Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

20

Illustrationerne viser hvordan udviklingen af en monokultur af rødgran kunne konverteres gennem en systematisk strukturhugst og

gruppevis indplantning af bøg og douglas samt udnyttelse af den naturlige foryngelse af rødgran. Konverteringen udvikler bevoksningen i

retning af skovudviklingstypen douglasgran, rødgran og bøg. Enheden på akserne er meter.

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 43

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 43

More magazines by this user
Similar magazines