Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Sæby

SB14 Sæby 2,9 0,30 Fælles 164 3.124,0 0 0,0 51 1.593,2 164 4.717,2 SE02FU01

SB15 Sæby 1,6 0,30 Separat 58 1.105,0 0 0,0 51 563,6 58 1.668,6 SE02FU01

SB16 Sæby 0,4 0,30 Separat 20 376,0 0 0,0 51 191,8 20 567,8 SE02FU01

SB17 Sæby 4,9 0,35 Separat 365 6.958,0 0 0,0 51 3.548,6 365 10.506,6 SB21RU01

SB18 Sæby 7,9 0,30 Separat 397 7.560,0 7 140,0 51 3.927,0 404 11.627,0 SB21RU01

SB19 Sæby 1,1 0,35 Fælles 50 948,0 0 0,0 51 483,5 50 1.431,5 SE02FU01

SB20 Sæby 11,5 0,50 Separat 667 12.707,0 477 9.079,0 51 11.110,9 1.144 32.896,9 SB02RU01

SB21 Sæby 8,4 0,50 Separat 372 7.090,0 0 0,0 51 3.615,9 372 10.705,9 SB21RU01

SB22 Sæby 0,8 0,30 Separat 30 562,0 0 0,0 51 286,6 30 848,6 SB02RU01

SB23 Sæby 2,0 0,50 Separat 148 2.817,0 12 225,0 51 1.551,4 160 4.593,4 SB23RU01

SB24 Sæby 0,1 0,70 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 Privat udløb Vejvand fra P-plads

SB25 Sæby 9,2 0,30 Separat 493 9.389,0 0 0,0 51 4.788,4 493 14.177,4 SB25RU01

SB26 Sæby 2,0 0,40 Separat 89 1.697,0 0 0,0 51 865,5 89 2.562,5 SE02FU01

SB27 Sæby 4,6 0,40 Separat 191 3.640,0 0 0,0 51 1.856,4 191 5.496,4 SB21RU01

SC01 Sæby 9,5 0,20 Fælles 111 2.111,0 383 7.303,0 51 4.801,1 494 14.215,1 SC03FU01

SC02 Sæby 12,5 0,35 Separat 627 11.945,0 27.614 525.972,0 51 274.337,7 28.241 812.254,7 SC03FU01

SC03 Sæby 11,5 0,35 Fælles 327 6.235,0 0 0,0 51 3.179,9 327 9.414,9 SC03FU01

SC04 Sæby 1,5 0,75 Separat 12 222,0 13 243,0 51 237,2 25 702,2 SC04RU01

SC05 Sæby 12,0 0,30 Separat 176 3.345,0 205 3.902,0 51 3.696,0 381 10.943,0 SC05RU01

SC06 Sæby 58,9 0,30 Fælles 2.174 41.412,0 0 0,0 51 21.120,1 2.174 62.532,1 SC06FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 45 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines