Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Sæby

SC07 Sæby 4,3 0,30 Separat 132 2.515,0 142 2.701,0 51 2.660,2 274 7.876,2 SC06FU01

SC08 Sæby 9,1 0,40 Separat 79 1.510,0 215 4.097,0 51 2.859,6 294 8.466,6 SC08RU01

SC09 Sæby 5,6 0,30 Separat 198 3.776,0 0 0,0 51 1.925,8 198 5.701,8 SC06FU01

SC10 Sæby 11,6 0,35 Separat 350 17.500,0 0 0,0 5 875,0 350 18.375,0 SC06FU01 Planlagt boligområde

SC11 Sæby 4,1 0,50 Separat 0 0,0 204 5.100,0 5 255,0 204 5.355,0 SD04FU01 Planlagt erhvervsområde

SD01 Sæby 0,4 0,00 Spv 10 199,0 0 0,0 51 101,5 10 300,5

SD02 Sæby 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SB11RU01 Vejvand fra del af Tolbodvej

SD03 Sæby 0,7 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 SD03RU01 Vejvand fra Tolbodvej og

Nordens Allé

SD04 Sæby 28,7 0,35 Fælles 1.146 21.827,0 2 45,0 51 11.154,7 1.148 33.026,7 SD04FU01

SD05 Sæby 16,8 0,55 Separat 527 10.045,0 0 0,0 51 5.123,0 527 15.168,0 SD05RU01

SD06 Sæby 15,5 0,40 Separat 269 5.132,0 18 336,0 51 2.788,7 287 8.256,7 SD06RU01

SD07 Sæby 12,4 0,30 Separat 210 4.000,0 340 6.476,0 51 5.342,8 550 15.818,8 SD07RU01

SD08 Sæby 0,3 0,30 Separat 8 161,0 0 0,0 51 82,1 8 243,1 SD08RU01

SD09 Sæby 37,2 0,40 Separat 30 579,0 108 2.048,0 51 1.339,8 138 3.966,8 SD09RU01 Procesvand fra A/S Sæby Fisk -

industri afledes til privat

renseanlæg

SD10 Sæby 10,8 0,30 Separat 34 641,0 1 23,0 51 338,6 35 1.002,6 SD10RU01

SD11 Sæby 6,3 0,40 Separat 4 71,0 6 108,0 51 91,3 10 270,3 SD11RU01

SD12 Sæby 1,5 0,50 Separat 0 0,0 75 1.875,0 5 93,8 75 1.968,8 SD11RU01 Planlagt område til offentlige

formål

SD13 Sæby 3,0 0,50 Separat 0 0,0 151 3.775,0 5 188,8 151 3.963,8 SD07RU01 Planlagt erhvervsområde

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 46 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines