,40 Separat 79 1.510,0 215 4.097,0 51 2.859,6 294 8.466,6 SC08RU01

SC09 Sæby 5,6 0,30 Separat 198 3.776,0 0 0,0 51 1.925,8 198 5.701,8 SC06FU01

SC10 Sæby 11,6 0,35 Separat 350 17.500,0 0 0,0 5 875,0 350 18.375,0 SC06FU01 Planlagt boligområde

SC11 Sæby 4,1 0,50 Separat 0 0,0 204 5.100,0 5 255,0 204 5.355,0 SD04FU01 Planlagt erhvervsområde

SD01 Sæby 0,4 0,00 Spv 10 199,0 0 0,0 51 101,5 10 300,5

SD02 Sæby 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SB11RU01 Vejvand fra del af Tolbodvej

SD03 Sæby 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SD03RU01 Vejvand fra Tolbodvej og

Nordens Allé

SD04 Sæby 28,7 0,35 Fælles 1.146 21.827,0 2 45,0 51 11.154,7 1.148 33.026,7 SD04FU01

SD05 Sæby 16,8 0,55 Separat 527 10.045,0 0 0,0 51 5.123,0 527 15.168,0 SD05RU01

SD06 Sæby 15,5 0,40 Separat 269 5.132,0 18 336,0 51 2.788,7 287 8.256,7 SD06RU01

SD07 Sæby 12,4 0,30 Separat 210 4.000,0 340 6.476,0 51 5.342,8 550 15.818,8 SD07RU01

SD08 Sæby 0,3 0,30 Separat 8 161,0 0 0,0 51 82,1 8 243,1 SD08RU01

SD09 Sæby 37,2 0,40 Separat 30 579,0 108 2.048,0 51 1.339,8 138 3.966,8 SD09RU01 Procesvand fra A/S Sæby Fisk -

industri afledes til privat

renseanlæg

SD10 Sæby 10,8 0,30 Separat 34 641,0 1 23,0 51 338,6 35 1.002,6 SD10RU01

SD11 Sæby 6,3 0,40 Separat 4 71,0 6 108,0 51 91,3 10 270,3 SD11RU01

SD12 Sæby 1,5 0,50 Separat 0 0,0 75 1.875,0 5 93,8 75 1.968,8 SD11RU01 Planlagt område til offentlige

formål

SD13 Sæby 3,0 0,50 Separat 0 0,0 151 3.775,0 5 188,8 151 3.963,8 SD07RU01 Planlagt erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 46 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Sæby

SD14 Sæby 16,4 0,50 Separat 0 0,0 825 20.625,0 5 1.031,3 825 21.656,3 SD09RU01 Planlagt erhvervsområde

SD15 Sæby 4,4 0,50 Separat 0 0,0 224 5.600,0 5 280,0 224 5.880,0 SD10RU01 Planlagt erhvervsområde

SD16 Sæby 1,0 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SD16RU01 Vejvand fra del af Nordens Allé

SD17 Sæby 1,3 0,50 Separat 0 0,0 67 1.675,0 5 83,8 67 1.758,8 SD10RU01 Planlagt erhvervsområde

SD18 Sæby 0,8 0,00 Spv 0 0,0 41 1.025,0 5 51,3 41 1.076,3 Planlagt erhvervsområde

SE01 Sæby 12,8 0,25 Separat 600 11.434,0 0 0,0 51 5.831,3 600 17.265,3 SE04RU01

SE02 Sæby 8,9 0,25 Fælles 149 2.846,0 0 0,0 51 1.451,5 149 4.297,5 SE02FU01

SE03 Sæby 0,5 0,25 Separat 3 51,0 0 0,0 51 26,0 3 77,0 SE04RU01

SE04 Sæby 15,5 0,25 Separat 356 6.783,0 0 0,0 51 3.459,3 356 10.242,3 SE04RU01

SE05 Sæby 0,9 0,25 Separat 44 846,0 0 0,0 51 431,5 44 1.277,5 SE04RU01

SE06 Sæby 1,9 0,30 Separat 87 1.656,0 0 0,0 51 844,6 87 2.500,6 SE02FU01

SE07 Sæby 1,0 0,25 Separat 56 1.067,0 0 0,0 51 544,2 56 1.611,2 SE04RU01

SE08 Sæby 37,0 0,25 Separat 1.210 23.044,0 0 0,0 51 11.752,4 1.210 34.796,4 SE08RU01

SE09 Sæby 37,3 0,25 Separat 1.459 27.790,0 0 0,0 51 14.172,9 1.459 41.962,9 SE09RU01

SE10 Sæby 3,1 0,35 Separat 310 5.904,0 0 0,0 51 3.011,0 310 8.915,0 SE10RU01

SE11 Sæby 13,1 0,00 Separat 380 7.241,0 0 0,0 51 3.692,9 380 10.933,9 SE04RU01

SE12 Sæby 23,6 0,30 Separat 712 35.600,0 0 0,0 5 1.780,0 712 37.380,0 SE08RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 782,7 21.876

41.821

476.004,0 1.038.188,0 709.919,4

63.697

2.224.111,4

Thorshøj

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 47 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Thorshøj

TH01 Thorshøj 0,5 0,00 Spv 22 418,0 0 0,0 51 213,2 22 631,2 Regnvand nedsives

TH02 Thorshøj 0,4 0,00 Spv 13 240,0 0 0,0 51 122,4 13 362,4 Regnvand nedsives

TH03 Thorshøj 22,2 0,25 Fælles 706 13.454,0 5 92,0 51 6.908,5 711 20.454,5 TH03FU01

TH04 Thorshøj 0,2 0,30 Separat 0 3,0 0 0,0 51 1,5 0 4,5 TH04RU01

TH05 Thorshøj 1,9 0,30 Separat 57 2.850,0 0 0,0 5 142,5 57 2.992,5 TH03FU01 Planlagt boligområde

TH06 Thorshøj 0,5 0,35 Separat 14 700,0 0 0,0 5 35,0 14 735,0 TH03FU01 Planlagt boligområde

TH07 Thorshøj 0,3 0,35 Separat 8 400,0 0 0,0 5 20,0 8 420,0 TH03FU01 Planlagt boligområde

TH08 Thorshøj 0,2 0,35 Separat 5 250,0 0 0,0 5 12,5 5 262,5 TH03FU01 Planlagt boligområde

TH09 Thorshøj 0,4 0,35 Separat 11 550,0 0 0,0 5 27,5 11 577,5 TH03FU01 Planlagt boligområde

Sum område: 26,4 836

5

841

18.865,0

92,0 7.483,1

26.440,1

Trafikcenter Sæby S

TS01 rafikcenter Sæby Syd 8,5 0,65 Separat 8 161,0 363 6.905,0 51 3.603,7 371 10.669,7 TS01RU01

TS02 rafikcenter Sæby Syd 1,7 0,35 Separat 0 0,0 36 682,0 51 347,8 36 1.029,8 Privat udløb

TS03 rafikcenter Sæby Syd 0,1 0,00 Spv 4 73,0 0 0,0 51 37,2 4 110,2 Regnvand nedsives

TS04 rafikcenter Sæby Syd 1,3 0,50 Separat 0 0,0 66 1.650,0 5 82,5 66 1.732,5 TS04RU01 Planlagt erhvervsområde

Sum område: 11,7 12

465

477

234,0

9.237,0 4.071,2

13.542,2

Try

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 48 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Try

TY01 Try 1,7 0,25 Separat 37 696,0 0 0,0 51 355,0 37 1.051,0 TY02RU01

TY02 Try 0,3 0,20 Separat 3 56,0 0 0,0 51 28,6 3 84,6 TY02RU01

TY03 Try 3,5 0,25 Fælles 72 1.378,0 0 0,0 51 702,8 72 2.080,8 TY03FU01

TY04 Try 0,1 0,15 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 TY03FU01

Sum område: 5,7 112

0

112

2.130,0

0,0 1.086,3

3.216,3

Understed

UN01 Understed 10,4 0,25 Fælles 278 5.292,0 0 6,0 51 2.702,0 278 8.000,0 UN01FU01

