Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Jerup

JE18 Jerup 2,6 0,00 Spv 0 0,0 129 3.225,0 5 161,3 129 3.386,3 Planlagt område til offentlige

formål

JE19 Jerup 2,3 0,00 Spv 71 3.550,0 0 0,0 5 177,5 71 3.727,5 Planlagt boligområde

JE20 Jerup 2,3 0,00 Spv 70 3.500,0 0 0,0 5 175,0 70 3.675,0 Planlagt boligområde

JE22 Jerup 5,5 0,00 Spv 0 0,0 276 6.900,0 5 345,0 276 7.245,0 Planlagt offentligt område

Sum område: 72,6 1.224

472

1.696

30.970,0

11.781,0 33.436,4

76.187,4

Kilden

KD01 Kilden 0,6 0,20 Sep Pri 4 87,0 0 0,0 135 117,5 4 204,5 KD01RU01

KD02 Kilden 2,4 0,00 Spv 21 473,0 0 0,0 135 638,6 21 1.111,6

KD03 Kilden 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD03RU01 Vejvand

KD04 Kilden 28,0 0,00 Spv 723 15.954,0 0 0,0 135 21.537,9 723 37.491,9

KD05 Kilden 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD05RU01 Vejvand

KD06 Kilden 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD06RU01 Vejvand

KD07 Kilden 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD07RU01 Vejvand

KD08 Kilden 0,9 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD08RU01 Vejvand

KD09 Kilden 3,8 0,30 Separat 123 2.717,0 0 0,0 135 3.668,0 123 6.385,0 KD08RU01

KD10 Kilden 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 KD01RU01 Vejvand

KD11 Kilden 14,0 0,30 Separat 477 10.535,0 0 0,0 135 14.222,3 477 24.757,3 KD16RU01

KD12 Kilden 3,2 0,30 Separat 117 2.572,0 0 0,0 135 3.472,2 117 6.044,2 KD01RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 22 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines