Mogens Meier - Dansk Folkeparti

danskfolkeparti.dk

Mogens Meier - Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Lolland

Dansk Folkeparti afholdt opstillingsmøde til det kommende

kommunalvalg d. 26. marts 2013.

På mødet blev opstillet i alt 10 kandidater, heriblandt

undertegnede.

En komplet liste over byrådskandidaterne finder du på

lokalforeningens hjemmeside www.danskfolkeparti.dk/lolland.

Direkte link til listen er:

http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/Byrådskandidatliste.pdf.

Jeg er nummer 5 på listen, men da alle kandidater er

sidestillede, betyder det i al sin enkelthed, at kandidaterne

kommer i byrådet i forhold til antallet af flest personlige

stemmer – uanset rækkefølgen på stemmesedlen. Så hvis du

vil have mig til at repræsentere dig i byrådet, skal du stemme

personligt på mig d. 19. november 2013.

Mine topprioriterede lokalpolitiske mærkesager, som jeg vil kæmpe for med næb og klør, er i

overskriftsform følgende (ikke prioriteret rækkefølge):

- Landdistrikterne skal i fokus. Siden kommunalreformen har stort set kun Nakskov og

Maribo haft politikernes opmærksomhed – uden at der dog af den grund er ret meget at

prale af. Men udenfor de to store byer er den helt gal. Landsbyerne kan stort set sejle deres

egen sø. Politikerne har tydeligvis glemt, at mere end halvdelen af den lollandske

befolkning bor i de mindre byer og i landdistrikterne

- Stop for centralisering. Det nuværende byråd anklager med rette både den foregående

og nuværende regering for at flytte statslige arbejdspladser væk fra yderområderne. Men:

Lollands politikere gør præcis det samme med de kommunale arbejdspladser.

Tænk fx på det kommende centralkøkken, som placeres i Guldborgsund Kommune. Var

det overhovedet en god idé at samle de decentrale køkkener? Nej, og lad mig tilføje: Dansk

Folkeparti var lodret imod placeringen i Sakskøbing.

Senest har det vist sig, at ingen lokale leverandører kommer til at levere varer til køkkenet.

I slutningen af juni erklærede borgmester Stig Vestergaard i Folketidende, at han er træt af

(statslige) centraliseringer.

”Berørte kommuner bør have ret til at blive hørt når statslige institutioner svinger

sparekniven”, udtaler han blandt andet. Kan nogen være uenig - nej, vel?

Side 1 af 3


Men hvorfor hører politikerne så ikke kommunens egne borgere når den kommunale

sparekniv skal svinges?

- Offentlige høringer – borgerne skal fremover have reel indflydelse. Mange planer

bliver sendt i offentlig høring, men når det sker, er det blot fordi loven kræver det. Det store

flertal i det nuværende byråd er ikke reelt interesseret i borgernes indsigelser eller ønsker.

Værst af alt er, at indkomne indsigelser og/eller ønsker blot fejes af bordet. Det betyder, at

vi i praksis har at gøre med et skin-demokrati hvor formalia er overholdt, men hvor

borgerne er uden reel indflydelse.

- Ny dagtilbudsstruktur giver endnu et stød til de små samfund. Fremover vil der kun være

tre områder – et for Nakskov, et for Maribo og et for resten af vor geografisk store

kommune. Det er alt for centralistisk og må laves om!

- Ny masterplan for kultur- og idrætsfaciliteter. Sparede penge kan ikke bruges på

foreningerne, siger naive politikere, som ikke aner hvilke konsekvenser der følger i

kølvandet af deres egne beslutninger.

De små foldboldklubber vil fx ikke længere få slået græs mv., men det vil de store. Hvorfor

det? Man kan end ikke give klubberne fornuftigt maskinel, for det er der ikke råd til. Men

Nakskov og Maribo får skam stadig støtte

- De gamle bor også uden for Maribo og Nakskov – og bør have ret til at vælge et plejehjem

i andre byer!

- Stop planen for kloakering og separation af regnvand i det åbne land. Her er brug for

omgående stop og efterfølgende revision af disse planer. Om nødvendigt må

kommunalpolitikerne iværksætte ”civil ulydighed”. Er der mon nogen, der tror at lignende,

skingrende skøre planer iværksættes i eksempelvis Grækenland, Spanien og Italien?

- Infrastruktur, herunder især vedligeholdelse af vore kommuneveje, skal prioriteres

højt. Mange af vore veje er i en så elendig forfatning, at det er en skandale. Man har, som

Gert Mortensen har udtalt, et stort efterslæb, som det tager lang tid at indhente. Men:

Hvorfor i alverden har man tilladt dette store efterslæb at opstå? Nu bliver udbedringerne,

betydeligt mere kostbare end de havde behøvet at blive, hvis man havde sørget for en

ordentlig, løbende vedligeholdelse.. Lige nu sker der dog noget, men det er jo også valgår

- Skolestrukturen skal lægges om – den nuværende duer ikke. Det må aldrig ske, at der

kun er 2 skoler tilbage i Lolland Kommune.

o Vi skal sikre, at skoler ikke lukkes. Måske er der behov for mindre enheder med

flere funktioner?

o Vi skal sikre en ordentlig skolebusordning!

o Hvem tør blive boende eller flytte hertil, hvis man ikke kan regne med, at der er

ordentlige skole- og fritidsordninger – der kan bruges – og ikke bare i Nakskov og

Maribo.

- Kæmpevindmøller. Vi skal omgående have sat stop for etablering af flere

kæmpevindmøller på Lolland – også de allerede vedtagne tre lokalplaner skal skrottes! Det

nuværende byråd har parkeret al fornuft på hylden, og med få undtagelser tramper dets

medlemmer på borgernes interesser – helt uden at blinke. Senest har vi oplevet, at

Københavns Kommune har investeret i kæmpevindmøller, som opføres på Lolland. Vores

nuværende borgmester er bare begejstret. Og - Ingen LF-firmaer har medvirket ved

etableringen!

Side 2 af 3


Det Lollandske guld, som er vor natur og vore kulturlandskaber bliver ødelagt og foræret

væk til pengemagere. Og borgerne? Ja, vi betaler prisen.

”Stort turistfremstød på LF”, kunne vi, midt i sommervarmen, læse i Folketidende.

Størrelsen var nu til at overse, men tro ikke, at turister tager til Lolland for at se og høre på

vindmøller.

Bemærk: Dansk Folkeparti har, som det eneste parti, stemt imod samtlige lokalplaner vedr.

kæmpevindmøller – og den linje fastholder vi. Kæmpevindmøller hører til på havet!

- Byrådet skal tage magten fra embedsmændene. Jeg har ingen andre steder set eller

hørt om tilsvarende stor arrogance, som direktionen i Lolland Kommune udviser, måske

lige bortset fra Guldborgsund Kommune. Det sker simpelthen fordi det nuværende byråd

tillader det.

Lolland Kommune er en udemokratisk organisation, hvor flertallet af byrådets politikere helt

har glemt deres hovedopgave, nemlig at varetage vælgernes og dermed borgernes

interesser.

Det er tid til et sceneskift. Vi har brug for et hårdtarbejdende og beslutningsdygtigt byråd,

hvis medlemmer ikke føler sig højt hævet over ”almindelige borgere”. Sceneskift er vejen til

genindførelse af demokrati i Lolland Kommune.

Vil du forandringer, så gør noget ved det på valgdagen.

Kommunalvalget afholdes tirsdag d. 19. november 2013

Med venlig hilsen

Mogens Meier

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti

Bøgetvej 14

Utterslev

4913 Horslunde

Tlf. 49 13 64 06

Mobil 40 52 37 00

E-mail mogens.meier@mailme.dk

Side 3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines