Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FG12 Frederikshavn 19,3 0,45 Fælles 831 18.350,0 1.014 22.388,0 135 54.996,3 1.845 95.734,3 FG06FU01

FG13 Frederikshavn 1,1 0,40 Fælles 84 1.850,0 0 0,0 135 2.497,5 84 4.347,5 FG06FU01

FG14 Frederikshavn 0,4 0,50 Fælles 39 863,0 0 0,0 135 1.165,1 39 2.028,1 FG06FU01

FG15 Frederikshavn 2,0 0,50 Fælles 192 4.245,0 0 0,0 135 5.730,8 192 9.975,8 FG06FU01

FG16 Frederikshavn 2,5 0,35 Fælles 190 4.195,0 0 0,0 135 5.663,3 190 9.858,3 FG06FU01

FG17 Frederikshavn 2,1 0,30 Fælles 99 2.193,0 0 0,0 135 2.960,6 99 5.153,6 FG17FU01

FG18 Frederikshavn 9,0 0,35 Fælles 481 10.611,0 0 0,0 135 14.324,9 481 24.935,9 FG18FU01

FG19 Frederikshavn 1,0 0,35 Separat 65 1.443,0 0 0,0 135 1.948,1 65 3.391,1 FG02RU01

FG20 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG01RU01 Vejvand

FG21 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FG02RU01 Vejvand

FG22 Frederikshavn 1,8 0,50 Separat 116 2.563,0 281 6.204,0 135 11.835,5 397 20.602,5 FG02RU01

FG23 Frederikshavn 5,4 0,35 Fælles 267 5.888,0 0 0,0 135 7.948,8 267 13.836,8 FC09FU01

FG24 Frederikshavn 3,1 0,30 Fælles 150 3.312,0 0 0,0 135 4.471,2 150 7.783,2 FC09FU01

FG25 Frederikshavn 0,8 0,00 Fælles 65 1.440,0 0 0,0 135 1.944,0 65 3.384,0 FG06FU01

FG26 Frederikshavn 0,1 0,00 Fæl Pri 12 264,0 12 266,0 135 715,5 24 1.245,5

FH01 Frederikshavn 2,1 0,00 Spv 91 2.003,0 0 0,0 135 2.704,1 91 4.707,1

FH02 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 11 240,0 0 0,0 135 324,0 11 564,0

FH03 Frederikshavn 4,7 0,50 Separat 0 0,0 462 10.191,0 135 13.757,9 462 23.948,9 FH07FU01

FH04 Frederikshavn 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FH07FU01 Vejvand

FH05 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FH07FU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 13 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines