Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FK40 Frederikshavn 0,8 0,00 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FK40RU01

FL01 Frederikshavn 11,2 0,40 Sep Pri 0 0,0 1.255 27.697,0 135 37.391,0 1.255 65.088,0 Privat Kattegat Sydlig

FL02 Frederikshavn 8,7 0,70 Sep Pri 57 1.258,0 773 17.068,0 135 24.740,1 830 43.066,1 Privat Kattegat Sydlig

FL03 Frederikshavn 2,7 0,70 Sep Pri 35 763,0 81 1.790,0 135 3.446,6 116 5.999,6 Privat Kattegat Sydlig

FL04 Frederikshavn 7,3 0,60 Sep Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat Kattegat Sydlig

FL05 Frederikshavn 28,2 0,50 Sep Pri 335 7.392,0 4.373 96.544,0 135 140.313,6 4.708 244.249,6 Privat Kattegat Sydlig

FL06 Frederikshavn 26,0 0,50 Sep Pri 21 465,0 0 0,0 135 627,8 21 1.092,8 Privat Kattegat Nordlig

FL07 Frederikshavn 8,7 0,20 Separat 3 67,0 186 4.111,0 135 5.640,3 189 9.818,3 FL07RU01

FL08 Frederikshavn 8,0 0,20 Separat 5 113,0 22 490,0 135 814,1 27 1.417,1 FL07RU01

FL09 Frederikshavn 2,7 0,35 Fæl Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD08FU01

FL10 Frederikshavn 77,8 0,50 Sep Pri 0 0,0 3.905 97.625,0 5 4.881,3 3.905 102.506,3 Privat Kattegat Nordlig Planlagt erhvervsområde

(havneområde)

Sum område: 1.700,1 38.967

44.102

83.069

930.301,0 1.022.277,0 1.924.561,8 3.877.139,8

Gærum

GÆ01 Gærum 24,6 0,30 Fælles 803 17.724,0 0 0,0 135 23.927,4 803 41.651,4 GÆ01FU01

GÆ02 Gærum 2,2 0,30 Fælles 96 2.121,0 0 0,0 135 2.863,4 96 4.984,4 GÆ02FU01

GÆ03 Gærum 6,1 0,30 Separat 248 5.464,0 0 0,0 135 7.376,4 248 12.840,4 GÆ04RU01

GÆ04 Gærum 5,0 0,30 Separat 69 1.524,0 0 0,0 135 2.057,4 69 3.581,4 GÆ04RU01

GÆ05 Gærum 4,7 0,00 Spv 36 802,0 0 0,0 135 1.082,7 36 1.884,7

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 18 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines