Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Dybvad

DV17 Dybvad 0,8 0,25 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 DV17RU01

DV18 Dybvad 3,7 0,40 Separat 57 2.850,0 94 2.350,0 5 260,0 151 5.460,0 DV08RU01 Planlagt blandet bolig og

erhvervsområde

DV19 Dybvad 7,8 0,50 Separat 0 0,0 390 9.750,0 5 487,5 390 10.237,5 DV13RU01 Planlagt erhvervsområde

DV20 Dybvad 3,1 0,30 Separat 95 4.750,0 0 0,0 5 237,5 95 4.987,5 DV14RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 77,0 1.880

983

2.863

40.531,0

21.611,0 22.630,4

84.772,4

Hørby

HØ01 Hørby 0,6 0,00 Spv 13 252,0 0 0,0 51 128,5 13 380,5 Regnvand nedsives

HØ02 Hørby 17,4 0,25 Fælles 454 8.646,0 261 4.966,0 51 6.942,1 715 20.554,1 HØ02FU01

HØ03 Hørby 1,6 0,20 Separat 59 1.121,0 0 0,0 51 571,7 59 1.692,7 HØ02FU01

HØ04 Hørby 11,7 0,30 Fælles 263 5.015,0 168 3.191,0 51 4.185,1 431 12.391,1 HØ04FU01

HØ05 Hørby 5,1 0,25 Fælles 179 3.404,0 3 62,0 51 1.767,7 182 5.233,7 HØ04FU01

HØ06 Hørby 3,7 0,25 Fælles 112 2.129,0 0 0,0 51 1.085,8 112 3.214,8 HØ04FU01

HØ07 Hørby 0,5 0,50 Separat 0 0,0 28 700,0 5 35,0 28 735,0 HØ08RU01 Planlagt erhvervsområde

HØ08 Hørby 0,2 0,30 Separat 7 350,0 0 0,0 5 17,5 7 367,5 HØ08RU01 Planlagt boligområde

HØ09 Hørby 1,2 0,30 Separat 36 1.800,0 0 0,0 5 90,0 36 1.890,0 HØ09RU01 Planlagt boligområde

Sum område: 42,0 1.123

460

1.583

22.717,0

8.919,0 14.823,4

46.459,4

Stidsholt Ungdomss

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 41 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines