Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

2

Naturnær skovdriftidekatalog til konvertering

Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2005

Bedes citeret: Larsen & Skov- og Naturstyrelsen, 2005

Redaktion:

Fotos:

Skov- og Naturstyrelsen og J. Bo Larsen

J. Bo Larsen, Henrik Granat, Jane Grønning,

Thomas Retsloff

Anders Busse Nielsen

Page Leroy-Cruce, Skov- og Naturstyrelsen

Lars Hebo Olsen, Xpress Reklame

Schultz Grafisk

Illustrationer:

Layout:

Rentegning:

Tryk:

1. oplag: 2.000

ISBN: 87-7279-631-6

Publikationen kan fås ved henvendelse til:

Frontlinien

Rentemestervej 8

2400 København NV

Tlf. 70120211

frontlinien@frontlinien.dk

www.frontlinien.dk

Publikationen kan læses på:

www.skovognatur.dk

Miljøministeriet

Skov- og Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf. 39472000

Fax 39279899

sns@sns.dk

www.skovognatur.dk

More magazines by this user
Similar magazines