DUA 37 - Anti-humanist - Åse Clausen Bjerg

anti.humanist.aaseclausenbjerg.dk

DUA 37 - Anti-humanist - Åse Clausen Bjerg

1

Skandinaviens eneste sandhedssøgende avis

Den Ukorrekte Avis

Avisen der stikker ud,

når andre stikker af

Nr. 37

April 2008/2

No-Kays Forlag ISSN 1601-6653

S a t i r e I r o n i H u m o r A l v o r

Vi har frivilligt

valgt tørklædet,

for vi har

frivilligt valgt

islam.

Og derfor er vi trygge. Vold,

voldtægt og drab rammer

kun Vestens kvinder. De kan

jo også bare vælge tørklædet,

så de er selv ude om det.

Islam kæmper jo for ligeværd

for alle muslimske kvinder.

Islams grundlov, shariaen, kræver, at kvinder bærer tørklæde, og hvis de

siger ja til islam, siger de frivilligt ja til shariaen og dermed til tørklædet.

Det er jo ikke undertrykkelse. Kvindeundertrykkelsen er en vestlig

opfindelse. Tørklædet undertrykker kun de vestlige kvinder med vold, drab

eller voldtægt, dersom de ikke følger shariaens krav. Så enkelt er det. Kom

ikke og fortæl os om kvindeundertrykkelse. Kvinder vælger selv!!!


2

Leder

Fire mænd ud af fem stemte i folketingets

præsidium for, at det skulle være tilladt at

bære tørklæde i Folketinget, og dermed var

det fem mænd, der kom til at lægge retningslinier

for danske kvinders skæbne i

fremtiden.

Om tørklædet er kvindeundertrykkende eller

ej, er for så vidt uden interesse for danske

kvinder, men det, som er vigtigt er, at tørklædet

truer danske kvinder. Disse opfattes

ikke som rene i islamisk forstand, og alene det

burde være nok til en racismesag. De danske

kvinder stemples nemlig som ludere, og

hvorfor i alverden skal vi danske kvinder

acceptere det?

Hvad de muhamedanske kvinder tager på

hovedet, kan vi i princippet være ligeglade

med, men vi er ikke ligeglade med det islamiske

kvindesyn, som gør kvinder til andenrangs

borgere, eller sagt med Ayshias,

Muhammeds yndlingskones ord: kvinder rangerer

på lige fod med æsler.

De danske politikere synes ikke at kende

konsekvenserne af islam, og de synes ikke at

vide noget om shariaen. I det hele taget ved

de ofte ikke, hvad de selv snakker om, når de

udtaler sig om islam.

At mænd ikke har større forståelse af den

problematik, som ligger bag tørklædet, er

måske ikke så mærkeligt – skønt der faktisk

er mange fremsynede mænd, der har gennemskuet

det, men at kvinder er så ligeglade,

som de er, er katastrofalt. Hvis kvinder, som

har børn, holder af deres børn, burde de tænke

sig om, for hvis ikke de tænker sig om, så

kommer deres børn formentlig til at betale en

høj pris.

Medierne, politikerne, de danske islamfascister

har travlt med at skubbe alt ind under

gulvtæppet. Der skal ikke tales om islams

skyggesider, og det evindelige ekko er:

”Sådan er de ikke alle sammen”, men hvad

kommer det os ved? Shariaen marcherer i

Danmark, og i denne sammenhæng, er vi ligeglade

med, hvem der er flinke, og hvem der

ikke er det. Det, der interesserer os, er, at den

islamiske grundlov har gjort sit indtog i Danmark,

og den vil for hver gang politikerne gør

knæfald, indtage et stykke mere af Danmark.

Det sker skridt for skridt efter muhamedanernes

egen strategi, indtil så store dele af

Danmark og dansk kultur er underlagt shariaen,

og så er det for sent at vågne op.

Under sidste verdenskrig var der mange, der

sagde: ”Det vidste vi ikke”. Men hvordan kan

det være, at nogen vidste det, mens andre var

blinde? Hvordan kan det være, at nogen i

denne krig ved det, mens andre blåøjet griner

os lige op i vore åbne ansigter?

Ved de det, eller ved de det ikke? Mange er

sikkert lige så naive, som de var sidste gang,

men lige som sidste gang er der også en

masse luskerier, fortielser og bagtanker med i

det politiske spil, og politikerne tror, de kan

holde os hen med snak og løgnehistorier.

Det har de kunnet langt hen ad vejen, men

der er trods alt flere og flere, der vågner.

Tørklædeproblematikken er ikke så enkel,

fordi de fleste i mangel på viden om islam kan

bildes ind, at der er tale om en almindelig

hovedbeklædning.

Danskerne er et fredeligt folk, og derfor kan

de slet ikke rumme i deres fantasi, hvad dette

tørklæde indebærer.

det.

Redaktøren

Lad os derfor afsløre

Vi er ikke undertrykte.

De vestlige kvinder,

derimod, er

undertrykte af både

vold og voldtægt.

Islams kvinder er

fredede.


3

Mediefortielse

Iflg. BT d. 16 april var der en stor demonstration

mod ungdomshuset i Nordvest kvarteret.

Ca 15.000 deltog i protesten, men DR

reporterede, at bydelens borgere havde erklæret

sige enige med Ritt Bjerregårds placering

af ungdomshuset i dette kvarter.

Det er utroligt, at DR kan blive ved med at

komme godt fra deres løgnehistorier, og det er

endnu mere fantastisk, at vi skal betale licens

for at få bundet en masse på ærmet, som ikke

har med virkeligheden at gøre.

Hvad jeg har under

tørklædet, er en

islamisk privatsag.

***

meget gemt, og det vil hverken muslimer eller

pressen have, at vi skal få kendskab til.

De vil derfor med næb og klør benægte den

del af tørklædet, som omfatter vold mod kvinder.

Tørklædet har ingen magt i sig selv, men

de kvinder, der ikke bærer tørklæde, er hjemfalden

til straf af enhver art. Og her ligger

hunden begravet. De ærbare kvinder, de tørklædebærende,

er beskyttede i islam. De er familiens

ære og stolthed. Danske kvinder er ludere

ifølge den filosofi og etik, og derfor kan

de behandles, som det passer herrefolket.

Det tror folk i almindelighed ikke på, og det

var uhørt sørgeligt at opdage, at så mange

mennesker står helt uden for viden om islamiske

traditioner. Det kan så være, hvad det

være vil, men det værste er, at disse mennesker

også tror hvert et ord, de hører i pressen.

Vi som har gennemskuet islam, tror, at det

står selvlysende klart for enhver, der har ører

og øjne, i hvor høj grad, der manipuleres med

sandheden i alle medier, og vores opgave er

herefter at OPLYSE, men vi støder ustandseligt

på modstand, fordi folk heller ikke tror

det, vi siger. Vi bliver derfor i højere grad

nødt til at alliere os med de muslimer, der

gerne vil oplyse om islams uhyrligheder. Der

er blot igen den bremse, at disse ikke kan

træde offentligt frem. De er på forhånd truet

til tavshed. Derfor er kampen ulige, men det

skal ikke få os til at give op. Oplysning om

tørklædets egentlige mening er mere nødvendig

end nogensinde.

***

Det muslimske og humanistiske

dobbeltspil

Tørklæder og uvidenhed

I tiden op til demonstrationen d. 19. april

talte vi med mange mennesker, som ikke kunne

forstå, at det var så vigtigt at få bremset

tørklædet på folketingets talerstol, idet de

mente, at det jo stod enhver frit for at bære

den hovedbeklædning, som de selv ønskede.

Ja, hvis der ellers kun var tale om hovedbeklædning,

men bag tørklædet ligger der

http://www.kristeligt-

dagblad.dk/artikel/282921:Kirke---tro--

Muslimsk-fredsdialog-plettet-af-had-modjoeder

Muslimsk fredsdialog plettet af had

mod jøder


4

Iflg. Kristelig Dagblad har Danske Kirkers

Råd modtaget invitation fra nogle muslimske

lærde til en fredsdialog, men flere af de lærde

mener, at Hitlers arbejde skal gøres færdigt og

Israel skal fjernes. Derudover forlanger de, at

muhamedanere skal dominere verden.

Flere af de indbudte har tidligere oppisket

konflikter og had.

Danske Kirkers Råd har takket for invitationen,

og den danske folkekirke med Anders

Gadegård ser ikke problemer i det.

Er det så

vores Gud,

der skal

styre

verden?

Men ikke bare Danske Kirkers Råd har sagt

ja tak til invitationen. Også paven og andre

kristelige ledere har sagt ja.

Andreas Christensen, feltpræst og sognepræst,

siger, at det kun er meget få kristne, der

ønsker at bekæmpe islam, og at det er meget

få muhamedanere, der ønsker at bekæmpe de

kristne. Han mener, at det store flertal af muslimer

ønsker, at vi skal konkurrere på sunde

vilkår.

Hvilken tågesnak. Hvem ønsker ikke det.

Hvad er sunde vilkår for en kristen og hvad er

sunde vilkår for en muhamedaner?

God dag, mand, økseskaft.

***

Det multikulturelle

er jo en smeltedigel,

hvor både had og

kærlighed smeltes

sammen til en global

fred.

Ja, han får bare et

andet efternavn,

Allah.

Demonstrationer

Demonstrationer har generelt levet deres tid

ud. Der er ikke noget nyt under solen i den

sammenhæng, men når vi alligevel arrangerede

en demonstration mod tørklæder i Folketinget

d. 19. april, og arrangerer en ny d. 3.

maj, så er det fordi, den sag har en masse muligheder

for at afsløre noget af islams uvæsen

og få det frem til overfladen, hvis ellers vi

kan komme igennem dumme journalisters

dumme og overfladiske spørgsmål.

Sagen er, at det, der binder islam sammen,

og som er fundamentet for hele islam, er æ-

ren, og specielt kvinders ære, som hele familiens

og samfundets ære er afhængig af.

Tørklædet er et udtryk for denne ære, som

bæres af en ren kvinde, en kvinde, som i kraft

af, at hun er ren og ærbar, ikke kan voldtages.

Det betyder så omvendt, at urene kvinder –

også kaldet ludere – frit og kvit kan voldtages.

Det er baggrunden for organiseret bandevoldtægt,

som vi på grund af mediernes fortielser

ikke mere hører om, og det har fået

folk til at tro, at det var et forbigående problem,

men det eksisterer i bedste velgående,

og det problem vil vi gerne tage hul på, og her

har vi chancen.

Vi vil ikke finde os i den racisme fra Folketingets

talerstol, som udgår fra det islamiske

tørklæde. Vi vil ikke finde os i, at en

person med tørklæde fra Foletingets talerstol

fortæller alle danske kvinder, at de er ludere.

Asmaa mener, at tilladelse til tørklædet på

Folketingets talerstol er en sejr til demokratiet.

Men islam går jo ikke ind for demokrati,

og det er er derfor en sejr til shariaen,

som foreskriver kvinder at bære tørklæde.

Brevsprækken

***

B

Dæknavn

Burde det Danske Institut for Menneskerettigheder

ikke aflægge sig sit dæknavn, og i

stedet anvende det bedre dækkende ”Dansk

Institut for Muslimske Særrettigheder”?

Så ville vi alle langt bedre kunne forstå betydningen

af Instituttets saglige arbejde.


5

B

Elever slår og sparker lærere

Sidste år måtte ikke færre end 16 lærere i

Århus Kommune sygemelde sig efter at have

fået slag, spark eller trusler. For 14 lærere var

oplevelsen så skræmmende, at de efterfølgende

måtte søge psykolog.

Disse case stories er et godt eksempel på

kulturberigelsen, som vi åbenbart bare skal

have mere og mere af!

Er det ikke snart på tide med udvisninger i

stedet for al den kvalmende blødsødenhed?

B

I orkanens øje

Muslimen Naser Khader, som konstant

overvåges af danske bodyguards, fordi han

trues af andre muslimer, trængte for et par

måneder siden til fred og ro og tænkepause,

og holdt derfor ferie i Egypten!

Hvor mange ekstra bodyguards havde han

mon fået med til et land, hvor der er mange,

mange millioner muslimer?

Det kræver jo talent

at gå ind i et politisk

spil

B

Banan-republik

I takt med at vi importerer flere og flere

kriminelle til landet, skal politiet samtidig

arrestere færre hårde kriminelle, og den

nye politireform har kun gjort problemet

større.

Hver dag henlægges sager om tyveri,

røveri og vold som uopklarede.

Har vi lovlydige danskere virkelig fortjent

at være overladt til de kriminelles

nåde og barmhjertighed?

Var det mon ikke en ide, at prioritere

ansættelse af et større politikorps?

Kulturberigelsen har vist sig at være

uoverkommelig.

B

Korankendskab

Man tør ikke vise en film, (Fitna) der

fortæller sandheden om Kora-nen. Hvorfor

må vi så godt læse selve Koranen?

I de muslimske lande ved man åbenbart

ikke, hvad der står i Koranen, eller

også er det måske netop lige det, man

gør?

Kommentar

Hvad får folk til at tro, at vi gerne må

læse koranen? Hvis vi måtte det, havde

det ikke været nødvendigt at pynte på

visse koranvers.

Som skuespillere får vi

jo vores løn, uanset

hvilke roller, vi spiller

Den fornemste opgave i den politiske kunst er

at få noget til at se ud som noget andet

B

Lokumssnak

på Gentofte Hovedbibliotek.

På Hovedbiblioteket i Gentofte kan man

på dametoilettet høre et bånd med den mest

udsøgte perverterede og vulgære snak under

bæltestedet, mens man forretter sin

nødtørft .

Dekadencen i dansk kultur er markant og

har været det i mange år siden tresserne,

men den snak på Gentofte Biblioteks dame-


6

toilet er ikke bare under bæltestedet. Det er

under lavmål. Vi havde ikke ligefrem ventet

et skub til dekadencen fra et bibliotek.

B

Tommelfingeren ned

til Birthe Rønn Hornbech.

En værre integrationsminister kunne man

næppe forestille sig. Hun er ikke bare en uduelig

integrationsminister men hele vejen i-

gennem en uduelig politiker.

Hendes unuancerede forsvar for islam er under

al kritik.

Nyhederne har et konstant ekko: ”Det var

ikke muligt at få en kommentar fra Birthe

Rønn Hornbech.”

Nej, hun stikker hovedet i busken som de

fleste andre i den borgerlige fløj, men BRH

slår da vist alle rekorder.

Volden mod kvinder i den islamiske verden

Denne artikel taler vist for sig selv.

Kvinder i den islamiske verden rangerer ikke

så højt på mændenes hit-liste.

***

Vores demonstration mod tørklæder

d. 19. april 2008

Vi sendte en pressemeddelelse 2 gange,

men ingen aviser omtalte demonstrationen,

men vores formål var heller ikke så meget at

demonstrere som at få et budskab ud til

omverdenen, så reelt betød det ikke noget,

selvom der ikke kom 10.000, hvad der i

virkeligheden burde være det reelle tal for

opbakning. Men vi fik taget nogle billeder af

vores budskab, og de kommer rundt på nettet.

Vi fik også optaget en video, som ligeledes

vil blive sat op på hjemmesiden.

Der kom heller ingen ballademagere, og det

var nok så mærkeligt, eftersom de altid er

kommet talstærkt, når vi tidligere har afholdt

demonstrationer, første gang mod det islamiske

kvindesyn, næste gang med samme

overskrift og tredje gang, som skulle være et

ganske almindeligt folkemøde.

Men nu angreb vi faktisk shariaen, så teoretisk

set skulle der være kommet både rødfascister

og muhamedanere, men der kom ingen.

De har ikke været uvidende. Der var

masser af opslag på Nørrebro. Derfor er vores

formodning, som vi tidligere har været inde

på, at disse grupper styres fra et andet sted.

Politiet var også uinteresseret. I alle andre

sammenhænge har de taget kontakt til arrangørerne

og været på pladsen, når vi kom, og

det hele lugtede langt væk af aftalt spil, som

også oplevedes ved en af vore andre deonstrationer.

Mod slutningen af demonstrationen blev

dog en større gruppe af rødfascister observeret

”i horisonten”. De kunne sikkert ikke

styre deres nysgerrighed, og det faktum understreger

netop et råddent samspil mellem

presse, politi og rødfascister. De måtte bare

ikke være med til at skabe opmærksomhed

omkring os.

***

Tørklæder

Både medier og politikere gør alt for at

skjule det muslimske tørklædes betydning.

Der skjuler sig nemlig meget under det tørklæde.

Nu siger medierne, at de muslimske

kvinder påtager sig tørklædet frivilligt. Det

kan godt være, men hvad enten det er frivilligt

eller ej, så bortforklarer det ikke, at tørklædet

er shariaens krav, så hvis de muhamedanske

kvinder vælger tørklædet frivilligt, så er det

fordi de vælger shariaen. Længere er den

historie ikke. Frivilligt eller ej – det kan vi

ikke bruge til noget. Tørklædet er udtryk for


7

shariaen, og under shariaen gem-mer sig vold,

voldtægt, mord, tortur og andet.

”Kvinder for Danmark” vil derfor fortsætte

med at oplyse om tørklædets skjulte aspekter.

Føj!

Bvdr!

Muhammed

er forbilledet.

Hvad politikerne og alle de fromme ikke har

forstået, er, at tørklædet er en trussel mod alle

danske kvinder, idet tørklædet udstråler

”renhed” fra en ærbar kvinde, og vi, som ikke

er rene, er derfor urene. Alene det faktum er

racisme, men de ”urene” kvinder er iflg. den

islamiske ideologi hjemfalden til legal voldtægt.

Skal vi virkelig finde os i det?

Alle kvinder burde stimle sammen og lave

en kvindehær, men af en eller anden grund er

mændene i flertal, og kvinderne glimrer som

regel ved deres fravær.

Men vi vil fortsætte med oplysning på forskellig

måde, og almindelige demonstrationer

vil vi nok fremover skrinlægge, med mindre

det har et tema, som gør, at man kan komme

ind under huden af islam.

Kvindespørgsmålet og tørklædet rummer

den største mulighed. Derfor fortsætter vi i

”Kvinder for Danmark” med tørklædet som

tema.

Vores næste udendørs

arrangement mod tørklæder er

lørdag d. 3 maj kl. 14 på

Rådhuspladsen

En alternativ demo.


8

Vi minder atter om sang på

Rådhuspladsen Valdemarsdag

d. 15. juni 2008

***

Ja, naturligvis har jeg

selv valgt at bære slør,

for jeg har jo lært, at

jeg skal vælge at

adlyde min mand.

Og I skal ikke begynde at

gætte, hvem jeg er, for de,

der kan se mit ansigt,

bliver straffet i Helvede.

***

*****

Brigitte Bardot i retten

http://ekstrabladet.dk:80/flash/udlandkendte/a

rticle997365.ece

Brigitte Bardot er blevet anklaget for racisme

og står til flere måneders fængsel.

Ekstrabladet har ikke flatterende ord til o-

vers for hende. Hele artiklen er en underlødig

nedgøren af en person, der har den forkerte

mening. Journalister har svært ved at

holde skæg fra snot.

Neutral og sober mediedækning er vist en

saga blot.

***

Kære alle, der var med i lørdagsdemoen.

Tak for Jeres modige indsats.

Fra AntiJihad, Norge

Både i Norge og i andre vestlige land har

man hatt en rekke historier om problemer med

muslimer ved offentlige svømmehaller. Fordi

det islamofascistiske herrefolket, og særlig da

den kvinnelige delen av dem, insisterer på å

svømme mer eller mindre fullt påkledd er de i

noen tilfeller blitt nektet adgang av sanitære

grunner. Dette resulterer selvsagt i hyl og

skrik om ”rasisme”, ”diskriminering”, ”krenkelser”

og hele regla av politisk korrekte moteord,

og det hele ender dermed gjerne med at

herrefolket får det som de vil.

I Ummah Kingdom har man nå tatt dette et

skritt videre, nå er det de ”vantro kjøterne”,

dvs ikke-muslimer, som nektes adgang til

offentlige svømmehaller som til visse tider er

reservert kun for muslimer.

David Toube en 39 år gammel advokat fra

Londonistan opplevde at han selv og hans fem

år gamle sønn ble nektet adgang til svømehallen

i Clissold fritidssenter med henvsning

til at det var reservert kun for muslimer på det

aktuelle tidspunkt (søndag formiddag). Det

lokale byrådet som driver fritidssenteret beektet

senere at dette var tilfelle, og påsto at


det var de ansatte som hadde begått en feil

ved å nekte Toube adgang fordi han ikke er

muslim. Til det er å si at denne ”kun for

muslimer” perioden var kunngjort på senterets

nettsider.

Begrunnelsen for dette påfunnet skulle

angivelig være at islam forbyr muslimer å

svømme sammen med ikke-muslimer.

Så fint da!

Med henvisning til det kan muslimer nektes

adgang til enhver svømmehall i land som

ennå ikke er muslimske. Vil herrefolket

svømme får de bygge sine egne svømmehaller

for sine egne penger, i den grad de har noen

som er tjent på ærlig vis.

En muslimsk leder i Oxford benekter for

øvrig at det finnes noe slikt forbud for

muslimer mot å svømme sammen med ikkemuslimer.

Han er imidlertid trolig bare ute

etter å rake kastanjene ut av ilden for dem

som fant på dette. Når han også sier at islam

ikke påbyr segregering i henhold til religion

er det en løgn nesten monumental som å påstå

at islam er en fredelig religion.

Hele denne saken er bare en liten forsmak

på hva slags religionsapartheid britene har i

vente etter hvert som muslimene øker i antall

og andel av befolkningen. Det har allerede

gitt seg utslag på diverse andre måter, bl a i

form av såkalte ”no-go” soner for hvite i

britiske byer. Disse håndheves av bander av

muslimske voldsaper som de patetiske shariagestapistene

i det såkalte britiske ”politiet”

ikke for alt i verden tør å røre. Nå forsøker

man altså å ta denne apartheidpolitikken ett

skritt videre ved å institusjonalisere den.

Kilde:

Public pool bars father and son from its 'Muslim-only'

swimming

session

Daily Mail 18 April 2008

***

Kig forbi siden

www.anti-humanist.dk

og

www.antiracist.dk

9

Godt, der ikke er muhamedanere

i nærheden.

Forsyningen af rent

vand er allerede løbet

tør.

***

Erkebiskopen er myrdet

Olav Andreas Dovland, Cand. Theol.

Enhver TV-seer har noen netthinne bilder

av store flokker muslimer som skriker og

protesterer. De er krenket. Krenkelser og

trusler henger sammen.

Med større krenkelser følger farligere trusler.

Dette er krigshissing, som er noe av islams

"hjerte". I Norge er vi "Krigens Hus"

helt til landet er blitt islamisert. Da først inntrer

"Fredens Hus". "Krigens Hus" er et viktig

lærestykke i islam.

Jeg er krenket av islam. Men først et råd,

særlig til imamer: Reis tilbake hvor dere

kommer fra! Det er vel det beste så lenge dere

ikke tåler vår kristne tro?

Tre viktige ting.

1) jeg nekter for at min tekst er krenkelse

av muslimer eller islam,

2) jeg trenger ikke å kreve rett til å fortelle om

det som krenker meg og mitt folk, fordi

Norges Grunnlov garanterer meg den

friheten. Norske Lover står over enhver bit av

sharia!

3) jeg eier denne retten, fordi jeg lever i et

demokratisk land og en kultur som er

ekstremt ulik islam.

Daglig blir jeg krenket av koranordene som

kaller meg og andre for "vantro", og for "ape

og svin", og at vi er "under Allahs forbannelse",

sura 5.65;7.166. Jeg tror på

Abraham, Isak og Jakobs Gud, JHVH, og

hans utsendte Jesus Kristus! Så krenkes jeg


10

daglig av sånne stygge og umenneskelige

ting, og som er i strid med menneskerettighetene,

som: å kappe hode av sivile; henging

på offentlig sted; henging av barn; kaste

dødsdømte utfor et fjell; at barn brukes i

krigssammenheng; at barn opplæres til å hate

jøder og vantro;idiotiske angrep på offentlige

bygninger; flaggbrenning; selvmordsbombingene;

mord på katolske prester og nonner, og

annerledes troende; simple kidnappinger; nedbrenning

av kirker; jeg krenkes av forfølgelsen

av koptiske kristne i Egypt; av kidnappingen

av erkebiskop Rahho i Irak

29.2.08, og de umen-neskelige og simple

islamske krav akkurat i denne uken om løsepenger

for biskop Paulos Faraj Rahho.

12.3. kommer meldingen om at biskopen er

myrdet. Dette er en avskyelig udåd av verste

kriminelle karakter. Og de som har utført det

skjendige draper er - jeg hevder - infisert av

islamsk dødskultus. Jeg er krenket. Enhver

nordmann bør være krenket.

Jeg krenkes også av snikinnføring av sharia

på oss ikke-muslimer; voldtekts-u-kulturen; at

dere kaller våre norske kvinner med fellesbetegnelsen

hore; slaktingen av Theo van

Gogh; opptøyer og plyndringer i noen europeiske

byer. Ting som nevnt her må islam

holde opp mot våre lover og vår kultur, så blir

forskjellen tydeliggjort.

Våre to "kulturer" kan ikke leve og bo sammen.

Det er min dypeste overbevisning.

Enhver imam vet at dette er den usminkende

sannhet! Ingen dialog bygger bro mellom

deres islam og vår kristendom. Jahve og Allah

er uforenlige guddommer. Islam har ført kontinuerlig

krig mot ikke-muslimske land i nesten

1400 år, på 3 kontinenter.

En krenkelse skyldes en dobbelmoral. Norske

myndigheter yter økonomisk bistand til

moskeforsamlingen. Det er en krenkelse mot

enhver innbygger.

Imamen i Finsbury Park-moskeen prekte hat

mot britene i 13 år før han ble forvist fra England.

Den muslimske selvmordsbomberen er

en shahid - martyr.

I har altid forsøgt at

undertrykke os, og I har

voldtaget vore kvinder.

Derfor hader vi Jer. Vi

hader Jer. Forstår I det?

Jeg må have pengene

tilbage for min nye

intelligenshat. Den vil ikke

fortælle mig, hvordan man

forener hævn og tilgivelse,

så de går op i en højere

enhed.

I timene før shahiden går til aksjon gjennomgår

han/hun religiøse ritualer og spesielle

bønner for å rense kropp og sjel. Shahiden er

under nær veiledning av en viktig person i

tiden før aksjonen. (David Bukay: "Total

Terrorism in the Name of Allah",

info@acpr.org.il og www.acpr.org.il


Jeg kjenner personlig Dr. David Bukay.)

Jøder og kristne er "pervers" og etterligner

gamle tiders avgudsdyrkelse", 9.30 etter N.J.

Dawoods oversettelse. Jøder og kristne "kan

sammenlignes med Satan", 59.16, Dawood.

Jeg krenkes over koranordet: "Dere som tror,

slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger


11

sammen. Den som slutter seg til dem, blir en

av dem. Allah leder ikke urettferdige", sura

5.56.

Jeg tror på JHVH, Fedrenes Gud, fordi han

viser urettferdige veien. "Herren er god og

rettvis; derfor lærer han syndere veien", Salme

25:8.

Fredens apostle

Her på ca. 50

kvadratmeter

kan vi næsten

garantere en

evig fred. Kun

racister kan

ødelægge det

hele.

***

På Christiansborgs Slotsplads er der nogle

idealister, der holder vagt om freden, men det

er vist også det eneste sted, de holder fred. De

støtter den islamiske voldsideologi, og folk,

der har den forkerte mening, giver de en lige

venstre, og hvis de er i rigtigt fredshumør, så

knuser de også deres bilruder. Og i særligt

fredfyldte øjeblikke sætter de ild til nogle biler,

men så er freden også forbi, for så kommer

politiet og ødelægger alle fredsplaner.

Men meningen er god nok. Det er vist bare

evnerne, der mangler.

***

Det skjer noe i Norge

Arne Tumyr

Men dem kan

vi jo hurtigt

gøre det af

med.

Tidligere hadde man i Norge "Forum mot

islamisering" (FOMI) som av forskjellige

grunner skiftet navn til "Stopp Islamiseringen

av Norge" (SIAN). Årsmøte er avholdt og det

nye styret med undertegnede, Arne Tumyr,

som formann, har kommet i gang med arbeidet.

I Norge som i Danmark gjelder det

kampen mot islam - kampen mot islamiseringen.

Når det er spørsmål om hvordan arbeidet

skal legges opp, gjør ulike synspunkter seg

gjeldende. Noen henviser til det som skjer i

andre land, også i Danmark, der islammotstanderne

blir angrepet fysisk når de

demonstrerer i det offentlige rom. Det å stå

fram med islam-kritikk offentlig med bilde og

navn, oppfattes av noen som risikosport.

Enkelte går så langt som å hevde at organisasjonen

bør gjøre som under nazistenes

okkupasjon - da motstandsbevegelsen gikk

under jorden. Dette gjelder særlig mennesker

som har tilknytning til et firma eller en

institusjon - som vil mene at ansatte presses

til å avholde seg fra slike aktiviteter. Det er

altså også for å unngår problemer på arbeidsplassen

at de heller velger "ubåt-politikken":

"Gå stille, gå dypt."

På den annen side har vi også medlemmer

som hevder at skal man legge seg på

denne linjen har man allerede underkastet seg

islam. De vil stå fram med åpne arrangementer,

demonstrasjoner og opplysningsmøter

- så får man se hva som skjer.

I denne sammenheng er det litt interessant

at lørdag 7. Juni avholder SIAN en stand på

Karl Johan i Oslo der budskapet er: Stopp

islamiseringen av Norge. Her vil det da bli

delt ut brosjyrer og annet opplysningsmateriell.

Tillatelse er innhentet både fra kommunen

og politiet. Dermed skulle man tro at ytringsfrihet

med islam-kritikk akseptreres - kanskje

inntil så lenge. Det blir spennende å se hva

som skjer 7. Juni ved vår stand.

Den 7. April avholdt SIAN et møte i Oslo

der den serbiske overlegen, Zorica Mitic`

holdt foredrag om: "Kosovokonflikten - sett

med serbiske øyne!

Temaet ble tatt opp med bakgrunn i at det

som skjer i Kosovo i dag kan skje i Norge

eller andre steder i Europa om noen ti-år.


12

Etter møtet sendte SIAN følgende brev til

regjeringen:

”Til Den norske Regjering

v/statsminister Jens Stoltenberg,

Regjeringsbygget, Oslo.

Foreningen Stopp Islamiseringen Av Norge,

samlet til møte 7. April 2008, vil ut-trykke

skuffelse over at Den norske regjering har

godkjent muslimskokkupasjon av serbisk territorium.

Muslimene har gjennom generasjoner

nektet å la seg integrere i Serbia. Med

voldsaksjoner, drap og samfunnsfiendtlig

virksomhet har islamistene fordrevet den etniske

befolkning fra deres hjem.

Døren til det norske demokrati er dårligt vedligeholdt.

Malingen skaller af og hængslerne er rustne, og der

er råd i selve demokratiet.

Den uakseptable utviklingen kulminerte

med opprettelse av den islamske staten Kosovo

- som Stoltenberg-regjeringen har anerkjent.

Regjeringens vedtak samsvarer ikke med internasjonal

lov og rett – samtidig som anerkjennelse

av Kosovo står i motstrid til FNresolusjonen

nr. 1244.

Vi mener at Regjeringens vedtak er fattet på

feil grunnlag - og ber om at saken tas opp til

ny vurdering.

***

Elvirasdatter

Naturligvis valgte jeg selv tørklædet, for

hele min familie har gennem hele min opvækst

findskærpet mig, at det var det nødvendige

valg, for så er jeg under Allahs beskyttelse.

En gang, da der kom en mand ind i huset,

var jeg ikke forberedt, så jeg havde ikke

tørklædet på, og sikke mange bank jeg fik af

min far. Det var også ubetænksomt af mig, og

jeg må jo lære at tænke mig om, så det er jo

klart, at min far bliver nødt til at slå mig,

indtil jeg lærer det.

Min mor har sagt, at det er min mands pligt

at straffe mig, hvis jeg glemmer at tage tørklædet

på, og hun har selv måttet lære det

under pisken. Og for at lyde islams hellige

profet vælger vi at tage tørklædet på for at

vise ham vores taknemmelighed over, at han

lærte os om ærens magt.

***

Men Stoltneberg gav ordre til, at døren skulle males

med den moderne grønne farve med en halvmåne på,

men integrationen har allerede kostet så mange

penge, at der kun blev råd til et par klatter grønt.

Fjendebilled som afledningsmanøvre

Det kan godt være, at Hizb-ut-tahrir er

fundamentalistisk, og så længe medierne kan

holde folk hen med det fjendebillede, så fokuserer

danskerne på den gruppe, der ikke

skjuler deres hensigter. Men ifølge vores islamiske

kilde er der andre, der gør gode miner

til slet spil, så længe de er nødt til at

underkaste sig landets love, men det er ikke

det samme som, at de ikke kæmper for et islamisk

Danmark. Stort set vil alle muhamedanere

gerne have et islamisk Danmark, og

islamiseringen kan foregå helt ublodigt alene i

kraft af, at muhamedanske kvinder føder børn

til Allah og udkonkurrerer danskerne i antal.

Og uanset hvor flinke de ellers er, så vil vi

ikke have et islamisk Danmark. Vi vil ikke

give afkald på vore traditioner og værdier, og


hvis ikke politikerne begynder at se på det

problem, så kan det snart blive for sent. Muhamedanere

giver ikke frivilligt slip på de

landvindinger, de har gjort, og kampen for at

bevare Danmark bliver sværere og sværere.

13

Har du været i et

muslimsk land,

Linda?

Ja, men kun

Danmark og

Sverige. Men

jeg skal på

ferie i Norge.

Lad bare

muhamedanerne

beholde æren, så

beholder vi riget

og magten.

Og vi vil naturligvis

indrette multikulturelle

grisestalde, hvor

muhamedanerne kan få

deres eget bedehalm.

Hvad er det, der

gør det tørklæde

så fancy, Verner?

Det er godt til at

holde tankerne

samlet.

For så bevæger

de sig ikke så

hurtigt.

***

Staten som har underkastet

seg Fremmede makter.

Tor Håve

Våre folkevalgte har ingen makt, De gav fra

seg makten i 1945. §112 styrer Norge.

Den Norske staten, har plasert Rådmenn i

stillinger, som ledere av kommunene. Disse

Rådmennene har i sin tur gjordt flere kommuner

til gjeldsoffer. Dette gjør at barna lider.

Private småbanker ble Terra Banker i mot

sin evne til å forstå at dette betydde at folket i

kommunene ville miste sin kapital. Kapitalen

som skulle benyttes til å bygge skoler, barne

hager, sykehjem til eldre syke mennesker.

Kapitalen var tapt for folket. Rådmenn og

politikere blir som har makt blir ikke straffet

for sine handlinger. Når du ikke har kunnskaper

og handler i mot bedre viten er det

ingen som straffer deg. De uvidne er våre

ledere, hvorfor ansettes slike ledere, er det

fordi at da kan de som virklig sitter på

pengesekken som kan styre, de som ikke vet

konskvensene av sine handlinger. Er det slik


14

at De har andre motiver for ikke å vite,

De som er uvitne er jo ikke straffemessig tilregnlige.

I samme slengen har den Norske staten innført

noe som heter NAV. Nav lager sine egen

lover og sette Norges lover til side.

Sosialkontorene gjør barn husløse og eiendoms

løse, ved å fra ta disse våre minste

retten til mat og opphold. Sosialkontorene

har som oppgave å fra ta disse fattige foreldrene

retten til å eie sin bolig. Eiedomsretten

stjeles ved rente økning på lån og husleie.

Vidre må syke foreldre arbeide.

Barna som ikke har forelder hjemme, må

komme hjem til tomme hjem. I tomme hjem

er det ingen omsorg, har skapes det frykt og

muligheter for at uved-kommende kan presse

disse barna til å gjøre ting som samfunnet

ikke vil ha.

Hjemmene er borte. Hvem tar pengene, jo

det er De som truer våre folkevalgte. De som

styrer pengene i Verden. Ja de som ikke kan

nevnes uten at det får konsekvenser for den

som skriver dette.

***

Fra Spydpigen

Tressernes samfundsnedbrydning

”Få styr på dine børn, skriver BT og fortæller

på flere sider, hvordan du skal opdrage

dine børn til at lave deres lektier, rydde op

efter sig og i det hele taget at tage ansvar.

Det er så rigtigt, så rigtigt, men…..Det er

ikke givet, at andre, som har med dine børn at

gøre, har den samme mening om tingene.

Da 68´erne i sin tid kom til, gjorde de alt,

hvad de orkede for at nedbryde samfundet,

fordi de ville lave et nyt. Nogle af de bedste

midler til at nedbryde det bestående system,

er altid at gribe fat i børnene og oplære dem i

den ånd, man ønsker. Børnene er fremtiden og

former fremtidens samfund, og blandt de mest

brugbare midler er narkotika og sex. Dem

gjorde man virkelig brug af, da 68érne kom

til. BUPL-ansatte af det rette kommunistiske

sindelag gjorde deres indsats i børnehaverne

med bollerum og bøger med snuskede tekster.

På bibliotekerne havde man de samme bøger,

og man fik dem anbefalet i børneprogrammerne

i radio og fjernsyn. Desuden skiltede

man i børnebibliotekerne med en plakat, der

viste et bolighus, hvis stuer man kunne se ind

i fra kælder til kvist, og i alle værelser var

man i gang med sex af forskellig art fra onani

til samleje, og et par hunde var også i gang.

Desuden kunne man på børnebiblioteket låne

bøger om, hvordan man ryger hash etc. Alt

sammen meget befordrende for børneopdragelse!!!

Der kunne nævnes talrige andre eksempler

stats- eller kommunestøttede foretagender, for

eksempel børneteatrene, som endog havde

detaljerede forestillinger om samleje eller oplysninger

om, at parkeringspladser faktisk var

vold mod børn, som så ikke kunne lege på det

pågældende areal. Sådan noget måtte børnene

bekæmpe voldeligt med søm på kørebanen og

lignende. Læs bogen

5. kolonne.

Fjorten års kamp mod samfundsnedbrydning

hvis du da kan få fat i den, for se den har de

ikke på bibliotekerne. (Men vi kan måske

skaffe den).

Og tro ikke, at påvirkning i samme stil som

ovenfor nævnt er forbi.

”Det store stygge Storkespringvand”

Men det er lidt svært,

når vi både skal score

sex og ryge hash.

De to ting modarbejder

jo hinanden.

Storkespringvandet blev næsten et symbol på

tresseroprøret. Nu sad man ikke længere pænt på stole

men sidder eller ligger direkte på gaden.


15

Kommentar til Spydpigen

Åse Clausen Bjerg, Cand. mag.

Al den snak om sex fra barnealderen har

givetvis ikke påvirket de unge i positiv retning,

og gad vist, om ikke det er årsagen til, at

et stort antal unge har sexproblemer og et u-

hørt stort antal af de unge mænd potensproblemer,

for de tror sikkert, at sex er en

præstation, som skal udføres for at være ”rigtig”,

og jo mere de anstrenger sig for at præstere,

jo værre bliver det.

Men det var ikke bare sex og narkotika, som

stod på dagsordenen i tresserne, men hele familiestrukturen

var under nedbrydning, og det

var gammeldags at have fast familie. Børn

skulle ikke sige ”tak” men kræve deres ret, og

børnene måtte forstå, at de voksne var de onde

(Alle andre voksne end forældrene).

I bussen siger de unge mennesker i dag ”jeg

skal ud”. Ikke noget med at bede om, at man

giver plads til dem, for de unge beder ikke om

noget, de kræver.

Samme generation blev indpodet flere fjendebilleder.

Det ene fjende billede var de voksne,

det andet var samfundet, det tredje var

folk med borgerlige meninger samt dem, der

havde ”for mange penge”.

Ikke så underligt, at der i dag rettes angreb

på samfundet, demokratiet og ytringsfriheden,

for selvom venstrefløjen siger, at den går ind

for demokrati og vil værne om grundloven, så

er det ikke andet end varm luft. Folk af denne

politiske observans sympatiserer med totalitære

staters ideologier, så derfor må de unge

fra partierne til venstre jo nødvendigvis angribe

dem, som har en liberal indstilling, da

de jo er fjenden, men de, der mest af alle værner

om demokrati, grundlov og ytringsfrihed,

er jo netop de liberale, så på den måde kommer

vestrefløjen i konflikt med sig selv.

Hadet til voksne, til borgerlige, til rigdom,

til almindelig anstændig opførsel blev sået i

børnene i tresserne. De lærte at kræve, ikke at

yde, og derfor befinder samfundet sig i en

tilstand af opløsning og forfald, og Danmark

ligger i tressergenerationens skraldespand.

Og når Danmark,

Norge og Sverige er

tilintetgjorte, så skal

vi nok sætte skik på

landet igen.

***

Elvirasdatter

Der var en flok aldrende racister, der demonstrerede

mod noget så ligegyldigt som

tørklæder. Som om ikke kvinderne selv har

bestemt, hvad de vil have på. Som om de ikke

selv har valgt de bank, de får, hvis ikke de

tager det på, som om de ikke selv beder om at

blive voldtaget, når de ikke tildækker sig. Det

er jo et frit valg, som alle kvinder kan vælge,

og hvorfor vælger de så ikke at blive fri for

pisk og voldtægt?

Der er jo kun frie valg i islam. Alt foregår

på frivillighedens basis, og derfor vælger forældrene

frivilligt deres datters ægtemand.

De racister fra Den Danske Forening og

Dansk Kultur og Kvinder for Danmark (Vor

Herre bevares) tror, at islam er fuld af vold.

Der er naturligvis ikke vold i islam. Kun

uden for islam er der vold, når de vantro ikke

vil lystre herrefolket. Så er det klart at deres

mænd bliver et hoved kortere og deres kvinder

bliver til krigsfanger og tvangprostituerede.

Børnene bliver slaver, hvad ellers?

Det koster dyrt at sætte sig op mod den eneste

sande religion og ikke anerkende dens dominans,

for islam er jo selveste freden.

Demonstranterne fra i lørdags burde sættes

i arbejdslejr, hvor de både kan tjene herrefolket

og lære lidt om fred.


16

Danske kvinder har jo altid båret slør, så hvorfor gøre så megen

blæst ud af muslimske slør? Noget skal de jo have på hovedet.

Danske kvinder havde jo heller ikke dårlige hensigter med deres

brudeslør, og hvad der ellers har været af slør i Danmark.

Det skal I nu ikke

være så sikre på.

Der er da noget, der

hedder arv og arsenik.

Men vi stod nu

ikke på

talerstolen i

folketinget i den

uniform.

Men de fleste

af os var nu

alligevel pæne

og ærbare

piger udadtil.

Helt bestem –

i hvert tilfælde

i dagslys.

Den Ukorrekte Avis

Ansvarlig redaktør

Cand. mag. Åse Clausen Bjerg

Fremover kan avisen findes på

www.anti-humanist.dk

Tlf.27 30 20 49

More magazines by this user
Similar magazines