Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FD33 Frederikshavn 1,6 0,35 Separat 96 2.115,0 0 0,0 135 2.855,3 96 4.970,3 FD16RU01

FD34 Frederikshavn 1,6 0,35 Separat 92 2.040,0 11 244,0 135 3.083,4 103 5.367,4 FD16RU01

FD35 Frederikshavn 2,1 0,35 Separat 146 3.213,0 0 0,0 135 4.337,6 146 7.550,6 FD16RU01

FD36 Frederikshavn 2,2 0,35 Separat 114 2.526,0 0 0,0 135 3.410,1 114 5.936,1 FD16RU01

FD37 Frederikshavn 3,8 0,35 Separat 188 4.152,0 0 0,0 135 5.605,2 188 9.757,2 FD16RU01

FD38 Frederikshavn 0,1 0,35 Sep Pri 13 294,0 0 0,0 135 396,9 13 690,9 FD16RU01

FD39 Frederikshavn 0,1 0,35 Fæl Pri 8 173,0 0 0,0 135 233,6 8 406,6 FD33FU01 Afleder via MAN Diesel mod nord

FD40 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 18 387,0 0 0,0 135 522,5 18 909,5 FD33FU01 Afleder via MAN Diesel mod nord

FD41 Frederikshavn 1,2 0,35 Fælles 234 5.169,0 0 0,0 135 6.978,2 234 12.147,2 FD33FU01

FD42 Frederikshavn 4,6 0,00 Separat 23 506,0 147 3.240,0 135 5.057,1 170 8.803,1 FD02RU01

FD43 Frederikshavn 0,2 0,00 Separat 18 403,0 0 0,0 135 544,1 18 947,1 FD02RU01

FD44 Frederikshavn 0,3 0,00 Separat 39 850,0 0 0,0 135 1.147,5 39 1.997,5 FD08FU01

FE01 Frederikshavn 9,8 0,35 Fælles 507 11.193,0 3 76,0 135 15.213,2 510 26.482,2 FE01FU01

FE02 Frederikshavn 9,3 0,50 Separat 317 6.987,0 528 11.653,0 135 25.164,0 845 43.804,0 FC13RU01

FE03 Frederikshavn 3,1 0,35 Fælles 189 4.178,0 0 0,0 135 5.640,3 189 9.818,3 FE03FU01

FE04 Frederikshavn 46,2 0,35 Fælles 2.049 45.229,0 432 9.538,0 135 73.935,5 2.481 128.702,5 FE04FU01

FE05 Frederikshavn 0,9 0,35 Fæl Pri 51 1.120,0 0 0,0 135 1.512,0 51 2.632,0 FE04FU01

FE06 Frederikshavn 0,7 0,30 Separat 31 676,0 0 0,0 135 912,6 31 1.588,6 FC13RU01

FE07 Frederikshavn 2,3 0,80 Separat 116 2.553,0 0 0,0 135 3.446,6 116 5.999,6 FE04FU01 Rgv afledes til fæl pri syst med

bassin v Rørholtvej/P.Wesselsvej

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 10 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines