Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

forsyningen.dk

Kloakoplande - Frederikshavn Forsyning

Kloakoplande

Plan

Kloakerede områder til renseanlæg : Frederikshavn Centralrenseanlæg

Kun nye og ændrede områder i forhold til status er vist.

Spildevandsbelastning

Total

Delopland Opland Areal Afløbs- Kloaksys. Bolig Industri Indsivning Belastning Udløb

ha. koef. PE m³/år PE m³/år % m³/år PE m³/år

Bemærkning

Frederikshavn

FD13 Frederikshavn 3,7 0,70 Fælles 213 4.705,0 776 17.123,0 135 29.467,8 989 51.295,8 FD08FU01

FD14 Frederikshavn 3,1 0,70 Fælles 247 5.453,0 104 2.303,0 135 10.470,6 351 18.226,6 FD08FU01

FD15 Frederikshavn 0,2 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD15RU01 Vejvand

FD16 Frederikshavn 2,8 0,45 Separat 146 3.229,0 1.259 27.802,0 135 41.891,9 1.405 72.922,9 FD16RU01

FD17 Frederikshavn 0,5 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD17FU01 Vejvand

FD18 Frederikshavn 2,1 0,55 Fælles 75 1.662,0 54 1.199,0 135 3.862,4 129 6.723,4 FD17FU01

FD19 Frederikshavn 1,9 0,70 Separat 10 227,0 173 3.825,0 135 5.470,2 183 9.522,2 FD17FU01

FD20 Frederikshavn 1,9 0,70 Separat 0 0,0 256 5.642,0 135 7.616,7 256 13.258,7 FD02RU01

FD21 Frederikshavn 0,8 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FD02RU01 Vejvand

FD22 Frederikshavn 1,8 0,55 Fælles 138 3.049,0 87 1.917,0 135 6.704,1 225 11.670,1 FD08FU01

FD23 Frederikshavn 1,1 0,45 Separat 135 2.986,0 2 46,0 135 4.093,2 137 7.125,2 FD08FU01

FD24 Frederikshavn 0,6 0,45 Fælles 82 1.808,0 0 0,0 135 2.440,8 82 4.248,8 FD08FU01

FD25 Frederikshavn 0,6 0,80 Regnv 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 FC13RU01 Vejvand

FD26 Frederikshavn 0,3 0,35 Separat 22 487,0 0 0,0 135 657,5 22 1.144,5 FD16RU01

FD27 Frederikshavn 7,7 0,45 Fælles 557 12.293,0 3 60,0 135 16.676,6 560 29.029,6 FD27FU01

FD28 Frederikshavn 10,5 0,60 Separat 248 5.470,0 818 18.051,0 135 31.753,4 1.066 55.274,4 FD16RU01

FD29 Frederikshavn 9,8 0,45 Fælles 419 9.242,0 92 2.025,0 135 15.210,5 511 26.477,5 FD29FU01

FD30 Frederikshavn 45,7 0,35 Fælles 2.307 50.927,0 369 8.152,0 135 79.756,7 2.676 138.835,7 FD33FU01

FD31 Frederikshavn 0,3 0,35 Fæl Pri 13 281,0 0 0,0 135 379,4 13 660,4 FD33FU01

FD32 Frederikshavn 0,5 0,35 Fæl Pri 21 457,0 0 0,0 135 617,0 21 1.074,0 FD33FU01

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

Spv: Spildevandskloakeret med privat udledning/nedsivning af overflade vand

Spv. M. Vejvand: Vejvand udledes, tagvand mm. nedsives lokalt

Privat: Fælles privat indenfor offentlig kloak

Nedsiv: Privat nedsivning/udledning af spildevand og overfladevand

Side 9 af 60 for kloakoplande, plan 31. maj 2012

More magazines by this user
Similar magazines