Årsberetning 2008 - Glostrup Bio

glostrupbio.dk

Årsberetning 2008 - Glostrup Bio

I 2008 har vi uddelt medlemsblade fire gange til alle vore medlemmer med

bopæl i Glostrup kommune og til medlemmer i en del af Albertslund og

Brøndby kommuner.

Uddelingen betyder en besparelse på foreningens portokonto på omkring

8.000 kr. på årsbasis.

I løbet af året har vi fået to nye bladomdelere og gruppen består p.t. af 9

medlemmer.

Redaktionsgruppen

Redaktionsgruppens opgave er at varetage eller bistå med den eksterne og

interne information om Sofarækken og Glostrup Bio.

Som led i relanceringen af biografen efter at Sofarækken havde overtaget

ansvaret for biografens drift er der i 2008 arbejdet med den måde, biografen

præsenteres og markedsføres på. Dette har medført nyt logo og – som den

væsentligste nyskabelse – en nyudviklet hjemmeside.

Selve billetsystemet, som leveres fra ebillet, er som det eneste overført

uændret fra den hidtidige hjemmeside. Resten er nyudviklet. I modsætning til

hidtil kan siderne nu opdateres løbende, således at det nu er muligt at være

helt aktuel. En både bred og hierarkisk opbygning af hjemmesiden har gjort

det muligt at medtage en stor mænge information, uden at dette har kostet på

overskueligheden. Et medlem af redaktionsgruppen varetager hvervet som

web-master i samarbejde med gruppeformænd og biografleder. Løbende

målinger har vist, at den nye hjemmeside benyttes væsentligt mere end den

hidtidige.

Ud over de alment tilgængelige sider indeholder hjemmesiden nu et afsnit, der

alene er tilgængeligt for de aktive. Her anbringes planer, mødereferater,

aktuelle informationer og lignende. Den lette adgang til disse praktiske

oplysninger har forbedret informationsniveauet for de aktive. Derudover

formidles der beskrivelser af sociale og andre interne begivenheder i

foreningen og biografen.

Den væsentligste formidling af information til Sofarækken og

Børnefilmklubbens medlemmer sker gennem medlemsbladet ”Film i Glostrup”,

der som planlagt er udgivet 4 gange i 2008. Bladet er normalt på 16 – 24

More magazines by this user
Similar magazines