Nyhedsbrev-2-juni 2013.pdf - Dansk Folkeparti

danskfolkeparti.dk

Nyhedsbrev-2-juni 2013.pdf - Dansk Folkeparti

NYHEDSBREV

Dansk Folkeparti i Glostrup.

Årgang 8, Nummer 2. Juni 2013.

Pia Kjærsgaard opstillet 27. maj på møde i Glostrup.

Pia Kjærsgaard blev af et enigt opstillingsmøde, afholdt 27. maj i Glostrup Gamle Præstegaard,

opstillet som Ballerup kredsens ( Ballerup/Glostrup) kandidat til det kommende folketingsvalg.

Hermed er Pia Kjærsgaard tillige Dansk Folkepartis spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds.

Pia Kjærsgaard og kredsens nuværende folketingsmand, Søren Espersen, havde ønsket at bytte

opstillingskreds, således at de opstilles i den storkreds hvor de har bopæl.

Der lød en varm tak fra opstillingsmødet til Søren Espersen for det fantastiske samarbejde siden

2007. Det har været en periode med god fremgang for DF.

Pia Kjærsgaard var opstillet i Glostrup Kredsen fra 1997 til 2007 og opstillingsmødet bød

Pia et hjerteligt ”velkommen hjem”.

Vi er, sammen med Pia, klar til fortsat kamp for vores velfærd og frihed, og for yderligere fremgang

for Dansk Folkeparti.

Læs Pia´s hilsen til DF Glostrups medlemmer længere fremme.

______________________________________

Vores By. Vores Valg. Stem DF ved kommunalvalget.

DF´s kandidater til kommunalvalget.

DF Glostrup stiller med et stærkt og bredt hold til kommunalvalget den 19. november.

På vort opstillingsmøde den 25. marts blev

følgende kandidater opstillet.

1. Flemming Ørhem ( nuv.medl. af KB)

2. Pia Dahlin ( nuv. medl. af KB)

3. Kurt Kjær.

4. Ib Clasen.

5. Sonja Ozoun Hartmann.

6. Kenneth Schwatzmann

7. Jane Jacobsen

8. Annette Thorsen

9. Henning Christensen.

10. Leif Jacobsen

11. Allan Jensen.

12. Rene Koopmann

13. Bent Sørensen. Fra venstre: Jane Jacobsen, Pia Dahlin, Pia Kjærsgaard,

Sonja Ozoun Hartmann og Annette Thorsen.

Bestyrelsen har mulighed for at opsupplere kandidatlisten, så overvejer du at stille op, bedes du senest

25. august kontakte formand Henning Christensen.

Valgfond. Støt DF Glostrup i valgkampen til kommunalvalget.

Ønsker du at støtte DF Glostrups valgkamp med et pengebeløb - stort eller lille - vil det være meget

velkomment og vil være med til at styrke vores valgarbejde.

Beløb kan med tak indsættes på:

Dansk Folkeparti i Glostrups konto i Jyske Bank - konto nr.: 5017 115558-8.

Send meget gerne også en mail-besked om indsat beløb, til vores formand i Glostrup, Henning

Christensen - hjohs.christensen@gmail.com - så vi har mulighed for at sige dig ordentligt tak.

________________________________________________________________________________

Redaktion og ansvarlig: Henning Christensen

hjohs.christensen@gmail.com 4345 1423


NYHEDSBREV

Dansk Folkeparti i Glostrup.

Årgang 8, Nummer 2. Juni 2013.

En hilsen fra Pia Kjærsgaard til DF Glostrups medlemmer.

Snart er der gået et år, efter jeg ved årsmødet i september 20l2 overdrog

formandskabet til Kristian Thulesen Dahl. Jeg er meget glad og

taknemmelig over, hvor smertefrit det er gået, og hvor godt alle i Dansk

Folkeparti har taget imod det.

Det siger sig selv, at jeg var spændt – og også lidt nervøs for – hvordan

reaktionerne ville være. Et par uger efter valgte Villy Søvndal så at

trække sig fra formandsposten, og her kunne man så virkelig se

forskellen på de to partier. Hvor vi i DF havde planlagt det i længere tid,

og hvordan vi ville gøre det i god ro og orden. I enighed og i en glad og

– ja nok vemodig – men alligevel forventningsfuld stemning. Det skulle

nok gå alt sammen, hvad det jo bestemt også har gjort siden.

SF, derimod, landede i kaos, formandsopgør, spektakler og intern uro.

Og det har de haft lige siden. Det betyder naturligvis nedgang i

meningsmålingerne, danskerne ønsker politiske resultater og ikke intern

uro, som bliver stillet offentligt til skue.

Det har været en stor omvæltning for mig personlig. Til januar har jeg været 30 år på Christiansborg. Jeg

forstår ikke, hvor alle de år er blevet af. Og jeg har været fremme i forreste række fra den dag, jeg blev

valgt. Først som politisk ordfører for Fremskridtspartiet, hvor årene var barske og turbulente til tider, og

17 dejlige år som formand for Dansk Folkeparti. Jeg valgte selv, hvornår jeg ville gå af. Partiet har bakket

100 pct op. Jeg fik en fantastisk formandsafsked ved årsmødet sidste år. Tak for det hele. Og det går jo

fint for Dansk Folkeparti, og den nye ledelse klarer det godt. Så…… jeg har kun grund til glæde og

tilfredshed. Alligevel vil jeg godt indrømme, at jeg skal vænne mig til en ny position. Ja, det ”napper” lidt

i mig en gang imellem…….. men nu har jeg så fået andre opgaver. Jeg er kommet i Folketingets

Præsidium som folketingets 2.næstformand. Og det er spændende for mig at se det fra ”den anden side”.

Hvordan den administrative ledelse af folketinget fungerer. Og sidde i formandsstolen og sørge for god ro

og orden i folketingssalen. Og så er jeg værdiordfører, som betyder, at jeg kan gå ind i sager, der

interesserer mig. Det er først og fremmest udlændingepolitikken, men også familie-kultur-kirke politik.

Ja, og meget andet. F.eks. mener jeg, at også politikken overfor de ældre og svage, drejer sig om værdier i

vores samfund. Og det er en dejlig rolle for mig at have.

Og så er jeg jo igen blevet opstillet i min gamle kreds, Ballerup-kredsen, som omfatter Glostrup og

Ballerup. Jeg har jo været opstillet der før. I0 år, indtil jeg i 2007, blev opstillet i Region Sjælland. Nu har

Søren Espersen og jeg så foretaget et mageskifte, så Søren, der bor i Region Sjælland, opstiller der, og

jeg, der bor i Københavns Omegn opstiller der. Jeg glæder mig til samarbejdet, og jeg er glad for jeg blev

taget positivt i mod. Vi har meget at se til nu. Først og fremmest kommunal- og regionsvalget til efteråret,

og derefter kommer der jo folketingsvalg senest i september 2015. og nok lidt før, og et EU

parlamentsvalg ind i mellem, hvor vi også skal ud og vise flaget. Men det bliver sjovt det hele. Og jeg

glæder mig.

I ønskes alle en dejlig sommer.

De venligste hilsener

Pia Kjærsgaard


NYHEDSBREV

Dansk Folkeparti i Glostrup.

Årgang 8, Nummer 2. Juni 2013.

Bump på Bystien

Dansk Folkeparti fik i kommunens budget 2013 afsat 500.000 kr. til trafiksanering af Bystien.

Formålet er blandt andet at sikre, at gående og legende børn kan færdes sikkert.

Bystien indgår i cykelsuperstien Albertslundruten. Formålet med cykelsuperstier er at skabe et attraktivt

alternativ for pendlere til at benytte cyklen frem for bilen. Der ligger således i konceptet, at stierne skal

have en god kvalitet, ligesom der skal være så få forhindringer som muligt for cyklisterne.

På baggrund af et uheld på Bystien, hvor en cyklist påkørte et barn der krydsede stien, blev der i

september 2012 afleveret 277 underskrifter fra beboere i området. Underskriverne vil gerne forhindre, at

cyklister og knallerter kører hurtigt på Bystien og ønsker, at der til dette formål etableres forhindringer på

stien.

Jeg har derfor foreslået Teknisk udvalg, at der arbejdes videre med en løsning, hvor området omkring

Hvissinge Torv, SFO’en mod vest og skolen mod øst gøres til fodgængerområde (med cykling tilladt) og

at der etableres tre præfabrikerede bump på Bystien omkring dét område – to vest for og et øst for.

Teknisk udvalg har nu godkendt forslaget, og når projektet er udarbejdet og drøftet med politiet forventes

bumpene etableret.

Flemming Ørhem.

Medlem af KB (DF). Formand for Teknisk Udvalg.

Vores By. Vores Valg. Stem DF ved kommunalvalget.

Mange gode tiltag for Glostrups borgere.

DF har i det forgangne arbejdsår været med til, at der i Glostrup er kommet mange nye tiltag for

Glostrups borgere

- Der blev i april åbnet en 2V2 fodboldbane i Glostrup Fritidscenter.

- Der er opstillet en skaterrampe ved trekantsområdet på Stadion, og dette område,

Streetaktivitetsområdet, vil i sommerens løb blive udbygget yderligere og forhåbentligt

blive et velbesøgt område.

- 17. juni var der første spadestik til en ny ungdomspark i Hvissinge. Det er et utroligt flot og

spændende projekt. Både Streetaktivitetsområdet og ungdomsparken har fået tildelt midler

fra Lokale -og Anlægsfonden.

Og så har Glostrup fået 4 nye Kløverstier:

- Den grønne rute er 2,4 km. lang og kaldes Kulturruten., fordi interessepunkterne er

skulpturer, arkitektur og kulturinstitutioner.

- Den blå rute er 4,8 km. lang og kaldes Baneruten, fordi den krydser banen 2 gange og

besøger området syd for banen, hvor interessepunkterne bl.a. kunne være L´oreal bygningen,

naturlegepladsen, vandværket, osv.

- Den røde rute er 7,5 km lang og kaldes Parkruten, fordi den går forbi en stor del af byens

parker. Denne rute går også forbi det nye Streetaktivitetsområde ved Glostrup Idrætspart.

- Den sorte rute er 15,9 km, lang og kaldes Liljeruten, fordi den i vid udstrækning er samme

rute som Liljeruten. Denne rute går også forbi den nye ungdomspark.

Dette er et lille udpluk af de tiltag DF har været med til at stemme igennem i kommunalbestyrelsen

Rigtig god sommer til alle.

Pia Dahlin.

Medlem af KB (DF). Medlem af kulturudvalget.

More magazines by this user
Similar magazines