Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Elling

EL12 Elling 5,1 0,50 Separat 72 1.582,0 3 57,0 135 2.212,7 75 3.851,7 EL20RU01

EL13 Elling 3,4 0,50 Separat 23 515,0 29 646,0 135 1.567,4 52 2.728,4 EL20RU01

EL14 Elling 2,7 0,00 Spv 47 1.045,0 0 0,0 135 1.410,8 47 2.455,8

EL15 Elling 5,6 0,00 Spv 50 1.101,0 0 0,0 135 1.486,4 50 2.587,4

EL16 Elling 1,7 0,30 Separat 51 2.550,0 0 0,0 5 127,5 51 2.677,5 EL10RU01 Planlagt boligområde

EL17 Elling 1,3 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01

EL18 Elling 1,8 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL10RU01

EL19 Elling 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL19RU01 Vejvand

EL20 Elling 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 EL20RU01 Vejvand

EL21 Elling 2,0 0,60 Sep Pri 8 186,0 0 0,0 135 251,1 8 437,1 Privat udløb Privat udløb

EL22 Elling 0,6 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

EL23 Elling 5,9 0,30 Separat 177 8.850,0 0 0,0 5 442,5 177 9.292,5 EL10RU01 Planlagt boligområde

EL25 Elling 0,2 0,00 Spv 7 350,0 0 0,0 5 17,5 7 367,5 Planlagt boligområde

EL26 Elling 15,8 0,00 Spv 158 3.160,0 0 0,0 5 158,0 158 3.318,0 Planlagt fritidsområde

EL27 Elling 0,2 0,50 Separat 0 0,0 11 275,0 5 13,8 11 288,8 EL20RU01 Planlagt erhvervsområde

Sum område: 104,4 2.604

94

2.698

63.732,0

2.113,0 69.150,3

134.995,3

Frederikshavn

FA01 Frederikshavn 2,4 0,00 Spv Pri 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

FA02 Frederikshavn 1,6 0,30 Sep Pri 68 1.504,0 0 0,0 135 2.030,4 68 3.534,4 Privat Bangsbo Å

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 3 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines