Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

3 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Indhold

Side 5

14

16

21

22

25

26

27

28

29

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

53

54

56

58

60

62

64

66

68

70

1. Naturnær skovdrift

2. Konvertering

Konvertering af nåletræsbevoksninger

Generelle principper for valg af modeller og metoder til konvertering af nåletræsbevoksninger

-tabel 1

Konvertering af bøgebevoksninger

Generelle principper for valg af modeller og metoder til konvertering af bøgebevoksninger

– tabel 2

Konvertering og anlæg af egebevoksninger

Generelle principper for valg af modeller og metoder til konvertering af egebevoksninger

– tabel 3

3. Behandlingsmodeller

Nøgle til valg af behandlingsmodel

Behandlingsmodel 1: Hugst for 120 fremtidstræer

Behandlingsmodel 2: Hugst for 180 fremtidstræer

Behandlingsmodel 3: Hugst fra oven uden markering af fremtidstræer

Behandlingsmodel 4: Systematisk strukturhugst

Behandlingsmodel 5: Hugst for 60 ankertræer

Behandlingsmodel 6: Skærmstilling

Behandlingsmodel 7: Modificeret renafdrift

Behandlingsmodel 8: Kvalitativ gruppehugst

Behandlingsmodel 9: Forceret stukturhugst

Behandlingsmodel 10: Skærmfladehugst

Behandlingsmodel 11: Eg med henblik på naturlig foryngelse

4. Kulturmodeller

Oversigtstabel over kulturmodeller

Kulturmodel A: Naturlig foryngelse af nål og udnyttelse af anden opvækst

Kulturmodel B: Naturlig foryngelse af nål og såning af bøg

Kulturmodel C: Naturlig foryngelse af nål og gruppevis indplantning af bøg/andet

løvtræ

Kulturmodel D: Plantning af løv og nål under skærm

Kulturmodel E: Gruppevis plantning af eg samt skovfyr/lærk

Kulturmodel F: Gruppevis plantning af birk, skovfyr/lærk

Kulturmodel G: Naturlig tilgroning hhv. forceret succession

Kulturmodel H: Naturlig foryngelse af bøg og gruppevis indplantning af ask, evt. ær

Kulturmodel I: Egeblandingskultur

Litteratur

More magazines by this user
Similar magazines