Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

37 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Simulering af systematisk strukturhugst på rødgran bonitet 4

(Bemærk foryngelsen fremgår ikke af figuren).

Y(m)

40

Y(m)

40

38

36

Arter:

Rødgran

38

36

Arter:

Rødgran

34

34

32

32

30

30

28

28

26

26

24

24

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

1.

Billedet viser bevoksningen ved 68 år. Der er stor forskel på

træerne langs det øverste og nederste spor. Ved D-hugsten er der

store ensartede træer, og ved B-hugsten er træerne betydeligt

mindre med stor variation.

2.

Ved alderen 83 år er der hugget efter måldiameter på 35 cm én

gang. Langs det øverste spor (D-hugst) begynder der at opstå så

store huller, at foryngelsen kan gå i gang, mens bevoksningen

langs sporet med B-hugsten er meget tæt og mørk.

Y(m)

40

Y(m)

40

38

36

Arter:

Rødgran

38

36

Arter:

Rødgran

34

34

32

32

30

30

28

28

26

26

24

24

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

3.

Ved alderen 98 år er de fleste træer langs sporet med D-hugsten

fjernet, mens bevoksningen stadig er meget tæt langs sporet med

B-hugsten. I området hvor D-hugsten er gennemført, vil bevoksningen

være domineret af naturlig foryngelse.

4.

Ved 118 år er der så småt begyndt at opstå huller langs sporet

med B-hugst, men der vil stadig gå mange år, før alle træer af den

oprindelige bestand har nået deres måldiameter. Langs sporet

med D-hugst er foryngelsen massiv med grupper, der kan være op

til 35 år gamle.

More magazines by this user
Similar magazines