Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

1 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Indledning og læsevejledning

Dette katalog er en del af handlingsplanen for naturnær

skovdrift i statsskovene, der desuden består af:

Den egentlige handlingsplan, som beskriver baggrund,

målsætninger og tidsplan for omlægningen til naturnær

skovdrift i statsskovene (Skov- og Naturstyrelsen, 2005).

Et katalog over skovudviklingstyper i Danmark, som beskriver,

hvad det er for skove, der ønskes på lang sigt

(Larsen og Skov- og Naturstyrelsen, 2005b).

Kataloget angiver hvordan og med hvilke midler, skoven

kan udvikles i den ønskede retning. Det skal dog understreges,

at kataloget kun beskæftiger sig med den snævre

del af handlingsplanen, der fokuserer på ændringer af træartssammensætningen

og strukturen i de nuværende bevoksninger.

Det primære formål med kataloget er således

at komme med en række forslag til, hvordan konverteringen

af en række typiske udgangstilstande hen mod den

tilstræbte skovudviklingstype kan foregå. Da konvertering

af ensartede bevoksninger af gran og bøg udgør de største

udfordringer i overgangen til naturnær skovdrift, er

hovedvægten lagt på modeller for disse træarter.

De praktiske erfaringer med konvertering af ensartede

bevoksninger er begrænsede. Der er dog flere skovdistrikter,

hvor f.eks. skærmstillinger udgør et gennemprøvet og

hyppigt anvendt redskab, og der eksperimenteres ligeledes

med nye hugstprincipper i gran. Disse erfaringer er

naturligvis søgt udnyttet i kataloget, og i relation til flere

af de angivne kulturmodeller er der ligeledes bygget videre

på anbefalingerne fra Skov- og Naturstyrelsens kulturudvalg

(Skov- og Naturstyrelsen, 2003).

Kataloget består af fire kapitler, jf. indholdsfortegnelsen,

og det er hensigten, at kataloget skal kunne bruges på

forskellige måder:

Ønskes en generel indføring i principperne for naturnær

skovdrift læses kapitel 1.

Søges information om naturnær konvertering startes ved

kapitel 2.

Praktikeren, der søger inspiration til håndtering af en speciel

bevoksning, går via træartsspecifikke tabeller på side

21, 25 og 27 i kapitel 2 videre til de opstillede behandlingsog

kulturmodeller i kapitlerne 3 og 4.

Ønskes inspiration til et konkret konverteringsproblem, kan

der ligeledes søges direkte i kapitlerne 3 og 4 ved brug af

“nøglen“ på side 29 og tabellen på side 53.

Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om et

katalog til inspiration. I de kommende år vil vi alle blive

betydeligt klogere, og vi vil utvivlsomt skulle tage flere af

modellerne op til revision, ligesom andre metoder og kombinationer

vil udvikles og finde anvendelse.

More magazines by this user
Similar magazines