Hent Annette Kreiners oplæg (pdf)

hl.dk

Hent Annette Kreiners oplæg (pdf)

Nuværende forretningsområder


Dagrofa Detail

Detail

KIWI

Dagrofa

SuperBest A/S

Pisiffik A/S


Food Service Danmark


International SPAR

• SPAR - verdens største frivillige kæde

• 33 lande

• 13.000 supermarkeder (euro)

• Samarbejder omkring

• Indkøbssamarbejde

• Butiksudvikling

• Inventar

• HR

• IT

• Markedsføring


Dagrofa

University


Uddannelsestrappen i Dagrofa a/s


Købmandsuddan

-nelsen (KU)

Efter endt udd. er

du klar som

købmand

Leder 3 – Akademiuddannelse i Ledelse

Specialeforløb – skriftligt projekt og et afgangsprojekt.

Efter endt forløb – samles i alt 60 ECTS point (svarende til en kortere videregående uddannelse)


Leder 2 – Merkonom i Ledelse

Ledere med 4-5 års erfaring.

Eksamen i merkonomfagene Ledelse i Praksis, Organisation, Lederskab samt et valgfrit fag.

Helhedsorienteret indblik i ledelsesfunktionen.

Leder 1 – Ledelse i Praksis

Nye ledere – Alle. Eksamen i merkonomfaget Ledelse i Praksis

Grundlæggende forudsætninger og kundskaber i ledelse for fremtidens ledere. Tidshorisont ca. 1 år


Detail uddannelsen

Afsluttet elevuddannelsen – men ikke klar til Leder 1. Medarbejdere med potentiale

Elev uddannelsen

Kundskabens træ, Dagrofa Almen uddannelse:

Alle medarbejdere i Dagrofa koncernen. Medarbejdernes kompetencer udvikles i forhold til udviklingen i jobbet.

Lederne. Fokus på ledernes udviklingsområder – Styrk dit lederskab mm. Kontinuerlig udvikling.

Arbejdsmiljø, IT, mødeledelse, konflikthåndtering, overenskomst osv.

Kundskabens træ, Dagrofa Fagkurser: Slagter, Pølsemageri, Fisk, Delikatesse, Oste, Frugt og Grønt, Blomster og Vin


Salgsassistent

‣ 8 moduler:

‣ Modul 1: Oplevelsen

‣ Modul 2 og 3: Butikken som salgsmaskine

‣ Modul 4: Salgstalentet

‣ Modul 5: Profil = Image

‣ Modul 6: Drift

‣ Modul 7: Konceptforståelse

‣ Modul 8: Salgsmaskinen

‣Fagprøve


Måltidsassistent

‣ 10 moduler:

‣ Modul 1: Intro til Virksomheden

‣ Modul 2: Salg i butikken

‣ Måltid 1: Hygiejnekursus mm.

‣ Modul 4: Salgstalentet

‣ Modul 5: Profil = Image

‣ Måltid 2: De 5 (forretter, hovedretter, desserter)

‣ Modul 6: Driftsforståelse

‣ Modul 7: Konceptforståelse

‣ Modul 8: Salgsmaskinen

‣ Fagprøve


Detailuddannelsen

Modul 1

Introduktion

Modul 6

Profil- og

konceptstyring

Modul 5

Driftforståelse

Købmandsskab

Talent

forløb

I Dagrofa

Modul 4

Modul 2

Salgsklar

butik

Modul 3

Salgsoptimering


Modul 1

Selvindsigt / Adfærd

Betingelser for træning

Mine succeskriterier

Målsætninger

Intranet / vidensdeling

Leder 1

I alt 7 moduler

Modul 3

Udvikling af

medarbejdere

Situationsbestemt ledelse

Modul 2

Planlægning –

Prioritering

Delegering – Motivering

Ledelse / Lederskab

Krav / Forventninger

Stress / Stressorer

Vinderadfærd


Købmandsuddannelsen

‣ Uddannelsen kan påbegyndes efter

bestået Leder 1

‣ Omhandler Købmandskab – i alt 10

moduller

‣ Dagligdagen som Butikschef i

egen butik

‣ Kan tages sideløbende med fx

Leder 2


Købmandsuddannelsen

Modul 1 – 2 dage

Kick – Off

Modul 2 - 3 dage

Effektiv ledelse og kommunikation

Modul 3 - 3 dage

Købmand med power

Midtvejsevaluering

efter modul 3

Modul 4 – 2 (3) dage

DISC

certificering

Modul 5 – 2 (3) dage

Butikkens regnskab


Leder 2

‣ ”Ledelse live”

‣ Helhedsorienteret indblik i ledelsesfunktionen

‣ 4 merkonomfag

‣ 3 fastlagte og 1 valgfrit

‣10 ECTS point pr. modul


Leder 3

‣ Akademileder

‣ Specialeforløb

‣Afgangsprojekt

‣Samlet efter Leder 2 og Leder 3 – 60 ECTS point


Hvad nu?

• Uddannelserne kører uden samarbejde med erhvervslivet

• Erhvervslivet laver egen uddannelse

• Erhvervslivet kender ikke uddannelserne på erhvervsskolerne

• Samarbejde nødvendigt – hvordan?


Praktikpladser/Elevpladser

• Erhvervslivet kan ikke tilbyde nok på trods af pengebeløb

• Erhvervslivet mangler viden om værdien i en praktikplads


Manglende udnyttelse

• Studerende kan ikke få jobs

• Studerende tager den ene uddannelse efter den anden og

taber selvtilliden


Image problem

• Image problem

• Markedsføring nødvendig

More magazines by this user
Similar magazines