Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Hirtshals Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skiveren

SV01 Skiveren 16,8 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Drift varetages af Hjørring

Vandselskab A/S

SV02 Skiveren 36,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regn- og spildevand nedsives

SV03 Skiveren 6,3 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

SV04 Skiveren 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

SV05 Skiveren 2,1 0,00 Nedsiv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

Sum område: 63,6 0

0

0

0,0

0,0 0,0

0,0

Sum renseanlæg: 63,6 0

0

0

0,0

0,0 0,0

0,0

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 32 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines