Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

www2.sns.dk

Naturnær skovdrift – idekatalog til konvertering - Naturstyrelsen

45 K O N V E R T E R I N G S K A T A L O G

Simulering af kvalitativ gruppehugst med måldiameter 58 cm

(Bemærk foryngelsen fremgår ikke af figuren).

Y(m)

90

85

80

75

70

Arter:

Bøg kvalitet A

Bøg kvalitet B

Bøg kvalitet C

Bøg kvalitet D

Y(m)

90

85

80

75

70

Arter:

Bøg kvalitet A

Bøg kvalitet B

Bøg kvalitet C

Bøg kvalitet D

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

X(m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

X(m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

1.

Bevoksningen ved alderen 59 år. Den kvalitative gruppehugst har

her fjernet en stor andel af træerne af D-kvalitet. Da disse som

oftest står gruppevist, er der herved opstået mindre huller i

kronetaget. Bevoksningen har på tidspunktet for overgang til

kvalitativ gruppehugst en højde på 19,5 meter, og har derfor

udviklet størstedelen af den renbul, der vil blive aflagt ved

hugststidspunktet.

2.

Efter yderligere 6 hugster ved alderen 89 år er der hovedsageligt

træer i kvalitet A og B tilbage. Der er ligeledes så store åbninger i

bevoksningen, at der er opstået gruppevis foryngelse. Her kan der

evt. indbringes andre træarter i forhold til ønsket skovudviklingstype.

Y(m)

90

85

80

75

70

Arter:

Bøg kvalitet A

Bøg kvalitet B

Bøg kvalitet C

Bøg kvalitet D

Y(m)

90

85

80

75

70

Arter:

Bøg kvalitet A

Bøg kvalitet B

Bøg kvalitet C

Bøg kvalitet D

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

X(m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

X(m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

3.

Bevoksningen ved alderen 109 år, hvor træerne hugges efter

måldiameterhugstkriteriet. På det tidspunkt, hvor bevoksningen

afvikles i den traditionelle skærmstilling, jf. denne, er der stadig

mange træer, der ikke har nået deres måldiameter – de fleste af

god kvalitet.

4.

Efter yderligere 9 hugster, hvor der udelukkende er hugget træer

af høj kvalitet efter den fastsatte måldiameter, er der ved alderen

154 år fortsat træer, som ikke har nået deres måldiameter.

Arealet er under fuld foryngelse, og den ældste del af foryngelsen

er 60–70 år. De tilbageværende træer af dårlig kvalitet lades

tilbage til naturlig henfald.

More magazines by this user
Similar magazines