11.03.2015 Views

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller ... - Daic.dk

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller ... - Daic.dk

Uddrag af Frederiksgave Godsarkivs Skifteprotokoller ... - Daic.dk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Uddrag</strong> <strong>af</strong> <strong>Frederiksgave</strong> <strong>Godsarkivs</strong> <strong>Skifteprotokoller</strong>. 1719-55.<br />

Anders Andersen, i Sønderby den 20 feb. 1737<br />

arvinger: enken Anna Pedersdatter med lavværge Erik Pedersen i Sønderby.<br />

på egne og medarvingernes vegne mødte Niels Andersen <strong>af</strong> Aae, for enken: ved<br />

hendes mand avlet søn Anders Andersen, værge: hans farbror Niels Andersen <strong>af</strong><br />

Aae.<br />

Anders Andersen Skrædder i Brydegaard den 24 feb. 1739 folio 318.<br />

Arvingerne; broderen Peder Andersen <strong>af</strong> Aarslev hans sønner Rasmus Pedersen i<br />

Aarslev og Anders Pedersen i Lumby.<br />

Anders Bendixen Kolt hmd. i Sønderby den 26 juli 1753 død d,16 juni, s, 223 P2.<br />

enken Mette Davidsdatter lavværge Hans Laursen Boemand.<br />

børn, Hans Andersen 4 år. - Ane Andersdatter 9 år, - Karen Andersdatter 7 år.<br />

da der ikke fandtes nære slægtninge blev Niels Gormsen værge.<br />

Anders Dideriksen Bøcher i Egerup den 27 august 1752 side 176b, P2.<br />

Enken, Anne Laursdatter,<br />

Bøørn, Diderik Andersen 30 år Laurs Andersen 29 år Jens Andersen 25 år<br />

Anders Hansen i Rorslev den 4 maj 1726 gård <strong>af</strong>ståelse folio 123b.<br />

Hustru Anne Søfrensdatter<br />

Til unge Anders Hansen.<br />

Anders Hansen på Helnæs den 24 juli 1728 folio 142. død for 16 uger siden.<br />

Enken. Kierstine Andersdatter med lavværge og kjerste Morten Jacobsen.<br />

Hans børn, Peder Andersen landsoldat i Saltofte. - Laurs Andersen her i stervboden.<br />

- Niels Andersen i Aae. - Jørgen Andersen 30 år tjener på Helnæs. - Anders<br />

Andersen 28 år, - Birte Andersdatter 26 år tjener Laurs Storm. - Hans Andersen 16<br />

år.<br />

Fælles børn, Anne Andersdatter 12 år. - Karen Andersdatter 16 år ?. deres værge<br />

morbroderen Niels Andersen på Helnæs. Der henvises til et skiftebrev <strong>af</strong> 22 juni<br />

1713 efter hans første hustru.<br />

Anders Hansen i Terpgaarden den 18 juli 1729 folio 151.<br />

Søskende: Apelone Hansdatter 38 år. - Anna Hansdatter ~ Laurs Povelsen i<br />

Sønderby. - Karen Hansdatter ~ Skipper Laurs Jørgensen i Assens. - Maren<br />

Hansdatter ~ Anders Pedersen i Mullerød. - Kirsten Hansdatter ~ Anders Mortensen<br />

i Bucherup. - Simon Hansen i Frøbjerg. - Peder Hansen 24 år på stedet. - Anne<br />

Hansdatter ~ Peder Nielsen i Snave. Og 2 broderen Rasmus Hansen <strong>af</strong> Haastrup.<br />

Anders Hansen i Bucherup den 5 juli 1738 folio 309 P1.<br />

Enke Zitzel Hansdatter med lavværge broderen Laurs Hansen i Voldtofte.


Børn; Hans Andersen 6 år. - Karen Andersdatter 22 år. - Kirsten Andersdatter 20<br />

år. - Maren Andersdatter 14 år. - Anna Andersdatter 1 år. Værge Enevold<br />

Andersen <strong>af</strong> Bucherup.<br />

Anders Hansen Smed i Brydegaard den 24 marts 1740 folio 338.<br />

Enken Anna Mortensdatter med lavværge Hans Olsen ibid.<br />

Børn; 1) Peder Andersen 16 år. 2) Karen Andersdatter 27 år på deres vegne<br />

moebroderen Christopher Mortensen i Haarby.<br />

Anders Hansen i Søllested den 20 marts 1744 folio 52 P2.<br />

Enken; Kirsten Gormsdatter med lavværge Rasmus Gormsen.<br />

Børn: Gorm Andersen 11 år. 2) Hans Andersen 3½ år. 3) Anna Andersdatter 8 år.<br />

4) Kirsten Gormsdatter ½ år. Nærmeste værge Hans Andersen i Bucherup.<br />

Anders Hansen Voldtofte den 12 august 1773. folio 398 P. 3<br />

Børn: Hans Andersen 25 år. - Mads Andersen 16 år. - Anne Cathrine Andersdatter<br />

20 år. Anne Andersdatter 14 år. - Birthe Andersdatter 10 år. - Karen Andersdatter<br />

6 år.<br />

Anders Hansen hmd. i Sønderby den 25 august 1781.<br />

enken Anna Jørgensdatter med lavværge Jens Pedersen ?<br />

børn: Hans Andersen 14 år. - Jørgen Andersen 3 år. - Maren Andersdatter 12 år. -<br />

Anna Andersdatter 6 år. - Kirsten Andersdatter 1 år. deres værge farbroderen Erik<br />

Hansen hmd i Aae.<br />

Anders Hansen den 20 januar 1788, folio 612 P3. stal<strong>dk</strong>arl på <strong>Frederiksgave</strong><br />

skiftet sluttet den 7 juni s.å.<br />

arvinger 1 fuldbroder Jens Hansen død i Sønderby hans børn. Hans Jensen 12 år. -<br />

Jesper Jensen 9 år.- Jens Jensen 3 år. -- Anne Jensdatter 16 år. alle hos deres mor i<br />

et hus i Sønderby.<br />

do. Jacob Hansen død hans børn : Hans Jacobsen 10 år oppasser her på<br />

<strong>Frederiksgave</strong>. - Margrethe Jacobsdatter 8 år hos præsten i Sønderby.<br />

halvbroder: Hans Hansen fra Aae. - halvsøster Karen Hansdatter ~ Søren Andersen<br />

vides ej hvor er. - Lispet Hansdatter (Lisbet) vides ej hvor er. - Anne Hansdatter ~<br />

Anders Rasmussen i Søholms huset Køng sogn.<br />

Anders Jacobsen i Sønderby den 4 januar 1743. folio 31 P2.<br />

arvinger: enken Johanne Jørgensdatter .<br />

børn, Jørgen Andersen 5 år, Maren Andersdatter 9 år - Karen Andersdatter 7 år.<br />

Margrethe Andersdatter født efter Anderses død.<br />

Hans Pedersen fæster gaarden og ægter enken<br />

Anders Jacobsen i Aae den 30 september 1769 P. 3 - f 322.<br />

enken Johanne Hansdatter med lavværge Mads Laursen <strong>af</strong> Brydegaard.<br />

fællesbarn Mette Andersdatter 12 år.<br />

Niels Lauridsen fæster huset 6 maj 1770 og ægter enken.<br />

Anders Jørgensen den 1 maj 1720 ??<br />

arvinger : enken Karen Hansdatter med lavværge og kæreste Rasmus Simonsen.


ørn: Mette Andersdatter 16 år. Kirsten Andersdatter 12 år<br />

Anders Jørgensen den 31 juli 1730 i Sønderby. Folio 162. P1.<br />

arvinger: enken Kirsten Laursdatter lavværge Mads Hansen.<br />

børn: Laurs Andersen 13 år. Jørgen Andersen 8 år. Maren Andersdatter 4 år.<br />

Jeppe Nielsen fæster gaarden og ægter enken.<br />

Anders Jørgensen i Woldtofte den 14 februar 1739 folio 316b.<br />

Enken; Maren Jensdatter med lavværge Søren Jensen Woldtofte<br />

Børn; 1) Jørgen Andersen overtager fæstegaarden. - 2) Jens Andersen også myndig,<br />

- 3) Sidsel Andersdatter ~ Mads Pedersen Høed. - Karen Andersdatter ~ Thomas<br />

Andersen Mosebo. - 4) Anna Andersdatter død ~ Morten Mortensen i Saltofte deres<br />

børn, Morten Mortensen 10 år. - Maren Mortensdatter 7 år. - 5) Kirsten<br />

Andersdatter ugift med værge Rasmus Jørgensen i Woldtofte.<br />

Anders Larsen Boeman i Sønderby den 25 juni 1757 P. 3 folio 57. og hans hustru<br />

Anna Andersdatter begge døde den 13 august s.å.<br />

arvinger, børn: Lars Andersen 16 år. - Anders Andersen 11 år. - Anna Andersdatter<br />

13 år. - Karen Andersdatter 7 år.<br />

den ældste søn Lars er <strong>af</strong> herskabet lovet gaarden i fæste.<br />

børnenes værge, farbroderen Hans Larsen Boeman <strong>af</strong> Sønderby. - Gmd. Lars<br />

Dideriksen broderdatter Maren Jørgensdatter er kommet i huuset for at føre<br />

huusholdning, og hvis hun ikke bliver kone i gaarden skal hun have nogle penge til<br />

sin tid. ( det blev hun ikke ? )<br />

Anders Larsen den 19 juni 1767 i Sønderby P 3 folio 292. i Anders Jørgensens<br />

hus Matr. nr. 9.<br />

arvinger. søskende og søskende børn. ???????<br />

Anders Jørgensens hustru Else Laursdatter. - Diderik Andersen Bø<strong>dk</strong>er i Egerup<br />

Gamtofte sogn hans hustru som er datter <strong>af</strong> den <strong>af</strong>dødes 2 Broder Poul Laursen ,<br />

som desuden har efterladt sig 2 døtre Else Pedersdatter ~ Christopher Jochumsen i<br />

Køng og Kirsten Poulsdatter ugift hos sted faderen Anders Pedersen i Kirke Søbye. -<br />

Anne Laursdatter ( er fuld søstre) <strong>af</strong>g, Laurs Hansen Hmd i Voldtofte hans enke.<br />

???????? svært at finde rede i.<br />

Anders Laursen i Snage (Snave) den 5 juni 1722 folio 27.<br />

Enken Karen Rasmusdatter med lavværge Peder Rasmussen.<br />

Børn. 1) Maren Andersdatter 17 år værge Peder Laursen i Dreslette. 2) Rasmus<br />

Andersen 15 år værge Niels Olsen i Snave. - 3) Laurs Andersen 13 år. værge Laurs<br />

Hansen i Brydegaard. 4) Anders Andersen 10 år. værge Rasmus Hansen som<br />

fæster gaarde.<br />

Anders Laursen på Helnæs den 25 juni 1728 folio 141b.<br />

Enken. Anna Sørensdatter med lavværge broderen Carsten Sørensen på Helnæs.<br />

Børn, Søren Andersen 8 år. - Maren Andersdatter 13 år. - Ane Andersdatter 11 år. -<br />

Christen Andersdatter 5 år. - Laurs Andersen 22 år. - Jørgen Andersen 1 år. Deres<br />

værge farbroderen Laurs Laursen på Helnæs.


Anders Laursen i Hjerup den 7 november 1738 folio 320.<br />

Enken; Lisbeth Catrine Jørgensdatter med lavværge stedfaderen Jørgen Hansen<br />

Stubberup.<br />

Børn; Laurs Andersen 7 år. 2) Jørgen Andersen 2 år. 3) Johanne Andersdatter 5 år.<br />

Værge deres farfar Laurs Jensen og farbroøderne Jens Laursen og Peder Laursen i<br />

Sandager.<br />

Anders Madsen den 1 sep. 1728: folio 149 P1. skiftet blev udsat til 4 april 1729 på<br />

enkens anmodning, hun håbede på at der ville komme en ungkarl for at fæste gaarden<br />

og ægte hende ( det lykkes ikke)<br />

arvinger: enken Zinde Bundesdatter i Saltofte med lav værge Hans Hansen i Saltofte<br />

( hun bliver sener gift med enkemand Hans Olsen og 3 gang Søren Jensen)<br />

børn: Mads Andersen 5 år. - Else Andersdatter 3 år, - Maren Andersdatter 2 år,<br />

deres værge farbroderen Mads Madsen.<br />

Anders Madsen i Saltofte den 23 november 1729 folio 156.<br />

Enken. Karen Gregersdatter med lavværge stedfaderen Knud Laursen i Voldtofte.<br />

Arving faderen Mads Andersen i Voldtofte.<br />

Anders Mikkelsen Smed i Snave den 27 januar 1744 folio 40 P2.<br />

Enken: Karen Rasmusdatter, hun dør inden skiftet er slut.<br />

Deres børn: Hans Andersen i Snave. Kirsten Andersdatter ~ Mads Hansen i Snave.<br />

Anders Mortensen den 28 november 1791 i Sønderby. Folio 658,663,669 P3.<br />

enken Karen Larsdatter med lavværge Anders Pedersen gmd. i Sønderby.<br />

børn: Morten Andersen 25 år. - Lars Andersen 18 år. - Jørgen Andersen 15 år. --<br />

Jacob Andersen 11 år. - Mette Andersdatter 21 år. - Maren Andersdatter 7 år. -<br />

Anne Andersdatter 2 år. værge deres ældste broder Morten Andersen og sener Gorm<br />

Nielsen.<br />

Anders Mouritsen den 2 juni 1812 i Sønderby. Folio 163, 175 P4.<br />

børn. Mourits Andersen 52 år bosiddende i Jylland straks ved Kolding. - Hans<br />

Andersen 47 år tjener i Egerup. - Rasmus Andersen soldat. - Maren Andersdatter 37<br />

år ugift her i Stervboen.<br />

skifte fortsat den 31 dec. tilstede Hans fra Egerup og Rasmus der nu var<br />

hjempermentert. Mourits giver <strong>af</strong>kald på sin arv til fordel for Maren, men der bliver<br />

intet da boet er falit.<br />

Anders Nielsen den 15 juni 1716 i Voldtofte P 1 folio 44 b.<br />

og hustru Bergitte Jensdatter som døde kort efter hver andre.<br />

børn: Niels Andersen 13 år. - Peder Andersen 10år. - Kirsten Andersdatter 8 år. -<br />

Anne Andersdatter 6 år. - Maren Andersdatter 3 år. og noch en Kirsten Andersdatter<br />

1 år. værge og formynder morfaderen Jens Pedersen i Jordløse.<br />

I et skøde fra 1702 står der at Jørgen Søfrensen i Dærup gift med en faster Ane<br />

Nielsdatter. Diderich Poulsen gift med en faster Maren Nielsdatter her i Stervboet.<br />

Peder Pedersen Ploug ~ Kirsten Nielsdatter, sælger og skøder gården med hartkorn: 9<br />

tdr. 4 sk. 2 fk. 2 alb. til Anders Nielsen i Voldtofte, her nævnes også en broder<br />

Hans Nielsen


Anders Nielsen <strong>af</strong> Mosegaard Balslev den 18 juni 1716 folio 55 P1.<br />

Enken Karen Hansdatter , som dør kort tid efter manden.<br />

Arvinger 8 børn<br />

Overværende <strong>af</strong> farbroderen Rasmus Nielsen <strong>af</strong> Viby og Morbroderen Hans Hansen<br />

på Mosegaarden.<br />

Anders Nielsen på Helnæs den 30 maj 1736 folio 257.<br />

Enken Mette Nielsdatter med lavværge Hans Bildsen på Helnæs.<br />

Arvinger, hans børn Mette Andersdatter. - Niels Andersen.<br />

Fælles børn. Mads Andersen. - Niels Andersen. - Johanne Andersdatter. - Giertrud<br />

Andersdatter. - Apolone Andersdatter. De er alle umyndig, tilsynsværge Laurs<br />

Andersen på Helnæs. Skiftet <strong>af</strong>sluttes den 2 februar 1737 hvor Mads Pedersen<br />

Sommersholm og Mads Pedersen i Sarup mødte på enkens vegne ( en <strong>af</strong> dem<br />

underskriver sig som Hans Pedersen) på børnenes vegne mødte Anders Laursen i<br />

Sønderby og Laurs Madsen på Helnæs. Næste fæster er Niels Sørensen.<br />

Anders Nielsen i Voldbro den 8 sep. 1741 folio 7 P2.<br />

Enken Maren Laursdatter værge broderen Peder Laursen i Saltofte.<br />

Børn; Laurs Andersen 21 år. Niels Andersen Myndig. - Birthe Andersdatter ~<br />

Peder Sørensen Smed i Voldbro.<br />

Anders Nielsen i Voltofte den 25 juni 1746 side 79. P2.<br />

Enken; Maren Jørgensdatter, Lavværge Simon Jørgensen<br />

Børn; Jørgen Andersen 25 ¨år Hans Andersen 23 år Laurs Andersen 18 år Niels<br />

Andersen 9 år Maren Andersdatter 26 år Mette Andersdatter 27 år,<br />

Børn fra første ægteskab, Niels Andersen i Schaarup, Peder Andersen 46 år vanvitig<br />

Maren Andersdatter gift ,med Peder Nielsen i Voldtofte -<br />

Anders Nielsen i Høed den 28 marts 1748 side 111b. P2.<br />

Enken; Maren Andersdatter, lavværge Hans Esbesen <strong>af</strong> Høed<br />

Børn; Hans Andersen 22 år Niels Andersen 20 år Jørgen Andersen 17 år<br />

Rasmus Andersen 13 år, på børnenes vegne deres farbroder Hans Nielsen i Flemløse<br />

og Peder Nielsen <strong>af</strong> Dreslette.<br />

Anders Nielsen den 5 dec. 1786 folio 589 P3. (Anders Nielsen Jyde) ungkarl og<br />

Tømmer svend på <strong>Frederiksgave</strong> skiftet slutte den 29 juni 1787.<br />

arvinger: Kirsten Jespersdatter boende i Vilberg Sogn ved Holstebro i Jylland<br />

Anders Pedersen i Haarby gård <strong>af</strong>ståelse, gården bliver solgt på auction den 23 juli<br />

1717 folio 63b.<br />

Hustru Anne Mortensdatter. Hendes søskende 1) Jørgen Mortensen. 2) Christopher<br />

Mortensen 19 år. - 3) Hans Mortensen 15 år. 4) Giertrud Mortensdatter 12 år. - på<br />

deres vegne deres pårørende og formynder Rasmus Rasmussen i Øster Hæsinge. Jens<br />

Rasmussen i Fjelstrup.<br />

Svigerfaderen sal. Morten Ipsen havde <strong>af</strong>stået gården til Anders Pedersen og datteren<br />

Anne Mortensdatter.<br />

Anders Pedersen overtager et hus uden for gården, som Christen Madsen iboer.


Anders Tuuesen i Ebberup den 10 okt. 1712. folio 18 P1.<br />

Enken, Maren ?<br />

Børn. Ældste søn Rasmus Andersen. Laurids Andersen som ikke selv kan tjene til sit<br />

livs ophold, (skal være hos Peder Lauridsen *, som fæster gården) 3. Mads<br />

Andersen. 4. Maren Andersdatter gift med Jep Lauridsen i Voldbro. 5. Anne<br />

Andersdatter med sin forlovede og fæstmand Peder Lauridse født i Skydeberg *. 6.<br />

Kirsten Andersdatter.<br />

Andres i Hospitalet i Sønderby den 20 dec. 1751. side 167b P2<br />

Angenetta Zacariasdatter i Brydegaard den 24 januar 1754 side 231, P2.<br />

Datter; Kirsten Andersdatter gl, 12 år, værge Lars Larsen.<br />

Anna Andersdatter i Saltofte den 13 december 1734 folio 229.<br />

enkemand Morten Mortensen.<br />

børn: Morten Mortensen 8 år. - Maren Mortensdatter 3 år. Deres værge morfaderen<br />

Anders Jørgensen i Voldtofte.<br />

Anna Christensdatter på Helnæs den 11 januar 1743 folio 23 P2.<br />

Enkemand; Hans Laursen Storm.<br />

Datter; Anne Hansdatter værge morfaderen Christen Andersen på Helnæs.<br />

Anna Christensdatter i Torøe Huse den 10 maj 1746 side 70 P2.<br />

Enkemanden, Christen Pedersen,<br />

Arvinger, den sal. kones fader Christen Hansen i Saltofte.<br />

Anna Catrine Christensdatter i Søllested den 18 december 1754 side 280b, P2.<br />

Enkemanden, Hans Pedersen som tjener i Skydebjerg,<br />

Arvinger, den sal. kones fader Christen Rasmussen Skrædder inderst hos hos Hans<br />

Madsen i Søllested.<br />

Anna Marie Christensdatter i Lysholt den 2 august 1755 side 300b, P2.<br />

Enkemanden Knud Hansen Gaardmand.<br />

Børn; Ole Hendriksen 9 år fra første ægteskab hans værge farfaderen Ole Hendriksen<br />

i Langsted, og hans fasters mand Henning Mortensen i Køng Højrup.<br />

Fælles barn, Mette Maria Knudsdatter 4 år,<br />

Anna Hansdatter på Helnæs den 14 juli 1717 folio 63a.<br />

Enkemand Hans Jensen.<br />

Børn: Oluf Hansen 22 år. - Anders Hansen 14 år. - Johanne Hansdatter 18 år<br />

hendes værge og trolovet Christen Andersen.<br />

Anna Hansdatter på Helnæs den 15 maj 1734 folio 217.<br />

enkemand. Carsten Sørensen.<br />

børn: Hans Carstensen 4 år. - Søren Carstensen 12 år. deres værge morfaderen Gl.<br />

Hans Andersen.<br />

Anna Jacobsdatter i Melby 6 år gammel, den 20 marts 1725 folio 126b.


Hos stiffaderen Anders Pedersen i Melby Kærum Sogn.<br />

Mor Karen Laursdatter gift 1 gang med sal. Jacob Søfrensen<br />

Børn: Søfren Jacobsen og Laurs Jacobsen deres værge er farbroderen Niels<br />

Søfrensen i Snave.<br />

Børn fra sidste ægteskab Karen Jacobsdatter værge farfar Peder Ibsen i Sønderby. -<br />

Jacob Andersen 3 år.<br />

Anna Jensdatter i Egerup den 24 oktober 1729 folio 154.<br />

Enkemand: Erik Zandersen<br />

hendes børn: Anders Dideriksen i Egerup. - Anne Dideriksdatter ~ Clemen Sørensen<br />

i Mellerup. - Jacop Dideriksen Skytte i Jylland. - Karen Dideriksdatter.<br />

fælles børn: Diderik Eriksen 26 år. - Karen Eriksdatter. - Zander Eriksen 12 år.<br />

Anna Jensdatter på Helnæs den 31 december 1740 folio 354 P1.<br />

Enkemand; Christen Andersen<br />

Børn; Johan Christensen 3 år. Mette Christensdatter 1 år. Deres værge Hans<br />

Laursen Storm.<br />

I skiftet nævnes også en søn Anders Christensen, men han er ikke arving, så han er<br />

fra et tidliger ægte skab.<br />

Anna Jørgensdatter i dreslette den 24 februar 1731 folio 174.<br />

enkemand, Søfren Jensen Smed.<br />

børn: Peder Søfrensen i Voldbro død, hans børn; Karen Pedersdatter. - Dorthe<br />

Pedersdatter . - Mette Pedersdatter.<br />

Maren Søfrensdatter i københavn, - Anne Søfrensdatter.<br />

Anna Jørgensdatter i Saltofte den 21 januar 1736 folio 260.<br />

enkemand Jens Laursen<br />

børn: Karen Jensdatter 8 dage gammel. hendes værge Peder Laursen i Saltofte.<br />

Anna Jørgensdatter den 2 januar 1758. P. 3 folio 62. død den 8 dec. 1757.<br />

arvinger: enkemanden, Jens Andersen. ( gifter sig den 22 feb. 1758 med Mette<br />

Nielsdatter <strong>af</strong> Hofgaarden i Kærum Kirke.<br />

børn, Anders Jensen 16 år. - Jørgen Jensen 10 år. - Karen Jensdatter 13 år. værge<br />

deres farbroder Gmd. Jørgen Andersen i Voldtofte.<br />

Anna Laursdatter på Helnæs den 18 juni 1734 folio 219b.<br />

enkemand, Jens Dideriksen.<br />

børn; Laurids Jensen 2 år. - Diderik Jensen 1 år. deres værge morbroder Laurs<br />

Laursen i Liltofte.<br />

Anna Laursdatter på Helnæs den 23 marts 1739 folio 317b.<br />

Enkemand. Simon Espensen.<br />

Børn; 1) Karen Simonsdatter 4 år. 2) Maren Simonsdatter 2 år. 3) Anna<br />

Simonsdatter 1 år. Værge Jens , Anders og Laurs Dideriksen på Helnæs.


Anna Madsdatter den 10 sep. 1714 i Nørregården Dreslette død for 10/ 11 uger<br />

siden P 1 folio 24a.<br />

enkemand: Hans Lauridsen, domsmænd Niels Rasmussen i Dreslette og Jep<br />

Hansen i Schaarup begge gift med <strong>af</strong>dødes søstre.<br />

børn: Karen Hansdatter 15 år. - Kirsten Hansdatter 14 år. - Laurids Hansen 12 år. -<br />

Mads Hansen 10 år. - Dorthe Madsdatter 6 år. Hans Hansen 22 år. Sille Hansdatter<br />

12 år og Niels 10 uger.<br />

Anna Madsdatter i Sønderby den 4 sep. 1737. folio 263 P1.<br />

enkemand: Anders Nielsen. i Sønderby Matrikel nr. 41.<br />

<strong>af</strong>dødes børn: Rasmus Hansen og Lauris Hansen fuldmyndig.<br />

Fælles børn. Mads Andersen, - Niels Andersen 25 år, - Hans Andersen 13 år, -<br />

Kirsten Andersdatter ~ Laurs Dideriksen ) 1 g. ~ Jørgen Nielsen + 1730 ) -Anna<br />

Andersdatter ~ Anders Laursen.<br />

Gæld til <strong>af</strong>g: Laurs Drud hans arvinger.<br />

Anna Nielsdatter i Søllested den 27 juni 1727 folio 138b.<br />

Død 3 uiger efter at gården brændte.<br />

Enkemand Find Mortensen.<br />

Christopher Hansen ægter datteren og fæster gården.<br />

Børn: Morten Findsen 22 år. B Karen Findsdatter 14 år. - Anders Findsen 10 år. -<br />

Jørgen Findsen 6 år.<br />

Tilstede farbroderen Rasmus Mortensen i Stuen Barløse Sogn. Og morbroderen<br />

Mads Nielsen i Assens, Anders Nielsen i Voldbro samt Anders Madsen der har en<br />

moster til ægte.<br />

Anna Pedersdatter i Voldtofte den 25 marts 1744 folio 42b. P2.<br />

Enkemand; Hans Jensen.<br />

En søn: Peder Hansen i Voldtofte.<br />

Anna Margrethe Rasmusdatter i Brydegård den 8 maj 1725. folio 109.<br />

Enkemand Jørgen Hendriksen.<br />

Hendes børn: Rasmus Hansen i Snave. - Karen Hansdatter ~ Niels Rasmussen i<br />

Ebberup.<br />

Fælles børn: Anna Jørgensdatter ~ Peder Laursen i Dreslette. Maren Jørgensdatter ~<br />

Jørgen Pedersen i Brydegaard. - Hans Jørgensen på stedet. - Hendrik Jørgensen i<br />

Snave. - Karen Jørgensdatter 23 år<br />

Anna Sørensdatter den 29 maj 1809 i Sønderby.<br />

enkemand. Jørgen Madsen Gmd.<br />

børn: Maren Jørgensdatter 13 år. - Kirsten Jørgensdatter 11 år. - Marie<br />

Jørgensdatter 9 år. - Anne Jørgensdatter 6 2 år.- Karen Jørgensdatter 3 år. - Anne<br />

Johanne Jørgensdatter 12 uger.<br />

tilstede <strong>af</strong>dødes farbrøder Gmd. Lars Nielsen <strong>af</strong> Helnæs og gmd. Niels Nielsen i<br />

Enemærket.<br />

Ane Rasmusdatter i Sønderby den 2 april 1784.<br />

enkemand. Hans Hansen.


ørn Rasmus Hansen 8 år. - Niels Hansen 2 år. - Anne Hansdatter 4 år.<br />

børnenes stedmorsfar Hans Andersen Drud.<br />

Anne Andersdatter i Voldbro den 6 september 1751 side 159b, P2<br />

Enkemand Rasmus Larsen<br />

Børn; Hans Rasmussen 26 år Niels Rasmussen 22 år Lars Rasmussen 18 år<br />

Mette Rasmusdatter 14 år, formynder Hans Andersen i Brydegaard.<br />

Den sal. kones børn fra tidliger ægteskab, Hans Larsen i Søllested Lars Hansen i<br />

Melbye<br />

Anne Andersdatter i Schaarup den 4 januar 1753 side 194 P2<br />

Sal. Lars Hansen Jyde død samtidig se skiftet efter ham.<br />

Anne Carstensdatter på Helnæs den 19 october 1752 side 181b, P2.<br />

Enkemand, Jørgen Rasmussen<br />

Søskende; 1 broder ;Anders Carstensen død hans børn Carsten Andersen<br />

Sne<strong>dk</strong>ersvend i Odense Anders Andersen også i Odense Peder Andersen<br />

Landsoldat i Turup 2) en søster Johanne Carstensdatter hendes børn; Lars Jørgensen<br />

i Ebberup.<br />

Anne Hansdatter i Voldtofte den 21 december 1730 folio 171.<br />

enkemand: Jørgen Hansen Ravn.<br />

en søn Hans Jørgensen 4 uger gammel, tilsyns værge Hans Pedersen Smed.<br />

Anne Hansdatter i Søllested den 1 januar 1741 folio 357 P1.<br />

Enkemand Rasmus Andersen<br />

Arvinger hendes mor Maren Laursdatter ~ Laurs Laursen i Søllested<br />

En broder; Anders Hansen i Sønder Broby.<br />

En søster Anna Hansdatter i Ejby død hendes børn.<br />

Anna Hansdatter i Søllested den 27 juli 1750 side 135b P2.<br />

Enkemand Mads Pedersen skrædder, som har et bonder hus på Hans Hansens gårds<br />

grund.<br />

Børn; Hans Madsen 9 år, værge Christopher Hansen.<br />

Anne Hansdatter på Helnæs den 16 juni 1753 side 217, P2.<br />

Enkemand Lars Nielsen<br />

Den sal. kones børn, Hans Carstensen 10 år Jens Carstensen 5 år Maren<br />

Carstensdatter 7 år Karen Carstensdatter 2 år, værge og formynder farbroderen<br />

Peder Sørensen på Helnæs, morbroderen Lars Hansen i Dreslette - morbroderen<br />

Mads Hansen i Snave morbroderen Hans Hansen i Brydegaard,<br />

I Skiftebrevet nævnes børnenes mormor Karen, Søren Mikkelsens på Nørregård i<br />

Dreslette. Samt skiftebrev her på gaarden datert den 15 maj 1734, den 12 november<br />

1740, den 27 november 1750.


Anne Hansdatter den 11 april 1758 P. 3 folio 72. Gl. kone som har værelse hos<br />

Hans Enevoldsen i Sønderby død den 31 marts s.å. ( Anne er moder til Hans<br />

Enevoldsens kones første mand, se også skifte efter Jens Pedersen 18 april 1741 )<br />

arvinger: børn og børnebørn: 1) Abelone Jensdatter tilhuuse i Svanninge hos Søren<br />

Skrædder. - 2) Maren Jensdatter har til ægte Olle Jørgensen i Østrupslykke. - 3)<br />

Anne Catrine Jensdatter har til ægte Peder Nielsen Boelsmand i Køng, - 4)<br />

Margrethe Jensdatter har h<strong>af</strong>t til ægte Hmd. Hans Mouritsen i Sønderby død hendes<br />

børn Anders Hansen, - 25 år. - Jens Hansen 21 år. - Jakob Hansen 18 år. - Hans<br />

Hansen 14 år, - Lisbeth Hansdatter 9 år. -- Karen Hansdatter ? - Anne Hansdatter 5<br />

år. 5) Hans Jensen død hans børn Hans Hansen 8 år og Anne Hansdatter 13 år. Hans<br />

Envoldsen mødte på sin 2 sted børn Anne og Hanses vegne.<br />

Anne Catrine Hansdatter den 18 november 1813<br />

enkemand: Rasmus Nielsen Storm.<br />

børn: Karen Rasmusdatter ~ Lars Jensen som nu fæster huset. - Kirsten<br />

Rasmusdatter 19 år ugift tjener i Saltofte. ( værge Morten Jacobsen i Sønderby)<br />

Anne Jørgensdatter i Brydegaard den 29 august 1728 folio 143.<br />

enkemand Niels Pedersen.<br />

arvinger: kjødelige søskendebørn: Peder Hansen i Brydegaard, - Hans Nielsen i<br />

Assens. - Peder Nielsen i Høed. - sal. Laurs Hansen Koldtes ? Børn: Laurs Laursen i<br />

Brydegård. - Hans Laursen i Assens.<br />

Anne Jørgensdatter den 17 januar 1793. i Sønderby.<br />

enkemand Peder Nielsen.<br />

første ægtemand Anders Hansen. deres børn: Jørgen Andersen 15 år. Maren<br />

Andersdatter ~ Jacob Jensen hmd i Sønderby. - Anne Andersdatter 19 år tjener her<br />

på <strong>Frederiksgave</strong>. - Kirsten Andersdatter 12 år. hos hmd. Erik Hansen i Aae. deres<br />

værge en farbroder Erik Hansen <strong>af</strong> Aae.<br />

I sidste ægteskab Kirsten Pedersdatter 10 år.<br />

Jørgen Rasmussen Mosemarken mødte på enkemandens vegne, da han var bortrejst<br />

og fraværende landet.<br />

Anne Jørgensdatter den 5 okt. 1810 i Sønderby.<br />

enkemand Jeppe Hansen. Hmd.<br />

hendes datter Anne Pedersdatter 15 år. ( fra første ægteskab med Peder Larsen)<br />

hendes værge farbroderen Hans Larsen på Helnæs.<br />

Anne Nielsdatter i Voldbro, (død 6 uger før) den 18 oktober 1728 folio 143b<br />

enkemand. Niels Ibsen.<br />

hendes børn: Else Hansdatter ~ Hans Ibsen i Saltofte. - Ifur Hansen 38 år tjener i<br />

Saltofte. - Maren Hansdatter 36 år tjener på Bilsbølle. hendes værge Hans Ibsen og<br />

broderen.<br />

fælles børn: Maren Nielsdatter 26 år. Hans Nielsen 23 år.<br />

Tidliger ejer Niels Knudsen..


Anne Nielsdatter i Voldbro den 11 november 1734. folio 228.<br />

enkemand; Niels Laursen.<br />

børn; Laurs Nielsen 25 år. - Mette Nielsdatter ~ Morten Snave ( Nielsen) i Sønderby.<br />

- Maren Nielsdatter ~ Peder Knudsen i Mygind.<br />

Anna Nielsdatter i Ryehuuset den 7 februar 1743.<br />

arvinger: enkemanden Peder Andersen.<br />

hendes børn: Peder Nielsen 10 år, - Niels Nielsen 2 år. - Maren Nielsdatter 12 år.<br />

morbroderen Hans Nielsen i Flemløse tog sig <strong>af</strong> Peder, Jørgen Pedersens hustru <strong>af</strong><br />

Helnæs tog sig <strong>af</strong> Maren<br />

Anna Nielsdatter på Helnæs den 9 april 1744 folio 43 P2.<br />

Enkemand; Søren Christensen.<br />

Børn; Niels Sørensen. 2) Christen Sørensen. 3) Anna Sørensdatter gift med<br />

Anders Dideriksen.<br />

Anne Nielsdatter den 14 juli 1759 i Sønderby. P. 3 f. 118.<br />

arvinger: enkemanden Bertel Hansen.<br />

børn. Hans Bertelsen 25 år. - Niels Bertelsen 23 år. - Kirsten Bertelsdatter ~ Peder<br />

Hansen her på stedet. - Else Bertelsdatter 21 år.<br />

Anne Chatrine Nielsdatter den 16 august 1799 i Sønderby.<br />

enkemand Lars Clausen.<br />

arvinger: børn. Niels Larsen 10 år hjemme. - Claus Larsen 5 år. - Anne Catrine<br />

Larsdatter 1 år.<br />

Anne Nielsdatter den den 24 november 1807 i Sønderby.<br />

enkemand Hans Pedersen Krog.<br />

børn: Karen Hansdatter 2 år. og Kirsten Hansdatter 3 år.<br />

Anna Pedersdatter den 2 juni 1713 på Helnæs P 1 folio 22b.<br />

enkemand Anders Storm.<br />

børn 7 i tallet ældste søn 16 år og datter 7 år ingen navn nævnt.<br />

Anne Pedersdatter i Søllested den 8 november 1728 folio 146.<br />

enkemand, Anders Hansen.<br />

arvinger, søskende, søstre død ~ Anders Nielsen i Flemløse, på sin datter Maren<br />

Andersdatters vebne. - Kirsten Pedersdatter ~ Peder Hansen i Aborg, - Anna<br />

Pedersdatter ~ Poul Pedersen i Møllerhuus i Assens.<br />

Anne Pedersdatter i Sønderby den 26 okt. 1728. folio 146 P1.<br />

arvinger: enkemanden, Morten Nielsen Snabe !.<br />

børn Niels Mortensen 4 år, Hans Mortensen 3 år faderen var deres værge.<br />

Anna Pedersdatter i Voldtofte den 25 marts 1744 folio 42b.<br />

Enkemand; Hans Jensen.<br />

Søn Peder Jensen i Voldtofte.


Anne Pedersdatter i Voldtofte den 8 april 1752 side 168b. P2<br />

Enkemand, Jørgen Jensen Mand,<br />

Arvinger; 1) en broder Christen Pedersen død hans børn Maren Christensdatter gift<br />

med Peder Olsen i Høed Anne Christensdatter gift med Peder Rasmussen på Als,<br />

2) en søster Maren Pedersdatter død hendes børn 2 sønner og 2 piger ; Niels Hansen i<br />

Strærup Hans Madsen ibid Anne Hansdatter gift med Hans Hansen i Jordløse<br />

Margrete Hansdatter gift med Søren Simonsen i Strandbye 3) ½ søster Anne<br />

Kirstine Nielsdatter død hendes 3 børn; Anne Sophie Hansdatter Maren Hansdatter<br />

Elsebeth Conradtdatter gift med en Hattemager Christian Hofgaard i Kerteminde (<br />

alle 3 ophold i Kerteminde)<br />

Anne Pedersdatter i Schaarup den 11 maj 1753 side 205 P2.<br />

Accord med Jeppe Hansen som ny fæster.<br />

Hendes børn; Hans Hansen .- Mette Hansdatter Kirsten Hansdatter som skal giftes<br />

med Jeppe Hansen.<br />

Anna Sørensdatter hmd. i Aae den 4 juli 1781 død 1778.<br />

enkemand: Jørgen Gregersen.<br />

børn: Karen Jørgensdatter 27 år. - Mette Jørgensdatter 20 år. - Søren Jørgensen 13<br />

år. født værge Peder Nielsen hmd i Aae.<br />

Anton Andersen i Raundrup Gislev Sogn den 6 februar 1748 side 111, P2.<br />

Arvinger, Jens Andersen Rytter, - Anders Andersen boende i Kullerup, I<br />

skiftebrevet nævnes at den sal. mands moder og en fraværende broder er med<br />

arvinger til det lident efterladte,<br />

Aplone Laursdatter den 26 maj 1725 i det sønder Koobelhus ved <strong>Frederiksgave</strong><br />

arvinger: enkemand Christian Hansen.<br />

den sal. kones søskende Jens Laursen tjener på Sandagergaard, Jørgen Laursen<br />

boende i Føns, Rasmus Laursen bortdød hans efterladte 2 børn, deres moder Maren<br />

Hansdatter fra Rue var mødt med lavværge bemeldte Jørgen Laursen <strong>af</strong> Føns, Peder<br />

Hansen <strong>af</strong> Ebberup på sin hustru Kirsten Laursdatters vegne. Hans Pedersen fra<br />

Søebye, på sin hustru Anne Laursdatters vegne. Sal. Karen Laursdatter har efter ladt<br />

sig en datter Kirsten Pedersdatter fra Flemløse, hendes værge Jørgen Laursen <strong>af</strong><br />

Føns.<br />

Apolone Pedersdatter i Sønderby den 17 november 1745 side 73b. B2.<br />

Enkemanden, Gl, Hans Laursen.<br />

Peder Hansen 11 år. Birthe Hansdatter 14 år. Karen Hansdatter 8 år, på børnenes<br />

vegne deres morbrøder Peder Pedersen Hans Pedersen Jens Pedersen alle <strong>af</strong><br />

Sønderbye.<br />

Bendix Jacobsen, i Sønderby den 1 maj 1738 ingen livsarvinger.<br />

enken: Mette Nielsdatter lavværge Niels Gormsen, mødt var og Anders Jacobsen <strong>af</strong><br />

Sønderby, Rasmus Nielsen i Sønderby på sin hustru Karen Jacobsdatters vegne, og<br />

på <strong>af</strong>g: Morten Jacobsens børns vegne farbroderen bem. Anders Jacobsen.


Bergitte Jensdatter i Ebberup den 7 august 1720 folio 81b.<br />

Enkemand Peder Madsen,<br />

arvinger: hendes far. Jens Hansen i Skydebjerg.<br />

Brøder: Hans Jensen i Orte. - Laurids Jensen i Skydebjerg.- Svoger: Hans Albertsen i<br />

Skydebjerg. - Peder Christensen i Orte. - Gotfred Jørgensen i Kjærby.<br />

Bergitte Jensdatter på Helnæs den 25 juli 1749 side 125b. P2.<br />

Enkemanden gl, Hans Andersen husmand på Helnæs<br />

Børn; den sal. kones, Jens Hansen 13 år værge morbroderen Hendrik Bøcher i Snage<br />

fælles; Peder Hansen 5 år Michel Hansen ¼ år Maren Hansdatter 11 år, på<br />

deres vegne Anders Hansen som den sal. kones nærmeste slægtning<br />

Bertel Jensen i Sandager den 3 juli 1722 folio 91.<br />

Enken. Giertrud Hansdatter med lavværge og Peder Hansen <strong>af</strong> Næs.<br />

Børn: Jens Bertelsen fæster gården. - Hans Bertelsen. - Jørgen Bertelsen. -<br />

Christian Bertelsen, - Maren Bertelsdatter 21 år værge Jens Laursen i Sandager.<br />

Kirsten Bertelsdatter 14 år. - Niels Rasmussen i Hjorte. - Anne Bertelsdatter 11 år<br />

værge Niels Hansen i Sandager.<br />

Berthe Hansdatter i Sønderby den 9 juli 1787.<br />

enkemand Lars Poulsen hmd i Sønderby.<br />

børn: (fra ægteskab med Jens Hansen ) : Niels Jensen 33 år i Egeberghuuset. - og<br />

(fra ægteskab med Hans Mortensen): Jens Hansen 25 år bortrejst fra <strong>Frederiksgave</strong><br />

Gods sidste år.<br />

Berthe Ibsdatter den 14 marts 1791 i Sønderby.<br />

enkemand: Anders Larsen 22 år. - Jeppe Larsen 18 år. - Anne Larsdatter 24 år. -<br />

Johanne Larsdatter 15 år. værge Niels Ibsen i Saltofte.<br />

Birte Pedersdatter i Mullerød den 16 september 1730 folio 164.<br />

enkemand; Hans Thorsen.<br />

hendes børn; Hans Laursen 21 år. - Peder Laursen 13 år. - Ole Laursen 11 år. -<br />

Maren Laursdatter 19 år. - Anne Laursdatter 17 år. - Karen Laursdatter 15 år. På<br />

deres vegne Søfren Hansen fra Brydegaard, Hans Hansen i Grønnemosegaard.<br />

Birthe Hansdatter Liushøj i Søllested den 21 maj 1740 folio 339.<br />

Enkemand, Christen Hansen Lunde<br />

Børn, 1)Anna Marie Christensdatter 24 år. Værge hendes morbroder Laurs Hansen <strong>af</strong><br />

Blangstrup.<br />

Birthe Madsdatter i Niels Jacobsens bondegaard i Stubberup den 10 dec. 1737<br />

folio 331b.<br />

Børn; 1) Niels Jacobsen, - 2) ? Jacobsdatter ~ Hans Pedersen i Stubberup. 3)<br />

Jacob Jacobsen i Jylland. - 4) Johanne Jacobsdatter død ~ Søren Nielsen i<br />

Skydebjerg deres børn Niels Sørensen. - Anna Marie Sørensdatter. - Bodil<br />

Sørensdatter ~ Laurs Knap i Sandager.


Birthe Michelsdatter den 4 april 1796 i Aae.<br />

enkemand Erik Hansen hmd.<br />

en søn Michel Eriksen 4 år. til stede morbroderen Peder Michelsen tjener på Helnæs.<br />

Birthe Nielsdatter i Sønderby den 16 juli 1777 P. 3 - 463.<br />

enkemand Jørgen Nielsen.<br />

arvinger 2de halvsøskende <strong>af</strong>d. Niels Pedersen forhen Hmd i Dreslette hans børn<br />

Peder Nielsen 2o år tjener Peder Rasmussen i Voldtofte. - Sophia Nielsdatter 15 år<br />

tjener Anders Laursen Hmd i Dreslette.<br />

Birthe Pedersdatter i Aae den 23 juni 1745 side 64, P2.<br />

arvinger: enkemanden Mikkel Pedersen i Aae.<br />

hendes 3 børn: Rasmus Laursen 11 år, - Johanne Laursdatter 14 år, - Anna<br />

Laursdatter 9 år værge deres farbroder Peder Rasmussen på Helnæs.<br />

Rasmus Nielsen Helnes tager sig <strong>af</strong> Rasmus Laursen, - Peder Jørgensen i Aae tager<br />

sig <strong>af</strong> Johanne. - Peder Rasmussen Helnæs tager sig <strong>af</strong> den yngste.<br />

Birthe Pedersdatter i Bucherup den 10 januar 1748 side 108b. P2, til huse hos<br />

Rasmus Laursen.<br />

Arvinger, fra hendes moders første ægteskab med Hans Andersen i Flemløse, deres<br />

børn, som er ½ søskende til sal; Birthe Pedersdatter; 1) Kirsten Hansdatter død var<br />

gift med Peder Hansen i Voldtofte deres børn, Karen Pedersdatter. 2) Karen<br />

Hansdatter død var gift med Niels Laursen i Vistorup deres børn, Laurs Nielsen i<br />

Nyrup Hans Nielsen i Vistorup Karen Nielsdatter i Voldtofte død , hendes søn<br />

Niels Laursen Else Nielsdatter gift med Peder Andersen i Egerup.<br />

Helsøskende; Jørgen Pedersen død uden arvinger. - Fire børn fra hendes faders 2det<br />

ægteskab; Sidsel Pedersdatter gift med Claus Olsen på Næs, - Mads Pedersen Død<br />

hans 5 børn; Peder Madsen 24 år Mads Madsen 18 år Hans Madsen 16 år -<br />

Jørgen Madsen 9 år - Johanne Madsdatter gift med Laurs Nielsen i Flemløse på<br />

deres vegne deres stedfar Niels Gertsen i Flemløse, - Mette Pedersdatter gift med<br />

Jeppe R<strong>af</strong>nkjær på Helnæs - Karen Pedersdatter død hendes 4 børn; Jørgen Madsen<br />

13 år Laurs Madsen10 år Hans Madsen 7 år Karen Madsdatter 5 år på deres<br />

vegne deres far Mads Madsen i Flemløse.<br />

Bodel Ejlers i Sønderby den 2 dec. 1752. i Sønderby Hospital. Side 186 P2<br />

Arvin ger; hospitalets lemmer, Anders Jørgensen Søren Jørgensen Daniel Nielsen<br />

Peter Danielsen Peder Hendriksen . Hendrik Frants - Johanne Ejlers.<br />

Bodel Rasmusdatter den 26 juli 1715 i Melby = 30 dagen. P1 folio 40 b.<br />

enkemand Niels Andersen i Melby.<br />

enkens søn Rasmus Madsen i Ødsted. fælles børn: Karen Nielsdatter ~ Søfren<br />

Jensen boer i Assens. - Bergitte Nielsdatter ~ Hans Hansen i Melby.


Samme tid og sted møde hos Karen andersdatter sal. Hans Andersens efterleverske,<br />

som havde den 2 gaard i fæste ( Karen og Niels er søskende) overdrager sin 2 gaard<br />

til for.n. Hans Hansen, som nu fæster hele gaarden.<br />

Bodel Rasmusdatter i Voldtofte den 17 april 1738 folio 306 P1.<br />

Enkemand Morten Jensen<br />

Børn, Rasmus Mortensen 16 år. - Peder Mortensen 11 år. - Hans Mortensen 6 år. -<br />

Anders Mortensen 2 år, - Maren Mortensdatter deres værge unge Hans Rasmussen<br />

i Voldtofte deres morbr<br />

Carsten Sørensen på Helnæs den 18 november 1750 side 137b P2<br />

Enken; Anne Hansdatter, Lavværge Anders Smed.<br />

Børn; fra første ægteskab, Hans Carstesen 21 år Søren Carstensen 19 år fra 2det<br />

Anne Carstensdatter 16 år Rasmus Carstensen 14 år Christen Carstesen 12 år fra<br />

3die, Hans Carstensen 9 år Jens Carstensen 1½ år Maren Carstensdatter 4 år,<br />

Karen Carstensdatter født efter skiftes <strong>af</strong>slutning; værge farbroderen Peder<br />

Sørensen <strong>af</strong> Helnæs<br />

Catrine Christensdatter til huse hos Rasmus Gormsen den 1 januar 1748 side<br />

114b P2.<br />

Børn, Niels Andersen i Nørre Brobye Anne Kirstine Andersdatter i ægteskab med<br />

Niels Pedersen Rytter.<br />

Catrine Elisabeth Jochumsdatter den 11 april 1797 i Christianshuset v.<br />

<strong>Frederiksgave</strong>.<br />

enkemand: Lars Hansen Sne<strong>dk</strong>er.<br />

arvinger: en søn Espen Larsen 23 år. her i stervboen.<br />

børn fra første ægteskab: Maren Esprnsdatter ¨ Henrich Stub førhen sne<strong>dk</strong>er mester i<br />

Assens, men nu måske opholdende sig i København. tilsted Lars Rasmusen som er<br />

farbroder til Maren Espensdatter.<br />

Catrine Marie Mikkelsdatter i Stubberup den 29 januar 1734 folio 213b.<br />

enkemand Hans Simonsen.<br />

arvinger hendes far Mikkel Markusen i Bred.<br />

broder: Mads Mikkelsen i Bred. - søster Margrete Mikkelsdatter ~ Søren Jensen i<br />

Bred. - Anna Mikkelsdatter ~ Niels Jacobsen i Stubberup<br />

Catrine Wenselsdatter ?? I Voldbro den 3 nov3mber 1730 folio 171b.<br />

enkemand Christen Nielsen hos Peder Søfrensen Smed.<br />

bør; Niels christensen Smed i Herslev Jylland død hans børn; Hans Christen Nielsen<br />

6 år. - Catrine Nielsdatter 2 år.<br />

Christen Andersen paa Helnæs den 1 august 1747 side 87, P2.<br />

Enken, Maren Jørgensdatter, lavværge og trolovet Hans Andersen Storm.<br />

6 Børn , fra 3 ægtskab; Det første ægteskab, Anders Christensen 29 år Karen<br />

Christensdatter 19 år Johanne Christensdatter 14 år; - I det 2det; Johanne<br />

Christensdatter 9 år Mette Christensdatter 7 år, deres formynder Hans Laursen<br />

Storm, og Rasmus Eriksen - I det 3die, Jørgen Christensen 1½ år, formynder<br />

morfaderen Jørgen Mortensen <strong>af</strong> Helnæs,


I skiftebrevet nævnes enkens broder Morten Jørgensen.<br />

Christen Christensen, i Ryehuuset i Sønderby den 1741 tjenestekarl.<br />

arvinger: søskende, <strong>af</strong>g. Niels Christensen i Ryehuuset hans børn, som deres<br />

morbroder Hans Nielsen i Flemløse er værge til. - <strong>af</strong>g. Hans Christensen i Haarby 2<br />

broder hans datter Karen Hansdatter ~ Hans Jørgensen i Haarby. - <strong>af</strong>g. Peder<br />

Christensen i Søllested 2 broder hans børn. - Anne Christensdatter hel søster ~<br />

Jørgen Pedersen på Helnæs. - <strong>af</strong>g. Birthe Christensen fra Helnæs fuld søster. -<br />

Maren Christensdatter i Ryehuuset hel søster, <strong>af</strong>g. - Margrethe Christensdatter på<br />

Helnæs 2 søster.<br />

Christen Hendrichsen i Lusholt den 18 dec. 1754 side 279 P2.<br />

Arvinger; hans mor Anna Maria Christensdatter gift med Knud Hansen,<br />

Søskende Ole Hendrichsen 9 år født værge Niels Anderse i Falden.<br />

I skiftebrevet nævnes et skiftebrev datert 24 september 1746 efter Hendrich Olsen i<br />

Lusholt, her nævnes den sal. mands fader Oluf Hendrichsen i Langsted, samt den sal.<br />

mands svoger Henning Mortensen i Køng Højrup, og enkens svoger Rasmus Nielsen<br />

i Frøbjerg.<br />

Christen Nielsen Huus, den 12 marts 1755 tilhuuse hos Christen Sne<strong>dk</strong>er i Aae:<br />

Christen døde under en rejse.<br />

arvinger Enken Karen Madsdatter.<br />

børn. Mathias Christensen , som for 3 år siden er indsat udi Glüstadt tugthuus, men<br />

foregives der at være død. - Cathrine Christensdatter, som skal tjene hr. Cammer<br />

Herre Reevenfeldt udi Slesvig gl. 35 år. - Anna Maria Christensdatter, som har til<br />

ægte Petter Lorrentsen Væver udi Sønderby.<br />

Christen Søfrensen I Schaarup den 19 september 1736 folio 262.<br />

enken Anna Hansdatter med lavværge broderen Christopher Hansen i Gummerup.<br />

Børn: Søfren Christensen . - værge farbrøderne Peder og Carsten Søfrensen på<br />

Helnæs.<br />

Christian Hansen den 8 juli 1761 synder Koobelhuus død den 8 marts s.å.<br />

Sønderby.<br />

arvinger: enken Mette Laursdatter. med lavværge Søren Thorsen i Aae., enken er<br />

kun mor til det yngste barn Hans<br />

børn, Hans Christiansen tjener i Sønderby er myndig. - noch en søn Hans<br />

Christiansen 18 år tjener unge Jacob Nielsen i Sønderby. ,- Kirsten Christiansdatter<br />

23 år tjener i <strong>Frederiksgave</strong> Mølle. formynder for de 2 yngste farbroderen Niels<br />

Hansen Gynter hmd i Sønderby..<br />

(næste fæster: Lauers Jørgensen.)<br />

Christian Stylvig forvalter den 12 marts 1796.<br />

enken Giertrud Stylsvig født i Wigerslev ?<br />

arvinger: børn: Niels Christian Stylsvig 12 år. - Andreas Wilhelm Stylsvig 11. -<br />

Lars Friderich Stylsvig 6 år. - Ferdinan Wilhelm Stylsvig 3 år. - Johanne Stylsvig<br />

17 år, fra første ægteskab, hendes børn Købmand Bendsen i Assens.


Værge for de yngste børn Provst Jacobsen i Dreslette.<br />

Christen Christensen i Rye Huset Sønderby den 28 januar 1741 folio 362 P1.<br />

Arvinger; helbroder Niels Christensen død hans børn ? deres værge morbroderen<br />

Hans Nielsen i Flemløse. 2) ½ broder Hans Christensen i Haarby en datter Maren<br />

Hansdatter ~ Hans Jørgensen i Haarby, - 3) ½ broder Peder Christensen i Søllested<br />

død hans børn ?. 4) helsøster Anna Christensdatter ~ Jørgen Pedersen på Helnæs.<br />

5) hel søster Birthe Christensdatter død hendes børns fødte værge Jens Dideriksen.<br />

6) helsøster Maren Christensdatter med værge Jørgen Pedersen på Helnæs. 7) ½<br />

søster Margrethe Christensdatter på Helnæs død hendes børn, ? på deres vegne<br />

Jørgen Christophersen i Ebberup og Peder Rasmussen på Helnæs.<br />

Christen Jørgensen på Helnæs i Ole Hansens gaard den 20 februar 1741 folio 366b.<br />

P1.<br />

Arving, dattern Anna Christensdatter 15 år, værge Peder Sørensen på Helnæs.<br />

Christen Sørrensen i Schaarup den 19 september 1736 folio 262,<br />

enken Anna Hansdatter med lavværge Christopher Hansen <strong>af</strong> Gummerup., hendes<br />

broder.<br />

arving en søn Sørren Christensen værge farbrøder Peder Sørrensen og Carsten<br />

Sørrensen på Helnæs<br />

Christopher Hansen og hustru Engel Pedersdatter i Saltofte <strong>af</strong>står gaarden den 12<br />

marts 1726 folio 121.<br />

Børn: Hans Christophersen. - Anna Christophersdatter 35 år. - Christen<br />

Christophersen 29 år. - Peder Christophersen 26 år. - Hendrich Christophersen 23 år.<br />

- Maren Christophersdatter 20 år.<br />

Christopher Mortensen Smed i Sønderby den 8 marts 1712<br />

arvinger: enken Maren Pedersdatter med lavværge broderen Mads Lunde.<br />

børn: eneste datter Karen Christophersdatter med fæstemand Rasmus Christensen,<br />

som ægter hende og fæster huus og smedie. enken får et værelse i huuset.<br />

Clara Marie Jørgensdatter i Falden den 1 august 1740 folio 345b.<br />

Arvinger; hendes mor Elisabeth Margrethe ~ Niels Andersen i Falden.<br />

Fuldsøskende; 1) Johanne Jørgensdatter 21 år. - 2) Jørgen Jørgensen 10 år. - ½<br />

søskende Johan Diderik Larsen 6 år. - Anders Jørgensen (Pahh ?) i Midelfart.<br />

Claus Andersen i Bucherup den 31 okt. 1742 folio 19 P2.<br />

Enken Mette Andersdatter<br />

Arvinger; en broder søn Anders Olsen I Søe Søbye. - en søster Mette Andersdatter i<br />

Søbye.<br />

Claus Jensen på Helnæs den 27 juni 1728 folio 141.<br />

Enken Maren Christensdatter med lavværge Rasmus Vinter i Sønderby.<br />

barn: Karen Clausdatter med lavværge og kjerste Ole Hansen, som fæster gaarden.<br />

Claus Jensen gmd i Sønderby den 1 september 1774 P 3 - 417.


enken Anne Laursdatter<br />

deres børn Jens Clausen 8 år.- Laurs Clausen 6 år. - Niels Clausen 22 år. - Maren<br />

Clausdatter 3 år deres formynder farbrøderne Jens Jensen og Peder Jensen Gmd i<br />

Sønderby.<br />

fra første ægteskab med Maren Andersdatter sønnen Hans Clausen 14 år. se skifte<br />

den 7 juni 1765 efter hende.<br />

Claus Jørgensen på Helnæs den 5 juli 1741 folio 3 P 2.<br />

Og hustru Kirsten Jespersdatter<br />

Arvinger børn: Jørgen Clausen, - Laurs Clausen. - Hans Clausen, alle fuld<br />

myndige.<br />

Claus Pedersen i Søllested den 19 marts 1726 folio 127. Afstår gaarden. Ingen<br />

arvinger nævnt.<br />

Degne enken i Hospitalet i Sønderby den 8 august 1752 ingen arvinger nævnes.<br />

Dorthe Christensdatter på Helnæs den 16 december 1740 folio 364 p1.<br />

Børn; Maren Jørgensdatter 6 år. Værge hendes farbrøder Jens og Anders Dideriksen<br />

på Helnæs<br />

Dorthe Conradsdatter i Sandager den 22 november 1753 side 229b. P2.<br />

Enkemand, Hans Thomsen Landsoldat. Tilhuse hos Lars Ottesen.<br />

Arvinger; en broder Samuel Conradsen,<br />

Den sal. kone døde i Dreslette hos sin mands fader den 16 november.<br />

Dorthe Henningsdatter i Voldtofte den 25 marts 1744 folio 43b. P2 .<br />

Enkemand; Peder Aagaard<br />

Børn; Anders Pedersen 8 år. 2) Dorthe Pedersdatter 12 år. 3) Anna Marie<br />

Pedersdatter 4 år. Værge morbroderen Han Nielsen i Flemløse.<br />

Dorthe Jensdatter i Søllested den 27 juli 1750 side 136 P2.<br />

Enkemanden; Christen Rasmussen Skrædder, hus på Hans Hansens gårds grund.<br />

Børn; Anna Cathrina Christensdatter her hos sin gl. fader.<br />

Dorthe Mortensdatter den 13 juli 1789<br />

enkemand Mads Jørgensen.<br />

Arvinger: søskende børn. Gorm Nielsen - Jacob Nielsen i Sønderby. - Hans<br />

Nielsen i Snave. - Michel Christophersen i Enemærket ~ ( Ane Larsdatter død<br />

1808), - Lene Nielsdatter ~ <strong>af</strong>d. Jeppe Nielsen i Aa, - Dorthe Nielsdatter død ~<br />

Peder Jacobsen her <strong>af</strong> byen deres 4 børn. (se skiftet efter hende 10/2 1770)<br />

Mette Nielsdatter ~ Lars Sne<strong>dk</strong>er ( Jacob Larsen ?). i Dreslette, - Agnete<br />

Nielsdatter ~ Peder Larsen i Saltofte, Christian Christophersen død: hans børn som<br />

ikke vides hvor er. - Berthe Christophersdatter ~ Sal. Lars Jensen i Dreslette<br />

Dorthe Nielsdatter den 10 februar 1770 P 3.<br />

enkemand Peder Jacobsen.


ørn. Jacob Pedersen 3 år. - Karen Pedersdatter . - Maren Pedersdatter . - Kirsten<br />

Pedersdatter. formynder morfader Niels Gormsen i Sønderby.<br />

Dorthe Nielsdatter den 13 juli 1789 i Sønderby.<br />

enkemand Lars Hansen Winther gmd.<br />

børn: Anne Laursdatter 3 år. værge moderens farbroder gmd. Hans Mortensen<br />

Winther <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Dorthe Rasmusdatter den 3 maj 1713 i Ejbye P 1 folio 21.<br />

enkemanden Peder Jensen.<br />

arvinger <strong>af</strong>dødes børn: Hans Madsen i Voldby - Anna Madsdatter ¨ Anders<br />

Jørgensen i Gelsted. - ? Madsdatter ¨ Niels Jensen i Ejby. fælles en søn Rasmus<br />

Pedersen tjener hjemme.<br />

Dorthe Rasmusdatter den 8 august 1765 i Sønderby, død den 26 juni s.å.<br />

arvinger, enkemanden Niels Mortensen Winter.<br />

fællesbørn, Morten Nielsen 8 år, - Rasmus Nielsen 6 år. - Anna Nielsdatter 14 år. -<br />

Karen Nielsdatter 12 år. - Marie Nielsdatter 10 år. - Kirsten Nielsdatter 4 år. -<br />

Mette Nielsdatter 22 år.<br />

Dorthe Pedersdatter den 28 december 1797 i Aae.<br />

enkemand: Lars Nielsen.<br />

arvinger: hendes børn: Jens Pedersen gmd udflyttet <strong>af</strong> Ebberup. - Hans Pedersen<br />

Keglemester ? i Kbh. - (Karen Pedersdatter ? ) gift med Niels Madsen i Torrøehus. -<br />

Kirsten Pedersdatter ~ Hans Andersen hmd i Dærup. - fællesbørn: Anne Larsdatter<br />

~ Søren Winter i Kbh. og Maren Larsdatter el. Pedersdatter. opholdende hos sin<br />

søster i Kbh. ( se skifte Peder Jensen den 14 april 1757 i Aae. P. 3 folio 57)<br />

Dorthe Søfrensdatter den 21 april 1716 i Dreslette P 1 folio 43b.<br />

enkemand, Thor Thorsen hmd.<br />

børn: thor Thorsen. - Michel Thorsen. - Laurs Thorsen. - Hans Thorsen.<br />

Elisabeth Huusman ( Madam ). den 25 marts 1766. død den 12 februar 1761<br />

enkemand, kornskriver Sr. Christian Winholle på <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

Anna Johanne 4 2 år. - Frederica 32 år. - Giertrud 5 uger.<br />

Elisabeth Christina Brun den 23 oct 1803 og 11 november. mejerske på<br />

<strong>Frederiksgave</strong>.<br />

enkemand: Dragon Johan Peder Stenbood ved Det fynske Regiment.<br />

arvinger: børn: Johan Stenbool 20 år. og Henning Stenbool 18 år.<br />

Elisabeth Knudsdatter på Helnæs den 19 september 1747 side 89, P2.<br />

Enkemand, Anders Jensen<br />

Den sal. kones søn, Anders Hansen 12 år, han er vanfør, som værge drengens ½<br />

brøder Peder Hansen og Laurs Hansen<br />

Elisabeth Madsdatter i Brydegaard den 9 juni 1735 folio 229b.


enkemand, Søren Hansen<br />

arvinger: Mads Laursen og Laurs Laursen <strong>af</strong> Brydegaard, Niels Laursen i Sønderby,<br />

- Jørgen Laursen hans søn Laurs Jørgensen, - Poul Buse ~ Karen Laursdatter i<br />

Dreslette.<br />

Ellen Nielsdatter <strong>af</strong> Agernæs den 13 januar 1729 folio156b.<br />

enkemand Hans Pedersen, hos sin svigersøn Rasmus Laursen.<br />

børn: Peder Hansen på Illumø Anne Hansdatter ~~ Rasmus Laursen. - Karen<br />

Hansdatter ~ Jørgen Hansen Brunshuuse.<br />

Else Marie Ditlev den 4 marts 1715 på Hindsgavl P 1 folio 28.<br />

enkemanden Christen Nielsen Skovsboe.<br />

<strong>af</strong>dødes arvinger: en søster Marie Ditlov. ~ Laurids Lauridsen i Fredericia . -<br />

Kirstine Marie Ditlev ~ Zacharias Rud degn i Gadstrup på Sjælland død hendes børn<br />

Maria Zachariasdatter gift med Lauge Lauridsen i Kbh. - Anna Catrine<br />

Zachariasdatter ? - Kirsten Zachariasdatter og Rebeca Zachariasdatter.<br />

Else Kirstine Hansdatter i Rørmosegaard den 28 maj 1746 side 75, P2.<br />

Enkemanden Hans Rasmussen,<br />

Børn, Rasmus Hansen 7 år. Hans Hansen 4 år. Susanne Hansdatter 9 år. Sophia<br />

Hansdatter 6 år. Anna Hansdatter 2 år, tilstede deres morfader Hans Nielsen i<br />

Bucherup.<br />

Else Larsdatter i Saltofte den 18 juli 1724 folio 98.<br />

Enkemand. Hans Ibsen.<br />

Hendes børn: Peder Madsen 40 år tjener ibid. - Niels Madsen 38 år. - Anders Madsen<br />

34 år i Saltofte, - Mads Madsen tjtner på stedet. - Karen Madsdatter 24 år. - Mette<br />

Madsdatter ~ Peder Thomsen i Turup. - og sal. Laurs Madsen hans 2 børn fra<br />

Melby, Mads Laursen 12 år - Else Laursdatter 10 år deres værge deres stiffader<br />

Hans Hansen i Melby..<br />

Else Larsdatter i Bucherup den 2 maj 1753 side 199b, P2<br />

Enkemand; Mads Nielsen<br />

Børn, Lars Madsen i Bucherup Nels Madsen udenlands Hans Madsen i Søllested<br />

Anders Madsen 21 år gl. Maren Madsdatter gift med Niels Hansen i Blangstrup.<br />

Else Larsdatter den 18 november 1795 i Sønderby.<br />

enkemand Anders Jørgensen indsidder.<br />

arvinger: Diderik Andersen hmd i Egerup på sin hustrus vegne. og hmd. Povel<br />

Bø<strong>dk</strong>er i Køng og Lars Kurvemand i Vedtofte på deres hustruers vegne.<br />

Da den <strong>af</strong>døde var fattiglem blev der intet at arve.<br />

Else Madsdatter den 2 november 1764 i Sønderby. til huse hos gmd. Niels<br />

Bertelsen i Sønderby.<br />

arvinger: 2 broder 1) Mads Bertelsen, som 1763 deserterede fra Assens arrest, hvor<br />

han sad for overfald på unge Jørgen Andersen i Saltofte.<br />

gmd. unge Rasmus Hansen , som er gift med den <strong>af</strong>dødes 2) søskende barn. og<br />

gmd. Hans Hansen stedfader til 3) Gregers Hendrichsen der også er søskende barn


til <strong>af</strong>døde. 4) Peder Nielsen Hjulmand i Sønderby er ligeledes søskende barn til<br />

<strong>af</strong>døde.<br />

<strong>af</strong>døde havde arv tilgode efter hendes forældre ved hendes formynder Niels Pedersen<br />

i Saltofte.<br />

Else Rasmusdatter den 28 maj 1794 indsidder hos gmd. Peder Hansen Krog i<br />

Sønderby.<br />

arvinger: Rasmus Jørgensen førhen hmd. i Saltofte, hans børn: Niels Rasmussen<br />

tjener i Dreslette. - Hans Rasmussen tjener i Liltoft. - Peder Rasmussen tjener Niels<br />

Jacobsen gmd i Sønderby. -<br />

1. datter Anne Nielsdatter ~ Niels Nielsen Finning Tømmermand <strong>af</strong> Odense, som er<br />

død og har efterladt 1 søn og 1 datter.<br />

den 27 juni 1794 fortsættes Rasmus Jørgensens børns stedfar Lars Larsen i Saltofte.<br />

den 11 juli 1794 Tømmermester Finning ?<br />

Enevold Andersens hustru i Søllested den 9 januar 1755.<br />

søn Hans Envoldsen gmd. i Sønderby en broder Anders og 5 søstre.<br />

Erik Jørgensen i Aae den 23 februar 1753. side 190 P2.<br />

enken Maren Rasmusdatter. Lavværge Lars Dideriksen.<br />

arvinger hans børn: Rasmus Eriksen på Helnæs, - Jørgen Eriksen som har<br />

fæstebrevet på huuset i Aae. - Hans Eriksen tjener på Helnæs ikke 25 år gl. - Karen<br />

Eriksdatter ~ Niels Andersen i Aae.<br />

Der nævnes forskellige jordhandler, hvor der nævnes følgende Niels Andersens<br />

steddatter Else Hansdatter som sal. Erik Jørgensen har opfostret<br />

Erik Laursen i Sønderby den 19 februar 1769 P. 3 - f. 320. hos Jens Jørgensen.<br />

børn, Maren Eriksdatter. - og Laurs Eriksen . Mads Laursen borger i Assens var<br />

mødt på deres vegne<br />

Erik Madsen hmd i Sønderby den 19 januar 1788.<br />

enken Else Christensdatter.<br />

børn Mads Eriksen fra Saltofte 43 år. - Jacob Eriksen <strong>af</strong> Sønderby 32 år. - Hans<br />

Eriksen 26 år tjener smeden Wolbro. - Mette Eriksdatter ugift tjener på<br />

<strong>Frederiksgave</strong> Gods.<br />

Erik Pedersen i Sønderby den 23 september 1738.<br />

arvinger: hans moder Karen Pedersdatter med lavværge ?<br />

søskende: Peder Pedersen, Hans Pedersen, Aplone Pedersdatter ~ Hans Laursen i<br />

Sønderby, Anne Pedersdatter ~ unge Jens Pedersen i Sønderby, Jeppe Pedersen<br />

boende i Milling, Jens Pedersen i Sønderby, Rasmus Pedersen fraværende.<br />

Espen Rasmussen i Brydegaard den 11 april 1733 folio 196b.<br />

enken: Karen Rasmusdatter med lavværge Laurs Laursen i Brydegaard.<br />

børn: Rasmus Espensen. - Simon Espensen som begge er myndige. Karen<br />

Espensdatter ~~ Jens Hansen i Grønmosegaard. - Maren Espensdatter. - Anna<br />

Espensdatter. - deres værge Rasmus Espensen. og morbroderen Jeppe Ravnkjær på<br />

Helnæs.


Espen Rasmussen den 16 maj 1753 i Brydegaard 16 år.<br />

hans far Rasmus Espensen i Brydegaard.<br />

Espen Rasmussen i <strong>Frederiksgave</strong> Mølle den 14 august 1771 P 3 - 367. i<br />

<strong>Frederiksgave</strong> gammel Møllerhuus.<br />

enken Chatarine Elisabeth ?<br />

datter Maren Espensdatter 1 år gl. tilsted den <strong>af</strong>dødes broder Laurs Rasmussen<br />

ungkarl tjente i Brydegaard. og farbroderen Simon Espensen Gmd på Helnæs.<br />

Frants Olsen Smed i Ebberup den 2 november 1775.<br />

enken Karen Madsdatter.<br />

Claus 14 år. - Mads Frantsen 8 år. - Karen Frantsdatter formynder farbroderen<br />

Jørgen Olsen i Grevehuuset.<br />

Giertrud Andersdatter den 24 marts 1794 i Sønderby.<br />

enkemand: Gregers Jensen boelsmand.<br />

fællesbørn: Anders Gregersen 23 år tjener Diderik Larsen i Sønderby. - Mette<br />

Gregersdatter her i stervboen.<br />

Hans Hansen gevorben Soldat fæster huset <strong>af</strong> Gregers Jensen og ægter hans datter.<br />

Gertrud Gregersdatter den 14 april 1757 i Aae død samme dag P. 3 folio 56.<br />

arvinger: enkemand, Michel Pedersen i Aae.<br />

børn, Peder Michelsen 10 år. - Anders Michelsen 7 år. - Birthe Michelsdatter 2 år.<br />

værge deres morbroder Jørgen Gregersen hmd. i Aae.<br />

Gertrud Jensdatter den Ryehuset ved <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

enkemand Peder Christensen.<br />

børn: fra forige ægteskab med sal. Peder Andersen.: Anders Pedersen tjender Peder<br />

Jensen i Sønderby. - Peder Pedersen hjemme.<br />

Giertrud Jørgensdatter i Flemløse den 13 januar 1745 side 62b P2.<br />

Enkemanden, Mads Madsen.<br />

Børn; Jørgen Madsen, - Laurs Madsen 6 år, - Hans Madsen 4 år. Karen Madsdatter<br />

2 år, på deres vegne morfaderen Jørgen Hansen.<br />

Giertrud Mortensdatter i Haarbye den 4 marts 1753 side 195b. P2.<br />

Arvinger, søskende, 1) Christopher Mortensen her i byen 2) Jørgen Mortensen død<br />

hans børn Morten Jørgensen på Helnæs Maren Jørgensdatter gift med Hans<br />

Andersen storm på Helnæs Karen Jørgensdatter paa Helnæs Mette Jørgensdatter<br />

gift med Jørgen Arboe på Helnæs - 3) Anne Mortensdatter død hendes børn, Peder<br />

Andersen i Haarby Karen Andersdatter her til huse. På Christopher Mortensens<br />

vegne mødte hans datters mand Rasmus Hansen her i byen.<br />

Giertrud Nielsdatter den 13 juli 1810 i Sønderby.<br />

enkemand Hans Clausen Gmd.


hendes børn: 1) Niels Hansen hmd i Saltofte død hans børn: Hans Nielsen 16 år. -<br />

Anders Nielsen 13 år. deres stedfar Peder Nielsen er værge. 2) Lars Hansen 33 år<br />

boende i Holsten. - Maren Hansdatter ~ Erik Hansen i Aae. ( se skiftet den 1 okt.<br />

1783 efter Hans Clausen)<br />

Gregers Jensen i Aae den 31 janaur 1733.<br />

arvinger: enken Karen Jørgensdatter med lavværge Michal Thorsen i Dreslette.<br />

børn, Jens Gregersen 20 år,- Jørgen Gregersen 2 år. - Kirsten Gregersdatter, -<br />

Giertrud Gregersdatter, - Karen Gregersdatter, - Johanne Gregersdatter. deres<br />

værge farbrøderne Jens Jensen og Peder Jensen i Sønderby.<br />

Gorm Clausen <strong>af</strong> Blangstrup den 15. april 1720. Folio 79.<br />

Enken. Giertrud Madsdatter med kjerste og lavværge Laurits Pedersen.<br />

Børn: Mads Gormsen 9 år hans værge farbroderen Hans Clausen i Turup, og<br />

morbroder Laurids Jørgensen i Mygind.<br />

Hans Andersen den 8. februar 1712 i Terpegaarden i Sønderby død for 3 år siden P1<br />

folio 16 a.<br />

enken Kirsten Madsdatter. lavværge og trolovet Hans Hansen ladefoge på<br />

<strong>Frederiksgave</strong>.<br />

hans barn; Rasmus Hansen i Hostrup<br />

fællesbørn: Anders Hansen 23 år. - Simon Hansen 10 år. - Peder 7 år. - Apelone<br />

Hansdatter 21 år. - Anne Hansdatter 19 år. - Karen Hansdatter 18 år. - Maren<br />

Hansdatter 15 år. - Kirsten Hansdatter 12 år. - Anna Hansdatter 4 år.<br />

formynder farbrøder Henning Andersen udi Sarup og Mads Andersen i Køng.<br />

tilstede: enkens far Mads Eriksen i Søby.<br />

Hans Andersen i Høed den 27 juni 1723 folio 93.<br />

Enken Maren Andersdatter med kjerste og lav værge Anders Nielsen.<br />

Børn: Anders Hansen 6 år. - Anders Hansen 3 år. - Peder Hansen 1 år. Deres værger:<br />

farbrøder Hans Andersen i Flemløse. Laurs Storgaard i Dreslette. Hans Rasmussen i<br />

Voltofte.<br />

Hans Andersen på Helnæs den 20 juni 1735 folio 230.<br />

enken: Else Jensdatter.<br />

børn: Anders Hansen, - Jens Hansen begge myndig, - Maren Hansdatter, - Karen<br />

Hansdatter deres værge Laurs Andersen ibid.<br />

Hans Andersen i Bucherup den 23 maj 1749 side 174, P2.<br />

Børn; Anders Hansen 24 år Kirsten Hansdatter 30 år, værge Mads Nielsen her i<br />

byen. Ved skiftebrevets slutning staar der at Kirsten Hansdatter medelte at hun var<br />

kjerste med Mads Nielsens søn ,Laurs Madsen, som fæster stedet.<br />

Hans Andersen Skræder i Brydegaard den 16 maj 1753 side 207, P2<br />

Enken, Sidsel Madsdatter, lavværge Hans Andersen her i byen / Hans Jørgensen


Søskende; Rasmus Hansen i Sønderby Lars Hansen ibid Niels Andersen i Aae<br />

Kirsten Andersdatter gift med Lars Dideriksen i Sønderby Anne Andersdatter gift<br />

med Anders Larsen Boemand<br />

Hans Andersen Smed i Brydegaard den 16 maj 1753 side 208b. P2<br />

Enken; Anne Catrine Offersdatter, Laværge Anders Gertsen på Ørbæk.<br />

Børn, Karen Hansdatter 3 år Maren Hansdatter 1år, værge Lars Andersen Møller i<br />

Haarby. I skiftebrevet nævnes et skøde <strong>af</strong> 25 feb. 1724 for den sal. mands fader<br />

Anders Hansen Smed<br />

Hans Andersen på Helnæs den 19 november 1754 side 278b, P2.<br />

Enken, Kirsten Hansdatter Lavværge Anders Nielsen Smed på Helnæs.<br />

Børn, fra første ægteskab, Anders Hansen32 år, - Lars Hansen 26 år, - Claus Hansen<br />

21 år Peder Hansen 10 år, - Else Hansdatter gift med Anders Jensen på Helnæs<br />

formynder Anders Hansen<br />

Hans Bertelsen den 21 maj 1791 ungkarl hos Peder Jacobsen i Sønderby.<br />

arvinger: <strong>af</strong>g. broder Niels Bertelsens forhen gmd. i Sønderby børn: Peder Nielsen<br />

21 år. - Jørgen Nielsen 18 år. - Anne Nielsdatter 16 år<br />

en <strong>af</strong>død søster Else Bertelsdatters ~ Jens Sørensen Smed i Snave deres børn:<br />

skoleholder Søren Jensen i Saltofte. - og Anne Jensdatter tjener i Haarby. - Kirsten<br />

Bertelsdatter som er <strong>af</strong>gået ved døden ~ Peder Hansen hmd i Brydegaard. deres børn.<br />

Hans Pedersen hmd. i Sønderby. - Bertel Pedersen indsider hos sin broder 28 år. -<br />

Anders Pedersen 25 år tjener Diderik Larsen i Sønderby. - Anne Pedersdatter ~<br />

sne<strong>dk</strong>er Niels Pedersen måske i Aalborg.<br />

Hans Bildsen på Helnæs den 24 maj 1749 side 123, P2.<br />

Enken; Karen Laursdatter,<br />

En datter gift med Anders Thorsen<br />

Hans Clausen i Turup den 20 november 1747 side 106b, P2.<br />

Enken, Karen Pedersdatter, lavværge Hans Jensen store Hesbjerg<br />

Børn; Peder Hansen 23 år Claus Hansen 20 år Espen Hansen 14 år van før i sin<br />

haand , I skiftet staar der (Espen Clausen) og en datter Anna Hansdatter gift med<br />

Hendrik Madsen her i byen, formynder Jeppe Clausen her <strong>af</strong> Turup,<br />

Hans Clausen i Sønderby den 29 maj 1752 død den 24 maj. Side 174b, P2.<br />

arvinger: enken Anne Margrethe Conradsdatter med laugværge Anders Jensen Smed<br />

i Sønderby.<br />

børn: Claus Hansen borger og indvaaner i Assens og Peder Hansen tjenende her i<br />

byen.<br />

Hans Christophersen i Saltofte den 7 maj 1746 side 78 P2.<br />

Enken Karen Pedersdatter, lavværge Hans Madsen.<br />

Børn; Maren Hansdatter 14 år. Engel Hansdatter 13 år , på deres vegne farbroderen<br />

Peder Christophersen her i byen, Rasmus Hansen <strong>af</strong> Kjerumgaard, fæster gaarden og<br />

forlover sig med den ældste datter Maren Hansdatter.


Hans Envoldsen gmd i Sønderby bjergemark den 16 juli 1782.<br />

enken Karen Eriksdatter med lavværge Jacob Nielsen.<br />

fællesbørn. Erich Hansen 23 år. - Envold Hansen 15 år. - Karen Hansdatter. -<br />

Kirsten Hansdatter deres værge halvbroderen Hans Hansen fra enkens første<br />

ægteskab.<br />

Hans Erichsen <strong>af</strong> Aae den 5 oktober 1744 side 66, P2.<br />

Enken, Karen Erichsdatter, tils Andersen fæster huset og ægter enken.<br />

Børn, Erich Hansen 3 år, - Maren Hansdatter 14 år, - Else Hansdatter 9 år, - Karen<br />

Hansdatter 6 år, - Ellen Hansdatter 2, morbroder Rasmus Erichsen <strong>af</strong> Helnes,<br />

Hans Eriksen den 16 marts 1745, dette skifte nævnes ved skiftet efter hans enke<br />

Karen Erichsdatter p. 3 folio 54. 1757.<br />

deres børn: Erik Hansen 3 år f. 1742. - Maren Hansdatter 14 år f. 1731, - Else<br />

Hansdatter 9 år f. 1736, - Karen Hansdatter 6 år. f. 1739 - Ellen Hansdatter 2 år f.<br />

1743 . deres værge morbroderen Rasmus Eriksen på Helnæs.<br />

Hans Hansen i Brydegaard den 6 februar 1730<br />

enken, Birte Laursdatter med lavværge svogeren Laurs Jørgensen i Snave ( gift med<br />

en søster)<br />

børn: Laurs Hansen på Helnæs, - Mette Hansdatter 27 år forlovet med Peder Madsen,<br />

- Karen Hansdatter 18 år værge farbroder Jens Rasmussen i Brydegaard.<br />

Hans Hansen i Søllested den 19 februar 1737 folio 260b.<br />

enken Kirsten Andersdatter med broderen Hans Andersen i Bucherup som lavværge.<br />

børn, Hans Hansen 23 år. - Maren Hansdatter hendes fødte værge Hans Madsen i<br />

Søllested. Hr. Pleser ? Værge for sønnen.<br />

Hans Hansen i Nørregaard Dreslette den 5 april 1741 folio 363b. P1.<br />

Forening mellem Peder Laursen at han overtager gaarden i fæste.<br />

Hans Hansen i Bucherup den 27 juni 1744 folio 55 P2.<br />

Enken Kisten Nielsdatter lavværge stedfar Laurs Nielsen i Gamtofte.<br />

Børn; fra 1 ægteskab med Sal: Maren Mortensdatter.<br />

Hans Hansen 13 år. 2) Morten Hansen 11 år.<br />

3) Niels Hansen 1½ år fra sidste ægteskab.<br />

Værge farbroder Hans Hansen i Bucherup.<br />

Hans Hansen i Ebberup den 9 Januar 1745 P2, side 62P.<br />

Enken, Anne Nielsdatter,<br />

Enkens børn; 1) Rasmus Simonsen, - 2) Niels Simonsen, - 3) Kirsten Simonsdatter<br />

død var gift med Hendrik Jørgensen i Snage, deres børn; - 4) Johanne Simonsdatter<br />

gift med Peder Hansen i Torpegaard,<br />

Hans Hansen i Søllested den 28 marts 1752 side 170 P2.<br />

Enken; Anne Catrine Hansdatter, lavværge brodren Mads Hansen i Gadsbølle


Børn, Hans Hansen 2 år Johanne Kirstine Hansdatter 5 år gl., formynder Peder<br />

Larsen i Blangstrup, som er gift med deres faster.<br />

I skiftet nævnes enkens søster Karen Hansdatter som tjener Mads Hansen i<br />

Gadsbølle.<br />

Enken gifter sig med Hans Madsen som får husbondeholds brev på gaarden.<br />

Hans Hansen på Helnæs den 24 november 1754 side 235. P2.<br />

Arvinger: 1) en broder, Ole Hansen død hans børn, Claus Olsen 20 når Hans<br />

Olsen 16 år Christen Olsen 14 år Anne Olesdatter gift med Lars Andersen på<br />

Helnæs Maren Olesdatter 25 år Karen Olesdatter gift med Lars Nielsen ibm, -<br />

Johaane Olesdatter 18 år. 2) ½ broder Lars Hansen 38 år, - 3) Johanne Hansdatter<br />

død hendes børn Anders Christensen i Ebberup Anne Christensdatter død hendes<br />

børn Anne Hansdatter 13 år hos sin far Hans Larsen Storm på Helnæs, - Karen<br />

Christensdatter 26 år Johanne Christensdatter 20 år.<br />

Hans Hansen i Haarbye den 25 marts 1755 side 284, P2.<br />

Enken, Anna Madsdatter, lavværge Jørgen Hansen <strong>af</strong> Haarby.<br />

Børn, Søren Hansen 27 år<br />

Hans Hansen den 12 juni 1800 forhen Ladefoged ved <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

arvinger: datter. Karen Hansdatter 30 år. i sterveboen. - Birthe Hansdatter tjener<br />

Morten Rasmussen i Voldtofte. - Ane Hansdatter tjener som Bryggerspige på<br />

<strong>Frederiksgave</strong>.<br />

Hans Hendriksen den 17 okt. 1814 fæstehusmand i Sønderby.<br />

enken: Maren Nielsdatter: laværge hendes forlovede og tilkommende Eskild<br />

Christensen<br />

børn: Hendrich Hansen 12 år og Karen Hansdatter 12 år.<br />

Da den <strong>af</strong>døde er født i Holsten, er der ingen familie her i landet, så bliver Hans<br />

Pedersen Krog børnenes værge.<br />

Hans Henningsen Murmester den 31 december 1764 ( hos Jeppe Hansen murmester<br />

i Sønderby)<br />

arvinger, enken Karen Jepsdatter<br />

bemeldte Jeppe Hansen. - Birthe Hansdatter ~ Hans Mouritsen ibdem. - Sophia<br />

Hansdatter var ~ Anders Hansen Møller i Fredericiaer død, hendes datter Karen<br />

Andersdatter.<br />

Hans Holevad i Sandager den 10 november 1745 side 71b. P2<br />

Enken, Maren Jensdatter, lavværge Mads Nielsen i Stubberup<br />

Børn, Jens Hansen 12 år. Karen Hansdatter, - Barbra Hansdatter, på deres vegne<br />

Laurs Jørgensen i Holevad og Laurs Madsen i Sandager.<br />

Hans Ibsen <strong>af</strong> Dreslette den 25 januar 1749 side 119 P2.<br />

Enken; Birgitte Laursdatter, lavværge og kjerste Thor Thorsen<br />

Børn; ( 7 stk) , Jeppe Hansen 24 år Laurs Hansen 17 år Maren Hansdatter 21 år<br />

Anna Hansdatter 15 år - Karen Hansdatter 12 år Johanne Hansdatter 6 år gl.,


Margrette Hansdatter 1½ år gl, værger Peder Nielsen <strong>af</strong> Dreslette, og Rasmus<br />

Gormsen i Søllested.<br />

Hans Jensen den 8 okt. 1710 i Indslev P 1 folio 26.<br />

hustru Maren Jensdatter der begge er døde.<br />

børn: Jens Hansen i Byllerup. - Maren Hansdatter trolovet med Hans Lauridsen. -<br />

Hans Hansen 13 år. - Anders Hansen 10 år. - Jens Hansen 9 år. - Kirsten<br />

Hansdatter 5 år. - Søfren Hansen 2 år. Værge farbroder Rasmus Jensen i Gelsted<br />

Tårup.<br />

Hans Jensen på Helnæs den 3 marts 1729 folio 148.<br />

enken, Maren Laursdatter med kjerste og lavværge Laurs Andersen.<br />

hans børn; Olle Hansen på Helnæs, - Johanne Hansdatter ~~ Christen Andersen på<br />

Helnæs, - Hans Hansen tjener på stedet.<br />

fælles børn: Laurs Hansen 10 år. - Jens Hansen 9 år. - Anne Hansdatter 4 år. Tilstede<br />

farbroderen Peder Jensen på Helnæs.<br />

Hans Jensen i Sønderby den 12 april 1749.<br />

arvinger: enken Maren Eriksdatter lavværge Erik Nielsen i Sønderby.<br />

børn: Anne Hansdatter 5 år, værge indtil vidre Peder Pedersen ( farbroder) i<br />

Sønderby. skiftet fortsættes den 3 september 1749, da har enken født en søn Hans<br />

Hansen, nu 4 uger, og her nævnes deres morfaderen Erik Nielsen som værge, og som<br />

lavværge for enken Jørgen Madsen i Sønderby, samt Hans Envoldsen, som fæster<br />

gaarden og ægter enken.<br />

Hans Jensen i Brydegaard den 28 juni 1755 side 291b, P2.<br />

Enken, Karen Pedersdatter, Lavværge Rasmus Larsen <strong>af</strong> skovsgaard gods i Melbye<br />

Børn; Kirsten Hansdatter 3 uger gl., værge farbroderen Søren Jensen tjener i<br />

Ebberup, ved skiftes <strong>af</strong>slutning nævnes enkens fæstemand Hans Jørgensen.<br />

Hans Jørgensen den 8 november 1714 i Melby gård<strong>af</strong>ståelse.<br />

til Hans Pedersen født i Sønderby, som ægter datteren, der nævnes umyndige børn<br />

uden navne.<br />

Hans Jørgensen i Brydegaard Agernæs den 30 september 1724 død 6 uger tidliger.<br />

folio 100b.<br />

Enke Anna Hansdatter med lavværge og kjerste Rasmus Laursen i Brydegaard.<br />

Børn: Jørgen Hansen 10 år værge farbroder Anders Jørgensen Sønderby. Laurs<br />

Hansen 2 år, værge farbroder Claus Jørgensen på Helnæs.<br />

Enkens fader Hans Pedersen opholder sig på stede, og børnenes morbroder Peder<br />

Hansen på Ilumø.<br />

Hans Jørgensen i Dreslette den 14 december 1730.<br />

enken, Anne Hansdatter.<br />

børn, Hans Hansen 3 år, - Kirsten Hansdatter 6 år. på børnenes vegne Peder Hansen<br />

og Laurs Hansen begge <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Morten Hansen ægter enken og fæster gaarden.


Hans Jørgensen i Brydegaard den 28 juni 1746 side 80b. P2<br />

Enken, Karen Nielsdatter, lavværge Laurs Pedersen <strong>af</strong> Snage.<br />

Børn; Jørgen Hansen 20 år Niels Hansen 14 år Oluf Hansen 9 år - Laurs Hansen<br />

6 år Margrete Hansdatter 18 år Anne Hansdatter 12 år, værge for drengene var<br />

deres farbrøder Hendrik Jørgensen i Snage, og for den ældste datter Niels Nielsen her<br />

<strong>af</strong> byen, og for den yngste Jørgen Christensen på Turøe<br />

Hans Jørgensen i Brydegaard den 14 juli 1753 side 22o P2.<br />

Enken, Mette Jensdatter, lavværge Hans Jørgensen<br />

Børn, Jens Hansen 10 år Jørgen Hansen 8 år Lars Hansen 5 år Karen<br />

Hansdatter 12 år Kirsten Hansdatter 7 år Anne Hansdatter 2½ år, værge Christian<br />

Jørgensen i Brydegaard.<br />

Hans Jørgensen i Sønderby den 4 marts 1771 P 3 - 363.<br />

enken Kirsten Nielsdatter med lavværge Laurs Povlsen Hmd i Sønderby.<br />

søskende: Jens Jørgensen Gmd i Sønderby. - Anders Jørgensen Gmd. i Søllested. -<br />

Mads Jørgensen Hmd. i Sønderby. - Peder Jørgensen som var på Sjælland på Godset<br />

Gissenfeldt. hans børn Jørgen Pedersen. - Hans Pedersen. - Mads Pedersen. -<br />

Dorethea Pedersdatter. - Kirsten Pedersdatter. som alle skulle være ved Godset<br />

Gissenfeld.<br />

Jens Gregersen og Mads Jeppesen på egne og fraværende arvingers vegne. sener<br />

nævnes en søster Anna Jørgensdatter på Helnæs<br />

Hans Larsen på Helnæs den 27 november 1750 side 138b. P2.<br />

Hustru, Maren Jørgensdatter død samtidig.<br />

Børn; Lars Hansen som har fæstet gaarden, - Jørgen Hansen 32 år<br />

Hansdatter 27 år, som formynder Peder Sørensen her på landet,<br />

Johanne<br />

Hans Larsen Boemand gmd. i Sønderby den 3 april 1786. side 144b. P2.<br />

enken: Maren Laursdatter med lavværge Hans Larsen gmd. <strong>af</strong> Sønderby.<br />

børn (med sal. hustru Karen Nielsdatter ? ? ): Lars Hansen hmd. i Sønderby. - Peder<br />

Hansen hmd. i Sønderby. - Karen Hansdatter tjener i Assens. -<br />

dette ægteskab; Niels Hansen gmd i Sønderby. - Anders Hansen . - Karen<br />

Hansdatter ~ gmd Erik Hansen i Sønderby. - Kirsten Hansdatter ugift opholder sig i<br />

stervboen.<br />

( se skifte den 6 maj 1751 efter Karen Hansdatter ? ? )<br />

Hans Lauridsen Vangeled i Sønderby den 6 juni 1768 P. 3 f. 303.<br />

enken Mette Andersdatter. hendes lav værge Hans Lauridsen Boemand i Sønderby.<br />

børn fra første ægteskab: Birthe Hansdatter ~ Hans Christensen tjendende i<br />

Sønderby. - Peder Hansen. - Karen Hansdatter ~ Jørgen Thomsen i Dreslette.<br />

fællesbørn: Laurs Hansen 23 år. - Anders Hansen 10 år. - Appelone Hansdatter 18<br />

år. - Johanne Hansdatter 12 år. - Anna Hansdatter 11 år.<br />

Anders Jensen fæster gården den 24 august 1768 og ægter enken.


Hans Lauridsen den 4 juni 1711 død den 2 juni i Nørregård i Dreslette P 1 folio<br />

12a.<br />

enken Apelone Hansdatter (nævnes først på folio 23) lavværge Peder Lauridsen i<br />

Skårup.<br />

børn Hans Hansen som har fæstet gården. og Anna Hansdatter (et sted Apelone<br />

Hansdatter) tilstede<br />

farbroderen Mads Lauridsen i Radbøll.<br />

Hans Laursen Hviid i Nørregaarden Dreslette den 19 juni 1733 folio 217. P1<br />

enken, Karen Jensdatter.<br />

hans børn: Laurs Hansen Hviid i Dreslette, - Mads Hansen Hvid 29 år, - Hans<br />

Hansen Hvid 24 år, - Niels Hansen Hvid 22 år, - Karen Hansdatter ~~ Hans Jensen i<br />

Nellemose, - Kirsten Hansdatter ~~ Mads Hansen i Nellemose, - Dorthe Hansdatter,<br />

-<br />

fællesbørn: Anna Hansdatter 15 år, - Sille Hansdatter 12 år. - Kirsten Hansdatter 6 år.<br />

Deres værge morbroderen Anders Jensen i Nellemose.<br />

Hans Laursen i Sandager den 24 maj 1737 folio 273b.<br />

enken Karen Jensdatter med lavværge Mikkel Hansen <strong>af</strong> Skydebjerg.<br />

børn: Jørgen Hansen 11 år. - Johanne Hansdatter 13 år. værge deres farbrøder Peder<br />

Laursen og Jens Laursen i Sandager.<br />

Gjeld i følge skiftebrev <strong>af</strong> 22 september 1722 til Maren Jørgensdatter og Anna<br />

Jørgensdatter, som sal. Hans Laursen er dem skyldig efter at han fik gaarden i fæste<br />

efter deres fader Jørgen Jørgensen<br />

( Maren og Anna er omtalt som første kulds børn)<br />

Hans Laursen Holm i Ebberup den 5 august 1737 folio 281.<br />

Enken, Kirsten Ibsdatter lavværge hendes fader Jep Laursen i Voldbro.<br />

Datter; Johanne Hansdatter, med født værge Christen Rasmussen <strong>af</strong> Ebberup og<br />

Christian Lund <strong>af</strong> Møllehuuse.<br />

Hans Laursen tjeneste karl hos Rasmus Pedersen i Sandager den 3 januar 1743 folio<br />

22 P2.<br />

Arvinger hans 4, moster; Karen Laursdatter i Sandager. 2) Maren Laursdatter ~<br />

Laurs Simonsen i Nordby. 3) Gjertrud Laursdatter ~ Hans Laursen i Hjerup.- 4)<br />

Anna Laursdatter ~ Mads Hansen i Aalboe.<br />

Hans Laursen Degn gmd. i Sønderby. den 10 juli 1781.<br />

enke Kirsten Rasmusdatter med lavværge H. Clausen<br />

barn fra <strong>af</strong>d. første ægteskab med ( Maren Laursdatter se skiftet d. 21 november<br />

1752) . Kirsten Hansdatter. - fra dette ægteskab: Rasmus Hansen 14 år. - Maren<br />

Hansdatter. - Karen Hansdatter. nærmeste født værge Niels Simonsen.<br />

Hans Laursen boelsmand i Sønderby den 1 okt. 1783.<br />

enken Giertrud Nielsdatter med lavværge. Hans Clausen .<br />

fælles børn: Niels Hansen 10 år. - Laurs Hansen 6 år. - Maren Hansdatter 8 år.<br />

værge Anders


Hans Laursen Murremester i Sandager den 26 marts 1755 side 295, P2.<br />

Enken, Karen Clemensdatter, Lavværge Hans Jørgensen,<br />

Børn, første ægteskab; Morten Hansen 16 år. på hans vegne Mads Gormsen i stedet<br />

for Lars Nielsen i Woldbro,<br />

Fælles Clemen Hansen 11 år, enkens farbroder Morten Jacobsen Møller Hylke<br />

Mølle.<br />

Hans Laursen den 22 april 1801 gmd. i Sønderby.<br />

enken: Maren Laursdatter. lavværge hendes søn Diderik Laursen gmd. her i byen,<br />

<strong>af</strong>dødes arvinger: en søster: Mette Laursdatter ¨ Jens Andersen boelsmand her i byen.<br />

Hans Madsen i Voldbro den 13 juli 1725 gaard<strong>af</strong>ståelse folio 115 .<br />

Hans mor,sal. Maren Laursdatter død 17 sep. 1724.<br />

Hans Madsen Lunde, i Sønderby den 13 maj 1736. fæstebrev den 20 juli 1725.<br />

enken Anne Pedersdatter med lavværge Erich Pedersen i Sønderby.<br />

arvinger: fuld søster Kirsten Madsdatter, og 2 søster Karen Hansdatter gift med<br />

Rasmus Winter.<br />

Hans Mortensen Winther den 23 december 1807 i Sønderby.<br />

hans hustru Karen Rasmusdatter som begge er døde i disse dage.<br />

børn: Jens Hansn 38 <strong>af</strong> Hans Mortensens første ægteskab.<br />

dette ægteskab: Mette Hansdatter ugift. - Anne Hansdatter 17 år. - Morten<br />

Hansdatter 23 år soldat på Sjælland. - Rasmus Hansen 20 år. - Mads Hansen 14 år. -<br />

Niels Hansen 11 år. deres morbroder Rasmus Madsen og Lars Sørensen <strong>af</strong><br />

Brydegaard ??.<br />

Hans Mouritsen den 1 juli 1766 i Sønderby P. 3 f. 242.<br />

arvinger, enken Berthe Hansdatter. med lavværge Jeppe Hansen murmester, som er<br />

hendes broder.<br />

fælles søn; ? 5 år.<br />

børn fra første ægteskab: Hans Hansen, - Mourits Hansen. - Lisbeth Hansdatter. -<br />

Karen Hansdatter. - Anna Hansdatter. formynder 2broder fra første kuld Jens<br />

Hansen.<br />

Simon Andersen fæster huset den 10 juli 1766 og ægter enken.<br />

Hans Nielsen Bomand på Helnæs den 21 februar 1741 folio 359 P1.<br />

Enken Karen Andersdatter<br />

Børn; 1) Niels Hansen. 2) Anders Hansen begge myndig. 3) Rasmus Hansen 22<br />

år. 4) Anna Hansdatter ~ Hans Andersen på Torøe. 5) Maren Hansdatter ~Jens<br />

Andersen i Saltofte. - 6) Karen Hansdatter ~ Mads Pedersen på Helnæs. 7)<br />

Kirsten Hansdatter ~ Simon Espensen på Helnæs.<br />

Hans Nielsen i Bucherup den 8 juni 1747 side 90, P2.<br />

Børn; Niels Huusfeldt - Hendrik Huusfeldt Angelena Hansdatter gift med Hr,<br />

Morten Schier Sogne Degn i Barløse - Else Hansdatter død var gift med Hans<br />

Rasmussen i Rørmosegaard deres børn; Rasmus Hansen 8 år Hans Hansen 4½ år<br />

Susanne Hansdatter 10 år Sophie Hansdatter 7 år Anna Hansdatter 3½ år.


I skiftebrevet nævnes at skifteforvalteren først blev opmærksom på Hans Nielsens<br />

død, under skiftet på den sal. mands broder Mads Nielsen. Ligeledes nævnes det at<br />

den sal, mand havde en fæstmøe Maren Jensdatter og hendes broder Christen<br />

Jensen Møller i Assens.<br />

Hans Nielsen i Flemløse den 27 september 1752 side 180, P2.<br />

Arvinger 7 søskende; Jens Nielsen 45 år - Kirsten Nielsdatter gift med Mads<br />

Povelsen i Frøbjerg Anne Nielsdatter gift med Søren Jensen i Saarup Karen<br />

Nielsdatter er her til huse Karen Nielsdatter gift med Laurs Pedersen her i gaarden<br />

Laurs Nielsen 25 år tjener i Voldtofte Kirsten Nielsdatter hos sin morbroder Hans<br />

Bertelsen i Gamborg.<br />

Hans Olsen gmd. i Sønderby den 12 februar 1754. side 261b, P2.<br />

enken Zinde Bondesdatter værge Jørgen Madsen gmd, i Sønderby.<br />

børn: Maren Hansdatter 22 år ~ Lars Dideriksen i Sønderby.<br />

der nævnes Anders Clausen søskend barn til Maren Hansdatter og sted sønnen Mads<br />

Andersen i Sønderby.<br />

Hans Pedersen i Saltofte den januar 1719 en 2 gaard.<br />

Et skifte brev fra den 15 februar 1715. Hans Pedersens stifdatter Karen Laursdatter<br />

ingen andre arvinger nævnes.<br />

Hans Pedersen i Skaarup den 29 juli 1734 folio 221.<br />

Enken Anna Pedersen med fæstemand Niels Andersen som fæster gaarden, det<br />

angives at enken var frugtsommelig ( gravid)<br />

Børn: Peder Hansen 13 år. - Karen Hansdatter 11 år. - Kirsten Hansdatter 8 år. -<br />

Mette Hansdatter 3 år.<br />

Værge for børnene farbrøderne: Jørgen Pedersen i Brydegaard. - Mads Pedersen i<br />

Mullerød. - Peder Pedersen i Dærup. -<br />

Hans Pedersen Auernæs den 6 marts 1738 den 6 marts 1738 folio 296b, P1.<br />

Enken Maren Frederiksdatter lavværge Jørgen Hansen i Brunshus ved Brydegaard.<br />

Arvinger; Peder Hansen Ilumø, - Rasmus Laursen i Voldbro på sin hustrues vegne. -<br />

Jørgen Hansen i Brydegaard paa sin hustrus vegne. og unge Niels Hansen som er<br />

myndig, døtrenes navne Anna Hansdatter og Karen Hansdatter.<br />

Hans Pedersen i Haarby den 29 oktober 1740 folio 350b.<br />

Enken Kirsten Pedersdatter med lavværge Peder Hansen <strong>af</strong> Køng<br />

Børn; Peder Hansen 13 år. - Mads Hansen 9 år. - Jens Hansen ½ år. - Anna<br />

Hansdatter 5 år. Født værge Hans Jacobsen i Acherup.<br />

Hans Pedersen i Melbye den 15 auguat 1751 side 161 P2<br />

Arvinger, på fædrenes side 2, farbrødre og 3 fastrer; 1) Hans Hansen i Salling 2 )<br />

Lars Hansen død i Sønderbye hans bøn 1 søn og 3 døttrer Hans Larsen 20 år Kaen<br />

Larsdatter 24 år Anne Larsdatter 22 år Catrine Larsdatter 16 år deres værge<br />

farbroderen Hans Hansen i Saling 3) Else Hansdatter død i Sønderbye, hendes børn<br />

1 søn og 1 dattrer; Bertel Hansen i Sønderbye Maren Hansdatter død var gift med


Hans Larsen død i Ebberup deres datter ?? 4) Karen Hansdatter død gift med Niels<br />

død deres datter Karen Nielsdatter død var gift med Hans Bomand deres børn 3<br />

sønner og 1 datter; Hans Pedersen 16 år Lars Hansen 11 år Peder Hansen 8 år<br />

Karen Hansdatter 3 år. 5) Anne Hansdatter for hende mødte svigersønnen Hans<br />

Mouritsen i Sønderbye.<br />

Arvinger på modres side; 4 morbrøder og 1 moster: 1) Hans Hansen her i byen 2)<br />

Hans Hansen død hans datter Anne Kirstine Hansdatter 15 år i Sønderby værge ??<br />

3) Rasmus Hansen børger i Assens død hans børn 3 piger; Anne Marie Rasmusdatter<br />

Sisel Rasmusdatter Marie Catrine Rasmusdatter værge deres farbroder Hans<br />

Hansen. 4) Anders Hansen her på stedet 5) Maren Hansdatter sider tilhuse i<br />

Flemløse,<br />

Hans Pedersen Smed i Brydegaard den 16 maj 1753 side 208, P2.<br />

Enken, Anne Catrine Olesdatter, lavværge Hans Andersen her i Byen<br />

Børn, Anne Hansdatter 16 år, værge Hans Andersen<br />

Hans Rasmussen i Dreslette den 2 juni 1723 folio 92.<br />

Enken Maren Laursdatter med lav værge Hans Hansen <strong>af</strong> Brydegaard.<br />

Børn: Anna Hansdatter ~ Hans Jørgensen, som har fæstet gaarden. Nærværende<br />

Laurs Jørgensen i Snave har datterens moster til ægte.<br />

Hans Rasmussen hos Jørgen Rasmussen i Helnæs den 21 april 1749 side 122b P2.<br />

Halv søskende; Anders Rasmussen tjener i Sønderby Aplone Rasmusdatter tjener<br />

på Løgsmose og bemeldte Jørgen Rasmussen.<br />

Hans Rasmussen i Woldtofte den 13 april 1754 side 266, P2.<br />

Hustru, Maren Hansdatter, <strong>af</strong>ståelse <strong>af</strong> gården til sønnen Rasmus Hansen, mod at de<br />

får <strong>af</strong>tægt i gaarden.<br />

Hans Simonsen den 27 januar 1794 i Sønderby.<br />

enken Anne Larsdatter med lavværge Hans Larsen gmd i Sønderby.<br />

Claus Hansen 7 år. - Kirsten Hansdatter 15 år. - Karen Hansdatter 9 år. værge Niels<br />

Simonsen gmd.<br />

skiftet sluttet den 24 marts 1794.<br />

Hans Søllested på Helnæs den 30 juni 1741 folio 2 P. 2.<br />

Enken Elisabeth Knudsdatter<br />

Børn; Peder Hansen 20 år. - Laurs Hansen 18 år. - Christen Hansen 15 år. - Hans<br />

Hansen 13 år. - Niels Hansen 11 år. - Anders Hansen 7 år. Deres værge<br />

morbroderen Rasmus Knudsaen på Helnæs.<br />

Hans Thorsen i Mullerød den 25 juni 1753 side 219 P2.<br />

Hustru, Anna Hansdatter<br />

Afstår gården til deres sviger søn Anders Olsen som ægter Birthe Hansdatter,<br />

Børn; Hans Hansen 11 år Dorthe Hansdatter Berthe Hansdatter ( den anden) 14 år<br />

Anne Hansdatter 9 år Maren Hansdatter 7 år. værge Mads Larsen i Flemløse gift<br />

med en moster til børnene morbroderen Anders Hansen i Flemløse. Morbroderen<br />

Lars Hansen i Voltofte.


Hans Joakim Vajsel den 1 juli 1739 Hospitals Lem på <strong>Frederiksgave</strong> Hospital ved<br />

Sønderby Kirke.<br />

Hr. Doctor Hieronimus Henrik Stitzer i Haarby den 29 juni 1733 død den 10 s.m.<br />

folio 245.<br />

enken Madam Stitzer med lavværge hr. Mouritz Exing fuldmægtig på Løgsmose. (<br />

enkens navn Brat Lorvetsdatter ?)<br />

børn, Johan Andreas 25 år i Ribe. - Philip Conrad Ernst i tjeneste hos hr. Landstings<br />

hørreren i Sølling Ringsted 16 år. - Frederich Christian Joachim i Stervboen 14 år. -<br />

Sophie Elisabet tjener hr. Borgm. Bles i Odense 20 år. - Christiane Sophie Amalia i<br />

Stervboen 9 år. Tilstede Morten Jørgensen Pilegaard i Haarby som tilsyns værge.<br />

Hendrich Christophersen i Saltofte den 15 august 1737 folio 279b.<br />

Enken; Karen Gregersdatter med lavværge Hans Madsen ibid.<br />

Søn: Gregers Hendriksen 5 år. hans værge farbroder Peder Christophersen.<br />

Henrich Jørgensen i Snave den 7 september 1752 side 202b. P2<br />

Enken; Maren Pedersdatter<br />

Fælles børn, Kirsten Henrichsdatter 7 år Karen Henrichsdatter 2 år gl., - og Anne<br />

Henrichsdatter som er født efter den sal. mands død. På børnenes vegne deres<br />

morbroder Hans Pedersen her i byen.<br />

Børn fra tidliger ægteskab, første, Niels Henrichsen 25 år Margrette<br />

Henrichsdatter gift med Peder Nielsen i Dreslette; det andet; Jørgen Henrichsen 17 år<br />

Kirsten Henrichsdatter 22 år Anne Henrichsdatter 21 år, på disse børns vegne<br />

deres morbroder Niels Drud i Bucherup<br />

Hendrik Olsen i Lysholt Gaard den 24 september 1746 side 81, P2.<br />

Enken, Anna Maria Christiansdatter, lavværge hendes svoger Rasmus Nielsen I<br />

Frøbjerg.<br />

Børn; Christian Hendriksen 3 år Oluf Hendriksen ½ år, deres værge Hans<br />

Rasmussen i Boremosegaard og Niels Andersen i Falden tillige med den sal. mands<br />

fader Oluf Hendriksen i Langsted og hans svoger Henning Mortensen <strong>af</strong> Køng<br />

Højberg.<br />

Inger Christensen i Saltofte den 9 april 1753 side 202 P2<br />

Accord med sønnen Christen Pedersen<br />

Sal. Peder Larsen<br />

Iver Nielsen i Brydegaard den 24 januar 1743 folio 23b. P2.<br />

Tjeneste karl hos Niels Nielsen i Brydegaard.<br />

Arvinger; hans moder Morten Laursens hustru i Ebberup.<br />

Søskende; Hans Nielsen i Flemløse: 2) Peder Nielsen i Dreslette. 3) Mads Nielsen i<br />

Dreslette. 4) Niels Nielsen i Brydegaard.<br />

½ søskende; Anders Nielsen i Høed. 2) Kirsten Nielsdatter ~ Hans Pedersen i<br />

Saltofte.<br />

Jacob Mortensen den 1 juli 1777 P. 3 - 461.


enken Else Simonsdatter.<br />

børn Morten Jacobsen 6 år. - Mette Jacobsdatter 19 år.- Karen Jacobsdatter 16 år. -<br />

Kirsten Jacobsdatter 11 år. - Maren Jacobsdatter 8 år. - Anna Jacobsdatter 6 år. -<br />

Johanne Jacobsdatter 3 år.<br />

Formynder for børnene deres morbroder Anders Mortensen i Sønderby.<br />

Jacob Nielsen gl. den 8 april 1761 i Sønderby, død den 8 marts s.å. P 3.<br />

arvinger: enken Karen Nielsdatter med lavværge Niels Gormsen ( nok svigerfar)<br />

børn: Niels Jacobsen gmd i Sønderby. - Peder Jacobsen som har fæstet gaarden efter<br />

sin far. Jørgen Jacobsen smed i Sønderby. - Anders Jacobsen hmd. i Sønderby. -<br />

Hans Jacobsen 25 år . og Erik Jacobsen 23 år de 2 yngste tjener i gaarden hos<br />

broderen.<br />

formynder for Erik er farbroderen Jeppe Nielsen i Sønderby. Sønnen Hans Jacobsen<br />

skal i følge en <strong>af</strong>tægtskontrakt have 4 skp ejendomsjord på Ebberup mark når<br />

moderen dør i henseende hans besværlige gående..<br />

Jacob Nielsen den 23 juli 1793 i Sønderby.<br />

enken Johanne Erichsdatter med lavværge Hans Larsen gmd.<br />

børn: Niels Jacobsen 40 år hmd i Sønderby. - Erik Jacobsen 31 år her i gården. -<br />

Peder Jacobsen 29 gmd. på Helnæs. - Christian Jacobsen 26 år soldat og fraværende<br />

ved regiment i Kbh. i hans sted farbroderen Gorm Nielsen. - Søren Jacobsen 23 år<br />

her. - Morten Jacobsen 21 år her. - Karen Jacobsdatter 42 år her. - Kirsten<br />

Jacobsdatter ~ med degnen Peder Wederknich <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Jacob Pedersen i Melby den 3 april 1723<br />

Enken: Karen Laursdatter med lav værge og kæreste Anders Pedersen.<br />

Børn. Karen Jacobsdatter Farfar Peder Ipsen i Sønderby.<br />

Jacob Søfrensen i Melby den 29 marts 1721 folio 84.<br />

Enken. Karen Laursdatter med lav værge og trolovet Jacob Pedersen.<br />

Børn. Søfren Jacobsen 1o år. - Laurs Jacobsen 6 år. - Anne Jacobsdatter ? deres<br />

værge en farbroder Niels Søfrensen i Snave.<br />

Jens Andersen Smed i Ebberup den 15 dec. 1737 folio 293. P1.<br />

Samme dag <strong>af</strong>gik hustruen Margrethe Andersdatter ved døden.<br />

Børn Anders Jensen 13 år. - Peder Jensen 5 år. - Maren Jensdatter 11 år. - Anna<br />

Jensdatter 3 år. Deres værge farfar Anders Jensen Snidiker i Ebberup og Erik<br />

Thomsen.<br />

Smedesvend Frants Olsen har fæstet hus og smedie på de vilkaar at han ægter den<br />

ældste datter Maren Jensdatter om hun oplever det.<br />

Jens Andersen Kylling i Sønderby den 27 maj 1767.<br />

enken ( Mette Nielsdatter er ikke nævnt i skiftet, men se skiftet den 2 januar 1758<br />

efter J. As. første hustru Anna Jørgensdatter ) lavværge Hans Pedersen Hovgaarden i<br />

Saltofte.arvinger børn fra 1 ægteskab . Anders Jensen 26 år. - Jørgen Jensen 20 år. -<br />

( Karen Jensdatter ~ Niels Simonsen i Sønderby er ikke nævnt)


fælles børn; Niels Jensen 8 år. - Hans Jensen 3 år . - Peder Jensen 1 år. tilsted<br />

farbroder Jørgen Andersen i Volbro. ( bl.a. tilgodehavender nævnes: Jørgen<br />

Jørgensen i Voldtoftem som i hans formand Jørgen Andersens sted skal være skyldig<br />

til stervboden for en pant <strong>af</strong> hendes <strong>af</strong>gangen sal. mand arf efter hans fader)<br />

Hans Mortensen fæster gaarden den 18 august 1767 og ægter enken.<br />

Jens Bech i Sandager den 22 december 1724.<br />

Enken Karen Rasmusdatter med lav værge Mikkel Hansen i Skydeberg.<br />

Børn Karen Jensdatter ~ Hans Laursen i Sandager. Og Maren Hansdatter ~ Hans<br />

Hansen i Holevad som fæster stedet.<br />

Jens Brun i Sønderby den 4 maj 1733 på 30 dagen efter hans død.<br />

arvinger enken Kirsten Pedersdatter med lav værge Jens Jensen <strong>af</strong> Sønderby.<br />

stifbørn: Anne Lauridsdatter ~ Bernt Jensen i Glamsberg. Peder Lauridsen.<br />

Christen Lauridsen. Karen Lauridsdatter. Johanne Lauridsdatter. værge d. sal.<br />

mands broder Jørgen Brun <strong>af</strong> Ebberup.<br />

En fælles datter ? Mette Laursdatter ?, som Jens Gregersen ægter og fæster huuset, (<br />

det må være Mette Jensdatter).<br />

Jens Dideriksen hos stedfaderen Erik Sandersen i Egerup den 3 dec. 1727<br />

Arvinger: moderen Anne Jensdatter<br />

Søskende: Anders Dideriksen. - Jacob Dideriksen tjener i Jylland. - Anna<br />

Dideriksdatter i Melby gift med ? Søfrensen. - Karen Dideriksdatter 27 år. - 2<br />

søskende Diderik Eriksen landsoldat. - Zander Eriksen 20 år. - Karen Eriksdatter<br />

20 år.<br />

Jens Jensen, hmd. i Sønderby skifte den 2 sep. 1737 P. 1. folio 283.<br />

arvinger: enken Karen Clausdatter med lavværge broderen Hans Clausen i Sønderby.<br />

børn: Jens Jensen 15 år, - Claus Jensen 13 år, - Peder Jensen 8 år ( Greve), - Erich<br />

Jensen 2 år, - Maren Jensdatter, - Giertrud Jensdatter og noch en Giertrud<br />

Jensdatter: værge deres farbroder Peder Jensen i Sønderby<br />

Jens Jørgensen gmd. i Sønderby den 13 maj 1779<br />

enken. Kirsten Madsdatter med lavværge Mads Jørgensen gmd. i Sønderby<br />

3 fælles døtre Dorthe Jensdatter ~ Hans Jensen hmd i Sønderby. - Maren Jensdatter<br />

31 år. - Anna Jensdatter 23 år. begge ugifte formynder farbroder Anders Jørgensen<br />

hmd i Søllested.<br />

Jens Laursen indsidder i Voldbroby den 13 november 1727 folio 134.<br />

Arvinger: brøder i Hostrup.<br />

Jens Laursen i Sandager den 28 maj 1750 side 134 P2<br />

Enken; Kirsten Andersdatter, lavværge Mads Andersen i Nordby.<br />

Anders Jensen 27 år Laurs Jensen 23 år Maren Jensdatter gift med Rasmus<br />

Pedersen ibid Kirsten Jensdatter gift med Peder Jørgensen samme sted Johanne<br />

Jensdatter, værge Mads Andersen i Nordby


Jens Nielsen i Voldtofte den 11 marts 1719. folio 74.<br />

Enken Anna Pedersdatter med lavværge broderen Laurids Pedersen <strong>af</strong> Snave.<br />

Børn: Peder Jensen 14 år. formynder farbroder Peder Nielsen i Stubberup.<br />

Jens Nielsen fik skødet på gaarden på Baag Herredsting den 2 marts 1702 <strong>af</strong> Niels<br />

Ubbeseb og hustru Maren Pedersdatters i Voldtofte, Laurids Jensen i Formose på<br />

hans hustru Kirsten Andersdatters vegne, Peder Nielsen i Stubberup på egne vegne,<br />

Hans Nielsen i Lundager, Rasmus Nielsen i Flemløse, Anders Nielsen i Flemløse,<br />

Laurids Nielsen i Flemløse, Jørgen Andersen i Dærup på sin hustrus vegne, Rasmus<br />

Hansen i Strandby på sin hustrus vegne.<br />

Jens Pedersen i Sønder by den 18 april 1741. side 29b. P2.<br />

arvinger: enken Anna Hansdatter med lavværge hendes datters mand Mads Laursen i<br />

Østerbye.<br />

børn: Hans Jensen 20 år. - Aplone Jensdatter ~ Mads Laursen i Østerby (el.<br />

Ørsbjerg). - Maren Jensdatter. - Anna Catrine Jensdatter, værge farbroderen Peder<br />

Pedersen i Sønderby.<br />

Jens Skytte (Jens Pedersen) i Aa den 15 juni 1726 død for ca 6 uger siden.<br />

arvinger: enken Giertrud Christensdatter med lavværge Erich Jørgensen i Aa.<br />

den sal. mands søskende og søskendbørn: en broder Hans Pedersen i Saltofte. 2 <strong>af</strong>g.<br />

Hans Pedersens datters børn Christian Valdemarsen og Aplone Kirstine<br />

Valdemarsdatter, deres værge faderen Valdemar Andersen <strong>af</strong> Assens. 3, sal. Peder<br />

Pedersen hans datter Dorthe Mallene Pedersdatter <strong>af</strong> Assens, 4, <strong>af</strong>g. Jørgen<br />

Pedersens børn Anne Kirstine Jørgensdatter og Karen Jørgensdatter, saa og Anders<br />

Jørgensen, på de sidstnævntes vegne mødte enken Kirsten Jørgens ? og Morten<br />

Hansen i Højberg. 5, en søster Karen Pedersdatter hendes børn Anne Clausdatter og<br />

Kirsten Clausdatter.<br />

Jep Bildsen på Helnæs den 25 juni 1727 folio 131b.<br />

Enken Maren Ollufsdatter med sin kjerste og lavværge Anders Nielsen<br />

Arvinge: moderen Karen Hansdatter.<br />

Søskende: Hans Bildsen, - søster sønen Bild Nielsen 12 år værge hans far Niels<br />

Andersen på Helnæs.<br />

Jep Lauridsen den 4 november 1710. på Helnæs P1 folio 10 a. forening indgået<br />

mellem Jep Lauridsen og hustru Anna Rasmusdatter med svigersønnen Claus Jensen.<br />

Jeppe Clausen på Helnæs den 25 juni 1738 folio 304b.<br />

Enken; Maren Laursdatter med lavværge Peder Sørensen<br />

Arvinger hans far Claus Jørgensen på Helnæs;<br />

Barnet i Stervboen Anna Laursdatter hendes arv efter Laurs Andersen Storm den 23<br />

juni 1736. Ole Hansen på Helnæs fordrede på sin broder Hans Hansens endnu<br />

tilkommende fader arv.<br />

Rasmus Eriksen ægter enken.<br />

Jeppe Henningsen den 21 marts 1760 i Sønderby P. 3. død i et huus til Lars<br />

Andersen Boemands Gaard, som han bestyrede.


enken Mette Nielsdatter .<br />

arvinger: hans mor Karen Henningsdatter her i huset.<br />

søskende: Hans Henningsen tilhuse hos smeden Jørgen Jacobsen ibdm. ( har en søn<br />

Hans Hansen) -<br />

<strong>af</strong>g. Jens Henningsen hans 2 børn Henning Jensen i Sønderby. - Abelone Jensdatter<br />

i Sønderby.<br />

i skiftet nævnes en del jordhandler, som enkens forrige mand Rasmus Larsen Kylling<br />

har foretaget. I skiftet nævnes at pigen Maren Jørgensdatter som stod for<br />

husholdningen hos Lars Andersen Boemand rejser andet sted hen.<br />

(Peder Hansen fæster huuset den 23 dec. 1760)<br />

Jeppe Nielsen gmd i Sønderby den 4 juli 1774 P 3 - 415. 83 år.<br />

enken Anna Jørgensdatter.<br />

børn Laurs Jeppesen 31 år. - Rasmus Jeppesen 29 år. - Johanne Jeppesdatter ~<br />

Jørgen Andersen i Brændegaard i Vedtofte. - Karen Jeppesdatter ugift.<br />

børn fra forige ægteskab med Johanne Nielsdatter skifte 1738. Niels Ibsen Gmd i<br />

Saltofte. - Birthe Ibsdatter ~ Laurs Boemand gmd i Sønderby.<br />

sal. Jeppe Nielsen var sengeliggende i 12 år. Sønnen Laurs Jeppesen fæster gaarden<br />

den 2 august 1774<br />

Jeppe Nielsen hmd. i Aae den 4 juli 1781. død den 25 juli 1778 60 år 10 mdr.<br />

enken Lene Nielsdatter med lavværge Gorm Nielsen ( enkens broder)<br />

børn. Christian ibsen hmd. i Aae. - Niels Ibsen 29 år. - Hans Ibsen . - Birthe<br />

Ibsdatter tjener på Als. - Karen Ibsdatter 14 år. - Mette Ibsdatter 9 år. værge for<br />

pigerne Anders Madsen hmd i Sønderby og Mads Rasmussen gmd. på Helnæs<br />

nærmeste født værge.<br />

Jeppe Ravnkjær hus<strong>af</strong>ståelse på Helnæs den 13 januar 1751 side 139 b P2.<br />

Hustru Mette Pedersdatter, de har ingen fælles børn.<br />

Ny fæster er Jens Rasmussen mod at han ægter Maren Jensdatter ( datter <strong>af</strong> Mette P)<br />

Jeppes børn; Peder Ibsen i Flemløse Karen Ibsdatter gift med Jens Hansen til huse<br />

på Helnæs Anna Ibsdatter Mette Ibsdatter.<br />

Mettes børn; Peder Jensen i Voldtofte Maren Jensdatter som ved Jens Rasmussen<br />

skal have huset Anne Jensdatter gift med Jens Skrædder i Naarbye - Giertrud<br />

Jensdatter tjener i Flemløse Præstegaard.<br />

Jeppe Wandholm i Brydegaaard den 13 marts 1753 side 204, P2<br />

Enken, Mette Jørgensdatter, på enkens vegne Niels Nielsen i Brydegaard.<br />

Børn; Jørgen Ibsen 9 år Karen Ibsdatter 6 år Maren Ibsdatter 3 år., værge<br />

farbroderen Peder Olsen i Høed.<br />

Johan Hændrichsen i Turøe den 21 juni 1746 side 78b, P2.<br />

Enken; Maren Johans,<br />

Børn: Laurs Johansen 11 år, - Niels Johansen 1 år, - Mette Johansdatter 15 år.<br />

Kirsten Johansdatter 8 år. Anne Johansdatter 4 år,<br />

Johanne Andersdatter på Faldengaard den 28 juni 1718 folio. 70.


Enkemanden Jørgen Andersen.<br />

Børn Anders Jørgensen 20. Maria Jørgensdatter værge faderen, og tilstæde<br />

morbroderen Mads Andersen i Lille Stærmose. Farbroderen Niels Andersen i<br />

Blangstrup, samt Claus Pedersen i Søllested gift med en moster.<br />

Johanne Catrine Andersdatter Brun i Sønderby den 4 april 1751 side 147b, P2.<br />

tilhuuse hos svigersønnen Hans Clausen.<br />

Enke efter sal. Conrad Mejer.<br />

arvinger: børn, Catrine Margrete Sørensdatter Basse, enke, boer i Assens lavværge<br />

svogeren Anders Hansen<br />

Anne Catrine Conradsdatter Mejer ~ Rasmus Rasmussen i Skalbjerg, - Hedvig<br />

Sophie Conradsdatter Mejer ~ Anders Hansen i Assens. - Anne Beate Conradsdatter<br />

Mejer ~ Jørgen Jørgensen i Sønderby. - Anne Margrethe Conradsdatter Mejer ~<br />

Hans Clausen i Sønderby. ( gift 1 gang med sal. Anders Nielsen, som fæstede den 16<br />

juni 1733 i Ebberup hk: 12tdr 1 alb.)<br />

Johanne Carstensdatter i Ebberup den 24 marts 1740 folio 338b<br />

Enkemand; Jørgen Laursen Brun.<br />

Børn; Laurs Jørgensen 18 år. Værge morbroderen Peder Carstensen <strong>af</strong> Aae.<br />

Johanne Hansdatter den 10 november 1721 på Helnæs folio 86.<br />

Enkemand Anders Nielsen.<br />

Børn: Hans Andersen 9 år. - Niels Andersen 4 år. - Mette Andersdatter 6 år. deres<br />

værge Hans Hansen fra Nørregaard i Dreslette<br />

Johanne Hansdatter på Helnæs den 24 april 1736 folio 241b.<br />

enkemand, christen Andersen.<br />

arvinger: børn, Anders Christensen 17 år. - Hans Christensen 6 år. - Anna<br />

Christensdatter 14 år. - Karen Christensdatter 9 år. - Johanne Christensdatter 3 år.<br />

deres værge Ole Hansen morbroder ibid, og Peder Jensen som hendes farbroder ?.<br />

Johanne Hansdatter. den 10 november 1721 folio 86b.<br />

enkemand Anders Nielsen Smed<br />

deres Børn: Hans Andersen 9 år, Niels Andersen 4 år Mette Andersdatter 6 år. værge<br />

morbroderen Hans Hansen Nørregård i Dreslette.<br />

Johanne Hansdatter i Voldtofte den 10 oktober 1750 side 136b, P2.<br />

Enkemanden; Hans Pedersen Smed<br />

Børn; Peder Hansen i Høed Hans Hansen tjener på Hindsgavl Hans Hansen her i<br />

byen en datter gift med Laurs Clausen som har overtaget smeden.<br />

Johanne Hansdatter den 12 juli 1790 i Aae.<br />

enkemand Niels Larsen indsidder i Aae.<br />

<strong>af</strong>d. barn fra ægteskab med Anders Jacobsen: Mette Andersdatter tjener i Aabenråd.<br />

Johanne Larsdatter den 10 juni 1796 i Sønderby<br />

enkemand. Lars Hansen Boemand.


arvinger hendes datter fra ægteskab med sal. Peder Hansen her <strong>af</strong> Sønderby Birthe<br />

Pedersdatter 29 år her i stervboen. værge søskendbarn Hans Povlsen fra Køng.<br />

endvider mødte Gorm Nielsen <strong>af</strong> Sønderby på hendes vegne.<br />

Johanne Laursdatter <strong>af</strong> Brydegaard den 8 juli 1724 folio 98.<br />

Enkemand. Hmd. Jens Hansen.<br />

Børn Laurs Jensen 20 år.<br />

Johanne Laursdatter i Voldbro den 18 april 1741 folio 370 P1.<br />

Enekemand, Hans Nielsen<br />

Børn; 1) Niels Hansen 11 år. 2) Laurs Hansen 6 år. 3) Jesper Hansen 2 år. 4)<br />

Anna Hansdatter 7 år. Deres værge Hans Laursen i Sandager.<br />

Johanne Lauridsdatter den 19 august 1724.<br />

arvinger: enkemand Morten Frandsen<br />

børn: Dorthe Mortensdatter 32 år, Anne Kirstine Mortensdatter 29 år, Anne<br />

Mortensdatter 22 år, tilstede med ægtemanden Hans Fe ?? de 2 ældste er faderen<br />

værge for, tilstede var også deres morbroder Peder Lauridsen i Sønderby.<br />

Johanne Nielsdatter, i Sønderby den 7 juli 1738<br />

enkemand: Jeppe Nielsen.<br />

børn Niels Ibsen 10 år. Birte Ibsen 7 år, Maren Ibsdatter 42 år, Jørgen Ibsen 4<br />

uger deres værge morbroderen Christian Nielsen <strong>af</strong> Ebberup. desuden Bertil<br />

Hansen <strong>af</strong> Sønderby, og Niels Møller <strong>af</strong> Uglebjerg Mølle som har den <strong>af</strong>dødes sødter<br />

til ægte.<br />

Jeppe gifter sig igen den 21 november 1738 i Kærum Kirke med Anna Jørgensdatter<br />

<strong>af</strong> Melby.<br />

Johanne Pedersdatter på Helnæs den 20 september 1731 folio 188.<br />

Enkemand Hans Pedersen Hmd.<br />

Børn. Peder Hansen 10 år. - Laurids Hansen 8 år. - Christen Hansen 6 år. - Hans<br />

Hansen 4 år. - Niels Hansen 1 år. værge morfar Peder Jørgensen.<br />

Johanne Pedersdatter i Sønderby den 3 november 1770. P 3- f, 350.<br />

enkemand Jens Gregersen Hmd. udi Jens Gregersen Brun i Sønderby hans for 10 år<br />

siden <strong>af</strong>døde hustru Mette Jensdatter. 2 mosters mænd Anders Jørgensen i sønderby<br />

og Niels Nielsen i Aae. ???<br />

Johanne Rasmusdatter den 12 marts 1729 .<br />

arvinger: enkemanden Laurs Rasmussen<br />

enkens datter Sidsel Andersdatter 18 år værge hendes nærmeste pårørende<br />

mosterens mand Rasmus Ench ? i Assens.<br />

Johanne Rasmusdatter på Helnæs den 30 juni 1741 folio 1b P 2.<br />

Enkemand Hans Rasmussen<br />

Børn; Rasmus Hansen 22 år. - Jørgen Hansen 18 år. - Peder Hansen 7 år. - Jens<br />

Hansen 3 år. - Hans Hansen ½ år. - Birthe Hansdatter 9 år. - Anna Hansdatter 14<br />

år. Deres værge farbroderen Peder Rasmussen på Helnæs.


Johanne Simonsdatter på Terpgaarden i ebberup den 14 februar 1755 side 285 P2.<br />

Enkemand, Peder Hansen gaardmand,<br />

Børn; Simon Pedersen 20 år Niels Pedersen 4 år Anna Pedersdatter 22 år<br />

Kirsten Pedersdatter 16 år Karen Pedersdatter 12 år, overværende Niels<br />

Rasmussen i Ebberup som er farbroder til den <strong>af</strong>døde, samt hendes broder Rasmus<br />

Simonsen.<br />

Jørgen Andersen i Ebberup den 7 oktober 1719 folio 77 b.<br />

Enke: Bergitte Jensdatter med kjerste og lavværge Peder Madsen folio 79b.<br />

1.hustru sal: Karen Nielsdatter ( <strong>af</strong>holdt skifte den 14 juli 1714 ) børnen er fra<br />

dette ægteskab.<br />

Børn: Niels Jørgensen 13 år. - Anna Jørgensdatter 19 år. - Karenn Jørgensdatter 18<br />

år. - Kirsten Jørgensdatter 16 år. - Maren Jørgensdatter 11 år. -- Mette Jørgensdatter<br />

92 år. Værge farbroder Hans Andersen i Assens og Peder Andersen i Saltofte, samt<br />

Peder Christensen i Ebberup, som har deres moster til ægte<br />

Jørgen Andersen på Helnæs den 12 juni 1720.<br />

Død for 3 år siden hos sin broder søn Christen Andersen<br />

Arvinger: broder Laurids Simonsen i Acherup ?? og Christen Andersen.<br />

Jørgen Andersen fra Faldengaard i Søllested den 18 novenber 1730 folio 165.<br />

Enken Elisabeth Margrethe Johansdatter med lavværge Henning Pedersen.<br />

Hans børn: Anders Jørgensen 22 år. - Johanne Jørgensdatter . B de næste måsk<br />

fælles. - Jørgen Jørgensen 7 uger . - Marie Jørgensdatter. - Clara Marie<br />

Jørgensdatter. Tilstede deres farbroder Niels Andersen fra Blangstrup.<br />

Jørgen Andersen i Ebberup den 20 juni 1753 side 263b, P2.<br />

Enken, Maren Larsdatter , lavværge Frants Ollufsen Smed her i byen<br />

Børn, den sal. mands søn <strong>af</strong> første ægteskab, Anders Jørgensen 16 år, formynder<br />

Morten Larsen.<br />

Jørgen Andersen Top den 10 okt. 1808 i Aae.<br />

enken Kirsten Hansdatter. laværge Hans Pedersen hmd her på stedet.<br />

<strong>af</strong>dødes arvinger: Karen Andersdatter 50 år, som for ca. 14 år siden bortrejste med<br />

sin mand Christen Pedersen til Jylland.<br />

Hans Olsen som ingen ved hvor er.<br />

Jørgen Clausen hos Hans Clausen på Helnæs den 25 juli 1749 side 125 b. P2.<br />

Enken, Kirsten Hansdatter, lavværge Anders Hansen<br />

Børn; Bergitte Jørgensdatter 11 år - Kirsten Jørgensdatter 8½ år gl. , deres<br />

formynder var farbrødrene Hans Clausen og Lars Clausen<br />

Jørgen Erichsen hmd. i Aae. den 21 okt. 1783.<br />

enken Maren Hansdatter.<br />

fællesbørn. Erich Jørgensen 14 år. - Maren Jørgensdatter 18 år. - Karen<br />

Jørgensdatter 13 år. - Kirsten Jørgensdatter 7 år.


I følge et skøde <strong>af</strong> 29 januar 1720 5 skp. land. til <strong>af</strong>døde sal. fader Erik Jørgensen <strong>af</strong><br />

Hans Tolder i Assens. der nævnes flere handler.<br />

Jørgen Gregersen indsidder i Aae den 12 august 1784. hos Hans Pedersen i Aae.<br />

børn 1 søn Søren Jørgensen 16 år formynder Hans Pedersen smed på frederiksgave<br />

nærmeste slægtning. 1 datter Karen Jørgensdatter ~ Hans Pedersen hmd. i<br />

Nellemose. - 1 dito Mette Jørgensdatter ~ Hans Pedersen hmd i Aae.<br />

Jørgen Hansen Ravn i Voldtofte den 1 november 1735 folio 238 b.<br />

enken: Johanne Madsdatter med lavværge Hans Jørgensen som fæster gaarden og<br />

ægter enken.<br />

børn: Hans Jørgensen 5 år. - Mads Jørgensen 4 år. B Anders Jørgensen 2 år. deres<br />

værge blev farbrøderne Peder Hansen i Millinge, og Hans Hansen <strong>af</strong> Egeskov.<br />

Jørgen Hansen Bøcher boeopgørelse i Stubberup den 30 januar 1749 side 113b P2.<br />

Sal Maren Pedersdatter se skiftet efter hende.<br />

Hans arvinger; Povel Hansen i Tommerup Jens Hansen i Verninge Johanne<br />

Hansdatter gift med Anders Hansen i Render.<br />

Jørgen Hansen den 8 juni 1808 Skomager i det såkaldte Spinderhus.<br />

enken: Kirsten Hansdatter. lavværge Hans Hansen gmd <strong>af</strong> Egerup.<br />

børn: Anders Jørgensen 15 år. - Jens Jørgensen 1 år. - Maren Jørgensdatter 17 år. -<br />

Dorthea Jørgensdatter 6 år.<br />

Mads Rasmussen underskriver sig som enkens tilkommende ægtefælde.<br />

Jørgen Henrichsen Liltoft den 19 oktober 1730. folio<br />

Børn: Christen Jørgensen 35 år. - Denis Jørgensen 28 år. - Peder Jørgensen 25 år. -<br />

Anna Jørgensdatter gift med Henning Jensen i Naarup. - Jørgen Jørgensen 15 år. -<br />

Henrik Jørgensen 13 år. - Hans Jørgensen 6 år. - Mette Jørgensdatter 18 år. - Maren<br />

Jørgensdatter 16 år. - Maria Jørgensdatter 10 år. - Lisbeth Jørgensdatter 8 år.<br />

overværende Laurs Søfrensen i Gamtofte og Jørgen Nielsen i Egerup.<br />

Jørgen Hiersen i Hjorte den 16 juli 1731 folio 178b.<br />

Enken Maren Hansdatter med lavværge Niels Larsen i Ejby.<br />

Børn, Hans Jørgensen 22 år. - Peder Jørgensen 4 år, - Karen Jørgensdatter 12 år.<br />

Børnenes værge n, farbroder Laurs Hiersen i Stubberup, og en stifdatter Birte<br />

Jørgensdatter gift med Peder Andersen i Hjorte.<br />

Jørgen Jacobsen Smed i Sønderby den 5 juli 1767 ( 30 dagen efter dødsfaldet)<br />

arvinger, enken Kirsten Simonsdatter. med lavværge Niels Simonsen.<br />

børn; Karen Jørgensdatter. - Maren Jørgensdatter. - Kirsten Jørgensdatter. - Anna<br />

Jørgensdatter. formynder deres farbrøder Peder Jacobsen og Niels Jacobsen <strong>af</strong><br />

Sønderby.<br />

Niels Rasmussen fæster huset den 23 september 1767, som smed i byen og ægter<br />

enken<br />

Jørgen Jensen Gmd. i Sønderby den 17 december 1777. i Jacob Mortensens gård


<strong>af</strong>dødes broder: Anders Jensen Gmd i Sønderby. - Søster Karen Jensdatter ~ Niels<br />

Simonsen. - halvbrøder: Niels Jensen 16 år. - Hans Jensen 13 år. - Peder Jensen 11<br />

år.<br />

Jacob Mortensens enke nu i ægteskab med Anders Pedersen har lagt penge ud til<br />

begravelsen.<br />

Hans Nielsen gmd i Brydegaard har lånt J.J penge til fæstebrev.<br />

Jørgen Jørgensen i Sandager den 22 sep. 1722 folio 95.<br />

Enken Karen Jensdatter med lavværge Hans Laursen som fæster stedet.<br />

Børn: Jørgen Jørgensen 14 år. - Maren Jørgensdatter 10 år. - Anna Jørgensdatter 6<br />

år. formynder og værge morfaderen Jens Hansen Bech.<br />

Jørgen Jørgensen Bø<strong>dk</strong>er i Stubberup den 19 august 1733 ? folio 210.<br />

Enken, Maren Pedersdatter<br />

Børn: Jørgen Jørgensen 28 år, tjener i Kallundborg. - Else Jørgensdatter 11 år, -<br />

Niels Jørgensdatter 14 år. - Ellen Jørgensdatter 7 år, - Petronille Jørgensdatter 1 år.<br />

deres værge farbroderen Mads Jørgensen Bø<strong>dk</strong>er i Sønder Aaby,<br />

Tilstede; Hans Villumsen i Holme ( Gelsted Sogn) gift med Karen Jørgensdatter<br />

som også er en datter, ligeledes Anders Laursen i Hjerup gift med Elisabeth<br />

Jørgensdatter også datter <strong>af</strong> boet.<br />

Jørgen Laursen i Ebberup den 23 maj 1724 folio 97.<br />

Enken Kirsten Hansdatter lavværgen broderen Peder Hansen <strong>af</strong> Barløse.<br />

Arvinger: hans far: Laurs Jørgensen i Brydegaard<br />

Jørgen Laursen i Ebberup den 6 august 1732 folio ?<br />

Enken, Karen Ottesdatter.<br />

Børn: Laurs Jørgensen 4 år. værge farbroder Niels Laursen i Sønderby.<br />

Erich Thomsen fæster gaarden.<br />

Jørgen Laursen folio 244 1766.<br />

arvinger: børn. Laurs Jørgensen , Jørgen Jørgensen , Anders Jørgensen 23 år.<br />

Rasmus Jørgensen 19 år. Peder Jørgensen 15 år. Søren Jørgensen 13 år. og<br />

Karen Jørgensdatter<br />

Jørgen Mortensen på Helnæs den 6 maj 1748 side 112, P2.<br />

Enken; Giertrud Hansdatter,<br />

Børn, Morten Jørgensen 28 år Maren Jørgensdatter gift med Hans Andersen Storm<br />

Karen Jørgensdatter 25 år Mette Jørgensdatter 21 år, deres værge Rasmus<br />

Nielsen.<br />

Jørgen Mortensen den 6 januar 1813 i Sønderby.<br />

enken : Maren Jørgensdatter. lavværge Niels Boeman gmd. her i byen.<br />

arvinger: enken vidste kun om Jørgen Pedersen gmd. i Melby. og Bager Clement i<br />

Assens.<br />

Jørgen Nielsen den 8 november 1730 i Sønderby.


arvinger: enken Kirsten Andersdatter ? og Birte Rasmusdatter <strong>af</strong>dødes moder<br />

hendes værge sønnen Chr. Nielsen.<br />

søskend, Christian Nielsen. Karen Nielsdatter. Anne Nielsdatter, ~ Bertel Hansen .<br />

Johanne Nielsdatter, ~ Jeppe Nielsen. Maren Nielsdatter ~ Niels Møller<br />

Uglebjergs Mølle. enken ved hvem d. sal mand ingen livsarvinger her til stede med<br />

lavværge hendes fader Anders Nielsen i Sønderby. Laurs Dideriksen faar gaarden i<br />

fæste og ægter enken og skal have enken på <strong>af</strong>tægt.<br />

Jørgen Nielsen Sne<strong>dk</strong>er i Sønderby den 26 juli 1753. side 227, P2.<br />

arvinger: enken Maren Hansdatter.<br />

børn: Karen Jørgensdatter ~ Peder Jørgensen i Aae ( Teglbrænder) Kirsten<br />

Jørgensdatter ~ Mads Larsen i huset..<br />

Jørgen Nielsen den 4 februar 1797 i Sønderby<br />

enken Kirsten Nielsdatter. med lavværge Niels Jacobsen.<br />

arvinger: søskende 1) Lisbeth Nielsdatter ~ Jens Christophersen Skomager i Assens.<br />

- 2) Lars Nielsen i Assens som er død, hans børn: Peder Larsen 32 år. - Anne Catrine<br />

Larsdatter ugift tjener i Flensborg. - Karen Larsdatter hos moderen i Assens. Anne<br />

Larsdatter tjener i Kærumgaard. - Mine Larsdatter tjener Anders Pedersen ibdem.<br />

3) Maren Nielsdatter enke ~ Iver Pedersen hmd i Nordby. - 4) Karen Nielsdatter<br />

tilforn gift med Rasmus Nielsen hmd i Dreslette død og efterlader sig en datter<br />

Kirsten Rasmusdatter tjener gmd. Christen Jørgensen. - 5) halvsøster Mette<br />

Nielsdatter ~ Mads Pedersen hmd i Sønderby. - 6) halvbroder Rasmus Nielsen her i<br />

stervboen<br />

Jørgen Olsen Grevehuset i Sønderby den 21 december 1785.<br />

enken Anne Rasmusdatter med lavværge Jørgen Rasmussen Lunde<br />

børn: Rasmus Jørgensen 27 år. - Ole Jørgensen 15 år. - Maria Jørgensdatter værge<br />

Claus Christensen Smed fra Ebberup. ( Rasmus Jørgensen havde fæstet huset inden<br />

faderens død)<br />

Jørgen Pedersen i Brydegaard den 28 september 1739 folio 330.<br />

Enken ? Maren Jørgensdatter<br />

Børn; Hans Jørgensen . - Peder Jørgensen med curator. - Christian Jørgensen med<br />

værge Hans Jensen i Voldtofte, og født værge farbroder Mads Pedersen i Mullerød.<br />

- dattren ? Anna Jørgensdatter ~ Søren Hansen.<br />

Jørgen Poulsen Spinder. den 12 okt. 1731 levede og døde i det Nordre Koobelhuus<br />

for <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

arvinger: enken Maren Hansdatter, m. lavværge Lauge Christensen .<br />

børn: Hans Christian Jørgensen 13 år. Dorthe Marie Jørgensdatter. værge til stede<br />

Søfren Mortensen feldbereder i Assens Lauge Christensen ægter enken og fæster<br />

huset.<br />

Jørgen Rasmussen Lunde den 17 juli 1799 i Sønderby Mosemark.<br />

enken: Karen Jørgensdatter. lavværge Hans Jensen gmd på Mosemarken.


arvinger: børn: Peder Jørgensen 21 år hjemme. - formynder Hans Rasmussen gmd i<br />

Terpegården farbroder.<br />

Jørgen Skydeberg den 13 januar 1753 i Sønderby Hospital.<br />

Arvinger, hospitalets lemmer, Peder Hendriksen .- Søren Jørgensen Daniel Nielsen<br />

Peder Danielsen Hendrik Frants Anders Jørgensen Rasmus Jensen Johanne<br />

Ejlers.<br />

Jørgen St<strong>af</strong>fensen i Skrillinge denne 28 juni 1717 folio 62.<br />

Enken Anna Rasmusdatter lavværgen faderen Rasmus Hansen i Voldby.<br />

Børn: St<strong>af</strong>en Jørgensen 8 år. - Rasmus Jørgensen 52 år. -- Niels Jørgensen 3 år. -<br />

Anders Jørgensen 2 år.<br />

Tilsted Bertel Pedersen i Skrilling,<br />

Godske Michelsen <strong>af</strong> Gamborg <strong>af</strong> Gamborg indfandt sig og medelte at hans søn<br />

Michel Godskesen og ægter enken<br />

Jørgen St<strong>af</strong>fensen i Emtekjær den 8 marts 1731 folio 175.<br />

Enken, Karen Nielsdatter med lavværge Rasmus Andersen<br />

Børn; Birte Jørgensdatter 4 år. værge fasterens mand Rasmus Hansen i Emtekjær.<br />

Jørgen Storm i Sønderby den 4 august 1732. 30 dagen efter hans død.<br />

arvinger: enken Karen Laursdatter med lavværge hendes brodder Peder Laursen<br />

Toftegården i Sønderby<br />

børn, Johanne Jørgensdatter. - Karen Jørgensdatter. - Anne Jørgensdatter. - Giertrud<br />

Jørgensdatter. - Dorte Jørgensdatter. - Mette Jørgensdatter ~ Niels Laursen som har<br />

fæstet gaarden, og er værge for de umyndige.<br />

Karen Andersdatter den 9 marts 1750 død den 4 marts s.å. side 129, P2<br />

Den sal. pige var tilhuuse hos Hans Envoldsen i Sønderby.<br />

arvinger hendes mor Anne Hansdatter .<br />

søskende 1) Margrethe Andersdatter ~ Hans Mouritsen i Sønderby. 3½ søskende<br />

søster 1) Aplone Jensdatter gift med Mads Laursen i Østerby, - 2) Maren<br />

Jensdatter ~ Olle Jørgensen et huus i Etatsraad Hans Lyders, - 3) Ane Catrine<br />

Jensdatter ~ Peder Nielsen i Østerby. 2 ½ brødre 4) Hans Jensen død hans børn<br />

Hans Hansen ca. 2 år og Ane Hansdatter 6 år<br />

Karen Andersdatter den 2 dec. 1792 indsidder hos Hmd. Jacob Erichsen i<br />

Sønderby.<br />

helsøster Anne Andersdatter ~ Jacob Erichsen hmd i Sønderby. - halvsøster<br />

Margrethe Hansdatter ~ boelsmand Lars Jørgensen fra Vester Hæssing u.<br />

Søbygaard.<br />

Karen Andersdatter den 26 okt. 1795 i Aae.<br />

enkemand Peder Nielsen hmd.<br />

fortsat den 25 november. arvinger børn fra enkens ægteskab med sal. Søren Thorsen<br />

i Aae


Søren Sørensen 18 år tjener på Helnæs, - Karen Sørensdatter 28 år .- Maren<br />

Sørensdatter 24 år. -<br />

formynder deres morbroder Peder Hansen Krog <strong>af</strong> Sønderby og deres søskende barn<br />

gmd Anders Madsen i Sønderby.<br />

se skifte efter Søren Thorsen Hmd. i Aae. den 27 december 1777.<br />

Karen Christensdatter i Brændemølle den 19 april 1725 folio 107.<br />

Enkemand Laurs Davidsen.<br />

Arvinger hendes barn: Maren Michelsdatter 14 år. værge Jørgen Jørgensen i Nache.<br />

Fælles børn: Anna Laursdatter 10 år. - Michel Laursen 4 år. - Jørgen Laursen på<br />

andet år.<br />

Karen Christensdatter på Helnæs den 28 juni 1741 folio 1 P2.<br />

Enkemand Niels Castesen ( Cortesen ).<br />

Børn; Caste Nielsen. - Margrethe Nielsdatter.<br />

Karen Christophersdatter på Helnæs den 28 juni 1741 side 1, P2.<br />

Enkemand Niels Carstensen<br />

Børn, Carsten Nielsen, - Margrethe Nielsdatter på deres vegne Peder Sørensen her på<br />

Helnæs<br />

Karen Bertelsdatter i Flemløse den 8 januar 1745 side 61b. P2.<br />

Enkemand, Niels Jensen.<br />

Børn, Kirsten Nielsdatter 1½ år, værge morbroderen Hans Bertelsen i Ejby.<br />

Karen Erichsdatter den 27 okt. 1766 i Aae. P. 3 f. 247.<br />

arvinger, enkemanden Søren Thorsen i Aae.<br />

hendes børn fra ægteskab med Hans Erichsen: Erich Hansen 26 år. - Maren<br />

Hansdatter 36 år.- Karen Hansdatter 28 år. - Ellen Hansdatter 23 år. - Else<br />

Hansdatter ~ Svend Jørgensen i Haarby.<br />

fra 2 ægteskab med Niels Andersen: Mads Nielsen 18 år. - Hans Nielsen 12 år . -<br />

Anders Nielsen 11 år. - Anne Nielsdatter 15 år.<br />

fra ægteskab med enkemanden Søren Thorsen Laurs Sørensen 8 år.<br />

Børnenes morbroder var til stede Jørgen Erichsen i Aae.<br />

Karen Hansdatter i Brydegaard den 8 marts 1720 folio 78b.<br />

Enkemand Jørgen Pedersen.<br />

Børn: Hans Jørgensen 8 år. B Anna Jørgensdatter 6 år. Peder Jørgensen 22 år.<br />

Værge morbroder Peder Hansen i Snave.<br />

Karen Hansdatter i Ebberup den 4 juli 1730 folio 161b.<br />

Enkemand; Niels Rasmussen<br />

Brøder; Rasmus Hansen i Snave. - Hendrik Jørgensen. - Niels Rasmussen død, hans<br />

børn; Hans Nielsen 14 år. B Rasmus Nielsen 9 år. - Simon Nielsen 6 år. - Johanne<br />

Nielsdatter 15 år, - Margrethe Nielsdatter 8 år. deres værge Hans Jørgensen i<br />

Brydegaard.


Karen Hansdatter, i <strong>Frederiksgave</strong> Mølle den 24 marts 1738.<br />

arvinger enkemanden Morten Nielsen,<br />

barn Niels Mortensen 5 år. værge hans morfar Hans Nielsen <strong>af</strong> Blangstrup ( se en<br />

gammel Baag Herreds slægt side 65)<br />

Karen Hansdatter på Helnæs den 6 sep. 1740 folio 349.<br />

Enkemand, Anders Nielsen Smed.<br />

Børn; Hans Andersen 2 år. - Maren Andersdatter ½ år. Værge morbroderen<br />

Anders Hansen på Helnæs.<br />

Karen Hansdatter, i Bucherup den 25 august 1747 side 86b. P2..<br />

Enkemanden; Zander Erichsen,<br />

børn; Erich Zandersen 11 uger, tilsynsværge den sal. kones stedfar Laurs Nielsen <strong>af</strong><br />

Nyeboe.<br />

Karen Hansdatter i Sønderbye den 12 februar 1749 side 116b. P2<br />

Ægtemand; Sal, Rasmus Povelsen Vinter død samme dag. Se skiftet efter ham;<br />

Karen Hansdatter i Sønderby den 6 maj 1751 død forgårs nat. Side 144b, P2<br />

arvinger: enkemanden Hans Larsen Boemand.<br />

børn: Hans Hansen 16 år hans værge er farbroderen Peder Laursen I Snage. - Lars<br />

Hansen 12 år, - Peder Hansen 8 år, - Karen Hansdatter 2 år, deres værge er Bertel<br />

Hansen som nærmeste slægtning på moderens side.<br />

Karen Hansdatter i Sandager den 3 maj 1752 side 172b. P2.<br />

Enkemanden Peder Laursen<br />

Børn, Hans Pedersen 1½ år Johanne Pedersdatter 4 år,<br />

I skiftebrevet nævnes 2 <strong>af</strong> enkemandens søstre Kirsten Laursdatter og Karen<br />

Laursdatter<br />

Karen Hansdatter i Sandager den 22 august 1753 side 222 P2<br />

Enkemand Mads Gormsen<br />

Søn; Lars Pedersen 18 år, gl. værge morbrødrene Hans Hansen og Søren Hansen<br />

begge i Ørsted.<br />

Karen Hansdattere i Søllested den 7 januar 1755 side 283, P2.<br />

Enkemanden Envold Andersen gaardmand.<br />

Børn; Anders Envoldsen som har fæstet gaarden Hans Envoldsen gmd, i Sønderby<br />

Kirsten Envoldsdatter gift med Jørgen Gormsen i Caslund Karen Envoldsdatter<br />

gift med Peder Thomasen i Kingstrup Anna Envoldsdatter gift med Peder<br />

Jørgensen i Bucherup Christance Envoldsdatter gift med Bertel ? i Saltofte Anne<br />

Marie Envoldsdatter 15 år, ugift.<br />

Karen Jensdatter på Nørregaard Dreslette den 8 maj 1762 side 161b, P3.<br />

Enkemand Søren Mikkelsen,<br />

Børn, Anna Hansdatter død var gift med Carsten Sørensen på Helnæs deres børn;<br />

Hans Carstensen 18 år, - Jens Carstensen 13 år, - Maren Carstensdatter 16 år Karen


Karstensdatter 10 år. 2) Sille Hansdatter gift med Niels Hansen i Schaarup. Kirsten<br />

Hansdatter gift med Anders Nielsen i Nellemose,<br />

Formynder for Anna Hansdatters børn, ½ morbrodren Lars Hansen Hvid i Dreslette<br />

Karen Jørgensdatter den 14 dec. 1711 P folio 15 <strong>af</strong> Sønderby død for 5-6 uger<br />

siden.<br />

arvinger: enkemand Jens Rasmussen Kylling. Matr: 24.<br />

børn: Karen Madsdatter 26 år, Peder Madsen 24 år, Jørgen Madsen 18 år,<br />

Margrethe Madsdatter 16 år. værge for børnene Niels Rasmussen. ellers tilstede på<br />

børnenes vegne deres slægt og pårørende Svogerskab Peder Lauridsen Drud i<br />

Sønderby og Christen Eriksen <strong>af</strong> Egerup.<br />

Karen Jørgensdatter i Voldtofte den 17 november 1729 folio 154b.<br />

Enkemand; Laurs Rasmussen.<br />

Børn: Jørgen Laursen 27 år. - Rasmus Laursen 26 år. - Maren Laursdatter 18 år, -<br />

Hans Laursen 14 år. deres værge morbrøder Anders Jørgensen i Voldtofte,<br />

farbroderen gl. Hans Rasmussen i Voldtofte.<br />

Sønen Jørgen fæster gaarden, hvor der står at han er født i Høed.<br />

Laurs Rasmussen ejer en gaard i Sarup, med Hartkorn, 4 tdr. 3skp, 2fk. Beboes <strong>af</strong><br />

Anders Pedersen.<br />

Karen Jørgensdatter i Mellby den 1 juni 1744 folio 48 P2.<br />

Enkemand; Anders Hansen<br />

Børn; Jørgen Andersen 11 år. 2) Maren Andersdatter 14 år. Værge morbroderen<br />

Simon Jørgensen <strong>af</strong> Højbjerg.<br />

Karen Jørgensdatter i Aae den 3 november 1749, side 128 P2.<br />

acordt mellem Jørgen Gregersen og hans moder før,n. Karen Jørgensdatter, hun har<br />

<strong>af</strong>stået fæstet til ham i overværelse <strong>af</strong> hendes børn og svoger. Johanne Gregersdatter<br />

som mødte og fordrede sin fæderne arv. De andre børn <strong>af</strong> Karen Jørgensdatter er :<br />

Jens Gregersen, - Karen Gregersdatter ~ Hans Nielsen ved Dreslette Kirke, - Kirsten<br />

Gregersdatter ~ Niels Clausen i Sønderby. - Gertrud Gregersdatter ~ Mikkel<br />

Pedersen i Aae.<br />

Karen Jørgensdatter den 27 juni 1814 i Aae.<br />

enkemand: Hans Nielsen. Testamente oprettet den 9 juni 1812 tilfordel for den<br />

længst levende.<br />

hendes arvinger: 2de <strong>af</strong>døde søstre: 1) Maren Jørgensdatter død ~ Peder Jacobsen på<br />

Helnæs. deres børn: Jacob Pedersen . - Jørgen Pedersen . - Karen Pedersdatter. -<br />

Johanne Pedersdatter. - Maren Pedersdatter. 2) Kirsten Jørgensdatter hendes søn<br />

Hans Jørgen Jacobsen.<br />

( der er vrøvl med Peder Jacobsen, han vil ikke modtage pengene.)<br />

Karen Larsdatter i Dreslette den 29 januar 1751 side 140. P2<br />

Enkemanden, Peder Nielsen.<br />

Børn; fra 1ste ægteskab Thor Thorsen 31 år - Søren Thorsen 24 år.<br />

Karen Larsdatter i Haarbye den 5 april 1753 side 201b. P2


Enkemanden; Peder Jørgensen Storup Skrædder<br />

Børn; Jørgen Pedersen 3 år gl., formynder Michal Arntsen Smed her i byen.<br />

Karen Larsdatter i Brydegaard den 8 oktober 1753 side 222b P2.<br />

Enkemanden, Hans Jensen<br />

Den sal, kones børn; Jørgen Nielsen 18½ år Peder Nielsen 16 år nSidsel<br />

Nielsdatter 21 år Mette Nielsdatter 14 år Margrette Nielsdatter 9 år., formynder<br />

Erik Hansen i Bruns huse og Thomas Hansen <strong>af</strong> dreslette som begge er gift med<br />

søstre til den sal. kone.<br />

Karen Laursdatter i Dreslette den 18 februar 1729 folio 147b.<br />

enkemand; Anders Pedersen.<br />

børn; Laurs Andersen 6 år. - Karen Andersdatter 1 år. Tilsyns værge morbroderen<br />

Laurs Laursen i Dreslette.<br />

Karen Laursdatter i Saltofte den 30 december 1729 folio 229b.<br />

enkemand, Jens Laursen i et huus.<br />

børn; Dorte Marie Jensdatter 6 uger. Værge morbroderen Claus Laursen i Assens<br />

Karen Laursdatter den 11/4 1772 folio 373<br />

enke efter gl. Rasmus Hansen i Voldtofte<br />

arvinger: hendes moder Anne Mortensdatter enke efter Laurs Jensen Mosegaard,<br />

brøder: Anders Laursen i Køng Højrup, Morten Mosegaard i Gummerup, Rasmus<br />

Laursen i Gummerup, 2 broder Jens Laursen død i Haarby, hans søner Morten<br />

Jensen gmd i Haarby, Lars Jensen 24 år, Hans Jensen , 22 år, Jørgen Jensen , 20 år,<br />

Erik Jensen 14 år.<br />

Karen Laursdatter i Sønderby den 20 marts 1750 side 131b, P2<br />

Enkemand Peder Jacobsen<br />

arvinger: en søster Anne Laursdatter ~ Frederik tømmermand som har boet i Ul<strong>dk</strong>jer<br />

i Sindberg sogn ved Vejle før hen boet i Jennum by udi Vildstrup sogn . til iagtagelse<br />

<strong>af</strong> deres arv beskikkes Peder Laursen skolemand i Sønderby.<br />

Karen Madsdatter den 13 juni 1758 død i Sønderby hos Mads Larsen, hvor i<br />

sammesteds var i værelse Petter Lorrensen Væver, hos hannem var død <strong>af</strong>vigte den<br />

12 juni hans svigermor Karen Huuses ( Karen Madsdatter)<br />

hendes efterladte børn Anna Marie Christensdatter ~ Petter Lorrensen Væver i<br />

Sønderby. - Anna Cathrina Christensdatter til huse hos Petter Christophersen i<br />

Saltofte.<br />

Den 22 juni skifte i Aae: der henvises til et skifte den 12 marts 1755 efter Christen<br />

Nielsen Huus.<br />

Karen Madsdatter den 26 november 1762 i Sønderby, død den 24 november s.å..<br />

enkemand Mads Andersen.<br />

hendes søn: Rasmus Nielsen 8 år. formynder barnets 2 broder Lars Nielsen <strong>af</strong><br />

Assens,<br />

fællesbarn Johanne Madsdatter hendes formynder morbroderen Jens Madsen <strong>af</strong><br />

Haarby, gmd. under Steensgaard Gods.


Lars Nielsen har h<strong>af</strong>t en broder ved navnet Mads, som er død.<br />

Karen Mikkelsdatter den 6 januar 1789 i Sønderby.<br />

enkemand Hans Hansen Lahefoged ved <strong>Frederiksgave</strong>, i huset på <strong>Frederiksgave</strong><br />

mark.<br />

børn: Karen Hansdatter 22 år. - Berthe Hansdatter 15 år. - Anna Hansdatter 12 år.<br />

værge farbrødrene Jørgen Mikkelsen fra Haarby. og Mogens Mikkelsen et hus på<br />

Hvedholmmark.<br />

Karen Nielsdatter <strong>af</strong> Snave den 8 maj 1725 folio 108.<br />

Enkemanden. Rasmus Hansen.<br />

Arvinger: hendes far Niels Olsen Fønsskov.<br />

Karen Nielsdatter i Woldtofte den 20 marts 1738 folio 325.<br />

Sal: Laurs Rasmussen<br />

Børn Niels Laursen 6 år. Værge morbroderen Laurs Nielsen i Nyboe.<br />

Karen Nielsdatter i Sandager den 19 november 1736 folio 253b.<br />

enkemand Jørgen Pedersen.<br />

arvinger, søskende; Jens Nielsen i Kjerte. - Anders Nielsen i Sandager. - brorbørn<br />

Niels Madsen i Stubberup. - Dorthe Nielsdatter ~ Mathias Hansen i Kjerte.<br />

Karen Nielsdatter i sønderby den 10 marts 1749 side 116b. P2.<br />

På arvingernes vegne Hans Pedersen Kylling,<br />

Karen Nielsdatter i Schaarup den 25 november 1752 side 192. P2<br />

Sal. Lars Larsen de er begge <strong>af</strong>gået ved døden samtidig.<br />

Børn; Niels Larsen 9 år Hans Larsen 2 år Anne Larsdatter 11 år Kirsten<br />

Larsdatter 6½ år Karen Larsdatter 4 år gl, værge deres farfar Lars Hansen Jyde her<br />

i huset.<br />

Den 2 dec. 1752 står der at formynderne er Lars Hansen og Niels Hansen i Strærup.<br />

Lars Hansen Jyde dør inden skiftet er <strong>af</strong>sluttet, ny værge blev farbroderen Anders<br />

Larsen i Schaarup.<br />

Karen Nielsdatter den 9 juni 1758 i Sønderby, død den 7 juni s.å..<br />

<strong>af</strong>g. Peder Larsen Ricter ? s hustru.<br />

arvinger børn: Lars Pedersen Richter. - Anna Elisabeth Pedersdatter.<br />

Karen Pedersdatter på Helnæs den 12 december 1750 side 139 P2.<br />

Enkemand Hans Hansen inderst hos Hans Andersen Storm på Helnæs.<br />

Børn; Anna Hansdatter 11 år Kirsten Hansdatter 8 år, på deres vegne morbroderen<br />

Jørgen Pedersen her på Helnæs, derfor uden så havde den sal. kone et barn født uden<br />

ægteskab; Apolone ?.<br />

Karen Søfrensdatter ipå Helnæs den 1 maj 1717 folio 60.<br />

Enkemand. Jørgen Andersen.<br />

Hendes børn: Søfren Christensen - Frederik Christensen. - Christen Christensen de er<br />

alle deres egen værge. En <strong>af</strong>død broder Anders Christensen enken Kirsten


Hansdatter de har 4 børn, som ikke er nævnt. En søster Anne Christensdatter som<br />

også er <strong>af</strong>gået ved døden, hendes søn Christen Andersen som fæster gaarden efter<br />

morbroderen.<br />

Karen Søfrensdatter i Stubberup den 12 januar 1732 folio 189b.<br />

enke efter sal Niels Madsen.<br />

arvinger; en broder Morten Søfrensen død førhen her i Stubberup, hans børn Anna<br />

Mortensdatter gift med Jørgen Andersen i Stubberup. - Karen Mortensdatter gift med<br />

Knud Michelsen i Stubberup.<br />

Kirsten Andersdatter i Ebberup den 20 ktober 1750 side 137, P2<br />

Enkemanden; Mads Olsen<br />

Børn; Anders Madsen 17 år Olle Madsen 11 år Karen Madsdatter 15 år . Anne<br />

Madsdatter 9 år Mette Madsdatter 5 år, deres værge Hans Pedersen i Torøe<br />

Kirsten Andersdatter den 26 juni 1756 P 3 folio 30. død 10 maj.<br />

arvinger: enkemand Lars Dideriksen. som ~ den 16 juli 1756 i Kærum Kirke med<br />

Mette Larsdatter i Norby.<br />

børn, Jørgen Larsen 22 år, - Maren Larsdatter ¨ gmd. Hans Larsen Boemand i<br />

Sønderby. - Anne Larsdatter 14 år, - Kirsten Larsdatter 6 år. faderen er formynder.<br />

Kirsten Bertelsdatter i Sønderby den 13 januar 1770 P. 3 - f 336.<br />

enkemand gmd Peder Hansen i Sønderby.<br />

børn: Hans Pedersen 13 år. - Bertel Pedersen 7 år. - Anders Pedersen 2 år. - Mette<br />

Pedersdatter 16 år. - Anna Pedersdatter 10 år. tilstede børnenes morbroder Niels<br />

Bertelsen.<br />

Peder Hansens svoger Hans Bertelsen har penge til gode efter hans far Bertel<br />

Hansen.<br />

Kirsten Gormsdatter i Søllested den 5 juni 1753 side 216, P2.<br />

Enkemand, Jeppe Hansen<br />

Børn; den sal. kones; Gorm Andersen 20 år Hans Andersen 13 år Anne<br />

Andersdatter 17 år Kirsten Andersdatter 10 år, værge morbroderen Hans Gormsen i<br />

Køng, og morbroderen Rasmus Gormsen i Søllested<br />

Fællesbarn; Karen Jeppesdatter 6 år<br />

Kirsten Gustavsdatter i Voldtofte inderst hos Anders Top den 14 august 1752 side<br />

177 P2.<br />

Dorthe Johansdatter 1 år gl. (et slefred barn) Rasmus Mortensen blev beskikket som<br />

værge og skulle sørge for barnets opdragelse.<br />

Kirsten Hansdatter den 10 dec. 1739 i det sønder Koobelhuus ved <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

arvinger: enkemanden: Christian Hansen.<br />

børn, Hans Christiansen 12 år. Aplone Hansdatter 8 år. Kirsten Hansdatter 4 år.<br />

deres morbroder Hans Hansen i Lundager er værge.<br />

Kirsten Hansdatter Krog på Helnæs den 5 februar 1755 side 287b, P2.<br />

Enkemanden; Anders Hansen huusmand,


Børn, Kirsten Jørgensdatter som den sal, kone på sit dødsleje bad søstren jørgen<br />

Sørensens hustru i Millinge og brodren Lars Krog i Falsled<br />

Kirsten Jespersdatter på Helnæs den 5 juli 1744, side 3 P2.<br />

Se skifte efter hendes mand Claus Jørgensen samme dato,<br />

Kirsten Knudsdatter Thomas Christensen Smed i Bucherup hans <strong>af</strong>døde hustru ?<br />

Den 16 november 1735. folio 237.<br />

Hendes arvinger: Niels Clausen i Fuglesang ( Ørsted Sogn ?). - Knud Clausen i<br />

Skydebjerg. - Claus Rasmussen <strong>af</strong> Orte på egne vegne, - Kirsten Clausdatter ~<br />

Jørgen Mortensen i Væde, - Kirsten Rasmusdatter ~ Peder Jørgensen ibid.<br />

Kirsten Laursdatter i Sønderby 1721<br />

arvinger: Mads Laursen Bull, hans stifbørn: Anna Andersdatter boende på Lolland,<br />

Mette Andersdatter i Aa Sønderby, hendes mand Morten Marcussen.<br />

fælles børn: Hans Madsen 25 år, Karen Madsdatter 32 år.<br />

den sal. qvindes 2 broder Laurs Pedersen <strong>af</strong> Nordby var tilstede, og hendes søsters<br />

mand Hans Ibsen i Saltofte.<br />

Kirsten Laursdatter i Bukkerup den 18 maj 1754 side 273b. P2.<br />

Enkemanden, Peder Pedersen huusmand,<br />

Arvinger; 4 søskende, 1) Jens Larsen død hans 4 børn; Hans Jensen 16 år Lars<br />

Jensen 7 år Karen Jensdatter 20 år Maren Jensdatter 12 år, 2) Mette Laursdatter i<br />

bred enke. 3) Maren Laursdatter gift med Mads Olsen i Vedtofte, -<br />

Kirsten Laursdatter i Ryehuuset den 12 okt. 1757 P 3. folio 59. død den 13 sep.<br />

arvinger: enkemanden Peder Andersen.<br />

børn; Lars Pedersen 13 år.- Kirsten Pedersdatter 8 år. deres værge morbroderen<br />

Morten Larsen i Aborg under Brahsborg Gods.<br />

Kirsten Madsdatter <strong>af</strong> Terpgaarden i Nordby død 6 uger før den 22 januar 1725<br />

folio 102.<br />

Enkemand. Hans Hansen.<br />

Hendes børn Anders Hansen her på stedet, - Simon Hansen fra Tallerup. - Peder<br />

Hansen her på stedet. - Aplone Hansdatter tjener på gaarden. - Anne Hansdatter ~<br />

Laurs Poulsen i Søbye. - Karen Hansdatter ~ skipper Laurs Jørgensen i Assens.-<br />

Maren Hansdatter ~ Anders Pedersen i Mullerød. - Anne Hansdatter 16 år tjener i<br />

Assens, hendes værge Erik Madsen i Hjerup og Rasmus Hansen i Hostrup, som er en<br />

2den broder.<br />

Kirsten Madsdatter , i Sønderby den 22 januar 1737.<br />

enkemand Rasmus Povelsen Winter<br />

arvinger søskende: Rasmus Winters hustru der er søster efter moderen Maren<br />

Madsdatter med lavværge Bertel Hansen i Sønderby.<br />

Kirsten Nielsdatter i Snave den 28 marts 1729 folio 149.<br />

enkemand Hendrik Jørgensen.


ørn; Margrethe Hendriksdatter 22 år. - Niels Hendriksen 15 uger. Værge deres<br />

mosters mand Giert Andersen Ørbek ( Dreslette Sogn), farbroderen Rasmus Hansen i<br />

Snave og Hans Jørgensen i Brydegaard<br />

Kirsten Nielsdatter i Sønderby den 30 dec. 1740 = 30 dagen.<br />

arvinger: enkemanden Niels Hansen Gynter.<br />

barn Karen Nielsdatter 24 år gl. værge morbroderen Jacob Nielsen <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Kirsten Nielsdatter på Helnæs den 19 september 1747 side 89b. P2<br />

Enkemanden Claus Hansen<br />

Børn, Niels Clausen 9½ år Hans clausen 5 år Karen Clausdatter 14 år Maren<br />

Clausdatter 8 år Anna Clausdatter 3 år, værge Anders Jensen.<br />

Kirsten Pedersdatter den 23 maj 1750 i Sønderby. Side 131 P2.<br />

arvinger: enkemanden Niels Hansen Gynter.<br />

børn Peder Nielsen 5 ½ år. - Kirsten Nielsdatter 8 år gl. deres værge Jens Kylling


Kirsten Pedersdatter den 16 okt. 1793 i Aae.<br />

enkemand Lars Rasmussen hmd.<br />

børn: Mette Larsdatter 5 år. - Christiane Larsdatter 2 år. - Karen Larsdatter 3 år.<br />

Kirsten Rasmusdatter den 28 juni 1799 i Sønderby.<br />

enkemand: Peder Nielsen i Sønderby.<br />

hendes børn: Karen Hansdatter ~ Jacob Hansen hmd i Sønderby. - Maren<br />

Hansdatter ~ Peder Pedersen hmd i Ebberup. - Rasmus Hansen gmd i Søe-Søeby<br />

som er død efterlader en datter Kirsten Rasmusdatter . fortsat den 6 og 23 august.<br />

Kirsten Simonsensdatter i Voldbro den 24 jan 1719 folio 72.<br />

Hun havde et værelse hos Anders Nielsen ingen arvinger nævnt.<br />

Kirsten Simonsdatter i Snave den 22 februar 1744 folio 45 P2.<br />

Enkemand: Hendrik Jørgensen.<br />

Børn; Jørgen Hendriksen 10 år. 2) Anna Hendriksdatter 11 år. 3) Kirsten<br />

Hendriksdatter 13 år. Værge morbroder Niels Simonsen i Ebberup.<br />

Kirsten Sørensdatter i Brydegaard den 22 december 1739 folio 334.<br />

Enkemand; Jens Rasmussen<br />

Børn; Hans Jensen 21 år. - Peder Jensen 18 år. - Søren Jensen 15 år. - Kirsten<br />

Jensdatter ~ Laurs Laursen i Brydegaard<br />

Kirsten Sørensdatter den 2 marts 1784 i Sønderby<br />

sal. Peder Pedersen<br />

her nævnes Laurs Ibsen og hans kone Anne Hansdatter og deres arvinger Laurs<br />

Ibsens fuldbroder Rasmus Ibsen gmd i Sønderby halvbroder Niels Ibsen gmd i<br />

Saltofte. søster Johanne Ibsen ~ Jørgen Andersen i Brendegaard. - Karen Ibsdatter<br />

ugift tjener Niels Ibsen i Saltofte.. - halvsøster Birthe Ibsdatter ~ Lars Andersen<br />

Boemand i Sønderby.<br />

Anne Hansdatters arvinger: hendes mor Maren Eriksdatter <strong>af</strong>g. Hans Envoldsens<br />

enke i Sønderby. broderen Hans Hansen myndig. - halvbroder: Erich Hansen gmd i<br />

Sønderby. - dito Envold Hansen 17 år. - halvsøster Karen Hansdatter hos broderen.<br />

- Kirsten Hansdatter tjener Jørgen Rasmussen.<br />

Kirstine Johansdatter i Ebberup den 27 juli 1752 side 175, P2.<br />

Enkemand, Niels Jørgensen Skrædder.<br />

Børn; Johanne Nielsdatter 16 år Anne Nielsdatter 12 år Marie Nielsdatter 10 år<br />

gl. værge morbroderen Laurs Jense Svore ? fra Assens<br />

Knud Pedersen i Voldbro den 22 november 1732 folio 195.<br />

enke; Mette Hansdatter.<br />

hans børn; Marie Knudsdatter ~~ Jørgen Nielsen Egerup. - Peder Knudsen i Næstved<br />

Sjælland. - Karen Knudsdatter ~~ Søfren Jensen Rytter. - Dorthe Knudsdatter ~~<br />

Jens Kortsen i Stubbekøbing på Lolland.


fælles børn, Jørgen Knudsen. - Marchus Knudsen. - Johanne Knudsdatter. -<br />

Margrethe Knudsdatter. - deres værge Niels Laursen i Voldbro.<br />

Knud Søfrensen i Skrilling har frasagt sig gaarden den 17 marts 1718 folio 68.<br />

Børn. Jørgen Knudsen. - Kirsten Knudsdatter.<br />

Næste fæster: Anders Søfrensen fra Svenstruyp.<br />

Lars Andersen i Haarbymølle den 1754 side 232b, P2.<br />

Afkald <strong>af</strong> Lars Andersen Haarby Mølle, Rasmus Mikkelsen gift med Mette<br />

Andersdatter i Nellemose, Rasmus Hansen gift med Maren Andersdatter i<br />

Sønderbye, døtre <strong>af</strong>, <strong>af</strong>g, Anders Hansen Smed og Karen Larsdatter i Brydegaard<br />

hans søn <strong>af</strong>gl: Hans Andersen og Arvinger. til sal. Hans Andersens enke Anna<br />

Catarina Offersdatter og nye ægtemand Hans Larsen<br />

Lars Andersen den 8 november 1758 ) Ladefoged på <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

arvinger: 2 søskende: Anders Jørgensen gmd. i Køng Højerup under Veflinge<br />

Hospital, - Jens Jørgensen Kudsk på Hvedholm, - Peder Jørgensen hmd. i Køng<br />

Højerup . - Dorthe Jørgensdatter ~ Hans Jørgensen i Køng. - Anne Jørgensdatter ~<br />

Peder Hansen i Køng A de 3 sidste under Søholms Gods).<br />

Der er flere sider i skiftet efter Lars Andersen, bl.a. nævnes et skifte i Hindsgavls<br />

Skifteprotokol den 6 juli 1750 efter <strong>af</strong>døde Lars Andersens hustru Anna<br />

Pedersdatter som var til huse hos Anders Pedersen Holm i Skrilling, datter <strong>af</strong> Peder<br />

Larsen i Skrilling, samt en søn Anders Larsen et 2 år gl.<br />

Lars Clausen den 33 juni 1806 hmd. i Sønderby.<br />

enken: Maren Jørgensdatter. lavværge Jørgen Bertelsen hmd her i byen.<br />

hendes stedbørn: Niels Larsen 16 år. og Claus Larsen 12 år.<br />

Lars Hansen Boeman den 14 maj 1813 fæstehusmand i Sønderby.<br />

Testamente til fordel for steddatteren Birthe Pedersdatter ( den 10 maj 1803)<br />

Lars Hansen Greve på Helnæs den 31 juli 1753 side 241b, P2.<br />

Enken, Karen Dideriksdatter, lavværge Lars Dideriksen.<br />

Søskende; Dorte Hansdatter gift med Lars Sederberg værtshusholder på Vesterbro<br />

Kbh. Karen Hansdatter gift med Jens Hansen i Sønderbye. - ½ søster Karen<br />

Madsdatter gift med Frants smed i Ebberup.<br />

Skifte strækker sig over 38 sider og slutter først den 18 februar 1754.<br />

NB. På side 291 den 7 juni 1755 forening mellem sal. Lars Hansen Greves enke<br />

Karen Dideriksdatter og hendes ældste søn Lars Rasmussen yngste søn Diderik<br />

Rasmussen.<br />

I skiftebrevet nævnes enkens morbroder Jens Dideriksen itm.<br />

Lars Hansen den 17 april 1756 død den 6 marts.<br />

arvinger: enken Anna Pedersdatter. med lavværge Jens Gregersen i Sønderby, og<br />

ny fæstmand Anders Jørgensen.<br />

børn, Hans Larsen 12 år. - Peder Larsen 9 år. - Mette Larsdatter 7 år. -<br />

formynder og værge for børnene farbroder Rasmus Hansen gmd i Sønderby.


Lars Hansen Spinder den 6 april 1797 i Dreslette.<br />

enken: Birthe Bondesdatter.<br />

børn: Christian Larsen 25 år. - Maren Larsdatter 19 år. - Hans Christian Larsen 14<br />

år. Værge farbroderen Jørgen Hansen Skomager <strong>af</strong> Spinderhuset.<br />

Lars Larsen i Brydegaard den 13 marts 1752 side 168 P2.<br />

Enken; Kirsten Jensdatter,<br />

Arvinger; søskende, 1) Jørgen Larsen død hans børn Lars Jørgensen tjener i Ebberup<br />

- 2) Mads Larsen her i byen 3) Niels Larsen Storm i Sønderbye 4) Karen<br />

Larsdatter gift med Povl Bursen i Dreslette<br />

Lars Larsen i Schaarup den 25 november 1752 side 192 P2.<br />

Sal. Karen Nielsdatter begge død samtidig, se skiftet efter hende.<br />

Lars Madsen den 3 april 1761, som tjende og døde hos gmd. Jens Jørgensen i ?<br />

arvinger: hans mor Maren Jensdatter tilhuuse i Brydegaard.<br />

broderen Jørgen Madsen 21 år tjener Hans Hansen i Snave. og 2 søsteren Anna<br />

Andersdatter tjener udi Brydegaard.<br />

Lars Pedersen i Blangstrup den 4 september 1751 side 157b, P2.<br />

Enken; Giertrud Madsdatter, Anders Nielsen i Sandager<br />

Børn; Gorm Larsen 23 år Sidsel Larsdatter 24 år, formynder stedbroderen Mads<br />

Gormsen i Sandager,<br />

Lauge Christensen, Skomager udi det saakaldte Nordre Koobelhuus ved<br />

<strong>Frederiksgave</strong> den 5 maj 1737 og den 20 marts 1738 har mand endnu ikke fundet<br />

arvingerne den 5 maj 1738 arvingerne er antruffen, som følger<br />

Anna Christensdatter ~ Eskild Nielsen Skomager i Bogense, - Berte Christensdatter<br />

~ Johan Johansen Grøndahl. - Kirsten Christensdatter ~ Christen Laursen <strong>af</strong> Nakskov<br />

i Lolland, - Anders Christensen Smeds børn i Kerteminde.<br />

Laurids Jornsen i Falden Søllested sogn død den 25 juni, skiftet den 24 juli 1734<br />

folio 222.<br />

enken, Elisabeth Margrethe med lavværge Henning Plesner.<br />

søn; Johan Diderik Lauridsen 1 år.<br />

Anders Jørgensen tjener på Assens Amtsstue er i følge skiftet en broder til <strong>af</strong>døde og<br />

har tilgode efter skiftebrev <strong>af</strong> 23 november 1730.<br />

Mads Nielsen i Bucherup fordrede på sin mynling Marie Jørgensdatter ligeledes efter<br />

bemeldte skiftebrev..<br />

Ligeledes fordrede Anders Jørgensen på sin farbroder Niels Andersen i Blangstrup<br />

på hans vegne, som værge for Jørgen Andersens umyndige børn i Falden; nemlig:<br />

Jørgen Jørgensen. - Johanne Jørgensdatter. - Clara Marie Jørgensdatter.<br />

Laurids Kylling den 22 oct. 1712 i Sønderby overdrager gaarden til sin søn Peder<br />

Lauridsen, P.L. bliver gift med Maren Hansdatter i Kærum Kirke den 30 oct 1712.<br />

2. Rasmus Lauridsen er i Kongens tjeneste.


Laurids Madsen den 3 november 1714 i Melby død for : år siden P 1 folio 24 b.<br />

enken Bergitte Nielsdatter med kæreste Hans Hansen<br />

børn; Mads Lauridsen 2 år. og Else Lauridsdatter nogle uger gammel. formynder<br />

Hans Ibsen i Saltofte som var den sal. mands stedfar.<br />

Laurids Ollufsen i Gasstrup den 24 april 1709 P1-1.<br />

Enken Kisten Hansdatter med broderen Anders Hansen .<br />

Børn. Hans Lauridsen 8 år. Olluf Lauridsen 5 år. Jørgen Lauridsen 22 år.<br />

Værge farbroder, Jens Lauridsen i Ejby, og søsterens mand Hans Madsen i<br />

Kirkebyholm.<br />

Laurs Andersen Boemand, i Sønderby den 1 oct. 1734 .<br />

arvinger: enken Karen Andersdatter.<br />

børn, Anders Laursen som har fæstet gaarden, og Hans Laursen.<br />

Laurs Andersen og hustru på Helnæs gaard<strong>af</strong>ståelse den 20 juni 1735 folio 231.<br />

Til: Simon Espensen gift med deres datter.<br />

hendes børn; Jens Dideriksen. - Anders Dideriksen. - Laurs Dideriksen. - Karen<br />

Dideriksdatter gift med Rasmus Andersen . - Jørgen Dideriksen.<br />

Laurs Andersen Storm på Helnæs den 24 april 1736 folio 243.<br />

enken, Maren Laursdatter med lavværge Ramus Andersen ibid<br />

børn, Anna Laursdatter hendes værge farbrøderne Anders Andersen og Jørgen<br />

Andersen. Ved skiftets <strong>af</strong>slutning den 23 juni s.å.nævnes Jeppe Clausen som enkens<br />

lavværge og børnenes værge farbrøderne Niels Andersen i Aae og Anders Andersen i<br />

Sønderby.<br />

Laurs Andersen Smed i Sandager den 18 juni 1742 folio 16b P2.<br />

Enken; Karen Frederiksdatter.<br />

Søskende hel; Hans Andersen i Mygind. - Giertrud Andersdatter i Assens. - Karen<br />

Andersdatter i Odense.<br />

½ søskende; Else Hansdatter i Voldtofte. - Maren Hansdatter i Voldtofte.<br />

Laurs Andersen i Stubberup den 9 juni 1747 side 84b. P2.<br />

Enken, Anna Mikkelsdatter, lavværge Mads Mikkelsen i Bred.<br />

Børn, Niels Laursen 3 år, som tilsyns værge Jørgen Hansen i Stubberup i stedet for<br />

barnets farfar Anders Laursen <strong>af</strong> Orte skovhuuse, som var en gammel mand.<br />

Laurs Christensen <strong>af</strong> Torøehuse den 30 ? 1722 død for 3 år siden.<br />

Enken: Dorthe Clausdatter med lav værge Hans Christensen i Saltofte.<br />

Børn: Giertrud Laursdatter 30 år ~ Knud Rasmussen i Fyldested. - Karen Laursdatter<br />

27 år. - Anna Laursdatter 26 år deres værge Peder Laursen i Saltofte.- Maren<br />

Laursdatter 22 år. - Claus Laursen egen værge - Mette Laursdatter 16 år.<br />

På folio 125b nævnes en accort mellem Laurs Christensens arvinger: Karen<br />

Laursdatter er nu gift med Jens Laursen i Saltofte.


Laurs Dideriksen i Sønderby den 18 september 1773 P 3 - 399.<br />

enken Maren Laursdatter lavværge hendes broder Jens Laursen i Norby.<br />

børn: Diderik Laursen 16 år . - Laurs Laursen 5 år. - Kirsten Laursdatter 14 år. -<br />

Karen Laursdatter 12 år. 4 børn <strong>af</strong>let med <strong>af</strong>død Kirsten Andersdatter skiftebrev 26<br />

juni 1756: Jørgen Laursen Hmd i sønderby. - Maren Laursdatter ~ Hans Boemand<br />

Gmd i Sønderby. - Anne Laursdatter ~ Claus Jensen Gmd i Sønderby.. - Kirsten<br />

Laursdatter ~ Peder Jacobsen i Sønderby.<br />

Hans Laursen fæster gaarden den 8 januar 1774 og ægter enken.<br />

Laurs Egerup <strong>af</strong> Skaarup den 4 juni 1721 folio 85.<br />

Enken Anna Hansdatter med lav værge og kjerste Christen Søfensen.<br />

Børn: Niels Laursen 5 år. - Maren Laursdatter 4 år. Deres værge: Niels Nielsen <strong>af</strong><br />

Egerup.<br />

Laurs Ibsen Gmd i sønderby den 22 februar 1776 P 3 - 445.<br />

sal. hustru Anna Hansdatter mødte <strong>af</strong>g. Laurs Ibsens mor Anna Jørgensdatter og<br />

den sal hustrus mor Maren Eriksdatter ~ Hans Envoldsen ( stedfar)<br />

arvinger: Laurs Ibsens søskende se skiftet efter Jeppe Nielsen den 4 juli 1774.<br />

broderen Rasmus Ibsen fæster gaarden den 21 december 1776.<br />

Laurs Hansen i Mullerød den 5 maj 1728 død for over et år siden folio 137.<br />

Enken: Birte Pedersdatter med lavværge og kjerste Hans Tordsen.<br />

Børn: Hans Laursen 19 år. - Maren Laursdatter 17 år. - Anne Laursdatter 15 år. -<br />

Karen Laursdatter 13 år. - Peder Laursen 11 år, - Ole Laursen 9 år. Værge for<br />

pigerne deres far broder Søren Hansen i Brydegaard. Og morbroderen Anders<br />

Pedersen i Mullerød.<br />

Laurs Hansen i Brydegaard den 13 januar 1730 folio 158b.<br />

enke. Berte Laursdatter lavværge Hans Jørgensen i Brydegaard.<br />

børn; Hans Laursen i Assens sin egen værge. - Laurs Laursen som fæster gården.<br />

Laurs Hansen Degn i Sandager den 14 juli 1732.<br />

enken, Kirsten Laursdatter.<br />

børn; Hans Laursen 12 år. - Simon Laursen 7 år. - Peder Laursen 1 år.<br />

Rasmus Pedersen fæster gården og ægter enken.<br />

Laurs Hansen Murremester i Sandager den 27 januar 1738. folio 286.<br />

Enken Maren Christensdatter med lavværge Hans Nielsen i Voldbro.<br />

Børn; Johanne Laursdatter gift med Hans Nielsen i Voldbro. - Karen Laursdatter gift<br />

med Laurs Nielsen ibid. - Hans Laursen.<br />

Laurs Hansen i Voldtofte den 29 oktober 1740 folio 351.<br />

Enken; Karen Laursdatter med lavværge Rasmus Hansen<br />

Børn, Hans Laursen 4 år. - Anna Laursdatter 6 år. - Maria Laursdatter ½ år deres<br />

værge er farbroderen Peder Hansen i Køng.<br />

Laurs Hansen Jyde i Schaarup den 4 januar 1753 side 194, P2


Sal, Anne Andersdatter, død samtidig.<br />

Børn, Anders Laursen her i huset Lars Laursen død hans børn Niels Larsen 9 år<br />

Hans Larsen 2 år Anne Larsdatter 11 år Kirsten Larsdatter 7 år Karen<br />

Larsdatter 4 år gl.,<br />

Laurs Jensen i Sandager den 19 juni 1743 folio 33 P2.<br />

Enken; Johanne Pedersdatter .<br />

Børn; Peder Laursen. 2) Jens Laursen. 3) Hans Laursen i Sandager død værge for<br />

hans børn deres stedfar Laurs Madsen. 4) Anders Laursen i Hjerup død, værge for<br />

hans børn, deres stedfar Mikkel Pedersen i Hjeruplund.<br />

Laurs Jørgensen den 15 februar 1715 P1 folio 26 b.<br />

enken Maren Pedersdatter med lavværge kæreste Hans Pedersen.<br />

børn: Karen Laursdatter 12 år formynder Jørgen Laursen farbroder.<br />

Laurs Laursen hos Christen Sørensen på Helnæs den 22 september 1739 folio<br />

328b.<br />

Arvinger; søskende Birthe Laursdatter værge Christen Sørensen. 2) Anders<br />

Laursen død, hans børn; Laurs Andersen 14 år. - Søren Andersen 12 år. Maren<br />

Andersdatter 23 år værge Peder Sørensen.<br />

Laurs Madsen i Voltofte den 18 marts 1747 side 83b. P2.<br />

Enken; Anna Margrete Jørgensdatter, Hans Hansen ægter enken og fæster stedet.<br />

Børn; Mads Laursen 10 år, - Anders Laursen 6 år Karen Laursdatter 3 år Johanne<br />

Laursdatter 8 uger, som formynder deres farbrøder Morten Mortensen i Saltofte,<br />

Hans Madsen ibidm, Jep Madsen <strong>af</strong> Strærup, og morbroderen erich Jørgensen <strong>af</strong><br />

Voldtofte.<br />

Laurs Michelsen hmd: i Sønderby den 20 dec. 1717 død den 18 november s.å.<br />

arvinger: enken Kirsten Pedersdatter med kæreste Jens Laursen Brun.<br />

børn: Karen Laursdatter 15 år, Peder Laursen 13 år, Christen Laursen 10 år, Anna<br />

Laursen 8 år, Mette Laursdatter 6 år, Johanne Laursdatter 2 år. værge Hans<br />

Bertelsen.<br />

Laurs Nielsen i Voldbro den 27 juni 1735 folio 231<br />

hos Niels Laursen ibid.<br />

arvinger: broderbørn; Maren Nielsdatter ~~ Peder Knudsen i Mygind. - Mette<br />

Nielsdatter ~~ Morten Snave i Sønderby. Og Laurs Nielsen i Voldbro ( børn <strong>af</strong> Niels<br />

Laursen og Anne Nielsdatter) måske søstre børn. .<br />

Søster til <strong>af</strong>døde; Mette Nielsdatter ~~ Jens Pedersen i Egerup. - Anna Nielsdatter ~<br />

Jens Hansen i Sø Søby, -<br />

Laurs Pedersen Drud i Sønderby den 22 januar 1737.<br />

arvinger: hans moder Mette Andersdatter med lavværge Bertel Hansen. en søster<br />

Maren Pedersdatter med født værge Mads Greve.<br />

Laurs Rasmussen gmd. i Sønderby den 10 maj 1717. matr: 25.<br />

arvinger: Anne Rasmusdatter med trolovet fæstmand Hans Hansen.


ørn: Rasmus Lauridsen, Karen Lauridsdatter 21 aar, Jens Lauridsen 16 år, Karen<br />

Lauridsdatter 14 år, Maren Lauridsdatter 11 år, formynder for de 4 børn er deres<br />

farbroder Jens Rasmussen boende i Fielstrup, og børnenes fasters mand Jørgen<br />

Jørgensen i Norby<br />

Laurs Rasmussen i Voldtoft den 18 februar 1737 folio 264b.<br />

enken, Karen Nielsdatter med lavværge broderen Laurs Nielsen i Nyboe.<br />

arvinger fra 1 ægteskab med Karen Jørgensdatter. Jørgen Laursen. - Rasmus<br />

Laursen. - Hans Laursen 22 år. - Maren Laursdatter hendes værge var Anders<br />

Jørgensen som født værge<br />

fælles. Niels Laursen 5 år. hans værge farbroderens søn Rasmus Hansen i Voldtofte.<br />

( Rasmus Laursen i Bucherup)<br />

Laurs Rasmussen i Aae den 15 marts 1743.<br />

arvinger: enken Birthe Pedersdatter. fæstemand Michel Pedersen.<br />

børn: Rasmus Laursen 10 år. - Johanne Laursdatter 13 år. - Anna Laursdatter 7 år.<br />

Laurs Sørensen den 19 okt. 1737 i Haarby folio 288b.<br />

Enken; Kirsten Rasmusdatter med lavværge Mads Sørensen i Haarby,<br />

Børn: Søren Laursen. - Mette Laursdatter, - Birthe Laursdatter, - Karen Laursdatter<br />

~ Peder Gormsen i Assens<br />

Laurs Thorsen, i Ebberup den 9 juli 1741. tjener hos Anders Nielsen Holm.<br />

arvinger: hans moder Peder Nielsens hustru i Dreslette.<br />

brøder: Thor Thorsen og Søren Thorsen.<br />

Leene Pedersdatter den 19 juli 1719 i dag 30 dagen efter hendes død i Sønderby.<br />

arvinger: enkemanden Lauers Hansen.<br />

børn fra 1 ægteskab med Gorm , Niels Gormsen 22 aar, Mette Gormsdatter 20 aar.<br />

formynder deres morbroder Lauers Pedersen i Norby og Niels Pedersen <strong>af</strong> Ebberup.<br />

Lisbet Hendrichsdatter den 6 oct 1728 død for 6 uger siden.<br />

arvinger: enkemand Mouritz Gynter i Sønderby.<br />

den sal. kones 3 børn, Giertrud Pedersdatter 12 år, Hans Mouritzen 5 år, Ellen<br />

Mouritzdatter 4 år. værge for den giertrud hendes mosters mand Mads Blad i Assens<br />

tilstede Mads Blads hustru Karen Hendrichsdatter og enkemandens broders hustru<br />

margue Johansdatter ? begge <strong>af</strong> Assens.<br />

Mads Andersen på Helnæs den 27 december 1740 folio 357b. P1.<br />

Enken Mette Nielsdatter ~ ægter Rasmus Nielsen<br />

Børn: Anders Madsen 8 uger født værge Rasmus Hansen i Sønderby.<br />

Mads Andersen i Voldtofte den 24 oktober folio 58 P2.<br />

Enken; Johanne Ibsdatter<br />

Børn; Jeppe Madsen i Strærup. 2) Hans Madsen i Saltofte. 3) Jørgen Madsen i<br />

Voldtofte. 4) Laurs Madsen i Voldtofte. 5) Johanne Madsdatter gift med Hans<br />

Jørgensen i Voldtofte.


Mads Andersen Storm den 17 januar 1767 i Sønderby.<br />

arvinger enken Appelone Laursdatter lavværge Laurs Dideriksen <strong>af</strong> Sønderby.<br />

fællesbørn Anders Madsen : år. Karen Madsdatter 3 år. - fra forrige ægteskab<br />

Johanne 8 år. (Karen Madsdatter den 26 november 1762)<br />

værge Jens Madsen i Haarby, Søren Jensen og Mads Jørgensen <strong>af</strong> Sønderby.<br />

( sted sønnen Rasmus Nielsen nævnes også ) ved næste møde er Erich Jacobsen<br />

tilsted som fæstemand.<br />

Mads Bull den 14 juli 1727 30 dage efter hans død.<br />

arvinger: enken Maren Nielsdatter, med kæreste og lavværge Jørgen Andersen ibid.<br />

hans børn: Karen Madsdatter 36 år, Hans Madsen 32 år. fælles barn Kirsten<br />

Madsdatter 5 år, værge for de 2 ældste deres morbroder Laurs Pedersen i Norby, og<br />

for den yngste Rasmus Nielsen i Sønderby.<br />

Mads Hansen Greve den 2 november 1764 i Sønderby død den 11 september s.å.<br />

arvinger: enken Else Ollesdatter. hendes lavværge degnen hr. Hans Clausen.<br />

datter: Karen Madsdatter ~ Frants Olsen smed i Ebberup.<br />

enkens fæstmand Peder Jensen fæster gaarden den 6 okt. 1764.<br />

( Mads (2g). og Else blev gift i Sandager/Holev<strong>af</strong> den 9 marts 1752. )<br />

Mads Ibsen i Stubberup den 2 oktober 1752 side 179b P2.<br />

Enken, Kirsten Jensdatter, lavværge Jørgen Hansen Bøcher her i Byen.<br />

Børn, Jens Madsen 28 år Jeppe Madsen 20 år Peder Madsen 16 år gl.,<br />

Mads Jørgensen Bull den 12 okt. 1813 gmd i Sønderby.<br />

arvinger: Jørgen Madsen 52 år. gmd her i byen. Maren Madsdatter ~ Christen<br />

Madsen i Søllested ( tilforn sal. Catrine Madsdatter ~ Peder Nielsen Bø<strong>dk</strong>er<br />

boende i Høistrup i det Holstenske. - Sine Madsdatter ~ den vanvittige Anders<br />

Hansen her på stedet.<br />

Ungkarl Hans Eriksen her <strong>af</strong> byen har fået løfte om stedet, og skal yde <strong>af</strong>tægt til Sine<br />

og hendes mand.<br />

Mads Laursen i Sønderby den 18 april 1770 P. 3 - f 331.<br />

enken Kirsten Jørgensdatter. lavværge Niels Simonsen Gmd i Sønderby.<br />

børn: Laurs Madsen 27 år. - Jørgen Madsen 24 år. - Maren Madsdatter 22 år. -<br />

Karen Madsdatter 9 år. - Birte Madsdatter 7 år. formynder for de umyndige børn<br />

gmd. Jacob Mortensen<br />

Mads Mortensen i Bucherup den 30 maj 1755 side 294, P2<br />

Tilhuse hos Peder Jørgensen,<br />

Arvinger, 1 broder Lars Mortensen rytter, - ½ søskende Peder Mortensen gmd, på<br />

Søeholms gods i glamsberg Anders Mortensen huus mand i Køng, - Maren<br />

Mortensdatter gift med Jeppe Jensen i Ørsberg Kirsten Mortensdatter enke i Køng<br />

på Erholms Gods Anna Mortensdatter død hendes børn; Morten Hansen 10 år -<br />

Christopher Hansen 8 år hos faderen Hans Christophersen i Køng.


Mads Nielsen hos Morten Larsen i Ebberup den 30 april 1754 side 267, P2.<br />

Arvinger; den sal. karls mor Kirsten Hansdatter som er gift med nævnte Morten<br />

Larsen, 3 helbrødre, Hans Nielsen i Flemløse, - Peder Nielsen i Dreslette Niels<br />

Nielsen i Brydegaard, - ½ brodre Anders Nielsen død hans 4 sønner Hans Andersen<br />

28 år Niels Andersen 26 år Jørgen Andersen 23 år Rasmus Andersen 19 år, - ½<br />

søster Kirsten Nielsdatter gift med Hans Pedersen i Saltofte,<br />

Mads Pedersen Lunde, den 1 august 1735.<br />

arvinger: enken Maren Madsdatter med lavværge Rasmus Povlsen Winter i<br />

Sønderby.<br />

børn: Hans Madsen Lunde har fået fæstebrev. datter Kirsten Madsdatter med værge<br />

Rasmus Smed i Sønderby<br />

Mads Pedersen på Helnæs den 21 april 1749 side 121 P2.<br />

Enken, Karen Hansdatter, lavværge Søren Christensen på Helnæs. Peder Laursen<br />

fæster gaarden og ægter enken.<br />

Børn, Peder Madsen 11 år lavværge farbroderen Jens Pedersen i Sønderby - Hans<br />

Madsen 8 år lavværge Simon Espensen på Helnæs - Rasmus Madsen 5 år lavværge<br />

morbroderen Niels Bomand - Laurs Madsen 4 år lavværge Laurs Laursen på Liltoft<br />

Mads Pedersen i Sommersholm den 3 november 1753 side 226b, P2.<br />

Hos sin steddatter og dennes mand Jens Jørgensen som nu har gaarden i fæste<br />

Arvinger; en broder Hans Pedersen inderst i Schaarup - 2) en søster død hendes<br />

børn, Jens Pedersen tjener sin far Peder Jørgensen i Nellemose - ( evt. en anden<br />

søsters barn Peder Jensen bonde ibm.<br />

Mads Søfrensen i ????? den 18 juli 1740 folio 343b<br />

Hustru Karen Rasmusdatter<br />

Hendes børn; Morten Pedersen i Sønderby. Rasmus Pedersen i Haarby. - Anna<br />

Pedersdatter ~ Laurs Rasmussen i Haarby. - deres børn; Peder Madsen. - Hans<br />

Madsen.<br />

Maren Andersdatter den 10 okt. 1712 i Ebberup P 1 folio 18 a.<br />

~ sal. Anders Tuesen. med lavværge Simon Nielsen i Norby.<br />

børn: Rasmus Andersen. - Laurids Andersen. - Mads Andersen. - Maren<br />

Andersdatter. ~ Jep Lauridsen i Voldbro. - Anne Andersdatter forlovet med Peder<br />

Lauridsen født i Skydebjerg, som fæster gården. - Kirsten Andersdatter.<br />

Maren Andersdatter <strong>af</strong> Søllested den 5juli 1738 folio 311 P. 1.<br />

Enkemand; Rasmus Laursen.<br />

Børn; Anders Rasmussen 23 uger født værger Rasmus Andersen i Turup.<br />

Maren Andersdatter i Brydegaard hos Anders Laursen Jyde den 9 januar 1749 side<br />

114. P2.<br />

Søskende; 1) Rasmus Andersen død i Dærup hans børn Johanne Rasmusdatter med<br />

hendes søn Rasmus Pedersen i Ørsted 2) Anders Andersen død hans børn; Olle<br />

Andersen rømt <strong>af</strong> landet Karen Andersdatter gift med en <strong>af</strong>danket rytter ved navn


Terkil hvilke begge ikke vides hvor er - Anne Andersdatter tjener Præsten i Sønder<br />

Aabye 3) Dorthe Andersdatter død uden livs arvinger.<br />

½ brøder Anders Laursen i Vester Hæssinge - Hans Laursen i Stenderup.<br />

Maren Andersdatter i volbroe den 14 december 1751 side 166b. P2.<br />

Enkemanden Jeppe Larsen,<br />

Børn; Lars Ibsen i Norbye - Anders Ibsen her i Gaarden Karen Ibsdatter gift med<br />

Niels Rasmussen i Ebberup - Kirsten Ibsdatter gift med Anders Nielsen i Ebberup -<br />

Anne Ibsdatter gift med Niels Mortensen i Haarbye Catrine Ibsdatter gift med<br />

Mads Jørgensen i Blangstrup.<br />

Maren Andersdatter på Helnæs den 22 februar 1754 side 259, P2<br />

Enkemand, Anders Jørgensen<br />

Børn, Jørgen Andersen 10 år Maren Andersdatter 7 år Anne Andersdatter 3½ år,<br />

gl., formynder farbroderen Jens Jørgensen Sommersholm.<br />

Maren Andersdatter i Sønderby. den 18 juni 1756 død den 10 maj. P 3 foli 30.<br />

arvinger: enkemand Jørgen Nielsen Vardefoged.<br />

børn, Anna Jørgensdatter 14 år. - Ablone Jørgensdatter, - Karen Jørgensdatter, -<br />

Maren Jørgensdatter, - Kirsten Jørgensdatter. Faderen er selv formynder for sine<br />

børn.<br />

Maren Andersdatter den 31 december 1764 i Sønderby. P 3. f. 213.<br />

arvinger enkemanden Mads Andersen tjenestekarl hos Gmd. Hans Pedersen i<br />

Sønderby.<br />

barn Anders Madsen 1: år.<br />

Maren Andersdatter den 7 juni 1765 i Sønderby død den 27 maj s.å.<br />

arvinger. enkemanden Claus Jensen.<br />

barn Hans Clausen 7 år.<br />

enkemandens stedbørn Anders Hansen 24 år. - Erich Hansen 15 år. - Jacob Hansen<br />

11 år. - Karen Hansdatter 21 år. - Anne Hansdatter 19 år. der nævnes et skiftebrev<br />

fra 1755.<br />

Maren Andersdatter i Sønderby den 20 maj 1767 P. 3 f. 259.<br />

arvinger enkemanden Niels Bertelsen.<br />

<strong>af</strong>dødes børn; Karen Rasmusdatter. - Anna Rasmusdatter begge ugifte. Hans<br />

Rasmussen 15 år. - Anders Rasmussen 11 år.<br />

Afdødes søskendebarn Laurs Andersen Gmd. i Brydegaard. ( der nævnes et skifte<br />

efter Rasmus Hansen sluttet den 14 juli 1759)<br />

Maren Bildsdatter på Helnæs den 15 sep. 1716 folio 58b.<br />

Enkemand, Niels Andersen.<br />

Børn. Bild Nielsen 2 år gammel.<br />

Til stæde morfar Bild Ibsen, og morbroderen Hans Bildsen. Samt Niels Andersen<br />

fader Anders Laursen og hustru som havde <strong>af</strong>stået gaarden til deres søn.


Maren Christiansdatter i Haarby den 24 okt. 1743 folio 37a P.2.<br />

Enkemand; Rasmus Simonsen.<br />

Hendes far Christian Pedersen <strong>af</strong> Dreslette.<br />

Maren Christensdatter på Helnæs den 25 juni 17 38 folio 304b.<br />

Enkemand Peder Rasmussen,<br />

Børn, Rasmus Pedersen 14 år. - Christopher Pedersen 12 år. - Margrethe<br />

Pedersdatter 13 år. - Anna Pedersdatter 6 år.<br />

Maren Christensdatter i Saltofte den 4 februar 1754 side 273, P2.<br />

Enkemand; Christen Pedersen huusmand,<br />

Arvinger; den sal. kones mor Abeline Hansdatter, med 4 <strong>af</strong> hendes børn, Hans<br />

Christensen 22 år Lars Christensen 15 år Anna Catrina Christensdatter 28 år<br />

Karen Christensdatter formynder huusmand Christen Hansen i Saltofte.<br />

I skiftebrevet nævnes den sal. kones morbroder Hans Hansen til huse hos Christen<br />

Hansen og tvende hendes søskende børn Christen Christensen og Jens Christensen<br />

Maren Christophersdatter i Saltofte den 21 januar 1745 side 63. P2.<br />

Enkemand Peder Pedersen.<br />

Børn Engel Pedersdatter, på hendes vegne morbroderen Hans Charistophersen i<br />

Saltofte.<br />

Maren Hansdatter i Bucherup den 19 marts 1727 folio 126.<br />

Enkemand:; Anders Mortensen<br />

Børn. Johanne Andersdatter<br />

Maren Hansdatter i Sandager den 24 okt. 1727<br />

Enkemand. Niels Hansen i Sandager.<br />

Arvinger. Søskende: Niels Hansen fra Næs. - .Søster ? ~ med Peder Hansen i<br />

Sandager.<br />

Søster Giertrud Hansdatter død hendes børn: Jens Bertelsen. - ?? Bertelsen. -<br />

Jørgen Bertelsen B Christian Bertelsen. - Kirsten Bertelsdatter. - Anne<br />

Bertelsdatter, - Maren Bertelsdatter.<br />

Maren Hansdatter <strong>af</strong> Søllested den 28 november 1727. folio 135.<br />

Enkemand Anders Hansen<br />

Hendes barn Hans Thomsen på 8 ne , 9 år.<br />

Værge en farbroder Hans Andersen i Bucherup, samt morbrøder Hans Hansen og<br />

Søren Hansen begge <strong>af</strong> Ørsted<br />

Maren Hansdatter i Nordre Koobelhuus til <strong>Frederiksgave</strong>, den 6 juli 1736.<br />

enkemand Lauge Christensen<br />

arvinger: Hans Jørgensen og Dorthe Marie Jørgensdatter. tilstede Sørren Mortensen<br />

feldbereder i Assens, er eneste pårørende foruden Marcus Madsen i Ebberup og<br />

Christen Jørgensen <strong>af</strong> Assens som har den <strong>af</strong>dødes søster til ægte.<br />

Maren Hansdatter på Helnæs den 27 juli 1740 folio 344<br />

Enkemand, Jeppe Rasmussen


Børn, Hans Ipsen 29 år. - Rasmus Ibsen 27 år. - Peder Ibsen 20 år. - Maren<br />

Ibsdatter. - Karen Ibsdatter. - Anna Ibsdatter. - Mette Ibsdatter.<br />

Maren Hansdatter i Hjorte den 5 november 1742 folio 19b P2<br />

Enkemand, Anders Knudsen.<br />

Børn; Hans Jørgensen i Myllerup - Kirsten Jørgensdatter ~ Peder Riegel i Torup.<br />

Maren Hansdatter i Voldtofte den 25 oktober 1745 side 71 P2.<br />

Enkemanden, Rasmus Hansen,<br />

Børn; Hans Rasmussen 10 år. Laurs Rasmussen 7 år. Peder Rasmussen 3 år.<br />

Anders Rasmussen 5 uger gl. den sal. kones stedfar Laurs Nielsen i Nyeboe, samt<br />

hendes morbrøder Søren Rasmussen og Hans Rasmussen begge <strong>af</strong> Voldtofte.<br />

Maren Hansdatter i Nørregaarde i Dreslette den 19 marts 1751 side 142b, P2<br />

Enkemand, Peder Larsen,<br />

Børn, Jørgen Pedersen 8 år Maren Pedersdatter 4 år Anne Pedersdatter 8 dage gl.,<br />

Til stede ved skiftet den <strong>af</strong>dødes morbrøder Simon Jørgensen i Snage og Rasmus<br />

Jørgensen i Voldtofte.<br />

Maren Hansdatter i Melby den 10 september 1751 side 155, P2<br />

Enkemand Rasmus Hansen Landsoldat. Fra Voldbroe<br />

Børn; Anne Hansdatter 9 år, tilsted morfaderen Hans Hansen i Melbye.<br />

Maren Hansdatter den 30 dec. 1793. i Sønderby.<br />

enkemand Mads Jørgensen Bull gmd.<br />

børn. Jørgen Madsen gmd i Sønderby. - Maren Madsdatter ~ Anders Jørgensen hmd<br />

i Søllested. - Sinde Madsdatter ~ Anders Hansen, som har den 2 gaard i fæste. -<br />

Catrine Madsdatter 34 år tjener i Holsten. skiftet sluttes den 1 april 1794.<br />

Maren Jacobsdatter i Sønderby den 23 juni 1785 hos gmd Anders Pedersen.<br />

arvinger moderen Else Simonsdatter ~ Anders Pedersen.<br />

fuldsøskende: Morten Jacobsen 14 år. - Mette Jacobsdatter 24 år. ~ Jens Pedersen<br />

gmd i Ebberup. - Karen Jacobsdatter. - Kirsten Jacobsdatter 20 - Anne Jacobsdatter<br />

14 år. - Johanne Jacobsdatter 11 år. værge for de umyndige deres farbror gmd<br />

Anders Mortensen i Sønderby.<br />

(se skifte Jacob Mortensen den 1 juli 1777 P. 3 - 461)<br />

Maren Jensdatter enke på Helnæs den 16 juli 1741 folio 3b P2.<br />

Sal: Laurs Andersens enke.hans skifte datert den 20 juni 1735.<br />

Hendes børn: Laurs Dideriksen <strong>af</strong> Sønderby. - Anders Dideriksen. - Jens<br />

Dideriksen. - Karen Dideriksdatter ~ sal: Rasmus Andersen. - Anna Laursdatter<br />

død ~ Simon Espensen deres 3 børn. - Jørgen Dideriksen død hans datter.<br />

Maren Jensdatter i Bucherup den 2 november 1751 side 165 P2.<br />

Enkemanden; Peder Jørgensen,


Børn; Jørgen Pedersen 9 år Jens Pedersen 8 år Lars Pedersen 3½ år, på børnenes<br />

vegne deres farbroder Hans Jørgensen Brydegaard,<br />

Maren Jensdatter indsidder i Aae den 17 april 1788. kl. 7 morgen hos hmd. Jens<br />

Laursen i Aae.<br />

sal. Lars Jacobsen .<br />

børn: Jens Laursen 36 år husets fæster. - Søren Laursen 30 tjener Jens Rasmussen i<br />

Saltofte. - Karen Laursdatter ugift tjener i Kbh. - Anne Laursdatter 26 år. ugift<br />

tjener Jørgen Jørgensen i Voltoft.<br />

Maren Jørgensdatter den 13 maj 1715 P 1 folio 40.<br />

enkemand: Knud Søfrensen i Skrilling.<br />

børn: Jørgen Knudsen 10 år. - Kirsten Knudsdatter 16 år.<br />

Maren Jørgensdatter på Helnæs den 27 november 1750 side 138b. P2.<br />

Var gift med Hans Larsen død samtidig se skiftet efter ham.<br />

Maren Jørgensdatter i Brydegaard den 23 juli 1753 side 221b, P2.<br />

Enkemanden Niels Nielsen.<br />

Børn, fra første ægteskab, Christian Jørgensen gaardmand her i byen.<br />

Maren Jørgensdatter i Woltofte den 12 februar 1754 side 238b, P2.<br />

Enke efter sal. Anders Nielsen.<br />

Arvinger, Jørgen Andersen som har gaarden i fæste Hans Andersen husmand i<br />

Brydegaard Lars Andersen 26 år Niels Andersen 19 år Mette Andersdatter 36<br />

år tjener her på stedet Maren Andersdatter gift med husmand Erik Nielsen i et hus<br />

på gaardens grund.<br />

Værge for den yngste søn morbroderen Rasmus Jørgensen gårdmand i Woltofte.<br />

Værge for Mette morbroderen Simon Jørgensen i Snage.<br />

Maren Jørgensdatter i Woltofte den 19 april 1754 side 265b, P1.<br />

Enkemand, Rasmus Hansen,<br />

Børn, Jørgen Rasmussen 7 år Hans Rasmussen 5½ år Peder Rasmussen 4 år,<br />

overværende som svoger til enkemanden Hans Andersen.<br />

Maren Laursdatter den 19 sep. 1722 = 30 dagen efter hendes død.<br />

arvinger: enkemand Mads Andersen,<br />

hans Stifbørn: Maren Lasdatter ? boende i Assens , hvis mand ved døden er <strong>af</strong>gået<br />

lavværge farbroderen Niels Smed i Sønderby, Johanne Lasdatter boende i Nordby<br />

har til ægte Hans Andersen , Anne Lasdatter boende i Ebberup ~ med Anders<br />

Jørgensen.<br />

Maren Laursdatter gård<strong>af</strong>ståelse i Voldtofte den 3 juli 1749 side 124b. P2.<br />

Børn; Laurs Andersen gift med Margrette Jørgensdatter, som overtager gården, -<br />

Karen Andersdatter med broderen Hans Andersen som værge.<br />

Maren Laursdatter den 21 november 1752 i Sønderby. Side 181 P2.


arvinger: enkemand Hans Laursen.<br />

datter, Kirsten Hansdatter 9 år. værge morbroderen Hans Laursen.<br />

Maren Laursdatter den 14 marts 1795 i Sønderby<br />

enkemanden Jørgen Madsen.<br />

Gårdmand Niels Hansen Boemand her <strong>af</strong> byen på egne og medarvingers vegne.<br />

fortsættes den 13 april s.å. den <strong>af</strong>dødes arvinger er: 1 søn Niels Hansen gmd. i<br />

Sønderby. - Anders Hansen gmd i Sønderby.. - Karen Hansdatter ~ Erik Hansen i<br />

Sønderby bjerge. - Kirsten Hansdatter ugift her i stervboen ( formynder Niels<br />

Hansen) der nævnes deres <strong>af</strong>døde fader gmd Hans Larsen Boemand <strong>af</strong> Sønderby<br />

skifte <strong>af</strong> 3 april 1786.<br />

Maren Madsdatter i Sønderby den 27 sep. 1730 30 dage efter hendes død.<br />

arvinger: enkemanden Hans Olsen ( gifter sig 2 gang den 3 juni 1731 i Kærum med<br />

Sinde Bundesdatter)<br />

børn: Anne Madsdatter 36 år, Sophie Madsdatter 30 år ~ Mads Thomsen boende i<br />

Kerte. Mette Madsdatter 27 år. Karen Madsdatter 25 år. Maren Madsdatter 23 år.<br />

Birthe Madsdatter 19 år, som er vanvitig.<br />

Maren Mortensdatter i Bucherup den 20 december 1740 folio 355b. P1.<br />

Enkemand, Hans Hansen<br />

Børn; Hans Hansen 10 år. 2) Morten Hansen 7 år. 3) Else Hansdatter 4 år. Deres<br />

fødte værge Rasmus Laursen i Bucherup.<br />

Maren Nielsdatter på Helnæs den 27 januar 1727 folio 105 b.<br />

Enkemand: Frederik Christensen<br />

Børn: Christen Frederiksen 6 år. - Niels Frederiksen 42 år. B Peder Frederiksen 11<br />

uger.<br />

Værge morbroder Niels Nielsen Egerup på Helnæs.<br />

Maren Nielsdatter i Dreslette den 2 januar 1744 folio 37b, P2.<br />

Enkemand; Hans Jørgensen<br />

Arvinger: Søskende: ½ broder Hans Nielsen død, hans søn Peder Hansen i Gogerup.<br />

- ½ søster Kirsten Nielsdatter død hendes børn; Hans Nielsen. Maren Nielsdatter<br />

gift med en soldat der har kvarter i Haderslev.<br />

Maren Nielsdatter i Dreslette den 24 januar 1747 side 82b. P2.<br />

Enkemanden, Hans Jørgensen<br />

Arvinger, den sal. kones moder Karen Mikkelsdatter gift med Laurs Hansen i<br />

fruemarken ved Lagemose, 2 søstre; Anna Nielsdatter gift med Peder Hansen i<br />

Strerup, og Birthe Nielsdatter ugift, hendes sted far Laurs Hansen,<br />

Maren Nielsdatter i Torøe Huuse den 5 mal 1750 side 133b P2<br />

Enkemanden; Christian Sørensen<br />

Den sal. kones børn; Laurs Johansen 15 år Niels Johanse 5 år Mette Johansdatter<br />

19 år Kirsten Johansdatter 12 år Anne Johansdatter 8 år, værge deres morbroder<br />

Hans Nielsen i Saltofte.


Maren Nielsdatter gård <strong>af</strong>ståelse i Brydegård den 18 maj 1751 side 147 P2.<br />

Er enke efter sal. Hans Jørgensen. Se skiftet efter ham datert 28 juni 1746<br />

Ny fæster; Rasmus Andersen som ægter enkens ældste datter Margrette Hansdatter<br />

Maren Nielsdatter den 16 marts 1764 på Torøe. P 3 f. 202.<br />

<strong>af</strong>g. Jørgen Christensen<br />

hans søskende: Hans christensen i Lundager død. - Erich Christensen Hviid i<br />

Sønderby. - Maren Christensdatter.<br />

Maren Ollufsdatter på Helnæs den 3 september 1737 folio 258b.<br />

enkemand; Anders Nielsen Smed.<br />

børn, Niels Andersen 7 år. - Olluf Andersen 2 år, - Karen Andersdatter 4 år. Født<br />

værge Hans Bildsen på Helnæs.<br />

Anders Nielsens Hustru Maren den 11 feb 1738 folio 290b,<br />

Arvinger nævenes datteren Karen og at hendes værge er Carsten Sørensen ibid, samt<br />

at Rasmus Pedersen overtager fæstet <strong>af</strong> gaarden.<br />

Maren Pedersdatter på Helnæs den 27 januar 1725 folio 106.<br />

Enkemand. Niels Christensen.<br />

Arvinger. Hendes forældre Peder Jørgensen og Kirsten Laursdatter.<br />

Maren Pedersdatter i Voldtofte den 28 februar 1728 folio 95b.<br />

Enkemand. Jørgen R<strong>af</strong>n.<br />

Hendes børn: Kirsten Laursdatter i Hostrup Sogn. - Karen Laursdatter i Køng<br />

Højerup ~ Jørgen Laursen.<br />

Maren Pedersdatter i Stubberup den 30 januar 1749 side 113b. P2.<br />

Enkemanden Jørgen Bøcher,<br />

Den sal. kones børn; Niels Jørgensen på Brændholt Karen Jørgensdatter førhen gift<br />

med Hans Vilumsen i Holme Elisabeth Jørgensdatter gift med Michel Pedersen i<br />

Hjerup Else Margreta Jørgensdatter gift med Mads Pedersen ibid Ellen<br />

Jørgensdatter gift med Rasmus Jensen i Kjeærby Asperup Sogn Petronille<br />

Jørgensdatter 18 år Catrine Jørgensdatter 16 år.<br />

Maren Pedersdatter den 4 dec. 1788 i det Nordre Koobelhus v. <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

enkemand Hans Christensen Skomager.<br />

børn: Lars Hansen 43 år boer i Dreslette. - Jørgen Hansen 35 år hjemme hos<br />

faderen. - Maren Hansdatter ~ Søren Jørgensen Smed i Viby Wedelsborg Gods. -<br />

Dorthe Marie Hansdatter ~ Søren Hansen Skomager <strong>af</strong> Faaborg Købstad.<br />

Maren Rasmusdatter i Søllested tilforn i Ebberup den 14 juni 1725 folio 112.<br />

Enkemand. Christen Hansen:<br />

Arvinger: hendes søskende, søster ?? Hans Christophersen i Ebbrup. - Dorte<br />

Ifursdatter ~ broder ? ( Peder) deres børn Rasmus Pedersen. - Ifur Pedersen<br />

En broder Hans Rasmussen i Jylland.<br />

Maren Rasmusdatter i Voldtofte den 27 juni 1738 folio 308. P1.


Enkemand: Rasmus Tyggesen<br />

Børn; Tygge Rasmussen 12 år. - Rasmus Rasmussen 8 år, - Jens Rasmussen 4 år, -<br />

Birthe Rasmusdatter 10 år. - Apolone Rasmusdatter 6 år. Deres værge morbroder<br />

Hans Rasmussen i Voldtofte.<br />

Maren Rasmusdatter på Helnæs. Den 12 november 1740 folio 351b. P1.<br />

Enkemand, Carsten Sørensen.<br />

Børn Rasmus Carstensen 4 år. 2) Christen Carstensen 2 år. 3) Anna<br />

Carstensdatter 6 år deres værge morbroderen Peder Rasmussen.<br />

Margrethe Christine den 13 marts 1796 mejerske på <strong>Frederiksgave</strong>. sal Bruns.<br />

arvinger: børn: Claus Hendrich Brun Vognmager i Holsten. - Frederich Christian<br />

Brun Skoemager i Holsten. - Elsebet Brun ~ Dragon Johan Petter Stenbech i Odense<br />

og hun Mejerske på <strong>Frederiksgave</strong>. - Eleonora Christine Brun ~ Forvalter Roldsted<br />

på Brahsborg<br />

Margrethe Andersdatter den 28 maj 1756 i Sønderby død den 22 april.<br />

arvinger: enkemand Hans Mouridsen.<br />

3 stedsønner: Anders Hansen 23 år, - Jens Hansen 17 år, - Jacob Hansen 14 år, -<br />

fællesbørn: Hans Hansen 12 år - Mourids Hansen 7 uger, - Lisbeth Hansdatter 7<br />

år, - Karen Hansdatter 5 år, - Anna Hansdatter 4 år.<br />

værge for stedbørnene Niels Hansen Gynter, Det angives at der ikke findes nogen<br />

anden, hverken på fader eller moders side som slægt.<br />

Margrethe Hinrichsdatter i Dræslette den 16 maj 1753 side 205b P2.<br />

Enkemanden; Peder Nielsen<br />

Børn, Karen Pedersdatter ½ år., værge farbroderen Niels Nielsen i Brydegaard,<br />

Den sal. kones fader Hinrichs Jørgensen muligvis død, hans søn Niels Hienrichsen<br />

og svogeren Niels Olsen nævnes omkringe et skøde.<br />

Margrethe Laursdatter den 5 september 1752 i Sønderby. Side 183b, P2<br />

arvinger: enkemand Mads Hansen Greve.<br />

datter, Karen Madsdatter ~ Frants Smed i Ebberup.<br />

stifbørn: Lars Greve på Helnæs. - Karen Hansdatter ~ Jens Hansen i Sønderby, -<br />

Dorthe Hansdatter ~ Lars Sidsberg i København, - der nævnes enkemandens søster<br />

Maren Johansdatter.<br />

datteren Dorthe Hansdatter giver <strong>af</strong>kald fra sin arv tilfordel for hendes søn Hans<br />

Christensen.<br />

Margrethe Søfrensdatter i Bucherup den 19 februar 1737 folio 261b.<br />

enkemand, Hans Andersen.<br />

børn; Anders Hansen. - Kirsten Hansdatter ugift.<br />

født værge Jørgen Søfrensen i Flemløse og Hans Madsen Gummerup gift med en<br />

søster til <strong>af</strong>døde.<br />

Marie Antonisdatter i Brydegaard den 18 januar 1731 folio 173b.<br />

Enkemand Hmd Niels Pedersen<br />

Børn: Peder Nielsen 7 uger gammel. Og Anne Nielsdatter 7 uger gammel.


Marie Jørgensdatter i Sønderby den 6 feburar 1744.<br />

arvinger: enkemanden Hans Jensen.<br />

børn Jens Hansen 6 år. - Mette Hansdatter 9 år - Karen Hansdatter 5 år - Maren<br />

Hansdatter 2 uger. værge Hans Boemand<br />

Mette Madsdatter i Brydegaard den 12 marts 1755 side 283b, P2.<br />

Enkemanden, Lars Larsen gaardmand,<br />

Børn, Mads Larsen 14 år Dorthe Larsdatter gift med Frederik Andersen i<br />

Brydegaard Bergithe Larsdatter 20 år,<br />

Mette Dinesdatter den 23 okt. 1711 i Liltoft Gamtofte sogn. P 1 folio 13 a.<br />

enkemand Jørgen Hendrichsen på Ejndomsbondegården i Æiltoft.<br />

børn: Christian Jørgensen 16 år. - Frederich Jørgensen 12 år. - Dines Jørgensen 10<br />

år. - Peder Jørgensen 6 år. - Anna Jørgensdatter 3 år. overværende morbroderen<br />

Anders Dinesen <strong>af</strong> Frøbjerg.<br />

Mette Hansdatter den 20 april 1716 i Skrillinge P 1 folio 43.<br />

enkemand Jesper Rasmussen.<br />

børn. Rasmus Jespersen 10 år. Maren Jespersdatter 14 år. Anne Jespersdatter 7 år.<br />

Margrete Jespersdatter 4 år.<br />

Mette Hansdatter i Voldtofte den 27 november 1716 folio 59 b.<br />

Enkemand. Anders Nielsen. På en bonde ejndomsgaard.<br />

Børn: Maren Andersdatter trolovet med Peder Nielsen ibid. - Peder Andersen 15 år.<br />

- Niels Andersen 8 år. - til stede børnenes morbroder Morten Hansen i Dreslette.<br />

Mette Laursdatter den 10 februar 1711 <strong>af</strong> Røjle P 1. folio 12a.<br />

enkemand. Hans Rasmussen.<br />

børn: Laurids Hansen 2 år.<br />

Mette Laursdatter i Sønderby den 23 december 1739.<br />

arvinger: enkemanden Jens Gregersen.<br />

børn: Gregers Jensen 3 år. værge morbroderen Peder Laursen i Sønderby.<br />

Mette Laursdatter i Haarbye den 24 januar 1754 side 230, P2.<br />

Enkemand, Mr, Otto Christopher Mandsfeld<br />

Børn, Johan Jørgen Mandsfeld 12 år, - Laurs Mandsfeld 10½ år Otto Diderik 6½ år<br />

Sara Chirstine Mandsfeld 15 år Birthe Catrina Mandsfeld 13 år ( død 1762)<br />

tilstede deres morbroder Søren Laursen Lange Skytte og Urtegaardsmand på<br />

Brobyegaard og Peder Gormsen Degn I Assens gift med den sal. kones søster,<br />

Mixhel Arentsen Kichn Sne<strong>dk</strong>er gift med den sal. kones søster i Haarby.<br />

Mette Laursdatter i Koobelhuset, den 5 juni 1767 P. 3 folio 270.<br />

enkemanden Laurids Jørgensen ( skiftet står i hans navn)<br />

arvinger en søn Hans Christiansen tjener vel ærværdige og højladen Widervhnig i<br />

Sønderby.<br />

( se skiftet den 8 juli 1761 efter Christian Hansen)


Mette Mikkelsdatter i Aae den 20 marts 1744.<br />

enkemand Niels Jensen i Aae.<br />

arvinger: en søster Anna Mikkelsdatter ~ Niels Jensen i Strærup - Kirsten<br />

Mikkelsdatter død , hendes 2 sønner Mikkel Pedersen, - Anders Pedersen som ved<br />

døden er <strong>af</strong> gået, hans datter Kirsten Andersdatter 2 år gl.<br />

Mette Mortensdatter i Saltofte den 11 okt. 1729 folio 153.<br />

Enkemand. Niels Hansen<br />

Hendes søskende: Anne Mortensdatter på Hindemade tilstede hendes søn Morten<br />

Madsen. - Niels Møller ( Mortensen ) på <strong>Frederiksgave</strong> Mølle. - Maren<br />

Mortensdatter i Graderup gist med Niels Rasmussen. 2 søskende: Morten Nielsen i<br />

Sønderby. - Jørgen Nielsen i Odense. - Kirsten Nielsdatter ~ Frederik Christian<br />

Jespersen i Assens.<br />

Mette Nielsdatter, den 8 juni 1740 i Sandager.<br />

enkemanden: Hans Laursen.<br />

barn Jørgen Mortensen 6 år gl. ( Jørgen) avlet i ægtskab med Morten Snabe, værge<br />

morbroderen Laurs Nielsen i Voldbro.<br />

Fælles, Morten Hansen 2 år værge morbroder Laurs Nielsen i Voldbro.<br />

Mette Nielsdatter i Sønderby den 19 marts 1770 P.3- f 331. til huse hos Peder<br />

Hansen i Sønderby død den 14 marts s.å var gift med sal. Jeppe Henningsen.<br />

hendes søsters børn; Niels Nielsen i Hækkebølle. - Rasmus Nielsen hmd i<br />

Hækkebølle. - Laurs Nielsen hmd i Kjerte. - Hans Ibsen boende i Nyfæste på sin<br />

hustrus Sofia Nielsdatters vegne. - Peder Andersen <strong>af</strong> Ørsbjerg på sine ved hans<br />

<strong>af</strong>døde hustru Maren Nielsdatters børn. Niels Pedersen 13 år. - Anders Pedersen 12<br />

år. Karen Pedersdatter 10 år.- Helvig Pedersdatter 8 år.<br />

Mette Nielsdatter i Sønderby den 26 september 1780 .<br />

enkemand Hans Mortensen.<br />

hendesbørn fra ægteskab med Jens Andersen Kylling. Niels Jensen 21 år. - Hans<br />

Jensen 15 år. - Peder Jensen 13 år. fra dette ægteskab Jens Hansen 11 år. nærmeste<br />

føde værge Hans Nielsen gmd i Brydegaard og Niels Simonsen gmd. i Sønderby.<br />

Mette Pedersdatter i Sønderby den 17 nov. 1749 . side 128b. P2.<br />

arvinger enkemanden Niels Laursen i Sønderby.<br />

børn: Mette Nielsdatter 3 år - værge morbroderen Niels Pedersen fra Voldtofte.<br />

Mette Pedersdatter i Sønderby den 5 februar 1751. side 141b, P2<br />

arvinger, enkemanden Hans Clausen.<br />

børn: Claus Hansen borger og indvåner udi Assens, Peder Hansen 25 år hos<br />

faderen.


Mette Søfrensdatter i Bucherup den 29 juni 1726 folio 125.<br />

Enkemand Thomas Christensen Smed.<br />

Hendes børn: Margrete Pedersdatter ~ Niels Gregersen <strong>af</strong> Vedtofte. - Maren<br />

Pedersdatter.<br />

Michel Knudsen i Torøe den 12 november 1718 folio 71 b.<br />

Enken Margrete Hansdatter med lav værge og kjerste Jens Hansen<br />

Hans 2 søskende. Kirsten Johansdatter. - Peder Johansen. - Hans Johansen. - Niels<br />

Johansen ( deres far Johan Pedersen i Torøehuse. - enkens broder Peder Hansen i<br />

Saltofte.<br />

Mikkel Pedersen den 22 januar 1798 i Aae.<br />

~ sal. Maren Jacobsdatter.<br />

arvinger: en søn Peder Mikkelsen 50 år og datter sal. Birthe Mikkelsdatter tilforn gift<br />

med Erich Hansen deres søn Mikkel 5 år.<br />

Mogens Tyggesen Skytte og forpagter på Søndergaard den 12 juni 1733 folio 197b.<br />

hos Mads Hansen Voldbro, som er lavværge for enken.<br />

enke, Cathrine Hansdatter.<br />

børn: Hans Chr. Mogensen 6 år. - Zidsel Kirstine Mogensdatter 14 år. - Mette<br />

Kirstine Mogensdatter 12 år. - Karen Marie Mogensdatter 9 år. Deres værge F.C.<br />

Skytte evt. farbroder.<br />

Mourids Hansen Gynter d. 6 juli 1756, død d. 23maj og hustru Karen<br />

Lauridsdatter død d.22 maj.<br />

Datteren Anne Mouritsdatter faldt straks efter forældrenes død i samme sygdom- (<br />

sygdommen heder Sprikel Syge ?) - hendes fæstmand ungkarl Anders Nielsen har<br />

fæstet huset.<br />

øvrige børn: Hans Mouridsen i Sønderby, - Ellen Mouridsdatter gift med hmd.<br />

Anders Larsen i Ebberup; sidst nævnte Ellen var Karen Laursdatter stedmoder til:<br />

værge for Anne Mouritsdatter hendes farbroder Niels Hansen Gynter hmd. Sønderby.<br />

Morten Frandsen, i Sønderby den 19 maj 1735.<br />

arvinger: enken Johanne Rasmusdatter med lavværge ?<br />

Anne Mortensdatter ~ Hans Peddersen ?, og en paastaaed arv fra Rasmus<br />

Mortensen i Horne på sin hustrus vegne.<br />

Morten Jacobsen, i Sønderby, den 27 juni 1737 = 30 dagen efter hans død.<br />

matrikel nr. 20.<br />

arvinger: enken Mette Gormsdatter med lavværge hendes brodder Niels Gormsen <strong>af</strong><br />

Sønderby.<br />

børn, Jacob Mortensen 6 år. og Anders Mortensen 2 år deres værge Anders<br />

Jacobsen og Bendix Jacobsen begge <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Morten Pedersen fæster gaarden og ægter enken.<br />

Morten Jacobsen boende på Helnæs den 12 december 1737 folio 294b. P1.<br />

Enken; Kirsten Andersdatter med lavværge Søren Christensen ibid og Anders<br />

Nielsen Smed.


Broder; Peder Jacobsen <strong>af</strong> Helnæs, - og den <strong>af</strong>dødes fader Jacob Hansen i Dreslette.<br />

Morten Jensen i Voldtofte den 27 juni 1747 side 84, P2.<br />

Sal, Bodel Rasmusdatter<br />

Børn, Rasmus Mortensen 25 år, - Peder Mortensen 20 år Hans Mortensen 15 år<br />

Maren Mortensdatter gift med Simon Jensen i Myllerup, formynder for de umyndige;<br />

farbroderen Hans Jensen i Voldtofte, og morbrøderne Sørren Rasmussen og Hans<br />

Rasmussen <strong>af</strong> Voldtofte,<br />

Morten Laursen i Bucherup den 8 februar 1746 side 74, P2.<br />

Enken, Birte Pedersdatter,<br />

Børn; Laurs Mortensen i Køng, - Jørgen Mortensen . Simon Mortensen i<br />

Sønderbye. Anna Mortensdatter gift med Rasmus Laursen i Bucherup, - Maren<br />

Mortensdatter død gift med Hans ? hendes børn: Hans Hansen, - Morten Hansen<br />

deres værge Rasmus Laursen i Bucherup, og Jørgen Mortensen i Sønderby,<br />

I Skiftebrevet nævnes en arv efter den sal. mands <strong>af</strong>dødfe søn Niels Mortensen i<br />

Søllested<br />

Morten Marchussen Borre den 4 juni 1727 i Aae død 30 dage før.<br />

arvinger: enken Mette Andersdatter med kæreste og laugværge Niels Andersen<br />

Storm fra Helnæs.<br />

fællesbørn: Kirsten Mortensdatter 5 år, værge Rasmus Vinter i Sønderby.<br />

Morten Nielsen Snabe den 3 okt. 1735.<br />

arvinger: enken, Mette Nielsdatter laugværge Niels Laursen <strong>af</strong> Voldbro.<br />

børn, Niels Mortensen og Hans Mortensen fra første ægteskab, Jørgen Mortensen<br />

fra sidste ægteskab, værge Morten Nielsen Møller <strong>Frederiksgave</strong> ( der nævnes et<br />

skifte fra 26 okt. 1728) (Ane Pedersdatter i Sønderby den 26 okt. 1728. Mortens<br />

første hustru)<br />

Morten Pedersen, den 12 juli 1743. P. 2. folio 36b <strong>af</strong> Sønderby.<br />

arvinger: enken Mette Gormsdatter hendes værge broderen Niels Gormsen<br />

søskende: Rasmus Pedersen i Voldtofte og Anne Pedersdatter ~ Laurs Rasmussen i<br />

Haarby. 2 broder Peder Madsen og Hans Madsen i Haarby.<br />

Morten Rasmussen i Søllested den 9 marts 1753 P2. side 191b. P2<br />

Kontrakt med svigersønnen Anders Hansen gifter sig med Giertrud<br />

Mortensdattersen. -<br />

Niels Andersen på Helnæs den 1 februar 1730 folio 159.<br />

enken; Karen Michelsdatter med trolovede lavværge Laurs Hansen.<br />

børn; Maren Nielsdatter 13 år. - Anne Nielsdatter 11 år. - Berte Nielsdatter 9 år. -<br />

Michel Nielsen 52 år. - Karen Nielsdatter 2 år. Deres værge farbroderen Hans<br />

Andersen på Helnæs. og morbroderen Christopher Michelsen i Dreslette.<br />

Niels Andersen tjenestekarl i Sønderby den 13 februar 1742.<br />

arvinger; søskende, 1) helsøster Mette Andersdatter 22 år. 2) ½ broder Mads<br />

Andersen 9 år, 3) ½ søster Johanne Andersdatter 8 år. 4) ½ søster Apolone


Andersdatter 6 år. 5) ½ søster Giertrud Andersdatter 5 år. Værge Hans Laursen<br />

Bomand og Anders Laursen Bomand begge i Sønderby.<br />

Niels Andersen tilhuse hos Niels Nielsen i Aae den 3 november1749 side 127b, P2.<br />

arvinger: hans hustru ?. Mette Andersdatter.<br />

søskende; Hans Andersen Storm på Helnæs. - Peder Andersen fra Haarby død, hans<br />

børn Anne Pedersdatter og Margrethe Pedersdatter, - Laurs Andersen fra Helnæs<br />

død, en datter Anne Laursdatter. - dertil 2 ½ søstre Anna Andersdatter ~ Niels<br />

Sørensen på Helnæs, og Karen Andersdatter ~ Hans Sørensen på Helnæs. Værge<br />

for de umyndige børn er Hans Andersen Storm.<br />

Niels Nielsen er gift med en sted datter <strong>af</strong> Niels Andersen og har fået stedet i fæste<br />

mod at have Niels Andersen på <strong>af</strong>tægt.<br />

Niels Andersen i Schaarup den 9 februar 1752 side 187b. P2.<br />

Enken, Ane Pedersdatter, lavværge Morten Hansen i Dreslette.<br />

Søskende, en broder, Peder Andersen i Voltofte Maren Andersdatter ibid. - ½<br />

søskende, Jørgen Andersen i Voldtofte Hans Andersen i Brydegaard Lars<br />

Andersen tjener i Voldtofte Niels Andersen tjener ibid Mette Andersdatter -<br />

Maren Andersdatter gift med Erich Nielsen i Voldtofte<br />

Niels Andersen i Aae 1757 død d. 7 august s.å. P. 3 - 54<br />

arvinger: enken Karen Erichsdatter med lavværge hmd. Hans Nielsen i Aae.<br />

børn; Mads Nielsen 8 år. - Hans Nielsen 3 år. - Anders Nielsen 12 år. - Anna<br />

Nielsdatter 6 år.<br />

formynder for Mads og Hans deres fasters mand gmd. Lars Dideriksen i Sønderby, -<br />

for Anders og Anna deres morbroder Jørgen Eriksen hmd.<br />

Ved skiftets underskrivelse nævnes Søren Thorsen som enkens fæstmand.<br />

Niels Bertelsen i Sønderby den 30 juli 1776 P 3 - 449.<br />

enken Kirsten Pedersdatter med lavværge Hans Pedersen Gmd. på Helnæs.<br />

børn Peder Nielsen 7 år. - Jørgen Nielsen 5 år. - Maren nielsdatter 9 år. - Anna<br />

Nielsdatter 2 år. Peder Jacobsen i Sønderby var som nærmeste slægtning til børnene<br />

deres formynder.<br />

Hans Rasmussen. - Anders Rasmussen og Anna Rasmusdatter fordrede arv efter<br />

deres far Rasmus Hansen ( se skifte den 14 juli 1759 efter Rasmus Hansen)<br />

Niels Charstensen på Helnæs den 19 november 1754, side 277b. P2.<br />

Enken, Kirsten Pedersdatter, lavværge og fæstemand Jørgen Nielsen.<br />

Børn, Margretta Nielsdatter 23 år fra første ægteskab.<br />

Fælles børn, Karen Nielsdatter 11 år Mette Nielsdatter 6½ år, Simon Espensen<br />

blev insat som værge da der ingen nære slægtninge var.<br />

Niels Christensen i Ryehuuset i Sønderby den 28 juni 1741.<br />

arvinger: enken Anne Nielsdatter.<br />

børn Peder Nielsen 8 år, og Maren Nielsdatter 11 år. samt en søn Niels Nielsen født<br />

efter faderens død. værge Niels Andersen i aae. Peder Andersen har fået huuset i<br />

fæste og ægter enken.


Niels Hansen i Sandager den 25 maj 1734 folio 217b.<br />

Enken; Karen Nielsdatter med lavværge Jørgen Pedersen.<br />

arvinger; brøderne; Laurs Hansen i Sønderby. - Peder Hansen i Melby. - Hans<br />

Hansen i Salling.<br />

søstre: Else Hansdatter ~~ Niels Hansen i Sønderby. - Karen Hansdatter ~~ Jens<br />

Pedersen i Sønderby. - Anne Hansdatter død ~~ Hans ? Deres børn Bertel Hansen i<br />

Sønderby. - Maren Hansdatter ~~ Christen Nielsen i Ebberup.<br />

Niels Hansen i Saltofte den 26 juli 1737 folio 277.<br />

Enken; Kirsten Nielsdatter med lavværge Morten Laursen i Ebbrup.<br />

Børn: Hans Nielsen 7 år. - Mette Nielsdatter. - Maren Nielsdatter deres værge<br />

fasterens mand Laurs Rasmussen i Lundager, som nærmeste født værge.<br />

Niels Hansen den 21 august 1752 i <strong>Frederiksgave</strong> Mølle Tjenestekarl.<br />

arvinger 3 brødre og 1, ½ søster: Peder Hansen 20 år. - Rasmus Hansen 17 år, -<br />

Hans Hansen 14 år, - Maren Hansdatter ~ Henrich Henrichsen i Nybøll.<br />

deres sted far Christen Jørgensen Møller i Hattebæk Mølle<br />

Niels Ibsen i Sønderby den 25 april 1726 gårdoverdragelse.<br />

hustru Maren Erichsdatter.<br />

Børn: sønnen Jacob Nielsen som for længst har overtaget gården. - Kirsten<br />

Nielsdatter og Bergitte Nielsdatter.<br />

Niels Ibsen den 15 juni 1712 på Sommerholm = 30 dagen P 1 17<br />

enken Apelone Michelsdatter med trolovet fæstmand Mads Pedersen.<br />

børn. Mette Nielsdatter 12 år. - Anna Nielsdatter 10 år. - Anna Kirstine Nielsdatter<br />

6 år, Kirsten Nielsdatter 4 år. formynder deres farbroder Anders Ibsen i Starup.<br />

Niels Jacobsen i Stubberup den 31 dec. 1739 folio 335.<br />

Enken; Anna Mikkelsdatter lavværge Mads Mikkelsen i Bred.<br />

Børn; Jacob Nielsen 3 år. 2) Birthe Nielsdatter 8 år. 3) Katrine Nielsdatter 6 år.<br />

4) Maria Nielsdatter 6 år. Værge deres fasters mand Anders Rasmussen i Stubberup.<br />

Dattren Karen Nielsdatter fødes efter skiftes registrering få dage.<br />

Niels Jensen i Flemløse den 20 januar 1748 side 109b. P2.<br />

Børn fra 4 ægteskaber, det første, Jens Nielsen 40 år Kirsten Nielsdatter gift med<br />

Mads Povlsen i Frøbjerg Anne Nielsdatter gift med Anders Pedersen i Sarup -<br />

Karen Nielsdatter 32 år vanfør. Fra 2det ægteskab; Karen Nielsdatter 26 år Maren<br />

Nielsdatter 24 år Laurs Nielsen 17 år, værge Erich Jørgensen i Voldtofte . Fra det<br />

3die ægteskab Hans Nielsen 9 år, hans værge morbroderen Hans Eriksen i Frøbjerg.<br />

Fra 4de ægteskab sal Karen Bertelsdatter, Kirsten Nielsdatter 4 år, hendes værge<br />

morbroderen Hans Bertelsen i Gamborg<br />

Niels Jensen Fisker på <strong>Frederiksgave</strong> den 22 marts 1792, som druknede på stranden<br />

den 4 marts 1792.


søskende: helbroder Hans Jensen Skrædder. - halvsøskend: Karen Jensdatter ~<br />

Niels Sørensen gmd. - Indsidder Anders Jensen Vangled og unk. Jens Hansen<br />

Winther..<br />

Niels Jørgensen til huse hos Mads Ipsen i Stubberup den 20 september 1729 folio<br />

152b.<br />

enken; Catharina Pedersdatter lavværge Jørgen Bøcher.<br />

brøder; Jens Larsen Skydebjerg Skræder i Assens. - Hans Laursen i Assens B??<br />

Laursen. - Jørgen Laursen på <strong>Frederiksgave</strong>.<br />

Niels Laursen i Voldbro den 18 dec. 1741 folio 10 P2.<br />

Børn: Laurs Nielsen. - Mette Nielsdatter død ~ Hans Laursen i Sandager deres børn<br />

? . - Maren Nielsdatter ~ Rasmus Andersen i Mygind.<br />

Niels Laursen (Lassen) paa Helnæs den 4 januar 1743 folio 28b. P2.<br />

Enken Anna Carstensdatter<br />

Arvinger: broder Hans Laursen på Ærø. 2) en brodersøn Hans Sørensen på Ærø. -<br />

en broder datter Anna Ibsdatter på Ærø.<br />

Niels Madsen i Stubberup den 11 april 1731 folio 175b.<br />

enken; Karen Søfrensdatter med lavværge Jørgen Andersen ibid.<br />

arvinger; Jens Madsen i Kolding. - Hans Madsen i Gadsbølle. - Mads Polgaard<br />

Andersen som er en søstersøn. - Karen Madsdatter ~~ Michel Marchusen i Bred. -<br />

Bergitte Madsdatter i Stubberup med lavværge Niels Jacobsen.<br />

Niels Madsen hos Anders Nielsen i Sandager den 17 april 1748 side 112B. P2.<br />

Enken; Kirsten Madsdatter,<br />

Børn; Anna Nielsdatter 17 år.<br />

Niels Mortensen på 30 dagen den 3 juli 1731 <strong>Frederiksgave</strong> Mølle.<br />

arvinger: enken Maren Madsdatter med lavværge hendes stiffader Christen<br />

Rasmussen i Sønderby.<br />

børn, Morten Nielsen nu fæster <strong>af</strong> <strong>Frederiksgave</strong> Mølle . Mads Nielsen 8 år. Laurids<br />

Nielsen 4 år. deres værge Morten Snabe i Sønderby. Anna Nielsdatter. og Maren<br />

Nielsdatter deres værge Anders Nielsen i Sønderby.<br />

Niels Mortensen Vinter gmd. i Sønderby den 26 november 1784.<br />

enken Ane Jensdatter med lavværge Espen Jensen gmd på Helnæs.<br />

børn fra ægteskabet med sal Dorthe Rasmusdatter Morten Nielsen 27 år. - Rasmus<br />

Nielsen 25 år. - Anne Nielsdatter 32 år. - Kirsten Nielsdatter 23 år. - Karen<br />

Nielsdatter ~ Diderik Andersen på Helnæs. - værge for de umyndige er farbroderen<br />

Hans Mortensen Vinter <strong>af</strong> Sønderby.<br />

børn <strong>af</strong> dette ægteskab. Dorthe Nielsdatter 18 år. - Maren Nielsdatter 17 år. - Mette<br />

Nielsdatter 13 år. - Jens Nielsen 7 år. der nævnes et skifte <strong>af</strong> 8 august 1765 efter<br />

Dorthe Rasmusdatter.<br />

Niels Nielsen Eirup på Helnæs den 1 februar 1730 folio 160.


Enken Mette Hansdatter med lavværge Carsten Sørensen.<br />

Børn: Hans Nielsen 22 år. - Maren Nielsdatter 17 år. - med værge og trolovet Peder<br />

Jacobsen som fæster gaarden.<br />

Niels Nielsen i Ryhuuset den 2 okt. 1752, side 182b, P2.<br />

arvinger: 1 broder Peder Nielsen 20 år, værge Hans Nielsen fra Flemløse, - 1 søster<br />

Maren Nielsdatter 23 år værge Jørgen Pedersen i Helnæs.<br />

Niels Pedersen i Snave den 28 april 1727 folio 129.<br />

Enken Karen Laursdatter værge Niels Olsen Fønsskov.<br />

Børn; 1 kuld. Med sal. Kirsten Pedersdatter: Hans Nielsen borger i Assens. Peder<br />

Nielsen i Høed.<br />

Fælles børn: Laurs Nielsen fæster huset og er værge for hjernskadet søster Kirsten<br />

Nielsdatter.<br />

Niels Pedersen i Brydegaard den 25 juni 1744 side 60, P2.<br />

Karen Larsdatter lavværge Rasmus Espensen<br />

Børn, Margretha Nielsdatter født efter den sal mands død,<br />

Der nævnes at den sal. mands 5 børn,<br />

Niels Rasmussen den 15 juni 1709 P 1 folio 5. hmd i Sønderby.<br />

arvinger: enken Anna Lauridsdatter med lavværge og kæreste Peder Rasmussen. (<br />

fæster stædet den 4 juli 1709)<br />

Stedbørn: Morten Nielsen 15 år. værge og formynder Mads Pedersen Lunde i<br />

Sønderby udi hans fraværelse tilstede på barnets vegne Peder Lauridsen Storm som<br />

er drengens nærmeste frænde.<br />

Niels Rasmussen Kylling i Sønderby den 16 marts 1725.<br />

arvinger: enken Anne Hansdatter med lavværge Jens Kylling.<br />

fællesbørn: Rasmus Nielsen, Hans Nielsen, Maren Nielsdatter har til ægte Mads<br />

Bull i Sønderby. Rasmus Nielsen fæster gaarden.<br />

Niels Rasmussen den 6 juli 1730 i Sønderby.<br />

arvinger: enken Birte Rasmusdatter lavværge hendes søn Christian Nielsen i Ebbrup.<br />

børn Jørgen Nielsen har den 2 gaard i fæste., Christian Nielsen i Ebberup, Maren<br />

Nielsdatter boende i Ullebjerg Mølle, Anne Nielsdatter boende i Sønderby, Karen<br />

Nielsdatter boende i Sønderby, Johanne Nielsdatter som er gift med en landsoldat<br />

ved navn Jeppe H ?<br />

Niels Rasmussen på Helnæs den 31 januar 1729 folio 147.<br />

enken; Anne Laursdatter med lavværge og kjerste Peder Sørensen.<br />

børn; Rasmus Nielsen 14 år. - Karen Nielsdatter 11 år. - Laurs Nielsen 8 år. -<br />

Christen Nielsen 6 år. - Peder Nielsen 3 år. - Johanne Nielsdatter 8 uger. deres værge<br />

farbroder Laurs Rasmussen i Aae. ligeså værger Anders o g Michel på Helnæs.<br />

Niels Simonsen Drud i Bukerup den 18 maj 1754 side 269 P2.<br />

Enken, Kirsten Nielsdatter, lavværge stedfaderen Lars Nielsen i Gamtofte.<br />

Den sal. mands mor, Anna Simonsdatter i Ebberup


Søskende, 1) Rasmus Simonsen Drud i Ebberup 2) Kirsten Simonsdatter død<br />

hendes 3 børn, Jørgen Hendriksen 18 år Kirsten Hendriksdatter 23 år Anna<br />

Hendriksdatter 22 år, på deres vegne sted faderen Ole Larsen <strong>af</strong> Snage, - 3) Johanne<br />

Simonsdatter gift med Peder Hansen i Terpegaarden i Ebberup<br />

Niels Simonsen den 6 februar 1805 i Sønderby.<br />

enken Karen Jensdatter med lavværge Christen Jacobsen gmd. i Sønderby.<br />

børn: Simon Nielsen 37 år. - Jens Nielsen 30. - Ane Nielsdatter ~ Morten Andersen<br />

gmd i Sønderny. - Karen Nielsdatter ~ Peder Nielsen Degn gmd i sønderby. -<br />

Maren Nielsdatter 29 år hjemme. - Kirsten<br />

Nielsdatter 25 år tjener Hans Nielsen gmd i Sønderby. - Mette Nielsdatter 24 år<br />

tjener Peder Nielsen gmd. i Sønderby. - Johanne Nielsdatter 18 år tjener Morten<br />

Simonsen deres farbroder .<br />

Niels Sørensen tilhuse hos Laurs Knap i Sandager den 13 marts 1750 side 130 P2.<br />

Arvinger; søskende, Bodel Sørensdatter gift med Laurs Knap Anne Marie<br />

Sørensdatter gift med Jokum Carlsen i Emtekjær<br />

Olluf Andersen i Dreslette den 22 april 1727 folio 128.<br />

enken, Maren Hansdatter med lavværge og kjerste Laurs Hansen Hviid.<br />

børn, Laurs Ollufsen 17 år. - Berte Ollufsdatter 13 år. - Hans Ollufsen 10 år. - Anders<br />

Ollufsen 6 år, værge for drengene Laurs Andersen i Dreslette. - pigernes værge<br />

morbroder Hans Hansen i Nørregaarden.<br />

Olluf Simonsen den 13 juni 1709 fra Helnæs død for ca. 6 uger siden. P 1 side 4<br />

enken: Karen Laursdatter: lavværge og kæreste Hans Bildsen.<br />

børn Maren Ollufsdatter 15 år. hendes værge morbroder Hans Lauridsen i Assens. -<br />

Maren Ollufsdatter 12 år, - Laurids Ollufsen 5 år deres værge morbroder Laurids<br />

Lauridsen på Helnæs.<br />

Ole Hansen på Helnæs den 20 januar 1741 folio 359b. P1.<br />

Enken; Karen Clausdatter.<br />

Børn, 1) Claus Olsen 8 år. 2) Hans Hansen 4 år. 3) Christen Hansen 2 år. 4)<br />

Anna Olufsdatter 14 år. 5) Maren Olufsdatter 12 år. 6) Karen Olufsdatter 10 år.<br />

7 Johanne Olufsdatter 6 år.<br />

Fødte værge Peder Sørensen, Niels Hansen Bomand på Helnæs, gl. Hans Laursen<br />

på Helnæs, Mads Pedersen på Helnæs, Laurs< Andersen værge for de 2 mindste har<br />

fæstet gaarden og ægter den ældste datter Anna Olufsdatter når hun har alderen.<br />

Ole Vestesen Kudsk på <strong>Frederiksgave</strong> den 5 dec. 1752 side 196b. P2.<br />

Døde på Kalø i Jylland den 24 sep s.å..<br />

arvinger: 3 søster, Karen Vestedatter ~ Christen Madsen i Adsbøll i Strell Sogn. -<br />

Ytte Vestesdatter ¨ Niels Thomsen på Annexgaarden i Winni Sogn. - Maren<br />

Vestesdatter ugift tjener i Kolling<br />

Peder Andersen i Brydegaard den 22 dec. 1739 folio 334b.<br />

Enken Lisbeth Jensdatter lavværge Hendrik Madsen i Snave.<br />

Hans børn; Anders Pedersen, - 2) Mikkel Pedersen.


Peder Andersen i Haarbye den 10 oktober 1750 side 136b, P2.<br />

Enken; Karen Nielsdatter, lavværge Hans Smed i Haarby.<br />

Børn; Anne Pedersdatter 20 år Margrette Pedersdatter 16 år gl. værge Hans<br />

Jacobsen i Ackerup.<br />

Peder Andersen Hmd i Ryehuuset den 5 okt. 1771 P. 3 - 388.<br />

enken Gjertrud Jensdatter med lavværge Claus Jensen <strong>af</strong> Sønderby.<br />

børn fra han første ægteskab med sal. Kirsten Laursdatter . en datter Kirsten<br />

Pedersdatter 23 år. og med enken 2 sønner Anders Pedersen 14 år. - Peder<br />

Pedersen 10 år. deres formynder en broder Laurs Pedersen Hmd. på Helnæs.<br />

Peder Borre den 6 juni 1720 = 30 dagen for hans død.<br />

arvinger enken Mette Andersdatter med trolovet fæstemand Morten Marcusen<br />

børn; Anne Pedersdatter 6 år ( der står 2 børn, men der er kun nævnt navnet på den<br />

ældste) værge og formynder nærmeste pårørende Anders Sne<strong>dk</strong>er <strong>af</strong> Ebberup, gift<br />

med børnenes faster for den ældste datter: Mads Lunde i Sønderby søskende barn til<br />

enken værge for denn yngste.<br />

Der nævnes en del om noget jord ved Assens Købstad ,som Peder Jørgensen har<br />

købt.<br />

Peder Carstensen i Aae den 5 okt. 1744.<br />

enken Karen Jørgensdatter gift 1 gang med Gregers Jensen, deres børn Jørgen<br />

Gregersen, Johanne Gregersdatter, Giertrud Gregersdatter.<br />

Densal mands broder, Anders Carstensen død, 4 sønner - en søster Anna<br />

Carstensdatter ~ Jørgen Rasmussen på Helnæs, - Johanne Carstensdatter død en søn<br />

Laurs Jørgensen i Ebberup.<br />

Peder Hansen Skrædder den 5 maj 1727 , som boede i en 4 parts gaard i Sønderby.<br />

arvinger: enken Anne Lauridsdatter lavværge Niels Knudsen <strong>af</strong> Dreslette<br />

børn: Hans Pedersen 9 år, Lauers Pedersen 7 år, Peder Pedersen 2 år, På deres<br />

vegne deres farbroder Jens Hansen i Sønderby og deres fasters mand Anders Jensen<br />

sammesteds.<br />

Peder Hansen i Voldtofte den 2 marts 1728 folio 96.<br />

enken, Karen Nielsdatter med lavværge Peder Lunde i Voldtofte.<br />

hans børn, Kirsten Pedersdatter 26 år værge farbroder Jens Hansen i Dærup. - Morten<br />

Pedersen 15 år, hans værge Laurs Kallehus i Søllested, tilstede Peder Madsen i<br />

Dærup, som er den sal. mands morbroder.<br />

Peder Hansen Skrædder på Helnæs. Den 6 maj 1737 folio 277b.<br />

Enken Birte Rasmusdatter med lavværge Christen Andersen på Helnæs.<br />

Børn; Hans Pedersen. - Karen Pedersdatter hendes værge, før nævnte broder.<br />

Peder Hansen, i Sønderby den 22 okt. 1737.<br />

arvinger: enken Karen Nielsdatter med lavværge hendes fader Niels Hansen i<br />

Sønderby.


ørn: Hans Pedersen 3 år. værge Bertel Hansen, et barn født efter hendes mands død<br />

var også <strong>af</strong>gået ved døden, som værge for Peder Hansen 3 år, <strong>af</strong>g. Peder Hansens 2<br />

broder Peder Laursen i Snage ( Snave)<br />

Peder Hansen i Melbye den 7 juli 1745 side 70b. P2.<br />

Enken, Anna Hansdatter, lavværge Anders Hansen i Melbye.<br />

Børn Hans Pedersen 19 år, curaror Anders Findsen i Kierumgaard,<br />

Peder Hansen i Schaarup den 9 februar 1753 side 189 P2.<br />

Arvinger; moderen Ane Pedersdatter 1 broder Hans Hansen 19 år søstre Karen<br />

Hansdatter Anders Hansens enke i Dreslette Kirsten Hansdatter 26 år Mette<br />

Hansdatter 21 år gl. værge Morten Hansen i Dreslette.<br />

Peder Hansen hmd i Sønderby den 21 maj 1770.<br />

enken Johanne Laursdatter lavværge Hans Boemand i Sønderby<br />

børn: Hans Pedersen 14 uger. - Birthe Pedersdatter 3 år.<br />

formynder for børnene Poul Rasmussen hmd i Haarby ,som har enkens søster til<br />

ægte.<br />

Peder Hansen den 24 marts 1794 ungkarl hos Lars Hansen Boemand i Sønderby.<br />

arvinger: heelsøskend: Christen Hansen 28 år tjener på <strong>Frederiksgave</strong>. - Hans<br />

Hansen 23 år tjener Hans Larsen gmd i Sønderby. - Jørgen Hansen 18 år tjener<br />

Peder Nielsen Degn gmd. i Sønderrby. - Karen Hansdatter 25 år tjener Gorm Nielsen<br />

i Sønderby. - halvsøskende: Lars Hansen 14 år. - Niels Hansen 5 år. - Jens Hansen<br />

2 år. de yngste hos stedfaderen Hans Nielsen i Sønderby.<br />

Skiftet fortsættes den 21 juli 1794, da et besvangert fruentimmer Berte Simonsdatter<br />

( besvangert i 1790, hvor hun fødte 2 børn det ene levede kun kort) kom med en<br />

fordring.<br />

( forældrene var Hans Pedersen Hvid i Sønderby ~1 gang med Kirsten<br />

Christensdatter 2 gang med Kirsten Laursdatter)<br />

Peder Ibsen i Sønderby den 19 maj 1731, død samme dag.<br />

arvinger: enken Karen Pedersdatter som var syg og sengeliggende med lavværge Iver<br />

Jensen item.<br />

børn: Peder Pedersen. Erik Pedersen. Hans Pedersen. Niels Pedersen. Jens<br />

Pedersen. Aplone Pedersdatter ~ Hans Laursen i Sønderby. Anne Pedersdatter. 2<br />

fraværende sønner Jeppe Pedersen boende i Milling. Rasmus Pedersen i Kongens<br />

tjeneste i Kbh. Jacob Pedersen død hans datter Karen Jacobsdatter.<br />

Peder Jacobsen den 22 februar 1813 i Sønderby.<br />

enken: Kirsten Larsdatter med lavværge Diderik Larsen gmd. her <strong>af</strong> byen.<br />

børn: <strong>af</strong> første ægteskab med Dorthe Nielsdatter: Jacob Pedersen 47 år. - Karen<br />

Pedersdatter 54 år ~ Rasmus Pedersen boende i Lyndelse. - Maren Pedersdatter 52<br />

år, opholdende sig i Holland. - Kirsten Pedersdatter 50 år opholdende sig i<br />

Christiansfeld.


ørn <strong>af</strong> sidste ægteskab: Lars Pedersen 36 år. Spisevært i Kbh. - Jørgen Pedersen<br />

33 år. gmd i Sønderby. - Diderik Pedersen 28 år garder til fods. der nævnes arv <strong>af</strong> 8<br />

januar 1794<br />

Peder Jensen den 14 april 1757 i Aae. P. 3 folio 57<br />

arvinger, enken Dorthe Pedersdatter. med lavværge Niels Nielsen hmd. i Aae<br />

børn; Jens Pedersen 3 år. - Hans Pedersen 1 år. - Maren Pedersdatter 8 år. - Kirsten<br />

Pedersdatter 7 år. - Karen Pedersdatter 5 år. formynder for børnene farbroderen<br />

gmd. Søren Jensen i Sønderby.<br />

Huuset fæstes til Lars Nielsen 1 august 1757.<br />

Peder Jensen Greve, den 31 dec. 1794 P. 3, folio 735.. ( grd nr. 48 i Søndeby, nu<br />

nedlagt)<br />

arvinger: enken Else Olesdatter med lav værge Erik Jacobsen i Sønderby<br />

Søskende og søskende børn:<br />

1) Jens Jensen forh: gmd i Sønderby (nr. 27) hans børn: Hans Jensen gmd i<br />

Sønderby, - Jens Jensen i Sønderby, - Mads Jensen Kudsk i Kbh.- Karen Jensdatter<br />

33 år tjener i Nørregaard i Dreslette. - Anne Jensdatter ~ Rasmus Thomsen .<br />

2) Claus Jensen forh. gmd <strong>af</strong> Sønderby (nr 42) : hans børn Hans Clausen gmd i<br />

Sønderby. - Lars Clausen 26 år, - Niels Clausen 22 år.<br />

3) Erik Jensen forh. gmd i Stubberup. hans børn : Jens Eriksen 20 år, - Anna<br />

Eriksdatter 22 år, - Karen Eriksdatter 18 år.<br />

4) Maren Jensdatter død ~ Lars Jacobsen Hmd. i Aa. deres børn : Jens Larsen Hmd i<br />

Aa. - Søren Larsen myndig tjener i Saltofte. - Karen Larsdatter i København, -<br />

Anna Larsdatter ~ Jens Larsen Hmd. i Høedgyde.<br />

5) Giertrud Jensdatter død ~ Peder Pedersen ( Andersen) Hmd. i Ryehuset. deres<br />

børn:<br />

Anders Pedersen hmd. her i byen. og Peder Pedersen Skrædder.<br />

6) Giertrud Jensdatter død ~ Christian Johansen <strong>af</strong> Gummerup 1 datter: Karen<br />

Pedersdatter død ~ Anders Hansen udflytter fra Køng bye, hendes barn Hans<br />

Andersen 10 år.<br />

Skiftet fortsætter den 28 mats 1795. enkens lavværge er nu gmd. og sognefoged Lars<br />

Pedersen i Sandager.<br />

Skiftet sluttes den 16 april 1795 enken med lavværge Hans Nielsen <strong>af</strong> Aborghus i<br />

Gamtofte Sogn. Gmd. Niels Jacobsen <strong>af</strong> Sønderby har fået gaarden i fæste til en <strong>af</strong><br />

hans sønner og enken får <strong>af</strong>tægt. skiftet slutter med en masse underskrifter.<br />

Peder Lunde Jensen. <strong>af</strong> Sønderby P. 3 folio 465 den 7 okt. 1777.<br />

arvinger: enken Karen Jørgensdatter. lavværge Degnen Clausen i Sønderby.<br />

Børn: Hans Pedersen 3 år, Jens Pedersen 1 år. værge farfar Jens Pedersen Lunde og<br />

farbroder Hans Jensen Hmd i Sønderby.<br />

Peder Larsen i Saltofte den 9 april 1753 side 273b, P2.<br />

Enken, Inger Christensdatter lavværge Jens Pedersen<br />

Sønnen Christen Pedersen overtager gaarden ved sit giftemål.<br />

Peder Larsen den 17 maj 1800 i Sønderby.<br />

enken Anne Jørgensdatter. lavværge Jeppe Hansen fra Haarby sogn.


arvinger: børn: Anne Pedersdatter 4 år. - tilstede gmd. Anders Larsen <strong>af</strong> Ebberup<br />

farbroder<br />

Peder Laursen Brun ?? den 24 november 1730<br />

Enken; Kirsten Hansdatter med lavværge Morten Hansen.<br />

Hans børn; Hans Hansen ?? 22 år. - Laurits Pedersen 16 år. Mette Pedersadatter<br />

12 år. værge farbroderen Jørgen Laursen i Ebberup, og Jens Laursen i Sønderby.<br />

Peder Laursen i Sandager den 6 november 1740 folio 352 P1.<br />

Arvinger; en brodersøn Laurs Andersen i Turup. - 2) <strong>af</strong>g, Hans Laursen i Husby<br />

hans børn. 3) Kirsten Laursdatter. 4) <strong>af</strong>g. Maren Laursdatter hendes børn ?.<br />

Peder Laursen i Sandager den 25 maj 1744 folio 49B P2.<br />

Enken; Karen Hansdatter.<br />

Børn; Laurs Pedersen 8 år. Værge farbroderen Jens Laursen i Sandager.<br />

Peder Laursen i Ebberup den 28 januar 1746 side 76, P2<br />

Enken, Anna Andersdatter, lavværge Frants Ollufsen.<br />

Børn; Anders Pedersen.<br />

.<br />

Peder Madsen i Torøehuse den 19 feb. 1744 folio 41 P2.<br />

Enken Angenete Jørgensdatter.<br />

Børn: 1) Christen Pedersen. - 2) Peder Pedersen. 3) Mads Pedersen død hans børn<br />

Agnete Madsdatter Toræehuse. - 4) Maria Pedersdatter, - 5) Maren Pedersdatter.<br />

Peder Mortensen i Voldtofte den 9 oktober 1751 side 156 P2.<br />

Arvinger; søskende, Rasmus Mortensen i Voldtofte Hans Mortensen 19 år - Maren<br />

Mortensdatter gift med Simon Jensen i Mullerød, som curator for Hans farbroderen<br />

Hans Jensen i Voldtofte.<br />

Peder Nielsen i Snave den 16 januar 1738 folio 285b.<br />

Enke; Anna Hansdatter med lavværge Rasmus Hansen <strong>af</strong> Hostrup broder.<br />

Børn: Kirsten Pedersdatter. - Karen Pedersdatter, deres fødte værger Rasmus<br />

Espensen <strong>af</strong> Brydegaard og Simon Jørgensen <strong>af</strong> Snave.<br />

Peder Nielsen i Sønderby den 22 juni 1767 P. 3. f, 307. ungkarl udi Jens Pedersens<br />

bondegaard i Sønderby.<br />

fuldsøskende: Laurs Nielsen, - Jørgen Nielsen. - Maren Nielsdatter. - Jens Pedersen<br />

gmd i Sønderby. - Karen Nielsdatter ~ Rasmus Nielsen Hmd. i Dreslette. - Lisbeth<br />

Nielsdatter tjendende tolder Geld i Ribe. 2 broder Rasmus Nielsen i Sønderby. - 2<br />

søster Mette Nielsdatter tjenende Jacob Handskemager i Assens<br />

Peder Nielsen den 2 juli 1804. hmd. i Sønderby.<br />

enke: Abelone Hansdatter med lavværge og kæreste Hans Jacobsen.


arvinger: børn ved sal. Anne Jørgensdatter. Kirsten Pedersdatter 21 år, tjener Jørgen<br />

Lundes enke på Mosemarken, hendes værge farbroder Hans Nielsen hmd. i<br />

Sønderby.<br />

børn ved enken: Ane Pedersdatter 9 år. hjemme hos moderen. hendes værge:<br />

morbroderen Lars Hansen gmd.<br />

Peder Nielsen Flindt den 4 februar 1813 i Aae.<br />

enken: Maren Nielsdatter. lavværge hendes forlovede Hans Madsen.<br />

børn: Rasmus Pedersen 10 år. - Niels Pedersen 9 år. - Karen Pedersdatter 14 år. -<br />

Anne Catrine 13 år. - Kirsten 7 år. deres værge morbroderen Gmd. Lars Hansen i<br />

Enemærket.<br />

Hans Nielsen i Hoedgyden mødte og tilkendegav at hans steddatter Kirsten<br />

Pedersdatter havde en dyne tilgode efter Peder Flindts hustru død den 25 november<br />

1795. ( Karen Andersdatter)<br />

Ungkarl Hans Nielsen opholder sig i huuset og har tilgode 100 rd. ( se skiftet Niels<br />

Andersen i Aae 1757 død d. 7 august s.å. P. 3 - 54)<br />

Peder Pedersen maller ? den 31 marts 1758, død samme dag. P 3 f. 136. som var<br />

tilhuuse hmd. Henning Jensen i Sønderby<br />

arvinger: der indfandt sig ingen. men han skulle have en broder Rasmus Pedersen<br />

som for 23-24 år siden er bortrejst fra <strong>Frederiksgave</strong> Gods, menes at opholde sig i<br />

Holsten som skibstømmer.<br />

Peder Rasmussen, <strong>af</strong> Voldtofte P1. folio 51, den 15 juni 1716.<br />

arvinger: enken. Karen Laursdatter lavværge ?<br />

børn: Maren Pedersdatter værge en farbroder Jep Rasmussen i Ebberup, Anne<br />

Pedersdatter værge morbroderen Anders Lauridsen Voldtofte. og Laurids Pedersen<br />

værge Espen Espensen gift med en faster Bodel Madsdatter i Brydegaard<br />

Peder Rasmussen den 27 januar 1738 i Ebberup folio 286b. ( søn <strong>af</strong> sal. Rasmus<br />

Pedersen)<br />

Arvinger hans moder Apolone Jensdatter og hans søster Gjertrud Rasmusdattr ~<br />

Christian Bertelsen<br />

Peder Steensen i Aae den 10 maj 1764 faldet overbord fra en båd og druknet.<br />

arvinger: enken, Karen Jensdatter med fæstmand Jørgen Christensen .<br />

børn; Jens Pedersen 15 år. - Maren Pedersdatter 11 år. - Kirsten Pedersdatter 9 år.<br />

deres formynder Niels Nielsen i Aae.<br />

Peder Sørensen Smed i Voldbroe den 4 marts 1751 side 156b P2.<br />

Enken; Birthe Andersdatter, lavværge Anders Dideriksen Bøcher i Egerup<br />

Børn, Jørgen Pedersen 19 år Anders Pedersen 12 år Hans Pedersen 6 år Anns<br />

Pedersdatter 14 år Maren Pedersdatter 9 år, formynder morbroderen Niels<br />

Andersen her i Byen.<br />

Poul Pedersen den 20 okt. 1710 på Helnæs P 1 folio 9b.


enken Mette Jørgensdatter med lavværge Jørgen Andersen<br />

børn : mandens ? Anna Poulsdatter værge Thoer Andersen.<br />

Peder Marcussen tjeneste karl hos Hans Laursen på Helnæs den 23 juni 1737 folio<br />

256.<br />

½ søster, Anna Marcusdatter med hendes ½ broder Niels Cortensen som værge . -<br />

½ søster Maren Marcusdatter, hendes værge Laurs Andersen på Helnæs.<br />

Rasmus Andersen i Søllested den 12 oktober 1739 folio 331.<br />

Enken; Mette Madsdatter<br />

Børn: Anna Rasmusdatter 5 uger gammel. Værge Markus Hansen Skrædder i<br />

Ebberup, som har den <strong>af</strong>dødes søster til ægte.<br />

Rasmus Andersen på Helnæs den 5 maj 1741 folio 5b. P2<br />

Enken: Karen Dideriksdatter.<br />

Børn; Laurs Rasmussen 12. - Anders Rasmussen. 10 år. - Diderik Rasmussen 7 år.<br />

Værge farbrøderne Jens Andersen og Hans Andersen i Saltofte.<br />

Laurs Hansen Greve ægter enken og fæster gaarden.<br />

Rasmus Andersen i Søllested den 10 maj 1751 side 146b, P2<br />

Enken; Giertrud Jensdatter, lavværge Lars Nyeboe.<br />

Børn; Anders Rasmussen 7år - Jens Rasmussen 5 år Kirsten Rasmusdatter 9 år,<br />

beskikket formynder Hans Hansen her i byen,<br />

Rasmus Bang den 4 juli 1716 i Gadstrup død for 6 uger siden. Folio 55b.<br />

Enken Maren Thomasdatter med forlover og fæstemand Rasmus Pedersen.<br />

Børn Thomas Rasmussen 14 år. Anne Rasmusdatter 12 år. Jørgen Rasmussen 10 år.<br />

B Margrethe Rasmusdatter 7år.- Jens Rasmussen 5 år. B Else Rasmusdatter 3 år B<br />

Rasmus Rasmussen 1 år..<br />

Værge farfar Jørgen bang i Aaby.<br />

Rasmus Christensen, smed i Sønderby den 13 februar 1742.<br />

arvinger: enken Karen Christophersdatter.<br />

børn: Maren Rasmusdatter 10 år, Anna Rasmusdatter 8 år. Værge farbroder<br />

Christopher Christensen <strong>af</strong> Gummerup.<br />

den 28 januar 1754 cautionsbrev angående Maren og Anne Rasmusdatters arv. da<br />

Karen Christophersdatter agter at indgå ægteskab og flytte ud <strong>af</strong> <strong>Frederiksgave</strong> Gods<br />

med penge og gods. Her nævnes Lars Dideriksen og Jens Lunde som formyndere.<br />

Rasmus Clausen i Rørmosegaard ( Ørsted Sogn) den 3 april 1736 folio 240b.<br />

Contract om arv.<br />

hustruen: Sophie Espensdatter.<br />

arvinger: Espen Andersen og Anna Andersdatter ~ Rasmus Laursen <strong>af</strong> Glamsberg,<br />

de er børn <strong>af</strong> en <strong>af</strong> hustruernes første ægteskab.<br />

Fælles børn, Hans Rasmussen som har fæstet gaarden. - Claus Rasmussen og Niels<br />

Rasmussen


Rasmus Espesen i Brydegaard den 16 maj1753 side 212, P2.<br />

Enken; Maren Larsdatter, lavværge Hans Hansen, fæstmand Christian Jørgensen.<br />

Børn; Espen Rasmussen 16 år Lars Rasmussen 10 år Peder Rasmussen 3 år<br />

Karen Rasmusdatter 18 år Bergithe Rasmusdatter 13 år gl., værge deres morbroder<br />

Lars Larsen her i gaarden, farbroderen Simon Espensen, Jens Dideriksen gift med<br />

den sal. mands søster , morbrøderen Peder Larsen på Helnæs, Hans Larsen<br />

Brydegaard, Ole Larsen i Snave<br />

Rasmus Hansen i Snave den 16 maj 1740 folio 346b.<br />

Enken Kirsten Andersdatter lavværge hendes far Anders Mikkelsen ibid<br />

Børn; Hans Rasmussen 7 år. 2) Margetha Rasmussen 13 år. 3) Karen<br />

Rasmusdatter 10 år. 4) Anna Rasmusdatter 2½ år. Deres værge farbrøderne<br />

Hendrik Jørgensen i Snave, Hans Jørgensen i Brydegaard.<br />

Rasmus Hansen den 14 juli 1759 i Sønderby. død den 22 juni. P 3 f. 119.<br />

arvinger: enken Maren Andersdatter. fæstemand Niels Bertelsen.<br />

børn: Hans Rasmussen 7 år. - Anders Rasmussen 32 år. - Karen Rasmusdatter 15 år.<br />

- Anna Rasmusdatter 10 år. formynder Lars Andersen Møller i Haarby Mølle.<br />

Rasmus Hansen folio 423 1775<br />

arvinger: Børn: Jørgen Rasmussen 29 år. Hans Rasmussen 26 år.<br />

(2 ægteskab Søren Rasmussen 18 år. Peder 2 år. Maren Rasmusdatter 15 år. Anna<br />

Rasmusdatter 12 år.<br />

Rasmus Hansen folio 299.<br />

Brødre Laurs Hansen, Hans Hansen, Peder Hansen 25 år og Anders Hansen 22<br />

år.<br />

Rasmus Jensen i Sønderby Hospital. den 18 august 1770 P3 - 363.<br />

ingen slægtninge er nævnt.<br />

Rasmus Laursen Kylling, den 21 oct. 1732 30 dagen efter hans død.<br />

arvinger: enken Mette Nielsdatter. med lavværge Jørgen Nielsen Sne<strong>dk</strong>er.<br />

søskende: Hans Laursen Kylling. Peder Laursen Kylling begge myndige. Maren<br />

Laursdatter ~ Anders Skaaning ibdem. Karen Laursdatter.<br />

Rasmus Laursen den 24 maj 1713 i Gastrup P 1 folio 21b.<br />

og hustru Anne Rasmusdatter.<br />

arvinger hans mor Karen Rasmusdatter med sin broder og lavværge Jørgen Bang i<br />

aubye ( Aabye)<br />

broder: Jens Lauridsen i Ejby. - søster. Maren Laursdatter død ~ Niels Kr<strong>af</strong>t i i<br />

Aabye. hendes børn og svigerbørn: Laurids Rasmussen i Brangstrup ~ med en<br />

datter. - Apelone Lauridsdatter ~ Hans Hansen. - en søster: Anne Lauridsdatter ¨<br />

Jens Hansen i Byllerup. - Maren Lauridsdatter ¨ Peder Rasmussen i Rorslev. og en<br />

broder Knud Lauridsen i Voldby.


Rasmus Laursen i Haarby den 16 maj 1739 folio 317b.<br />

Enken; Maren Pedersdatter med lavværge farbroderen Mads Sørensen <strong>af</strong> Haarby.<br />

Børn; Laurs Rasmussen 4 år værge Niels Laursen <strong>af</strong> Haarby.<br />

Rasmus Nielsen Kylling og hustru; Anne Nielsdatter i Sønderby, den 22 oct. 1754<br />

gaard <strong>af</strong>ståelse. Side 276b, P2.<br />

til hendes brodersøn Niels Jacobsen: overværende Peder Svendsen i Radbøl som er<br />

gift med Annes søster ( Karen Nielsdatter) gmd. på Brahsborg gods, og hendes<br />

brøder Jacob Nielsen , Jeppe Nielsen og Erik Nielsen alle <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Rasmus Nielsen Winther ungkarl i Sønderby den 3 jan. 1786 hos sin svoger Laurs<br />

Hansen Wangled<br />

arvinger: fuldsøskende: Morten Nielsen Winther 28 år. - Ane Nielsdatter 33 år tjener<br />

i Svanninge præstegård. - Karen Nielsdatter ~ Diderik Andersen Vahrefoged på<br />

Helnæs. - Kirsten Nielsdatter 24 år tjener hos svogeren på Helnæs. B halvsøskende:<br />

Jens Nielsen Winther 10 år. - Dorthe Nielsdatter ~ Laurs Hansen Wangled. - Maren<br />

Nielsdatter 18 år, - Mette Nielsdatter 14 år. formynder deres farbroder Hans<br />

Mortensen Winther <strong>af</strong> Sønderby.<br />

Rasmus Pedersen på Helnæs den 24 april 1742 folio 15 P2.<br />

Enken: Maren Andersdatter lavværge faderen Anders Nielsen Smed<br />

Børn: Maren Rasmusdatter 2 år. Værge farfar Peder Rasmussen på Helnæs.<br />

Rasmus Pedersen I Haarby den 29 juli 1752 side 175b, P2.<br />

Arvinger; To ½ brøder Hans Madsen i Voldtofte Peder Madsen som den sal. karl<br />

havde tilhuse hos og 1 helsøster Anne Pedersdatter gift med Laurs Rasmussen her i<br />

byen.<br />

Rasmus Poulsen den 1 okt. 1739 <strong>af</strong>død hospitals lem i Sønderby ingen arvinger.<br />

Rasmus Povelsen Winter, P. 2 folio 116 og 118. den 12 feb.1749 og hustru Karen<br />

Hansdatter begge på samme dag <strong>af</strong>gået ved døden.<br />

arvinger: børn: Dorthe Rasmusdatter 21 år trolovet med Niels Mortensen som fæster<br />

gården, og datteren Maren Rasmusdatter 20 år værge Erik Nielsen Sønderby som<br />

nærmeste slægtning, Erik Nielsen fra sagde sig dog værgemålet, som over togs <strong>af</strong><br />

Morten Nielsen <strong>Frederiksgave</strong> Mølle.<br />

I skiftebrevet nævnes den sal. mands broder Peder Povelsen Vinter .<br />

Rasmus Rasmussen den 27 juli 1715 <strong>af</strong>ståelse <strong>af</strong> Holegården Kærum Sogn P 1<br />

folio 42.<br />

børn: Niels Rasmussen , som fæster gården. brøder og svoger: Rasmus Rasmussen<br />

borger og handelsmand i Assens. - Simon Rasmussen i Ebberup. - Laurids<br />

Rasmussen. - Rasmus Rasmussen i Vistorp. - Rasmus Lauridsen i Lundager. -<br />

Anders Nielsen i Aborg.<br />

Rasmus Rasmussen i Haarbye den 10 oktober 1750 side 136b P2.<br />

Enken; Kirsten Pedersdatter, lavvværge Hans Jacobsen fra Ackerup.


Arvinger; den sal mands fader Rasmus Nielsen i Køng, på vis vegne sviger sønen<br />

Peder Hansen mødte<br />

Rasmus Thomassen den 4 juli 1716 i Gadstrup død 6 uger før. Folio 58.<br />

Arvinger: søskende Karen Thomasdatter i Broe ~ Jørgen Andersen. - Maren<br />

Thomasdatter i Gadstrup trolovet med Rasmus Pedersen. - Hans Thomasen 25 år,<br />

hans værge Rasmus Christensen i Kærbyholm.<br />

Sidsel Jensdatter den 11 maj 1709. P 1 folio 3 <strong>af</strong> Aae i Sønderby.<br />

arvinger: enkemand huusbonde Anders Hansen.<br />

søskende: Rasmus Jensen boende udi Dyerebore Huuse. 2) broder søn Jens<br />

Andersen tjener udi Øster Hæssing 26 aar. 3) en broder Mads på hans vegne datteren<br />

Anna Madsdatter boende i Hostrup, tilstede med hendes søn, Anders Erichsen.<br />

Simon Andersen i Sønderby den 17 januar 1767 P. 3 f. 253.<br />

arvinger, enken Birthe Hansdatter, lavværge enkens broder Jeppe Hansen <strong>af</strong><br />

Sønderby.<br />

søskende barn Mathias Christensen Bø<strong>dk</strong>er boende i Schaarup og hans søster datter<br />

Johanne Dignisdatter ? ugift. ( Mathias er farbroderssøn til <strong>af</strong>døde, han har h<strong>af</strong>t en<br />

søster Birthe Christensdatter, hvis datter Johanne Dignisdatter hvis forældre er døde.<br />

Laurs Polvsen fæster huset og fæstmand til enken.<br />

Simon Mortensen den 23 januar 1766 i sønderby død den 4 februar 1759.<br />

arvinger, enken Karen Nielsdatter. lavværge gmd. Jens Andersen.<br />

børn Niels Simonsen. - Morten Simonsen 18 år. - Hans Simonsen 15 år. - Kirsten<br />

Simonsdatter var ~ <strong>af</strong>g. Jørgen Jacobsen enke. - Else Simonsdatter ~ Jacob<br />

Mortensen ( er også nævnt som Jørgen Mortensen ) i Sønderby.<br />

Enken har <strong>af</strong>stået fæstet til sin ældste søn 14 april 1762.<br />

formynder for Morten Simonsen farbroderen gmd. Jørgen Mortensen. - for Hans<br />

Simonsen gmd. Jacob Mortensen.<br />

Kirsten bliver sener nævnt som Mortensdatter med lavværgen gmd Jacob Nielsen<br />

Simon Rasmussen i Ebberup den 15 oktober 1725 folio 116.<br />

enken Anna Nielsdatter med lavværge Hans Hansen <strong>af</strong> Terpgaarden.<br />

børn: Kirsten Simonsdatter 21 år. - Johanne Simonsdatter 15 år deres værge<br />

farbroder Niels Rasmusen. - Niels Simonsen 12 år hans værge farbroder Rasmus<br />

Madsen i Vistorp. - Rasmus Simonsen 7 år. - Niels Simonsen 5 år deres værge<br />

Rasmus Larsen gift med en faster i Lundager.<br />

tilstede Rasmus Nielsen i Aborg gift med en faster. - Simon Nielsen i Norby<br />

morbroder til enken. samt farbroder Jens Ras usse Drud.<br />

Sophie Lauritsdatter i Hegnetshus ( måske Rørup Sogn) den 1 december 1718<br />

folio.<br />

enkemand. Hans Christensen, som ingen arvinger vidste <strong>af</strong>


Søfren Jacobsen Smed i Haarby den 17 juni 1726 folio 118b.<br />

gift 1.g. med sal. Ellen Bendixdatter.<br />

enken. Anne Madsdatter med lavværge Hans Pedersen i Haarby.<br />

hans børn, Margrtehe Søfrensdatter ~ Rasmus Hansen i Haarby. - Jacob Søfrensen<br />

landsoldat. - Birthe Søfrensdatter 25 år tjener i Bubel. - Anne Søfrensdatter 18 år<br />

tjener i Acherup. - Maren Søfrensdatter 14 år tjener i Svenstrup, værge deres<br />

morbroder Christen Nielsen i Haagerup.<br />

Søfren Jensen i Sønderby den 18 juli 1725.<br />

arvinger: enken Johanne Pedersdatter med sin sal mands brodder Anders Jensen i<br />

Sønderby,<br />

børn: Karen Søfrensdatter 26 år, gift med Erich Nielsen i gaarden. Kirsten<br />

Søfrensdatter tjener Frederichsgave Mølle, værge hendes farbrøder Claus Jensen på<br />

Helnæs.<br />

Søfren Pedersen den 30 dec. 1710 på Helnæs P 1 folio 10b.<br />

enken: Anna Christensdatter lavværge Anders Rasmussen.<br />

børn: Christen Søfrensen 20 år. - Anna Søfrensdatter 19 år. - Peder Søfrensen 16<br />

år. - Charsten Søfrensen 14 år. - Karen Søfrensdatter 8 år. beskikket værge Claus<br />

Jensen på Helnæs.<br />

Søren Christensen 6 november 1726 i Sønderby, som førhen har været Dragon,<br />

<strong>af</strong>holdt skifte for 2 år siden den 6 november 1723 hans hustru Kirsten Nielsdatter.<br />

børn: Christen Sørensen 3 aar gammel.<br />

Søren Charstensen på Helnæs den 16 juni 1753 side 240. P2.<br />

Arvinger; søskende Hans Charstensen 23 år - ½ brøder Christen Charstensen 15 år<br />

Hans Charstensen 10 år Jens Charstensen 5 år - ½ søskende Anna Charstensdatter<br />

18 år Maren Charstensdatter 6 år Karen Charstensdatter 2 år værge farbroderen<br />

Peder Sørensen på Helnæs.<br />

Søren Hansen folio 151 1760<br />

Børn: ingen en søster søn Anders arver<br />

Søren Jensen Smed den 25 januar 1738 i Dreslette folio 291. P 1.<br />

Enken; Mette Olufsdatter med lavværge Anders Olsen.<br />

Arving Peder Sørensen Smed i Voldbro,k - Maren Sørens datter ~ Claus Hansen<br />

ibid, - Anna Sørensdatter ~ Anders Laursen ibid. - og ved enken Jens Sørensen<br />

1½ år, - Anna Sørensdatter 4 år.<br />

Søren Larsen den 19 sep. 1796 i Sønderby. (ungkarl) skiftet <strong>af</strong>holtes hos hans<br />

broder Jens Larsen i Aae.<br />

arvinger: søskende: Jens Larsen her på stedet. - Karen Larsdatter ugift tjener i<br />

København. B Anna Larsdatter ~ Jens Larsen i Højetgyde Køng.<br />

Søren Rasmussen i Voldtofte den 4 oktober 1747 side 104b. P2.<br />

Enken, Birgitte Hansdatter, lavværge Rasmus Hansen her i Voldtofte, ved skiftes<br />

<strong>af</strong>slutning står der at Hans Madsen fra Haarby fæster gaarden og ægter enken.


Børn, Rasmus Sørensen 12 år Hans Sørensen 9 år Peder Sørensen 4 år - Kirsten<br />

Sørensdatter 10 år, værge deres farbroder Hans Rasmussen <strong>af</strong> Voldtofte<br />

Søren Thorsen Hmd. i Aae. den 27 december 1777.<br />

enken Karen Andersdatter.<br />

deres børn: Karen Sørensdatter 10 år. - Johanne Sørensdatter 8 år. - Maren<br />

Sørensdatter 6 år. - Kirsten Sørensdatter 3 år. enken føder den 5 maj 1778 en søn<br />

kaldt Søren Sørensen.<br />

tilstede den ældste søn Jeppe Nielsen ?? i Aae. og søskendebarn til den <strong>af</strong>døde<br />

Mads Rasmussen Gmd i Ebberup.<br />

en søn Laurs Sørensen fra 1 ægteskab med Karen Eriksdatter.<br />

Se Skifte efter: Karen Eriksdatter den 27 okt. 1766 i Aae. P. 3 f. 247.<br />

Thomas Andersen i Søllested den 7 februar 1721 folio 82.<br />

enken Maren Hansdatter med lavværge og trolovet Anders Hansen.<br />

børn, Hans Thomasen værge farbroder Hans Andersen<br />

Thomas Christensen Smed <strong>af</strong> Bucherup den 24 august 1739 folio 323b.<br />

Enken; Anna Madsdatter lavværge Hans Andersen i Bucherup.<br />

Arvinger; fuldsøskende; 1) <strong>af</strong>g, Peder Smed i Søllested hans børn; Maren<br />

Pedersdatter ~ Knud Clausen i Skydebjerg. Dorthe Pedersdatter ~ Peder Bø<strong>dk</strong>er i<br />

Haarby. - Anna Pedersdatter værge Christen Hansen i Søllested. 2) <strong>af</strong>g, Hans<br />

Christensen i Haarby hans børn; Maren Hansdatter ~ Hans Jørgensen i Haarby. #)<br />

<strong>af</strong>g; Margrethe Christensdatter ~ Peder Carstensen ? hendes børn Hans Pedersen I<br />

Sarup. - Jørgen Christophersen i Ebberup. - 4) Maren Christensdatter ~ Peder<br />

Rasmussen på Helnæs hendes børn: Rasmus Pedersen 15 år. - Christopher<br />

Pedersen 10 år. - Margrethe Pedersdatter og Anna Pedersdatter på deres vegne<br />

Jørgen Pedersen på Helnæs. - 5) Karen Christensdatter ~ Niels Larsen på Helnæs.<br />

½ søskende Christen Christensen på Helnæs, - Niels Christensen i Aae. - Maren<br />

Christensdatter , - Birthe Christensdatter. - Anna Christensdatter på deres vegne<br />

Jørgen Pedersen på Helnæs.<br />

Thor Thorsen i Dreslette den 8 december 1738 folio 322b.<br />

Enken; Karen Laursdatter lavværge Rasmus Laursen i Mullerød.<br />

Børn; Laurs Thorsen 22 år. 2) Thor Thorsen 19 år. 3) Søren Thorsen 13 år.<br />

Værge farbroderenMikkel Thorsen i Dreslette.<br />

Thyge Rasmussen den 26 januar 1801 gmd. udi Sønderby Bjerge.<br />

enken. Maren Andersdatter. lavværge Erich Hansen<br />

arvinger børn: Rasmus Thygesen 25 år. - Hans Thygesen 20 år. - Anders Thygesen<br />

18 år. - Jørgen Thygesen 15 år. - Niels Thygesen 12 år. - Jens Thygesen 12 år.<br />

værge Niels Jacobsen i Sønderby.<br />

Tord Andersen på Helnæs den 27 januar 1725 folio 104b.<br />

enken Bergitte Brunsdatter med lavværge Søfren Christensen på helnæs.<br />

hans børn, Erich Tordsen på Helnæs sin egen værge. -


fælles børn, Anders Tordsen fra Aae sin egen værge, - Anna Tordsdatter 18 år her på<br />

stedet, med værge og kjerste Christen Søfrensen som fæster huuset.<br />

Zinden Bondesdatter i Sønderby den 9 november 1782.<br />

enkemand Søren Jensen.<br />

børn fra ægteskab med Anders Madsen: Mads Andersen gmd. i Sønderby død. hans<br />

børn: Anders Madsen 15 år. - Karen Madsdatter 17 år. deres værge stedfaderen Erik<br />

Jacobsen.<br />

Maren Hansdatter fra ægteskabet med Hans Olsen ( se skifte 12 august 1754) gift<br />

med Mads Jørgensen Bull.<br />

Johanne Madsdatter 23 år. fra Mads Andersen første ægteskab ( med sal. Karen<br />

Madsdatter skifte den 26 november 1762), hun tjener hos Anders Nielsen i<br />

Dærup,og har endnu en arv tilgode efter hendes morbroder Niels Madsen i Haarby.<br />

Zitzel Hansdatter i bucherup den 29 marts 1745 side 67b. P2<br />

Enkemand Zander Erichsen,<br />

børn; Hans Andersen 13 år. Karen Andersdatter gift med Peder Hansen i Vedtofte.<br />

Kirsten Andersdatter gift med Anders Gormsen i Caslund, - Maren Andersdatter ,<br />

på Maren Og Hanses vegne deres morbrøder Laurs Hansen og Hans Jørgensen <strong>af</strong><br />

Vedtofte.


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.<br />

The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.<br />

This page will not be added <strong>af</strong>ter purchasing Win2PDF.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!