Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Ålbæk Renseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Hulsig

HU09 Hulsig 6,5 0,20 Separat 66 1.320,0 0 0,0 5 66,0 66 1.386,0 HU09RU01 Planlagt fritidsområde

HU10 Hulsig 3,9 0,30 Separat 116 5.800,0 0 0,0 5 290,0 116 6.090,0 HU11RU01 Planlagt boligområde

HU11 Hulsig 1,7 0,40 Separat 50 2.500,0 0 0,0 5 125,0 50 2.625,0 HU11RU01 Planlagt boligområde

HU12 Hulsig 1,5 0,00 Spv 15 300,0 0 0,0 5 15,0 15 315,0 Planlagt sommerhusområde

Sum område: 115,9 372

508

880

20.402,0

20.631,0 23.061,4

64.094,4

Kandestederne

KA01 Kandestederne 53,5 0,00 Nedsiv 25 2.995,0 0 0,0 80 2.396,0 25 5.391,0 Regn- og spildevand nedsives

KA02 Kandestederne 20,5 0,00 Nedsiv 6 723,0 0 0,0 80 578,4 6 1.301,4 Regn- og spildevand nedsives

KA03 Kandestederne 11,4 0,00 Nedsiv 4 458,0 0 0,0 80 366,4 4 824,4 Regn- og spildevand nedsives

KA04 Kandestederne 7,0 0,00 Nedsiv 6 716,0 0 0,0 80 572,8 6 1.288,8 Regn- og spildevand nedsives

KA05 Kandestederne 17,4 0,00 Nedsiv 24 2.867,0 0 0,0 80 2.293,6 24 5.160,6 Regn- og spildevand nedsives

Sum område: 109,8 65

0

65

7.759,0

0,0 6.207,2

13.966,2

Ålbæk

ÅB01 Ålbæk 22,0 0,00 Spv 136 16.132,0 0 0,0 80 12.905,6 136 29.037,6

ÅB02 Ålbæk 24,2 0,00 Spv 144 17.121,0 1 56,0 80 13.741,6 145 30.918,6

ÅB03 Ålbæk 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 ÅB03RU01

ÅB04 Ålbæk 0,6 0,20 Separat 3 331,0 0 0,0 80 264,8 3 595,8 ÅB04RU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 57 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines