Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

39 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Simulering af hugst for 60 ankertræer – heraf 15 birk på rødgran bonitet 1

(Bemærk foryngelsen fremgår ikke af figuren).

Y(m)

42

Y(m)

42

40

38

36

34

32

Arter:

Rødgran

Birk

Fr. Rødgran

Fr. Birk

40

38

36

34

32

Arter:

Rødgran

Birk

Fr. Rødgran

Fr. Birk

30

30

28

28

26

26

24

24

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49

1.

Bevoksningen ved alder 39 år. Fra anden hugst hugges for

ankertræerne, samtidig med at der hugges svagt fra oven i den

øvrige bevoksning. Birken skånes generelt. Fritstillingen af

ankertræerne ses tydeligt. (Signaturforklaring: Fr. Rødgran =

ankertræ rødgran, Fr. Birk = ankertræ birk).

2.

Bevoksningen ved en alder af 54 år. På dette tidspunkt er der

opstået åbninger af en størrelse, der muliggør naturlig foryngelse

hhv. berigelsesplantning i grupper. Hullerne er opstået efter

måldiameterhugst, hvor måldiameteren ved alderen 44 år er sat

op fra 30 til 35 cm af hensyn til bevoksningens stabilitet.

Størrelsesforskellen på ankertræerne og de resterende træer

begynder at vise sig.

Y(m)

42

Y(m)

42

40

38

36

34

32

Arter:

Rødgran

Birk

Fr. Rødgran

Fr. Birk

40

38

36

34

32

Arter:

Rødgran

Birk

Fr. Rødgran

Fr. Birk

30

30

28

28

26

26

24

24

22

22

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49

X(m)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49

3.

Ved alder 69 år er der spredte trægrupper tilbage mellem

ankertræerne. Der er fortsat mange træer, der nærmer sig deres

måldiameter. Foryngelsen er i fuld udvikling på halvdelen af

arealet. Berigelsesplantning med arter i forhold til ønsket skovudviklingstype

kan foretages.

4.

Bevoksningen ved 89 år hvor arealet er domineret af ankertræer.

Foryngelse er i gang over det meste af arealet. Ankertræerne, der

nu har en vedmasse på ca. 4 m 3 , kan udfases over de næste 15 år,

men det er naturligvis blandt ankertræerne, at træerne efterladt

til naturlig henfald skal findes.

More magazines by this user
Similar magazines