Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

10

bevoksning er blevet hugstmoden. På det tidspunkt kan

jordbundstilstanden og bevoksningen dog være blevet

ganske uegnet til at understøtte en naturlig foryngelse,

hvilket især kan være problematisk ved en konvertering

til naturnær skovdrift, hvor skovdyrkeren gerne vil benytte

helt spontane foryngelser. Således kan det ofte være relevant

at gennemføre en konvertering, hvor nogle af dyrkningstiltagene

fra den traditionelle skovdrift såsom jordbearbejdning

bruges til at fremme foryngelsen under mere

vanskelige vilkår. Ligeledes er der også stor forskel på

målet med foryngelsen, idet man i den naturnære skovdrift

ikke, som i den traditionelle, tilstræber at frembringe

ensartede og homogene bevoksninger, men tværtimod

søger mod mere heterogene blandingsbevoksninger. Dette

er også baggrunden for, at man er meget tilbageholden

med at anvende jordbearbejdning til en bestemt træarts

foryngelse i den naturnære drift, idet man herved nemt

kommer til at fremme én bestemt træart så meget, at der

kan blive tale om en ensartet bestand.

I den naturnære skovdrift er renafdriftssystemet stort set

erstattet af foryngelsessystemer, der enten baseres på foryngelse

i lysbrønde eller under en skærm, hvor moderbestanden

er lysnet mere eller mindre ensartet over større

arealer. Renafdriftssituationen kan dog ikke altid undgås,

selv om der er konverteret til naturnær skovdrift. Renafdrift

kan da anvendes nødtvunget som følge af, at den hidtige

skovdyrkning har efterladt en ustabil træart på arealet,

som nu ikke længere kan forme en stabil skærm. Endvidere

kan renafdriften opstå i en ellers stabil skov som

følge af f.eks. orkan eller brand. Strukturvariationen i en

naturnær drevet skov vil dog i langt højere grad sikre en

lettere foryngelsessituation efter en orkan, idet mange

mindre – og hidtil undertrykte træer – vil stå tilbage og

bidrage til at genskabe skovtilstanden. Ligeledes vil forekomst

af allerede eksisterende, men undertrykt foryngelse,

sammen med en frøpulje af arter med pionerkarakterer

(ær, ask, fuglekirsebær) fremme skovens foryngelse efter

en katastrofe.

En naturnær måde at retablere skov efter større katastrofer

(stormfald) vil være en billig indbringelse af den lokale

pionervegetation – især birk, røn, el mv. Når denne er

etableret og skovklimaet genskabt, kan pionerarterne langsomt

erstattes – enten passivt eller aktivt ved indplantning

– af subklimaks- og klimaksarter (bøg, ask, ær,

More magazines by this user
Similar magazines