Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Karup Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Karup

KR01 Karup 2,1 0,30 Fælles 40 1.626,0 0 0,0 105 1.707,3 40 3.333,3 KR01SU01

Sum område: 2,1 40

0

40

1.626,0

0,0 1.707,3

3.333,3

Sum renseanlæg: 2,1 40

0

40

1.626,0

0,0 1.707,3

3.333,3

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 34 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines