Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Badskær

BS01 Badskær 4,9 0,00 Spv 101 1.926,0 92 1.755,0 51 1.877,3 193 5.558,3

Sum område: 4,9 101

92

193

1.926,0

1.755,0 1.877,3

5.558,3

Dybvad

DV01 Dybvad 0,4 0,00 Spv 14 275,0 0 0,0 51 140,3 14 415,3 Regnvand nedsives

DV02 Dybvad 0,4 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Regnvand nedsives

DV03 Dybvad 0,6 0,00 Spv 8 150,0 0 0,0 51 76,5 8 226,5

DV04 Dybvad 1,0 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

DV05 Dybvad 0,7 0,00 Spv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

DV06 Dybvad 0,6 0,00 Spv 6 119,0 0 0,0 51 60,7 6 179,7

DV07 Dybvad 2,8 0,25 Separat 46 879,0 0 0,0 51 448,3 46 1.327,3 DV07RU01

DV08 Dybvad 7,4 0,40 Separat 335 6.376,0 37 714,0 51 3.615,9 372 10.705,9 DV08RU01

DV09 Dybvad 2,7 0,40 Separat 189 3.596,0 0 0,0 51 1.834,0 189 5.430,0 DV09RU01

DV10 Dybvad 3,1 0,35 Separat 195 3.709,0 0 0,0 51 1.891,6 195 5.600,6 DV09RU01

DV11 Dybvad 12,9 0,30 Separat 232 4.418,0 4 69,0 51 2.288,4 236 6.775,4 DV11RU01

DV12 Dybvad 6,1 0,25 Separat 205 3.908,0 0 0,0 51 1.993,1 205 5.901,1 DV12RU01

DV13 Dybvad 10,1 0,40 Separat 76 1.455,0 458 8.728,0 51 5.193,3 534 15.376,3 DV13RU01

DV14 Dybvad 2,5 0,15 Separat 31 592,0 0 0,0 51 301,9 31 893,9 DV14RU01

DV15 Dybvad 7,4 0,35 Separat 287 5.471,0 0 0,0 51 2.790,2 287 8.261,2 DV15RU01

DV16 Dybvad 2,8 0,35 Separat 104 1.983,0 0 0,0 51 1.011,3 104 2.994,3 DV07RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 40 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines