SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 - vdvejdrift.dk

vdvejdrift.dk

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 - vdvejdrift.dk

Vejdirektoratet – Samlet driftsudbud 2012 3. april 2012

Løbende Vejdrift Side 4 af 5

Vedligehold af autoværn – LVD-AUTO-OD-4

Entreprisekontrakt (EK)

som reguleres efter opgørelse af de faktisk udførte arbejdsopgaver til de i Tilbudslisten

anførte summer og enhedspriser.

skriver: kr. …………………………………………………………………………………

Beløbet reguleres iht. de for entreprisen gældende bestemmelser.

Fakturering: Fakturering skal ske elektronisk med oplysning om følgende data:

EAN-nummer: 5798000893450

Kontostreng: SAP:

Reference: xxx@vd.dk

Specifikation: Entrepriseforkortelse

For Vejdirektoratet:

København, den …………………………

For entreprenøren:

………………….. den ……………………………….

Navn kontraktholder:

……………………………………………………..

Stempel og underskrift

Navn kontraktholder:

[Hvis konsortium, indsættes navne på alle virksomheder

i konsortiet, idet disse virksomheder hæfter

solidarisk for kontraktens opfyldelse]

……………………………………………………….

Stempel og underskrift

More magazines by this user
Similar magazines