UN02 Understed 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 UN02RU01 Vejvand fra Understedvej

UN03 Understed 0,4 0,35 Separat 12 600,0 0 0,0 5 30,0 12 630,0 UN01FU01 Planlagt boligområde

Sum område: 10,9 290

0

290

5.892,0

6,0 2.732,0

8.630,0

Ørtoft

ØR01 Ørtoft 2,6 0,25 Fælles 59 1.133,0 0 0,0 51 577,8 59 1.710,8 SE02FU01

ØR02 Ørtoft 0,3 0,00 Spv 6 110,0 0 0,0 51 56,1 6 166,1

Sum område: 2,9 65

0

65

1.243,0

0,0 633,9

1.876,9

Østervrå

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 49 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Østervrå

ØV01 Østervrå 0,1 0,00 Spv 12 227,0 0 0,0 51 115,8 12 342,8 Regnvand nedsives

ØV02 Østervrå 7,2 0,25 Fælles 262 4.984,0 10 197,0 51 2.642,3 272 7.823,3 ØV02FU01

ØV03 Østervrå 31,8 0,35 Fælles 1.266 24.114,0 579 11.029,0 51 17.922,9 1.845 53.065,9 ØV03FU01

ØV04 Østervrå 0,7 0,25 Separat 18 346,0 0 0,0 51 176,5 18 522,5 ØV03FU01

ØV05 Østervrå 0,7 0,35 Separat 32 602,0 0 0,0 51 307,0 32 909,0 ØV03FU01

ØV06 Østervrå 3,0 0,25 Separat 152 2.894,0 0 0,0 51 1.475,9 152 4.369,9 ØV06RU01

ØV07 Østervrå 13,5 0,25 Separat 548 10.437,0 0 0,0 51 5.322,9 548 15.759,9 ØV07RU01

ØV08 Østervrå 11,0 0,35 Separat 179 3.402,0 0 0,0 51 1.735,0 179 5.137,0 ØV08RU01

ØV09 Østervrå 8,2 0,25 Separat 367 6.992,0 0 0,0 51 3.565,9 367 10.557,9 ØV09RU01

ØV10 Østervrå 3,9 0,35 Separat 5 89,0 0 0,0 51 45,4 5 134,4 Privat udløb

ØV11 Østervrå 0,6 0,35 Sep Pri 41 789,0 0 0,0 51 402,4 41 1.191,4 Privat udløb

ØV12 Østervrå 8,7 0,50 Separat 0 4,0 0 0,0 51 2,0 0 6,0 ØV12RU01

ØV13 Østervrå 0,6 0,30 Separat 35 666,0 0 0,0 51 339,7 35 1.005,7 ØV13RU01

ØV14 Østervrå 1,3 0,30 Separat 15 288,0 1 25,0 51 159,6 16 472,6 ØV14RU01

ØV15 Østervrå 0,9 0,35 Separat 12 232,0 0 0,0 51 118,3 12 350,3 ØV15RU01

ØV16 Østervrå 6,9 0,30 Separat 208 10.400,0 0 0,0 5 520,0 208 10.920,0 ØV07RU01 Planlagt boligområde

ØV18 Østervrå 2,0 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ØV18RU01 Vejvand

ØV19 Østervrå 2,2 0,40 Separat 0 0,0 109 2.725,0 5 136,3 109 2.861,3 ØV18RU01 Planlagt område til offentlige

formål

Sum område: 103,2 3.152

699

3.851

66.466,0 13.976,0 34.987,9 115.429,9

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 50 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Sum renseanlæg: 1.135,5 31.001

675.373,0

44.717

1.097.436,0 814.915,6

75.718

2.587.724,6

Bemærkning

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 51 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Søholt Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Søholt

SØ01 Søholt 0,2 0,00 Spv 0 123,0 0 0,0 51 62,7 0 185,7

SØ02 Søholt 0,2 0,00 Spv 0 93,0 0 0,0 51 47,4 0 140,4

SØ03 Søholt 1,2 0,30 Separat 0 770,0 0 0,0 51 392,7 0 1.162,7 SØ03RU01

SØ04 Søholt 1,3 0,25 Fælles 0 659,0 0 0,0 51 336,1 0 995,1 SØ03SU01

Sum område: 2,9 0

0

0

1.645,0

0,0 839,0

2.484,0

Sum renseanlæg: 2,9 0

0

0

1.645,0

0,0 839,0

2.484,0

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 52 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Lyngså

LY01 Lyngså 2,7 0,00 Spv 11 1.403,0 142 6.109,0 107 8.037,8 153 15.549,8

LY02 Lyngså 2,0 0,00 Spv 1 131,0 0 0,0 107 140,2 1 271,2 Regnvand nedsives

LY03 Lyngså 4,4 0,25 Separat 16 2.009,0 0 0,0 107 2.149,6 16 4.158,6 LY03RU01

LY04 Lyngså 18,1 0,25 Separat 50 6.295,0 2 93,0 107 6.835,2 52 13.223,2 LY04RU01

LY05 Lyngså 1,9 0,10 Separat 3 416,0 0 0,0 107 445,1 3 861,1 LY04RU01

LY06 Lyngså 6,6 0,15 Separat 14 1.810,0 0 0,0 107 1.936,7 14 3.746,7 LY06RU01

LY07 Lyngså 0,6 0,50 Separat 0 0,0 29 725,0 5 36,3 29 761,3 LY04RU01 Planlagt erhvervsområde

LY08 Lyngså 0,1 0,00 Spv 5 624,0 0 0,0 107 667,7 5 1.291,7

LY09 Lyngså 439,3 0,00 Nedsiv 212 26.787,0 46 1.995,0 107 30.796,7 258 59.578,7 Sommerhusområder

LY10 Lyngså 49,9 0,00 Nedsiv 5 656,0 0 0,0 107 701,9 5 1.357,9 Sommerhusområder

Sum område: 525,5 317

219

536

40.131,0

8.922,0 51.747,2

100.800,2

Madsgårdens Jorde

MJ01 Madsgårdens Jorder27,7

0,00 Spv 278 5.560,0 0 0,0 5 278,0 278 5.838,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 27,7 278

0

278

5.560,0

0,0 278,0

5.838,0

Præstbro

PR01 Præstbro 0,1 0,00 Spv 1 106,0 0 0,0 107 113,4 1 219,4

PR02 Præstbro 11,1 0,30 Separat 42 5.272,0 8 336,0 107 6.000,6 50 11.608,6 PR02RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 53 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Præstbro

PR03 Præstbro 4,8 0,25 Separat 12 1.526,0 3 108,0 107 1.748,4 15 3.382,4 PR03RU01

PR04 Præstbro 2,8 0,30 Separat 14 1.777,0 0 0,0 107 1.901,4 14 3.678,4 PR04RU01

PR05 Præstbro 1,2 0,15 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 PR05RU01

PR06 Præstbro 0,9 0,15 Separat 0 58,0 0 0,0 107 62,1 0 120,1 PR06RU01

PR07 Præstbro 0,2 0,10 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 PR07RU01

PR08 Præstbro 0,4 0,15 Separat 3 342,0 0 0,0 107 365,9 3 707,9 PR08RU01

PR09 Præstbro 0,2 0,00 Spv 6 300,0 0 0,0 5 15,0 6 315,0 Planlagt boligområde

PR10 Præstbro 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

Sum område: 22,2 78

11

89

9.381,0

444,0 10.206,8

20.031,8

Voerså

VS01 Voerså 0,3 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regnvand nedsives

VS02 Voerså 10,8 0,20 Fælles 25 3.221,0 2 66,0 107 3.517,1 27 6.804,1 VS02FU01

VS03 Voerså 0,6 0,25 Separat 2 287,0 0 0,0 107 307,1 2 594,1 VS02FU01

VS04 Voerså 0,2 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 VS02FU01

VS05 Voerså 32,8 0,25 Fælles 161 20.436,0 4 180,0 107 22.059,1 165 42.675,1 VS05FU01

VS06 Voerså 1,2 0,25 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 VS06RU01

VS07 Voerså 1,5 0,25 Separat 6 724,0 0 0,0 107 774,7 6 1.498,7 VS05FU01

VS08 Voerså 2,6 0,35 Separat 39 1.950,0 66 1.650,0 5 180,0 105 3.780,0 VS08RU01 Planlagt blandet bolig- og

erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 54 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Voerså Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Voerså

VS09 Voerså 0,9 0,30 Separat 26 1.300,0 0 0,0 5 65,0 26 1.365,0 VS05FU01 Planlagt boligområde

VS10 Voerså 0,5 0,30 Separat 16 800,0 0 0,0 5 40,0 16 840,0 VS05FU01 Planlagt boligområde

VS11 Voerså 0,1 0,30 Separat 3 150,0 0 0,0 5 7,5 3 157,5 VS05FU01 Planlagt boligområde

VS13 Voerså 0,4 0,00 Spv 0 52,0 0 0,0 107 55,6 0 107,6

Sum område: 51,9 278

72

350

28.920,0

1.896,0 27.006,1

57.822,1

Sum renseanlæg: 627,2 951

302

1.253

83.992,0

11.262,0 89.238,1

184.492,1

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 55 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Bunken/Lodskovvad

BL01 Bunken/Lodskovvad 34,3 0,00 Spv 48 5.677,0 0 0,0 80 4.541,6 48 10.218,6

BL02 Bunken/Lodskovvad135,8

0,00 Nedsiv 26 3.125,0 0 0,0 80 2.500,0 26 5.625,0 Regn- og spildevand nedsives

BL03 Bunken/Lodskovvad113,6

0,00 Nedsiv 48 5.667,0 0 0,0 80 4.533,6 48 10.200,6 Regn- og spildevand nedsives

BL04 Bunken/Lodskovvad 4,3 0,00 Spv 7 788,0 0 0,0 80 630,4 7 1.418,4

BL05 Bunken/Lodskovvad 1,0 0,00 Spv 2 209,0 0 0,0 80 167,2 2 376,2

BL06 Bunken/Lodskovvad 7,0 0,00 Spv 2 244,0 112 4.563,0 80 3.845,6 114 8.652,6

BL07 Bunken/Lodskovvad 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regn- og spildevand nedsives

BL08 Bunken/Lodskovvad 15,2 0,00 Nedsiv 153 3.060,0 0 0,0 5 153,0 153 3.213,0 Planlagt sommerhusområde

BL09 Bunken/Lodskovvad 1,6 0,00 Spv 16 320,0 0 0,0 5 16,0 16 336,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 315,0 302

112

414

19.090,0

4.563,0 16.387,4

40.040,4

Hulsig

HU01 Hulsig 17,7 0,00 Spv 30 3.537,0 264 10.719,0 80 11.404,8 294 25.660,8

HU02 Hulsig 3,1 0,00 Spv 6 697,0 0 0,0 80 557,6 6 1.254,6

HU03 Hulsig 6,2 0,00 Spv 3 384,0 0 0,0 80 307,2 3 691,2

HU04 Hulsig 20,8 0,00 Spv 0 0,0 99 4.011,0 80 3.208,8 99 7.219,8

HU05 Hulsig 1,6 0,00 Spv 4 418,0 0 0,0 80 334,4 4 752,4

HU06 Hulsig 30,7 0,00 Nedsiv 20 2.346,0 0 0,0 80 1.876,8 20 4.222,8 Regn- og sp.-vand nedsives

HU07 Hulsig 20,1 0,00 Spv 0 0,0 145 5.901,0 80 4.720,8 145 10.621,8

HU08 Hulsig 2,1 0,30 Separat 62 3.100,0 0 0,0 5 155,0 62 3.255,0 HU09RU01 Planlagt boligområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 56 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Hulsig

HU09 Hulsig 6,5 0,20 Separat 66 1.320,0 0 0,0 5 66,0 66 1.386,0 HU09RU01 Planlagt fritidsområde

HU10 Hulsig 3,9 0,30 Separat 116 5.800,0 0 0,0 5 290,0 116 6.090,0 HU11RU01 Planlagt boligområde

HU11 Hulsig 1,7 0,40 Separat 50 2.500,0 0 0,0 5 125,0 50 2.625,0 HU11RU01 Planlagt boligområde

HU12 Hulsig 1,5 0,00 Spv 15 300,0 0 0,0 5 15,0 15 315,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 115,9 372

508

880

20.402,0

20.631,0 23.061,4

64.094,4

Kandestederne

KA01 Kandestederne 53,5 0,00 Nedsiv 25 2.995,0 0 0,0 80 2.396,0 25 5.391,0 Regn- og spildevand nedsives

KA02 Kandestederne 20,5 0,00 Nedsiv 6 723,0 0 0,0 80 578,4 6 1.301,4 Regn- og spildevand nedsives

KA03 Kandestederne 11,4 0,00 Nedsiv 4 458,0 0 0,0 80 366,4 4 824,4 Regn- og spildevand nedsives

KA04 Kandestederne 7,0 0,00 Nedsiv 6 716,0 0 0,0 80 572,8 6 1.288,8 Regn- og spildevand nedsives

KA05 Kandestederne 17,4 0,00 Nedsiv 24 2.867,0 0 0,0 80 2.293,6 24 5.160,6 Regn- og spildevand nedsives

Sum område: 109,8 65

0

65

7.759,0

0,0 6.207,2

13.966,2

Ålbæk

ÅB01 Ålbæk 22,0 0,00 Spv 136 16.132,0 0 0,0 80 12.905,6 136 29.037,6

ÅB02 Ålbæk 24,2 0,00 Spv 144 17.121,0 1 56,0 80 13.741,6 145 30.918,6

ÅB03 Ålbæk 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB03RU01

ÅB04 Ålbæk 0,6 0,20 Separat 3 331,0 0 0,0 80 264,8 3 595,8 ÅB04RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 57 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Ålbæk

ÅB05 Ålbæk 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB05RU01

ÅB06 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB06RU01

ÅB07 Ålbæk 31,6 0,00 Spv 154 18.313,0 73 2.959,0 80 17.017,6 227 38.289,6

ÅB08 Ålbæk 1,9 0,13 Separat 9 1.099,0 8 336,0 80 1.148,0 17 2.583,0 ÅB08RU01

ÅB09 Ålbæk 6,0 0,08 Separat 24 2.889,0 0 0,0 80 2.311,2 24 5.200,2 ÅB09RU01

ÅB10 Ålbæk 1,0 0,00 Spv 3 394,0 0 0,0 80 315,2 3 709,2

ÅB11 Ålbæk 4,2 0,00 Spv 22 2.657,0 50 2.016,0 80 3.738,4 72 8.411,4

ÅB12 Ålbæk 4,6 0,00 Spv 24 2.915,0 0 0,0 80 2.332,0 24 5.247,0

ÅB13 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB13RU01

ÅB14 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB14RU01

ÅB15 Ålbæk 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB15RU01

ÅB16 Ålbæk 8,4 0,00 Spv 8 997,0 3 128,0 80 900,0 11 2.025,0

ÅB17 Ålbæk 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB17RU01 Vejvand

ÅB18 Ålbæk 6,8 0,00 Spv 0 0,0 3.307 134.437,0 80 107.549,6 3.307 241.986,6 Procesvand fra Launis og

Nielsens Fiskeimport renses på

privat renseanlæg

ÅB19 Ålbæk 3,4 0,00 Spv 4 433,0 0 0,0 80 346,4 4 779,4

ÅB20 Ålbæk 13,4 0,00 Spv 0 9,0 90 3.651,0 80 2.928,0 90 6.588,0

ÅB21 Ålbæk 2,7 0,00 Spv 4 509,0 1 51,0 80 448,0 5 1.008,0

ÅB22 Ålbæk 0,5 0,00 Spv 1 106,0 0 0,0 80 84,8 1 190,8

ÅB23 Ålbæk 3,2 0,00 Spv 1 128,0 0 0,0 80 102,4 1 230,4

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 58 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Ålbæk

ÅB24 Ålbæk 3,7 0,00 Spv 4 454,0 0 0,0 80 363,2 4 817,2

ÅB25 Ålbæk 0,2 0,00 Spv 2 225,0 0 0,0 80 180,0 2 405,0

ÅB26 Ålbæk 13,0 0,00 Nedsiv 8 1.008,0 0 0,0 80 806,4 8 1.814,4 Regn- og spildevand nedsives

ÅB27 Ålbæk 95,1 0,00 Nedsiv 48 5.723,0 0 0,0 80 4.578,4 48 10.301,4 Regn- og spildevand nedsives

ÅB28 Ålbæk 1,2 0,25 Separat 3 339,0 0 0,0 80 271,2 3 610,2 ÅB28RU01

ÅB29 Ålbæk 0,2 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB29RU01 Vejvand

ÅB30 Ålbæk 0,3 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 5 0,0 0 0,0 ÅB30RU01

ÅB31 Ålbæk 0,2 0,30 Separat 6 300,0 0 0,0 5 15,0 6 315,0 ÅB31RU01

ÅB37 Ålbæk 2,4 0,00 Spv 73 3.650,0 0 0,0 5 182,5 73 3.832,5 Planlagt boligområde

ÅB38 Ålbæk 6,1 0,30 Separat 183 9.150,0 0 0,0 5 457,5 183 9.607,5 ÅB38RU01 Planlagt boligområde

ÅB39 Ålbæk 7,7 0,00 Spv 0 0,0 387 9.675,0 5 483,8 387 10.158,8 Planlagt erhvervsområde

ÅB40 Ålbæk 6,0 0,50 Separat 0 0,0 303 7.575,0 5 378,8 303 7.953,8 ÅB40RU01 Planlagt erhvervsområde

ÅB41 Ålbæk 4,5 0,30 Separat 134 6.700,0 0 0,0 5 335,0 134 7.035,0 ÅB41RU01 Planlagt boligområde

ÅB42 Ålbæk 1,0 0,30 Separat 30 1.500,0 0 0,0 5 75,0 30 1.575,0 ÅB28RU01 Planlagt boligområde

ÅB44 Ålbæk 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB04RU01

ÅB45 Ålbæk 3,3 0,50 Separat 0 0,0 166 4.150,0 5 207,5 166 4.357,5 ÅB45RU01 Planlagt erhvervsområde

ÅB46 Ålbæk 0,9 0,00 Spv 1 177,0 0 0,0 80 141,6 1 318,6

ÅB47 Ålbæk 1,1 0,00 Spv 1 60,0 0 0,0 80 48,0 1 108,0

ÅB48 Ålbæk 1,3 0,00 Separat 5 633,0 0 0,0 80 506,4 5 1.139,4 ÅB19SU01 Regnvand er tilsluttet spv.

system, dvs. udløb er

renseanlægsudløb

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 59 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012


Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Ålbæk

ÅB49 Ålbæk 0,4 0,00 Separat 4 459,0 0 0,0 80 367,2 4 826,2 ÅB49RU01

ÅB50 Ålbæk 0,4 0,00 Spv Pri 3 309,0 0 0,0 80 247,2 3 556,2

Sum område: 284,8 1.042

4.389

5.431

94.720,0

165.034,0 175.778,2

435.532,2

Sum renseanlæg: 825,5 1.781

5.009

6.790

141.971,0

190.228,0 221.434,2

553.633,2

Sum kommune: 6.337,7 129.083 136.913

265.996

2.795.788,0 3.287.944,0 5.380.347,6 11.464.079,6

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 60 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines