Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Skagen Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Skagen

SK22 Skagen 1,4 0,95 Sep Pri 0 0,0 202 9.103,0 148 13.472,4 202 22.575,4 Privat Skagen Havn

SK23 Skagen 4,4 0,95 Sep Pri 56 671,0 0 0,0 148 993,1 56 1.664,1 Privat Skagen Havn

SK24 Skagen 2,5 0,30 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK29RU01

SK25 Skagen 17,7 0,30 Fælles 1.747 20.970,0 782 9.391,0 148 44.934,3 2.529 75.295,3 SK06FU01

SK26 Skagen 18,9 0,30 Fælles 1.704 20.460,0 254 3.047,0 148 34.790,4 1.958 58.297,4 SK26FU01

SK27 Skagen 6,0 0,30 Fælles 35 420,0 479 5.756,0 148 9.140,5 514 15.316,5 SK26FU01

SK28 Skagen 1,5 0,00 Spv 95 1.143,0 172 2.064,0 148 4.746,4 267 7.953,4

SK29 Skagen 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK29RU01

SK30 Skagen 8,6 0,30 Separat 667 8.004,0 0 0,0 148 11.845,9 667 19.849,9 SK29RU01

SK31 Skagen 15,3 0,00 Spv 104 1.252,0 387 4.647,0 148 8.730,5 491 14.629,5

SK32 Skagen 8,7 0,00 Spv 582 6.992,0 0 0,0 148 10.348,2 582 17.340,2

SK33 Skagen 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK34RU01

SK34 Skagen 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SK34RU01

SK35 Skagen 19,7 0,25 Separat 842 10.104,0 731 8.776,0 148 27.942,4 1.573 46.822,4 SK35RU01

SK36 Skagen 23,8 0,50 Separat 133 1.597,0 2.022 77.647,0 148 117.281,1 2.155 196.525,1 SK83RU01

SK37 Skagen 3,6 0,30 Separat 75 906,0 13 151,0 148 1.564,4 88 2.621,4 SK83RU01

SK38 Skagen 4,6 0,00 Spv 448 5.383,0 0 0,0 148 7.966,8 448 13.349,8

SK39 Skagen 0,8 0,00 Spv 80 960,0 0 0,0 148 1.420,8 80 2.380,8

SK40 Skagen 20,0 0,00 Spv 495 5.945,0 1.102 13.227,0 148 28.374,6 1.597 47.546,6

SK41 Skagen 11,3 0,30 Separat 980 11.770,0 0 0,0 148 17.419,6 980 29.189,6 SK83RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 36 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines