Få certifikat på sikkerhed - Fyns Kran Udstyr A/S

fyns.kran.dk

Få certifikat på sikkerhed - Fyns Kran Udstyr A/S

www.fku.dk Få certifikat på sikkerhed Test af løftegrej og krananlæg • Mobile testvogne med rullende lager • Eksaminerede testteknikere • Test & service af krananlæg • Serviceaftale • Landsdækkende • Høj effektivitet • Reparationsværksted • Revneprøvning Central testkoordinering: 70 15 20 15


Testen omfatter: FYNS KRAN UDSTYR A/S kontrollerer og tester i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Landsdækkende testservice med ekstra sikkerhed For at reducere Deres spildtid, tilbyder FYNS KRAN UDSTYR A/S testservice hos Dem eller på den arbejdsplads, hvor løftegrejet eller kranen anvendes. Vi dækker hele landet med 7 mobile testværksteder og 9 kranvogne. Løftebånd, rundsling samt faldsikringsudstyr Kontrolleres visuelt for slid og kantskader, ligesom mærkningen kontrolleres. Kæder, kædesæt og tilbehør til kæder Testes elektromagnetisk for revner samt ved måling. Kæder må højst udvise en forlængelse på 5 % på 5 led, ligesom den højeste tilladelige slidtage er 10 % af den oprindelige dimension. Taljer og pladekøer Pladekøer kontrolleres visuelt, mens taljer både trækprøves og kontrolleres visuelt. Stålwire og wirestropper Gennemgås visuelt for korrosion, trådbrud, deformationer m.v., ligesom wirens normmål kontrolleres. Ugalvaniseret wiretilbehør som kroge, sjækler etc. testes som kæder og kædetilbehør elektromagnetisk og ved opmåling. Udlejning af løftegrej ● Egen systue ● Kundetilpassede løsninger Sikkerhed har et navn - FYNS KRAN UDSTYR A/S Arbejdstilsynet stiller krav om, at kraner, løfte- og anhugningsgrej skal testes og kontrolleres af sagkyndige mindt én gang hver 12. måned. FYNS KRAN UDSTYR A/S er Deres garanti for, at denne kontrol udføres ansvarligt og professionelt. Eksamineret personale Eftersyn af løftegrej er en tillidssag. FYNS KRAN UDSTYR A/S har siden 1970 foretaget test og eftersyn, ligesom vores testteknikere er Nordtesteksaminerede. Dette giver sikkerhed for en korrekt vurdering af skader og betydningen af slid, således at udskiftningen eller kassation kun sker, når det er nødvendigt for sikkerheden og ikke ud fra kosmetiske hensyn. Dokumentation og mærkning Ethvert eftersyn afsluttes med, at alt godkendt løftegrej forsynes med belastningsskilte eller farvekoder, ligesom der umiddelbart efter testen udskrives certifikater fra testvognens IT-system som bekræftelse på test og eftersyn. Disse certifikater kan derefter straks bruges som dokumentation over for arbejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder. Reparation af løftegrej Ud over vores mobile testværksteder råder FYNS KRAN UDSTYR A/S også over et reparationsværksted i Odense. På værkstedet står kompetente og erfarne fagfolk klar til at foretage eftersyn og reparation af løftegrej, herunder donkrafte, pladekøer, spil og taljer. Alle reparationer afsluttes med en afprøvning og der udstedes et certifikat med nøjagtig specifikation af ydelsernes omfang. Lovpligtige eftersyn Lovpligtige eftersyn foretages efter arbejdstilsynets bekendtgørelser nr. 1101 af 14.12.1992. Renovering Ældre udstyr bringes i overenstemmelse med lovgivningen. Ombygning til højere effektivitet og ændrede løftefunktioner foretages ligeledes. Salg af kraner og taljer Vi har et mangeårigt erfaringsgrundlag indenfor forskellige løsninger af kraner og taljer, herunder montage, idriftsætning og lovpligtige eftersyn. Reservedele Vi leverer reservedele til alle gængse typer og fabrikater, ligesom vi er lagerførende med kurante varer - i et tæt samarbejde med vore mangeårige partnere/leverandører.


Bestil tid til test og service af Deres løftegrej eller krananlæg allerede i dag! Døgnvagt: 70 15 20 15 Kranservice - i høj klasse Vores kranservice omfatter test og service af alle typer kraner, hvoraf nogle er mere omfattende end andre. Vi besidder den fornødne ekspertise og imødekommer i øvrigt vore kunders krav og behov for døgnservice. Ved specielle kraner, såsom havnekraner kontaktes vore teknikere på området. Test og service af krananlæg FYNS KRAN UDSTYR A/S opsætter og servicerer krananlæg og elkædetaljer. Krananlæggene og elkædetaljerne kontrolleres i henhold til producentens foreskrifter. Ligeledes testes alt tilbehør, så som vakuumløftere, magneter, løftetænger m.m. Udskiftning og reparation Da vore vogne endvidere er udstyret med et reservedelslager, sker udskiftning og mindre reparation, som hovedregel i forbindelse med testen, hvorfra løftegrej og kraner er klar til brug umiddelbart efter. Testvognene - vore mobile testværksteder Testvognene er forsynet med moderne måleudstyr samt udstyr til Magnetoflux revneprøvning, en speciel teknik, som ved hjælp af magnetisme og ultraviolet lys gør det muligt at identificere revner,som normalt ikke ses med det blotte øje. Rigger og reparationsværksteder ● Engineering ● Teknisk support Certifikater “online” Få styr på alle dine certifikater ét sted og find dem når du har lyst. af egen mappestruktur samt upload af egne certifikater, eller certifikater fra andre leverandører. Få styr på alle dine certifikater et sted og find dem frem når du har lyst og behov herfor. Vi har udviklet et system, som gør det muligt at finde alle certifikater online. Både nysalgs- og testcertifikater kan findes. Systemet er simpelt opbygget og giver brugeren mulighed for individuel tilpasning, herunder opbygning 1: Gå til www.fku.dk - og klik på “Login: FKU EasyCert”. 2: Indtast dit log-in (email adresse) og dit password. 3: Du er nu inde - og har et overblik over dine certifikater. Nu kan du finde alle dine certifikater online. Hvis du har brug for råd eller vejledning, hjælper vi dig gerne videre. Helle og Hanne


www.fku.dk fku@fku.dk Serviceaftale Med en serviceaftale hos FYNS KRAN UDSTYR A/S er De sikker på, at fristen for det årlige eftersyn ikke overskrides. Aftalen indebærer, at vi forpligter os til at kontakte Dem hvert år inden for et fire ugers interval omkring årsdagen for tidligere års eftersyn, for at træffe aftale om ny test. En serviceaftale sikre, at defekter og slidtage opdages før der sker driftsstop og uheld og at de lovpligtige eftersyn foretages efter de gældende regler. Serviceaftalen er en fordel for Dem, da De slipper for selv at skulle huske, hvornår Deres løftegrej eller kraner skal testes. Ligeledes gør det vores planlægning mere effiktiv og reducerer kørselsomkostningerne og dermed Deres pris på eftersyn og test. Fyns Kran Udstyr A/S kan tilbyde en komplet pakke, hvor vi både kan servicere vore kunder med løftegrej og krananlæg. Dette omfatter såvel salg, nyinstallation, vedligeholdelse og de årlige, lovpligtige eftersyn af løftegrej og krananlæg, - fra den mindste krog, over vakuum- og magnetsystemer til store og små krananlæg. FYNS KRAN UDSTYR A/S Brændekildevej 37 DK-5250 Odense SV FYNS KRAN UDSTYR A/S Egeskovvej 3 DK-2665 Vallensbæk Strand FYNS KRAN UDSTYR A/S Fiskebrogade 22 DK-6700 Esbjerg FYNS KRAN UDSTYR A/S Otto Mønsteds Vej 8 DK-9200 Aalborg SV Tlf.: +45 7015 2015 Fax: +45 7015 2016 fku@fku.dk

More magazines by this user
Similar magazines