Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FA23 Frederikshavn 0,7 0,30 Fælles 35 763,0 0 0,0 135 1.030,1 35 1.793,1 FB01SU01

FA24 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA24RU01 Vejvand

FA25 Frederikshavn 1,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA35RU01 Vejvand

FA26 Frederikshavn 1,1 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA33RU01 Vejvand

FA27 Frederikshavn 1,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA31RU01 Vejvand

FA28 Frederikshavn 1,7 0,30 Separat 76 1.669,0 0 0,0 135 2.253,2 76 3.922,2 FA28RU01

FA29 Frederikshavn 1,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA28RU01 Vejvand

FA30 Frederikshavn 16,1 0,00 Spv 542 11.966,0 0 0,0 135 16.154,1 542 28.120,1

FA31 Frederikshavn 1,3 0,50 Separat 35 762,0 0 0,0 135 1.028,7 35 1.790,7 FA31RU01

FA32 Frederikshavn 0,3 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA32RU01 Vejvand

FA33 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA33RU01 Vejvand

FA34 Frederikshavn 0,0 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA34RU01 Vejvand

FA35 Frederikshavn 0,4 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FA35RU01 Vejvand

FA36 Frederikshavn 0,9 0,00 Spv Pri 68 1.509,0 0 0,0 135 2.037,2 68 3.546,2

FA37 Frederikshavn 0,6 0,25 Separat 32 710,0 0 0,0 135 958,5 32 1.668,5 FA33RU01

FA38 Frederikshavn 0,0 0,00 Spv 3 58,0 0 0,0 135 78,3 3 136,3

FA39 Frederikshavn 0,6 0,30 Sep Pri 57 1.251,0 0 0,0 135 1.688,9 57 2.939,9 Privat Bangsbo Å

FA40 Frederikshavn 0,1 0,10 Separat 16 347,0 0 0,0 135 468,5 16 815,5 FA33RU01 Overfladevand er kun

nødoverløb fra faskiner

FA41 Frederikshavn 0,3 0,10 Separat 25 553,0 0 0,0 135 746,6 25 1.299,6 FA35RU01 Overfladevand er kun

nødoverløb fra faskiner

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 5 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines