Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Sæby Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Try

TY01 Try 1,7 0,25 Separat 37 696,0 0 0,0 51 355,0 37 1.051,0 TY02RU01

TY02 Try 0,3 0,20 Separat 3 56,0 0 0,0 51 28,6 3 84,6 TY02RU01

TY03 Try 3,5 0,25 Fælles 72 1.378,0 0 0,0 51 702,8 72 2.080,8 TY03FU01

TY04 Try 0,1 0,15 Separat 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 TY03FU01

Sum område: 5,7 112

0

112

2.130,0

0,0 1.086,3

3.216,3

Understed

UN01 Understed 10,4 0,25 Fælles 278 5.292,0 0 6,0 51 2.702,0 278 8.000,0 UN01FU01

UN02 Understed 0,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 UN02RU01 Vejvand fra Understedvej

UN03 Understed 0,4 0,35 Separat 12 600,0 0 0,0 5 30,0 12 630,0 UN01FU01 Planlagt boligområde

Sum område: 10,9 290

0

290

5.892,0

6,0 2.732,0

8.630,0

Ørtoft

ØR01 Ørtoft 2,6 0,25 Fælles 59 1.133,0 0 0,0 51 577,8 59 1.710,8 SE02FU01

ØR02 Ørtoft 0,3 0,00 Spv 6 110,0 0 0,0 51 56,1 6 166,1

Sum område: 2,9 65

0

65

1.243,0

0,0 633,9

1.876,9

Østervrå

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 49 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012