Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FF12 Frederikshavn 13,7 0,50 Separat 33 728,0 1.400 30.914,0 135 42.716,7 1.433 74.358,7 FC13RU01

FF13 Frederikshavn 1,5 0,20 Separat 50 1.113,0 0 0,0 135 1.502,6 50 2.615,6 FF13RU01 Overfladevand fra bygninger skal

nedsives

FF14 Frederikshavn 2,2 0,50 Separat 0 0,0 111 2.775,0 5 138,8 111 2.913,8 FB14RU01 Planlagt område til offentlige

formål (max 7 l/s fra hospice).

FF15 Frederikshavn 1,0 0,00 Spv 0 0,0 52 1.300,0 5 65,0 52 1.365,0 Planlagt område til offentlige

formål

FF16 Frederikshavn 0,5 0,00 Separat 27 607,0 0 0,0 135 819,5 27 1.426,5 FI01RU01

FF17 Frederikshavn 1,9 0,40 Fælles 64 1.419,0 0 0,0 135 1.915,7 64 3.334,7 FD33FU01

FF18 Frederikshavn 1,1 0,35 Fælles 0 0,0 390 8.605,0 135 11.616,8 390 20.221,8 FD33FU01

FF19 Frederikshavn 2,5 0,00 Separat 40 875,0 0 0,0 135 1.181,3 40 2.056,3 FB14RU01

FG01 Frederikshavn 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG01RU01 Vejvand

FG02 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand

FG03 Frederikshavn 4,7 0,70 Separat 50 1.109,0 0 0,0 135 1.497,2 50 2.606,2 FG01RU01

FG04 Frederikshavn 1,1 0,40 Fælles 13 292,0 0 0,0 135 394,2 13 686,2 FG06FU01

FG05 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG06FU01 Vejvand

FG06 Frederikshavn 1,2 0,65 Fælles 147 3.251,0 0 0,0 135 4.388,9 147 7.639,9 FG06FU01

FG07 Frederikshavn 2,7 0,45 Fælles 252 5.564,0 67 1.474,0 135 9.501,3 319 16.539,3 FG06FU01

FG08 Frederikshavn 2,6 0,50 Fælles 205 4.536,0 235 5.198,0 135 13.140,9 440 22.874,9 FG06FU01

FG09 Frederikshavn 4,5 0,55 Fælles 356 7.864,0 14 313,0 135 11.039,0 370 19.216,0 FG06FU01

FG10 Frederikshavn 3,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand

FG11 Frederikshavn 6,1 0,40 Separat 15 330,0 0 0,0 135 445,5 15 775,5 FG01RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 12 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines