E-business - DI Handel

handel.di.dk

E-business - DI Handel

DI Sådan

Læs mere om

Hvordan e-business kan

effektivisere din virksomhed

og styrke dit salg.

Indhold

>°SÅDAN

E-business

– gevinsten er

kun ét klik væk

Sådan får din virksomhed succes med e-business

>SÅDAN

2 Forord

3 Sådan bruger du pjecen

4 E-business – Omdrejningspunktet i din virksomhed

6 Hvad er e-business?

8 Hvorfor er e-business relevant?

10 Sådan får du succes med e-business

12 It-redskaber der er relevante for dig

13 NemHandel – Papirløs fakturering til offentlige og private forretningspartnere

14 E-handel – Øget omsætning med en webshop

16 CMS-system – Få tjek på din hjemmeside

16 CRM-system – Kend dine kunder

17 ERP-system – Få styr på regnskab, indkøb og lager

18 Cloud Computing – Hvorfor eje, når man kan leje?

20 Business Intelligence – BI-system skaber overblik

22 Sociale medier – Fremtidens elektroniske markedsføringskanal

24 Rådgivning om E-business

26 Andersen & Nielsen – Erfaring med e-handel (webshop)

28 Troldtekt – En moderne virksomhed med mod på e-business (CMS)

30 Quest Software Scandinavia

– En it-virksomhed, der tager sin egen medicin (CRM)

32 Galla Food – Kundernes krav om e-business gav succes (ERP)

34 Dansk Cleaning Service (DCS) – Ny forretningsstrategi med e-business (BI)

36 Nyttige e-business links

ii E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

1


Forord

Sådan bruger

du pjecen

Set i en international målestok er dansk erhvervsliv langt fremme

inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Langt de fleste virksomheder bruger allerede it og e-business til at

understøtte den daglige forretning. Det gælder også de fleste mindre

og mellemstore virksomheder. Mange af disse kan imidlertid

med fordel udbygge og integrere de eksisterende systemer og dermed

høste endnu flere fordele.

Det bærende omdrejningspunkt i mange virksomheders forretning

er - og vil også i fremtiden være – e-business. Hvis virksomhederne

i fremtiden skal kunne matche kundernes krav, er det nødvendigt at

videreudvikle de digitale kompetencer inden for omtrent alle dele

af virksomhedens dagligdag. Det stiller naturligvis krav om at vælge

den rigtige strategi og de rette værktøjer.

Med denne pjece ønsker vi at tegne et billede af udviklingen inden

for e-business og vise et udpluk af de muligheder, som den digitale

verden rummer for virksomhederne.

Pjecen er samtidig ment som en guide til især mindre og mellemstore

virksomheder, der ønsker inspiration til, hvordan e-business kan

holde omkostningerne nede, øge værdiskabelsen og styrke kundeog

leverandørforholdene.

Marts 2010

Pjecen giver dig et godt overblik over hvilke it-løsninger, der kan være

til gavn for din virksomhed. Vi har gjort det nemt for dig at finde svar

på, hvad de mange udtryk betyder og kan bidrage med til din daglige

forretning.

Vi har samlet udtrykkene i en stjerne, der giver dig overblik over pjecens

indhold. Alle udtrykkene er interaktive. Du er således blot ét klik

væk fra at få adgang til uddybende information om de enkelte udtryk.

Vi foreslår, at du begynder i midten af stjernen og finder svarene på

e-business – hvad, hvorfor og sådan!

Sidst i pjecen har vi samlet en række succeshistorier, som viser de gevinster,

der kan vindes ved at indføre en eller flere e-business komponenter

i virksomheden.

Du kan printe pjecen ud, så du har den som en håndgribelig folder, du

kan læse på papir. Eller du kan bruge den som et online opslagsværk

på computerskærmen. Fordelen ved online versionen er, at den indeholder

mange nyttige links, der kan føre dig videre til hjemmesider og

PDF materiale med uddybende information om e-business.

Lars William Wesch

Branchedirektør, DI Handel

Tom Togsverd

Branchedirektør, DI ITEK

2 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

3


E-business

– omdrejningspunktet i din virksomhed

Handel med offentlige

myndigheder

– NemHandel

Online kontorpakker

– Cloud Computing

Ledelsesredskaber

– BI (Business Intelligence)

E-business

Hvad?

Hvorfor?

Sådan!

Salg

– CRM (Customer Relationship Management)

– ERP (Enterprise Resource Planning)

– E-handel

Markedsføring

– Sociale medier

– CMS (Content Management System)

– CRM (Customer Relationship Management)

Kom videre

– 10 gode råd

– Nyttige links

– Ordbog

– Cases

Økonomi, lager og indkøb

– ERP (Enterprise Resource Planning)

Kundestyring

– CRM (Customer Relationship Management)

Samarbejdspartnere

DI Handel

DI ITEK

– IBIZ Centeret

4 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

5


Hvad er

e-business?

E-business i forsyningskæden

e-business

Producent

Detail

(BtC)

e-business

Råvarer

e-business

GrosSist

(BtB)

e-business

Forbruger

E-business er

elektronisk

forretning

E-business dækker over de it-løsninger, som virksomhederne bruger

i dagligdagen til at effektivisere arbejdsgangene i – og uden for

virksomheden. Det kan eksempelvis være inden for lagerstyring,

produktion, logistik, markedsføring, organisationsudvikling, regnskabsføring,

kunde- og leverandørstyring, e-handel samt elektronisk

fakturering. E-business er altså en samlet betegnelse for brugen af

digitale systemer i forretningsgange og ledelse af virksomheden.

E-business har vist sig at være særdeles anvendeligt i alle dele af

forsyningskæden. Producenter, leverandører og kunder kan kobles

elektronisk til din virksomhed. Dermed reducerer virksomheden de

omkostninger, der er forbundet med køb og salg betydeligt.

E-business

skaber værdi

i forsyningskæden

Ny teknologi

øger effektiviteten

Ny teknologi og it-løsninger kan skabe værdi for virksomheden,

fordi de hjælper med at øge effektiviteten, begrænse omkostninger

og styrke forholdet til kunder, leverandører, partnere, investorer og

medarbejdere. Anvendelse af it i virksomheden kan derfor være af

afgørende betydning for bundlinjen og virksomhedens udviklingsmuligheder.

Eksempler på

e-business

NemHandel, Enterprise Resource Planning- (ERP) og Customer

Relationship Management system (CRM), Content Management

System (CMS), markedsføring og handel via internet, cloud computing

mv. er alle eksempler på e-business, der gavner din forretning.

6 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

7


Hvorfor er

e-business

relevant?

Langt de fleste virksomheder bruger allerede it og e-forretning til

at understøtte og facilitere den daglige forretning, men mange har

brug for udbygning og integration af de eksisterende systemer for at

få det fulde udbytte af it-løsningen.

Måske spørger du dig selv: ”Hvorfor skulle jeg ændre min måde at

drive forretning på, når det egentligt fungerer godt nok, som det er

nu”?

Der er mange gode grunde til at bruge e-business! Elektronisk forretningsstyring

skaber en række nye muligheder for din virksomhed;

bl.a. fastholdelse og anskaffelse af kunder, tidsbesparelser og øget

omsætning.

Virksomhederne mødes i stigende grad af krav fra omverdenen om

øget digitalisering. Både forbrugere og leverandører samt offentlige

og private samarbejdspartnere stiller krav om eksempelvis elektronisk

fakturering, mulighed for at bestille varer via internettet, elektronisk

varekatalog, tracking chain osv. Hvis din virksomhed ikke

lever op til disse krav, risikerer du at miste kunder, og det går ud

over bundlinjen.

E-business er uundværligt for virksomheder, der sælger varer eller

tjenesteydelser til private og offentlige myndigheder. De sender og

modtager nemlig deres regninger elektronisk. Det kaldes for e-fakturering.

E-business skaber bedre rammer for medarbejdere, kunder og leverandører.

Ved at ændre arbejdsgange, automatisere administrative

opgaver og dele og samle informationer fra samme datakilde undgås

fejl, misforståelser og dobbelt arbejde. Det gælder især internt i

virksomheden men også i kontakten med kunder/leverandører.

Din forretning har et langt større udviklingspotentiale, hvis du griber

chancen og moderniserer arbejdsgangene. Det handler om at

tænke i nye baner og inddrage e-business i den daglige forretning.

Det kan lette din hverdag og gøre din omsætning større.

Smartere

forretning og

øget omsætning

med

e-business

E-business

skaber værdi

for virksomheden

og

dens kunder

Det drejer sig derfor om at bruge tiden og virksomhedens ressourcer

bedst muligt – det vil sige, der, hvor der skabes størst værdi for

virksomheden og dens kunder. Det kan e-business hjælpe med til.

8 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

9


:

E-business

giver dig

overblik over

forretningen

Sådan får du

succes med

e-business

Den rette e-business løsning kan både give overblik over din virksomheds

ressourceforbrug, øge omsætningen og forbedre kundeog

leverandørforhold. Samtidig øges effektiviteten, fordi administrative

opgaver, som f.eks. ordrebehandling og lønadministration,

forenkles og automatiseres. Det giver mulighed for betydelige tidsbesparelser.

Desuden får du mulighed for at stille kundetilpasset information til

rådighed for dine kunder via internettet. Det gør det lettere og hurtigere

for kunderne at genbestille varer. Det er også en fordel for dig,

fordi data genbruges og dobbeltindtastning undgås.

E-business kan altså være med til at give dig overblik over forretningen,

bidrage til bedre økonomi og mere fleksibilitet. Virksomhedens

ressourcer bliver brugt optimalt, samtidig med at forholdet til kunderne

styrkes.

Som leverandør … rummer e-business følgende fordele:

> > Mindre lagerbinding, da e-business giver adgang til mere detaljeret

kundedata. Dermed kan lagerbeholdningen tilpasses efterspørgslen.

> > Via digital selvbetjening gør kunderne selv arbejdet, og dermed

sparer din virksomhed vigtige ressourcer, tid og penge.

> > God og billig markedsføring via hjemmesiden.

> > Større fleksibilitet i produktion og produktprogram samt bedre

kundeservice.

> > Viden om efterspørgslen blandt dine kunders kunder. Det betyder,

at du kan tilpasse produktionen rettidigt.

Som kunde… rummer e-business følgende fordele:

> > E-business gør det lettere at handle, fordi indkøb og fakturahåndtering

foregår elektronisk.

> > Som kunde kan du handle, når du har tid og lyst.

> > Varerne bliver som regel leveret lige til døren.

> > Leverandøren kan ”holde øje” med virksomhedens lager, så genbestilling

af varer sker automatisk, og du oplever en god service.

10 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

11


It-redskaber

der er relevante

for dig

NemHandel

– Papirløs fakturering til offentlige og

private forretningspartnere

NemHandel blev indført i Danmark i 2007 som det første land i

Europa. Det er et system, der giver dig og din virksomhed mulighed

for at sende og modtage elektroniske fakturaer. NemHandel sikrer,

at du kan sende elektroniske fakturaer via Internettet. Det er lige så

nemt for dig at fakturere elektronisk, som det er at sende en e-mail.

E-business

kan anvendes i

alle dele af din

virksomhed

Alle virksomheder, uanset størrelse og branche, kan have stor gavn

af it-redskaber i en e-businessløsning.

Du kan anvende e-business i alle dele af din virksomhed, men gevinsten

er naturligvis størst på områder, der ellers er ressourcekrævende

f.eks. i forbindelse med planlægning og regnskabsføring.

Alt efter hvilken del af din virksomhed du ønsker at inddrage i

e-businessløsningen, får du behov for forskellige it-værktøjer.

På de følgende sider beskrives kort, hvad de forskellige it-redskaber

bruges til.

NemHandel er baseret på en international standard og kan bruges,

både når du handler med den offentlige sektor, og når du handler

med private virksomheder. Hvis du vil bruge NemHandel, når du

handler med private virksomheder, er det en god idé at sikre sig

på forhånd, at de også har en NemHandel-løsning. Det kan du se i

NemHandelsregisret.dk, hvor brugere af NemHandel er registreret.

Det offentlige kræver i dag e-fakturering, og NemHandel er den anbefalede

standard.

Takket være NemHandel har mange virksomheder allerede fået en

lettere hverdag med mindre papir og hurtigere forretningsgange.

NemHandel er en enkel og sikker måde at fakturere på. Der findes

flere forskellige måder at bruge NemHandel på, og de gør det alle

sammen muligt at sende elektroniske fakturaer via internettet direkte

fra din egen PC. Det betyder mindre besvær og mere overskud

til at drive en sund og velfungerende forretning.

E-fakturering

med

NemHandel

NemHandel er både hurtigt, enkelt og gratis at komme i gang med,

hvilket gør det tilgængeligt for virksomheder af alle størrelser og i

alle brancher. Du kan læse mere om NemHandel på www.nemhandel.dk,

www.itst.dk og www.ibizcenter.dk.

Mere om

NemHandel

Hvis din virksomhed ikke allerede har NemHandel, kan du nemt få

det via følgende link www.nemhandel.dk eller www.ibizcenter.dk.

12 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

13


Handel foregår

elektronisk

E-handel

– Øget omsætning med en webshop

E-handel defineres som handel, der foregår elektronisk. Det kan

f.eks. være bestilling igennem en webshop eller en bestilling med

e-mail eller mobiltelefon.

E-handel kan spænde over alt lige fra automatisk ordrebestilling hos

leverandører til online-kataloger med fotos og videopræsentationer.

Det kan være en offentlig e-shop, som alle har adgang til, eller en

eksklusiv markedsplads for BtB i en bestemt branche. Du kan gøre

din e-handelsløsning tilgængelig fra både computere, PDA'er og

mobiltelefoner.

En webshop repræsenterer nye muligheder for din virksomhed.

Via hjemmesiden kan du sælge nye produkter/ydelser og tilbyde

din virksomheds kunder en bedre service. Desuden kan du med en

webshop udvide din kundekreds, idet du kommer ud til mange forbrugere.

E-handel kan være en vej til besparelser og effektivisering, men det

kan også være en måde at tjene penge på. Det kræver, at du først

bruger noget tid på at finde ud af, hvad du vil med din e-handelsløsning.

Du bør bl.a. overveje:

> > Hvad er formålet med web-shoppen? Er det f.eks. køb, salg eller

udveksling af handelsinformation?

Fordele ved

webshoppen

E-handel rummer mange fordele både for din virksomhed og for

kunderne. Kunderne får fleksible åbningstider, lavere priser og en

udpræget beskyttelse af forbrugerrettigheder. I en travl og aktiv

dagligdag med job, børn, familie, venner, interesser – er handel via

internettet et praktisk og tidsbesparende værktøj.

> > Hvem er dine kunder? Forbrugere eller professionelle?

> > Hvad er ambitionsniveauet? Hvor omfattende skal e-butikken

være? Hvor meget skal der investeres i den?

> > Hvilke gevinster forventer du at få? F.eks. lavere omkostninger

eller højere omsætning?

> > Hvad har dine kunder og leverandører brug for?

> > Hvordan vil du markedsføre din e-handel?

En e-shop behøver ikke at stå alene, men kan sagtens være et glimrende

supplement til en fysisk butik.

Læs case: Andersen & Nielsen >

14 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

15


CMS-system

– Få tjek på din hjemmeside

CMS står for Content Management System (systemer til styring af

indhold). Med et CMS-system kan du styre din virksomheds hjemmeside.

Systemet gør det let at opbygge og vedligeholde hjemmesidens

layout og indhold. De fleste systemer er nemme at bruge og

fungerer nærmest som et tekstbehandlingsprogram.

Langt de fleste danske virksomheder med min. 10 ansatte har en

hjemmeside, der kan bruges til mange nyttige ting. Du kan bl.a.

have online bestilling og et produktkatalog på siden, så kunderne

selv, i ro og mag, kan købe varer og søge informationer om produkter

og ydelser. Samtidig kan dine medarbejdere frigøre tid til andre

arbejdsopgaver.

f.eks. kunders indkøbsvaner, eventuelle sæsonudsving og handelsmønstre,

indkøbsvolumen, samt kunders og leverandørers historik.

CRM-software gør din virksomhed i stand til at servicere kunderne

bedre, og samtidig kan salgsindsatser og markedsføring planlægges,

så effekten bliver så positiv som muligt. En mere målrettet og

kundetilpasset markedsføring kan effektivisere dine salgsfremstød

og øge dit salg.

Læs case: Quest Software Scandinavia A/S >

Du er synlig på

nettet med en

hjemmeside

CRM systematiserer

kontakten

med dine

kunder

Du kan også rekruttere medarbejdere eller yde kundeservice via

din virksomheds hjemmeside. Men en hjemmeside behøver ikke at

være kompliceret eller omfattende. Du kan også bare bruge den til

at positionere og synliggøre virksomheden på nettet. I dag bruger

de fleste mennesker internettet og ikke en telefonbog, når de søger

informationer om et firma. Derfor er det vigtigt at være til stede på

nettet, selvom det ikke er med en avanceret side.

CRM-System

– Kend dine kunder

Læs case: Troldtekt A/S >

CRM står for Customer Relationship Management (styring af kunderelationsdata)

og er et slags avanceret, elektronisk kundekartotek.

CRM hjælper med at systematisere kontakten med kunder,

leverandører og samarbejdspartnere. Det giver dig også viden om

ERP-system

– Få styr på regnskab, indkøb og lager

ERP står for Enterprise Resource Planning (virksomhedens ressourceplanlægning).

I et ERP-system kan du styre de fleste økonomifunktioner

i din virksomhed: Indkøb (leverandører), salg (kunder),

lager (varer), personale (løn/timer).

Tidligere blev tilsvarende it-systemer enten kaldt regnskabs- eller

økonomisystemer. Det der kendetegner skiftet fra regnskabs-/økonomisystemer

til ERP-systemer er, at alle virksomhedens grundlæggende

administrationssystemer, så som finanskontoplan, ordrestyring,

debitor-/kreditorstyring og lagerstyring, nu findes i et og

samme ERP-system.

Med et ERP-system kan du spare tid og få et bedre overblik over

virksomhedens økonomi. Økonomistyringssystemet samler data fra

hele virksomheden og gør det nemt at lave regnskab og udskrive

tilbud til kunder

Læs case: Galla Food A/S >

ERP samler

virksomhedens

administrationssystemer

16 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

17


Cloud Computing

er online

software via

internettet

Cloud Computing

– Hvorfor eje, når man kan leje?

Cloud Computing/sourcing er et begreb, som dækker levering af

software, service og tjenesteydelser via internettet. Det er en fællesbetegnelse

for anvendelse af eksempelvis SaaS (Software as a

Service). Du skal som bruger ikke installere software lokalt, men har

i stedet adgang til programmerne via internettet. Denne form for

online software er særligt attraktivt for MMV’er, der med fordel kan

droppe de tunge og dyre programmer, som løbende skal opdateres,

til fordel for internetløsningerne. Flere it-leverandører tilbyder ERPog

andre virksomhedsstyringssystemer til en rimelig leje.

Billedligt talt kan man sammenligne Cloud Computing med elektricitet.

I stedet for at købe dyrt udstyr og selv stå for produktionen af

strøm, sætter man blot et stik i væggen og får adgang til strøm, der

er produceret andetsteds. Derefter betaler man efter forbrug.

Online-kontorpakker er oplagt at bruge, hvis du:

> > Kun i begrænset omfang har brug for programmernes meget avancerede

funktioner.

> > Bare vil have noget, der er enkelt og lige til at bruge.

> > Vil bruge mindre tid på vedligeholdelse og installation af programmer

på egen PC.

> > Vil udgive dine dokumenter eller regneark som websider.

Der er fordele og ulemper ved Cloud Computing, og du skal gøre dig

visse overvejelser, inden du kaster dig ud i det.

Hvis du vil vide mere om Cloud Computing, kan du læse om emnet i

DI ITEK’s rapport: DI ITEK og DI’s vejledning om Cloud Computing

– sikker outsourcing i skyen.

Fordelen ved

Cloud Computing

Fordelen ved Cloud Computing er, at din virksomhed slipper for at

udvikle sine egne it-løsninger, og slipper for bekymring om den tekniske

drift. Det er desuden let at få adgang til de allerede udviklede

it-løsninger uden at have de store it-færdigheder.

Fordele ved Cloud Computing

Ulemper ved Cloud Computing

Online tekstbehandlingsprogrammer

Cloud Computing vinder hastigt frem og er så småt ved at blive en

seriøs konkurrent til de klassiske programpakker. OpenOffice.org er

en gratis kontorpakke til Windows, Mac og Linux med mange gode

funktioner. OpenOffice kan også arbejde med Office-dokumenter.

Google Docs og Gmail er andre eksempler på programmer, der

virker direkte fra internettet, og hvor man både kan arbejde med

tekstbehandling, regneark og præsentationsprogrammer. Basis udgaven

er gratis, men man skal have en gmail adresse for at logge ind.

Det kan du få her www.google.com. Docs er Googles gratis svar på

Office fra Microsoft med Word, Excell og Powerpoint. Du kan læse

mere om Google Docs på denne side www.gratis-it.dk

> > Ingen it-uddannelse af personale

> > Ingen udgifter/løn til it-personale

> > Ingen licensstyring

> > Ingen daglig vedligeholdelse

> > Ingen kompliceret konfigurering/opsætning

af software

> > Mulighed for højere sikkerhed

> > Mulighed for mere avancerede systemer

(leverandørafhængig)

> > Leverandøren har 100 pct. fokus på

kunden

> > Ansvaret kan ikke outsources

> > Afhængig af ekstern leverandør

> > Systemkontrollen er afgivet til

leverandør

> > Kræver tillid til ekstern leverandør

> > Eventuelle ændringer i it-systemet

skal foretages af leverandøren

> > Afhængighed af at være online

> > Der er stadig uafklarede sikkerhedsspørgsmål

18 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

19


BI giver dig et

godt overblik

over din samlede

forretning

Business Intelligence

– BI-system skaber overblik

BI står for Business Intelligence. Det er en it-løsning, der bruges til

at skabe overblik over din virksomheds virvar af data, som bliver registreret

i forskellige it-systemer på kryds og tværs i virksomheden.

BI gør det muligt at analysere forretningsdata fra alle dele af din virksomhed

og inddele dem på nye og smarte måder. Således får du

et bedre beslutningsgrundlag, når vigtige afgørelser skal træffes, og

du bliver rustet til at gribe de strategiske muligheder, der byder sig.

Med et godt BI-system er der utallige kombinationer, hvorpå du kan

bruge viden til at forbedre din virksomhed. BI-systemet indsamler

data og viser tendenser og sammenhænge på tværs af varegrupper,

kunder og perioder med en smart og brugbar metode, hvor både

grafer og tabeller kan indgå. Dermed får du et godt overblik over den

samlede forretning, samtidig med at virksomhedens indtjeningsmuligheder

og konkurrenceevne forbedres væsentligt.

Viden om dine kunders købsadfærd, varers bevægelse, priser og

omkostninger er guld værd for din virksomhed. BI kan give dig oplysninger,

der udgør et kolossalt forretningspotentiale, og dermed

kan du udnytte forretningsmæssige muligheder og undgå tab.

Du får det fulde udbytte af BI, når alle din virksomheds væsentligste

it-systemer, såsom økonomisystemer, produktionssystemer, kundedatabaser,

timeregistreringssystemer og lønsystemer, inddrages

i BI-løsningen.

Læs case: Dansk Cleaning Service >

BI består af:

> > Automatiseret indsamling af data på tværs af forskellige datakilder.

> > Behandling, udvælgelse, gruppering og statistik på data.

> > Præsentation og rapportering af data.

BI anvendes typisk af:

> > Bestyrelsen, ledergruppen og den administrerende direktør. BI’s

sammenstilling af datakilder anvendes til forskellige strategiske

beslutninger.

> > Afdelingslederen. BI bruges til at sammenstille data fra forskellige

datakilder i egen afdeling eller på tværs af andre afdelinger for at

forbedre samarbejdet og forretningsprocesserne.

Ved implementering af BI kræves det:

> > At brugeren i en leder- eller controller-funktion beskriver, hvad

virksomheden forventer og ønsker af systemet.

> > At ansatte med kendskab til forretningen og datagrundlaget beskriver

hvilke data, der skal anvendes fra hvilke systemer.

> > At medarbejderen med ansvar for den tekniske del af implementeringen

går i dialog med brugeren og dem, der har kendskab til

forretnings – og datagrundlag for at udforme et teknisk design.

20 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

21


Sociale medier – Fremtidens

elektroniske markedsføringskanal

Blog

Fra et virksomhedsperspektiv kan en blog være et smart værktøj til

at få virksomhedens omverden i tale, skabe dialog og dermed få viden

om kundernes ønsker og behov.

Kom i dialog

med kunderne

Du kan bruge sociale medier, som f.eks. Facebook, Linkedin, Plaxo,

MySpace, blogs og Twitter til at positionere din virksomhed og synliggøre

produkter eller ydelser. Du kan også bruge de sociale medier

til at opnå viden om dine kunders præferencer eller motivatorer

og barrierer for køb af dine produkter. Når du kender dine kunder

bedre, kan varer og markedsføring tilpasses efter behov.

Som virksomhed er man som udgangspunkt nødt til at have nogle

klare retningslinjer for, hvem der blogger, hvornår og hvilke emner

der blogges om. Bloggen kan blive en succes, hvis virksomheden

har de fornødne ressourcer til at drive den.

Twitter

Twitter er det bedste medie til mikro-blogging. Gennem en strøm

af statusopdateringer kan du på Twitter kommunikere dit budskab

klart og tydeligt inden for 140 tegn. (140 tegn svarer præcis til længden

af dette afsnit).

Spar på markedsføringsbudgettet

– benyt SMM

Social Media Marketing (SMM) er et ofte overset markedsføringsværktøj.

Man kan bruge SMM til at promovere virksomheden i

gennem sociale netværk, online communities, blogs mv. Det er et

effektivt redskab i forbindelse med salg, markedsføring, PR og kundeservice.

I Danmark bruges SMM oftest på:

Twitter, LinkedIn, Facebook, Plaxo, Flickr og YouTube.

Via Twitter kan du følge andre virksomheder i din branche og dermed

hele tiden være opdateret på netop dét område, der er relevant

for din virksomhed.

Spred din

virksomheds

budskab

– hurtigt

Ved at være til stede i sociale medier har du mulighed for at skabe

opmærksomhed omkring din virksomhed og komme i dialog med

dine brugere.

Samtidig er Twitter en effektiv markedsføringskanal, hvor du som

virksomhed, kan interagere direkte med dine brugere – i et tempo,

som intet andet skrevet medie er i stand til.

Synliggør din

virksomhed

Facebook

Det handler om at være synlig dér, hvor dine brugere er. På nuværende

tidspunkt er over to mio. danskere på Facebook, og tallet er

stigende. Danmark er et af de lande, hvor der er flest på Facebook i

forhold til indbyggertal.

Sociale medier er et effektivt og smart værktøj til at forbedre din

virksomheds image. Du kommer let i gang, når du først har taget

stilling til følgende spørgsmål:

> > Hvor åben / lukket skal dialogen med brugerne være?

> > Hvor mange ressourcer skal afsættes til Social Media

Marketing (SMM)?

Via Facebook kan du markedsføre din virksomhed ved hjælp af bl.a.

banner annoncering, applikationer (spil, konkurrencer, tests m.m.)

og virksomhedsprofiler. En af fordelene ved at annoncere på Facebook

er, at det er muligt at sigte imod specifikke målgrupper. Så

undgår du, at dine markedsføringsressourcer bliver brugt forkert.

> > Hvordan kan effekten af aktiviteterne måles?

22 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

23


Rådgivning om

e-business

10 gode e-business råd:

> > Klarlæg rækkefølgen for videreudvikling af dine e-businesstiltag.

> > Beskriv dine behov klart og tydeligt.

> > Anvend professionel IT-rådgivning.

IBIZ-Centeret

forkuserer på

e-business til

MMV'ere

IBIZ-Centeret slog dørene op 1. juli 2007. Centeret er uvildigt og

består af en række it-konsulenter, der stiller deres kompetencer til

rådighed for at fremme MMV’ers kendskab og brug af e-business.

Centeret er finansieret af Videnskabsministeriet og Rådet for Teknologi

og Innovation for en periode på tre år med mulighed for forlængelse.

Alle IBIZ-Centerets ydelser er gratis.

IBIZ-Centeret arbejder for at styrke MMV’ers udnyttelse af it i forretningsprocesserne.

Det gør de bl.a. ved at sætte fokus på e-business

igennem rådgivning, konferencer, workshops, demonstrationer af

it-løsninger mm. IBIZ-Centeret er i dialog med MMV’ere på den ene

side, og it-rådgivere og it-leverandører på den anden side.

Målet er at indsamle og formidle viden om, hvordan e-business kan

give virksomhederne forretningsmæssige fordele. Og samtidig opbygge

et netværk af it-rådgivere, som kan og vil levere professionel

rådgivning til MMV’erne.

Det er muligt at få besøg af en rådgiver i virksomheden eller at få

vejledning telefonisk, via e-mail eller via chat (her kan du chatte med

IBIZ-Centerets medarbejdere). IBIZ-Centeret kan således være en

god indgang til at tage hul på udfordringerne med e-business, inden

du gør brug af en privat rådgiver.

Via de følgende links kan du søge mere information om anskaffelse,

brug og indførelse af e-businessløsninger:

> > www.handel.di.dk

> > www.itek.di.dk

> > www.ibiz-center.dk

> > Start med pilotprojekter.

> > Sørg for, at din virksomhed og dine medarbejdere er parate til at

arbejde med e-business.

> > Tal med dine kunder og leverandører om, hvilke behov de har.

> > Beslut, hvilke typer af e-business, der passer til din virksomhed.

> > Beslut, hvem der skal etablere e-businessløsningen i virksomheden.

> > Sørg for god dialog med din it-leverandør.

> > Klarlæg, hvem i virksomheden der skal skabe fremdrift omkring

løsningen.

>:

24 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

25


°case

Webshop som

supplement

til den fysiske

forretning

Udfordring ved

indførelsen af

e-handel

Andersen & Nielsen A/S

– Erfaring med e-handel

Andersen & Nielsen har næsten 20 års erfaring med salg af designlamper.

For godt et år siden valgte virksomheden, som et supplement

til den fysiske butik, at åbne webshoppen www.spotlight2.dk,

hvor besøgende både kan købe lamper og få gode råd elektronisk.

”Presset fra lignende webforretninger nødvendiggjorde, at vi besluttede

os for at gå online”, udtaler adm. direktør Marianne Z. Blicher.

”Kunderne bruger i stadig højere grad internettet, før de går i de

fysiske butikker. Desuden havde vi rigtig mange kunder udenfor

København, der bestilte lamper via telefon og e-mail, og den belastning

ville vi hellere have lagt i bedre rammer over en e-shop. Vi

overvejede længe at lave en separat e-shop, der ikke havde noget

med butikken at gøre, men blev til sidst enige med os selv om, at en

100 pct. integration var den mest fornuftige løsning”.

En administrativ og prismæssig udfordring

Det var ikke en dans på roser at få webshoppen op at stå. Andersen

& Nielsen måtte både søge vejledning hos et kommunikationsbureau

og hos en it/webkonsulent i forbindelse med implementeringen

af e-butikken. Hele virksomheden måtte skifte navn, logo og

designlinje. Desuden måtte al eksisterende it i virksomheden skiftes

ud for at opnå en løsning, der kunne integrere e-handel i den traditionelle

detailhandel.

En væsentlig udfordring ved at drive en webshop er, ifølge Marianne

Z. Blicher, dels at e-handel giver en del ekstraarbejde i forbindelse

med forsendelser og returvarer, dels at det er svært at sælge varer

på nettet, hvis ikke kunderne tilbydes en eller anden form for prismæssig

fordel.

”Vi var overbeviste om, at vi ved at tilbyde gratis levering, rådgivning

mv. kunne slippe af sted med at sælge til vejledende udsalgspris,

men det har vist sig at være meget svært. Problemet er, at hvis man

sætter varen ned på nettet, må man også sætte den ned i butikken,

og det udhuler vores avance”.

Effektiv markedsføring og forbedret image

Der har ikke kun været bøvl forbundet med oprettelsen af Andersen

og Nielsen’s webshop. E-butikken har også givet virksomheden en

væsentlig fordel i forbindelse med markedsføring og reputation management.

Marianne Z. Blicher fremhæver, at en webshop styrker

virksomhedens image og troværdighed i kundernes bevidsthed.

”Vi har i vores markedsføring fået et ekstra værktøj, hvor vi kan eksponere

aktiviteter, kompetencer og selvfølgelig produkter.

>:

Vi tror

også, at forbrugerne i dag anser de butikker, der har egen e-shop

for mere seriøse og etablerede end dem, der ikke har”.

< Tilbage til e-handel

Gevinsten ved

e-shop

26 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

27


°case

Troldtekt A/S

– En moderne virksomhed med

mod på e-business

Troldtekt A/S, tidligere kendt som L. Hammerich, er blandt de største

europæiske producenter af træbeton til brug i byggeriet og til

akustiske løsninger. Virksomheden blev grundlagt i 1855 og gik i

1935 fra at være byggematerialegrossist til også at være producent.

Hovedproduktet var - dengang som nu - Troldtekt akustik.

vores nye ERP-system, der omfatter produktionsplanlægnings- og

lagerstyringsmoduler”.

Troldtekt har stor nytte af e-businessløsningerne. Virksomheden

modtager ofte udbudsmateriale med klart beskrevne løsninger og

projekttegninger med egne autocad-detajler fint integreret. Internt

i virksomheden har e-business også givet gevinst i form af bedre

oversigt over produktpaletten. Det har medført tidsbesparelser for

de ansatte og en meget professionel kundehåndtering.

Tina Kristensen siger om grunden til Troldtekts e-businesssucces:

E-business

succes internt

og eksternt

E-business

som serviceværktøj

Beskrivelsesgeneratoren

giver overblik

over produktpaletten

Troldtekt har kunden i fokus, og det var i høj grad ønsket om at yde

kunder og samarbejdspartnere ekstra service og fleksibilitet, der

fik virksomheden til at give sig i lag med e-business, fortæller Tina

Kristensen, marketing- og kommunikationschef i Troldtekt. Troldtekts

beskrivelsesgenerator (www.beskrivelsesgenerator.dk) er en

specialudviklet e-businessløsning, der giver rådgivere og arkitekter

mulighed for med få klik at finde frem til netop den Troldtekt akustikløsning,

der passer til deres behov.

Man klikker sig ganske enkelt gennem en gittermenu med illustrative

ikoner og vælger mellem de 6 Troldtekt egenskaber: struktur,

farve, ophæng, kant, modulmål og tykkelse. Når der er foretaget

valg, får man på resultatsiden automatisk genereret en beskrivelsestekst

i BIPS-format og mulighed for at downloade den aktuelle

autocad-tegning eller monteringsvejledning. Beskrivelsestekst og

autocad-tegninger kan implementeres direkte i de projekterendes

udbudsmateriale. Beskrivelsesgeneratoren er udviklet i flash og er

lagt ind i Troldtekts CMS-system, der bliver skiftet ud for at fremtidssikre

løsningen.

”Beslutningen om at skifte til nyt CMS-system er truffet ud fra en

betragtning om fremtidssikring. Næste step bliver etablering af intranet

samt ekstranet til samarbejdspartnere, så afgivelse af ordrer

– på sigt - kan ske direkte via ekstranettet, som bliver integreret i

”Det har været af afgørende betydning for resultatet, at vi med i processen

havde en kompetent web-partner, der turde være djævelens

advokat. Vigtigt for resultatet har også været, at vores egen projektgruppe

var sammensat af en blanding af teknikere, produktions- og

marketingfolk”.

< Tilbage til CMS-system

28 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

29


°case

Quest Software Scandinavia ApS

– En it-virksomhed, der tager sin

egen medicin

Quest Software Scandinavia ApS er et glimrende eksempel på en

it-virksomhed, der tager sin egen medicin. Virksomheden har igennem

mere end 20 år hjulpet kunder fra alle brancher verden over

med at løse it-udfordringer på en smart og hurtig måde.

heder blevet langt mere enkelt. Virksomhedens sælgere skal ikke

længere bruge kostbar tid til at afklare regler for tilbud eller på at

dokumentere over for revision eller myndigheder, at alt er, som det

skal være. Det klarer systemet”.

”Quest Software Scandinavia har høstet mange fordele med it-løsningen

bl.a. i form af en bedre likviditet, færre administrative udfordringer

samt mere professionel håndtering af kunderne. Dette

skyldes bl.a., at administrative opgaver, som f.eks. ordrehåndtering

og rykkerprocesser, er blevet væsentligt lettere og hurtigere med

it-systemet. Dermed kan medarbejderne bruge mindre tid til administration

og mere tid på kunderne”, udtaler Michael Christensen.

Frugten af

it-investeringerne

Markedsføring

gøres mere

effektiv med

e-business

Løbende

opdatering af

kundedata

Quest Software Scandinavia benytter sig af en effektiv it-løsning, der

er integreret i virksomhedens CRM-system. It-løsningen understøtter

effektivt hele salgsprocessen fra reklamekampagne til afregning.

Systemet har en meget vigtig funktion, da nyudviklede produkter

skal markedsføres på en hurtig og effektiv måde.

Løsningen fungerer på følgende måde: Når en kunde eller en potentiel

kunde reagerer på en markedsføringsaktivitet, en annonce eller

lignende, bliver det registreret og logget i Quest Softwares CRM-system.

Herefter kan en sælger henvende sig til den potentielle kunde,

der har vist interesse for det nye produkt, og fortælle om produktets

egenskaber, fordele og pris. Føler kunden sig fristet af løsningen, er

det med it-løsningen let at fremsende et tilbud, som kunden kan acceptere

ved at sende en underskrevet ordrebekræftelse.

Systemet sørger desuden for løbende, systematisk vedligeholdelse

af virksomhedens kundedata. Dette minimerer fejlfakturering og

tab ved ubetalte regninger.

Michael Christensen, der er økonomichef hos Quest Software Scandinavia,

understreger, at it-løsningen ikke kun er til fordel for virksomhedens

ansatte, men at systemet også stiller nyttig dokumentation

og information til rådighed for både kunder og myndigheder.

”Takket være it-systemet er afrapportering til de offentlige myndig-

Michael Christensen har desuden følgende råd til andre MMV’ere,

der overvejer at anskaffe et system til at understøtte de administrative

processer: ”Husk at det skal være forudsigeligt, holdbart og skalerbart”

(predictable, sustainable, scaleable).

< Tilbage til CRM-system

30 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

31


°case

Innovativ

leverandør

med sans

for kvalitet

Galla Food A/S

– Kundernes krav om e-business

gav succes

Under sloganet "Det smager som hjemmelavet" overtog Galla Food A/S

i 2001 salatproduktionen fra Danish Crown og flyttede ind i det

gamle mejeri i Skovsgaarde på Fyn med i alt fire medarbejdere.

I dag er virksomheden vokset til 44 medarbejdere og anerkendes

som en innovativ og fleksibel producent og leverandør af kvalitetsprodukter.

Virksomhedens filosofi og høje grad af innovation har blandt andet

medført, at Galla Food er den første virksomhed i Skandinavien, der

har udviklet økologiske salater og mayonnaiser, og som anvender

MSC (Marine Stewardship Council) -certificerede råvarer. Dette

garanterer, at standarden for bæredygtigt fiskeri er overholdt. Det

vil sige, at fiskene er fanget under størst muligt hensyn til naturen.

Derudover har Galla Food udviklet en serie salater, hvor en stor del

af mayonnaisen er udskiftet med yoghurt for at opnå en lavere fedtprocent.

Salaterne er desuden tilsat fiskeolie for at tilføre de essentielle

Omega 3 fedtsyrer.

Ifølge Kim Frandsen, administrerende direktør i Galla Food, har

kundernes krav om en integreret e-businessløsning vist sig at være

til stor gavn for virksomheden og dens daglige drift.

Galla Food har oplevet, at det er blevet væsentligt lettere for kunderne

at afgive ordrer, og at der opstår langt færre fejl, end det var

tilfældet tidligere. Faktureringsprocessen er også blevet mere effektiv

som følge af e-fakturering. Desuden er e-businesssystemet

medvirkende til, at medarbejderne skal bruge færre ressourcer på

tidskrævende administrationsopgaver. Dermed frigøres de ansattes

tid og energi til mere værdiskabende opgaver, og det er noget, der

kan ses på bundlinjen.

Kim Frandsens råd til andre virksomheder, der ønsker at prøve

kræfter med e-business er:

”Det er bare med at komme i gang, men det er vigtigt at sætte sig

ordentligt ind i de enkelte løsninger, inden processen indledes”.

< Tilbage til ERP-system

Kundernes

krav om

e-fakturering

gjorde udfaldet

ERP-systemet

holder styr på

ordreflowet

og økonomien

Galla Food leverer fødevarer til store detailkæder som f.eks. Dansk

Supermarked, COOP, Supergros og Metro. Kunderne bestiller varerne

elektronisk. Når ordren er afgivet, downloades den til virksomhedens

ERP-system, der holder styr på økonomi og produktion. Når

den bestilte vare er pakket og sendt, sendes en elektronisk faktura

til kunden.

Grunden til at Galla Food valgte at integrere denne e-businessløsning

var, at de store kunder krævede elektronisk fakturering og

nem, elektronisk procedure for ordreafgivelse. Derfor havde Galla

Food ikke andet valg end at implementere en passende løsning.

32 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

33


°case

Dansk Cleaning Service (DCS)

– Ny forretningsstrategi

med e-business

Dansk Cleaning Service (DCS) er en dansk, familieejet virksomhed,

der blev etableret i 1966. Virksomheden begyndte som et traditionelt

rengøringsfirma, der også tog sig af rengøringen af fly. I dag har

DCS udviklet sig til en konsulentvirksomhed, der leverer rådgivning

og ydelser inden for facility management.

Fra rengøringsfirma

til konsulentvirksomhed

Det lavpraktiske

og komplekse

skal gå

hånd i hånd

Pga. den hårde konkurrence måtte DCS tænke i nye baner, og det

blev besluttet, at den viden og erfaring, som virksomheden havde

vundet gennem samarbejdet med flyselskaberne, skulle udnyttes

optimalt. Et nyt e-businessprojekt til styring af kvalitetsbaserede

ydelser blev sat i søen, og DCS valgte at satse på facility management

frem for traditionel rengøring.

It-systemet blev implementeret i forbindelse med den nye forretningsstrategi

og medvirker til at differentierer DCS’s ydelser fra konkurrenternes.

”Vores business intelligence (BI)-system understøtter leverancer af

serviceydelser – både ved at planlægge, udføre og måle ydelserne.

Det betyder, at alle ydelser defineres i kvalitetsmål. De lægges ind i

it-systemet, der varetager tidsestimering og forskellige metoder til

at beregne og nå frem til et givet kvalitetsniveau”, fortæller direktør

i Dansk Cleaning Service Britta Hansen.

Ifølge Britta Hansen var det en meget udfordrende opgave at få implementeret

it-systemet. Den tungeste del lå i at få den lavpraktiske

– og den mere komplekse del af løsningen til at gå op i en højere

enhed. ”Jeg har oplevet, at organisationer bruger omkring 15-20 %

flere ressourcer på udførelse af opgaver, fordi deres systemer ikke

spiller sammen og understøtter den praktiske del af arbejdet. Det

er simpelthen nødvendigt, at alle medarbejdere kan se formålet og

fidusen ved kvalitetsstyringsdelen, ellers kan det aldrig fungere i

praksis”.

Implementeringsfasen har været lang og drøj. Først nu ca. 5 år efter

implementeringen begynder DCS at kunne høste frugterne af investeringen

i form af store kunder og øget medarbejdertilfredshed.

”Vi ser især, at implementeringen af den danske kvalitetsmodel i

sygehussektoren har medført, at der udvises stor interesse for vores

ydelser. For de operationelle servicemedarbejdere har indførelsen

af systemet betydet en langt højere faglig stolthed, da det udførte

arbejde bliver dokumenteret og målt i forhold til en given kvalitet”,

forklarer Britta Hansen videre.

< Tilbage til Business Intelligence

Øget faglig

stolthed med

e-business

34 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

35


Nyttige

e-business links

Links til pjecer og rapporter:

> DI ITEK's vejledning om

Cloud Computing

> IBIZ Centerets pjece om

e-businessrådgivning

> IBIZ Centerets pjece om

NemHandel

> IBIZ Centerets pjece om

e-handel

> IBIZ pjece om e-business i

håndværksvirksomheder

> IBIZ Centerets pjece om

e-business i detailhandlen

Links til case-virksomhederne:

> Andersen & Nielsen A/S

> Troldtekt

> Quest Software

Scandinavia A/S

> Galla Food A/S

> Dansk Cleaning

Service A/S

Samarbejdspartnere:

> DI Handel

> DI ITEK

> DI Service

> DI Byggematerialer

> DI Fødevarer

> IBIZ Center

>°SÅDAN

Andre nyttige links:

1. Nem handel

> NemHandelsregistret

> NemHandel vejledning

> It- og Telestyrelsen om NemHandel

> Læs om NemHandel på IBIZ Centerets hjemmeside

> Her kan du få NemHandel

2. Cloud Computing

> OpenOffice

> Få en google-konto

> Læs mere om gratis it

> DI ITEK's vejledning om Cloud Computing

3. Sociale Medier

> Twitter

> Linkedin

> Facebook

> Youtube

> Plaxo

> Flickr

Udgivet af DI

Redaktion: Gry Klitmose Holm og Dorte Ibsen

ISBN: 978-87-7353-830-2

0.03.10

DI Handel | 1787 København V

DI ITEK | 1787 København V

Tlf. 3377 3377 | itek@di.dk | itek.di.dk

Tlf. 3377 3377 | handel@di.dk | handel.di.dk

36 E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan E-business – gevinsten er kun ét klik væk – Sådan

37

More magazines by this user
Similar magazines