Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Napstjert

NA05 Napstjert 2,7 0,20 Separat 27 540,0 0 0,0 5 27,0 27 567,0 NA05RU01 Planlagt sommerhusområde

NA06 Napstjert 4,1 0,20 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 NA06RU01

NA07 Napstjert 1,7 0,00 Spv 17 340,0 0 0,0 5 17,0 17 357,0 Planlagt sommerhusområde

NA08 Napstjert 26,5 0,00 Spv 266 5.320,0 0 0,0 5 266,0 266 5.586,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 134,6 828

0

828

17.454,0

0,0 13.318,9

30.772,9

Nielstrup

NS01 Nielstrup 9,2 0,00 Spv 159 3.514,0 10 229,0 135 5.053,1 169 8.796,1

NS02 Nielstrup 0,3 0,00 Spv 8 400,0 0 0,0 5 20,0 8 420,0 Planlagt boligområde

Sum område: 9,5 167

10

177

3.914,0

229,0 5.073,1

9.216,1

Ravnshøj

RA01 Ravnshøj 6,0 0,30 Fælles 225 4.971,0 0 0,0 135 6.710,9 225 11.681,9 RA01FU01

RA02 Ravnshøj 0,4 0,00 Spv 18 394,0 0 0,0 135 531,9 18 925,9

RA03 Ravnshøj 0,9 0,00 Spv 49 1.078,0 0 0,0 135 1.455,3 49 2.533,3

RA04 Ravnshøj 4,9 0,00 Spv 304 6.718,0 0 0,0 135 9.069,3 304 15.787,3

RA05 Ravnshøj 2,7 0,35 Fælles 0 0,0 76 1.678,0 135 2.265,3 76 3.943,3 RA01FU01

RA06 Ravnshøj 0,7 0,30 Fælles 26 575,0 0 0,0 135 776,3 26 1.351,3 RA01FU01

RA07 Ravnshøj 1,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 RA08RU01 Vejvand

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 25 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012