Arbejdsplan & budget 2010 - Glostrup Bio

glostrupbio.dk

Arbejdsplan & budget 2010 - Glostrup Bio

VELKOMMEN TIL ÅRETS

GENERALFORSAMLING

Søndag den 14. marts 2010


Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2010

Kære medlemmer.

Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling.

Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum for

biografforeningen.

Henning Richard Jensen

Formand

Ud over dette her generalforsamlingsdokument består materialet til årets

generalforsamling af:

* Årsberetning

* Årsrapport (regnskab)

samt en gennemgang af året i billeder og tale af vores medlemsbladsredaktør

Holger Pedersen.

- 2 -


Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2010

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om foreningens virksomhed

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (inklusivt

budget)

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg i henhold til vedtægternes § 4 stk. 2 og 3

9. Valg af revisor

10. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper

11. Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 6)

12. Eventuelt

- 3 -


Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2010

Punkt 1: Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag er Benny Hindse Hansen

Punkt 2: Valg af stemmetællere

Bestyrelsen foreslår:

- Per Gundersen

- Verner Halmø

- Pernille Nissen

- Nikolaj Klitbo

Punkt 3: Beretning om foreningens virksomhed

Punktet deles op i tre:

1) Formanden indleder punktet

2) Medlemsbladsredaktør Holger Pedersen fører os gennem året i billeder og tale.

3) Debat om beretningen

Se også den skriftlige årsberetning

Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab

Foreningens revisor Multi Revision Ballerup Aps v/Benny Klitbo fremlægger

regnskabet

Se også den skriftlige årsrapport (regnskab)

- 4 -


Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2010

Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

(inklusivt budget)

Arbejdsplan

Budgettet balancerer på den daglige drift, men da vi har behov for investeringer i

eksempelvis stole skal det finansieres på anden vis.

Derfor er bestyrelsens arbejdsplan for 2010 baseret på indtægter ud over billetsalg:

1) Lokalreklamer

2) Sponsorater

3) Personaleforeninger

4) Udlejning af salen

For at kunne skaffe flere indtægter er det nødvendigt at foretage investeringer.

Bestyrelsens plan for investeringer er:

1) Scene

2) Projektor (er som i kan se installeret)

3) Internet i salen

4) Stole

Derudover foreslås en udvidelse af aktiv-/medlemsfordele:

* Sommerfest for de aktive med ledsager

(egenbetaling må forventes)

* Tre gratis film til alle medlemmer

(filmene vælges af biografforeningen)

* SofaPLUS

(til familier eller til personer med mange besøg i biografen)

Budget for 2010

Økonomiansvarlig Flemming Petersen gennemgår budgettet.

Se næste side.

- 5 -


Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2010

Omsætning

Budget 2010

Filmindtægter

Caféindtægter

Reklameindtægter

Arrangementsindtægter

Driftsaftaleindtægter

Foreningsindtægter

Omsætning i alt

980.000,00

301.000,00

20.000,00

20.000,00

682.000,00

60.000,00

2.063.000,00

Salgsomkostninger

Filmudgifter

Caféudgifter

Reklameudgifter

Sponsorudgifter

Arrangementsudgifter

Driftsaftaleudgifter

Foreningsudgifter

Øvrige udgifter

Salgsomkostninger i alt

666.000,00

193.000,00

7.000,00

3.000,00

10.000,00

80.000,00

70.000,00

3.000,00

1.032.000,00

Andre driftsomkostninger

Lønomkostninger

Personale

Møder & gaver

Inventar

Bygningsvedligeholdelse

Varme, el m.m.

Administration

Finansielle omkostninger

Andre driftsomkostninger i alt

450.000,00

10.000,00

25.000,00

25.000,00

250.000,00

125.000,00

120.000,00

15.000,00

1.020.000,00

ÅRETS RESULTAT

11.000,00

- 6 -


Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2010

Punkt 6: Indkomne forslag

Ingen.

Punkt 7: Fastsættelse af kontingent

Med baggrund i vores nye tilbud om tre gratis film til alle medlemmer vil

bestyrelsen foreslå at kontingentet sættes op til 150 kroner pr. medlem.

Punkt 8: Valg i henhold til vedtægternes §4 stk. 2 og 3

Formand: Henning Richard Jensen er villig til genvalg

Cafe gruppe repræsentant: Sarah Jensen er villig til genvalg

Cafe gruppe repræsentant, suppleant: Lisbeth Munch-Olsen er villig til

genvalg

1. suppleant: Per Gundersen er villig til genvalg

2. suppleant: Bestyrelsen foreslår Johnny Bagge

Punkt 9: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at Multi Revision Ballerup Aps genvælges.

Punkt 10: Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper

· Cafegruppen

· Operatørgruppen

· Servicegruppen

· Arrangementsgruppen

· Bladuddelergruppen

· Redaktionsgruppen

· IT-gruppen

· Medlemsadministrationsgruppenemsadministrationsgruppen

· Reklame- og Sponsorgruppen

· Filmklubben for Børn & Unge gruppen

Punkt 11: Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jf. § 6)

Alle stiller op igen

Punkt 12: Eventuelt

Ordet frit

- 7 -

More magazines by this user
Similar magazines