Beskrivelse af det forventede arbejde på et PD-modul på 9 ECTS-point

hl.dk

Beskrivelse af det forventede arbejde på et PD-modul på 9 ECTS-point

Udarbejdet i samarbejde ml. Solveig Brander VIA og Karin Jakobsen NCE/Metropol

2. december 2010

Beskrivelse af det forventede arbejde et PD-modul 9

ECTS-point

PD-modul 1: Undervisning og læring

På de deltidstilrettelagte forløb er undervisningstiden typisk 7 dage a 6 timer svarende til 42 timer.

Til hver undervisningsgang forventes det, at den studerende har læst og forberedt sig skriftligt materiale

svarende til 150-200 sider pr. mødedag.

Ifølge studievejledningen er: "Det litteraturomfang, som den studerende skal opgive til eksamen 800-

1000 teorisider pr. modul." Eksamenspensum er ca. 1000 teorisider, hvilket kan betyde, at den studerende i

løbet af modulet kan komme til at læse mere end 1000 sider. Sidstnævnte er begrundet i, at den

studerende til eksamen kan vælge at fokusere et specifikt emne som f.eks. voksne, hvilket kan medføre

at den studerende læser mere end det opgivne pensum.

Studielæsning er en helt anden form for læsning end f.eks. arbejds- og hverdagslæsning.

Studielæsning handler om at kunne forstå og redegøre for tekstens centrale temaer og begreber, og den

studerende skal kunne analysere og perspektivere tekstens indhold samt forholde den til egen praksis.

Dette kræver en del træning, ikke mindst fordi indhold/begreber i teksterne er nye og fremmedartede og

måske repræsenterer en anderledes måde at tænke , end den studerende er vant til. Det er vanskeligt at

beregne, hvor lang tid det tager at læse 150 sider, da det ikke kun handler om at læse, forstå, fortolke og

reflektere over teksten. Studielæsning er en, for langt de fleste studerende, en ny og meget anderledes

arbejdsform, der kræver træning, tilvænning og en del hårdt arbejde.

For at anskueliggøre arbejdets omfang vedlægges et program for 1.modul med litteratur. Det skal nævnes

at nedenstående bilag 1 er ét eksempel , hvordan et modul kan bygges op. Omfang af litteratur og

opgaver kan variere en smule.

Til sammenligning skulle en deltager Pædagogikum i løbet af hele uddannelsen læse 1100 sider

litteratur. Pædagogikums læsekrav var 600 sider 1.semester og hhv. 200 og 300 sider 2. og 3.

semester.

Til arbejdet med den skriftlige del af studiekompetence benyttes der bl.a. mindre studieopgaver, hvor der

modul 1 er planlagt med tre studieopgaver.

Arbejdet med studieopgaver formodes at tage ca. 10 timer pr. opgave, idet der både skal laves

observationer og reflekteres med udgangspunkt i teori kombineret med selve skrivearbejdet.(bilag 2)

Studieskrivning er også en ny og anderledes arbejdsform set i forhold til den skrivning som den studerende

evt. har praktiseret i sit arbejde som lærer.

Foruden arbejdet med studieopgaver vil den studerende skulle lave notater, referater, beskrive

observationer og refleksioner m.m. i skriftlig form.

Det skriftlige arbejde udarbejdes som dokumenter til den studerendes arbejdsportfolio, som skal danne

basis for udvælgelse til eksamensopgaven, som er en Præsentationsportfolio. I Præsentations-portfolioen

skal den studerende vælge fokus til skrivning af portfolioen, der er 5 sider for én studerende.


Udarbejdet i samarbejde ml. Solveig Brander VIA og Karin Jakobsen NCE/Metropol

2. december 2010

Det store arbejde i udarbejdelse af Præsentationsportfolioen er at få beskrevet sine refleksioner kun 5

sider samt kombinationen med udvælgelse og bearbejdning af de obligatoriske bilag. Det er bilagene, der

er den studerendes teoretiske fundament til eksamen med ekstern censur.

Traditionelt siger man, at det tager lang tid at skrive kort grund af de mange valg og fravalg, der skal

foretages og begrundes.

More magazines by this user
Similar magazines