Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Hørbylund Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Hørbylund

HL01 Hørbylund 1,4 0,35 Separat 10 363,0 0 0,0 101 366,6 10 729,6 HL01RU01

Sum område: 1,4 10

0

10

363,0

0,0 366,6

729,6

Sum renseanlæg: 1,4 10

0

10

363,0

0,0 366,6

729,6

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 33 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines