Netværk om CE-mærkning (pdf) - DI Handel

handel.di.dk

Netværk om CE-mærkning (pdf) - DI Handel

Netværk om CE-mærkning

Næsten alle byggevarer, der handles og markedsføres i

Danmark skal være CE-mærkede. Ansvaret for korrekt CEmærkning

hviler på både importører, producenter og

forhandlere af byggevarer. DI Byggematerialer og DI Handel

opretter nu et netværk om CE-mærkning for at lette

virksomhedernes indsats for at sikre korrekt CE-mærkning.

Formål

DI’s digitale netværk om CE-mærkning klæder medarbejdere, som er

ansvarlige for CE-mærkning, på til at håndtere virksomhedens ansvar

for korrekt CE-mærkning. Gennem nyhedsbreve og lignende vil I blive

orienteret om udvikling på området. I vil modtage varslinger af

ikrafttrædelse af nye regler, information om afklaring af reglernes

betydning for virksomhedspraksis, den politiske dagsorden,

myndighedernes markedsovervågning mv.

Netværket vil løbende blive informeret om beslægtede danske

godkendelsesordninger som f.eks. VA-godkendelser.

Netværket giver også mulighed for at udveksle erfaringer mellem

medlemmerne og rejse relevante problemstillinger.

Målgruppe

Netværket er for dig, som er ansvarlig for arbejde i forbindelse med

CE-mærkning af byggevarer – det kan f.eks. være produktchef eller

indkøbschef. Netværket er relevant for både entreprenører,

producenter, importører og forhandlere af byggevarer.

Fakta om CEmærkning

CE-mærket er en

obligatorisk europæisk

mærkningsordning,

som bl.a. dækker langt

de fleste byggevarer.

CE-mærket viser, at

byggevaren har en

varedeklaration, der

oplyser om dens egenskaber,

f.eks. hvor

meget den kan holde til.

Det er samtidig producentens

løfte om, at

byggevaren er testet, så

man kan se om den

overholder kravene til

bl.a. sikkerhed og sundhed.

CE-mærket kan dog

ikke betragtes som et

kvalitetsmærke, og det

betyder ikke at produktet

automatisk må anvendes

i et byggeri, da

der kan være specielle

nationale krav, som

produktet skal opfylde,

for at det lovligt kan

indgå i et byggeri.


Aktiviteter

Løbende information om udviklingen inden for CE-mærkning

Information om øvrige obligatoriske godkendelsesordninger

for byggevarer

Orientering om relevante nye politiske tiltag i Danmark og på

EU niveau

Høring og mulighed for at give ændringsforslag til eksisterende

og ny lovgivning

Gå-hjem-møder og lignende

Pris

Gratis for medlemmer

af DI Byggematerialer

og DI Handel

Tilmelding

bm@di.dk

Faglig kontakt

Igangværende og kommende tiltag inden for

regulering af byggevarer

3 årlige kontrolindsatser af markedet for byggevarer

(igangværende markedskontrol af EPS-produkter, juni 2012)


Ny bekendtgørelse om VA-godkendelser, varslet ikrafttrædelse

januar 2013

Energistyrelsens informationsindsats omkring ny EU

forordning om CE-mærkning, efterår 2012/forår 2013

Ikrafttrædelse af EU-forordning om CE-mærkning, juli 2013

DI Byggematerialer:

Konsulent Bjarke

Fjeldsted, bjfj@di.dk,

2128 7277

DI Handel:

Konsulent Kirsten

Marie Kristensen,

kimk@di.dk, 2396 9192

More magazines by this user
Similar magazines